Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Аналіз організації комерційних банків

Скачати 100.03 Kb.
Дата конвертації 27.11.2018
Розмір 100.03 Kb.
Тип реферат

1. Вихідні дані

В - варіант 2;

Н - номер студента за списком 15;

Д - день народження 06;

М - місяць народження 07.

Тоді коефіцієнти для уточнення вихідних даних будуть:

До 1 = (В + Н) * 10 = 170

До 2 = 1 + (В + Н) / 100 = 1,17

До 3 = (Д + М) * 10: В = 65

Запишемо вихідні дані за завданнями.

Завдання 1. Аналіз виконання банком економічних нормативів

Таблиця 1.1 - Баланс комерційного банку «Альфа» на 01.02.2000г.

тис. руб.

№ балансового рахунку

актив

пасив

I порядку

II порядку

1

2

3

4

102

10204

0

8670

106

10601

0

15230

107

10701

0

2500

10702

0

8154

10703

0

7035

107

РАЗОМ

0

17689

202

20202

140630

0

20206

1296

0

202

РАЗОМ

+141926

0

203

20302

1 280

0

20313

0

6858

203

РАЗОМ

1 280

6858

301

30102

12230

0

302

30202

52639

0

30204

9903

0

302

РАЗОМ

62542

0

313

31304

0

2450

402

40201

0

757

40202

0

50

40203

0

200

40204

0

541

40205

0

319

402

РАЗОМ

0

+1867

404

40406

0

817

40407

0

420

40408

0

825

1

2

3

4

40410

0

229

404

РАЗОМ

0

2291

407

40701

0

324

40702

0

136767

40703

0

тисяча п'ятсот п'ятьдесят-дві

407

РАЗОМ

0

138643

423

42301

0

90720

42303

0

378810

42304

0

20823

42305

0

6180

42308

0

6430

423

РАЗОМ

0

502963

452

45204

130

0

45205

245600

0

45206

123957

0

45207

31363

0

45209

0

3988

452

РАЗОМ

401050

3988

455

45503

1450

0

45505

6365

0

45508

0

259

455

РАЗОМ

7815

259

474

47415

2320

0

47416

0

561

47417

875

0

474

РАЗОМ

3195

561

509

50903

5408

0

523

52301

0

2054

603

60301

0

469

60304

4509

0

60308

250

0

60310

50

0

60312

170

0

60322

0

788

60323

2347

0

603

РАЗОМ

7407

1257

604

60401

31178

0

60402

10240

0

604

РАЗОМ

41418

0

606

60601

0

2300

60602

0

93

606

РАЗОМ

0

2393

609

60901

740

0

610

61003

7589

0

61006

620

0

610

РАЗОМ

8209

0

611

61101

3299

0

61103

0

3059

611

РАЗОМ

3299

3059

1

2

3

4

613

61306

0

+1432

614

61403

4246

0

701

70102

0

770

70107

0

73

701

РАЗОМ

0

843

702

70203

2620

0

70204

1567

0

70209

7773

0

702

РАЗОМ

11960

0

703

70301

0

526

705

70501

378

0

РАЗОМ

-

713103

713103

позабалансові рахунки

909

90901

2

0

90902

1608670

0

разом

1608672

0

912

91202

1

0

91207

9

0

РАЗОМ

10

0

913

91301

15995

0

91303

163

0

91305

37582

0

РАЗОМ

53740

0

917

91704

163

0

999

99998

0

0

99999

0

1662585

Таблиця 1.2 - Дані про великих кредитах

тис. руб.

позичальник

Сума і кількість наданих кредитів, гарантованих і фінансових зобов'язань, поручительств

рублі

інша валюта

всього

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

1

4170

1

1000

1

5170

2

2

6170

1

-

-

6170

1

3

8830

1

-

-

8830

1

4

6830

1

500

1

7330

2

РАЗОМ

26000

4

1500

2

27500

6

Таблиця 1.3 - Дані про кредити, надані акціонерам

тис. руб.

Акціонер

Сума і кількість наданих кредитів, фінансових зобов'язань, гарантій

рублі

інша валюта

всього

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

1

2170

1

1000

1

3170

2

2

4170

1

-

-

4170

1

3

4830

1

500

1

5330

2

РАЗОМ

11170

3

1500

2

12670

5

Таблиця 1.4 - Дані про кредити надані інсайдерам

тис. руб.

Інсайдер

Сума і кількість наданих кредитів, зобов'язань, поручительств, гарантованих і фінансових зобов'язань

рублі

інша валюта

всього

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

1

190

1

-

-

190

1

2

200

1

-

-

200

1

3

230

1

-

-

230

1

4

225

1

-

-

225

1

5

215

1

-

-

215

1

РАЗОМ

1060

5

-

-

1060

5

Таблиця 1.5 - Дані про вклади, депозити

тис. руб.

вкладник

Сума і кількість вкладів

рублі

інша валюта

всього

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

1

3130

1

2320

1

5450

2

2

3670

1

-

-

3670

1

3

4030

1

-

-

4030

1

4

1650

1

1270

1

2920

2

5

5820

1

-

-

5820

1

РАЗОМ

18300

5

3590

2

21890

7

Таблиця 1.6 - Дані для розрахунку резерву на можливі втрати по позиках

тис. руб.

Групи кредитного ризику

Сума простроченої заборгованості за основним боргом

Сума заборгованості за основним боргом з терміном, що залишився до дати погашення

Всього позичкова заборгованість

до 30 днів

від 31 до 180 днів

від 181 дня до 1 року

понад 1 року

1

-

1589

248965

123957

-

374511

2

-

-

3000

-

31363

34363

3

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

РАЗОМ

-

1589

251 965

123957

31363

408874

Завдання 2. Аналіз кредитоспроможності позичальника

Таблиця 1.7 - Вихідні дані по запитуваної позикою

тис. руб.

