Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Громадянської Кодекс РРФСР 1922 року

Скачати 47.71 Kb.
Дата конвертації 27.04.2018
Розмір 47.71 Kb.
Тип реферат

Громадянської Кодекс РРФСР 1922 року (далі по тексту ГК), був введений в дію з 1 січня 1923 року Постановою ВЦВК «Про введення в дію Цивільного Кодексу Української РСР» від 11 листопада 1922 року, прийнятим на IV сесії 31 жовтня 1922-річному віці ставши першим в світі цивільним кодексом соціалістичної держави.

ГК складається з чотирьох частин, таких як: загальна частина, речове право, зобов'язальне право і спадкове право.

1. У загальній частині ГК особливим представляється обсяг прав і обов'язків, закріплених державою за учасниками цивільних правовідносин.

1.1. Майнова правоздатність була обмежена тими межами, які відповідали інтересам соціалістичної держави (ст. 1, 4 ГК). Як зазначав автор проекту ГК Гойхбарг А.Г. поступки, зроблені приватної ініціативи, спрямовані виключно на розвиток виробництва і тому держава надає в цих цілях право на володіння майном.

1.2. У ГК простежується обмеження приватної власності та публічно-правовий характер регулювання майнових відносин, тобто перевага публічно-правового над приватноправових для забезпечення захисту інтересів соціалістичної держави від зловживань приватних осіб.

1.3. ГК наділяв юридичних осіб не загальної, а спеціальною правоздатністю. Із змісту ст. 14 і 18 ГК випливає, що юридичні особи повинні діяти для досягнення цілей, визначених у їх статутах і не суперечать інтересам держави, а в разі відхилення діяльність юридичної особи може бути припинена відповідним органом державної влади.

1.4. З метою охорони соціалістичної власності державні підприємства, переведені на госпрозрахунок, відповідали за свої борги лише майном, що складається в їх вільному розпорядженні (ст. 19 ЦК), тим самим, виключаючи звернення стягнення на основні фонди і запобігаючи перехід націоналізованого майна в руки приватників для цілей стабілізації роботи соціалістичного сектора економіки.

1.5. Цивільна правоздатність по ГК обмежена лише майновими правами (глава III «Об'єкти прав (майна)» Загальної частини ЦК), особисті немайнові права ЦК не охоронялися, за винятком правоздатності іноземних громадян. Хоча про правоздатності іноземних громадян в самому ГК нічого не говорилося, згідно зі ст. 8 Постанови про введення в дію ГК при визначенні правоздатності іноземних громадян вирішальну роль відіграють норми міжнародних угод.

2. Відповідно до ст. 52 частини «Речове право» ГК різняться такі форми власності:

2.1. Державна (націоналізована і муніціпалізірованние) власність.

Для збереження гарантованого верховенства соціалістичного сектора державі були надані особливі переваги, зокрема, ГК забезпечує особливий режим державної власності. У розділі III «Об'єкти прав (майна)» Загальної частини ЦК визначається майно, принципово вилучене з цивільного обороту на користь держави: ст. 21, 22 і 53 ГК закріпили виключне право власності держави на землю, її надра, води, ліси, залізниці загального користування, їх рухомий склад, літальні апарати, основні засоби виробництва.

Для посилення гарантій захисту державної власності ст. 60 держава не обмежувалося в пред'явленні позову про витребування майна з чужого незаконного володіння. Згідно ст. 60 ГК якщо приватна особа і кооперативна організація могли витребувати своє майно у добросовісного набувача лише за умови, що воно вибуло з їх володіння поза їхньою волею, то на державу це обмеження не поширювалося. Практика пішла далі і встановила так звану «презумпцію державної власності», коли в будь-якому випадку при наявності спору передбачалося, що майно належить державі, і противна сторона повинна була довести зворотне.

Ст. 68-70 ГК вказують на три, властиві тільки державі, способу виникнення права державної власності:

- майно, господар якого невідомий, переходить у власність держави (ст. 68 ЦК);

- реквізиція (ст. 69 ЦК);

- конфіскація (ст. 70 ЦК).

Ст. 68 встановлює презумпцію належності державі майна, господар якого невідомий. Під поняттям «безхазяйне майно» розумілися незатребувані власником знахідки, скарби, майно, кинуте власником.

Застосовувалася в перші роки Радянської влади націоналізація, як джерело виникнення права державної власності, відсутня в ЦК, тобто націоналізація передбачається. При необхідності вилучення майна з приватної або кооперативної власності держава зобов'язується відшкодувати вартість реквізованого майна в установленому порядку (Додаток 4 до ст. 69 і ст. 70 ГК, в тому числі декрет Ради Народних Комісарів «Про порядок реквізиції і конфіскації майна приватних осіб і товариств» ).

Ст. 70 ГК конфіскація майна визначається як виняткова штрафна санкція, але підстави для конфіскації в ГК не наведено.

2.2. Кооперативна власність.

Кооперативні організації наділені ГК перевагами над приватними особами. Так, згідно зі ст. 57 ГК промислові підприємства, що організовуються і придбані кооперативними організаціями можуть складатися у власності згаданих організацій незалежно від числа зайнятих в підприємстві робітників.

2.3. Приватна власність - власність приватної особи, окремого громадянина. У свою чергу приватна власність поділялась на такі форми:

- одноосібну власність фізичних осіб;

- власність кількох осіб, які не складали об'єднання іліл загальна власність (ст. 61 ЦК);

- власність приватних юридичних осіб.

Особливе місце в ГК відведено праву приватної власності перш за все в плані її обмеження.

