Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Зміцнення державного ладу Сефевідської Ірану при правлінні Аббаса I (1587-1629 рр.)

Скачати 118.56 Kb.
Дата конвертації 24.12.2017
Розмір 118.56 Kb.
Тип дипломна робота
езвольнимі і безпечними для царського шаха, при найменшому ж підозрі їх засліплювали. Аббас I помер в січні 1629 р від дизентерії.

Державний апарат закладений при перших Сефевідахі реформований при шаху Аббасі I, остаточно склався при шаху Султан Хусейні (правил в 1694-1722 рр.). Значне розбухання центрального державного апарату (особливо фінансового відомства) було спільною особливістю феодалізму в Ірані і в багатьох інших країнах Сходу. Протягом усього середньовіччя в цих країнах йшла боротьба прихильників централізованого феодального держави і прихильників феодальної роздробленості - громадянської бюрократії і духовенства, з оной боку, і місцевою провінційної осілого знаті - з іншого, що спиралися на різні категорії феодальної земельної власності (перші на землі державні, другі на землі мульковие і лене різних типів).

Як було сказано вище, на рубежі XVI і XVII ст. політичне керівництво в Сефевідському державі від військово-кочовий (кизилабшско) знаті перейшло до перської громадянської бюрократії, що спиралася на духовенство і велике купецтво. Причини цього перевороту поки ще не розкриті дослідниками, що пояснюється слабкою вивченістю історії економіки Ірану. Наслідком же цього перевороту, як сказано вище, було розширення фонду земель діванскіх Хассе і вакфних і посилення централістською тенденції у внутрішній політиці. Ця централістська тенденція, проте, не могла бути цілком послідовною і не могла привести до повної ліквідації феодальної роздробленості, тому чато не знаходила достатньої опори в економічному розвитку країни і тому що військово-кочове і провінційна знати все ще зберігали певний вплив і в центрі, і на місцях і мали досить сил для опору.

Влада шаха (або, точніше, шаханшаха), зрозуміло, вважалася необмеженої. Дорадчі права мав найвищий меджліс (меджліс-і мулу), що робив великий вплив на справи держави. При шоці Аббасі I найвищого меджлісу входило сім «стовпів держави» (аркан-і доулет); великий візир, меджліс-Невіс, диван-беш, Курчі-баши, куллар-агаси, туфенгмі агаси і ешик-агаси-баши. Головнокомандувач військами всього Ірану (сіпоксалар-і кулл-й Іран) запрошувався в найвищий меджліс тільки при обговоренні справ, відносно війська, охорони кордонів або загрози війни. В кінці XVII ст. до складу найвищого меджлісу були введені ще три сановника: мустоуфі алмамалік, назир-і буютат і світ-шикарний-баши.

Великий візир, інакше високого дивана, (візир-і диван-і али) або візир дивана імперії (візир-і диван-ал-мамалік), іменувався також «довіру держави» (штімад-ад-доуле) і «правим візир" ( візир-і раст). Він був першою особою після шаха, главою цивільної адміністарції і хранителем великої царської друку, званої «Мухр-і Міхр асар» (зазначена милістю почесть). Без затвердження великого візира не міг мати сили ні один акт, що стосувався податей, палацових відомств, призначення вищих і середніх чиновників, тих, що подарували тіулей, союргалов і т.д .; він же контролював виконання бюджету 11 Ашрафян К.З. Падіння держава Сефевідів (1502-1722). М. 1980. стор. 255. і відав зовнішніми зносинами. На відміну від Туреччини, де великий візир був одночасно і головнокомандувачем, в Сефевідському державі посаду великого візира була чисто громадянської. Хоч яка була влада великого візира нею, як і інших сановників, в будь-який момент міг змістити і стратити шах. Меджліс-Невіс (інакше ваки-е Невіс) був помічником великого візира, а в разі його відсутності - його заступником у верховному меджлісі. Він називався ще і лівим візирів (візир-і Чоп). Він вів також протоколи верховної ради, завідував державним архівом і був придворним історіографом.

Диван-беш був верховним цивільним суддею. З часів монгольського панування в Ірані суд вже не цілком знаходився в руках духовенства. У XVII ст. диван-беш, разом з великим Садр - главою духовенства, виносив вироки з політичних злочинів (змови проти шаха, державна зрада і т.д.), а також під кримінальних злочинів за чотирма категоріями: вбивство, згвалтування, членоушкодження і засліплення. Крім того, диван-беш два дні на тиждень присвячував розбору справ на підставі Урфа (інакше адат - «про-чай», законодавство, яке виходило за межі мусульманського права, зокрема звичайне право кочівників). Диван-беш також контролював виконання рішень мусульманських духовних (шаріатських) судів (відали справами цивільними та іншими кримінальними) і духовних судів іноерцев (судів християнських єпископів і єврейських рабинів). Нарешті, диван-беш був вищою апеляційною інстанцією. Мутоуфі ал-мамалік ( «муначей імперії») був заступником великого візира по дивану ал-мамалак. У його віданні були весь податковий апарат, складання пріходімой і видаткової частин бюджету, затвердження податкових списків.

Курчі-баши був начальником гвардійського корпусу курча і феодального ополчення кизилбашів. Куллмр-Агач (азерб .: букв. «Начальник рабів»), майже завжди грузин, був начальником гвардійського кінного корпусу гулямов, котре складалося в більшості своїй з грузин, юридично вважалися манимі рабами шаха. Туфенглчі-агаси був начальником гвардійського корпусу туфенгчіев. Сіпахсалар-і кулл-й Іран був головнокомандувачем всіх видів військ. Та обставина, що він засідав у верховній раді тільки під час обговорення військових питань, було одним з наслідків переходу керівної ролі до громадянської бюрократії.

Ешик-агаси-баши (азерб .: букв. «Голова начальників короля (палацу)» був головним церемоніймейстер шахського двору. Назір-і буютат був начальником всіх господарських установ шахського двору, в тому числі і придворних ремісничих майстерень. Світ-шикарний-баши був начальником шахський полювання; в його віданні були ловчі, сокольничий і ін. його значення визначалося тим, що великі облавні полювання, в яких брали участь, крім шаха і двору, десятки тисяч воїнів, ополченців і селян - залонщіков звірів, які охоплювали великий простір, грав роль військових маневрів і замінювали останні. 11 Реза Пазукі. Загальна історія Ірану. Тегеран, 1 331 г.х. Стор. 80. З безлічі інших посад центрального апарату слід виділити, по їхньому значенню, такі; топчи-баши - начальник артилеристів; даруга- і дафтар0ханей-і Хумаюн - начальник Макском канцелярії; мустоуфій-і диван-і Хассе - головний скарбник (або начальник) дивана власних доменів шаха; мустойфій-і моукафат - головний скарбник вакфних майна.

На чолі мусульманського шиїтського духовенства, точніше стану богословів, стояли дві дрібних Садра (або Садра Садр - «садрас-судур»), один для областей дивана, інший для областей Хассе. Запровадження великих Садр перебували духовні суди і вакфние майна; їм підпорядковувалися богослови вищі (муджтехіди) і нижчі (улема) а також обласні шейх-ал-іслам і Садр (завидевавшіе вакфом областей) і місцеві страти (духовні судді). В кінці XVII ст. була заснована, спеціально для впливового мудштехіда Мухаммед-Бакира Меджлісу, відомого факатіка і реаціонера, посаду муллабаши - верховного глави всього шиїтського духовенства. Зазвичай шах, перед виданням указу, запитував муджтехідов щодо законності даного акту з точки зору мусульманського права. Муджтехіди становили короткий богословсько-юридичний висновок (фетву), на якому потім і заснувався шахський указ.

Величезний був штат шахського двору. Крім згаданих уже назир-і буютат, ешіх-агаси-баши і шр-шикарний-баши відзначимо наступні придворні посади: міхмандар-баши, завідував прийомом послів і знатних гостей; два світ-Ахура-маши, тобто начальника конюших, з яких один, «передній», завідував придворними стайнями, а інший, «степової», - шахськими кінськими заводами; Кушчі-агаси - начальник сокольничий; суфраджи-баши - начальник стільникові; халвадши-баши - начальник придворних кондитерів; шарабджи-баши - начальник чашників; мунаджнім-баши - начальник придворних астрологів; амбардар-баши - начальник палацових складів, хадшей-і сарай - головний євнух шахського гарему і ін. Багато з цих посад були тільки почесними сінурерамі. У кожного з названих цивільних, військових, духовних і придворних сановників були свої канцелярії і штати чиновників. Винагорода сановників складалося і доходів від союргальних і тіульних земель, з «платні» (маважій) і з процентних відрахувань від безлічі «подарунків» (шіікеш), що надходили до шаха від васалів і з усіх областей в обов'язковому порядку, в грошах і натурою.

Вся територія держави ділилася на дві нерівні частини області дивана і області Хассе. 11 Пігулевська Н.В. Історія Ірану з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Л. 1958. стор. 295. В областях дивана переважали державні (діванскіе) землі, і там не було зовсім власних маєтків шаха. В області Хассе, навпаки, переважали землі шахський прізвища і не було державних земель; мульковие і вакфние землі могли бути в областях обох категорій. Області дивана перебували в володіння згаданого вже дивани ал-мамалік, області Хассе - у веденні особливого дивани Хассе. Ці дивани відповідно стягували податі (ренту-податок і податки) з земель усіх категорій (крім земель, що мали право податкового імунітету, які союргалов, вакфи і т.д.), які перебували в областях диван або Хассе.

З податкових надходжень, обов'язкових «подарунків», ввізних, вивізних і трензітних мит і видобутку рудників складалися доходи обох диван, інакше кажучи, прибуткова частина бюджету держави. Щорічний прихід Сефевідської держави Олеарій (1639 г.) визначає в 8 млн. Рейхсталеров, тобто 640 тис. Туманів. Таким чином, протягом приблизно 85 років (1638-1725 рр.) Щорічний дохід Сефевідської держави коливався між 640 тис. І 785 тис. Туманів. Остання і разом з тим найбільша з наведених цифр була в 10 разів менше щорічного доходу Франції і в 2? рази менше щорічного доходу Англії на рубежі XVII і XVIII ст., не дивлячись на те, що сефевидский держава і по території і, ймовірно, за кількістю населення, було більше Франції, не кажучи вже про Англію. Це зіставлення показує, наскільки Іран в XVII в. в економічному розвитку відставав від Франції та Англії. На чолі управління областей дивана (переважно це були прикордонні області) стояли беглербегом, що з'єднували в своїх руках владу адміністративну і військову - командування місцевими феодальними положеннями. У XVI ст. беглербегства спадково належали главам казилбашскіх кочових племен: Карабах і Астерабад пріндлежалі главам двох колін племені каджар, Фарс - главі племені зулкадар, Керман - главі племені афшар і т.д. У XVII шахський уряд намагався ліквідувати спадковість в управлінні беглербегствамі, але це вдалося лише частково, в деяких областях.

У XVI ст. влада беглербегом була дуже сильна, і іноді вони мало вважалися з центральною владою в особі шаха. Щоб обмежити владу беглербегом, центральна влада при шаху Аббасі I оточила беглербегом, чиновниками, призначеними з центру і підлеглими центру. При кожному беглербегом перебували діжакшіін - заступник беглербега, що стежив за його діями і доносив про них в центральний диван, обласної візир, який відав місцевими фінансами, і ін. Від беглербегом залежали Хакім округів області, це найчастіше були місцеві спадкові феодальні володарі з кочовий або осілого знаті. З їх феодальних ополчень складалося феодальне ополчення області. Ополчення всіх беглербескіх областей, згідно «Тазкірат ал-Мулук», налічували 51379 воїнів. Беглербегом і хаками мали свої місцеві бюджети. Частина місцевих податкових надходжень беглербегом і Хакім привласнювали собі. Їх здирства і свавілля увійшли в приказку. За словами Рафаеля дю Ман, перси, кажучи про беглербегом і Хакім, не питали, хто керує такий-то областю, а питали, хто об'їдає таку-то область. Області Хассе, що розташовувалися переважно всередині держави керувалися особливими Візир і Амилио з часто цивільною владою, призначеними шахським урядом. По відношенню до райяти їх управління було не краще управління беглербегом. Доходи з областей Хассе або на утримання шахського двору, його штату і його відомств.

Вище беглербегом по положенню стояли Валіі.Так шахський уряд називало своїх найсильніших васалів, спадкових государів країн і областей, що лежали на крайках Сефевідської держави. Гідно Валіі (їх було п'ять) розташовувалися в такому порядку валій Арабістану, валій Луристана, 11 Історія Ірану. Іванов М. С. М. 1977. стор. 190 валій (цар) Картмі, валій (цар) Какетін, валій Курдистану (Іранського). Валіі мали свої власні органи управління, своїх ваславов, свої бюджети, своє законодавство, свою особливу податную систему, свої феодальні ополчення. Шахський урядів мало втручалася у внутрішні справи їх територій. Їх залежність від шахського уряду виражалася, головним чином, в тому, що вони посилали до шахського двору, замість данини, «шахські каравани» з обов'язковими «подарунками» (царі Кртмі і кахетінов вино і рабів обох статей, валій Курдистану - масло та іншу продукцію скотарства) і, в разі війни, поставляли в феодальне ополчення центрального уряду граничні число воїнів. Спадкові володарі Сістата і області Бахтіяров (іранське кочове плем'я), хоча і не мали титулу Валієв, але, по суті справи однакові з валіямі права. Що стосується релігійної політики Сефевідів, то протягом усього XVI ст. (Крім короткого правління шахом Ісмаїла II з 1576-1577 рр.) І в XVII ст. при шаху Аббасі I шахський уряд переслідував мусульман-сунітів (їх було багато в Ширвані, Курдистані, Афганістані, серед туркменів в Гургані і т.д.) і нав'язував їм шиїтське сповідання (імімітскій Талк). Ці гоніння викликалися, головним чином, політичними міркуваннями; сунітів підозрювали в співчутті узбецьким ханством або Туреччини. Коли війни з цим сунітським державою припинилися (з 1639 г.), припинилися і гоніння на сунітів. До іновірців (християнам, іудеям, зороастрийцам, індусам) шахський уряд і в XVI і в XVII ст. ставилося з більшою терпимістю, ніж до сунітів і іншим мусульманським «єретикам». В самому кінці XVII ст., Коли при шаху Султан Хусейні посилився вплив фанатичного шиїтського духовенства, зокрема згаданого вже луганобеса Мухаммед-Бакира Медклісі, шахський уряд повернулося до політики гонінь на сунітів і стало утискати християн, іудеїв і зороайстрійцев.

висновок

Зведення Аббаса I на трон відбулося в результаті спільних дій правлячої кизилбашской верхівки і перської громадянської аристократії. Це становило явний контраст з обставинами вступу на трон засновника династії Ісмаїла I, що сталося при безпосередній допомозі, прямому і активній дії азербайджанців-кизилбашів. У день коронації Аббаса I, «більшість знаті, аристократії, хліборобів і жителів Хорасана повернулися обличчям до високого двору (Аббаса I) і проявили ознаки покори, покірності і самопожертви.

У числі представлених Аббасом I і хорасанських владою привілеїв перської громадянської знаті велике значення мало звільнення останньої від застосування до неї смертної кари як вищої міри покарання, яка практикувалася по відношенню до кизилбашской знаті без найменшого коливання, іноді і без вказівки провини.