показники

Варіант 2

Сума кредиту, тис. Руб.

1755

термін

1 рік

вид забезпечення

застава майна

Таблиця 1.8 - Аналітичні статті балансу підприємства

тис. руб.

актив

Розміщення майна

01.01.1999г.

01.01.2000р.

1

2

3

Іммобілізовані кошти (необоротні активи) А1

Нематеріальні активи А2

500

603

Основні засоби А3

24615

30502

Інші необоротні активи А4

3200

3500

РАЗОМ А5

28315

34605

Мобільні засоби (оборотні активи) А6

Запаси і витрати А7

14965

16755

Розрахунки з дебіторами А8

4005

4195

Короткострокові фінансові вкладення А9

450

600

Грошові кошти А10

+1235

1725

Інші оборотні активи А11

РАЗОМ А12

20655

23275

збитки А13

ВСЬОГО А14

48970

57880


пасив

джерела коштів

01.01.1999г.

01.01.2000р.

1

2

3

Власні кошти

Статутний капітал П1

280

280

Додатковий капітал П2

34975

40243

Резервний капітал П3

285

357

Фонди накопичення П4

1200

1 380

Нерозподілений прибуток П5

410

1170

РАЗОМ П6

37150

43430

Позикові кошти

Довгострокові кредити і позики П7

1000

1800

Короткострокові кредити і позики П8

3500

4700

Кредиторська заборгованість П9

6805

7175

Інші короткострокові пасиви П10

515

775

РАЗОМ П11

11820

14450

ВСЬОГО П12

48970

57880

Фінансові результати діяльності:

за 1999р.

за 2000 р.

Виручка від реалізації П13

90810

140590

Балансовий прибуток П14

10560

15360

Завдання 3. Аналіз дотримання нормативів діяльності комерційного банку після видачі кредиту

На основі даних по запитуваної позикою в завданні 2 необхідно:

· Розрахувати значення обов'язкових економічних нормативів після видачі позики комерційним банком;

· Зробити висновок про правомірність і доцільність видачі запитуваної позики з точки зору дотримання економічних нормативів;

· Дати оцінку надійності КБ за спрощеною методикою В. Кромонова.

2. Завдання 1 - Аналіз виконання банком економічних нормативів

1. Власні кошти (капітал нетто) банку.

Розмір капіталу банку визначається як сума основного та додаткового капіталу.

Для розрахунку власних коштів (капіталу) банку будемо використовувати наступну таблицю:

Таблиця 2.1-Розрахунок власних коштів (капіталу) банку

№ рядка

найменування показника

порядок розрахунку

Сума тис. Руб.

1

2

3

4

Основний капітал

01

Статутний капітал

Балансовий рахунок 102

8670

02

Емісійний прибуток

Балансовий рахунок 10602

-

03

Безоплатно отримане майно

Балансовий рахунок 10603

-

04

фонди

Балансовий рахунок 107

17689

05

Нерозподілений прибуток поточного періоду

Позитивний результат від: бал. рах. (701 + 70301 + 61305 ... 61308) - (702 + 70401 + 70501 + 61401 + 61405 ... 61408)

-9537

06

Частина резерву під знецінення вкладень у цінні папери

Балансові рахунки (60105 + 60206 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104)

-

07

Джерела основного капіталу

РАЗОМ:

Сума рядків з 01 по 06

16822

08

Нематеріальні активи

Балансові рахунки (60901 + 60902) - 60903

740

09

Власні викуплені акції

Балансовий рахунок 10501

-

10

Непокриті збитки попередніх років

Позитивний результат від: Балансові рахунки (70402 + 70502) - 70302

-

11

Збиток звітного року

Позитивний результат від: балансові рахунки (702 + 70401 + 70501 + 61401 + 61405 ... 61408) - (701 + 70301 + частина 61301)

10969

12

Основний капітал

РАЗОМ:

Рядок 07 мінус сума рядків з 08 по 11

5113

додатковий капітал

13

Приріст вартості майна за рахунок переоцінки, виробленої до 01.01.97г.

Частина балансового рахунку 10601 (взяти 50%)

7615

14

Частина резерву на можливі втрати за стандартними позиками

Частина балансових рахунків, що відносяться до резервів під позики першої групи ризику: взяти 10% від фактично створеного резерву (рахунки 45209 і 45508), але не більше 1,25% від суми активів, зважених з урахуванням ризику відповідно до Інструкції ЦБ РФ №1 .

424,7

15

Фонди, сформовані в поточному році (або їх частину)

Чи не підтверджена аудиторською фірмою частина балансового рахунку 107 (не включена до складу основного капіталу): прийняти рівною 0.

0

16

Прибуток поточного року і попередніх років (їх частина)

Чи не підтверджена висновком аудиторської фірми прибуток: прийняти рівною нулю.

0

17

Субординований кредит (позика)

Частина балансових рахунків 31309, 31409, 42807, 42907, 43007, 43107, 43207, 43307, 43407, 43507, 43607, 43707, 43807, 43907, 44007 в розмірі, що задовольняє вимогам договору про надання субординованого кредиту.

0

18

Частина статутного капіталу, сформованого за рахунок капіталізації переоцінки майна банку

Частини балансових рахунків 102 і 103 прийняти рівними нулю.