У ст. 54 ГК наведені види майна, які можуть перебувати у власності приватної особи:

- предмети приватної власності, які можуть бути використані для одержання нетрудових доходів - володіння ними має бути обмежена;

- знаряддя і засоби виробництва, необхідні для індивідуальної трудової діяльності, предмети домашнього вжитку і особистого споживання, товари, а також гроші, цінні папери, дорогоцінні метали, каміння, валюта та інші цінності продаж яких не заборонена законом.

Зміст і ремонт немуніціпалізірованние будівель (перш за все житлових будівель в містах) досить дорого обходилися державі, тому було дозволено передавати у власність приватних осіб будови, які вимагали капітального ремонту з накладенням певних обмежень по їх площі.

У зазначеній статті ЦК згадані торгові підприємства, як можливі об'єкти приватної власності, але відсутня яка-небудь інформація про будь-які обмеження щодо їх розмірами. Розміри ж промислових підприємств регламентувалися ГК з посиланням на «спеціальні закони», до яких в першу чергу відносяться декрети ВЦВК і РНК від 7 липня і 10 грудня 1921 року: число працюючих на приватних промислових підприємствах не могло перевищувати 20 человек.Тем самих, держава обмежувало масштаб діяльності приватних виробничих підприємств, не дозволяючи їм розвинутися до відмінного від кустарного виробництва з несуттєвою прибутком для цілей зниження їх конкурентоспроможності до рівня, який не представляє будь-якої небез ності соціалістичному сектору економіки. Сенс же надання такого права приватного підприємця зводився до наступного:

- забезпечення суспільства робочими місцями у важкі роки безробіття,

- насичення ринку товарами без втручання державного капіталу.

Однак ст. 55 ГК допускала надходження в приватну власність майна, що мають «державне значення» (телеграф, радіотелеграф і ін.) З великим числом робочих на підставі концесії чи оренди, якої просять в уряду, з встановленням права приватної власності на підприємство. Дана норма була спрямована на залучення не тільки вітчизняного приватного капіталу, але і, перш за все, іноземного.

Договір концесії покладав на концесіонера ряд зобов'язань, таких як: підтримка виробничого обладнання на сучасному технічному рівні, наявність певних капітальних вкладень, перевага збуту продукції на адресу держави по встановлюються останнім цінами, а так само інші обмеження на використання концесійного майна.

Договір оренди мав певні подібності з договором концесії і міг включати наступні умови: заборона одностороннього розірвання договору у позасудовому порядку, жорсткі терміни оренди (ст. 416 ЦК), право реалізації продукції на вільному ринку, постачання державним сировиною в обмін на встановлення державою асортименту, кількості і частки виробленої продукції для обов'язкової здачі державі, підтримання на належному технічному рівні орендованого підприємства.

Золота, срібна, платинова монета та іноземна валюта могли перебувати у власності приватних осіб, але укладати угоди, предметом яких були перераховані валютні цінності, можна було тільки з державою в особі Держбанку на підставі ст. 24 ГК і певних підзаконних актів (Додаток 2 до ст. 24 ЦК, в тому числі Декрету Ради Народних Комісарів «Про звернення золота, срібла, платини, дорогоцінного каміння та іноземної валюти»).

Дорогоцінні метали у зливках та дорогоцінне каміння могли вільно звертатися, приватні особи могли укладати між собою угоди за умови дотримання передбачених законом правил. Існування приватних ювелірних майстерень і зубопротезних кабінетів допускалося і на підставі цієї норми ГК.

На підставі ст. 56 ГК з вільного обігу було вилучено: зброя, військове спорядження, вибухові речовини, що містять спирт речовини (понад встановленої фортеці) і сильнодіючі отруйні речовини як вимагають дозволу на перебування в приватній власності від органів влади, що притаманне не тільки соціалістичному праву, але і переважна більшість держав .

Ст. 58 ЦК право власності було обмежено встановленими законом межами, якщо чітко не нормативних актів, які розвивають цю статтю ГК суди при вирішенні спорів зазвичай посилалися на ст. 1 ГК, відповідно до трактування якої власник зобов'язаний був використовувати своє майно не лише не завдаючи шкоди суспільству, але принісши йому певну користь. Власники майна могли бути позбавлені права власності, наприклад, за невикористання, або за неналежне використання такого майна (житлові приміщення використовуються не за призначенням (наприклад, під склади), могли бути муніціпалізірованние при посвідченні судом факту неналежного застосування).

Розроблені в Стародавньому Римі норми про сумлінному і несумлінному набувачем, що стали частиною правової культури і сприйняті соціалістичним правом стали використовуватися (ст. 59, 60 ЦК) при захисті права власності, але без застосування принципу абсолютної захисту власника (ст. 60 ГК захищає інтереси сумлінного власника -пріобретателя, який не мав підстав вважати, що особа, яка передає йому майно, не вправі їм розпоряджатися).

3. Загальні положення про правочини знайшли відображення в розділі IV Загальної частини ЦК, включаючи норми, покликані в першу чергу захистити інтереси соціалістичної держави. Наприклад, норма про визнання недійсними угод, спрямованих до явного збитку для держави (ст. 30 ГК) давала можливість запобігти невигідні для соціалістичного сектора економіки наслідків.

Згідно ст. 106 ГК підставами виникнення зобов'язань є договори, безпідставне збагачення, заподіяння шкоди та інші - перелік, наведений у ЦК не є вичерпним і передбачають можливість появи норм, що доповнюють його. На практиці найголовнішим підставою виникнення зобов'язань все-таки стали договори, так як повернення до товарно-грошових відносин викликав до життя і всі традиційні цивільно-правові інститути, покликані регулювати ці відносини правовими засобами. Відтворюючи норми про договори, законодавець орієнтував їх на відновлення та розвиток соціалістичного господарства.

У ст.106-129 ГК закріплює загальні положення зобов'язального права без конкретизації їх по суб'єктам права і спрямовані здебільшого на регулювання відносин недержавних підприємств і приватних осіб.

