Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Економічний розвиток Київської Русі

Скачати 87.36 Kb.
Дата конвертації 17.04.2019
Розмір 87.36 Kb.
Тип шпаргалка

1. Характеристика економічного розвитку Давньоруської держави - Київської Русі

Київська Русь була одним з найбільших держав Середньовіччя, на території якої проживала велика кількість етносів, враховуючи і те, що держава знаходилася на стику «протилежних» світів: кочового і осілого, християнського і мусульманського, язичницького і іудейського. Таким чином, на відміну від східних і західних країн процес зародження і формування державності в Київській Русі неможливо розглядати, спираючись тільки на геополітичні та просторові особливості.

Передумови утворення Давньоруської держави.

1. Суспільний поділ праці.

2. Розвиток економіки. Розвиток землеробства, поява нових ремесел, способів обробки, взаємовідносин, які супроводжують товарне господарство.

3. Зацікавленість суспільства в появі держави. Становлення і виникнення держави - результат «бажання», потреби, яку відчувала більшість членів суспільства. Адже держава не тільки ґрунтувалося на рішенні військової завдання, само по собі воно вирішувало судові завдання, пов'язані з межродового конфліктами.

У IX-XII ст. економіка Давньоруської держави характеризується як період раннього феодалізму. Даний період пов'язаний з початком зародження самої основи взаємовідносин між державою, феодалами і сільським господарством. Адже ядром «землі російської» є сільське господарство, що займає чільне місце в економіці Київської Русі. Основу його становила орне землеробство.

До IX-Х ст. з'явилася і стала застосовуватися перелогова система, при якій рілля на деякий час закидати. Отримали популярність двопілля і трипілля з яровими і озимими посівами.

Характерною рисою було і те, наскільки розвинене товарне господарство, адже вироблялося практично все необхідне для життя. Розвивалися ремесла, центром яких, звичайно, стали міста, проте окремі галузі розвивалися і в селах. Чільну роль займала чорна металургія з тієї простої причини, що Давня Русь була багата болотними рудами, з яких видобувалося залізо. Проводилися всіляка обробка заліза, виготовлення з нього численних речей для господарства, військової справи і побуту, при цьому застосовувалися різноманітні технологічні прийоми: кування, зварювання, цементування, обточування, інкрустація кольоровими металами. Однак поряд з металургією великий поштовх у розвитку стався і деревообробних, гончарних, шкіряних ремеслах.

Таким чином, металургія і сільське господарство стають міцною опорою і основною статтею економіки Київської Русі.

2. Особливості економічного розвитку російських земель в період феодальної роздробленості

Час з початку XII ст. до кінця ХV ст. називають періодом феодальної роздробленості або питомою періодом. Феодальна роздробленість - це процес економічного посилення і політичної відособленості окремих земель. Цей процес пережили всі великі західноєвропейські країни. Початок цього процесу відносять до моменту смерті Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.), Коли Київська Русь була поділена між його синами: Ізяславом, Святославом і Всеволодом. Володимиру Мономаху (1113-1125 рр.) Вдалося утримати єдність Руської землі тільки силою свого авторитету, але після його смерті розпад держави став нестримний. На початку XII в. утворилося близько 10 незалежних князівств, в середині XII ст. було 15, а в XIV ст. - 250. У кожному з князівств правила своя династія Рюриковичів.

Економічною основою феодальної роздробленості є натуральний характер феодального господарства, кожне з яких пристосоване для самостійного існування. Тут все робиться для власного споживання.

У кожному з економічно відокремлених князівств йшов свій внутрішній товарообмін. Сільська продукція, ремісничі вироби вироблялися і продавалися тут же. Внаслідок такої економічної роздробленості пішла і політична, що і послужило причиною до утворення дрібних князівств-держав.

Між такими місцевими ринками (районами) стабільної економічної зв'язку практично не було. За винятком торгівлі, яка нав'язувалася місцем розташування князівства, тобто залежала від географічних умов.

В результаті такої роздробленості Русь вже не розглядалася як єдина держава зі сформованими економічними традиціями. Тепер кожен з князів був власником землі, яка всім його забезпечувала. Тому князь вже сам вирішував, чи варто йому заводити (або продовжувати) ті чи інші економічні відносини з іншими феодальними князями чи ні. Поступово кожне князівство почало здійснювати самостійну зовнішню політику.

Розрізняють декілька причин феодальної роздробленості.

- економічна - в рамках єдиної держави за три століття склалися самостійні економічні райони, виросли нові міста, зародилися великі вотчинні володіння монастирів і церков. Натуральний характер господарства надавав кожному регіону можливість відокремитися від центру і існувати як самостійна землі або князівства;

Позитивні риси - спочатку в російських землях спостерігався підйом землеробства, розквіт ремесла, зростання міст, розвиток торгівлі в окремих землях.


3. Стан економіки Російської централізованої держави на рубежі XVII-XVIII ст.

У XVII ст. в зв'язку з постійним втечею селян за кордон держави в «дике поле», де вони освоювали нові землі і будували поселення, територія російської держави поступово розширювалася.

Феодальна влада збільшувалася і в містах. Після розорення монголами російських міст ремесло майже припинило своє існування. Зростаючу потребу в ремісничих виробах (наприклад, в глиняному посуді і ін.) Селянство вирішувало своїми силами, виготовляючи для власних потреб все необхідне. Так замість ремесел виникли промисли. Згодом ремесло стало знову відроджуватися. Але міському реміснику було простіше реалізувати товар в зв'язку з великою кількістю людей, які проживають в місті. Селянин-ремісник, що займається промислом, змушений шукати збут своїх виробів на стороні, тобто йти на заробітки.

Важливою частиною економічного розвитку російської держави стало велике державне виробництво.

До XVII ст. належить виникнення всеросійського ринку шляхом злиття окремих районів і встановлення між ними стабільного обміну товарів. Почалася спеціалізація сільського господарства

Внаслідок слабких економічних зв'язків між окремими районами ціна на один і той же товар в різних місцях досягає великої різниці. Цією обставиною вміло користуються купці, отримуючи до ста відсотків прибутку. Товар закуповувався в основному на ярмарках, з яких найвідоміші - це Макарьевская у Нижнього Новгорода і Ірбітський на Уралі.

Для поповнення царської скарбниці вводяться податки. На торгівлю багатьма товарами накладається державна монополія. Купці зобов'язуються «відкупити» у скарбниці право на торгівлю. Пізніше за допомогою відкупу відбувалося первинне накопичення капіталу в Росії. Введення непрямих податків особливого поповнення для скарбниці не приносить. Випуск мідних грошей теж не приносить економічної стабільності в країні.

Кінець XVII ст. в Росії ознаменувався запеклою боротьбою політичних угруповань. Рядові дворяни поступово відтісняли родовиту боярську знать. Після Смути Русь відновлювалася довго. Лише в середині XVII ст. з'явилися позитивні тенденції в зростанні добробуту країни. Розвиток товарно-грошових відносин, зростаючий обмін промислових і сільськогосподарських виробів сприяли формуванню внутрішнього ринку, процес розвитку якого завершився до кінця XVII в.

У XVII ст. економіка Росії прийшла до того, що на її території сформувалися перші елементи капіталістичного суспільства - мануфактури. Розвивається мануфактурне виробництво, де праця була розділений (поки що ручний). Мануфактури в основному займалися металообробкою, і в XVII ст. їх було всього не більше тридцяти. Цей період характеризується появою всеросійського ринку, накопиченням первинного капіталу (купецького). XVIII століття в Росії почався під знаком петровських реформ,

Загальний стан речей державного господарства в країні було не найкращим. Засоби скарбниці витрачалися нема на державні потреби, а на примхи володаря, на його гардероб і на палацові розваги. Усюди панувало хабарництво. Торгівля занепала внаслідок змін, що стосуються купців. Їм дозволялося вести торг тільки в своєму місті (тобто згідно прописку), та й то тільки в спеціально відведених місцях - крамницях і віталень дворах. Торгівлю в інших місцях (інших містах, селах) дозволялося вести тільки оптом. Дуже страждала сільське господарство, де поля не обробляються до 4-6 років. В результаті регулярних поборів платіжні сили населення вичерпалися, в зв'язку з чим в бюджет країни надходило мало коштів (на відміну від особистого бюджету царських вельмож, на яких цей важкий час практично не позначалося). Підривали економіку країни та інші негативні явища - неврожай, голод, мор.

Крім усього викладеного вище, на території Росії з народу здійснювався збір податкових недоїмок. За допомогою спеціально споряджених експедицій з людей вимагали гроші. Мало збирають коштів обласних правителів заковували в залізо, до смерті морили голодом старост і поміщиків, а селян нещадно били і відбирали у них все, а потім все знайдене продавалося. Якщо розглядати в цілому економічну політику, що проводиться наступниками царя Петра I, то абсолютно очевидно, що вона практично не торкнулася весь господарський механізм країни. Уряду більше переймалися боротьбою за владу, за близькість до трону і власним збагаченням, ніж продовженням петровських реформ.

4. Законодавче оформлення кріпосного права в Росії. Соціально-економічні наслідки цього процесу

За правління Олександра I і Миколи I були зроблені перші спроби щодо полегшення долі селян, яка залишалася ще дуже важкою. Поміщики і раніше могли ними розпоряджатися на свій розсуд: заслати в Сибір, віддати в солдати і т.д. Земля, де жили селяни, належала поміщикам. Але якраз через кріпосницьких методів господарювання маєтки занепадали, а поміщики розорялися. Тривала економічна відсталість Росії від інших світових держав призвела до поразки в Кримській війні.

«Загальне положення про селян, що з кріпацтва» постановляю: «Кріпосне право на селян, проштовхування у поміщицьких маєтках, і на дворових людей скасовується назавжди» і їм надаються "права вільних сільських обивателів» без жодного викупу на користь поміщиків.

Державна влада не бачила в цьому ніякого порушення прав поміщиків. У своїй промові Державній раді імператор Олександр вказував на те, що кріпосне право в Росії мало державний характер: «Право це встановлено самодержавної владою, і тільки самодержавна влада може знищити його».

У той же час земля, на якій жили і працювали селяни, була визнана власністю поміщиків. Селяни звільнялися з тим, що поміщики нададуть їм у користування їх садибну осілість і деяка кількість польової землі і інших угідь (польовий наділ). Але селяни за садибу і польові наділи повинні були відбувати на користь поміщиків повинності грошима або роботою.

