Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Джерела історії первісного суспільства

Скачати 9.12 Kb.
Дата конвертації 06.04.2019
Розмір 9.12 Kb.
Тип доповідь

Міністерство освіти РК

Карагандинський державний університет ім. Е.А. Буекетова

доповідь

На тему:

«Джерела історії первісного суспільства»

Виконала: ст. гр. ІВ-12р

Пильник О.

Перевірила: ст. пр. Абдукарімова Ж.К.

Караганда 2010

Класифікація джерел історії первісного суспільства.

Як всім відомо, історію ми вивчаємо за допомогою різних засобів інформації, які містять будь-які відомості про минуле. Такі засоби інформації отримали назви - історичні джерела.

Під історичним джерелом слід розуміти будь-який об'єкт вивчення, з якого можна витягти історичні відомості, і будь-які дані природничо-історичного циклу - антропологічні, географічні та палеогеографічні, геологічні, фізичні і хімічні, які служать тієї ж мети, є повноправними історичними джерелами.

Історія первісного суспільства з самого початку складатися як комплексна наукова дисципліна, що була повноправною частиною історичного знання, але в той же час вбирає в себе постійно найбільші результати широкого кола наук, так чи інакше пов'язаних з вивченням людини і його культури. Тому ж історичні джерела, на основі яких складається історія первісного суспільства, дуже різноманітні і є надбанням різних наук, як гуманітарного, так і природничо-наукового циклів.

Вивчення історії первісного суспільства ґрунтується на джерелах двох основних вивчають її наук: археології та етнології. Крім двох цих джерелом у вивченні історії первісного суспільства присутні знання з інших наук: геологія, відновлює картину геологічної історії нашої планети; антропологія - процес формування і розвитку людини, фізика і хімія, які допомагають розробляти методи реставрації та консервації використовуваних матеріалів.

Пропоную розглянути етнологію і археологію докладніше, почнемо з археології.

Археологія винесена на перший план так як вона постачає прямими фактами історію первісного суспільства, що мають більш-менш тверду хронологічну приуроченість, що спирається на методи абсолютного датування або, при їх відсутності, на порівняльно-тіпологческій метод. Хронологічно вона охоплює повністю часові межі існування первісного суспільства. Але при оцінки археологічних матеріалів потрібно мати на увазі наступні обставини:

- Багатозначність положення будь-якого предмета матеріальної культури в системі культури суспільства в цілому;

- Принципову вибірковість археологічних залишків по відношенню до живої нормально функціонуючої культури;

- Руйнування в ході часу;

Предмет матеріальної культури перш за все має певне функціональне призначення, він створюється що бути для чогось використаним людської діяльності - будь то знаряддя праці кераміка чи щось інше. Судячи по здоровому глузду єдине що нам дає археологія це - положення в просторі. У ряді випадків первинне призначення, наприклад, наконечники стріл знайдені в хребці, цим підтверджується або встановлюється призначення предмета. А якщо предмет крім свого безпосереднього призначення мав ще символічне або сакральне?

Вибірковість археологічного матеріалу при розкопках залежить від того, що земля зберігає нам не весь комплекс культури, а лише те що потрапило на горизонт проживання або потрапляло в могили. При зміні місця проживання все цінне забиралося з собою, на місці поселення залишався лише непотріб, ось він-то і потрапляє в руки археологів. При пожежі або землетрусу, або, скажімо, сильному паводку, при будь-якому стихійне лихо багато руйнується і в розпорядженні археологів залишається лише мала частина джерела і ще й порядком деформована. У поховання свідомо потрапляє лише частина побутового культурного інвентарю, обсяг якого визначається існуючими в суспільства похоронними обрядами і звичаями. До речі про них теж нічого не відомо і самі вони реконструюються на основі розкопок поховальних пам'яток, тобто виходить зачароване коло: не знаючи відповідного світогляду ми не змозі зрозуміти, яка частина культури відбивається в похоронному пам'ятнику, а про світогляд ми змушені зробити висновок за результатами розкопок пам'ятника. Багато сучасні археологи вважають що в процесі дослідження ми отримуємо лише 15% достовірної інформації, але подібні судження вкрай суб'єктивні. В якійсь частині археологічних реконструкцій вони, можливо, відповідають дійсності, в інших випадках відсоток вірогідності більше, а в деяких ситуація істина взагалі не може бути встановлена ​​не за яких обставин.