У ст. 117 ГК перераховані випадки відшкодування збитків при невиконанні зобов'язання. Традиційно під збитком розумілися «як позитивний збиток у майні, так і упущена вигода, можлива при звичайних умовах обороту». Збиток, мали на увазі виключно майновий, проте в судовій практиці мали місце безуспішні спроби відшкодування моральної шкоди.

Ст. 118 встановлювалося обставина, знімало з боржника відповідальність за невиконання зобов'язання в разі якщо їм буде доведена неможливість виконання, обумовлена ​​обставиною, якого він не міг запобігти, або створилася внаслідок умислу або необережності кредитора.

У ГК закріплювалося правило про посиленого захисту зобов'язань, що виникають з договорів. Так, ст. 120 ГК було встановлено примус боржника до реального виконання зобов'язання на відміну від звичайного відшкодування шкоди, але тільки стосовно вузькій групі зобов'язань, а саме в частині надання в користування індивідуально-визначеної речі.

Судова і арбітражна практика була спрямована на забезпечення реального виконання договірних зобов'язань, тим більше, якщо сторонами договору виступали державні підприємства і зводилася до наступного спільного знаменника: договори з державними установами полягають для створення стійкої грунту для їх господарської діяльності, і не можуть бути расторгаеми тільки по тому міркування, що виконання їх виявилося невигідним для іншого контрагента при умовах, що змінилися, настання яких він не передбачив.

3.1. Порядок укладення договору в ГК регулюється досить докладно. У ст. 130 було включено визначення істотних пунктів договору (предмет договору, ціна, термін, а також всі ті пункти, щодо яких за попередньою заявою однієї із сторін, повинна бути досягнута угода), без досягнення згоди за якими договір не міг вважатися укладеним, тим самим ГК поставив на більш стійку грунт процедуру укладення договору, значно зменшивши кількість суперечок з цього предмету.

Форма укладення договору визначається в ст. 136-138 ГК залежно:

а) від суми;

б) від сторін договору.

Ст. 136 говорить, що закон може передбачити в ряді випадків особливу форму. Так, ст. 136 ГК встановлюється загальне правило про письмовому порядку укладення договору на суму понад 500 рублів золотом, проте ряд договорів, наприклад, договір про неустойку (ст. 141 Примітка 2), про наймання майна на термін понад один рік (ст. 153 ЦК), повинен був полягати в письмовій формі незалежно від суми. Крім того, іноді передбачалася не просто письмова, а нотаріальна форма або реєстрація на біржі (ст. 137, 138, 153, 211 ЦК та ін.).

Обов'язковий, як правило, письмовий порядок оформлення договорів, учасником яких була держава, повинен був забезпечити їх більшу стійкість і ясність.

Ст. 138 особливо обумовлює порядок оформлення договору дарування. Знову допускаючи дарування, ГК одночасно ставить цей договір під особливий контроль держави. Дарування на суму понад 1 тис. Руб. золотом повинно було перетворюватись в письмову форму і реєструватися в нотаріальному порядку.

Своєрідність ГК складалося у відсутності дозволеності укладати будь-який договір, якщо він не суперечить загальним вимогам, що пред'являються до договорів, наприклад, ще до введення в дію ГК практика реєстрації нотаріатом договорів, невідомих чинному праву, була неправомірною і хоча ГК розширив коло відомих договорів, але і вони не покривали всього різноманіття типів можливих договірних відносин.

3.2. Договір майнового найму регулював два типи відносин:

- оренду підприємств;

- оренду нежитлових приміщень і найм житлових приміщень.

Для того щоб сторони більш ясно представляли свої права і обов'язки, договори найму на термін більше року повинні були полягати в письмовій формі (ст. 153 ЦК).

У ряді статей закріплюються пільги для держави. Так, ст. 154 ГК встановлюється максимальний термін майнового найму в 12 років: держава в разі потреби могло порівняно швидко отримати здане їм в оренду підприємство, а для квартиронаймача створювалася відносна стійкість, забезпечує тим, що після закінчення 12-річного терміну найму, якщо наймач був трудящим, договір поновлювався на невизначений термін.

У ст. 156 цього розділу ЦК законодавець спробував послідовно провести класовий принцип при регулюванні житлового найму. Наймачам, які є:

- державними установами та підприємствами;

- найманими робітниками і службовцями;

- учнями державних навчальних закладів, що перебувають на утриманні червоноармійців, членами їх родин;

- інвалідами праці та війни були надані пільги для цілей створення відносної стійкості володіння ними житлоплощею. Важливо відзначити, що саме наймачеві надається право на захист свого володіння житлом навіть від зазіхань власника приміщення. ГК цілеспрямовано і послідовно проводиться захист прав наймача (зазвичай трудящого) від наймодавця, в ролі якого могли виступати і приватні власники, і забудовники.

Можливість дострокового розірвання договору житлового найму була обмежена випадками, передбаченими в ст. 171 ГК, згідно з якою розірвання договору можливе в судовому порядку, однак допускалася можливість виселення і в адміністративному порядку (ст. 172 ЦК). Причини, за якими можна було виселити в адміністративному порядку, в ЦК не передбачалися, в ньому лише зазначалося, що робитися це повинно відповідно до закону, якого не існувало, що створювало деяку невизначеність в положенні квартиронаймача.

3.3. ГК звертає увагу і на види майна, яке може бути предметом договорів купівлі-продажу, ст. 181 і 182 ГК ряд обмежень для предметів, які не можуть бути у вільному обігу.

У зв'язку з гострим житловим кризою в ГК допущено відступ від курсу на заборону операцій з нерухомістю. Угоди по відчуженню будівель допускалися, але обмежувалися можливості спекуляції будинками.