0

19

Привілейовані акції некумулятивні

Частина балансового рахунку 103

0

20

Джерела додаткового капіталу

РАЗОМ:

Сума рядків з 13 по 19

8039,7

21

Джерела додаткового капіталу з урахуванням обмежень

Субординований кредит включається до складу додаткового До в розмірі £ 50% величини основного К.

Сума рядків 13-19 включається в розрахунок До в розмірі £ 100% величини основного К.

Якщо основний К (рядок 12) £ 0, то джерела додаткового До не включаються до розрахунку капіталу банку.

2557

5113

22

додатковий капітал

РАЗОМ:

Рядок 20 з урахуванням рядка 21

7670

23

Величина недосозданного резерву під можливі втрати по позиках 2-4 групи ризику і під знецінення вкладень в цінні папери

Взяти код 8949

6371

24

Прострочена дебіторська заборгованість понад 30 днів

Взяти код 8970

2120

25

Вкладення в акції дочірніх і залежних госп. товариств і в капітал банків-резидентів

Частини балансових рахунків 50903, 51003, 51103, 60202, 60203, 60204.

Балансові рахунки 50802, 50803, 601А, 60201.

0

26

Субординовані кредити, надані кредитним організаціям-резидентам

Частини балансових рахунків 32009, 32209

0

27

проміжний

ПІДСУМОК:

Сума рядків 12 та 22 мінус сума рядків з 23 по 26

4292

28

Кредити, гарантії і поручительства, надані акціонерам і інсайдерам понад лімітів, встановлених нормативами Н9, Н9.1, Н10, Н10.1

код 8948

23041

29

Перевищення витрат на придбання матеріальних активів над власними джерелами коштів

код 8971

17594

30

Власні кошти (капітал)

РАЗОМ:

Рядок 27 мінус сума рядків 28 і 29

-36343

Розрахунок коду 8948 (сума кредитів, гарантій та поручительств, наданих банком своїм акціонерам і інсайдерам понад лімітів, встановлених нормативами Н9, Н9.1, Н10, Н10.1) здійснюється в наступному порядку.

Припустимо, al, А2, а3, в1, в2, в3, В4 - сукупні суми вимог банку (включаючи позабалансові вимоги) в рублях і іноземній валюті в відношенні, відповідно, кожного з трьох його акціонерів (частка участі яких в капіталі банку понад 5% ) і чотирьох інсайдерів.

1) Визначення величини кредитів, наданих акціонерам понад ліміт.

Величина перевищення сукупної суми вимог по першому акціонеру складе Al = al - 0,2 * К = 3170-0,2 * (- 13302) = 5830,4

Аналогічно і по іншим акціонерам: А2 = 6830,4

А3 = 7990,4

Сумарна величина перевищення розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих банком кожному акціонеру понад величину, ніж установлено нормативом: А = Al + A2 + A3 = 20651.

Перевищення сукупної величини кредитів, виданих усім акціонерам (порушення нормативу Н9.1):

Б = al + а2 + а3-0,5хК = 3170 + 4170 + 5330-0,5 (-13302) = 19321

Тоді, величина кредитів, наданих акціонерам понад установлений ліміт. А * = max {А; Б} = 20651.

2) Визначення величини кредитів, наданих інсайдерам понад установлений ліміт.

Величина перевищення сукупної суми вимог по першому инсайдеру:

В1 = в1-0,02 * К = 190-0,02 * (- 13302) = 456,04

Аналогічно визначається перевищення сукупної суми вимог по іншим інсайдерам:

В2 = 466,04; В3 = 496,04; В4 = 491,04; В5 = 481,04.

Сумарна величина перевищення розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих банком кожному інсайдеру понад нормативний розміру, визначається як сума. В = В1 + В2 + В3 + В4 + В5 = 2390.

Порушення нормативу H10.1:

Г = в1 + В2 + в3 + В4 + в5-0,03 * К = 190 + 200 + 230 + 225 + 215-0,03 * (- 13302) = 1459,06.

Тоді, величина кредитів, наданих інсайдерам понад установлений ліміт: В * = max {В; Г} = 2390.

3) Код 8948 визначається як сума А * + В * = 20651 + 2390 = 23041.

Таблиця 2.2 - Розрахунок резерву на можливі втрати по позиках

тис. руб.

Групи кредит- ного ризику

Сума прострочений-ної позичкової задолжен-ності

Сума заборгованості за основним боргом з терміном, що залишився до дати погашення

Всього позичкова заборгованості по виплаті заробітної-боргованості

Резерв на можливі втрати по позиках

до 30 днів (вкл)

від 31 до 180 днів (вкл)

від 181 до 1 року (вкл)

понад 1 року

%

Розрахунок-ний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

-

1589

248965

123957

-

374511

1

3745

2

-

-

3000

-

31363

34363

20

6873

3

-

-

-

-

-

-

50

-

4

-

-

-

-

-

-

100

-

Разом

-

1589

251 965

123957

31363

408874

-

10618

Після розрахунків сума резерву "разом" в таблиці 2.2 не збігається з сумою рахунків №№ 45209 і 45508, вона дорівнює 4247. Отже, існує порушення вимог.

Наступним підготовчим етапом для розрахунку капіталу банку є знаходження суми обов'язкових резервів за рахунками в рублях і іноземній валюті, депонованих в Банк Росії.

Розрахунок суми обов'язкових резервів наводиться в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Розрахунок суми обов'язкових резервів

тис. руб.