В 1587 в розпал війни з узбеками Аббас I, скориставшись відсутністю батька, зайняв столицю Казвін, де був підтриманий кизилбашской і перської знаттю. Аббас I цінував громадянську бюрократію, вважаючи її вірною опорою. Він був не проти ліквідувати розрізни між нею і спадковим військово-феодальним станом кизилбашів.

Проте виконавча і військова влада в перші роки правління Аббаса I продовжувала залишатися в монополії кизилбашів. Однак в цьому стані правлячого феодального класу були проведені великі зміни. Прибулі в Казвін для виявлення покірності новому шахові ватажки різних кизилбашскіх племен були перебиті в перші ж дні сходження Аббаса I на трон в помсту за вбивство його матері. Через деякий час та ж доля спіткала і іншу частину непокірних емірів, які виступили проти регента Мурінідкулі-хана Устаджлу. Потім був виданий указ про поголовне винищення противників хана в Казвін.

Основну роль в обмеженні традиційних прав казилбашскіх воєначальників на участь в управлінні країною зіграла ліквідація Дивану (військової ради), відновлення якого вимагали виступали проти регента представники вищих військових кіл. Відповідь шаха, за яким послідувала страту держскіх емірів, був ясний і короткий: «В даний час слід забути той порядок; право вирішити найважливіші (державні) справи належить падишаха ». 11 Іскеднер Мінш. Таріх-і алам арай-й Аббасі. Тегеран, 1314 р х.

Щоб остаточно упокорити кизилбашів, необхідно було вести з самим Муршідкулі-ханом. У 1589 р він був убитий. На наступний день був страчений і інший претендент на регентський пост - Мухаммед-хан Туркман і «в силу цих двох актів, люди злякалися шахського могутності і покарання, і почали дотримуватися правил покірності. Таким чином, шах взяв всю повноту влади в свої руки.

Тим часом Хорасаном заволоділи узбеки, а Азербайджан був окупований турками. Інша частина імперії, тобто центральний Іран, переживав смугу смут: в Фарее бешкетували еміри племен зулкадар; правитель областей Йезда і Кермана Бекташ-хан не хотів коритися центральної влади; Гасан-хан Афенар довільно оголосили себе правителем області Кухгейлуйе на заході Ірану; Йолібек - правитель Ісфахана також заговорив про самостійність; прикаспійські області Мазендаран, Гілян і Астрабад жили кожна своїм життям, під владою місцевих правителів. Молодому Аббасу I фактично довелося відвойовувати Іран у цих самозваних володарів, в більшості своїй кизилбашскіх емірів.

Все це відбувалося поза Азербайджану, без будь-якої участі азербайджанського народу і його матеріальних ресурсів, до того ж, - і це дуже характерно, - проти волі і при наполегливому опорі азербайджанських військових феодалів, ще протрималися в складі правлячого феодального класу. В таких умовах дуже природно, що створюване Аббасом I нову державу не пішла і не могло носити азербайджанський характер. Воно росло на іранської грунті і зрештою було іранським. На це було потрібно не менше дев'яти років. Про те, як Аббас I ненавидів кизилбашів і всіляко прагнув створити собі опору в особі перської знаті, свідчать і побившіе в той вермя в Ірані іноземні посли. П'єтро делла Валле прямо вказує, що «на сьогоднішній день шах найбільше спирається на мушкетерів, найнятих з середовища тажов (іншими словами - таджиків) і особливо на Гуламов, яких він висуває з дня в день, призначаючи на високі державні пости.

У верхах Сефевідської держави і разом з тим ослаблення позицій кизилбашів-азербайджанців значну роль зіграли військові реформи шаха Аббаса I. Було ліквідовано монопольне право кизилбашів на носіння зброї; доступ в армію отримали і іранці.

Аббасом I був аккулірован порядок спадковості в занятті посади предводителя кизилбашскіх племені. Згідно установці шаха цю посаду могла обійняти будь-яка інша людина, який користувався розташуванням шаха. Більш того, їм було проведено порядок укомплектування військ ополчення за принципом племінної різнорідності. Це зруйнувало основи племінних з'єднань, які виступали колись як непорушні стовпи, на які спирався азербайджанське кизилбашскіх держава Сефевідів. 11 Гунабада. Раузат ас-Сефевійя. ІВ АН Уз. РСР. Рукоп. Таким чином, кизилбашскіе племена починаючи з цього часу перестали бути етнічної одиницею.

Результатом військових реформ Аббаса стало створення різних категорій військ, взаємодія і взаємозв'язок яких принесли іранському сефевидский державі внутрішній спокій і успіхи в зовнішніх завоюваннях.

У висновку я хотіла б сказати, що мені було дуже цікаво і корисно розглядати цю тему, що представляє собою актуальність і понині. У цій чи іншій мірі можна сказати, що ланцюг цієї роботи в деякій мірі виконана. Немає сумніву в тому, що упущень і недоліків - як щодо повноти наведених відомостей, так і в самому їх виборі.

Виходячи з моєї точки зору, можу сказати, що було докладено багато зусиль детально познайомитися і розглянути цю тему. Можна зробити висновок, що Аббас I зіграв значну роль в соціально політичному житті країни в XVI-XVII ст.

Бібліографія

1. Ашрафян К.З. Падіння держави Сефевідів (1502-1722). М. 1951 р

2. Ахмед Таджбахш. Іран дар затиснути-і Сефевійя. Тебріз 1340 г.х.

3. Бартольді В.В. Твір 7 т. М. 1964 р

4. Бабаєв К. Військова реформа шаха Аббаса I. М. 1973 р

5. Іванов М.С. Історія Ірану. М. 1 977.

6. Іванов М.С. Новітня історія Ірану. М. 1965 р

7. Іванов М.С. Нарис історії Ірану. М. 1952 р

8. Історія Узбекистану, т.1. кн. 1. Ташкент, 1955 р

9. Іскандер Мунши. Зейла-і тарих-і алам арай-й Аббасі. Вид. Сухейль Хансарая. Тегеран, 1317 р х.

10. Історія зовнішніх зв'язків Ірану в період правління шаха Аббаса I. Алі Акбар Велойата. Тегеран. Одна тисячі триста сімдесят п'ять г.х.

11. Історія шаха Ісмаїла. Абасгалі Гафаров Фарод. Тегеран. 1374 г.х.

12. Куція К.К. Міста і міське життя Сефевідської Ірану. М., 1967 р

13. К. Куція. Міста Східного Закавказзя в XVI - XVII ст. Тбілісі, 1976 р

14. Мухаммед Ю.М. Хулд-і пан. Тегеран, 1938 р

15. Миклухо-Маклай Н.Д. Про податкову політику шаха Аббаса I. М-Л. 1949 р

16. Новосельцев А.П. Міста Азербайджану та Східної Вірменії в XVII-XVIII ст. «Історія СРСР», 1959, № 1.20. Пегулевская Н.В. Історія Ірану з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Л. 1958 р

17. Ставлення Сефевідів і Узбеков. Абасгалі Гафаров Фарод. Тегеран. 1376 г.х.

18. Освіта держави Сефевідів. Мухаммед коримо Юсуф Джамал. Тегеран. 1372г.

19. Павлова І.К. Хроніка часів Сефевідів. М.1993

20. Пігулевська Н.В. Історія Ірану з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Л.1958 р

21. І.П. Петрушевський. Нариси з історії феодальних відносин в Азербайджані і Вірменії в XVI - початку XIX ст. Л. 1949 р

22. Петрушевський І. П. Вакефние маєтку Ардебільского мазару в XVII в. Баку 1947 р

23. А.Д. Папазян. Аграрні відносини в східній Вірменії в XVI-XVII ст. Єреван, 1972 р

24. Рашид ад-Дін. Джамі ат-Таваре, т. III. Упоряд. А.А. Алі-заде. Баку 1957 р Перс. текст.

25. Реза Пазукі. Загальна історія Іраку. Тегеран. один тисяча триста тридцять одна Г.Х

26. Рахмани А.А. Азербайджан в кінці XVI і в XVII столітті. Баку, 1981 г.

27. Рахмани А.А. «Таріх-і алам арай-й Аббасі» як джерело з історії Азербайджану. Баку, 1960 р

28. А.С. Тверитинова. Аграрний лад Османської імперії XV-XVII ст. М., 1963 р

29. М.Х. Гейдаров. Ремісниче виробництво в містах Азербайджану. Баку, 1967 р

30. А.А. Лаі-заде. Соціально-економічна і політична історія Азербайджану в XVII-XIV ст. Баку, 1956 р

31. Ефендієв О.А. Освіта Азербайджанського держав Сефевидов на початку XVI ст. Баку 1961 р

ндітеров), можливо, отруєний ім. за іншими даними, Ісмаїл II був убитий в гаремі змовниками, переодягненими в жіноче плаття. «Високий рада» (диван-іалі) емірів і знаті вирішив проголосити шахом старшого сина Тахмаспа I, Султан Мухаммеда, але прізвисько Худабенде ( «раб божий), який раніше не вважався претендентом на престол через хворобу очей Шах Султан Мухаммед Худобенде (правил в 1577-1587 рр.), безвольний ханжа, був знаряддям в руках своєї дружини Мажд-і Ульйе, матері його двох синів Хамзе і Аббаса, що спиралася на іранську осіле чиновну знаючи і намагалася при її допомоги вести політику зміцнення центральної влади. За це вона була вбита пізніше за намовою незадоволених нею кизилбашскіх кочових емірів. Шах Мухаммед змушений був відразу заплатити війську платню за чотирнадцять років.

1578 рТуреччина відновила війну з Іраном. Одним із завдань Туреччині 11 Новичев А.Д. Туреччина. Коротка історія. М. 1965. Стор. 205. на цей раз було захоплення країн Закавказзя та західного каспійського узбережжя, частково для того, щоб оволодіти волго-каспійських шляхом, що перетворився на важливу торговельну артерію. Ще турецький султан Селім II (правив в 1566-1574 рр.) Намагався поєднати Дан і Волгу каналом (1568 г.) і за допомогою кримського хана почати похід на Астрахань (1569), але ці спроби втратили невдачу. Тоді уряд султана Мурада III (правив в 1574-1595 рр.) Вирішило опанувати країнами Закавказзя. У 1578 р турецькі війська, відновивши, всупереч договору 1555 р, цитадель р Карса, вторглися в східну Грузію, Східну Вірменію і Азербайджан, сіючи всюди смерть і руйнування. Їхнє просування було встановлено Хамзе-мірзою, здатним і сміливим спадкоємцем спинилася, війська якого здобули дві блискучі перемоги над турками в Південному Азербайджані. Але турецькі війська були підтримані частиною курдської сунітської знаті. Хамзе-мірза був убитий в результаті змови кизилбашской кочовийзнати. У 1585-1588 р турки оволоділи всім Північним і Південним Азербайджаном, оволоділи і Тебріз і розорили його вкрай.

Тим часом, в Хорасані ще на початку правління шаха Мухаммеда повстали кизилбашскіе племена устаджлу і Шамла. Номінальним намісником Хорасана вважався молодший син шаха Мухаммеда, Аббас-мірза, що народився в 1571 р Його «вихователь» (ляле) Алі-кули-тап Шамла в союзі з Мурішід-кули-ханом устаджлу, обидва підтримані своїми племенами, вирішили проголосити шахом Аббас -мірзу (1581 г.), щоб самим керувати від імені хлопчика. Ще в 1578 році вони відмовилися повернути дитину батькові і матері під приводом того, що в палаці їх «вихованцю» нібито загрожує небезпека, а пізніше, посол довгих переговорів, почали відкриту війну з шахом Мухамедом. Дізнавшись про вбивство Хамзе-мірзи, єдиного сильного противника, обидва хана пішли на Казвін і зайняли його (1587р). Шах Мухаммед, зайнятий в той час придушенням народного повстання в Фарсі, був покинутий своїм військом. Незабаром після того він помер.

2. Реформи Аббаса I і зміцнення державного ладу країни

На початку правління шаха Аббаса I (правив в 1587-1629 рр.) Внутрішнє становище Ірану, як і зовнішньополітична обстановка, були виключно важкими. Війська узбецького держави Мавераннахра оволоділи всім Хорасаком, з роками Мерва, Херат, Мехіхедом і Кішакуром (1587-1588 рр.). Східна Вірменія, Азербайджан і західна околиця Ірану були зайняті турецькими (османськими) військами. Населення було розорене війнами і масами угонялось османами в рабство. Релігійний фанатизм давав виправдання грабіжницьким прийомам військ турецького султана: хоча шаріатом звернення мусульман в рабство, навіть і під час війни, суворо заборонялося, турецьке сункітское духовенство оголосило дозволеним перетворювати на рабів і продавати «безбожних» шиїтів. Тому-то при взятті турками Тебріза навіть місцеві Сеїду були викрадені в рабство і продані «франкским» і єврейським купцям в Стамбулі.

Усередині країни відбувалися міжусобна боротьба феодальних клік і народні повстання. Як сказано в попередньому розділі, шаха Аббаса I звела на престол одна з клік кизилбашской військово-кочової знаті на чолі з Муршид-кули-ханом, главою племені устаджлу, і Алі-кули-ханом, главою племені Шамла. Обидва хана розраховували зробити юного шаха (йому було лише 17 років) знаряддям досягнення своїх цілей. Потім між колишніми союзниками почалася боротьба за владу. Муршид кулі-хан здолав. Але незабаром шах Аббас позбувся сором'язливою опіки Муршид-кули-хана шляхом вбивства. Тоді ж шах Аббас став спиратися на ту угруповання класу феодалів, яка одна лише була зацікавлена ​​в існуванні сильної центральної влади на цивільних чиновників (бюрократію), майже суцільно персів. Спираючись на них, шах віддавав перевагу іранському осілого елементу перед азербайджанським кочовим елементом.

Уряд шаха Аббаса I запропонувало уряду Росії почати спільні військові дії проти Туреччини, щоб вирвати з її рук недавно захоплене нею кавказьке узбережжя Каспійського моря і багатий ШОВКІВНИЦЬКИЙ Ширван. За військову допомогу сефевидский державі проти Туреччини посол шаха Аббаса I Хаді-бек 11 В російських офіційних документах: Анді-бек. обіцяв поступитися Росії міста Дербеньов і Баку з їх районами. Уряд царя Федора Івановича домагалося формального підтвердження цієї поступки. Посол шаха Аббаса давно ухилявся від цього, обмежуючись усними обіцянками, нарешті, отримав від шаха повноваження дати письмове зобов'язання. Але Росія, ослаблена даної ліванської війною і перебуваючи під загрозою війни зі Швецією, Польщею і кримським ханом, не могла розгорнути велику війну проти такої сильної військової держави, якою була тоді Османська імперія, і змушена була обмежитися військовими діями місцевого значення у рубежів Дагестану.

1590 г. сефевидский держава змушена була укласти важкий для нього світ з османської Туреччиною, поступившись їй Східну Грузію, Східну Вірменію, Курдистан, весь Північний і Південний Азербайджан (крім Ардебіля і Тальіна) і частина Луристана. Ще раніше в ряді областей спалахнули повстання місцевих феодальних володарів, які іноді були підтримані і народними масами, що страждали від тяжкості податків, встановлених центральним урядом в 70-80 роках XVI ст .: за свідченням Іскендера Мукіні, розміри деяких податків зросли в п'ять разів. У 1588 р повстав Шах-Верде-хан, володар Луристана, 1589 р в Хорасані обурювався і намагався опанувати Сістак родич шаха царевич Рустам-мірза. У Фарсі повстало кизилбашскіх кочове плем'я зулькадар, в Кермані - кизилбашскіх плем'я афшар. Ці повстання були придушені. У Ісфахані підняв повстання місцевий правитель Юлі-бек; шахові не вдалося взяти цитадель і довелося піти на угоду з Юлі-беком (1590г.).

