Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія оподаткування 3

Скачати 12.36 Kb.
Дата конвертації 05.03.2019
Розмір 12.36 Kb.
Тип реферат

Екскурс в історію оподаткування

Вивчення історії оподаткування дозволяє простежити еволюцію податків від праналогов до сучасних систем податкових платежів, що перетворилися в прямий фактор економічної могутності держави.

З огляду на ступінь розвиненості оподаткування і характеру впливу податків на соціально-економічні процеси в суспільстві, можна умовно виділити п'ять періодів в становленні податків і оподаткування:

- Допетровська епоха

- Петровська реформа

- НЕП

- Становлення

- Реформування

Кожному з цих історичних періодів притаманні свої характерні ознаки і особливості, зумовлені досягнутим рівнем розвитку державності і товарно-грошових відносин.

допетровська епоха

Прийнято вважати (згідно дійшли письмовими джерелами), що російське оподаткування бере свій початок лише з IX ст., Коли відбулося об'єднання східнослов'янських племен і інших народів в ранньофеодальні держави, яке отримало пізніше назву Київська Русь. Податки називалися в той час «подати» або «тягаря». Основний податкової формою виступали натуральні збори в княжу казну, іменовані даниною.

У ранньофеодальної Русі данину спочатку стягувалася тільки у вигляді контрибуції з переможених народів, але поступово з нерегулярних зборів вона перетворювалася в постійний прямий податок - оброк, тобто продуктового або грошового платежу, що виплачується феодально-залежними селянами феодалам як продуктової або грошової земельної ренти. На відміну від панщини, стягування оброку передбачало присвоєння феодалом додаткового продукту, який сплачувався грішми, продуктами харчування, товарами і виробами ремісників. Грошовий оброк виплачувався селянином з доходів, виручених їм від продажу частини свого врожаю на ринку.

Одиницею прямого оподаткування в Київській Русі виступав «дим» (кількість печей і труб в господарстві платника) або «рало» (соха, плуг). Данина стягувалася «повозитися» (привозили до столиці, до Києва) і «полюддя» (князь з дружиною сам їздив за нею) шляхом «кружляння» (обходу обкладених даниною територій - округів) і «годування» (безпосереднього збору обумовлених розмірів данини і оброків , включно із утриманням князів і дружини). «Кружляння» і «годування» здійснювалося з листопада по квітень, протягом яких зібрані податки звозилися в спеціально встановлені та охоронювані місця - становища, опорні пункти і цвинтарі. Навесні данину звозилась до Києва, звідти князі вивозили її для обміну та продажу в інші країни. Полюддя проіснувало в окремих князівствах до середини XII століття. Сплачувалися в цей період і непрямі податки у вигляді торгових і судових мит, з яких найбільшого поширення набули:

Мит - збір, що стягується при перевезенні товару через застави у міст і великих селищ і званий

Гостинного - збір при наймі купцем лавки для продажу товарів

Звальних - невеликий збір за складування товарів

Значніше - збір при зважуванні товару (пудові)

Помірне - збір при мері сипучих товарів

Пляма - збір при таврування продаваних коней (ставили смоляне пляма-клеймо на ногу коня)

Письмове - збір за запис товару в книгу

Тамга - збори за право купівлі-продажу - відомий відсоток вартості товару або заявленого купцем капіталу, на який він хоче придбати товар.

Саме від слова «тамга» і сталося сучасне слово митниця, що позначає державна установа, що контролює провіз вантажів.

Право встановлювати «митий» належало державі, нерідко воно продавалося приватним особам і духовенству. У цих випадках кошти від «мита» йшли на утримання в справності мостів і доріг, а розмір «мита» визначався особливими грамотами. Іноді посадовим особам дозволялося використовувати «митий» в якості «корми». Незаконні «миті» відбиралися в казну.

В цей же час князь Олег Віщий, який об'єднав в результаті походів навколо Києва землі кривичів, сіверян, в'ятичів, тиверців та інших, крім данини, зобов'язав підкорені племена поставляти йому воїнів. Розмір данини виступав постійним джерелом внутрішньодержавних конфліктів. Так, Великий Київський князь Ігор, був убитий в 945 році древлянами при спробі повторно зібрати з них данину.

У XIII - XIV ст. роль продуктового оброку підвищується одночасно із зростанням господарської самостійності селян і майнового розшарування в селі. Починається тенденція до фіксації розміру оброку. Подальший розвиток товарно-грошових відносин веде до зростання грошового оброку, що отримало найбільше поширення в Новгородських землях.

Це - важлива особливість російського оподаткування, що показує більш високий рівень його розвитку в порівнянні з ранньофеодальної Західною Європою, де панували нерегулярні податки і збори.

Після завоювання Русі Золотою Ордою (до кінця XIII століття) регулярної даниною були обкладені всі руські землі. Монгольськими численниками під керівництвом Кітата був проведений перепис населення, що поклала початок стягування данини з російської землі.