показники

Рахунки в рублях

Рахунки в іноземній валюті

Разом

1

2

3

4

Разом

522098

130524

652 622

резерв розрахунковий

36547

9137

45684

фактично зарезервовано

52639

9903

62542

Чи підлягає додатковому резервування

-

-

-

Чи підлягає поверненню

16092

766

16858

Після розрахунку обов'язкових резервів необхідно заповнити таблицю 2.4 на основі балансових даних, розрахованих значень резерву на можливі втрати по позиках, обов'язкових резервів та інших розрахунків.

Таблиця 2.4 - Розшифровка окремих балансових рахунків для розрахунку обов'язкових економічних нормативів банку

Найменування

код позначення

сума

(тис. руб.)

Дані використовуються при розрахунку нормативів

1

2

3

4

Кредити, гарантії і поручительства, що надаються банком своїм акціонерам і інсайдерам понад лімітів, встановлених нормативами Н9, Н9.1, Н10, Н10.1

8948

23041

Н1 (К, Ар)

Величина недосозданного резерву на можливі втрати по позичках і під знецінення цінних паперів (Взяти «разом» таблиці 2.2 мінус балансові рахунки 45209 + 45508).

8949

6371

Н1 (К, Ар)

Зобов'язання банку в дорогоцінних металах за депозитними рахунками і за рахунками клієнтів до запитання і з терміном запитання в найближчі 30 днів, рахунок 20313.

8957

6858

Н14

Резерви на можливі втрати по позиках в частині, сформованої під позики 1 групи ризику, частина рахунків 45209, 45508 (Взяти з таблиці 2.2)

8968

4247

Н1 (К)

Дебіторська заборгованість тривалістю понад 30 днів (Взяти 20% від суми рахунків 474А і 603А)

8970

2120

Н1 (К)

Сума дебетових залишків за рахунками: 604,

-606П, 609а-П, 611А-П, що перевищує власні джерела: 102, 106, 107, 701, -702, 703, -705. У разі отримання при розрахунку коду 8971 від'ємного значення «власних джерел» в код 8971 проставляється сума зазначених вище дебетових залишків.

8971

17594

Н1 (К, Ар)

Позики, гарантовані Урядом РФ

8973

9321

Н1 (Ар)

Позики під заставу цінних паперів суб'єктів РФ і місцевих органів влади.

8978

2451

Н1 (Ар)

Заборгованості банку, терміном погашення протягом найближчих 30 днів, разом в тому числі:

1. Суми переплати, які підлягають поверненню банку на дану звітну дату з фонду обов'язкових резервів, частини рахунків 30202, 30204 (див таб. 2.3)

2. Кредити іншим позичальникам (виключаючи пролонговані), частини рахунків 45204 ... 45208, 45503 ... 45507 (З таб 1.9, 1.10)

3. Дебіторська заборгованість (Взяти 80% рахунків 474А, 603А)

8989

0

0

8482

Н3, Н5

Зобов'язання банку з терміном використання (закінчення) в найближчі 30 днів, всього в тому числі:

1. Депозити та рахунки клієнтів в дорогоцінних металах: частина рахунків 20313 (взяти 50%);

2. Кредити та депозити банків: рахунок 31304;

3. Вклади та депозити: частина рахунків 42303 ... 42307 (взяти 60% суми цих рахунків)

8991

3429

2450

243488

Н3

50% від суми гарантій і поручительств, виданих банком з терміном виконання протягом найближчих 30 днів (Взяти 40% від позабалансового рахунку 91404)

8993

0

Н3 (ОВТ)

Довгострокові позики (терміном погашення понад рік) (взяти дані для розрахунку резерву на можливі втрати по позиках) (Див. Таб. 2.2)

8996

31363

Н4

Зобов'язання банку терміном погашення понад один рік (Взяти 60% від рахунку 42306)

8997

0

Н4 (Од)

Сукупна величина великих кредитних ризиків (Див. Таб. 1.5)

8998

27500

Н7

Зобов'язання кредитної організації в частині рахунку 523.

8999

2054

Н11 (Увімкнути)

Відповідно до цією методикою розмір капіталу банку дорівнює:

К = - 36343.

2. Норматив достатності власних коштів (капіталу) банку.

2.1. Підрахуємо активи банку, зважені з урахуванням ризику на основі балансових даних свого варіанта, розшифровок окремих балансових рахунків (таблиця 2.5).

Таблиця 2.5 - Активи банку, зважені з урахуванням ризику

тис. руб.

активи

сума

I група

2864

Кошти на кореспондентському і депозитному рахунках в Банку Росії (рахунки 30102, 319) '0

0

Обов'язкові резерви, перераховані в ЦБ РФ (рахунки 30202, 30204) '0

0

Каса і прирівняні до неї кошти, дорогоцінні метали в сховищах і в дорозі (рахунки 202, (20302 ... 20308) А) '0,02

2864

II група

932

Позики, гарантовані Урядом РФ (код 8973) '0,10

932

III група

490

Позики під заставу цінних паперів суб'єктів РФ і місцевих органів влади (код 8978) '0,20

490

Синдиковані кредити '0,20

0

Позики під поручительство органів влади суб'єктів РФ '0,20

0

IV група

-

V група

+651241

Всі інші активи '1,00

+651241

Разом: активи з урахуванням ризику + видані гарантії

655527

2.2 Норматив достатності власних коштів (капіталу) банку (Н1) визначається як відношення власних коштів (капіталу) банку до сумарного обсягу активів, зважених з урахуванням ризику:

Н1 = К / (Ар-Рц-Рк-Рд + КРВ + ВРХ) * 100%, де (2.1)

К - власні кошти (капітал) банку;

Ар - сума активів банку, зважених з урахуванням ризику (таб. 2.5);

Рц - створений резерв під знецінення цінних паперів;

Рк - код 8987;

Рд - резерв на можливі втрати по іншим активам (код 8992)

КРВ - величина кредитного ризику по інструментах, що відображаються на позабалансових рахунках бухгалтерського обліку;

ВРХ - величина кредитного ризику за строковими угодами.