У тому ж році були придушені народні повстання в Тальіне і Лурістане, в 1596 р повстання Сейида Мубарека в Арабістаном. Після того шах Аббас зробив похід в Мазендеран і, скинуто чотири династії місцевих володарів, звернув цю область в свій власний домен (1596 г.). придушення повстань вироблялося Аббасом I з великою жорстокістю: в Гиляне, наприклад, було вирізано поголовно плем'я джин, пізніше така ж доля спіткала плем'я мукрі, кизилбашскіх плем'я Текелі.

2.1 Податкова реформа

При Аббасі I економічна політика Сефевідської держави мала яскраво виражений характер заступництва центральним областям імперії, населених в основному перським етнічним елементів. Ця обставина, яка викликала свого часу ненависть азербайджанців, вірмен, грузинів та інших народностей, було відзначено сучасниками Аббаса. Так, Аракел Тебріцкій вказує, що шах Аббас I свідомо проводив політику спустошення деяких околиць держави з тим, щоб забезпечити за їх рахунок процвітання центру Ірану і особливо столичного міста Ісфахана 11 Аракел Давріжеці. Книга історій. Пер. з вірменського, передмова і коментарі Л.А.Хакларяна. М., 1973. стор.150.

Але, як було сказано, Аббас I проводив і окремі заходи щодо полегшення податкового тягаря в деяких містах і областях Ірану. Це було викликано необхідністю відновлення дотла зруйнованого господарства, без чого було немислимо думати про податкову платоспроможності податного населення. Ці заходи шаха носили в основному вимушений характер. В основі рішень шаха про надання податкового імунітету окремих містах іноді лежали і політичні мотиви.

У Раді злочинних заходів Аббаса I в цій області, як повідомляє Іскандер Мукіні, було тимчасове звільнення від сплати деяких податків частини селян та інших платників податків Ірану. Це сталося коли були вигнані з меж країни османські війська під командуванням Мурад-наші. Аббас I «звільнив в цьому році і на наступний рік від поземельного податку і надзвичайних державних зборів частина районів, постраждалих від навали румійскіх військ».

Крім цього був проведений в життя ряд інших заходів щодо полегшення податкового тягаря населення Ірану, які частково стосувалися і Азербайджану. У 1615 р мінтское населення країни отримало «в дар» від шаха податкове полегшення в розмірі 1/12 частини річного збору. Іскандер Мукіні стверджує з цього приводу, що шах «пожертвував шиїтам всіх областей Ірану діванскій поземельний податок та орендну плату нерухомого майна в частині, що проходить на місяць рамазан ...»

Даний захід Аббаса I, мабуть, не відразу поширилося по всій Сефевідської імперії і не одночасно охопило відповідні області, на населені шиїтами. Є підстави вважати, що для користування поданої податкової пільгою потрібно щось більше, а саме довести відданість шиїзму кожної конкретної області окремо. Наївно було допустити. Що при проведенні такого заходу Аббасом керували в дійсності гуманні міркування. Все це мало свою глибоку політичну підоснову, так як мало служити і на ділі послужило як би критерієм визначення релігійної, отже, і політичної орієнтації цілої імперії. Цим передбачалося виявити повсюдне настрій населення по відношенню до створеного Аббасом I централізованої держави, заохочувати шиїтську, просефевідскую і в той же час посилити антиосманського і антіузбекскую його спрямованість.

Далі Іскандер Мукіні повідомляє про скасування Аббасом I в тому ж році (1615) деяких інших зборів, встановлених при правлінні колишніх шахів. Ці збори (вуджухат-і ехдас) стягувалися за нічну охорону міста і представляли собою значну суму в «30000 шахських стусанів, що мають ходіння в Іраку (Перській)». Такий захід вплинула на розвиток міського і головним чином кустарного виробництва в Ірані. Який узяв верх в Сефевідському державі XVII в. перський етнічний елемент в особі громадянської бюрократії продовжувала свої зусилля з метою ослаблення позицій військових феодалів, які представляють в основному азербайджанський елемент і займали все ще високі пости в управлінні багатьма областями. Промдакская бюрократія шукала підтримку у широких верств населення імперії і домагалася її шляхом відміни самодержця - шаха до деяких поступок на користь останніх. Збитки, пов'язані з подібними заходами відшкодовувалися за рахунок військових феодалів. У практиці ізганского Сефевідської держави XVII ст. було поширене «перетворення в Хассе, тобто переклад областей віддаються військовим феодалам, в число особистих володінь шаха і царської династії.

Як видно з усього вищевикладеного, політика сефевидского уряду до середини XVII ст. була спрямована на впорядкування податкового питання, на часткове полегшення тягаря податного населення. У вирішенні цього питання головну роль зіграв Хатембек Орду-баді, який, перебуваючи на посаді голови фінансового відомства, в 1591 за указом шаха приступив до складання реєстру доходів і витрат «охороняється богом країни» - всієї Сефевідської імперії. Аналогічні заходи в цих областях могли бути здійснені лише до кінця правління Аббаса I і навіть до кінця 30-х і початку 40-х років століття, тобто після встановлення миру між ворогуючими країнами: сефевидский Іраном і Османською Туреччиною. При цьому необхідно зазначити, що більшість цих поступок стосувалися заборгованості податного населення, так званих «Бакая» (недоїмки). І Сефевіди, йдучи на такий крок скасовували лише ту частину податків, сплатити які податкові населення було не в змозі. Цього, звичайно, не можна сказати відносно тих випадків, коли центральна влада звільняла на час або назавжди якусь область або місто взагалі від сплати певного податку або всіх податків, що безумовно, служило стимулом зростання продуктивних сил даної місцевості.

Шахська влада прагнула впорядкувати справу оподаткування, визначити норми і розміри податків і податей, а разом з тим вказати, куди і як повинні бути спрямовані витрати державних надходжень в грошовому або натуральному вигляді.По суті справи ця тенденція носила прогресивний характер. Заходи шахської 11 Пігулевська Н.В. історія Ірану з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Л .1958г. стр.290. влади в сфері оподаткування створювали щодо твердий грунт для утвердження законності правопорядку у відносинах між фіскальним відомством, його чиновниками і податковим населенням. «Щедрість» сефевидского уряду насамперед виявлялася, як зазначено нами, щодо недоїмок, якими «пожертвував» шах, переконавшись в безвиході положення платників податків. Фактично шах «прощав» районам саме ту частину податків, яку стягувати з податного населення практично було неможливо. Відомо, що подібні «милості» глави феодальної держави не могли скласти базу для розширеного відтворення ні в сільському господарстві, ні в іншій галузі виробництва і здійснювалися для попередження гострих класових зіткнень.

Тенденція до полегшення податкового тягаря населення виявлялася спорадіскі, в ній була відсутня будь-яка послідовність і цілеспрямованість. Верхівка сефевидского держави йшла на поступки в області податків зазвичай при коронації нового шаха або будь-якої великої військової перемоги, а подібні випадки представлялися досить рідко. Разом з тим інша тенденція збільшення податків і податей проявляли себе як постійно діючий фактор, і податковий тягар населення Сефевідської імперії все більше збільшувалася у міру припинення переможних воєн.

Однак було б і помилкою стверджувати, що податкова політика Сефевідів не мала ніякого позитивного впливу на розвиток економіки і господарського життя околиці імперії, в тому числі не Азербайджан. Навпаки, в окремі роки в деяких областях Азербайджану заохочувальні плоди Сефевідів були наочні і відчутні. Вони перш за все стосувалися місцевої феодальної знаті і міської верхівки. Тому необхідно ще раз підкреслити, що економічної розвиток Ірану в середині XVII ст. пожвавлення і підйом господарського життя, розширення його торгівлі було в основному результатом трудового підйому народу, що взявся за відновлення і розвиток економіки і культури в умовах настав світу в стосунках між сефевидский Іраном і Султанській Туреччиною.

При шаху Аббасі 1 була проведена монетна реформа. Номінальної одиницею Сефевідської грошової системи вважався «динар», до того часу давно зниклий з обігу. Аббас 1 ввів в обіг нову монету, назвавши її своїм ім'ям «аббаси». Ця монета важила два міскала 11 Міскал дорівнює 4,64 г чистого золота і мала гідність в 200 динарів 22 Іскандер Мукіні уточнює: 600 динарів рівні 6 міскаль чистого срібла .. В якості домішки, цілком ймовірно, використовувалася мідь. Про пробі сефевидский монет XVII ст. точних відомостей немає. Шарден вказує, що ця проба була або повинна бути дорівнює пробі іскакскіх монет.

В Ірані, як і в інших володіннях Сефевідів в XVII ст., Були в обігу такі види монет:

1. аббаси - гідністю в 200 динарів;

2. Махмуда - гідністю в 100 динарів;

3. шахи - гідністю в 50 динарів;

4. Бісті - гідністю в 20 динарів;

5. газбелі - гідністю в 5 динарів.

Перші чотири карбувалися з срібла і були круглими, дискової форми, за винятком Бісті, яка мала овальну форму. До середини другої половини століття карбувати срібні монети Бісті стали все менше і менше. Шарден, наіме6ньшей срібною монетою Сефевідів вважає шахи. Газбелі карбувалися з міді. Всі великі суми у Іскендера Мукіні обчислюються архаїчним «стусанів», рівним 10 тисячам динарів, який був відсутній в зверненні. За Таверньє, пятіаббасовие монети чеканилися з золота і котирувалися то вище, то нижче своєї номінальної вартості, в залежності від обставин. Карбування ця носила епізодичний характер і практикувалася при коронації шахів, великих святах, значних військових перемогах.

Лицьову сторону (аверс) срібних монет «прикрашали» посередині слова: «Немає божества, крім Аллаха, Мухаммед є посланник божий, Алі ставленик божий», а навколо диска: імена 12 імамів. На зворотному боці (реверс) були вибиті: ім'я царського шаха, місце і дата карбування. Подібний порядок виготовлення сефевидский монет був встановлений ще в XVI ст., Нововведення ж Ісмаїла 11 ненадовго пережили його на лицьовій стороні дрібних мідних монет зображується лев з сонцем, що сходить на спині, а на зворотному боці вказувалися місце і дата карбування. Однак Насрулла Фальсарі, не вказуючи, на жаль, першоджерела, дав більш докладні і цікаві відомості про карбування мідних монет. Кожне місто, за його словами, карбував свої мідні монети із зображенням свого спеціального герба (у вигляді оленя, козла, риби, змії і т.п.). в 30-х роках XVII ст., як зазначає Фпльсарі, посилаючись неназваного європейського мандрівники. Мідні монети Ісфахана мали зображення лева, а монети Коллана, Гиляна і Шемахи півня, риби і сатани. На початку кожного року, до свята Новруза, пускалися в обіг нові монети, після чого старі зберігали силу лише в місті первісної карбування 11 Насрулла Фальсарі. Зендегані-е шах Аббас-і аввал, тт.I-IV. Тегеран, 1349 Г.Х ..

Родовища благородних металів в сефевидский володіннях, в тому числі і в Закавказзі, не розроблялись. Відстала техніка експлуатації і відсутність фахівців гірничої справи в країні мали своїм наслідком те, що правлячі кола прийшли до висновку про збитковість такого заходу. Таким чином, сефевидский держава щодо благородних металів цілком залежало від кордону, хоча і власних запасів було чимало. Срібло, що йде на карбування монет, становили ввезені в країну іноземні монети, срібні вироби і злитки. Все золото, що надходило до державної скарбниці, як правило, там застрявало, назавжди вибувши зі сфери обігу. Шарден мав всі підстави уподібнити тому шахський скарбницю бездонною бочці, яка пожирала буквально все. Шах Ірану, - зазначав Таверньє, - з предметів особистого користування визнавав лише золоті. Більш разюче повідомлення Мухаммеда Такіра Вахіда про те, що у мисливських тварин (генордов) шахського двору нашийники були інкрустовані дорогими каменями, а ланцюга були золоті.

В останні десятиліття XVII в. вичерпався і основне джерело припливу в країну срібла і срібних монет - зовнішня торгівля. Вірменське купецтво, в руках якого була сконцентрована зовнішня торгівля, не бажало перечеканівать придбані ним іноземні срібні монети, вважаючи за краще відправляти їх в Індію. Таке положення було обумовлено знеціненням срібла в сефевидский володіннях, на що є пряма вказівка ​​джерел. Все це в кінцевому рахунку призвело до непридатності Сефевідської монети, було пущено в хід величезну кількість фальшивих монет, засмучений товарообіг в країні. Фінансова криза другої половини XVII ст. і його затяжний характер необхідно вважати одним з чинників, підточити основи Сефевідської держави.

2.2 Військова реформа

Уряд шаха Аббаса, що спиралося, як сказано, на громадянську бюрократію, розуміло, що причини успіхів турецьких військ корінилися почасти в перевазі їх військової організації та в відсталості військової організації Сефевідської держави. Туреччина, поряд з феодальним ополченням, мала і постійне військо, зокрема, прекрасну артилерію і яничарський піхоту; військо Сефевидов, крім гвардійського корпусу кінних лучників (курча), складалося з кінних ополчень кочівників, зберігали свою племінну організацію і нерідко виступали в похід з сім'ями і стадами, і частково з ополчень місцевих феодалів. Як курча (6тис. Чоловік), так і воїни феодального ополчення (мулазіми) в більшості своїй були кочівники-кизилбашів. все кизилбашскіе племена (в кінці XVI ст. їх було 15) налічували до 200 тис. військовозобов'язаних, але у війську більше 60 тис. кизилбашів ніколи не було. На це кількість держава і відпускало платню. До того ж кизилбашскіе племінні ополчення часто виявлялися непокірними.

Шахський уряд зробив реорганізацію війська, доручивши її знаменитому згодом полководцю Аллах-Верде-хану і заповзятливим англійською авантюристам братам Антонію і Роберту Шерлі, прибулим в Коцвін в 1598 р і вступили на службу до шаха. Англійські буржуазні дослідники, грунтуючись на повідомленнях самих братів Шерлі, перебільшують їх роль у військовій реформі шаха Аббаса. Судячи з перським джерел, брати Шерлі грали тут дуже скромну, суто технічну роль. Було створено постійне військо, в складі якого були дванадцятитисячної корпус мушкетерів (туфенгчіев) і десятитисячний кінний корпус гулямов; гулямов в наслідування аничарам Туреччини вербували згодом з грузинських і вірменських юнаків, вихованих в Ірані і примусово звернених в іслам; були заведені артилерійський парк (топхане) і артилерійські частини (Топчії-гармаші). Туфенгчіі і Топчії вербувалися з персів за спеціальними наборами.