За законом селяни отримали право викупити у поміщиків свої садиби і, понад те, могли за угодою з поміщиками придбати у них у власність польові наділи. Поки селяни користувалися наділами, не викупив їх, вони знаходилися в залежності від поміщиків і називалися тимчасово-зобов'язаними селянами. Коли ж викуп був зроблений, селяни отримували повну самостійність і ставали селянами-власниками.

Подальший розвиток російського аграрного сектора в умовах феодально-кріпосницької системи стало неможливим.Імператор Олександр II розіслав по всіх регіонах країни рескрипти, у відповідь на які місцевим дворянам пропонувалося викласти свою думку з приводу звільнення селянства. Отримавши негативну відповідь, цар вчинив дуже хитро. На дворянське «не хочемо» він відповів, що задоволений їхньою згодою на звільнення, тому для таких цілей дозволяє організувати спеціальні комітети. В результаті такого делікатного підходу уряду до вирішення проблеми поміщикам нічого іншого не залишалося, як підкоритися і вибрати прийнятні для себе способи звільнення селянства. У 1858 р в країні діяли спеціальні комітети, робота яких зводилася до вибору порядку звільнення. В процесі гострих дискусій поміщицький табір розколовся надвоє: його ліберальна половина стояла за селянську свободу, інша половина - за кріпацтво. Після проведених дебатів влаштовував всіх варіант все ж знайшовся.

Отже 19 лютого 1861 року в Росії відбулася грандіозна подія - Олександр II підписав маніфест про звільнення селян. Понад 20 млн російського селянства отримало довгоочікувану волю. Крім того, їм були виділені земельні ділянки. Процес звільнення відбувався в два етапи: на першому селяни ставали особисто вільними, але землю у власність поки не отримували; на другому етапі вони викуповували землю у поміщиків. Від поміщицької землі відрізалися наділи для селян, але існувало умова, при якому розмір сільгоспугідь поміщика не повинен бути менше 1/3 того, що йому належало раніше. Для селян встановилися «вищі» (3-7 десятин) і «нижчі» (1-2 десятини) наділи. У разі якщо колишній селянський наділ був більше встановленого «вищого», то поміщик мав право зайве відрізати в свою користь (звідси «відрізки»). Селянській родині для прохарчування виділених орних угідь не вистачало. Втрачаючи після такого поділу частини свого наділу, селянин був змушений йти до поміщика і орендувати у нього землю, а в якості плати пропонувати свою робочу силу. Так з'явилися «відпрацювання». Щоб стати законним власником, селянин був зобов'язаний свій наділ викупити у поміщика. Але викупна ціна була набагато вище існуючої ринкової, і держава взяла на себе турботу по сплаті 80% викупу поміщику, інші 20% повинні були внести самі селяни. Але селянство ще адже платило податки державі. В результаті цього сума всіх платежів часто перевищувала всі доходи селянської сім'ї. І для того щоб за борги не позбутися останньої коні, у поміщика бралася позика, яка потім відпрацьовувалася в його господарстві.

Селянська реформа вела і до інших перетворень - поділу населення на капіталістичні класи. У російському селі зберігалася сільська громада, або «світ». Її основою служила загальна земельна власність. Вся земля ділилася на рівні за якістю і розміром смужки і розподілялася між общинниками за кількістю чоловіків в родині. Начебто все порівну, але процес розшарування серед селян все ж почався. Заможний і бідний селянин мали рівну кількість землі, якщо сім'ї у них були однакові за кількістю голів. Але розорення в основному наступало тому, що у кого-то просто не вистачало коштів або сил для обробки свого наділу. З'являються «кулаки» і бідняки. Жебраки селяни йшли на роботу до заможних, як плата часто отримуючи тільки прокорм. Поки вони працювали і жили у кулака, були ситі, як тільки йшли - голодували. Іншими словами, багато людей працювали за їжу. Такі селяни отримали назву «батраки». Кулаками вважалися розбагатіли селяни, дрібні крамарі, що мали господарство і для його обробки наймали батраків.

Селянський клас відноситься до феодального суспільства, а в країні після скасування кріпосного права на той час уже зароджувалася буржуазія, що представляє капіталістичний лад. Сільська громада гальмувала розвиток товарного господарства і затримувала розшарування селян на капіталістичні класи - наймитів (сільський пролетаріат) і куркулів (сільську буржуазію).

Селянська реформа 1861 року, під час якої офіційно відбулося скасування кріпосного права, залишила важливий соціальний слід в історії Росії.

5. Ремесло, дрібнотоварне виробництво, мануфактура, фабрика як стадії промислового виробництва, їх російська специфіка

У всіх галузях промисловості мануфактури перетворювалися в фабрики, розвивалася машинна індустрія, яка росте в епоху промислового капіталізму з величезної швидкістю, небаченою при кріпосництві. Велика машинна індустрія стягувала домашніх робочих на фабрику. У міру впровадження машин ручне виробництво зменшувалося. Мануфактура - підприємство, засноване на ручній праці і подетальной спеціалізації і представляє перехідну форму виробництва від простої кооперації до фабрики

Домашнє ручне виробництво, не витримуючи конкуренції, поступово завмирало. Фабричні села, в яких раніше були роздавальні контори, тобто центри капіталістичної мануфактури, перетворювалися в центри великої машинної індустрії, стягують тисячі ручних ткачів і Набивач і перетворювали їх в фабричних робітників.

Капіталістична виробництво виникає з дрібнотоварного і проходить через три стадії: 1) простий капіталістичної кооперації; 2) капіталістичної мануфактури; 3) великої машинної індустрії.

На стадії простий капіталістичній кооперації підприємець, застосовуючи найману працю, експлуатує одночасно в своїй майстерні більш-менш значне число робітників. При цьому в простій капіталістичній кооперації серед робітників відсутня в широких масштабах поділ праці і виробництво базується на ручній техніці. Вигода тут полягає лише в поєднанні зусиль ряду робочих для важких робіт, в економії на одному приміщенні і т.п. Це робить просту капіталістичну кооперацію більш продуктивної в порівнянні з кустарної майстерні.

Подальше зростання продуктивних сил призводить до переростання простий капіталістичної кооперації в капіталістичну мануфактуру.

Капіталістична мануфактура також в основному базується на ручній техніці, але в ній в широких масштабах застосовується серед найманих робітників поділ праці.

Поділ праці підвищує його продуктивність і підготовляє, оскільки виробничий процес розбивався на нескладні операції, умови для заміни праці людини машиною. При широкому застосуванні машин капіталістична кооперація переростає в капіталістичну фабрику.

Мануфактури в Росії стали грунтуватися в 30-х роках XVII ст. Їх було небагато, і на них часто застосовувався найману працю, так як тоді було порівняно неважко набрати з середовища посадских людей і інших категорій вільного населення невелика кількість незакрепощенно робітників і майстрів. Занепад посесійною мануфактури в Росії став помітним особливо після видання в 1762 р закону, що забороняє купівлю до «фабрикам» - мануфактур кріпаків робітників.

Мануфактури, використовували працю приписних селян набули поширення в металургії (так звані приписні мануфактури). На них селяни виконували трудомісткі роботи, які не вимагали особливої ​​кваліфікації, це - видобуток і перевезення руди, заготівля лісу і випалювання з нього деревного вугілля, заготівля смоли і дьогтю і доставка їх на завод, зведення заводських гребель, доставці металу до річковим пристаней і ряд інших робіт. Всі працівники зобов'язані були відпрацьовувати подушну подати на заводах за все душі чоловічої статі. Крім приписних селян на цих підприємствах працювали робітники і робітні люди. Основу приписної мануфактури становив підневільну працю, застосування якого дозволило швидко і з мінімальними витратами створити уральську металургію і забезпечити її робочою силою.

Своєрідність російської мануфактури полягала в тому, що це було одночасно і капіталістичне підприємство з поділом праці, грошовою оплатою, використанням найманої праці, і підприємство, що грунтується на праці кріпосних, залежних людей. Мануфактури, в залежності від того, кому вони належали, ділилися на казенні, купецькі і вотчинні:

> Казенні - це державні мануфактури, що належали казні (зав-ди, верфі, рудники). На них працювали розорилися торговці, ремісники, селяни-втікачі, які відбували термін каторжники, рекрути і невелика кількість російських і іноземних майстрів.

> Купецькі й селянські, що належали багатим промисловцям-купцям і розбагатіли селянам, котрі застосовували в основному вільнонайманий працю.

> Вотчинні - мануфактури, що створювалися поміщиками, на них кріпаки відробляли панщину. Тут отримували лляну пряжу, полотно, прядиво, вино.

Російська промисловість тих часів існувала в двох взаємодоповнюючих формах. Одна з них - мануфактурне виробництво, а друге - ремісниче і дрібне селянське виробництво (кустарництво). Часом вони жорстоко конкурували один з одним, і в цьому випадку Петро I вставав на бік мануфактури. Однак потужні підприємства ніколи не виникли б, якби не було можливості використовувати вміння та навички сільських робітників і ремісників.

6. XVII століття ранній етап первісного нагромадження капіталу в Росії. Історія накопичення капіталу в Росії XVIII-XIX ст.

У Росії процес первісного нагромадження капіталу почався лише в XVII в. і тривав, за деякими оцінками, аж до 70-х рр. XIX ст. Він характеризувався рядом особливостей, зумовлених своєрідним соціально-економічним розвитком країни.

Особливості первісного нагромадження капіталу в Росії:

1. Панування феодальної власності на землю.

2. Велика роль внутрішньої торгівлі, державних премій і субсидій.

3. Нерівномірність і незавершеність процесу.

4. Збереження кріпосного права.

5. Одночасна поява мануфактур.

Процес первинного капіталу в Росії був пов'язаний з діяльністю насамперед купецтва на внутрішньому і зовнішньому ринках. Джерела купецьких прибутків були досить різноманітні: спекуляція і кредитне справа; нееквівалентний обмін (купці широко використовували коливання цін у часі і в просторі); лихварські операції; казенні поставки і винні відкупу.

Важливу роль зіграли і колоніальні джерела отримання прибутку, підкріплені правами торгової і промислової монополії і протекціонізму. Можна послатися в цьому відношенні на приклад монополії Перської компанії на поставку шовку в Росію, встановленої в кінці 50-х рр. XVIII ст. Уже в 1760 р в Москві спостерігалося підвищення цін на шовк-сирець, т. К. Компанія тимчасово припинила його доставку, а іншим купцям було заборонено брати участь у настільки прибутковому справі.

Масова експропріація селян і ремесленніков.ЕКСПРОПРІАЦІЯ - примусове безоплатне або оплатне відчуження власності державою. Залежно від того, виплачується винагорода чи ні, розрізняють два види Е .: реквізицію і конфіскацію.