В якості суб'єктів купівлі-продажу та міни малися на увазі приватні особи (юридичні та фізичні) норми, що визначали специфічні риси договору купівлі-продажу, коли однією з його сторін або навіть обома сторонами є державні юридичні особи, в ГК відсутні.

3.4. У розділі «Договір позики» крім традиційних умов відображені так само деякі особливості цього договору, зокрема, те, що в його форму можуть бути наділені зобов'язання, що виникли з інших договорів (ст. 209 ЦК). Для поновлення зобов'язання за допомогою укладення нового договору, так званої новації, позика була досить зручним способом. Детально розглянуто в главі і питання про валюту позики, тобто про гроші чи інших замінних речах, які становлять певну суму, передану під час укладання договору позики. Нестійкість в момент прийняття ГК курсу радянського паперового рубля змушувала законодавця в якості стійкої валюти спиратися на золоті рублі.

ЦК не передбачає такі види договору позики, як товарний, комерційний або, не виділені види позики ні за термінами, ні за суб'єктами (держава, кооператив, приватна особа).

Розмір відсотків не обмежувався, проте інтереси боржника захищалися, заборонялося стягнення відсотків з невиплачених відсотків по боргу; боржник міг в ряді випадків достроково звільнитися від процентної позики. Однією з підстав для цього міг стати досить високий відсоток - понад 6% річних (ст. 216 ЦК).

У ст. 217 ГК визнавалися недійсними договори позики в слідстві їх безгрошової і безвалютного (випадки безгрошової позики виникали якщо розписка видавалася боржником раніше отримання боргу).

3.5. Сторонами договору підряду могли бути як громадяни, так і державні, але особливий захист інтересів останніх як підрядників ЦК не забезпечував. Норми ГК, присвячені підряду дають велику свободу дій підряднику, покладаючи на нього і відповідну відповідальність в разі неналежного виконання ним своїх обов'язків.

3.6. Договір поручительства додатковий, що укладається, щоб забезпечити виконання основного зобов'язання (ст. 236 ЦК). Як випливає зі змісту присвячених договором поруки статей, він призначався тільки для приватних осіб, у всякому разі, участь державного органу в якості поручителя (гаранта) ЦК не передбачає, хоча при складалися господарських відносинах такий варіант був можливий.

3.7. Договір доручення єдиний з представлених в ГК комісійних угод. Радянська держава не заохочувало в перші роки непу комісійні угоди, тому в ЦК не був включений активно застосовується на практиці договір комісії.

3.8. Глава X «Товариства» в ГК розділена на п'ять розділів, в кожному з яких висвітлювався один вид цього договору. Просте товариство згідно зі ст. 276 ГК представляло собою об'єднання кілька схоже з кооперативом: двоє або кілька осіб зобов'язуються один перед одним поєднати свої вклади (як зазначено в ст. 277 ЦК не тільки майно, а й послуги) і спільно діяти для досягнення спільної господарської мети.

Для захисту прав членів товариства, які зробили невеликі вклади, рішення справ товариства здійснювалося більшістю голосів його членів незалежно від розміру вкладу (ст. 281 ЦК) на відміну від розподілу прибутку, в основу якого покладено розмір вкладу.

Повне товариство, товариство на вірі і товариство з обмеженою відповідальністю були приватними юридичними особами. Участь держави в цих видах товариств (як і в простому товаристві) було виключено умовами договору. Однак не була виключена можливість співпраці з ними державних юридичних осіб.

Останній вид товариства - пайову товариство, або акціонерне товариство докладним чином регламентовано ГК порядок створення акціонерних товариств, обов'язки їх засновників, повноваження зборів акціонерів. Членами-пайовиками і засновниками акціонерних товариств могли бути як конкретні громадяни, так і державні установи. Акціонерні товариства могли бути приватними, державними та змішаними.

Для контролю за діяльністю приватних акціонерних товариств Кодексом передбачалася широка система заходів. Так, відповідно до ЦК контроль здійснювався зі стадії затвердження статуту (ст. 323 ЦК) і завершувався після ліквідації товариства (примітка 1 до ст. 364 ЦК, згідно з яким припинення товариства реєструється і опубліковується тим же порядком, як і установа його).

3.9. Хоча статті ЦК не визначають, хто міг виступати в якості страховика, коло їх був обмежений державними органами. У ГК відсутні статті, присвячені обов'язковому страхуванню, всі норми говорять лише про добровільне страхування, незважаючи на те що наявність певних умов про обов'язкове страхування могло б усунути з практики судів значну кількість справ. Законодавець згадує в ст. 368 ГК про два види страхування: майнове і особисте. Але, у зв'язку з тим що об'єктом правовідносини є страхові платежі, а не те, що саме страхується, відмінностей в правовому регулюванні обох видів страхування ГК не встановлював.

Стаття 373 ЦК орієнтована на юридичні відносини як підстави страхового інтересу. У статті вказується, що договір страхування може бути укладений власником майна, особою, яка має на це майно речове право або право.

3.10. Зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного збагачення і заподіяння іншому шкоди.

Згідно ст. 399-400 ГК обов'язок повернення безпідставно придбаного або збереження майна супроводжувалася обов'язком повернення або відшкодування доходів, витягнутих з безпідставно отриманого майна, в тому числі на користь держави (ст. 402 ЦК).

Наявність вини потерпілого як підставу, що звільняє від відповідальності заподіювача, закономірно відображено в ст.403 ГК, в якій визначено загальний порядок відшкодування шкоди. Як обставини, що звільняє від відшкодування, названі умисел або груба необережність самого потерпілого. Фактично вина враховувалася і в разі виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння іншій особі шкоди джерелом підвищеної небезпеки (ст. 404 ЦК).