Завдяки англійської буржуазному історику Малькольму, який користувався повідомленням джерела першої половини XVIII ст. - «Зубдат-ат-Таваре» Мухаммеда Мухсіна, в історичній літературі надовго утвердилася думка, ніби шах Аббас 1 офіційно знищив організацію кизилбашскіх племен, а замість неї створив нову військову організацію - шахсевенов ( «люблячих шаха»), в яку могли вступити вихідці з різних кочових племен. Зараз можна вважати встановленим, що це повідомлення-легенда, створена пізніше. Джерела часу шаха Аббаса 1 (Іскандер Муніш і ін.) Нічого не говорять про подібні заходи шаха Аббаса. навпаки, з повідомлень Іскендера Мукіш та інших авторів видно, що об'єднання кизилбашскіх племен продовжувало існувати. Тільки одне з кизилбашскіх племен - плем'я Накель, часто піднімається заколоти, було майже поголовно вирізано, згідно з указом шаха (1596 г.), і перестало існувати. Але число мулазімов з кизилбашскіх племен, які отримували платню з державної скарбниці, було скорочено до 30 тис. Всього при шаху Аббасі 1 11 Ахмед Таджбахі. Іран дар заман-і Сефеві. Тебріз, 1340 г.х. стор.55 в війську значилося до 120 тис. чоловік: 44 тис. осіб постійного війська (курча, туфенчіі, Топчії і гулями; при приймачах шаха Аббаса 1 число постійного війська було сильно скорочено) і 75 тис. феодального ополчення (30 тис. кизилбашів , решта - ополчення туркменських, курдських, лурскіх та інших кочових племен і осілих іранських феодальних володарів).

Відповідно до джерел, тахсевеном при шаху Аббаса 1 називали всякого, хто добровільно надходив на службу до шаха. Тільки пізніше, в другій половині XVII ст., Шахсевенов стали називати привілейовану корпорацію, складену з частин тих же кизилбашскіх племен.

Військова реформа шаха Аббаса 1 мала не тільки організаційно-технічне, а й політичне значення. Міць і вплив кочових кизилбашскіх племен, які доставляли своїми домаганнями і міжусобицями стільки труднощів шахський влади, була якщо і не знищена, то грунтовно підірвана. Створення кадрів постійного війська зменшило значення феодальних ополчень і послабило політичну роль військової знаті кочових феодалів кизилбашскіх та інших тюркських племен. Разом з тим при шаху Аббасі 1 була укріплена центральна влада і посилилася роль громадянської бюрократії, кадри якої складалися в основному не з тюрків, а з іранців. Взагалі, з часу шаха Аббаса 1 іранський елемент починає грати набагато більш військову роль в управлінні державою, хоча і роль тюркського кочового елемента все ще залишалася значною, особливо в війську. Мовою війська і двору залишився тюркський (азербайджанський) мова; назви військових і придворних чинів також залишилися тюркські. В особі гвардійців-гуляння посилилася роль також грузинського елемента. Шах Аббас 1 переніс столицю в місто Ісфахан в Центральному Ірані (1598 г.), що також сприяло посиленню господарського і політичного значення іранських областей в системі держави Сефевідів. Центральної областю Сефевідської держави був тепер вже не Азербайджан, а внутрішній Іран.

Загальний економічний підйом, про який говорилося вище, наступив на початку XVII ст., Після тривалої смуги занепаду, відбився і на розвитку міст. Не випадково те, що джерела XVII ст. згадують про ремісничих цехах (синдо, мн.ч. аснаф, арабська) набагато частіше, ніж джерела попередніх століть. Цехи грали тепер велику роль, ніж раніше. Цех стверджував кваліфікацію майстра (Устад). Існували ступеня учня (шашрд), підмайстри (халіфе) і майстри; існував і обряд посвячення в ступінь майстра. Цехи мали своїх виборних старшин, визнаних в цьому званні міською владою. «Тазкірат ал-Мулук» повідомляє: «Люди кожного кварталу, кожного селища і кожного ремісничого цеху (Сінф) призначають з них самих людини, якого вони вважають надійним і гідним довіри, складають для нього свідчення і визначають платню для нього. Цей документ, завірений печаткою Накіб, вони приносять до Калантаром 11 Калантар - міський старшина, Накіб - заступник Калантара і отримують від нього посвідчення (таліке) і почесну одяг для їх обранця. Який після того починає займатися їх справами ». Без дозволу цехового старшини ніхто не міг відкрити ремісничу майстерню 22 Мабуть, такого порядку не було в ранньому середньовіччі .. у цехових майстрів бували свої зібрання. У перші три місяці кожного року Калантар міста скликав у себе в будинку збори всіх цехових старійшин і разом з ними встановлював розверстку між окремими цехами сум податку на ремесло (буніче). Цей порядок вказує на зростання значення цехів в житті міста. За повідомленнями джерел часу сельджуків і ільхаков, в ті часи фінансові чиновники обкладали ремісників податком на свій розсуд, що не радячись з цехами і не рахуючись з ними. У XVII ст. одні цехи поставляли в казну в натурі певне число виробів свого ремесла, інші замість того сплачували податок грошима, згідно Шардену, від 10 до 20 су (на рік) з кожної лавки (ремісничої майстерні), тобто трохи більше? або 1 аббаси 33 1 аббаси (1/50 стусана) дорівнювало 18 французьким су .. Цехи були тісно пов'язані з дервіжскімі орденами Хейдер і німетул-лакіев, але користувалися в XVI-XVII ст. великим впливом в містах Ірану.

Привілейованими ремісниками були майстри палацових майстерень. Як сказано вище, в палацових майстерень XVII в. працювали вже не ремісники - раби, як раніше (навіть ще в першій половині XVI ст.), а вільні ремісники по найму. «Тазкірат ал-Мулук» повідомляє, що так як призначення працівників (амале) палацових майстерень (буюнгат) справа, негідну подання государю, то призначення цих працівників проводилося за наказом великого візира, після попереднього подання начальника цих майстерень (назар-і буютат) і головного скарбника імперії (мустоуфі ал-мамалік). Майстри палацових майстерень отримували платню і, в кінці року, встановлені подарунки. Оцінка виробів дворових майстерень проводилася Назіром спільно з цеховими старшинами.

Загальноміського самоврядування в містах Ірану в XVII., Як правило, не було, як не було його і раніше. На чолі міста стояв Калантар - міський старшина, що призначався шахським урядом з місцевої знаті - великих феодалів даного округу, пов'язаних з оптовою торгівлею. Рідше з верхівки купецтва. Права і обов'язки Калантара докладно описані Кеміфером: Калантар повинен був захищати права і інтереси громадян в суді, стежити, щоб губернатор (Даруга) не гнобив громадян, щоб податки стягувалися з них правильно, виробляти розверстку повинностей на користь держави і поданих сум між кварталами і цехами . Таким чином, формально Калантар вважався представником і захисником городян. Насправді він був представником інтересів міської верхівки - місцевих землевласників, духовенства і великих купців. Жителі Нової Джульфи - вірменського купецького передмістя Ісфахана - користувалися правом самим обирати Калантара з-поміж себе, саме з середовища великих купців. Існувало самоврядування всередині корпорацій купецьких і духовних (громади Сейду, медресе), ремісничих цехів (аснаф) і міських кварталів (махалле); всі вони користувалися правом обирати своїх старійшин 11 Забіхула Сифа. Політичне і культурне життя Ірану в епоху Сефевідів. Тегеран. «Артем», 1331. №4. стор.105., затверджувалися Калантаром.

Серед ремесел провідне місце займало текстильне виробництво. Після періоду занепаду воно помітно зросла в правління шаха Аббаса 1. з'явилося багато великих майстерень, які виробляли шовкові тканини, парчу і оксамит в Ісфахані, Комсаке, Йезде, Кермані, Ширазі, Мешхеді, Тебрізі та інших містах. За словами Олеарія, більшість перських ремеслінніков становили ткачі і фарбарі. Шовкоткацька реміснича промисловість обслуговувала потреби знаті і великого купецтва і працювала на зовнішній ринок. Виготовляли шовкові тканини одноколірні (Кімхі) і багатобарвні (Кассаб), прості і з золотим і срібним шиттям, парчу (зарбарт), оксамит (махмаль) безлічі сортів. За словами Шардена, однією тільки парчі було до ста сортів; серед них виділялася подвійна парча, що не мала вивороту. Один із сортів цієї парчі, за словами Шардена, коштує 50 стусанів (2500 аббаси) за 1 чез (російський аршин); це була найдорожча тканина в світі. П'ять чи шість чоловік, писав Шарден, одночасно зайняті в ремеслі, виготовляють цю дорогу тканину; для її виготовлення потрібно від 24 до 30 ткацьких човників, тоді як для звичайної тканини потрібно небільше двох. Незважаючи на неймовірну ціну цієї дорогоцінної парчі, працівники, які працюють над нею, заробляли не більше 15-16 су в день (тобто менше 1 аббаси). Шарден хвалив також перські золотисті оксамити, особливо ворсисті, які постійно зберігали свій колір і блиск і ніколи не зношувалися. Кращий оксамит виробляли в Кашане, Йезде і Ісфахані.

В Ірані виготовлялися тканини з верблюжої вовни (кращі в Йезде, Кермані і Казвін), тканини з овечої вовни (найбільше в Мазендеране, а найтонші і кращі в Даураке на березі Перської затоки). Виготовлялися повсть, дуже тонкі і легкі. Бавовняних тканин, здебільшого грубих (нербас), для потреб широких народних мас, виготовлялося безліч. Славилися також перські рогожі; найтонші і кращі в світі, за словами Шардена, вироблялися в Сістані, з очерету.

Килимарство в Ірані в XVII в. досягло високого художнього майстерності. Іранські килими в безлічі вивозилися в Західну Європу, через Багдад і Туреччину, чому їх в Європі помилково називали турецькими. У XVII ст. в килимах Ірану переважали рослинні орнаменти; дуже нерідкі були зображення квітучого саду, з водними басейнами і протоками. Настільки часті на килимах колишніх століть сцени з побуту феодалів, сцени кінної полювання і тварин гонів тепер поступово зникають. В килимах XVII в. більше свободи композиції, помітні риси народної творчості. Перше місце серед килимів Ірану займали чудові керманскіе килими, з овечої або козячої вовни, з тонким рослинним орнаментом, з переважанням зеленого і оранжевого тонів. Славилися ще камакскіе килими, вовняні і шовкові, також з рослинним орнаментом, з переважанням червоних, бірюзових, білих, кремових тонів. Шіразкіе килими, геометризована рослинним орнаментом, відрізнялися переважанням світлих відтінків зеленого, червоного і синього кольорів. Користувалися популярністю також килими хамаданскіе, фераханскіе, Хорасанські. Всі ці килими відрізнялися технічними та стилістичними особливостями. Досить різко відрізнялися за стилем від власне іранських килимів килими Південного Азербайджану (Тебрізськоє і ардебільскіе) і іранського Курдистану (з міста Сенне). Мандрівника XVII століття хвалять переважно керманскіе килими 11 Пігулевська Н.В. Історія Ірану з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Л. 1958 р стор-286.

Заслуженою славою користувався перський фарфор, полуфаянс і фаянс. Після довгого періоду зниженого виробництва, в XVII столітті перська кераміка знову пережила розквіт. Відродилася, у свій час майже зникла, розпис лю-стром, акгобом (Керман), розфарбування кобальтом, покриття бірюзовою і зеленою глазур'ю і т.д. Порід Керман прославився на весь світ своїми виробами, суцільно покритими бірюзовою глазур'ю. Перська художня кераміка XVII століття виявляла явне прагнення наслідуванню до китайським зразкам. Найменше китайський вплив на судинах, які проводилися в Кермані. У Гамбруне, на березі Перської затоки, виготовлялися красиві фаянси, з розписом темно-синьою фарбою, в стінах яких до випалу робилися дірочки, заполнявшиеся потім глазур'ю і залишалися прозорими. Славилися також покриті глазур'ю різний квітів кахлі для облицювання куполів і фасадів будівель. Кращі перської художньої кераміки XVII століття виготовлялися в Кермані, Ширазі, Мешхеді, Йезде, Кашане, Наїні, Ісфахані. Вироби цих міст істотно різнилися між собою в стилі, тонах і малюнках. Шарден визнавав першість за фаянсами Шираза.

З інших виробів ремесла славилися перські вироби зі шкіри, особливо шагреневої (Назвін) і з сап'яну всіх сортів і кольорів (Тебріз і ін.). Мандрівники вважали перські луки і шаблі кращими. За словами Олеарія, краща сталь проводилася на берегах озера Нейріз, а кращі клинки в місті Кумі, поблизу Казвін, і коштували від 4 до 20 рейх-сталеров (16-80 Аббас). У російських описах озброєння XVII століття згадується «шабля кизилбашскіх булатна, від черепа по обидві сторони до ЄЛМА золотом наведена, верхній дол з перервою, місце золотом наведені». Високою майстерністю техніки відрізнялися такі золоті, срібні та бронзові вироби, а особливо філігранні вироби з срібла, а також вироби та слонової кістки.

Дуже розвинене було виробництво фарб; з ляпіс-лазурі (синя), бразильського та японського дерева, з марени (червона), шафрану (жовта), Індію (синя), граната, лимонного соку і т. д. Ляпіс-лазур привозилася з «країни узбеків», індію та японське дерево з Індії, бразильське дерево-з країн Європи. За словами Шардена, виробництво скла широко поширилося по Ірану на рубежі XVI -XVII століть. Але скло найчастіше за все було невисокої якості, сіре і пухирчасті; краще скло вироблялося в Ширазі. Папером виробництво також було поширене по всьому Ірану, але папір був гірше не тільки європейської, але і середньоазіатської; остання в безлічі ввозилася в Іран. Було розвинене виробництво мила; його виготовляли з баранячого сала і золи пахучих трав. Мило це було дешево і служило для масового споживання. Знати ж користувалося кращим милом, привезеним з Аленом (Халеб, в Сирії).

Мандрівники, особливо Шарден 11 Рахмани А.А. Азербайджан в кінці XVI і в XVII столітті. Баку. 1981 р стор-35, описують прийоми іранської торгівлі. Обмінна оптова торгівля, існувала в ранньому середньовіччі, була забута в XVII столітті. Тепер торгівля здійснювалася тільки на готівкові гроші, срібні монети, як сефевітской, так і іноземної. При великих оптових торгових угодах розрахунок проводився мішками, які містили по 2500 аббаси (= 50 стусанів) кожен, зміст їх перевірялося по точному вазі; Шарден запевняв, що при цьому обман був неможливий. Всі великі купці мали роз'їзних кацапів. За словами Шардена, в Ірані були купці, що мали своїх довірених агентів (кацапів) навіть в таких віддалених країнах, як Швеція і Китай. Завдяки заступництву великому купецтву з боку панувала в XVII столітті групи класу феодалів громадянської бюрократії, положення великого оптового купця в Ірані було дуже почесним. Зовнішня торгівля перебувала в руках не персів, а християнських купців (вірмен, в меншій степені голландців, англійців і французів), що торгували з Росією і з країнами Західної Європи, і індусів, які торгували з Індією і країнами Далекого Сходу, подібно до того, як в Туреччини в той же самий час зовнішня торгівля знаходилася в руках християн (греків, вірмен і європейців) і євреїв. Внутрішня ж торгівля в більшій своїй частині перебувала в руках мусульманських (перських) купців.

Серед вірменських купців з Нової Джульфи були багатії, котрі володіли станом в 60-200 тис.стусанів. Компанія великих вірменських купців з Нової Джульфи користувалася монополією на вивезення шовку з Ірану. Шах давав цим вірменам дипломатичні доручення в християнські держави, а також використовував їх як своїх контрагентів, збуваючи за їх допомогою в Європі шовкові тканини, парчу, оксамит і ін. Вироби палацових майстерень. Вірмени Нової Джульфи платили в казну податків на 580 стусанів на рік. Крім вірменських купців, тільки англійська і голландська факторії мали право вивезення шовку- сирцю. Голландці дуже успішно змагалися з англійцями. Під час англійської буржуазної революції голландці домоглися від шаха Аббаса 2 виняткових прав для себе в вивізного торгівлі з Іраном. Цікаво, що як шахський уряд, так і московське царський уряд мотивували конфлікт в англійцями однаково, саме тим, що англійці осмілилися страчувати «свого законного короля Карла». Після реставрації монархії в Англії англійці в Ірані могли зайняти в торгівлі шовком тільки друге місце після голландців. У 70-х роках XVII століття голландці вивозили в Європу шовку-сирцю на суму від 500 до 600 тис. Ліврів в рік (приблизно від 11 до 13 тис. Стусанів).