Для спрощення приймаються показники Рц, Рк, Рд, КРВ, ВРХ рівними нулю, тоді формула 2.1 має вигляд:

Н1 = К / Ар * 100% = (- 36343) / (655527) * 100% = - 5,5%

Ми отримали від'ємне значення нормативу Н1 = -5,5%, то це може свідчити про повну невиконанні вимог цього нормативу, тому що власний капітал банку має від'ємне значення.

3. Нормативи ліквідності банку.

Під ліквідністю банку розуміється його здатність своєчасно забезпечити виконання своїх зобов'язань. Розраховуються нормативи миттєвої (Н2), поточної (Н3), довгострокової (Н4), і загальної (Н5) ліквідності.

3.1. Норматив миттєвої ліквідності банку (Н2) визначається як відношення суми високоліквідних активів банку до суми зобов'язань банку по рахунках до запитання:

Н2 = Лам / ОВм * 100%, де (2.2)

ЛАм - високоліквідні активи, розраховані як сума залишків на рахунках: 202, 30102;

ОВм - зобов'язання до запитання: 402, 404, 407, 42301, 42308, 52301, 60301, 60322.

Н2 = 154156/243262 * 100% = 63%

Мінімальне значення даного показника - 20%, отже, зобов'язання до запитання можуть бути негайно задоволені на 100% за рахунок найбільш ліквідних активів.

3.2. Норматив поточної ліквідності (Н3) визначається як відношення суми ліквідних активів банку до суми зобов'язань банку по рахунках до запитання і термін до 30 днів:

Н3 = ЛАт / ОВт * 100%, де (2.3)

ЛАт - ліквідні активи, розраховуються як сума залишків на рахунках ЛАм, 45203, код 8989;

ОВт - зобов'язання до запитання і термін до 30 днів: 31304, 31404, 402, 404, 407, 42301, 42308, 52301, 60301, 60322, -код 8991.

Н3 = (162638) / (245712-249367) * 100% = - 4449,7%

Відзначимо, що банк не виконує нормативи за цим показником, тому що мінімальне значення нормативу Н3 = 70%. Таким чином, на обличчя невідповідність поточних ліквідних активів і поточних зобов'язань до запитання на строк до 30 днів.

3.3. Норматив довгострокової ліквідності банку (Н4) визначається як відношення всієї довгострокової заборгованості банку, включаючи видані гарантії та поруки терміном погашення понад рік, до власних коштів (капіталу) банку, а також зобов'язаннями банку по депозитних рахунках, отриманими кредитами та іншими борговими
зобов'язаннями строком погашення понад рік:

Н4 = (КРД / (К + ОД)) * 100%, (2.4)

де КРД - довгострокові кредити, видані банком, розміщені депозити, в тому числі в дорогоцінних металах, з які залишилися терміном до погашення понад рік (код 8996),

ОД - зобов'язання банку по кредитах і депозитах, отриманим банком (код 8997).

Н4 = 31363/0 * 100% = 0%

Максимально допустимое значение норматива Н4=120%, то есть банк выполняет этот норматив: текущих ликвидных активов достаточно для осуществления операций.

3.4. Норматив общей ликвидности (Н5) определяется как процентное соотношение ликвидных активов и суммарных активов банка:

Н5 = (ЛАт / (А - Ро)) * 100%, (2 5)

где А - общая сумма всех активов по балансу банка, за минусом остатков на счетах 702,705;

Ро - обязательные резервы кредитной организации, счета 30202, 30204.

Н5=162638/(700765-62542)*100%=25%.

Минимально допустимое значение норматива Н5 устанавливается в размере 20%. В данном случае банк превышает этот норматив, т.е. текущих ликвидных активов достаточно для осуществления текущих операций.

4. Максимальный размер рыска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков (Н6) устанавливается в процентах от собственных средств (капитала) банка:

Н6= (Крз/К) х 100%, (2.6)

где Крз - совокупная сумма требований банка к заемщику или группе

взаимосвязанных заемщиков по кредитам (в том числе по межбанковским), учтенным векселям, займам, по кредитам и депозитам в драгоценных металлах и суммы, не взысканные банком по своим гарантиям (счет 60315).

Н6=8730/(-36343)*100%=-24%

Так как максимальное значение этого норматива — 25%, то можно сделать вывод, что этот норматив выполняется банком, то есть у банка достаточно средств, чтобы покрыть возможный риск самого крупного заемщика, риск банка при этом незначителен. Данный показатель отрицательный, т.к. величина собственного капитала отрицательна.

5. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) устанавливается как
процентное соотношение совокупной величины крупных кредитных рисков и
собственных средств (капитала) банка. Расчет крупного кредитного риска осуществляется по формуле:

Н7 = (Кскр/К)*100% (2.7)

где Кскр - совокупная величина крупных кредитов, выданных банком (код 8998).

Крупным кредитным риском является превышение величины Крз (пункт 4), а также величин Кра и Кри (пункты 7 и 9 ) величины 5% собственных средств (капитала) банка.

Н7= 27500/(-36343)*100% = -76%

По нормативу величина крупных кредитов и займов не должна превышать размер капитала банка более чем в 8 раз. Значение этого показателя у банка значительно меньше нормативного. Данный показатель меньше нуля, т.к. величина собственного капитала отрицательна.