У ГК було обмеження відповідальності держави за заподіяння шкоди. Перш за все, термін позовної давності встановлювався в один рік. Відповідальність установ за дії посадових осіб обмежувалася поруч умов, самі випадки мали бути вказані в спеціальному законі, ст. 407 ГК містила лише відсилочну норму.

У ГК передбачалося розгляд майнового становища потерпілого і яка завдала шкоди. Суд міг зменшити розмір винагороди за шкоду в разі неспроможності заподіювача. Стаття 406 містила норму, яка суперечить загальним принципам виникнення відповідальності за заподіяну шкоду. Всупереч ст. 403-405 суд міг зобов'язати відшкодувати шкоду і тоді, коли особа, що спричинила не зобов'язаний був цього робити, якщо майновий стан потерпілого було важким. Такий порядок, мабуть, обумовлювався своєрідним розумінням законодавцем класового підходу.

Проіснувавши понад 40 років ГК мав відчутну соціалістичну спрямованість, володіючи при цьому на ряду з недоліками, визначеними достоїнствами, актуальними для свого часу:

- об'єднання положень розрізнених нормативних актів періоду 1917-1922 рр., Що регулюють правовий режим державної власності;

- визначення домінуючого положення соціалістичної держави як суб'єкта цивільних правовідносин;

- визначення майнових відносин, які складалися в радянському суспільстві в перехідний період.

література:

1. Хрестоматія з історії вітчизняної держави і права. 1917 - 1991 рр. / Под ред. О. І. Чистякова. - М .: Зерцало, 1997..

2. Ісаєв І.А. Історія держави і права України: навч. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: Проспект 2009.

3. Новицька Т.Є. Цивільний кодекс РРФСР 1922 року.- М .: Зерцало-М, 2002.

4. Інтернет-ресурс www.kodeks.ru.

ГК РРФСР 1922 р (речове, обов'язкове, спадкове право)

Історія людства ще не знала такого прикладу юридичного

нігілізму, який явили світу більшовики - комуністи. В одну мить була

завалена вся система права Росії. Діяли за принципом «зруйнуємо до

підстави, а потім ». Все законодавство Росії до жовтневого перевороту

було скасовано.

У 1918-1919 рр. були зроблені перші спроби кодифікації (Кодекс

законів про акти громадянського стану, шлюбне, сімейне і опікунській

право, Кодекс законів про працю, Керівні начала з кримінального права), але

в умовах війни кодіфікаціонние роботи не вдалися.

Проведення «нової економічної політики» зажадало встановити у

всіх сферах життя тверді початку законопорядка. В результаті величезних

зусиль були прийняті дев'ять кодексів: Кримінальний, Цивільний, Земельний,

Кримінально-процесуальний, Кодекс законів про землю, Цивільно-процесуальний,

Лісовий, Кодекс законів про шлюб, сім'ю і опіку, а також виправно

трудової.

Цивільний кодекс (ГК) був прийнятий в 1922 р і виконував завдання

переважного розвитку соціалістичних відносин на базі

державної власності на засоби виробництва.

Складався з 4 розділів:

. Загальна частина;

. речове право;

. зобов'язальне право;

. спадкове право.

ГК встановлював рівність у цивільних правовідносинах незалежно від

статі, віросповідання, національності, соціального походження.

Приватне право було порушене. Права фізичних осіб охоронялися лише в

випадку визнання їх державою і відповідним його інтересам.

Держава мала виняткове право розривати всі види угод, якщо

знаходило, що вони суперечать його інтересам.

Встановлювалися 3 форми власності:

. державна;

. кооперативна;

. приватна.

Спадкове право було обмежено сумою оцінки спадщини не більше

10 тис. Руб. Вводився прогресивний податок на успадковане майно,

оцінюється в розмірах понад 1 тис. руб.

Посилюються планові початку керівництва економікою, планове завдання

розглядалося як джерело права. Було ліквідовано комерційний кредит.

Всі платежі і звернення фінансових коштів зосереджувалися в установах

Держбанку, і здійснювалася в безготівковій формі.

Цивільне законодавство 20-30-х рр. послідовно виконувало

завдання зосередження в руках держави найважливіших господарських функцій,

а потім максимальної централізації виробництва.

III сесія ВЦВК дев'ятого скликання в травні 1922 року, прийнявши Декрет про

основних приватних майнові права, доручила Президії ВЦВК і

Раднаркому виробити і внести на чергову сесію ВЦВК проект Кодексу

цивільних законів, який повинен був розвинути положення, законодавчо

вже закріплені тільки що прийнятим сесією Декретом. Хоча доручення було

дано Президії ВЦВК і РНК, безпосередньо розробкою ГК займався

Народний комісаріат юстиції. 1 червня 1922 колегія Наркомюста внесла в

порядок денний питання про розробку Кодексу цивільних законів. Було прийнято

рішення, що визначало основні напрямки діяльності. Зокрема

вказувалося, що "зважаючи на складність розробки Кодексу цивільних законів у

цілому і необхідності врегулювання цивільних взаємовідносин без

уповільнення - визнати за доцільне видання окремих новел з питань,

вимагає негайного врегулювання на основі постанови ВЦВК про

основних майнових правах. У терміновому порядку передбачалося видати

декрети про забудову і спадкування. Декрет про спадкування вже давно

готувався НКЮ, був затверджений колегією ще 22 лютого 1922 і повинен був

бути переданий в Раднарком. Розширений і виправлений проект акта про

спадкуванні приймається Колегією НКЮ за основу і передається до відділу

законодавчих припущень на доопрацювання.