Перетворення узурпованих багатств в капітал. Узурпація - захоплення влади насильницьким шляхом, вчинений з порушенням закону або незаконне привласнення владних повноважень. Здійснюється однією особою або групою осіб.

Особливе значення для розвитку первісного нагромадження капіталу в країні мало зародження селянської буржуазії.

Фактори, що сприяють розвитку селянської буржуазії в Росії:

«Існування щодо вільних державних селян, які відіграли роль, подібну англійською фрігольдери;

«Збереження і розширення оброків і їх комутація;

«Розширення кустарних промислів селян в містах;

«Відсутність в містах повністю монополізовані виробництва і торгівлі;

«Широкі масштаби землеробської колонізації;

«Загальні зрушення в економіці Росії XVII-XVIII ст. (Формування всеросійського ринку, розвиток транзитної торгівлі, поява мануфактур і т.д.).

Наявність цих факторів позначилося і на формуванні ринку робочої сили.

Відмінним від західної моделі було і участь держави в даному процесі. Так, система державних боргів, що стала одним із джерел первісного нагромадження капіталу в Голландії та Англії, в Росії зайняла більш скромне місце. Визначалося це тим, що російський абсолютизм орієнтувався більше на прямі податки і відкупу, а сама економіка продовжувала носити натуральний характер. Разом з тим більш значущою виявилася земельна політика держави, широко використовував аграрні резерви країни, невідомі Західній Європі. Заохочувальні заходи абсолютизму, пов'язані з роздачею земель і безкоштовного праці кріпаків, прискорили мобілізацію капіталу і робочої сили на політичній основі.

Наявність значних станів і накопичення капіталів в XVI-ХVII століттях.створювалися у вигляді великих грошових станів землевласницького класу, а також торговців і промисловців.

Основним джерелом накопичення в Росії була внутрішня торгівля. Основною причиною, що змушувала купців вкладати капітали в промислове підприємництво, була перспектива отримання величезних прибутків. Історія текстильної промисловості Росії дає безліч прикладів переростання скупника в капіталістичного підприємця. При цьому більшість великих фабрикантів були вихідцями з селян-кріпаків.

Крім внутрішньої торгівлі, великими джерелами первісного нагромадження в Росії були відкуп і різного роду монополії на продаж, одержали широке поширення ще в XVIII в. Відкупами були охоплені багато галузей господарства: виробництво солі, соди, поташу, дьогтю, продаж тютюну. Однак найзначнішим з джерел накопичення були винні відкупу, які були введені ще за часів Петра 1 і проіснували аж до 1863 р Дохід скарбниці від винних відкупів досягав значної суми: в 1859-1863 рр. - 128 млн. Руб., Або 40% всіх державних доходів. Прибутки відкупників були величезні: одні тільки легальні доходи в середині XIX в. щорічно становили 600-780 млн. руб. Вони поклали початок величезним капіталам таких великих підприємців, як Яковлеви, Сапожникова, Кокорева, Бенардакі і ін.

7. Сутність мануфактурного виробництва і його виникнення в Росії. Особливості та типи російської мануфактури

Мануфактурне виробництво виникло задовго до Петровської епохи. Протягом XVII століття діяло не менше п'ятдесяти різних мануфактур, але не всі вони проіснували до початку вісімнадцятого століття. За Петра I (дев'яності роки XVII століття - 1725 рік) було засновано не менше двохсот мануфактур, причому підрахунки фахівців дають лише приблизні цифри, так як на території Російської імперії поряд з державними підприємствами створювалися і приватні мануфактури, перерахувати які було важко, якщо взагалі можливо .

Російська промисловість тих часів існувала в двох взаємодоповнюючих формах. Одна з них - мануфактурне виробництво, а друге - ремісниче і дрібне селянське виробництво (кустарництво). Часом вони жорстоко конкурували один з одним, і в цьому випадку Петро I вставав на бік мануфактури. Однак потужні підприємства ніколи не виникли б, якби не було можливості використовувати вміння та навички сільських робітників і ремісників.

Держава підтримувало усіма можливими засобами виникнення нових мануфактур і проводило політику активного протекціонізму. В результаті за вельми короткий термін була створена промисловість, здатна повністю забезпечувати всі найважливіші військові і державні потреби країни, ні в чому не залежала при цьому від іноземного експорту.

Практика використання «приписних селян» на приватних заводах не вирішувала всіх проблем. Власники мануфактур все частіше вимагали закріплення і кваліфікованих робітників за виробництвом. Найняті державою численні іноземні фахівці були в Росії лише тимчасово.

Поступово створювалися свої кадри високої кваліфікації, але їх було мало. В кінцевому підсумку в 1721 році вперше недворянам (а це основна частина власників заводу) дано було право покупки селян «до фабрикам». Так поступово стала формуватися категорія «посесійних селян» (назва це з'явилося набагато пізніше, а тоді їх називали «купленими»). Вони були навічно закріплені за конкретним заводом або фабрикою, незалежно від того, що сам власник заводу міг змінитися. Такий спосіб закріплення працівників не всім був під силу, і справа кінчилася тим, що в 1736 році був виданий указ, навічно закріпив, всіх найманих працівників за тими підприємствами, де вони були в момент видання указу. У підсумку в промисловості (і не тільки в металургії, а й у всіх галузях великого виробництва) став панувати підневільний кріпак праця.

Росія петровської епохи була країною, в якій панівне становище в економіці займали дрібне товарне виробництво і промисли. Практично повсюдно існували такі відомі з глибокої давнини промисли, як полювання та рибальство. Однак держава зуміла створити сприятливі умови для розвитку великої мануфактурної промисловості, і саме завдяки цьому в ту епоху російська промисловість зробила гігантський стрибок і зрівнялася з промисловістю найбільш розвинених європейських держав.

Початок XVIII століття і петровські реформи в економічній історії Росії є найважливішим моментом у розвитку промисловості. Саме з цього часу починається «мануфактурний» період в історії російської промисловості, який в умовах кріпосного господарства затягнувся до половини XIX століття, коли ця «фортечна» мануфактура повністю перетворилася в капіталістичну мануфактуру, а потім в капіталістичну фабрику. Передісторією цього мануфактурного періоду в промисловому розвитку Росії є, з одного боку, розвиток кріпак вотчинної промисловості в Російській державі XVII століття, а з іншого - ремісничої і кустарної дрібної промисловості.

Початок XVIII століття можна вважати першою межею мануфактурного періоду в промисловому розвитку Росії. Перші зачатки мануфактур зароджуються в великих вотчинних господарствах у вигляді різних працюють на широкий ринок промислових виробництв (підприємства Морозова та ін.) Або з'являються в формі іноземних підприємств, що створюються переважно для задоволення військових та інших потреб держави. У всіх галузях промисловості мануфактури перетворювалися в фабрики, розвивалася машинна індустрія, яка росте в епоху промислового капіталізму з величезної швидкістю, небаченою при кріпосництві. Велика машинна індустрія стягувала домашніх робочих на фабрику. У міру впровадження машин ручне виробництво зменшувалося. Мануфактура - підприємство, засноване на ручній праці і подетальной спеціалізації і представляє перехідну форму виробництва від простої кооперації до фабрики

Домашнє ручне виробництво, не витримуючи конкуренції, поступово завмирало. Фабричні села, в яких раніше були роздавальні контори, тобто центри капіталістичної мануфактури, перетворювалися в центри великої машинної індустрії, стягують тисячі ручних ткачів і Набивач і перетворювали їх в фабричних робітників.

Капіталістична виробництво виникає з дрібнотоварного і проходить через три стадії: 1) простий капіталістичної кооперації; 2) капіталістичної мануфактури; 3) великої машинної індустрії.

На стадії простий капіталістичній кооперації підприємець, застосовуючи найману працю, експлуатує одночасно в своїй майстерні більш-менш значне число робітників. При цьому в простій капіталістичній кооперації серед робітників відсутня в широких масштабах поділ праці і виробництво базується на ручній техніці. Вигода тут полягає лише в поєднанні зусиль ряду робочих для важких робіт, в економії на одному приміщенні і т.п. Це робить просту капіталістичну кооперацію більш продуктивної в порівнянні з кустарної майстерні.

Подальше зростання продуктивних сил призводить до переростання простий капіталістичної кооперації в капіталістичну мануфактуру.

Капіталістична мануфактура також в основному базується на ручній техніці, але в ній в широких масштабах застосовується серед найманих робітників поділ праці.

Поділ праці підвищує його продуктивність і підготовляє, оскільки виробничий процес розбивався на нескладні операції, умови для заміни праці людини машиною. При широкому застосуванні машин капіталістична кооперація переростає в капіталістичну фабрику.

Мануфактури в Росії стали грунтуватися в 30-х роках XVII ст. Їх було небагато, і на них часто застосовувався найману працю, так як тоді було порівняно неважко набрати з середовища посадских людей і інших категорій вільного населення невелика кількість незакрепощенно робітників і майстрів. Занепад посесійною мануфактури в Росії став помітним особливо після видання в 1762 р закону, що забороняє купівлю до «фабрикам» - мануфактур кріпаків робітників.

Мануфактури, використовували працю приписних селян набули поширення в металургії (так звані приписні мануфактури). На них селяни виконували трудомісткі роботи, які не вимагали особливої ​​кваліфікації, це - видобуток і перевезення руди, заготівля лісу і випалювання з нього деревного вугілля, заготівля смоли і дьогтю і доставка їх на завод, зведення заводських гребель, доставці металу до річковим пристаней і ряд інших робіт. Всі працівники зобов'язані були відпрацьовувати подушну подати на заводах за все душі чоловічої статі. Крім приписних селян на цих підприємствах працювали робітники і робітні люди. Основу приписної мануфактури становив підневільну працю, застосування якого дозволило швидко і з мінімальними витратами створити уральську металургію і забезпечити її робочою силою.

Своєрідність російської мануфактури полягала в тому, що це було одночасно і капіталістичне підприємство з поділом праці, грошовою оплатою, вико-ристанням найманої праці, і підприємство, що грунтується на праці кріпосних, зависи-мих людей. Мануфактури, в залежності від того, кому вони належали, ділилися на казенні, купецькі і вотчинні:

> Казенні - це державні мануфактури, що належали казні (зав-ди, верфі, рудники). На них працювали розорилися торговці, ремісники, селяни-втікачі, які відбували термін каторжники, рекрути і невелика кількість російських і іноземних майстрів.