6. Максимальный размер риска не одног кредитора (вкладчика) (Н8)
устанавливается как процентное соотношение величины вкладов, депозитов и
собственных средств (капитала) банка:

Н8 = (Овкл/К)*100%, (2.8)

где Овкл - совокупная сумма обязательств банка перед одним или группой связанных кредиторов (вкладчиков):

а) по вкладам, депозитам (кроме депозитов до востребования), полученным кредитам и займам, вкладам в драгоценных металлах — взвешенные с учетом риска (с оставшимся сроком до возврата < 6 месяцев - 100%, от 6 месяцев до 1 года - 80%, свыше 1 года - 50%);

б) по остаткам на расчетных (текущих), корреспондентских счетах и депозитных счетах до востребования - по формуле средней хронологической;

в) во субординированным кредитам - в части, не включаемой в расчет собственных средств (капитала) банка;

г) по срочным вкладам физических лиц и прочим привлеченным средствам – в размере числящегося на отчетную дату остатка.

Н8=5820/(-36343)*100% = -16%

Фактическое значение норматива, рассчитанное по самому крупному вкладчику, значительно меньше максимального допустимого (25%), т.е. банк выполняет норматив с большим запасом собственных средств. Данный показатель меньше нуля, т.к. величина собственного капитала отрицательна.

7. Максимальный размер риска на одного заемщика-акционера (участника) (Н9) определяется как отношение суммы кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам к собственным средствам (капиталу) банка:

Н9 = (Кра/К)*100%, . (2.9)

где Кра - совокупная сумма всех требований банка (включая забалансовые требования), взвешенных с учетом риска, в отношении одного акционера (участника) банка, юридического или физического лица или группы взаимосвязанных акционеров (участников) байка, юридических или физических лип.

Данный норматив рассчитывается в отношении тех акционеров, вклад которых в уставный капитал банка превышает 5% от его зарегистрированной ЦБ РФ величины.

Н9 = 5330/(-36343)*100% = -15%

Максимально допустимое значение норматива для банка установлено в размере 20%, следовательно, этот норматив банк выполнялся бы, если бы собственный капитал не был бы отрицательным.

8. Совокупная величина кредитов и займов (норматив Н9.1), выданных акционерам (участникам) банка, не может превышать 50% собственник средств (капитала) банка. Согласно, таблицы 1.3 совокупная величина кредитов и займов, выданных акционерам банка равна 12670. Это составляет 35% капитала банка. При условии, что собственный капитал был бы положительный.

9. Максимальный размер кредитов, займов, гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим инсайдерам (Н10) рассчитывается по формуле:

Н10 = (Кри / К)*100%, (2.10)

где Кри - совокупная сумма требований (включая забалансовые), взвешенных с учетом риска, в отношении инсайдера банка и связанных с ним лиц.

Н10 = 230/(-36343)*100% = -0,6%

И по данному показателю банк выполняет норматив, так как максимально значение равно 2%. Данный показатель меньше нуля, т.к. величина собственного капитала отрицательна.

10. Совокупная величина кредитов и займов, виданных инсайдером (Н10.1), а
также гарантий и поручительств, выданных в их пользу, не может превышать 3% собственных средств (капитала) банка.

Н10.1 = 1060/(-36343)*100% =-2,9%

11. Максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов)
населения (Н11)
устанавливается как процентное соотношение общей суммы денежных вкладов (депозитов) населения и величины собственных средств (кашляла) банка:

Н11=(Вкл/К)*100%, (2.11)

где Вкл - совокупная сумма вкладов населения (счета: 423. 426, 522, коды 8981 и 8999).

Н11= 505017/(-36343)*100% = -1390%

Максимальное значение этого показателя — 100%, следовательно, банк не выполняет данный норматив. Это говорит о несоответствии капитала банка и привлекаемых денежных вкладах населения. Данный показатель меньше нуля, т.к. величина собственного капитала отрицательна.

12. Норматив использования собственных средств (капитала) банка для
приобретения долей (акций) других юридических лиц (Н12)
устанавливается в форме процентного соотношения размеров инвестируемых и собственных средств (капитала) банка:

Н12 =(Кин /К)х 100%, (2.12)

где Кин— собственные средства, инвестируемые на приобретение долей (акций) других юридических лиц, счет 50903.

Н12 =5408 /(-36343)*100%= -15%

Максимально допустимое значение норматива устанавливается в размере 25%. Следовательно, банк выполнял бы этот норматив, если бы собственный капитал не был бы отрицательным, а норматив H12.1 не выполняется, т.к. собственные средства банка, инвестируемые на приобретение долей одного юридического лица, не могут превышать 5% от капитала банка.

13. Норматив риска собственных вексельных обязательств (Н13) определяется
как процентное соотношение:

Н13 = (ВО/К)*100%, (2.13)

где ВО— выпушенные банком векселя в банковские акцепты, счет 523, а также 50% забалансовых обязательств банка из индоссамента векселей, авалей и вексельного посредничества (код 8960).

Н13 = 2054/(-36343)*100%= -5,6%

Максимально допустимое значение этого норматива устанавливается в размере 100%, значит, банк на отчетную дату имеет незначительную сумму вексельных обязательств, при условии положительного значения собственных средств.

14. Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами (Н14)
рассчитывается по формуле:

Н14 = ( ЛАдо / ОВдм)*100%, (2.14)

где ЛАдм - высоколиквидные активы в драгоценных металлах в физической форме, счета: 20302,20303, 20305, 20308.

Овдм – обязательства в драгоценных металлах до востребования и со сроком востребования в ближайшие 30 дней: 30116, 30117, код 8957.