Обговорювалися на засіданні Колегії НКЮ і проблеми, що стосувалися самого

Цивільного кодексу. Було вирішено, "що питання про торговельні угоди повинен

включити в загальний кодекс про зобов'язальних правах ". Відомо, що в

державах з розвиненими товарно-грошовими відносинами на базі громадянського

права утворюється особлива галузь приватного права - торгове право. Там де

товарно-грошові відносини розвинені слабко, цілком достатньо буває норм

цивільного права. Рішення Колегії НКЮ, таким чином, показало підхід

Наркомюста до майбутнього економіки. Єдності думок з цього приводу, очевидно, не

існувало, але в кінцевому підсумку саме погляди керівних працівників НКЮ головним чином вплинули на законодавство в цій галузі.

Через місяць 1 серпня 1922 року, на Колегії НКЮ Гойхбарг робив доповідь

Про проект. У той час він був членом Колегії Наркомату юстиції і членом

Малого Раднаркому, а 18 травня 1922 Політбюро ЦК РКП (б) поклало на нього

тимчасове виконання обов'язків голови Малого РНК. За ініціативою

Гойхбарга в кінці липня було утворено Міжвідомча нарада. В

виступі на IV сесії БЦІК він так пояснює причину його створення:

«... Бажаючи підготувати цей проект кодексу більш грунтовно, отримавши

технічну допомогу від тих осіб, які відповідають знаннями

мають, я запропонував всім господарським наркоматам надіслати своїх

представників для вироблення цього кодексу, наркомати надіслали своїх

представників, технічно знають юристів ».

Нарада і повинно було до 15 серпня 1922 р підготувати проект

Кодексу. З самого початку було порушено вказівку Леніна про широке

притягнення до складання Цивільного кодексу комуністів Наркомюста,

розподілі між ними відповідальності за кожний розділ який готувався

проекту.

На початку непу політичні діячі, гористі, економісти, як і

різні, верстви населення, які вони представляли, по-різному розуміли

завдання нової політики і способи її проведення. Протягом 20-х років

уявлення змінювалися. Не зупиняючись детально на цьому боці

проблеми, зазначу: для поглядів Леніна характерно поступове розширення

допустимих меж свободи торгівлі і приватного підприємництва, що,

безумовно, не означало відмови від ідеї диктатури пролетаріату і побудови

соціалізму по моделі Маркса.

З листа Леніна Д. І. Курському від 20 лютого 1922 р видно, що більш

турбувало його в ході підготовки нового цивільного

законодавства: "Не переймати ... старе, буржуазне поняття про

цивільному праві, а створювати нове ". Отже, на його думку,

небезпека для Радянської держави являло невикористання

окремих старих форм (зовсім без них обійтися не можна було-вони вже стали

частиною правової культури), а розуміння цивільно-правових відносин як

відносин між приватними особами, що було властиво даної галузі права.

Буржуазна держава по-різному регулювала відносини, що виникають в

майновій сфері і, скажімо, в галузі управління і суду. Недарма право в

цілому поділялося на дві частини - публічне (до нього відносилося кримінальну,

поліцейське, фінансове право) і приватне (цивільне, торгове,

вексельний). Держава повинна була захищати їх інтереси, коли до нього

зверталися за допомогою. Те, що громадянське право є галуззю,

захищає тільки майнові інтереси приватних осіб, а держава як його

суб'єкт не має переваг, розглядалося як основна ознака галузі.

Ленін же вважав, що правові інститути, створені цивільним правом,

могли з користю працювати і на соціалістичну державу. відокремити одне

від іншого, взяти те, що потрібно, а непотрібне відкинути здавалося неможливим

для професійних юристів, та й не всі комуністи цілком розуміли, як

цього можна досягти. Якщо громадянське право завжди було приватним, його не можна

зробити публічним; якщо Цивільний кодекс створювати, треба відроджувати все

або майже все дореволюційний цивільне право, - такою була досить

поширений погляд на проблему. Відсутність гнучкості обурювало Леніна,

і він застерігав у своєму листі укладачів проекту від сліпого

слідування за "тупоумних буржуазними старими юристами". Ленін вимагав,

щоб в даному випадку помічником законодавця була не теорія російського

дореволюційного цивільного права, а революційна правосвідомість, т. е. в

основу повинна бути покладена вигода пролетарської держави, а не

відповідність проекту логіці побудови буржуазних цивільних законів.

Революційна правосвідомість розглядалося Леніним як найважливіше

концептуальне підставу підготовки проекту Цивільного кодексу, а не як

джерело права, що набуло значного поширення в перші роки

після революції.

Ленінські вимоги до майбутнього Цивільним кодексом членам Комісії

юристів, очевидно, не були відомі: адже листи Леніна не призначалися

для друку, до того ж роботу по створенню проекту ГК очолював Гойхбарг,

який взагалі не мав з Леніним ні зустрічей, ні листування з цього приводу.

Але навіть якщо це не так і Комісії запропонували підготувати проект майбутнього

Кодексу з урахуванням інтересів держави та з допущенням широкого

державного втручання в «приватноправові» питання, навряд чи можна

було очікувати від її членів складання проекту, цілком відповідного

ленінським вимогам.

З позицій юристів старої школи цивільне право буржуазного

держави мало, чим відрізняється від цивільного права держави

соціалістичного - і по предмету, і за методом регулювання. Жовтнева

революція була ними прийнята, але відсутність твердої марксистської

теоретичної бази, з одного боку, і дотримання основоположних

доктринам цивілістики - з іншого, позначалися саме в іншому їх погляд на

роль соціалістичної держави в регулюванні цивільно-правових

відносин. Для них держава і при соціалізмі, і при капіталізмі

залишалося суб'єктом приватноправових відносин. Крім того, не був

розподілений обсяг допущення приватного сектора в соціалістичне господарство.