> Купецькі й селянські, що належали багатим промисловцям-купцям і розбагатіли селянам, котрі застосовували в основному вільнонайманий працю.

> Вотчинні - мануфактури, що створювалися поміщиками, на них кріпаки відробляли панщину. Тут отримували лляну пряжу, полотно, прядиво, вино.

Російська промисловість тих часів існувала в двох взаємодоповнюючих формах. Одна з них - мануфактурне виробництво, а друге - ремісниче і дрібне селянське виробництво (кустарництво). Часом вони жорстоко конкурували один з одним, і в цьому випадку Петро I вставав на бік мануфактури. Однак потужні підприємства ніколи не виникли б, якби не було можливості використовувати вміння та навички сільських робітників і ремісників.

Умови виникнення мануфактур

Передумови для розвитку мануфактури були створені зростанням ремесла, особливо в містах, зростанням товарного виробництва і обумовленої цим диференціацією дрібних товаровиробників. Найбільшого поширення мануфактура отримала в текстильній промисловості. Це пов'язано з тим, що в текстильній промисловості в той період поділ праці було розвинене більше, ніж в інших галузях. Важливу роль у розвитку мануфактури зіграли великі географічні відкриття, розширили ринки збуту товарів, а також поява класу найманих робітників.

В умовах виникнення мануфактури в Росії всі ці передумови приймали в значній мірі інший характер в зв'язку з сутністю тих суспільно-економічних відносин кріпацтва, в середовищі якого відбувалося зародження мануфактури в Росії в XVIII столітті, але які не могли змінити капіталістичної природи мануфактури.

Наявність значних станів і накопичення капіталів в XVI-ХVII століттях. створювалися у вигляді великих грошових станів землевласницького класу, а також торговців і промисловців. Великий торгово-промисловий капітал з'явився головним джерелом створення першої мануфактури петровського часу. Серед петровських «фабрикантів» рясніють імена колишніх московських «гостей» і купців. До них відносяться також деякі великі землевласники, невелике число іноземців та інших осіб. Правда, більшість цих осіб за недостатністю власного капіталу отримувало на пристрій промислових підприємств допомоги від казни. Але розміри і число цих посібників були особливо значними. Виникнення «великої» мануфактурної промисловості в Росії XVIII століття по суті своїй було найтіснішим чином пов'язане з державою, з його військовими і господарськими завданнями, а разом з тим і з тим фінансовим допомогою, яку це держава надавала народжується промисловості.

Нарешті, передумовою освіти мануфактури є утворення класу промислового пролетаріату.В цьому відношенні в промисловому розвитку Росії спостерігається найбільш значне відміну від Західної Європи. Умови кріпосного господарства і закріпачення значної частини землеробського населення не давали можливості такого значного і швидкого сформування вільних мануфактурних робочих, як це було потрібно швидким темпом розвитку самої промисловості. Тому відповідно з усім строєм кріпосного господарства питання про робочих кадрах для російської мануфактури XVIII століття став значною мірою зводитися до питання про кріпацькій праці. Мануфактура виникає двояким способом. У першому випадку в одній і тій же майстерні і під управлінням одного і того ж капіталіста об'єднуються робітники різноманітних самостійних ремесел, які втрачають свою самостійність. Через руки цих ремісників послідовно проходить продукт, поки не буде закінчено його виробництво. В іншому випадку в загальній майстерні об'єднуються ремісники, які виконують одну й ту ж або однорідну роботу.

Мануфактурне поділ праці підвищувало його продуктивність і посилювало ступінь експлуатації мануфактурного робітника. Мануфактура призводить до зростання технічної віртуозності робочого, але лише в такій вузькій області, що перетворює робітника в обмежено розвиненої людини, бо вона штучно культивує в ньому будь-яку одну спеціальність і пригнічує всі інші нахили і обдарування. Робочий мануфактури, все своє життя виконував одну і ту ж просту трудову операцію. Вузька спеціалізація робочого приводила до такої ж спеціалізації інструментів, якими 1

8. Економічна політика Петра I і зростання мануфактур в Росії спочатку XVIII в.

Період правління Петра I знаменний проведенням реформ, що докорінно змінили обличчя Росії. Головною історичною заслугою государя стало виведення країни з економічної стагнації, розвиток промисловості, прилучення до знань і досвіду західних народів.

Майже весь період правління Петра I складається з військових походів і завоювань. Військова діяльність у нього є сусідами з активною реформаторською. Недарма його перетворення починаються з військової реформи, дуже значущою для Росії. Спрямована на докорінну реорганізацію збройних сил країни, вона сприяла створенню регулярної армії і будівництві сильного вітчизняного флоту. Це призвело до розширення і зміцнення держави.

Сильно розхитана Смутою економіка Росії потребувала інноваційні рішення. При воцаріння Петра державна скарбниця була в жалюгідному стані, а йому дуже потрібні гроші для реалізації власних проектів. Тому в завдання государя насамперед входило знайти нові джерела державних доходів. Цар-реформатор знав, що поліпшити фінансове становище можна за допомогою поліпшення народного господарства країни. За його розрахунками, розвиток промисловості і торгівлі мало призвести до швидкої позитивної віддачі, тому він і направив свою економічну політику в цьому напрямку. Петро I всіляко заохочував розвиток внутрішньої торгівлі та промисловості.

У його правління розвивається гірнича справа, проводиться розвідка корисних копалин, будуються залізоробні і мідеплавильні заводи. Коли знайшли срібло, був зведений завод для плавки срібла. Великих успіхів були у російської металургії, про що свідчать наступні цифри: в 1700-1725 рр. виплавка чавуну зросла в 5,3 рази і в 1750 р досягла двох мільйонів пудів, половина яких йшла на експорт. У 1712 р ввезення в Росію зброї припинився, так як створене всередині країни зброя нічим не поступалося за якістю іноземному. Кількість відлитих мідних і залізних гармат до 1714 р досягло декількох тисяч одиниць. До 1750 в країні було понад 70 діючих металургійних заводів, 61 з яких розташовувалися на Уралі.

Ростуть парусно-полотняні, шкіряні і суконні мануфактури. Вони забезпечували армію обмундируванням, а флот парусиною.

Вперше в Росії зводяться цукровий і цементний заводи. Починається виробництво паперу. У столиці створено Адміралтейська верф і Арсенал.

Для запрошених в країну іноземних техніків покладалися багато пільг, правда, з однією умовою: старанно і на совість виробляти навчання своїй майстерності. Для налагодження власної промисловості посилалися на навчання за кордон російські громадяни.

Заохочувалися государем і російські промисловці. Їм давалося право володіння землею і селянами. Наділивши підприємців пільгами і встановивши над ними строгий контроль, Петро був в курсі всіх промислових справ і стежив за сумлінністю їх виконання.

Великі надії государя були пов'язані з торгівлею. Торгівля і підприємництво є одним із стовпів, на якому тримається економіка держави. Всіляко оберігаючи і заохочуючи російську торгівлю, він прагнув до того, щоб експорт товарів перевищував їх імпорт з-за кордону. До кінця свого правління він домігся-таки вивезення товарів з країни, вдвічі перевищує ввезення. Від засилля внутрішнього ринку імпортом рятували високі митні збори. Влаштовуються і особливі умови для внутрішньої торгівлі. Так, наприклад, Петром I насильно було введено тютюнопаління на користь зростання торгівлі тютюном (в допетровську епоху російські тютюн не курили). Торговим людям рекомендувалося об'єднуватися в західноєвропейській манері. Для розширення торговельних кордонів Росії Петро I створює торговий флот.

Царські реформи торкнулися дрібнотоварне виробництво і благотворно позначилися на розвитку ремесел і селянських промислів (ткацтво, шкіряна справа і ін.).

Для заснування мануфактурного виробництва був потрібний чималий капітал. Якщо його не вистачало, то за царським указом групу купців об'єднували в так звані «кумпанії» і змушували спільно створювати мануфактуру.

У 1711 р починається підставу ремісничих шкіл при мануфактурах. У 1722 р закладається міське цехове господарство. Ремісники разом з виборним старостою в залежності від отриманої спеціальності закріплюються в цехах. Їх професійне зростання йде поступово, починаючи від учня і закінчуючи майстром.

Сільське господарство в петровські часи розвивалося в основному екстенсивним шляхом і реформувалось дуже повільно. Так, за царським указом 1721 р період жнив використання серпа заборонялося, а замість нього пропонувалося користуватися косами і граблями. Таке нововведення підвищувало продуктивність польових робіт, період жнив скорочувався, а втрати при збиранні були мінімальні.

З'являлися нові для Росії культури - шовковиці і фруктові дерева, лікарські рослини, виноград, а також тютюн. У тваринництві розлучалися нові породи худоби.

За правління Петра I вотчина (спадкова) і помісна (тимчасового користування державною землею) системи господарства злилися воєдино в першій чверті XVIII ст. Після створення регулярної армії підійшла до кінця епоха помісного володіння. Маєток теж стає спадковим у результаті залучення дворянства до постійної службі у государя, тому потреба роздавати землю у тимчасове користування відпала сама собою. Виділяється маєток стає фактично вотчиною.

Для збільшення державних фінансів Петром I проводилася нова податкова політика, яка тяжким гнітом лягла на плечі підданих. Поповнення державної скарбниці здійснювалося шляхом збільшення прямих і розширення непрямих податків. Поступово вводиться подушна грошова подати. У 1718-1724 рр. в результаті всеросійського перепису населення виявлено 5,4 млн душ чоловічої статі, які підлягають обкладенню єдиної кріпаками. Так, з ремісників і купців стягувалося на користь держави по 1 руб. 20 коп. в рік, з поміщицьких селян - по 74 коп., а з державних селян - по 1 руб. 14 коп.

В результаті проведення військової, економічної і фінансової модернізації держави, успіхів у зовнішній політиці (незважаючи на деякі невдачі його реформаторської діяльності) Петро I зміг не тільки вивести країну з кризи після Смутного часу, але і заявити Заходу про те, що Росія стає великою світовою державою . З 22 жовтня 1721 р країна вже офіційно іменувалася Російською імперією.

9. Економічний розвиток Росії в другій половині XVIII ст.

Після смерті Петра I спадкоємців не залишилося. У зв'язку з цією обставиною для Росії почався нелегкий період, коли одна влада змінювала іншу, а престол переходив з рук в руки шість разів. Влада в країні стала передаватися по праву спадкоємності. Нерідко трон захоплювався силою за підтримки гвардії. В цей 37-річний період правління різних володарів відбувалося засилля іноземців, яке по воцаріння Анни Іоанівни особливо збільшилася. Поступово вони займали ключові пости при дворі і почали грати доленосні для держави ролі. Сильно був розвинений фаворитизм, коли фаворити мали істотний вплив на правлячу державна особа (наприклад, всім відома бироновщина).