Крім шовку-сирцю і шовкових тканин, з Ірану вивозили в країни Західної Європи сап'ян, шагреневу шкіру, верблюжа і овечу вовну, килими, фаянсовий посуд, золоті і срібні вироби, дорогоцінні камені, зокрема бірюзу. До Росії з Ірану вивозили, перш за все, всілякі шовкові тканини. В описах російської начиння XVII в. перераховуються: атласи кизилбашскіе; 11 В Росії XVI-XVII ст. Сефевидский держава називали зазвичай кизилбашскіх, а всіх жителів його - кизилбашами. оксамити кизилбашскіе; дороги (даругаі - шовкова тканина з золотим або срібним шиттям) гилянських, кашанскіе, казилбашскіе; зуфь (суф - вовняна тканина), ізорбаф (зарбафт - парча), камка (хімха), Есек (йездская), камка кизилбашскіх; Кутня (кутки - полушелковую смугаста тканина) кизилбашскіх; об'ярь (абйяр - щільна шовкова хвиляста тканина з золотими і срібними струменями), фата (шовкову хустку) кизилбашскіх і т.д. Ось приклади цих описів: «оксамит кизилбашской ритой, по срібній землі трави і лістьyo, шовк червоний та вишневий», «оксамит кизилбашской, по срібній землі люди сидячі і барси і звірі, шовк різні»; «Калска кизилбашскіх полосата, по ній смуги червоні, сизі, в смугах ЛДІ і птиці золоті та срібні, між і облямівки жовті», «дороги зелені гилянських:« дороги кизилбашскіе червоні, по ній травички дрібні золотних і серебяние »; «Дороги кизилбашскіе, по брусничної землі, по ній деревця золотних з Шолк» і т.д. Крім того, з Ірану до Росії вивозили шовк-сирець, міткаль (щільна бавовняна тканина) баранячі шуби, зброя - шаблі кизилбашскіе, стріли кизилбашскіе, луки кизилбашскіе луки мешхедскіе, сідла кизилбашскіе, перли гурмицкій (Ормузьку), бірюзу, фарби, сушені фрукти. Розміри торгівлі Ірану і Азербайджану з Росією в XVII в. дуже сильно виросли. У Ісфахані, Казвін і інших містах Північного Ірану з'явилися російські купці, а в Шемахе постійно проживало багато російських купців, що мали там своє обійстя і церква. Через Росію вивозилися шовк і інші іранські товари в Польщу (Лахістан), Німеччини і Англії.

До Туреччини (через Багдад) з Ірану в XVII в. вивозили тютюн, чорнильний горіх, грубі тканини з овечої вовни, різні шовкові тканини, килими, безліч сап'яну-циновки, різний посуд, сталь, залізо в брусках і оброблене, очерет, вироби з самість; вивезення заліза в будь-якому вигляді з Ірану до Туреччини був заборонений, проте ніколи не припинявся. В Індії з Ірану вивозили у великій кількості коней, тютюн, фрукти всіх сортів - сушені, замариновані, зацукровані, особливо фініки і родзинки, - мармелад з айви, вина, фруктові і квіткові есенції, фаянсові вироби, пір'я, сап'ян всіх сортів, рабів.

З Індії до Ірану ввозили тонкі бавовняні тканини, шовкові тканини, металеві вироби, слонову кістку, фарби, прянощі ароматні і лікарські вироби, індиго, рабів, предмети транзиту з країн Далекого Сходу. Небезпечним явищем ля економіки Ірану, зазначеним мандрівниками, було те, що протягом XVII в. баланс торгівлі Ірану з Індією ставав все більш і більш пасивним; помітна була значний витік Сефевідської срібної монети, а також золотих і срібних предметів в Індію. При цьому торгівля з Індією і з країнами Далекого Сходу перейшла в руки індійських купців. У всіх майже містах Сефевідської держави, навіть у далеких Баку 11 А.А. Рахмани. Азербайджан в кінці XVI і в XVII столітті. Баку 1981. Стор. 10. і Шемахе, в XVII ст. з'явилися поселення купців-індусів, яких раніше не було або було дуже мало; в Ісфахані в останній чверті XVII ст. проживало не менше 20 тис. індусів.

З Росії до Ірану вивозили по волго-каспійському шляху, через Шемаху або Гілян всілякі хутра, шкіряна сировина, ситець (чит), сукна, полотна, залізо, мідь, металеві вироби, скло і скляні вироби, шуби, папір для письма, цукор, мед , віск, горілку, ікру, рибу, вогнепальну зброю; вивезення останнього без спеціального дозволу було заборонено, але проводився нелегальним шляхом. Російські лляні полотна ( «кета-і руси») згадуються в перських джерелах, як мали ходіння в Ірані, ще в XIV ст., Але в XVII ст. ввезення їх набагато збільшився. Купці московські, казанські і «франкские» в портах Гиляна згадуються близько 1629 р

З країн Західної Європи в XVII ст. вивозили у великій кількості: сукна і взагалі текстильні вироби, з Англії, Голландії, Франції, Італії: скла дзеркальні і віконні з Венеції; металеві вироби; предмети розкоші; вина французькі, італійські та інші, цукор, лампи, папір писальний та віконну. Особливим попитом користувалися англійські сукна, так звані «ЛОНДРІ», тобто «Лондскіе». Серед самих персів з'явилися спеціальні торговці цими сукнами - «лодрафоруж». В кінці XVII ст. в трьох Карван-сараях Ісфахана торгували ці «ЛОНДРІ формужі». Таким чином, вже в XVII ст. ввезення західноєвропейських товарів, головним чином текстильних, був значний, але ще не настільки, щоб створити серйозну конкуренцію для іранської ремісничої промисловості. В Ірані мали збут переважно ті західноєвропейські та російські товари, які вироблялися в Ірані, як, наприклад, сукна.

Торжество реакційної тенденції в економіці Ірану до кінця XVII ст., В що йшлося вище, і, в зв'язку з цим, зубожіння села і звуження внутрішнього ринку, вкрай важко позначилися на стані ремесла і торгівлі в Ірані. Зростання податків і торгових мит, важкий гніт феодальної держави, особливо згубний для непривілейованих середніх і дрібних купців і для ремісників, свавілля і панування феодалів у містах душили тут ті прогресивні тенденції, які з'явилися на початку XVII ст. Ось чому в містах Ірану не могло завершитися складання єдиного ринку і зачатки нового капіталістичного виробництва не стали панівною формою виробництва. Енгельс писав: «... турецьке, як і будь-яка інша східне панування несумісне з капіталістичним ладом; витягнута додаткова вартість нічим не забезпечена від хижих рук сатранов і пашів; немає каліцо першого основного умови буржуазного придбання забезпеченості особистості купця і його власності ».

Слід зазначити ще як характерну рису економічного розвитку Ірану XVII в. то, що господарський підйом спостерігався переважно в містах Центрального і Західного Ірану (Ісфахан, Шираз, Козвін, Хамадан, Керман, Релін, Фумен, Лохіджан і ін.) і Південного Азербайджану (Тебріз, Ардебіль). Навпаки, міста Хорасана, за винятком Мешхеда і Кандахара, виявляють в цей період риси зайця, що пояснюється, головним чином, сильним скороченням економічних зв'язків із Середньою Азією.

2.3 Розширення сфери соціально-політичної опори шаха

Клас феодалів, як і раніше складався з чотирьох основних груп; військової знаті, мусульманського (шиїтського) духовенства, громадянської бюрократії і місцевої провінційної знаті. Але військова знати тепер полягала не тільки з кочових феодалів, як в XVI ст .; з'явилися нові кадри військової знаті з вислужитися шахських гулямов (грузин і вірмен), яких шах намагався протиставити старої військово-кочової знаті. Ослаблення впливу останньої, особливо знаті кизилбашскіх племен ясно видно з порівняння двох списків емірів (ханів і султанів, тобто верхівки військової знаті). 1576 року і 1628 р наведених у Іскендера Мугла. У першому списку наведено імена 114 емірів; всі вони були кочовими феодалами і майже всі з кизилбашскіх племен. За списком 1628 року було всього 9 емірів », з них тільки 35 кизилбашів, 34 еміра було з кочових, але не кизилбашскіх, племен (здебільшого іранських-курдських і лурскіх), і 21 емір - з шахських гулямов,« відрізнення з середовища собі рівних », наділених, як і всі інші еміри, земельинмі пожалованиями (Елку, азарб., в перс. вимові Улька) і мали, як і всі еміри, свої феодальні ополчення (Кошин, монг.). Керівна політична роль в XVII ст., Як сказано, належала іранської цивільної бюрократії.

У XVII ст. в Ірані продовжували існувати ті ж категорії феодальної власності на землю і воду, що і раніше. 11 Див. Докладно у відповідних розділах глав VI і VII. Але після реформ, проведених при шаху Аббасі I, співвідношення між категоріями земель змінилося. Перш за все, дуже виріс фонд державних або діванскіх земель. Управління цим фондом і становило основу могутності громадянської бюрократії. Надзвичайно сильно збільшився також фонд власних доменів шахський прізвища (Хассе, Хассе-і меріфей-й падишаха, хашее). Ця категорія земель в Ірані існувала здавна, з часів Сасанідів (землі хасее, Інджія при монгольських ханів). Але ніколи фонд земель Хассе не був такий великий, як у XVII ст .: тепер в фонд цих земель включалися не тільки округу (Ісфахан, а також спадковий домен прізвища Сефевідів Ардебіль), а й цілі галузі (обидва Гиляна-Бійе-пиш і Бійе -пас).

Рафаель дю Ман (1660 г.) говорить, що в Сефевідської державі державних земель було багато, а мульковие мало. Але треба мати на увазі, що в XVII ст. діванскімі землями вважалися і ті, що були передані на різних підставах (на правах тіулей і т.д.) в годування представникам цивільної та військової знаті; сильно розширилися території (юрти), віддані в годування кочовим племенам і знаходилися фактично в розпорядженні спадкових племінних глав (світ-й иль) племінної знаті, що експлуатували як кочівників (ілятов) свого племені, так і в набагато більшому ступені жили на цих територіях осілих селян (райятов).

Виріс в XVII в. і фонд земель релігійних установ (вакф). Так, в вакф великої мечеті Сефевідів в Ардебіль входило на початку XVII ст. 650 плужних ділянок (Джуфт-і Авамілев) оброблюваних здольниками (4-5 тис. Га зрошеної і обробленої землі). У 1671 р серед вакфних майна тієї ж мечеті значилося 40 селищ в одному тільки південному Азербайджані, не рахуючи інших областей; в м Ардебіль - 200 будинків, 9 бань, 8 караван-сараїв, вся базарна площа - Мейдан, великий критий ринок оптової торгівлі (айсерійе), 100 інших крамниць і право на мито (Бадж) з усіх торговців; в м Тебрізі - 100 будинків і 100 крамниць; в м Казвін - кілька караван-сараїв і лазень; землі і дохідні статті на Мугани, в Гиляне і Турганов.

З умовних форм феодальної власності (обумовлених службою державі) - союргала і тіулей (або тійюля) і в XVII ст. шахський уряд воліло жалувати тіулей, бо вони не були спадковими і давали менше прав їх власникам, служивим людям, ніж союргалов; отже, дарування тіулей менше послаблювало центральну владу, ніж дарування союргалов. Згідно «Тозкірат ал-Мулук», загальний річний дохід власників союргалов всього Сефевідської держави становив 367 778 800 динарів, а загальний річний дохід власників тіулей (тулдаров) - 3 753 663 000 динарів, 11 За офіційною оцінкою: згідно «Тазкірат ал-Мулук» , дійсний дохід з тіулей і союргалов в більшості округів був удвічі вище, в окрузі Ісфахана в 5 разів, в округах Кашана «Шираза - в 6 разів, в деяких округах - в 8 разів вище офіційної оцінки.тобто в десять разів більше. Це вказує на те, що тіулей було набагато більше, ніж союргалов. У теорії і тіулей, і союргалов зараховувалися до державних земель, але це була фікція.

Як і в XVI ст., Що подарувало тіулей були двох видів: а) персональні, довічні; б) закріплені за певною посадою, що давалися лише на час виконання цієї посади. Вищим сановникам передавалися в тіулей цілі округи. Так, згідно з «Тазнірат-ал-Мулук», за посадою Курчі-баши (начальника Курчі - в той час начальника феодального ополчення кизилбашскіх племен) був закріплений, на правах тіулей, округ Казерун з річним доходом в 13 917 200 динарів, за посадою туфенгчі -баши (начальника корпусу туфенгчіев-мушкетерів) - округ Абрекух з доходом 7 115 300 динарів; за посадою куллар-агаси (начальника гвардійського корпусу гулямов, переважно грузинів) - округ Гульпайган, з не фіксованим доходом; за посадою топчи-баши (начальника артилерії) - округ шифт з доходом в 5 млн. динарів і т.д. Левова частка тіульних пожалувань діставалася емірам (тобто військової знаті) і вищим цивільним і духовним сановникам. Річний дохід з тіулей цих категорій феодалів, згідно «Тазнірат-ал-Мулук», становив 3 495 004 300 динарів із загальної суми доходів усіх тіулей 3 753 663 тис. Динарів. Пізніше (в XVIII в.) Тіулей фактично перетворилися в такі ж спадкові лени, як і союргалов.

Нижчою служивим людям давали або дрібні тіулей з малим доходом, або «хаме сале». Так називалося дарування, в нагороду за службу, визначеної суми ренти-податку (грошима або натурою), з певній території, але без права управління нею. Суми хаме сале виходили людьми служивих по ассигновки (хавале, берат), виписаним на казначейство даного округу, при пред'явленні посвідчення про те, що вони в тому році дійсної перебували на службі. У різних джерелах XVII ст. згадані 35 назв податей і повинностей, що лежали на райяти. Але не всі ці податі і повинності існували одночасно і в усій державі: деякі з них існували тільки в окремих областях, деякі були введені лише в кінці XVII ст.

При шаху Аббасі I, як сказано, розміри ряду податків були знижені і були скасовані надбавки на ці податі, введені в 70 - 80-х роках XVI ст., А деякі податі, особливо в центральних областях Ірану, були скасовані. Але при наступників шаха Аббаса I розміри податей знову стали поступово підвищуватися, а в самому кінці XVII в. розміри податей різко збільшилися і були введені нові види податкових питань. Це пояснюється кількома причинами. По-перше, в зв'язку з ростом товарно-грошових відносин, держава і феодали потребували коштів і прагнули збільшити свої доходи; з іншого боку, близько 1640 р припинилися війни з Туреччиною і з узбецькими ханствами, приносили протягом усього XVI ст. і перших чотирьох десятиліть XVII в. постійну військову здобич.