Практика його тільки намацували. І якщо інтереси господарського розвитку

країни вимагали розширення приватного сектора, то ідеологічні постулати

стримували цей процес.

Той факт, що розробники проекту намагалися сприйняти досвід

західноєвропейських країн, за що їх головним чином і лаяли, зовсім не

свідчить про неправильність їх підходу. Ленін сам пропонував взяти від

досвіду інших держав все, що можна було використовувати в захист

трудящих. Відразу виникає ряд питань. По-перше, чому Ленін нічого не

сказав про російську літературу і досвіді, по-друге, чому нічого не говориться

про можливість використовувати окремі правові норм. Швидше за все, справа в

тому, що російське громадянське право сильно відставало від вимог

економічного розвитку країни. Воно не влаштовувало навіть російську

буржуазію, що вже говорити про інтереси трудящих. У 1900-і роки в Росії

тільки обговорювався проект нового Цивільного Уложення. У Західній Європі

буржуазні цивільні кодекси були в більшості випадків прийняті на початку

століття, і до 1922 р була вже практика їх застосування. боротьба робочого

класу цих країн за свої права повинна була знайти відображення, очевидно,

саме в правовій літературі і правозастосовчій практиці. Ідеї ​​листи

Леніна Курському від 28 лютого 1922 р на жаль, при створенні ЦК не були

використані в належній мірі.

Зі сказаного ясно, що перед розробниками нового Цивільного

кодексу ставилося завдання практично нездійсненне: був потрібний нормативний

акт, в якому поєднувалися б досягнення новітньої цивілістики і норми

радянського цивільного права, що діють на момент вироблення проекту.

Причому обсяг допущення приватного сектора в економіці в великій мірі

повинен був визначатися революційною правосвідомістю, яким більшість

учасників Міжвідомчої наради, якщо не всі, не володіли, як,

втім, і багато хто з числа їх критиків.

Початок критичних виступів поклала мова Гойхбарга на IV сесії

ВЦВК: "... Ці юристи, в кількості близько 10-ти, зібралися і виробили

початок проекту, в якому виявилося, що кожен буржуй може знайти відповідь на

всі питання, які його цікавлять ... Там було тільки слабке згадка

про те, що земля є загальнонародним надбанням, навіть не власністю

держави, а загальнонародним надбанням, а потім все інше щодо

промисловості, залізниць, надр землі і найбільших наших командних

висот, в тому числі монополії зовнішньої торгівлі все це, як якийсь сон,

промайнуло перед ними і зникло ". Після того виступу критика проекту

стала традиційною по всіх публікаціях 20-х років, присвячених історії

створення ГК.

Розбіжності в поглядах пояснювалися різними позиціями щодо

майбутнього економіки країни. Нормальний розвиток товарно-грошових відносин

вимагало широкого застосування цивільно-правових норм, більшість з

яких повинно було залишитися диспозитивним, розробки торгового права. на

такої концепції будували свій проект юристи в Міжвідомчій нараді, і

з їх точки зору новий законодавчий акт повинен був відповідати останньому

слову цивілістики. У ньому, на їхню думку, слід було врахувати всі, навіть самі

дрібні деталі і в той же час суб'єктам надати широку свободу. якщо

б це було проведено в життя, був би створений кодекс класичного

цивільного приватного права. Мабуть, передбачалося спиратися і на російські

правові традиції, а також на ті нечисленні нормативні акти по

цивільному праву, які були прийняті Радянською державою.

Для прихильників часткового і достатньо короткочасного допущення

товарно-грошових відносин, свободи торгівлі з обов'язковим поверненням до

методам "воєнного комунізму" (т. е. безтоварних продуктообмену,

ліквідації грошей, державної монополії на засоби виробництва) все

проекти в галузі створення нового ЦК повинні були бути зведені до

певного допуску цивільно-правових норм при безумовному пануванні

адміністративно-правових методів регулювання.

Перша ж стаття проекту Міжвідомчої наради суперечила

панівною доктрині примату інтересів пролетарської держави над

природними правами людини. Як показало життя, теорія "природних

прав "зазнала поразки, зіткнувшись із залізною практикою пролетарського

держави. Під час обговорення проекту в Колегії НКЮ була зроблена

істотна правка: з тексту виключалося вказівку на момент початку і

закінчення правоздатності, слово "людина" було замінено на "громадянин

РРФСР ", після чого статті стали цілком прийнятними для Наркомюста

Міжвідомча нарада запропонувало ввести до Кодексу статтю (в

проект ст. 9), яка цивільно-правовими засобами повинна була

захистити добре ім'я. Включення до сфери цивільно-правових відносин

окремих особистих немайнових відносин відповідало інтересам радянського

цивільного права. Колегія НКЮ визнала за необхідне виключити дану

статтю з проекту.

Таким чином, Загальну частину ГК, розроблену Міжвідомчою

нарадою і складалася з 13-ти статей, в цілому Колегія НКЮ схвалила. В

інші розділи проекту були внесені істотні зміни, багато статей

Колегія виключила. Підставою для критики стала відсутність у проекті

класової спрямованості, а точніше, в провину ставилося суто цивільно

правовий підхід до тих проблем, які до того вирішувалися адміністративним

способом.

Наступна частина Кодексу повинна була, на думку розробників,

називатися "Про майно". Вона відкривалася статтями про поділ майна

на рухоме і нерухоме, які і в Міжвідомчій нараді викликали

суперечка. Серед декретів перших років Радянської влади ми зустрічаємо, наприклад,

Декрет про скасування права власності на нерухомість у містах. Відміна

приватної власності на землю повинна була ліквідувати і традиційне

розподіл власності на рухоме і нерухоме майно. І хоча

остаточна ясність в дане питання було внесено лише на сесії ВЦВК,

затвердила ГК, Колегія НКЮ статті з проекту виключила.