Загальний стан речей державного господарства в країні було не найкращим. Засоби скарбниці витрачалися нема на державні потреби, а на примхи володаря, на його гардероб і на палацові розваги. Усюди панувало Хабарництво. Торгівля занепала внаслідок змін, що стосуються купців. Їм дозволялося вести торг тільки в своєму місті (тобто згідно прописку), та й то тільки в спеціально відведених місцях - крамницях і віталень дворах. Торгівлю в інших місцях (інших містах, селах) дозволялося вести тільки оптом. Дуже страждала сільське господарство, де поля не обробляються до 4-6 років. В результаті регулярних поборів платіжні сили населення вичерпалися, в зв'язку з чим в бюджет країни надходило мало коштів (на відміну від особистого бюджету царських вельмож, на яких цей важкий час практично не позначалося). Підривали економіку країни та інші негативні явища - неврожай, голод, мор.

Крім усього викладеного вище, на території Росії з народу здійснювався збір податкових недоїмок. За допомогою спеціально споряджених експедицій з людей вимагали гроші. Мало збирають коштів обласних правителів заковували в залізо, до смерті морили голодом старост і поміщиків, а селян нещадно били і відбирали у них все, а потім все знайдене продавалося. Росія просто стогнала від такого узаконеного грабежу.

Якщо розглядати в цілому економічну політику, що проводиться наступниками царя Петра I, то абсолютно очевидно, що вона практично не торкнулася весь господарський механізм країни. Уряду більше переймалися боротьбою за владу, за близькість до трону і власним збагаченням, ніж продовженням петровських реформ. У багатьох питаннях влада ледь справлялася з економіко-соціальними і політичними проблемами, найсерйознішими з яких були фінансові. Це дуже перешкоджало нормальному будівництва держави. Якщо при «царі-реформатора» казенні кошти йшли на відродження армії, створення російського флоту і розвиток вітчизняної промисловості, то при наступних володарів державні гроші витрачалися в основному не за призначенням. Про це говорить такий факт: після смерті Петра I за ним не залишалося ніяких державних боргів, а після правління його дочки Єлизавети їх залишилося дуже багато. Беручи гроші з державної скарбниці, вона надавала своїм міністрам самим «виплутуватися» з казенних боргів, наробив нею. Такою ж була і її попередниця Анна Іванівна, яка тільки на утримання двору витрачала державних коштів в шість разів більше, ніж Петро I.

Стає очевидним, що при такому хижацькому розкрадання скарбниці виникав дефіцит бюджету. І саме верховна влада сприяла цьому найактивнішим чином. Через невміле ведення господарських справ держави уряду петровських наступників (або преемниц) найчастіше самі не могли відстежити точну кількість витрачених грошей.

У зовнішній торгівлі позитивних змін теж не було. Російська продукція мало вивозилася самими купцями, тому торгівля носила пасивний характер. Іноземні купці, майже прибрали всю вивізне торгівлю до своїх рук, продовжували за копійки скуповувати російську товар, після чого, повернувшись до себе, продавали його в багато разів дорожче. Все це негативним чином позначалося на розвитку купецького стану.

У запустінні перебувала армія, а флот представляв плачевному стані.Склад досвідчених офіцерів і матросів, сформований ще Петром I, паче не поповнювався кадрами. А з решти кораблів лише з десяток залишалися придатними до несення бойової служби і могли відправитися у відкрите морське плавання.

Недоліків в керівництві господарством і в управлінні країною було більш ніж достатньо, але були і хороші моменти. За правління Єлизавети Петрівни (1740-1761 рр.) Були досягнуті певні економічні успіхи. У Росії здійснилася велика реформа по введенню єдиної внутрішньої мита замість безлічі окремих мит. Був введений новий митний статут. Її уряд поступово відмовляється від монополістичних обмежень у господарській політиці до розвитку і підтримки дрібного самостійного підприємництва. Такі дії послужили гарним імпульсом до подальшого розвитку підприємницького стану, в яке почали включатися представники купецтва, знаті і палацових селян.

10.Економіческое розвиток Росії в першій половині XIX ст.

Сучасна історіографія зазначає, що для економічного розвитку Росії у першій половині XIX століття характерні глибокі контрасти, коли, з одного боку, формується капіталістичний уклад, починається промислова революція, а з іншого - в аграрному секторі переважають натурально-патріархальний уклад, система кріпосної праці і господарювання.

Промисловість.

У розвитку промисловості починають відбуватися доленосні зміни. По-перше, число підприємств зросла з 2 тисяч до 150 тисяч за рахунок зростання купецьких мануфактур при значному скороченні числа казенних і особливо вотчинних (поміщицьких) мануфактур в силу низької продуктивності переважаючого в них кріпосної праці. Якщо в 1799 році вотчинні робітні люди складали 58%, то в 1860 році лише 18% від усіх зайнятих в промисловості. Капіталістичні за своєю суттю купецькі мануфактури, в яких переважав вільнонайманий працю, стають основною формою російського підприємництва. По-друге, з 1840-х років, значно пізніше, ніж в Західній Європі, в країні починається промисловий переворот: в мануфактурах ручна праця поступово замінюється машинним (паровий двигун, ткацький верстат і ін.), Складається фабричне виробництво з використанням до 90% вільнонайманого праці. По-третє, відбуваються серйозні зрушення в структурі промисловості. Казенні металургійні заводи, особливо на Уралі, в яких переважав напівкріпосницького примусову працю, виявилися неконкурентособнимі на європейському та внутрішньому ринку. Займали колись провідне місце в Європі, вони приходять в занепад. У 1840 році був виданий указ Миколи I, який передбачав навіть поступову ліквідацію казенних мануфактур, заснованих на підневільному праці приписаних до них кріпаків.

Провідну роль стали грати рентабельні купецькі підприємства легкої промисловості (текстильні, харчові, бумагодельние) з новими формами організації та управління машинним виробництвом індустріального типу. У Росії стали вперше формуватися галузі машинобудівної та хімічної промисловості. Однак переважною галуззю залишалася мелкотоварная кустарна промисловість, яка створювалася в селі. Нарешті, по-четверте, на основі застосування вільнонайманого праці та концентрації виробництва сталі формуватися основні промислові райони - Центральний (Московський), Північно-Західний (Петербургско-Прібалтайскій) і Південний (Харківський). У них складаються нові династії російської буржуазії - Морозови, Сапожникова, Рябушинские, Прохорова, Кондрашова та ін., Засновники яких були вихідцями з селян.

Сільське господарство.

Значні зміни простежуються і в аграрному секторі економіки. У першій половині XIX століття вивіз хліба з Росії збільшився в 6 разів і досяг 70 мільйонів пудів на рік. В результаті дворянство, що виробляло в своїх маєтках до 90% товарного зерна, все більше стало втягуватися в капіталістичні ринкові відносини.

Але лише незначна частина дворян прагнула збільшити врожайність зерна і картоплі, застосовуючи найману працю, багатопільної сівозміну і найпростіші машини. Основна маса дворянства підвищувала ефективність своїх маєтків через посилення експлуатації селян. Поміщики Чорноземної зони, наприклад, низьку врожайність і мало ефективність праці кріпаків прагнули компенсувати за рахунок так званої панської оранки, тобто відчуження селянських наділів і збільшення панщинних днів. Якщо в кінці XVIII століття селянські землі становили дві третини, а поміщицькі лише третина оброблюваних земель, то в середині XIX століття співвідношення стало зворотним.

У неродючих зонах подальший розвиток отримала традиція відпустки кріпаків на грошовий оброк. Так, в деяких повітах центральних губерній оброчні селяни складали вже до 70% і, залишаючись кріпаками, ставали найманими робітниками в купецьких мануфактурах.

Основна частина дворянських маєтків була малоприбуткових, особливо в «голодні», низьковрожайних роки, коли поміщики за законом були зобов'язані утримувати своїх селян. Багато дрібнопомісні дворяни розорялися, закладали свої маєтки і кріпаків.

До середини XIX століття в заставі казенних позичкових установ виявилися 7 мільйонів з 11 мільйонів кріпаків чоловічої статі. Фактично поміщики перестали бути власниками кріпаків. Щоб підтримати нерентабельні маєтку, держава виділяла їм землі, іноді кредити з бюджету країни, який з більшою ефективністю могли бути спрямовані на піднесення промисловості.

Таким чином, кріпосне право виявилося перешкодою не тільки для розвитку промисловості, а й сільській господарства і ставало очевидним анахронізмом, зживши себе. За даними Всеросійського економічного суспільства в 1814 році продуктивність праці в російському селі була в шість разів нижче, ніж в Західній Європі. У Росії в 1802-1860 роках посівні площі збільшилися на 53%, а збір зернових - на 40%. Все селянство виробляло не більше 10% товарного хліба, оскільки основна маса кріпаків селянських господарств залишалася натуральним. Третина селян володіли наділами до 3 десятин землі і були приречені на злидні.

Особливості розвитку російського села відображає і такий примітний факт: за півстоліття доходи селянських господарств від землеробства збільшилися в різних губерніях до 45%, а їх доходи від отходничества і промислів - на 240%. При цьому основна, найбідніша частина селянства залишалася політично інертною, але все більш зміцнювалася в вірі про необхідність «чорного», тобто не по царській, а по їх волі, переділу поміщицьких земель.

12 Особливості промислового перевороту в Росії

Падіння кріпацтва в Росії, започаткувало утвердження нового, капіталістичного ладу. Система найманої праці стала відтепер основою розвитку народного господарства країни, обумовивши дію об'єктивних законів капіталістичного виробництва - отримання додаткової вартості і нагромадження капіталу. Цей головний чинник сприяв прискоренню промислової революції, в ході якої в провідних галузях економіки стало затверджуватися крупною капіталістичне промислове виробництво.

Промисловий переворот є одним з найважливіших явищ в історії людства, що дозволили ряду країн вступити в смугу стрімкого розвитку продуктивних сил і назавжди покінчити з економічною відсталістю.

Критерієм, який допомагає визначити початок промислового перевороту в тій чи іншій країні, прийнято вважати початок формування фабричної системи, що пов'язано з появою значної кількості справжніх фабрик.