Тимчасові руйнування без перебільшення можна назвати грандіозними масштабами та трагічними по їх культурно-історичними наслідками. Будь-яка культура і будь-яке суспільство завжди безжально нищила все сліди попередніх товариств і культур, майже завжди роблячи це свідомо, в той же час несвідомо використовуючи технічні та духовні здобутки попередників. Збивалися написи з каменів і на їх місці вибивалися нові, руйнувалися будівлі, а будівельні матеріали використовувалися вдруге, руйнувалися або запускалися зрошувальні системи, перетягували на нові місця похоронні стели, печери і інші природні укриття використовувалися неодноразово людьми різних епох, більш ранні культурні нашарування таким чином порушувалися, нарешті, грабіжник з метою наживи розграбували і розорили безліч поховань. Але руйнівна сила людської діяльності не єдине, ще вона доповнюється природними причинами, т.е.разрушітельнимі силами природи. Нарешті, сам культурний шар деформується при пізнішому осадконакоплении, зсувах заболочування.

Все ж при таких вельми обмежують фактах археологічний матеріал безперечно дозволяє здійснити ряд наукових процедур і робити досить певні висновки, в чому і полягає його історичне значення. Він дає можливість простежити динаміку зовнішніх форм культури, на основі типологічного порівняння і стратиграфічного залягання, відокремлюючи ранні форми від пізніх і встановлюючи хронологічну послідовність їх змін. На цій базі створюється картина прогресу людської культури і протягом історії первісного суспільства і простежується в той же час спадкоємність розвитку культури від її найпростіших форм до більш складних. Археологічні розкопки при їх проведенні на належному технічному рівні доставляють багатий палеоантропологічний матеріал, а він в свою чергу є неоціненним джерелом відомостей про фізичні особливості стародавніх людей, морфології і породах доместіфіцірованних видів тварин, сортах і видах культурних рослин.

Таким чином, можна зробити висновок, що археологічний матеріал дуже інформативний і його роль в реконструкції історичних процесів первісності величезна.

Ще однієї не маловажной наукою, що вивчає історію первісно суспільства, є етнологія.

Вся розробка її була націлена на те, щоб з найбільшою повнотою і ретельністю описати предмет дослідження, а саме культуру і побут, соціальні інститути та громадську структуру того чи іншого народу.

Традиційно при цьому найбільша увага приділялася відсталим народам, і в цьому пункті особливо етнологія змикається з історією первісного суспільства, так як культура відсталих народів є основним матеріалом для первісно-історичної реконструкцій. Якби не було етнологічних даних, то багато сторін формування суспільних відносин і соціальної структури в первісних людських колективах просто не могли б стати предметом уваги, вони відомі лише по етнологічний описами, і головне завдання полягає в тому, щоб хронологічно співвіднести їх з тими чи іншими етапами первісної історії. Інше обмеження, яке несуть в собі самі етнологічні матеріали, пов'язано з відсутністю у них хронологічній ретроспективи. Етнологічне опис по природі своїй сі хронологічним рівнем, яким є сучасність. Нарешті, не можна не сказати і про те, що в розпорядженні етнології при вивченні інших товариств завжди знаходилися лише сучасні відсталі суспільства, які неможливо прямо аналогізіровать з первісними колективами.

Як і у випадку з археологією, усвідомлення обмеженості етнологічних даних у багатьох відношеннях ні в якому разі не повинно призводити до негативного висновку про малий їх значенні як джерела відомостей про історію первісного суспільства. Абсолютно неправильно вважати, як роблять деякі фахівці, що історія первісного суспільства цілком є ​​сфера етнології, але не менш невиправдано і заперечувати її реконструктивні можливості. Перш за все етнологія дає нам багатий матеріал для судження про функціональне значення окремих предметів світу речової матеріальної культури-без неї призначення багатьох з них залишалося б малозрозумілим. Але ще більше її роль в реконструкції суспільних відносин і духовної культури первісності - без величезного запасу етнологічних спостережень і розробок неможливо було б судити про такі явища життя первісного суспільства, як форми шлюбу і сім'ї, системи спорідненості, форми громади, колективні форми господарської діяльності, економічні відносини, релігійно - магічні ритуали, народна творчість. На каркас хронологічно організованих археологічних фактів етнологія накладає плоть первісної культури, даючи можливість за допомогою своїх результатів відчути її живий подих.