Під час обговорення в Міжвідомчій нараді багато суперечок викликала

формулювання норм про право власності на землю (ст. 21 ГК, ст. 16

проекту). Більшістю голосів було прийнято рішення сформулювати статтю

так: "Земля є надбанням загальнонародним і не може бути предметом

приватної власності. Володіння землею допускається тільки на правах

користування ". Обрана Комісією формулювання, звичайно, не цілком чітко

відображала факт переходу землі в нашій країні виключно у власність

держави. Однак вона повторювала статті Селянського наказу про землю,

включеного Леніним до Декрету про землю: "Вся земля ... звертається до

всенародне надбання ".

Колегія забракувала і ряд статей, що містили важливі для речового

права визначення складової частини і головної речі (хоча були залишені

статті, що встановлювали приналежність), разделімого і нероздільного

майна, замінних і незамінних, споживаних і не споживаних речей.

Творці проекту ГК в НКЮ, мабуть, хотіли залишити за суддями більш

широкі можливості для розсуду при вирішенні цивільно-правових спорів.

Це підтверджує і вислів П. І. Стучки про складність для радянського

народного судді і більшості населення відділення сумлінного

набувача від недобросовісного.

Правова основа договорів купівлі-продажу була закладена ще влітку 1921

декретом «Про справляння плати за товари, які відпускаються державою для

приватного господарства ». Пізніше предмети, перелічені в ст. 21,22,53 ГК, стали

об'єктами державної монополії і не могли відчужуватися приватним особам. В

вересні 1921 року було прийнято перший Положення про підрядах і поставках, а в

травні 1922 року були розширені права держорганів на здачу підрядів приватним особам

(Регламентація застави, авансових сум). У тому ж році був встановлений

публічний торговий порядок здачі підрядів.

Орендарю надавалося право збувати продукцію підприємства на

вільний ринок, договір міг передбачати постачання підприємства

державним сировиною. Разом з тим на орендаря покладався ряд

обов'язків: договір визначав, якого роду вироби і в якій кількості

повинен виробляти орендар; визначалася частка продукції, обов'язкова

для здачі державі; на орендаря покладався обов'язок підтримувати

підприємство на належному технічному рівні. Терміни жорстко регламентувалися,

як і інші умови оренди (ст. 416 ЦК).

Загальні умови, на яких укладалися договори, також

регламентувалися ГК. Так, ст. 33 ГК визнавала будь-який договір

недійсним, якщо він укладався однією з сторін під впливом «крайньої

потреби »і на невигідних для неї умовах

Серйозно обговорювалося в Міжвідомчій нараді питання про можливість

використовувати іноземну валюту і визначати суми договорів в золоті.

Оскільки в 1922 р курс радянського паперового рубля падав, нормативне

врегулювання порядку розрахунків за договором було дуже важливо.

Розробка статей про позовну давність була доручена представнику ПКЮ

І. С. Урисону. Однак в протоколі обговорення говориться, що Нарада

розробило цей відділ в 7-ми статтях. Таким чином, можна припустити,

що статті були перероблені в процесі обговорення.

Центральне місце в проекті Міжвідомчої наради займав розділ

"Речове право", розроблений досить детально. Він включав "Право

володіння "," Право власності "і" Застава та заклад ". Статті про право

володіння обговорювалися 25 серпня. На Міжвідомчій нараді з цього

приводу не було єдності. Представники України Т.П. Єфименко та ВРНГ М.С.

Венеціанов висловили свої особливі думки, які на увазі брак часу

не обговорювалися, а були долучені до проекту. Колегія НКЮ відхилила статті про

володінні в цілому. Негативне ставлення до володіння грунтувалося на розумінні

його як інституту, притаманного виключно буржуазному праву. особливо

небезпечної бачилася можливість набуття права власності за давністю

володіння. Можна сперечатися, чи доцільно було виділяти в проекті особливу

главу, але захист прав володіє не власника, якщо підстави його

володіння правомірні, від будь-яких третіх осіб, включаючи власника, потрібна і

при соціалізмі.

Міжвідомча нарада обговорило і схвалило статті про заставу та

закладі, а також окремі види зобов'язань.Розділ про заставу обговорювалося в

Колегії НКЮ.

Таким чином, можна зробити висновок, що проект Міжвідомчої

наради був, не так уже й поганий, в ряді випадків критикувався явно

несправедливо. Мали місце недоліки проекту, на думку критиків, були

породжені тим, що складався він юристами старої школи. Причина неприйняття

Колегією НКЮ проекту Кодексу, розробленого юристами старої школи,

укладена в іншому: в проекті була слабко виражена класова спрямованість, про

якої так багато говорилося в листах Леніна.

Після того, як проект був забракований (хоча окремі розділи

схвалювалися НКЮ), постало питання про створення нової комісій для підготовки ГК.

Проект було доручено розробити Гойхбарг. Так закінчилося співробітництво

юристів-комуністів з юристами старої школи. Однак не можна сказати, що воно

виявилося абсолютно безплідним. Значне число статей проекту

Міжвідомчої наради було взято Гойхбаргом в свій проект Кодексу,

що дозволило йому представити його практично через 2 тижні.

Список використаної літератури:

1. Корсновскій А.А.

"Історія російської армії." М. 92 р-153 c.

2. Історія Росії з давніх часів до кінця 19 століття. Під редакцією

А.Н.Сахарова. М.: 89 м-265 с.

3. Власов В.І.

Історія держави і права Россіі.Ізд.2-Є.-Ростов н / Д: Д:

«Фенікс», 2003.-192 с.

4.Зуев М. Н.

Історія Росії з найдавніших часів до кінця XX століття: Учеб.

допомога. - М .: Дрофа, 2001.-300 с.