Промисловий переворот, тобто процес переходу від мануфактурного, заснованого на ручній праці виробництва до виробництва фабричному, пов'язаному з широким застосуванням машин, почався в Росії в 30-40-і рр. і завершився (у передових галузях) до 80-их рр. XIX ст. Новим явищем стало формування промислової буржуазії і промислового пролетаріату. Передумови промислової революції в Росії Початку промислового перевороту передував тривалий період підготовки переходу від мануфактури до фабрики в дореформеної Росії. Початок поступального розвитку машинного виробництва було покладено бавовняною промисловістю. У структурі промислового виробництва сталися глибокі якісні перетворення, що обумовили прискорене зростання галузей важкої індустрії, виробництва засобів виробництва, темпи зростання яких були майже вдвічі вище, ніж у легкій і харчовій промисловості. Був досягнутий найвищий пік залізничного будівництва, величезний розмах якого визначив в основному і масштаби зростання промислового виробництва, в першу чергу важкої індустрії.

Промисловий переворот в Росії в перші десятиліття після реформи розвивався вкрай нерівномірно. Найвищі темпи становлення великої машинної індустрії спостерігалися в провідних промислових міських центрах, в той час як в розвиток промислового виробництва проходило в умовах тривалого збереження найсильніших пережитків кріпацтва «з великою поступовістю, серед маси переплетених, перехідних форм». Широке поширення отримала домашнекапіталістіческая система фабрики, що було пов'язано з надзвичайною дешевизною праці закабалених сільських робітників, яка гальмувала технічний прогрес великий поступовістю, серед маси переплетених, перехідних форм ».

В утвердженні капіталізму в Росії найважливіше значення мала промислова революція, яка викликала корінний переворот продуктивних сил. Цей історичний процес затвердив фабрично-машинну систему капіталістичного виробництва з гігантським усуспільненням праці робітничого класу, який став в ході класової боротьби провідною соціальною силою і головним фактором революційно-визвольного руху в країні.

У першій половині XIX ст. процес розкладання феодалізму і розвитку капіталістичного устрою в Росії носив вкрай гострий і суперечливий характер, що було обумовлено різноманіттям соціально-економічних умов величезної по територіальним масштабам країни і гальмуючим впливом панівного класу поміщиків-кріпосників на чолі з царським самодержавством. Прогрес капіталізму найбільш яскраво проявлявся в області промисловості, де капіталістична мануфактура ставала головною формою виробництва. У передових галузях промисловості дозрівали об'єктивні умови для появи перших капіталістичних фабрик, експлуатують найману працю.

Друга чверть XIX ст. увійшла в історію Росії як період підготовки до впровадження машинного виробництва в провідних галузях промисловості і транспорту, завершальний етап формування передумов промислового перевороту.

Розвиток товарного виробництва все більш втягувало дореформений Росію в систему світового капіталістичного ринку. Зовнішня торгівля стала набувати новий зміст і значення для економіки країни. Поміщицький хліб став складати основну статтю російського експорту. До середини XIX в. Росія стає одним з головних постачальників хліба на європейському ринку. Особливо швидко став рости хлібний експорт з Росії після скасування в 1846 р хлібних законів в Англії, що обмежують ввезення хліба на англійський ринок.

Певні зрушення намітилися в розвитку кредитних установ для купецтва. У 1818 р в Петербурзі був відкритий перший Комерційний банк з відділеннями в Москві, Одесі, Нижньому Новгороді, Ризі, Архангельську і Астрахані, які приймали вклади і видавали позики «під товари російського твори».

50-ті роки XIX ст. займають особливе місце у світовій історії і в історії Росії. Саме в ці роки остаточно дозрівають внутрішні і зовнішні чинники, які прискорили падіння кріпацтва.

У ці ж роки промисловий переворот в капіталістичних країнах Європи і США прискорює свої темпи. Початок великомасштабного залізничного будівництва і парового суднобудування в цих країнах посилює виробництво продукції важкої індустрії і загальний промисловий потенціал. Ці фактори чинили сильний вплив на феодально-кріпосницьку Росію, економічний лад якої переживав тяжку політичну кризу. У 50-ті роки в економічній структурі Росії, глибоко втягнутою в світовій капіталістичний ринок, остаточно зміцнюється буржуазний уклад в провідних сферах господарства.

Різке загострення міжнародних протиріч призвело до Кримську війну 1853-1856 рр., Що закінчилася поразкою царизму »і продемонструвала« гнилість і безсилля кріпосної Росії ». Гостра економічна і політична необхідність введення нових капіталістичних форм господарства, наростаюча непримиренна антифеодальна боротьба народних мас змусили царський уряд піти на скасування кріпосного права.

Наростаючий промисловий переворот в країні спричинив за собою не тільки зміни в техніці та організації промислового виробництва, а й викликала глибокі суспільні зміни.

Загальносвітовий процес промислового перевороту в середині ХIХ. в. глибоко захопив розвинені галузі промислової економіки дореформеної Росії. Масове впровадження машинної техніки почалося з провідних галузей текстильної промисловості, де спостерігалося найбільше застосування форм найманої праці з його високою продуктивністю на відміну від кріпосницьких мануфактур.

Революція транспорту, викликавши гігантське поширення залізниць і парового флоту, з'явилася найважливішою основою циклічних підйомів виробництва світового капіталізму. Залізничне будівництво в цей період було головною сферою масового розширення основного капіталу капіталістичного виробництва в міжнародному масштабі.

У перехідний період становлення російського капіталізму ще не склалася його матеріально-технічна база. У країні не вистачало фабрично-заводських підприємств важкої індустрії, що створюють засоби виробництва для засобів виробництва.

Найбільшим соціальним результатом промислової революції в Росії стало гігантське усуспільнення праці.


13. Криза феодально-кріпосницького господарства в Росії до середини XIX ст.

Протягом всієї першої половини XIX століття, аж до реформи 1861 р, в країні як і раніше панували феодально-кріпосні відносини. Ліквідація феодально-кріпосних відносин в Росії сталася пізніше, ніж в ряді країн Європи.

Особиста залежність і кріпосне стан селянина, властиві виробничим відносинам, властивим феодально-кріпосницької формації, стали гальмом на шляху подальшого розвитку продуктивних сил, вони з'явилися перешкодою до застосування більш продуктивного, вільнонайманого праці. Цей факт служить виразом більш широкого обставини, а саме того, що взагалі в цілому старі виробничі відносини і вся надбудова, властиві феодально-кріпосницької формації, стали гальмом подальшого розвитку продуктивних сил.

Початок кризи феодально-кріпосницької системи в Росії відноситься до кінця XVIII і початку XIX століття.

Процес розширення кріпацтва відбувався саме в силу розвитку товарно-грошових відносин, в силу формування всеросійського ринку, бо у поміщиків в зв'язку з цим з'явилося прагнення, для збільшення своїх доходів, побільше викинути хліба на ринок. Звідси вони посилювали експлуатацію своїх селян. Умови для збільшення панщини і перетворення нових мільйонів селян з державних на кріпаків - поміщицьких селян - тоді були, що і вело до зростання кріпацтва в Росії в XVII і більшої частини XVIII в. вшир і вглиб.

Криза феодально-кріпосницької системи знайшов своє вираження в широкому розвитку товарно-грошових відносин, розкладається на цьому етапі феодально-кріпосницьку формацію. У великих успіхів капіталістичної мануфактури і витіснення нею кріпосної (посесійною і вотчинної) мануфактури; в залученні в ринкові відносини поміщицького і частково селянського господарства і розкладанні на цій основі панщинного господарства. У перевазі вільнонайманого праці перед кріпаком як в промисловості, так і в сільському господарстві і тому подібні явища, які ясно показують, що кріпосне господарство стало гальмом на шляху подальшого розвитку продуктивних сил і що все наполегливіше висувається проблема ліквідації старих, феодально-кріпосних відносин. Розглянемо ці моменти докладніше.

1. Причини падіння кріпосного права в Росії

У період царювання Олександра II вдалося провести ряд прогресивних для свого часу і російських умов реформ перш за все тому, що необхідність їх здійснення - в силу ряду об'єктивних і суб'єктивних причин - стала очевидною неминучістю.

Промисловість, що служила основою розвитку капіталістичних відносин, була позбавлена ​​необхідного їй ринку вільної робочої сили. Така ситуація негативно позначалася не тільки на підприємців, а й у землевласників: останні, вичерпавши можливості підвищення дохідності маєтків за рахунок збільшення оброку і повинностей, змушені були відпускати селян в місто на заробітки, розпродавати або закладати землі, що об'єктивно підривало підвалини феодального землеволодіння.

Основний «бідою» Росії залишалося кріпацтво. Селянство розорялися. Приєднаний до землі селянин був власністю поміщика, який міг його купити, продати, виміняти. Селянин не смів піти в місто без дозволу пана. Поміщик міг у будь-який час відкликати з фабрики свого оброчного мужика і трьом самим завдати шкоди промислового виробництва. Заробіток такого селянина значною мірою йшов в кишеню поміщика у вигляді оброку. Самі підприємці нерідко були в минулому кріпаками або залишалися такими до викупу, хоча на їх підприємствах працювали сотні найманих робітників. Фабрики таких селян-підприємців залишалися власністю поміщика часом навіть після особистого звільнення селянина з кріпацтва.

Таким чином, самодержавно-кріпосницький лад в значній мірі сковував розвиток продуктивних сил Росії. Неспроможність російської економіки і внутрішньої політики була підтверджена поразкою Росії в Кримській війні (1853-1856 рр.), Яка сприяла загостренню соціально-економічної ситуації всередині країни.

14.Основні положення реформи 1861 року, її підсумки та значення в економічному розвитку Росії

В середині 19 ст. в Росії були проведені історичні перетворення, кардинально змінилися суспільні умови розвитку країни, в тому числі правові, були створені передумови для розвитку капіталізму. Першою і головною реформою стала ліквідація кріпосного права, звільнення селянства. Її проведення було зумовлено всім попереднім ходом розвитку країни, існували економічні та соціальні передумови. Підготовка реформи проходила кілька років. Проведення реформи затяглося на десятиліття. Її хід був визначений «Маніфестом 19 лютого 1861».

Крім «Маніфесту», відбулися 5 березня 1861 р опубліковані також документи трьох різновидів: «Загальний стан речей», «Місцеві положення» і «Додаткові правила». Після цього можна було і оприлюднити всі юридичні акти по реформі 1861 р Це перш за все «Загальне положення про селян, що з кріпацтва»

Основні положення реформи

Основний акт - «Загальне положення про селян, що з кріпацтва» - містив головні умови селянської реформи:

· Селяни отримували особисту свободу і право вільно розпоряджатися своїм майном;

· Поміщики зберігали власність на всі належні їм землі, проте зобов'язані були надати в користування селянам «садиб осілість» і польовий наділ.