Н14 = 1280 / 6858 * 100%= 19%

Минимальное значение данного показателя устанавливается в размере 10%. Следовательно, банк выполняет данный норматив, т.е. имеет достаточную сумму ликвидных активов в драгоценных металлах для погашения обязательств в драгоценных металлах до востребования и со сроком востребования в ближайшие 30 дней.

После анализа выполнения коммерческим банком «Альфа» обязательных экономических нормативов можно сказать, что в основном они не выполняются по причине отрицательного значения собственного капитала банка.

Но те нормативы, которые не связаны с собственным капиталом банка вполне удовлетворяют значениям экономических нормативов, такие как Н2, Н5, Н14.

Банк не выполняет значение Н3 (норматива текущей ликвидности), следовательно, можно заключить, что наблюдается несоответствие текущих ликвидных активов и текущих обязательств на срок до 30 дней. Вместе с тем норматив мгновенной ликвидности (Н2) имеет фактическое значение 63%, что более чем в 3 раз нормы. Это означает, что для улучшение норматива Н3 банку необходимо изменить структуру активов путем перевода части высоколиквидных активов в текущие.

Задание 2 - Анализ кредитоспособности заемщика

Рейтинговая оценка предприятия-заемщика предполагает оценку ликвидности, обеспеченности собственными источниками средств (финансовый левередж), деловой активности и рентабельности.

Таблица 3.1 – Коэффициенты финансового левереджа и ликвидности

показники

Расчет

Значение

Оптимум

1.01.99

1.01.00

Коэффициент автономии

П6/А14

Собственный капитал / Валюта баланса

0,76

0,75

³ 0,5

Коэффициент мобильности средств

А12/А5

Мобильные активы / Немобильные активы

0,73

0,67

³ 0,5

Коэффициент маневренности средств

А12 - (П11-П7) /А12

(Мобильные активы – Краткосрочные обязательства)/ Мобильные активы

0,38

0,3

³ 0,2

Отношение СК и общей задолженности

П6/П11

Собственный капитал/ Общая сумма обязательств

3,14

3

³ 1

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

(П6-А5) /А12

(Собственные источники средств – Внеоборотные активы) / Оборотные средства

0,43

0,38

³ 0,1

Коэффициент общей ликвидности

А12/ (П11-П7)

Текущие активы/ Текущие обязательства

1,9

1,8

³ 2

Коэффициент промежуточной ликвидности

(А6-А7)/ (П11-П7)

Денежные средства, расчеты и прочие активы / Текущие обязательства

0,53

0,52

³ 1

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

А8/П9

Дебиторы/Кредиторы

0,59

0,58

³ 1

Коэффициент абсолютной ликвидности

(А9+А10)/ (П11-П7)

Денежные средства / Текущие обязательства

0,16

0,18

³ 0,3

Для оценки деловой активности используется «золотое правило экономики», в соответствии, с которым рассматриваются следующие величины: Тбп - темпы роста балансовой прибыли,

Тр — темпы роста объема реализации,

Т к - темпы роста суммы активов (основного и оборотного капитала) предприятия.

Оптимальным является следующее соотношение.

Тбп > Тр > Тк > 100%

Соблюдение «золотого правила» означает, что экономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с предыдущим периодом.

0,69 > 0,65 > 1,74 > 100%

Это соотношение не выполняется, следовательно, не произошло экономического роста по сравнению с предыдущим периодом.

Рейтинговая оценка вычисляется следующим образом:

Соблюдение критериального уровня каждого из коэффициентов финансового левереджа и ликвидности (таблицы 3.1) дает 10% для рейтинговой оценки, несоблюдение, коэффициента - 0%

Если коэффициенты прибыльности (рентабельности) имеют положительное значение (предприятие имеет прибыль), это дает 5% для рейтинговой оценки, если значение коэффициентов отрицательное (у предприятия убытки) - 0%.

Выполнение «золотого правила экономики» дает 5%, невыполнение - 0%.

Итого, получается, что рейтинговая оценка нашего предприятия равна 0%.

Наибольшее возможное значение рейтинговой оценки -100%.

оцінка

Характеристика

100%

Высокая кредитоспособность, отличное финансовое состояние

80-90%

Хорошее финансовое состояние, хороший уровень кредитоспособности

60-70%

Удовлетворительное финансовое состояние, уровень кредитоспособности

40-50%

Предельное финансовое состояние, предельно допустимый уровень кредитоспособности

0-30%

Финансовое состояние хуже предельного, кредитоспособность ниже предельной

Следует принять во внимание, что бухгалтерский баланс и показатели, рассчитанные на его основе, являются моментными данными, и в связи с этим анализ ликвидности баланса и финансового левереджа должен дополняться анализом рентабельности в целом и оборачиваемости ресурсов. Данные показатели более полно характеризуют тенденции, сложившиеся в хозяйственной деятельности заемщика. Для получения более объективной картины необходимо рассчитывать названные коэффициенты по состоянию на различные даты, что позволит проследить динамику изменения финансового состояния предприятия.

Модель надзора за ссудами Чессера прогнозирует случаи невыполнения клиентом условий договора о кредите. При этом под «невыполнением условий» подразумеваются любые отклонения, делающие ссуду менее выгодной для кредитора, чем было предусмотрено первоначально.

В модель Чессера входят следующие шесть переменных:

X1 = (Наличность+Легко реализуемые ценные бумаги)/Совокупные активы =
=(А9 + А10)/(А14-А13) = 0,04.

Х2 = Нетто-продажи / (Наличность + Легко реализуемые ценные бумаги) =
= П13 / (А9 + А10)= 60.