Головною кріпаками, як і раніше, була поземельна подати - харадж (частіше званий тепер «малий-у-джіхат» або «Маллен», що стягувалася найчастіше натурою у вигляді частки врожаю від 15 до 20% нею). У деяких місцевостях замість частки врожаю стягувався постійний збір з плугового ділянки (Джуфт) в грошах. Податок з садів становив 10% врожаю, з шовковичних садів і з бавовняних посівів 30%. Скотарі (крім жили в Ірані 11 Іванов М.С. Історія Ірану. М. 1977. Стор. 180. Перській) платили подати «Чобан-беш»: 1/7 зі стрижки вовни і з приплоду овець, а з лошат і ослят 1 / 3 їх вартості. За зрошення полів і садів стягувався особливий збір. На утримання різних сановників (Велікова візира та ін.) Стягувалися збори, відомі під загальною назвою «іхраджат». Вельми часто з райятов стягували надзвичайні збори (аваріз). Важкі для селян були поставки фуражу і провіакта (алафе у улуфе) на утримання війська (феодального ополчення), поштова повинність (Улагая), постойная повинність (коналга), повинності роботою (будівельна, з очищення каналів і Каріз і т.д.) в користь держави або феодалів (Бігар). З немусульман (християн, іудеїв, зороастрійців) стягувалася джизья - в середньому з кожного дорослого чоловіка від 20 до 50 років по 1 міскаль (4,6 м) золотом в рік. Крім того, всі райяти зобов'язані були щорічно підносити в строго встановлених розмірах «подарунки» (пішкеш), «вітальні» (саламане) і «святкові» (йди) владі і своєму землевласнику, натурою або грошима.

Для різних категорій земельної власності існували в основному одні й ті ж податки; в залежності від категорії землі ці податкові збори надходили або цілком на користь держави (з діванскіх земель), або цілком на користь землевласників (з земель союргальних, вакфних і юртов кочових племен), або ділилися між державою і землевласниками в відомої пропорції (з мульнових земель ). Якщо землевласник одержував від держави право податкового імунітету (муафі), право стягнення усіх податків переходило до землевласнику. Таким чином, одні й ті ж податкові надходження, в залежності від категорії землі, могли бути і податком, і рентою.

Переважною формою феодальної екслуатаціі, як і в попередні століття, була издольщина (вид продуктової ренти). За тримання землі (зазвичай спадкове) селянин платив власнику землі «панську частку» (бахрей-і малікане); на землях діванскіх, шахських (Хассе), вакфних, союргальних в цю частку включалися і все взагалі податі. Панська частка за тримання землі і за користування водою найчастіше встановлювалася в 1/5 - 1/3 врожаю, з орних земель, з фруктових дерев в? - 1/3. Частка підвищувалася, якщо селянин отримував від власника землі, крім земельної ділянки і зрошення, ще робоча худоба (васов) і насіння. У таких випадках вона могла розумітися до 80%, навіть до 90% врожаю (включаючи всі податки).

Згідно з розповіддю Кемпфера, в Ісфаханському оазисі, де переважали товарно-грошові відносини, рента з селян часто стягувалася в грошах по 6600 динарів (33 аббаси) з 1 джеріба орної землі. 11 Батаев К. Військова реформа шаха Аббаса I. М. 1973. Стор. 95. На шахських же землях в Ісфаханському оазисі застосовувалися такі норми експлуатації селян-спільників. Якщо шах, як власник землі, надавав селянинові землю, воду (зрошення) і насіння, а бики (воли) належали селянинові, то останній віддавав шахові 2/3 врожаю, а з решти йому частки платив податки в диван; крім того, він зобов'язаний був відбувати примусові роботи (Бігар). У тому випадку, коли шах надавав селянинові-здольником також волів, знаряддя оранки і звільняв його від податей в диван, частка селянина падала до? врожаю; ? отримував шах, як власник землі. Якщо ж, окрім свого цього, шах звільняв селянина від примусових робіт, то частка селянина падала до 1/8 врожаю, а 7/8 отримував шах.

Шарден каже, що в багатому Ісфаханському оазисі перські селяни були більш заможні, ніж селяни у Франції, але так було далеко не в усьому Іраку, а головним чином в приміських районах. Зате, за словами Шардена, селяни Ірану жили в умовах повного безправ'я і свавілля; шахські служиві люди і чиновники їх били, а то й отримували того, що вимагали; змушували їх працювати безкоштовно, брали підводи і коней для себе даром, зупинялися в будинках селян на стільки днів, скільки хотіли, годувалися за їх рахунок, а іноді ще вимагали з них срібло.

Роль кочівників в соціально-економічному житті країни була майже так само важлива, як і трьома-чотирма століттями раніше. Статистичних даних про чисельність кочового населення в XVII в. в Ірані у нас немає, але якщо навіть в кінці XIX в. в Ірані до 30% всього населення становили кочівники, то в XVII ст. їх повинно було бути ще більше. Кочівники переходили до землеробства і осілості тільки в незначній кількості і то лише найбідніші, притому завжди мимоволі, бо для них це було невигідно: положення осілого селянина - райята, безправного і задавленого податками і рентою, було не в приклад Хуте і важче положення кочівника - ілята: племінна організація давала йому відому захист; патріархальна оболонка, в яку були одягнені феодальні повинності, ставила межі росту цих останніх: іляти, як несли службу в феодальному ополченні, отримували частку військової здобичі, і вони були озброєні, тоді як райяти були беззбройні і не були захищені від насильства з боку самих дрібних чиновників, воїнів і навіть челяді великих феодалів.

В Ірані зберігалося рабство і работоргівля, але рабів використовували тепер головним чином, як домашню челядь і гаремних наложниць. Серед рабів розрізнялися бранці (Асир), куплені на гроші (зархарід) і народжені дому (хане заде); 11 тобто нащадки рабів, раби в другому або наступних поколінь. становище останніх було краще - встановився звичай (але не закон) - не продавати рабів, народжених в будинку. Рабів доставляли, головним чином, з Кавказу; їх продавали в інші країни, здебільшого до Туреччини, Індію і арабські країни. Але застосування праці рабів у виробництві - в землеробстві, ремеслі і кочовому скотарстві скоротилося до незначних розмірів. Якщо в 30-х роках XVI ст. в шахський шовкоткацьких майстерень працювали рабині, то в XVII ст. там працювали вже виключно вільні ремісники, за наймом, на певному платню. Таким чином, зберігався настільки довго в феодальному суспільстві Ірану рабовласницький устрій в XVII в. майже зник.

Перехід керівної політичної ролі в державі з рук тюркських кочових феодалів в руки іранських осілих феодалів (цивільної бюрократії) до початку XVII ст., Реформи часу шаха Аббаса I і, зокрема, полегшення податного тягаря при цьому шаху, зростання товарно-грошових відносин, нарешті , припинення спустошливих воєн з Туреччиною і узбецькими ханствами і тривалий мирний період стимулювали досить значний підйом продуктивних сил в Ірані, зокрема в землеробстві (хоча і тепер економіка Ірану не досягла того рівня, на како м вона перебувала на початку XIII ст., перед можальскім завоюванням). Підйом цей тривав до останньої чверті XVIII ст.

Мандрівники XVII в. відзначають великі зрошувальні роботи в Ірані - будівництво нових і відновлення старих Каріз і каналів. Вони відзначають наявність в Ірані XVII в. тих же чотирьох видів іригації, які існували і в ранньому середньовіччі: гірські струмки, річкові канали, Каріз, колодязі. «Ні, - яка вміла б так добре вести підкопи і проводити підземні протоки, як перси». Шарден бачив Каріз завдовжки від 32 до 40 км і навіть ще довше, проведені від підніжжя гір (де накопичуються зазвичай грунтові води) до ницим місцевостям, з оглядовими колодязями (котрі служили для спуску людей в Каріз для очищення їх) на відстані кожних 8 м; більшість Каріз пролягала на глибині 10-15 м, але деякі були набагато глибше.

Колодязі, за оповіданням Шардена, наводилися в рух тваринною силою (волами); вода піднімалася вгору на мотузках в великих бурдюках, що відер 200-250 фунтів води; за допомогою блоку вода з бурдюків перекидалася в басейн, звідки по канавах йшла на поля і в сади. Карізное «криничне зрошення було безкоштовним, за зрошення полів і садів водою струмків і річкових каналів з кожного дшеріба стягувався збір у розмірі 20 су (трохи більше 1 аббаси) в рік (Шарден). Згідно Шардену, головний Міраб (начальник зрошувальної мережі) Ісфаханського оазису отримував від цих зборів 4 тис. Туманів (40 млн. Динарів) на рік, не рахуючи того, що його помічники збирали для себе.

Мандрівники XVII в. відзначають економічне зростання окремих сільськогосподарських районів, особливо приміських, де були досить розвинені товарно-грошові відносини і де сільськогосподарська продукція йшла на міський ринок або на вивезення. За розповідями Кемпфера «Шардена, Ісфаханському оазис був густо заселений і оброблений. Якщо за описом 1329 року в Ісфаханському оазисі, на площі приблизно в 4500 кв. км значилося до 800 великих і малих селищ, то в 70-х роках XVII ст. тут знаходилося до 1500 селищ.

Пшениця і ячмінь сіялись всюди в Ірані.За словами Шардена, в Персії було багато пшеничного хліба, і його можна було знайти всюди за дешевою ціною; хліба тут було набагато більше, ніж в Індії. Рис також сіявся у великій кількості. Культура бавовни, яка ще в XIV ст. зосереджувалася в окремих районах, в XVII ст. поширилася по всьому Ірану, майже витіснивши культуру льону, і бавовняні поля можна було бачити всюди. Дуже розширилося обробіток рослин фарбувальних (марена, Хенна, шафран), лікарських та пряних, як і овочівництво, яке в ранньому середньовіччі було порівняно мало розвинене. Культура опійного маку, яка хоча і проникла в Іран в XII в., Але була мало розвинена, в XVII ст. поширилася в багатьох районах. Кращий опійний мак розводили в Ленджане, в Ісфаханському оазисі; поля тут були суцільно покрита ім. Нової культурою для Ірану був тютюн, 11 Бабаєв К. Військова реформа шаха Аббаса I. М. 1973 р. Стор 100. який тут стали розводити на рубежі XVI і XVII ст. У 70-х роках XVII ст. тютюн розводили вже по всьому Ірану; кращі сорти розлучалися в Хузістане, Хамадане, Кермані і Хорасані.

Плодівництво і виноградство, після періоду занепаду, знову перейшло в XVII в. велике піднесення. Плодові дерева (особливо абрикоси, персики, груші, айва, мигдаль, гранати і винні ягоди), виноград і дині розлучалися всюди. За словами Шардена, протягом 4 місяців сезону динь, їх доставляли в Ісфахан в такому величезному кількості, що за один день їх там з'їдали більше, ніж за один місяць у всій Франції. Культура фінікової пальми була дуже розвинена в Хузістане, низинних місцевостях Фарсу, Сістані, але особливо в Кермані. У XVII ст., Як і раніше, перські фініки за якістю вважалась краще іракських і аравійських; кращі фініки йшли з Джахруна. Перські фініки у великій кількості вивозилися в Індію і в інші країни, зацукрованими, в гронах і відірваними, часто в судинах або в великих гарбузах, вагою в 15-20 фунтів, зацукрованими в їх власному соку. За кордон вивозилися фініки з Кермана, гранати з Йезде і Шираза, апельсини - з Мазендеран, великий і солодкий лук - з Хорасана. Апельсини були дуже поширені в прикаспійських областях. Оливку (маслину) розводили в Хузістане і в Мазенде раніше, але оливкова олія була низької якості. Квітникарство, за словами Шардена, в Ірані було більш розвинене, ніж в Європі. Виготовленням рожевого масла і есенції з махрової троянди і раніше славився Фарс. Виноробство було поширене в усіх напрямках; їм займалися християни (вірмени і європейці), євреї та зароастрійци. Кращі вина виготовлялися в Грузії, Вірменії, Гиляне, Ширазі і Йезде.

Мандрівники відзначають дешевизну предметів продовольства в Ірані. У Хузістане в 70-х роках XVII ст. на одні аббаси можна було купити 144 фунта ячменю або 54 пшеничних хліба, або 18 баранів.

У XVII ст. шовківництво (культура шовковичного хробака на тутових деревах) в Ірані досягла такого високого рівня, якого воно ніколи не досягало ні раніше, ні пізніше. За словами Олеарія, в державі Сефевідів щорічно вироблялося 20 тис. Тюків шовку-сирцю; за словами Шардена, 22 тис. тюків вагою по 376 фунтів кожен. За Шардену, Гілян давав - 10 тис. Тюків шовку-сирцю, Мазендеран - 2 тис., Харасан - 3 тис., Мідія (Південний Азербайджан) - 3 тис., Карабах (в Північному Азербайджані) - 2 тис., Грузія - 2 тис. З цієї кількості не більше тисячі тюків залишалося в Ірані, весь інший шовк-сирець вивозився до Індії і Європу. 11 Пігулевська Н.В. Історія Ірану з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Л. 1958. Стор. 285. Одні тільки мита з вивезення шовку-сирцю досягали 4 тис. Стусанів (40 млн. Динарів) на рік. Кращий шовк-сирець отримували в Ширвані і Гиляне (лахіджанскій сорт). У зв'язку з розвитком товарно-грошових відносин, селяни Ірану в XVII в. в безлічі займалися збором і збутом на ринок продукції дикорослих дерев - чорнильного горіха (особливо в Хузістане), мастики, камеді, смоли ладанного дерева (особливо в Кермані), ассафетіди і т.д.

Судячи з розповідей мандрівників, скотарство в Ірані, як кочове (особливо в гірських районах), та і осіле, переживало в XVII в. підйом. Олеарій говорить про величезну кількість овець, зокрема курдючних, породи яких були краще європейських Супутники Олеарія вивезли до себе в Гомітінію кілька овець кращих порід. Шерсть вищої якості давали вівці бухарської породи. Козячих стад також було безліч, багато хто з них давали по 25 фунтів сала. Молочних продуктів було достаток; вони становили, разом з хлібними коржиками, плодами і овочами, основне живлення трудового населення Ірану. Верблюдів в Ірані також було дуже багато, як одногорбих, так і двогорбих при розвиненому караванному транспорті, господарське значення верблюда було дуже велике. Мандрівники кажуть про «дуже багато» коней в Ірані в той час; можливо, їх тоді там було більше, ніж в наші дні. Згадуються багато порід верхових коней арабські, туркменські і ін. За повідомленнями Олеарія і «Тазкірат ал-Мулук», у шаха були великі власні кінські заводи в місцевостях, де були кращі пасовища - зимові на рівнинах і літні в горах. Олеарій говорить про «безлічі мулів» і «незліченну безліч» ослів в Ірані.

Таким чином, є всі підстави говорити про підйом сільського господарства в Ірані в XVII в. Однак, порівнюючи дані джерел XVII ст. з даними джерел IX - початку XIII ст., можна бачити, що навіть в XVII в. сільське господарство (за виключення однієї галузі його - шовківництва і крім господарства деяких районів, наприклад Ісфахана) не досягло того рівня, на якому воно перебувало до монгольського завоювання. Розвиток товарно-грошових відносин в XVII в. спонукало феодалів і феодальну державу збільшувати розміри ренти і податків. Зростання феодальної експлуатації обганяв зростання продуктивних сил в сільському господарстві. Це згубно позначилося на становищі села. В умовах позднефеодального суспільства панування кочовийзнати, жорстка експлуатація селян, закріпачення і крайнє їх безправ'я надавали згубний вплив на сільськогосподарську економіку. Старі виробничі відносини ставали явним гальмом для розвитку продуктивних сил в селі. Розвиток товарно-грошових відносин вело в незрівнянно більших розмірах, ніж раніше, до процвітання лихварства, розоряли село. К. Маркс вказує: «При азіатських формах лихварство може існувати дуже довго, не викликаючи нічого іншого, крім економічного занепаду і політичної корупції» 11 К. Маркс. Капітал, т. III, М. Госполитиздат, 1949, стор. 611., лихварство «консервативно і тільки доводить існуючий спосіб виробництва до більш жалюгідного стану». 22 Там же, стор. 623.