· За користування надільної землею селяни повинні були відбувати панщину або платити оброк і не мали права відмови від неї протягом 9 років.

· Розміри польового наділу і повинностей повинні були фіксуватися в статутних грамотах, які складалися поміщиками на кожен маєток і перевірялися світовими посередниками.

· Селянам надавалося право викупу садиби і за угодою з поміщиком - польового наділу, до здійснення цього вони іменувалися тимчасовозобов'язаними селянами.

· Так само визначалася структура, права та обов'язки органів селянського громадського управління (сільського і волосного) суду.

19 лютого 1861.С. 130 створювало апарат проведення реформи і пореформеного регулювання сільського побуту. Загальна для всіх селян значення мали й «Правила про порядок приведення в дію Положень про селян, що з кріпацтва» Але був ряд сепаратних актів, що враховують особливості окремих регіонів країни. Це «Місцеве положення про поземельний устрій селян, проштовхування на поміщицьких землях в губерніях: великоросійських, Новоросійських і Білоруських»; «Місцеве положення про поземельний устрій селян, проштовхування на поміщицьких землях в губерніях малоросійських: Чернігівської, Полтавської і частини Харківської»; «Місцеве положення про поземельний устрій селян, проштовхування на поміщицьких землях в губерніях: Київській, Подільській і Волинській»; «Місцеве положення про поземельний устрій селян, проштовхування на поміщицьких землях в губерніях: Віленської, Гродненської, Ковенської, Мінської і частини Вітебської» І третій масив юридичних актів - «Додаткові правила» стосувався умов звільнення селян дрібнопомісних власників, категорій «приписних» селян. Інші «Додаткові правила» регулювали скасування кріпосного права в Землі Війська Донського і Сибіру, ​​а також в Бессарабії.

Таким чином, ці акти охоплюють всю територію Російської імперії, за виключення Естляндськой, Курляндської і Фінляндської губерній (нинішніх Естонії та Латвії), де особисте звільнення відбулося в перші десятиліття XIX ст.

Селянська реформа 1861 року в Росії створила умови для безперешкодного перетворення робочої сили в товар, тобто затвердила панування капіталістичного типу товарного виробництва. Для подальшого соціально-економічного розвитку Росії XIX століття падіння кріпосного права мало величезне значення - воно знаменувало собою початок нової, буржуазної Росії, що виростав з кріпосницької епохи.

Втягування селянства в товарно-грошові відносини сприяло розкладанню цього класу, створювало необхідні умови для розвитку капіталістичного сільського господарства. Падіння кріпосного права стало поштовхом для розвитку капіталізму і в панському господарстві. Тут починали застосовувати машини, агротехніку, що вимагало найманої робочої сили. Перетворенню поміщицьких господарств в капіталістичні сприяла і викупна операція. Частина коштів, отриманих поміщиками в результаті викупу селян, перетворювалася на капітал, вкладений у виробництво, промисловість, будівництво. Таким чином, викупна операція являла собою особливу форму первісного нагромадження.

Пережитки феодально-кріпосницьких відносин існували ще довгий час і гальмували економічний розвиток країни. Але, тим не менше, початок капіталізму було покладено, і після скасування кріпосного права капіталізм в Росії став розвиватися високими темпами. Наступне за реформою розшарування селянства представляло собою передумову розширення внутрішнього ринку, без чого неможливий зростання капіталістичної промисловості.

Реформа змінила становище поміщицьких, державних і питомих селян, а також робочих посесійних і вотчинних мануфактур.

15.Промишленное розвиток Росії в 60-80-х роках XIX століття: особливості, значення

Скасування кріпосного права в Росії послужила переломним етапом переходу від колишнього феодально-кріпосницького ладу до нового капіталістичному. Минутися безслідно для країни цей глобальний соціальний акт, звичайно, не міг. Росія, за століття звикла до кріпосництва, ніяк не хотіла розлучатися з безкоштовним, фактично рабською селянською працею. Запущений Олександром II процес перетворень торкнувся всі державні структури країни - поліцію, армію, суд, органи місцевого управління.

Розвиток промисловості Росії проходило три головні стадії:

1. Дрібне товарне виробництво, представлене дрібними, переважно селянськими промислами;

2. Капіталістична мануфактура;

3. Фабрика (велика машинна індустрія).

Значно змінюється географічне розміщення промисловості - з'явилися нові промислові райони (Донбас, Баку).У перші роки після реформи 1861 р внаслідок відходу колишніх кріпаків робітників з галузей, в яких застосовувався в основному кріпосну працю (уральська металургія, суконне виробництво), відбулося деяке зниження промислового виробництва. Але вже з другої половини 60-х років починається прискорене зростання великих фабрично-заводських підприємств. У 1866 р фабрик з числом робочих понад 100 було 644, в 1879 р число таких фабрик вже склало 852. Мануфактура і кустарне виробництво в конкурентній боротьбі з фабрикою не могли встояти і поступово поглиналися великої індустрією. Зростання промисловості характеризувався посиленням концентрації виробництва, збільшенням фабрик з великим числом робочих. Якщо загальне число великих підприємств (з 100 і більше робітниками) до 1880 р збільшилася приблизно на 1/3, то число найбільших підприємств (понад 1000 робочих) до цього ж року збільшилася вдвічі (з 42 в 1866 р до 81 в 1879 р .). Темп зростання продукції капіталістичної промисловості в Росії за 1860-1880 рр. був вищим, ніж в Англії, Франції, Німеччини. Технічне переозброєння промисловості свідчило, що промисловий переворот в Росії завершується. Ручна праця послідовно витіснявся машиною; удосконалювалися механізми, техніка і технологія виробництва. Підвищувалася і продуктивність праці в промисловості. Особливості розвитку промисловості наочно видно по її окремим найважливішим галузям. Найбільш розвиненою в капіталістичному відношенні ще в дореформений час була бавовняна промисловість. На початку 60-х років вона в зв'язку з нестачею бавовни, ввезення з США, де відбувалася громадянська війна, пережила тимчасовий криза. Але з середини 60-х років починається стрімкий підйом: споживання бавовни до 80-х років збільшується майже в 4 рази. Великі фабрики в бавовняної промисловості зайняли провідне місце, головним районом якої залишався центр Європейської Росії (особливо Московська і Володимирська губернії), а також Петербурзька губернія. Головну роль у виробництві сталі продовжував грати Урал, але надзвичайно швидко розвивався в цьому відношенні і Донбас: було очевидно, що він скоро обжене Урал. По видобутку кам'яного вугілля Донбас вже вийшов на перше місце. На Кавказі зосередилася видобуток нафти (Баку).

У 60-70-ті роки було покладено початок машинобудівної промисловості, яка в дореформеної Росії була представлена ​​лише сільськогосподарським машинобудуванням. Петербург і Москва стали місцем будівництва великих машинобудівних заводів (Нобеля, Обухівського, Бромлея, Ліста, Вейхельта і ін.). Поряд з великої фабрично-заводською промисловістю в Росії розвивався транспорт. Швидкий розвиток залізничного будівництва і пароплавства на річках і морях характерно для пореформеного періоду. Залізничне будівництво справила величезний вплив на розвиток сільського господарства і промисловості. У Росії, що має велику територію і різноманітні, далеко віддалені один від іншого, економічні райони, залізниця мала виняткове значення для розширення внутрішнього ринку і для посилення торговельних зв'язків країни зі світовим ринком. Залізничне будівництво стало потужним фактором розвитку промисловості, так як подавала величезний попит на метал (рейки, вагони, паровози), на паливо, на предмети широкого вжитку для цілої армії робітників будівельників. Для побудови залізниць були потрібні великі капітали, і з цією метою виникає багато акціонерних товариств, які «дали. поштовх концентрації капіталу. «Вплив залізниць на всі боки економіки країни було величезним. Залізниці, зв'язавши найвіддаленіші райони країни з центром і між собою, сприяли поглибленню їх спеціалізації, розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку, зростання рухливості населення. Розраховані спочатку на задоволення в першу чергу потреб хлібного ринку, залізні дороги дали сильний поштовх розвитку різних галузей промисловості країни. Вони зв'язали виробництво різних галузей промисловості з їх сировинною базою і з ринками збуту.

Істотно зріс і парової водний транспорт. Якщо в 1860 р в країні налічувалося близько 400 річкових пароплавів, переважна кількість яких доводилося на Волзький басейн, то в 1895 р їх було вже понад 2,5 тис.

Характер і напрямок соціально-економічного розвитку пореформеної Росії були, безумовно, капіталістичними. Однак темпи і ступінь цього розвитку в різних галузях на-родного господарства і в різних регіонах країни були далеко не однаковими. Швидше й інтенсивніше капіталізм розвивався в промисловості, повільніше в сільському господарстві, в якому аж до 1917 р (і навіть в 20-х роках - в період непу) продовжували зберігатися ще докапіталістичні і навіть патріархально-натуральні форми. Однак і в промисловій сфері можна говорити про перемогу капіталізму лише стосовно великої і середньої промисловості. Зберігалася (і навіть отримувала подальший розвиток) велика сфера різних форм докапіталістичної промисловості домашніх промислів, ремесла, дрібнотоварного виробництва. Не будучи ще капіталістичними, вони, тим не менш, створювали широку базу для розвитку капіталізму. Капіталістична розвиток швидше проходило в центрі країни, слабкіше на її околицях. Для пореформеної Росії характерно був розвиток капіталізму вшир, тобто поширення його на нові, ще не освоєні території. Економіка пореформеної Росії була представлена ​​не тільки капіталізмом. Їй властива була багатоукладність співіснування поряд з капіталізмом дрібнотоварного і натурального виробництва. Довге існування в Росії кріпосного права і незавершеність реформ 60-70-х років Х1Х ст. зумовили збереження численних пережитків старовини в економіці, політичному ладі, соціальних відносинах. Панування поміщицького землеволодіння в пореформеній Росії, що був головним кріпосницьким пережитком, і станової неповноправності селян істотно обмежувало можливості капіталістичного розвитку пореформеного села. Але і в промисловій сфері, де капіталізм досяг найбільших успіхів, підприємець діяв не тільки «чисто» капіталістичними методами, але і застосовував старі, докапіталістичні прийоми експлуатації, пов'язані з кабалою і примусом.

Росія, пізніше багатьох європейських країн вступивши на шлях капіталістичного розвитку, проходила його в більш стислі терміни. На розвиток капіталізму в пореформеній Росії впливала і економіка країн давно утвердився капіталізму Західної Європи і Америки.