Х3 = Брутто-доходы / Совокупные активы = П14/ (А14 - А13) = 0,27.

Х4 = Совокупная задолженность / Совокупные активы = П11/ (А14 - А13) =

= 0,25.

Х5 = Основной капитал/Чистые активы = A3/(А14-А13-П8-П9)=

= 0,66.

Х6 = Оборотный капитал / Нетто -.продажи = А12 / П13 = 0,17.

Оценочные показатели модели Чессера следующие:

у =-2,0434+(-5324X1)+0,0053X2–6,6507X3+4,4009X4–0,0791X5–0,1020X6=

= -2,7

Переменная у, которая представляет собой линейную комбинацию независимых переменных, используется в следующей формуле для оценки вероятности невыполнения условий договора.

Р=1/(1+е - y)=0,94,

где е = 2,71828.

Получаемая оценка у может рассматриваться как показатель вероятности невыполнения условий кредитного договора. Чем больше значение у, тем выше вероятность невыполнения договора для данного заемщика.

В модели Чессера для оценки вероятности невыполнения договора используются следующие критерии:

если Р > 0,50, следует относить заемщика к группе, которая не выполнит условий договора;

если Р < 0,50, следует относить заемщика к группе надежных.

Таким образом, получается, что по модели Чессера этого заемщика нужно отнести к группе, которая не выполняет условий договора.

Задание 3 - Анализ соблюдения экономических нормативов деятельности коммерческого банка после выдачи кредита

На основе данных по запрашиваемой ссуде необходимо:

· Рассчитать значения обязательных экономических нормативов после выдачи ссуды коммерческим банком;

· Сделать выводы о правомерности и целесообразности выдачи запрашиваемой ссуды с точки зрения соблюдения экономических нормативов;

· Дать оценку надежности КБ по упрощенной методике В. Кромонова.

Рассчитаем новую величину резерва на возможные потери по ссудам с учетом, что выдаваемая сумма относится к первой группе риска. Расчеты представим в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Расчет резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.)

Группы кредитного риска

Сумма проср-й задолжен-ности

Сумма задолженности по основному долгу со сроком, оставшимся до даты погашения

Всего ссудная задолжен-ность

Расчетный резерв на возможные

потери по ссудам

до 30 дней

31-180

181дн-1 года

cв. 1 года

Доли

Тыс. руб

1

-

1589

248965

125712

-

376266

0,01

3762

2

-

-

3000

-

31363

34363

0,2

6873

3

-

-

-

-

-

-

0,5

-

4

-

-

-

-

-

-

1

-

Разом

-

1589

251965

125712

31363

408874

-

10635

Следующим этапом является пересчет изменяющихся обязательных экономических нормативов деятельности коммерческого банка, результаты представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Анализ соблюдения нормативов

Норматив

Нормативное значение

Фактическое значение, %

Отклонение

Значение с учетом кредита, %

Отклонение

До

-

-36343

-

-36343

-

Н1

мин=10%

-5,5

+

-5,4

+

Н2

мин=20%

63

-

63

-

Н3

мин=70%

253,59

-

253,59

-

Н4

макс=120%

0

-

0

-

Н5

мин=20%

25

-

25

+

Н6

макс=25%

-24

-

-29

+

Н7

макс=800%

-76

-

-80

-

Н8

макс=25%

-16

-

-16

-

Н9

макс=20%

-15

-

-15

-

Н9.1

макс=50%

35

-

35

-

Н10

макс=2%

-0,6

-

-0,6

-

Н10.1

макс=3%

-2,9

-

-2,9

-

Н11

макс=100%

-1390

+

-1390

+

Н12

макс=25%

-15

-

-15

-

Н13

макс=100%

-5,6

-

-5,6

-

Н14

мин=10%

19

-

19

-

Рассматриваемый кредит в сумме 1755 тыс. руб. предполагается выдать на срок 1 года под залог имущества, то есть ссуда будет относиться к группе обеспеченных. Как видно из таблицы, это повлечет изменение показателей Н1 и Н6.

Из данной таблицы видно, что норматив Н1 используемый в анализе для оценки достаточности капитала банка показывает нехватку собственных средств для безболезненного кредитования, превышение максимального значения норматива Н6 объясняется тем, что кредитуемое предприятие относится к группе минимально допустимых для кредитования предприятий, при кредитовании которого соответственно возрастает возможность не возврата выданного кредита.

Несмотря на то, что кредит является для банка не очень крупным, его выдача не повлияет сильно на показатели оценки его деятельности. Поэтому, учитывая надежность заемщика, можно сделать вывод о целесообразности выдачи кредита данному заемщику.

На заключительном этапе работы проведем расчет коэффициента надежности банка по упрощенному варианту методики, разработанной группой экспертов под руководством В. Кромонова.

Рассчитаем необходимые коэффициенты и занесем их в таблицу 4.3

Таблица 4.3 – Упрощенная методика расчета коэффициента надежности банка по методике В. Кромонова

Наименование коэффициента

позначення

Значение

Нормир. множитель

Весовой коэф-т

Коэф-т

Генеральный коэффициент надежности

К1

0,06

1,00

45,00

2,7

Коэффициент мгновенной ликвидности

К2

0,63

1,00

20,00

12,6

Кросс-коэффициент

К3

0,99

0,33

10,00

3,29

Генеральный коэффициент ликвидности

К4

1,02

1,00

15,00

15,28

Коэффициент защищенности капитала

К5

10,34

1,00

5,00

51,71

Коэффициент фондовой капитализации прибыли

К6

0,52

0,33

5,00

0,87

Коэффициент надежности банка

N

-

-