Занепад в сільському господарстві став явним на рубежі XVII - XVIII ст., Але перші ознаки були помітні вже в 70-х роках XVII ст., Якщо не раніше. Вдумливий спостерігач - Шарден зазначив, що число діючих зрошувальних споруд, особливо Каріз, в Ірані зменшилася. Усюди, писав Шарден, де знаходять воду і є підземні канали (Каріз), земля дуже родюча. Але для того щоб знаходити і виводити з землі на поверхню воду в достатній кількості, не вистачало робочих рук. Недолік людей в Персії - немає від безпліддя країни, а навпаки, як і в Османській імперії, безпліддя країни - від нестачі людей. Причиною зменшення населення Шарден вірно вважав погане управління (жорстокого експлуатацію) і свавілля завойовників (тюркської і монгольської військово-кочової знаті) за останні століття. Селяни масами емігрували, особливо з півдня Персії, в Індію, де селянам жилося легше. Через зменшення населення найродючіші землі залишалися незрошеної не оброблені. Навіть 1/12 частина території країни, - зазначав Шарден, - була заселена і оброблена. Часто, від'їхавши якихось 2 льє (8 км) від великого міста, мандрівник потім могло проїхати 20 льє (80 км), не бачачи ніяких ознак поселень.

2.4 Зміцнення центральних органів управління

До початку XVII в., Коли азербайджанський народ вів запеклу боротьбу проти турецьких загарбників, а Османська імперія переживала період економічного занепаду і політичних чвар, на сході, в Ірані відбувався протилежний процес. Розвивалося, набираючи сили іранське сефевидский держава, на чолі з молодим і енергійним шахом Аббасом I. Перші п'ятнадцять років свого правління Аббас I майже цілком присвятив упорядкуванню внутрішніх справ Ірану, зміцнення центральної влади.

До кінця XVI ст. Аббас I зумів звести рахунки з узбецькими ханами. Результат боротьби Сефевидов і узбеків за Хорасан в основному був визначений перемогою іранської армії над військами Дін-Мухаммед-хана Узбека в битві під Гератом (29 липня 1599 г.), 11 Історія Узбекистану, т. 1, кн. 1. Ташкент, 1955. після чого Аббас I поширив свій вплив на Мавераннохр, забезпечивши собі можливість втручатися в справи призначення ханів. Наступний похід шаха проти Балха не увінчався успіхом, однак показав військову міць і зрілість Сефевідської держави і з'явився як би «генеральною репетицією» перед виступом шахський армії проти османів на заході. Європейські держави в цей період також були зацікавлені в зіткненні Ірану з Туреччиною, яке відволікло б значні сили османів на схід. Коли Аббас I був зайнятий підготовкою до війни проти османів, до сефевидский двору прибули посол імператора Німеччини Рудольфа II (1552-1612) Стефан (Етьєн) Какаші фон Залокемені, а після його смерті його наступник Тектандер фон дер Ябель запропонували шахові укласти військовий союз проти Туреччини . До настання проти османів підбурювали шаха і Іспанія, обіцяючи йому натомість допомогу в Перській затоці.

У видворення османів із Закавказзя була зацікавлена ​​Росія. Справа в тому, що османи, маючи в своїх руках азербайджанське і дагестанський узбережжі Каспію, чинили перешкоди торгівлі через Волзько-Каспійський шлях. Спільність інтересів в цьому важливому питанні створювала грунт для зближення двох країн. Ще до укладення мирного договору 1590 року з Туреччиною, Аббас I відправив свого уповноваженого посла Хаді-бека в Москву, тому що було доручено організувати виступи обох держав проти османів на Кавказі. Шах обіцяв за таку допомогу віддати московського уряду Дербент і Баку. Однак в цей час Московська держава було зайнято своїми внутрішніми справами і не наважився на війну з османами. У 1594 р воно зайняло в приморській смузі Дагестану Тарко, намітивши там гарнізон. Пізніше цар Борис Годунов послав воєводу з військами на Північний Кавказ. Але втриматися в цьому районі росіянам не вдалося, і вони незабаром покинули межі Дагестану. І.П.Петрушевскій зазначає, що обидві ці спроби були зроблені московським урядом швидше як досвід, «слабкими силами і без достатньої наполегливості». Такі дії Московської держави викликали невдоволення османів, і вони робили всякі заходи до недопущення затвердження росіян на Кавказі. Тому спроба, хоча і невдала, сефевидского шаха вступити в союз з Московською державою проти османів була логічною і історично виправданою. Османська влада до початку XVII століття в Азербайджані була расжатана. Місцеві феодали спрямували свої погляди до сефевидский державі, шукаючи в ньому рятівника від османської окупації.

Необхідно звернути увагу і на те, що в цей час велику роль зіграла в Ірані розвідка Абаса I. вона використовувала загальне невдоволення османами, видаючи Аббаса I за «рятівника». Представники багатьох верств населення бачили в особі Аббаса I «рятівника від будь-якого лиха». Так, з оповідання Аракела Тебріцкого випливає, що католікос Меліксета і двоє його єпископів на цій основі вирішили відправитися в Ісфахан 11 Аракел Давріжеці. Книга історій. Переклад з вірменської, передмова і компоненти Л.А.Хаплоряна. М., 1973. Схожа ситуація склалася в Грузії. Іскандер Мукіш зазначає, що за весь час перебування Азербайджану під владою османів Аббас I вів ретельну і глибоко продуману підготовку. У роки, що передують війні з османами, Аббас I, як нами зазначено, успішно закінчив реорганізацію армії, підняв її боєздатність, посиливши її вогнепальну міць. Він упорядкував внутрішні справи в країні, успішно впорався з непокірними емірами кизилбашів і на зовні - політичній арені домігся вирішальних перемог у війні з узбецькими ханами.

Похід Аббаса I в Азербайджан почався 7 раби Ассаке 1012 рх. (14 вересня 1603 р н.е.). пройшовши форсованим маршем відстань між Ісфаханом і Тeбрізом, шахські військ в гранично короткий термін - на чотирнадцятий день походу вже стояли біля воріт Тебріза. До них приєдналися шляхом кавказький гарнізон на чолі з Аміргуне-ханом Кджаром і ардебільскіе війська під командуванням Зульфугаров-хана Караманлі. При наближенні військ Аббаса I тебрізци повстали. За словами Іскендера Мукіні, «райяти і населення місцевості, побачивши загін кизилбашів, відразу ж проявили своє шахеевенство». Повсталі, одягнувши традиційні кизилбашскіе головні убори «хапали кожного знаходився на місці румійца і вбивали його». Випередивши шахські війська, вони вступили в Тебріз. Населення міста приступило до винищування османських гнобителів. Повстання негайно охопило як місто, так і його околиці. За словами літописця, «населення того краю як з самого міста, так і його околиць схоплювали всякого румійца, який перебував в місті в околицях, доставивши його до підніжжя високого трону, тут же його вбивали». Виявлену тебрізцамі завзяття у винищуванні загарбників - османів не мало собі подібного в історії міста. Іскандер Муніш вказує, що «деякі, побоюючись ймовірності їх помилування з боку його величності, без того, щоб представити їх найвищому погляду (шаха) вбивали їх, і голови убитих доставляли до підніжжя трону».

Джерело передає, що османи, «почувши радісні вигуки населення Тебріза, подумали, що покидьки і чернь прикордонних районів ... виступили з метою грабувати і захопити їх майно». Вони зуміли розібратися в те, що сталося тільки на третій день, коли дізналися про вступ до міста військ Аббаса I. Cпустя приблизно місяць Аббас I примусив гарнізон фортеці до здачі (21 жовтня 1603 г.) 11 Молла Камал. Зубдат ат-Таваре. Рукопис. Ташкент. успішний результат повстання Тебріза і взяття Аббасом I міста були обумовлені і тим, що велика частина османського гарнізону була спрямована на упокорення повсталих курдів. Джерела не зберегли імена організаторів і керівників повстання. Іскандер Муніш схильний трактувати його з точки зору прихильності Тебрізськоє населення до нішзму взагалі і до «святому дому» Сефевидов зокрема. Вказівка ​​про повстання в Тебрізі при підході шахських військ зустрічається і у Гунабада.

Після взяття Тебріза Аббас I просунувся далі на захід, де розбив головні сили османського гарнізону Тебріза на чолі з Алі - Пашею. Алі паша був захоплений в полон, проте помилуваний шахом, за що схилив решту османів в Тебрізі до мирної здачі фортеці міста. Цим була в основному вирішена доля південних областей Ірану, куди шах призначив нових правителів. За Іскендера Мунши, управління Тебріз було надано Зульфугаров-хану Карамангу, але Гунада стверджував, Аббас, слідуючи традиції, передав управління Тебріза племені туркман на чолі з Пірбудаг-ханом Порнак. Правителем району Маранді став Джаммід -султан Джамбул; області Хай і Самнас потрапили під управління Казі-бек, правителем Марат став шейх Гейдар. Передові іранські війська просунулися на північ до Аракеу. За повідомленням Іскендера Муніш, Джульфа і Нахчеван були взяті без бою, «населення і знати того краю вийшли назустріч» Зульфугаров хана і прийняли шахські війська радо, а османський гарнізон і місто, який налічував всього 150 чоловік, здався.

Аракел Тебрізськоє повідомляє, що османи, дізнавшись про наближення шахський військ, вирішили перш ніж залишити місто розграбувати область. Звістка про подібний зловмисні османів, за словами Аракела, глибоко стривожила населення. Тому і всі (жителі), покинувши насиджені місця, втекли з селищ, піднялися в гори, печери і твердині (і стали) чекати, чим все це закінчиться. Реалізації планів османів завадило швидке просування військ під командуванням Чираг-Султана, посланого шахом з метою «захисту» населення краю. Про подальший розвиток подій відомості Аракела в основному збігаються з матеріалами Іскендера Муніш і містять розлоге опис пишного прийому шахського кортежу населенням Джульфи і Нахчевана. Правитель області Ману Мустафа -бек, глава курдського племені Махмуді, прибувши в шахський ставку в Нахчеване, виявив свою покірність.

До цього часу, не чекаючи прибуття шахських військ проти османів повстав місто Ордубад, чиє населення при османської окупації піддавалося неодноразової різанині, і місто б дощенту зруйнований. За словами історіографа, «життя населення міста прийшла в повний розлад». Детальний опис події ми знаходимо у турецького автора Мустафи Наїма. За його словами, коли Аббас I підходив до Нахчевану, ордубадец на ім'я Гаджі, прозваний Касаб (м'ясник), отримав наказ шаха взяти місто. Мабуть, шахські воєначальники діяли на основі домовленості з ватажками міста. За словами Наїма, як тільки вони прибули в місто, населення його вийшло їм назустріч. Були прикрашені будинки і базари. Жителі міста переодяглися в кизилбашскіх вбрання, попередньо збривши бороди, залишивши довгі вуса. «За сприяння жителів вилайета» через 1-2 дня була взята і цитадель Ордубади. Поки городяни віддавалися веселощам, османський правитель Єревана Шаріф-паша до підходу основних шахських військ відправив отрад чисельністю в 500 чоловік в Ордубад і знову заволодів містом. За Іскендера Муніш, османи напали на Ордубад загоном в 1000 чоловік, взяли нетверезого ватажка в полон і вбили його.

Обидва джерела сходяться також на тому, що фатальний кінець цих подій був обумовлений втратою пильності з боку повсталих і їх безпечністю. Великий збиток, нанесений населенню Ордубади при османах, руйнування міста, а також активний виступ ордубадцев проти загарбників послужило підставою для клопотання першого візира держави етімад-уд-Довле Хотем-бека Ордубади перед шахом про звільнення міста від сплати всіх государстенного податків і податей, що і було задоволено особливим указом. 11 М.С. Нейматова. Епіграфічні пам'ятники Азербайджану (XVII - XVIII ст.). Баку, 1963 (на азерб. Яз.).

Після захоплення Джульфи і Нахчевана Аббасу I стояло нелегке завдання - взяти укріплену фортецю Єреван. Облога її почалася 16 листопада 1603 року і тривала довго, так як фортеця з гарнізоном чисельністю близько 10 тисяч чоловік захищалася трьома лініями укріплень. Вогнепальна міць оборони османів була досить сильна. Шах велів мобілізувати працездатне населення Джульфи і Нахчевана для зведення украпленій навколо фортеці Еривань і безпосередньої участі у воєнних операціях. Це дорого обходилося місцевому населенню (вірменам і іранцям) велика частина якого загинула під час облоги фортеці від непосильної праці, холоду, голоду і рушничного вогню. При облозі Єревана Аббасу I пустив в хід великого калібру гармати, щойно виготовлені відомим іранським майстром-гармашем Бархударов-беком Апіс тобчібаші, сином Гейдар-бека Апіса.

Військові операції шахських військ тривали всю Зиму (1603-1604 рр. Н.е.). Фортеця Єреван була взята, нарешті, 10 мухаррама 1013 г.х. (8 червня 1604 р н.е.) залишки її гарнізону на чолі шериф-пашею здалися шахським військом. Будучи за походженням ісфаханцев, Шериф-паша, за словами літописця, проявив «природний ішізм», і зі своїми наближеними чисельністю близько 100 осіб, виявив бажання оселитися в Мешхеді - святому місті шиїтів в Хорасані. Решта ж частини капітулювала турецького гарнізону на чолі з Мухаммед-пашею, сином Хизир-паші була забезпечена можливість повернутися в Анатолію. Правління областю Еривань було надано шахом Аміргуне-хану Наджар, а правителем Нахчевана став Максуд-Султан Кенгерлі.

До цього часу питання в Східній Грузії було вирішено дипломатичним шляхом. За словм Іскандер Муніш, під час облоги фортеці Еривань з Грузії в ставку шаха прибутку кокетінскій цар Олександр і картмейскій цар Георгій Х. Вступивши з Аббасом I в союз, вони визнали себе васалами Сефевідамі. Після взяття Єревана в руках османів залишалися ще Карабах і Ширван. З взяттям цих областей Аббас I змушений був почекати, бо ж треба генеральний бій з основними силами османів, результат якого повинен був вирішити долю Азербайджану і всього Закавказзя.

Боротьба за Карабах мала свої особливості. У 1588 р, коли містом заволоділи османи, частина кизилбашів, що отримала прізвисько «Денюк» залишилася на місцях і перейшла на службу до османам, а частина переселилася до Ірану і весь час підштовхувала Аббаса на завоювання Карабаху. Перші ж перемоги Аббаса в Південних областях Ірану спонукали значну частину «Денюк» знову перейти на бік Сефевидов. При наближенні османських військ під командуванням Джигана-оглу Сінан-паші Аббас I у війнах проти османів застосував традиційну тактику Сефевідів «випаленої землі». Видано указ шаха: «Спустошити і обезлюдити весь лівобережний район Араксу; виселити все населення азербайджанців і вірменів, забрати все, що можна з продовольства і Фурат, а іншу частину знищити і спалити ». Цим було покладено початок примусової евакуації величезної кількості людей з азербайджанців, вірмен, грузинів, курдів, що проживають в Закавказзі.