18. Залізничне будівництво в Росії, його етапи та вплив на розвиток економіки

Правову політику на залізничному транспорті можна розглядати як цілеспрямовану і послідовну діяльність держави в особі її органів та посадових осіб по створенню, розвитку і вдосконалення механізму правового регулювання діяльності залізничного транспорту та його інфраструктури.

У розвитку залізничної правової політики Росії можна виділити шість основних етапів в залежності від цілей, які ставило держава перед залізничною галуззю: I етап 1836 року - середина XIX століття (правова політика з будівництва перших залізничних ліній і початок правового регулювання діяльності залізниць);

II етап - друга половина XIX - кінець XIX століття (правова політика зі створення першої мережі залізниць, одержавлення приватних залізниць і формування єдиної нормативно-правової бази для залізничного транспорту);

III етап - кінець XIX - початок XX століття (правова політика зі створення єдиної мережі залізниць і подальше вдосконалення залізничного законодавства);

IV етап - 1904-1945 рр. XX століття (правова політика в роки воєн і революцій, введення норм надзвичайного законодавства на залізничному транспорті);

V етап - 1945-1990-і роки (правова політика реконструкції та розвитку залізничного транспорту, оновлення його законодавства);

VI етап - сучасний етап - з кінця XX століття по теперішній час (правова політика реформування залізничної галузі та вдосконалення залізничного законодавства).

Як правило, способи досягнення поставлених державою цілей втілюються в правові форми, стаючи частиною правової політики. При цьому нормативно-правовий акт є одним з основних засобів реалізації правової політики. Тут дуже важливу роль відіграє формування залізничного законодавства, яке представлено масивом різних нормативних правових актів і за юридичною силою, і за формою видання, і по міститься в них інформації.

Перша половина та середина XIX століття в історії Росії стала періодом формування і розвитку основних напрямів правової політики Російської держави, зокрема, і на залізничному транспорті. Це час зазначено становленням законодавчої бази функціонування залізничного транспорту і регулювання транспортно-правових відносин в залізничній сфері, активного інституційного оформлення урядової діяльності в юридичній сфері, становлення системи юридичного інструментарію вирішення політичних завдань. У той же час аналіз відносин держави до залізничного господарства з моменту виникнення перших залізниць показує відсутність твердо певних, постійно діючих принципів, що регулюють урядові заходи і визначають ефективну правову політику в галузі залізничного транспорту.

Будівництво нових залізниць йшло паралельно з удосконаленням процесів управління ними і поступовим створенням системи державної участі в організації роботи залізничного транспорту. Проте відсутність єдиних правил управління як приватними, так і державними залізницями ставило залізничні суспільства і користувачів послугами залізничного транспорту в нерівні умови. Державі і суспільству потрібне створення надійної законодавчої бази, що дозволяє регулювати діяльність всього залізничного транспорту і регламентувати пов'язані з його функціонуванням правовідносини, що виникають між учасниками перевізного процесу.

Суть залізничної правової політики Росії на другому етапі розвитку галузі полягала у запровадженні урядом так званої системи залізничних гарантій, які забезпечували прибутковість капіталу, вкладають в залізничне підприємство, з боку уряду. Гарантії були встановлені на акціонерний і облігаційний капітали Головного суспільства, які він мав створити через випуск і розміщення цінних паперів, що, в свою чергу, повинно було стати потужним інструментом залучення приватних, і перш за все іноземних, капіталів в залізничне справу. У той же час всі зусилля російського уряду були спрямовані на створення розгалуженої мережі залізниць для поліпшення економічного становища Росії, а також скорочення розриву між прискорюють темпи промислового розвитку і відставанням у розвитку транспортного комплексу, яке до того ж ускладнювався відсутністю належної законодавчої бази, а також заснованої на ній послідовної і цілеспрямованої правової політики. Удосконалення системи управління першої мережі залізниць виразилося в створенні Міністерства шляхів сполучення - єдиного централізованого органу, що має більш ефективну структуру управління всіма залізницями Росії як приватними, так і казенними.

Таким чином, вивчення і аналіз залізничного законодавства в історичній ретроспективі дозволяє зробити висновок про те, що, з одного боку, воно йде слідом за мінливими умовами економічного розвитку держави (від концесійної приватно-господарської до державно-капіталістичній системі господарства та формуванню державного сектора залізниць , потім від централізованого планування до ринкових відносин), а з іншого - зберігається консервативність і непорушність основ залізничного господарства.

16.Індустріальний розвиток Росії на початку XX ст. (До 1-ої світової війни)

В кінці XIX - початку XX ст. в Росії відбуваються суттєві кількісні і якісні економічні зміни. Разом з сільським господарством модернізувалася і вітчизняна промисловість. Політика форсованої індустріалізації, запропонована С.Ю. Вітте, приносила свої результати, що забезпечують загальний економічний підйом. Мита на ввезення на територію країни імпортних товарів, захищали вітчизняного виробника від іноземної конкуренції. В якості підтримки для промисловості було залучення зарубіжних капіталів (позик, інвестицій) і наявність власних коштів всередині країни, одержуваних з казенної винної монополії і збільшення непрямих податків, негативно впливали на стан селянських мас. Завдяки С.Ю. Вітте в Росії в 1897 р в грошовий обіг були введені золоті рублі (на третину зменшилася золотий вміст рубля). Емісійне право на випуск кредитних квитків, не забезпечених золотом, отримав Державний банк. Економічна політика С.Ю. Вітте сприяла революційному напруженням широких народних мас, що призвело до революції 1905 р

У 1910-1913 рр. знову починають зростати економічні показники. У цей період середній приріст вітчизняної промислової продукції в рік становив 11%. Спільно з великими підприємствами існували дрібне виробництво і промисли. Галузі, діяльність яких була спрямована на створення засобів виробництва, збільшили середньорічні показники випуску продукції на 83%. Приріст випуску виробів легкої промисловості склав 35,3% в рік. До початку Першої світової війни в країні було 29,4 фабрично-заводських і гірничопромислових підприємств, де працювали 3,1 млн робочих. Їх сукупний дохід становив 7,3 млрд рублів валової продукції. Дрібних промислових закладів з наявністю 2-15 робочих місць налічувалося 150 тис. Вони випускали продукцію на 700 млн рублів.

До 1917 Росія займала п'яте місце серед розвинених світових держав, таких як США, Німеччина, Англія і Франція. Отже, незважаючи на загальний промисловий підйом і високі темпи зростання продуктивності підприємств, Росія до початку Першої світової війни продовжувала поступатися вищепереліченим країнам.

До початку ХХ в. сільськогосподарський комплекс являв собою змішання різних форм виробництва: напівкріпацьких, ранньо і вже сформовану капіталістичну. Повний перехід до капіталістичного господарювання в країні йшов дуже повільно. Процес індустріалізації Росії проходив більш успішно. Але він був новий, так як почався досить пізніше в порівнянні з минулим пристроєм російського села.

З відміною кріпосного права до 80% надільних селян перейшли в общиннеземлекористування. Сільська громада здійснювала розділ (або переділ) земель між селянами, відповідала за сплату податків перебували в ній людей і вирішувала, яку суму податків повинен заплатити той чи інший селянин. Царський режим активно підтримував общинний спосіб ведення господарства аж до 1905-1907 рр. як можливість управління селянськими масами. Уряд вважав, що громадські порядки - це гарант стабільності на селі, що перешкоджає надмірному збагаченню одних і сильному зубожіння інших жителів села.

До початку ХХ в. в Росії склалася небезпечна обстановка, пов'язана з проблемою селянського малоземелля. Розпочатий в 90-х рр. ХІХ ст. процес міграції сільських жителів у міста привів до зниження природного приросту населення в селі і зменшення землезабезпеченості окремих господарств (величина земельного наділу безпосередньо залежала від кількості чоловіків в родині). Продуктивність села була на низькому рівні. Її інтенсивному розвитку перешкоджали кілька факторів: наявність общинних порядків, відсутність у більшості селян необхідних коштів для введення нових агротехнологій, малограмотність населення. Хоча селяни і розширювали оранку виділяються їм земель, але врожайність все ж залишалася досить низькою. З 1 га збирали 6-7 ц зернових. У 1891-1892 рр. в результаті неврожаїв, що наступив голоду і хвороб померло до 0,5 млн селян.

У зв'язку зі складною в країні складною ситуацією на селі (низькою врожайністю, демографічними змінами, зубожінням великої маси селянства на тлі його розшарування і відсутністю достатньої агротехнічної бази) в російському суспільстві склалася думка про необхідний перегляд політики самодержавства по відношенню до села.

Соціалістична індустріалізація СРСР (Сталінська індустріалізація) - процес форсованого нарощування промислового потенціалу СРСР для скорочення відставання економіки від розвинених капіталістичних країн, що здійснювався в 1930-і роки. Офіційним завданням індустріалізації було перетворення СРСР з переважно аграрної країни в провідну індустріальну державу. Хоча основний промисловий потенціал країни був створений пізніше, в роки семилеток, під індустріалізацією зазвичай маються на увазі саме перші п'ятирічки.

Індустріалізація (від лат. Industria - старанність, діяльність), процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях народного господарства і особливо в промисловості. І. забезпечує переважання в економіці країни виробництва промислової продукції, перетворення аграрної або аграрно-індустріальної країни в індустріально-аграрну або індустріальну. Характер, темпи, джерела засобів, цілі і соціальні наслідки І. визначаються пануючими в даній країні виробничими відносинами.

Капіталістична І. - створення великого машинного виробництва в умовах панування капіталістичних виробничих відносин, формування матеріально-технічної бази капіталістичних країн. Передумови капіталістичної І. пов'язані з так званим первинним накопиченням капіталу, насильницькою експропріацією безпосередніх виробників, посиленням експлуатації трудящих і утворенням резервів вільної робочої сили.

Початок соціалістичної індустріалізації як складової частини «триєдиного завдання по корінної перебудови суспільства» (індустріалізація, колективізація сільського господарства і культурна революція) було покладено першого п'ятирічного плану розвитку народного господарства (1928-1932). Одночасно були ліквідовані частнотоварние і капіталістичні форми господарства.

В ході довоєнних п'ятирічок в СРСР був забезпечений стрімке зростання виробничих потужностей і обсягів виробництва важкої промисловості, що в подальшому дозволило СРСР здобути перемогу у Великій Вітчизняній війні. Нарощування індустріальної потужності в 1930-і вважалося в рамках радянської ідеології одним з найважливіших досягнень СРСР.