Наказ Аббаса про виселення народу і руйнуванні всіх населених пунктів був приведений в дію негайно. Іскандер Муніш розповідає, що через кілька днів після видання шахського указу, ставкою шаха на зворотному шляху не було де зупинитися, так як місто Нахчеван і всі населені пункти району були в руїнах. Поля і околиці «позбавлені наряду благоустрою». Отже, квітучий край з містами Нахчеван, Єреван, Джульфа і інші указом сефевидского деспота був перетворений на випалену і безлюдну землю.

Крім військово-стратегічної мети, яку Аббас I переслідував, виселяючи азербайджанців, вірмен та інших з їхніх рідних місць, він мав намір перенести центр торгівлі, особливо шовком, з Джульфи і Ісфахан. Майстерних ремісників, землеробів, купців азербайджанців, вірмен і грузин шах Аббас I поселяв на неосвоєних землях в Мазендеране, що були особистим володінням шаха, а також в передмістях столичного міста Ісфахана. Турецькі війська під командуванням Джигана-оглу Сінанпаші, вступивши в околиці Нахчевана і Єревана, виявилися в скрутному становищі. Спустошення краю шахськими військами подіяло. Сердь османських військ виникло замішання, і Джига-оши був випущений повернутися на зимівлю в Ван.

Готуючись до відбиття наступу Джигана-оглу, що знаходиться ще в Вані, Аббас I поспішно побудував нову фортецю в Тебрізі. 11 З тією ж метою кроком була побудована фортеця в Хої. Фортеця була забезпечена «на 2-3 роки продовольством, хлібом і спорядженням - гарматами, мушкетами, свинцем, порохом, дровами, нафтою і т.п.». На Ван, де проводив час в очікуванні збору військ Джигана-оглу, був відправлений тридцятитисячний загін на чолі з Аллахврді-ханом. Захоплені зненацька турецькі війська були остаточно розбиті, а сам Джигана-оглу врятувався втечею. Аббас I тим часом обрушився на курдів, виселивши частина їх до Ірану. Чекаючи нового вторгнення турків, шах наказав «зруйнувати всі населені пункти на шляху румійскіх військ, виселити мешканців в далекі краї, спалити всі продовольство, фураж і дрова (паливо), спалити навіть вікна, двері і стелі від будинків ...». За словами того ж джерела, указ шаха був виконаний з такою ретельністю, що «на шляху від Салмаса до Тебріза на протязі близько 40 фарсахов здавалося неможливим зупинитися на один день навіть одній людині».

Становить великий інтерес повстання населення Тасуджа, яке дуже постраждало від османів. Тому, коли наголову розвинені турки в повному розладі відступили з поля бою, тасуджци вирішили, що настав довгоочікуваний час відплати. Відступали османи в нічній темряві потрапили в оточений садами район міста. Найнятий для виведення за місто тасуджец направив їх прямо на центральну площу Тасуджа, сповістивши городян про присутність ворога в місті. Городяни тим часом закрили міські ворота, а потім райяти простолюдді приступили до справи «знищення румійцев».

Після перемоги над Джигана-оглу, незважаючи на сувору зиму, Аббас I, виступивши в Карабах, обложив фортецю Гянджа.В цей час Азербайджан і суміжні країни були охоплені страшним голодом, викликаним руйнівними діями воюючих сторін. Карабахський селяни не змогли посіяти і виростити урожай, що було прямим наслідком набігів шахських військ. Після прибуття в Карабах Аббас I був змушений вжити термінових заходів для постачання війська. Видавши особливий указ про перевезення 20 тисяч Харвар (близько 7000 тонн) хліба з уцілілих районів Азербайджану в Карабах, шах затвердив покупну ціну за кожен Харвар 5000 динарів, підвищивши її згодом в двоє (1 туман) з огляду на дальності відстані і труднощі перевезення.

Облога фортеці Гянджі 11 Ашрафян К.З. Падіння держави Сефевідів (1502-1722). М. 1980. стор. 200. тривала близько 4 місяців. Результат війни вирішила артилерія великого калібру. Фортеця здалася 5 червня 1606 р Турецький гарнізон був перебитий. Особливо круто обійшовся шах з тими місцевими жителями, які служили османам. За словами літописця, всі вони чисельністю близько 2,5 тисячі були страчені за указом шаха в місцевості Гасанчай, де «тіла убитих утворили гори». Призначений перш правителем Карабаху Гуссейн-хан Мусахіб Каджар був зміщений, і на його місце призначений Мухаммед хан Зіядоглу Каджар.

Поки Аббас I готувався взяти Шемаху, проти турків повстало населення Баку і Дербента. Ненавидіти їх у бакинців, а також у дербентцев підстав було більш ніж достатньо. Адже протягом всієї османської окупації господарська діяльність міст-портів на західному узбережжі Каспію занепала. Подібне положення не могло не викликати крайнього невдоволення їх населення, особливо міст Баку і Дербента - головних торгових міст на Каспії. Крім того, непомірні податки і податі, встановлені турецькими правителями, служили додатковою причиною глибокої ненависті народу до османам. Поразка османів у війні з іранськими військами і присутність шахський армії в Шемахе також послужили стимулом до антиосманської збройних виступів, чим і скористалися агенти шаха, надавши повстань проіранськи забарвлення. Згадані в історичній літературі 11 Аббас Кулі Ага Бакіханов (Кудс). Гюлістан-Іран. Баку, 1970. як «змова», ці повстання заслуговують на велику увагу, тому ми зупинимося на них докладніше.

Повстання готувалися таємно, і його організація вимагала часу. Був передбачений арешт коменданта міста і всіх наближених, число яких до цього часу не перевищувало сотні людей. Однак ватажкам повстання до його остаточної організації стало відомо, що комендант міста повідомлений про підготовку виступу і вже вживає заходів для його запобігання. Було вирішено діяти негайно. Організатори повстання, мобілізувавши своїх прихильників, напали на коменданта міста і його резиденцію і захопили на місці «всіх його підлеглих, а хто задумав чинити опір, був убитий на місці».

За повстанням в Баку було повстання населення Дербанта, внаслідок чого османський гарнізон міста був захоплений зненацька. Комендант Дербента Гасан-паша, який прийняв на себе зобов'язання захищати місто за обіцяний йому османами пост правителя Дербента, сховався разом з 60-70 османами в центральній частині фортеці, так званої Наринкала. Шах відправив у Дербент мушкетерів джагатайскіх, хоросанскіх, іранських. Були проведені підкопи і підземні тунелі під вежі і стіни Наринкали. Нарешті, спільними зусиллями шахських військ і місцевого населення ворог був зломлений. Гасан-паша здав фортецю. Місто перейшло у володіння шахських військ Ісккендер Муніш, кажучи про повстання в Дербенті, не приводить ніяких дат. Однак зіставлення окремих моментів наводить на думку, що воно мало місце в лютому і на початку березня 1607 р

Аббас I, розбивши османські війська в Закавказзі і жорстоко розправившись з непокірними в Ірані і в сусідніх країнах, був змушений однак обходиться мирно і дружелюбно з правителями Дагестану. Про справжній щодо сефевидского двору до народів Дагестану можна судити за висловом Іскендера Мініш, який, будучи придворним Аббаса, не забув відобразити в своєму творі думка про настрої шаха і всієї правлячої верхівки Ірану. Він пише наступне: «Жителі Дагестану в цілому дикі. Вони далекі від товариськості і прихильності до чогось ». Але феодалів Дагестану шах прагнув задобрити і в знак дружелюбності і подяки милував їм дорогоцінні подарунки. Отже, перший етап персько-турецької війни початку XVII в., Що тривала близько 4 років закінчився повною перемогою Ірану. Весь Азербайджан, Східні Курдистан, Вірменія і Грузія і частково Дагестан надовго потрапили під панування шаха Аббаса I.

Шах повернувся через Ардебіль в Тебріз і зробив спробу укласти мир з османами. З цією метою він мав намір використовувати кримського хана Газі-Гірея, з яким підтримував дружні зв'язки. Шах звільнив з ув'язнення в фортеці коки близького друга Газі-Гірея, одного з османських воєначальників Хандан-агу і відправив його разом зі своїм послом Абулгасім-беком Юзбаши Евоглу до Газі-Гірея. Їм було дано завдання схилити за сприяння Газі-Гірея Османську державу до світу з сефевидский Іраном на основі визнання завоювань Аббаса і відновлення умов договору 1555 г. Однак посольство не досягло мети. По дорозі до Криму Хандаган-ага був убитий, а шахський посол був узятий в полон черкесами; до того ж була отримана і звістка про смерть Газі-Гірея. Таким чином питання про юридичну, офіційне оформлення завойованої перемоги залишилося відкритим.

Шах Аббас вів війну також з португальцями. На голом острівці Ормуз (прівільно Хормуз) в Перській затоці, проти іранського порту Гомбруна, знаходилася знаменита гавань, що служила на початку XIV ст. складовим місцем і біржею транзитної караван-морської торгівлі з Індією, почасти з Китаєм, Аравією та країнами Європи. Ще в 1507 г. португальці, що відкрили незадовго до того морський шлях до Індії навколо Африки, заволоділи Ормузі і відхилили вимогу шаха Ісмаїла I про сплату йому данини, але потім втратили острів. У 1515 адмірал Альфансо дАльбукерке, відомий мореплавець і віце-король португальських володінь в Індії (Гоа і ін.), Знову заволодів Ормуз, винищив задь прихильників казилбашей разом з РЕІС, але залишив місцевого володаря Тураншаха на правах васала данника Португалії. Португальці сильно зміцнили Ормуз, помістили таш свій гарнізон, пізніше завели таки інквізицію. Протягом XVI ст. в Ормузі склалася важлива португальська торгова факторія, і він ще більше розбагатів.

Переговори шаха про вивезення шовку через Ормуз з Філіпом III, королем Іспанії і Португалії, 11 Між 1580 і 1640 рр. Іспанія і Португалія мали загального короля, хоча зберігали особливі урядові установи і закони. при посередництві Ромерта Шерлі, не дали сприятливих результатів. У той же час з португальцями стали успішно конкурувати інші колонізатори - Ост-Індська компанія. Вона прагнула витіснити португальців з їх баз в Індії. Інтереси шахського уряду в той час частково співпали з інтересами англійської Ост-Індської купецької компанії: покупка іранського шовку безпосередньо в Ірані обходилася англійським купцям на 50% дешевше покупки того ж іранського шовку в сирійському місті Ален, головному шовковому ринку Туреччини. Уже в 1614 р шах видав ферман, сприятливий для торговельних суден Ост-Індської компанії, а в подальшому ще більше зблизився з нею. Іспано-португальське посольство 1618 р прийнято Аббасом прихильно, але не добився від нього гарантії безпеки для Ормуза.

У 1620 р військові судна Ост-Індської англійської компанії здобули перемогу над португальським флотом у Джаску в Перській затоці. У 1623 р Ост-Індська компанія надала свій флот шахові Аббасу для завоювання Ормуза, Імам-Кулі-Хан, син Аллах-Верді хана, правитель Фарсу, командував шахським військом, перевезених до Омузу на англійських судах. Спільними зусиллями сефевидский військ і англійців Ормуз був узятий, португальці вигнані. Шах Аббас не раз обмінювався посольствами також з Росією, Голландією, Францією, Іспанією, німецьким імператором, римським папою. Однак ці привілеї надавалися європейським купцям замість тих вигод - політичних і економічних, - які гійское уряд извлекало з договорів з європейськими державами. Ні при шаху Аббасі I, ні за його наступників Іран не став залежною від європейських держав країною.

Сефевидский держава при шаху Аббасі стало відносно більш централізованою державою, ніж при перших Сефевідах. При шаху Аббасі I були збільшені фонди земель державних (дивани) і особистих шахських (Хассе). Шахові Аббасу вдалося знищити некториє непокірні ханства і мелікств, але далеко не все. Цілком подолати феодальну роздробленість центральний уряд при Аббасі I ні за його наступників було не в змозі.

У внутрішній політиці Аббаса I помітне прагнення розвинути продуктивні сили центральних областей Ірану і збагатити їх за рахунок пограбування і посиленої експлуатації завойованих країн. Наприклад, після завоювання Ширвана (1607 г.) шах намагався зібрати з цієї розореної турецькими загарбниками країни величезну суму в 50 тисяч туманів (500 млн. Динарів), але більше 30 тис. Туманів зібрати не зміг, з Луристана було зібрано 10 тис. Туманів і т.д. У той же час, повернувшись після укладення миру з Туреччиною 1612 року в Ісфахан, шах звільнив населення його на три роки від сплати податків на суму 15 тис. Туманів. 11 Ашрафян К.З. падіння держави Сефевідів (1502-1722). М, 1980. стор. 215.

Уряд шаха Аббаса I протегував розвитку торгівлі та ремесла. Шляхом нещадної боротьби з розбійниками воно забезпечило безпеку торгових шляхів, будувало караван-сараї, прокладало нові дороги: серед нових доріг була широка шосейна дорога, викладена кам'яними плитами, вздовж Каспійського узбережжя в Мазендеране, протяжністю до 270 км. Дійшли до нас Фермана Аббаса I показують, що він надавав деяким містам права податкового імунітету (муафі), звільняючи городян від всіх видів податків.

Політика шаха Аббаса, спрямована до посилення господарського значення центральних областей Ірану, пояснювалася переходом керівної політичної ролі від азербайджанських кочових феодалів до іранської цивільної бюрократії, тісно пов'язаної з державним землеволодінням, із зовнішньою торгівлею і з верхами іранського купецтва. Особисто байдужий до релігії, шах Аббас I з політичних міркувань продовжував стару традицію Сефевідів, підтримуючи шіітство і переслідуючи сунітів, в яких він бачив прихильників Туреччини або узбецьких ханств. Зате він дав ряд привілеїв християнського духовенства - вірменським єпископам і монастирям, як і європейським католицьким монахам, які оселилися в Ірані; в тих і інших шах бачив корисних для себе агентів для зміцнення економічних і політичних зв'язків з європейськими державами.

Ні до, ні після шаха Аббаса I сефевидский держава не досягало такої політичної сили, який досягло при ньому. Перські історики XVII в. ідеалізували особистість шаха Аббаса I. Безсумнівно, він відрізнявся енергією, сміливістю, наполегливістю в проведенні наміченої політичної лінії, особисто був далеким від релігійного фанатизму, виявляв великий інтерес до техніки і матеріальній культурі європейських країн. Але було б неправильно переоцінити значення його особистості в історії Ірану. Політична лінія його уряду була наслідком впливу іранської цивільної бюрократії. Військові успіхи в його правлінні в більшій мірі пояснювалися ослабленням супротивників Сефевідської держави 11 Куція К. Міста Східного Закавказзя в XVI-XVIII ст. Тбілісі, 1976, стор. 156. і діями обдарованих полководців - знаменитого Аллах-Верде-хана, вірменина за походженням, і Карчігай-Мухаммед-хана. Шах Аббас I був примхливим, недовірливим і жорстоким деспотом. Він велів вбити свого старшого сина Сефи-мірзу, здібного юнака, злякавшись його популярності, пізніше засліпив двох синів, четвертий же син вчасно помер. Втративши всіх синів, шах передав престол малолітнього онука, нездатному Сефи I. З тих пір у Сефевидов встановився звичай виховувати юнаків зі своєї сім'ї в гаремі під замком, щоб ростити їх зніженими, б ...........