Одиницею оподаткування в містах був двір, а в сільській місцевості - господарство. Літописи називають 14 видів «ординських тягарів», основними з яких були податок безпосередньо монгольського хана ( «вихід» або «царева дань»), торгові збори ( «Мит», «тамка»), візницького повинності ( «ям», «підводи» ), збори на утримання монгольських послів ( «корм») і т.д. податкові повинності стягувалися сріблом і натуральними платежами.

Щорічно з російських земель у вигляді данини йшло величезна кількість срібла: «Московський вихід» - 5 - 7 тис. Руб., «Новгородський вихід» - 1,5 тис. Руб.

«Ординський тягаря» сильно виснажували економіку, гальмували розвиток товарно-грошових відносин. Руйнівні набіги відбувалися, найчастіше, в результаті відмови від сплати або неповної сплати податків хану окремими князівствами або територіями.

Розпад Золотої Орди як єдиного державного утворення, політичне об'єднання на цій основі російських князівств навколо Москви, відродження російської централізованої влади і державності дозволило Великому князю московському Івану III в 1476 р повністю відмовитися від сплати данини Орді. Їм же було покладено початок докорінної податкової реформи, необхідність якої виникла в зв'язку з утворенням Московської держави.

Іван III скасував «вихід» і ввів нові прямі і непрямі податки. У складі прямих податків провідне місце зайняв подушний податок, який стягувався в основному з селян і посадських людей. Важлива роль в податковій системі відводилася цільовим податків (зборів) для фінансування певних державних витрат - піщальние (для лиття гармат), полонянічние (для викупу воїнів з полону), стрілецькі подати (на утримання регулярної армії) та інші збори. Вони фінансували становлення молодого Московської держави. До складу непрямих податків увійшли колишні і деякі нові акцизи і мита.

Була введена і перша російська податкова декларація - «сошное лист». «Соха» - це перекладна умовна податкова одиниця виміру земельної ділянки, яка використовується для оподаткування прямими податками. Техніка «сошного листи», видозмінюючись відповідно до зміни самої «сохи» і з додатковими завданнями, давайте переписувачам, з часом набула стійкі форми, закріплені в спеціальних книгах сошного листи і Писцовой наказах. Сошне лист здійснювалося зазвичай писарем і складалися при ньому Подьячий. За основу кожного даного опису бралася книга попереднього опису, в даному випадку називалася присмакового. Писар повинен був об'їхати доручений йому повіт, описати місто і всі села, встановити число платників і кількість оброблюваної ними землі, визначити прибуток або збиток обробленої землі, що підлягає обкладенню.

Таким чином була створена постійно діюча податкова система, як впорядкована певним чином сукупність податкових форм, видів податків і методів оподаткування. Це ще одна характерна риса російського оподаткування, що вигідно відрізняє його від оподаткування Західної Європи.

Цар Іван Грозний був великим майстром з «вибивання» грошей для наповнення скарбниці. Якось він відправив посильних до Пермі за декількома возами кедрового дерева, знаючи, що кедр там не росте. Коли ж посильні прибутку і заявили, що не можуть знайти таких дерев, цар велів стягнути з них 12 тисяч рублів за те, що вони навмисно це приховали.

Податкова система Росії в XV- XVII ст. була складна і заплутана, особливо в частині контролю за оподаткуванням, коли кожен наказ (відомство) відповідав за стягування лише одного якогось податку. У зв'язку з цим за часів царювання Олексія Михайловича Романова (1629 - 1676гг.) Був створений єдиний податковий і бюджетний орган - Рахункова палата, в сферу діяльності якої входив загальний контроль за працюй всіх наказів (відомств) та за виконанням дохідної частини державної скарбниці Росії. Реформа 1679-1681 рр. поставила на чолі фінансових установ наказ Великий скарбниці. До 1701 року з цього наказу виділилося установа, зрушивши Велику скарбницю в питаннях оподаткування з першого місця. Цією установою стала Бурмистерская палата, або Ратуша. Указ від 30 січня 1699 року звільняв воєвод від збору податків. Відтепер цим повинні були займатися бурмистри (старости з селян).

Поширений звичай - платити за роботу не грошима, а горілкою, сприяв розвитку корчемства. Корчемство - таємне виготовлення, провезення і продаж предметів, обкладених акцизом або складових регалій скарбниці (вино, пиво, тютюн, сіль). У московській Русі встановлюється питейная регалії, але народ не мирився з нею, продовжував по-старому сам варити пиво. Переслідування корчемства як зловживання, завдає шкоди казенним доходам, входило в обов'язок камер-колегії. Для знищення корчемства і з'єднаних з ним численних слідчих справ Єлизавета Петрівна ввела один загальний відкуп, що існував протягом 120 років.

У зв'язку з постійними війнами, які вела Росія в XVII столітті, податковий тягар було надзвичайно величезним. Введення нових прямих і непрямих податків призвело до різкого посилення і без того важкого податкового тягаря, а підвищення в 1646 році акцизу на сіль (в чотири рази) послужило поштовхом до народних виступів, які потрапили в історію під назвою «соляні бунти». Не маючи сил придушити повстання, цар поступився, і уряд задовольнив всі вимоги повсталих, що свідчило про слабкість державного апарату.

висновок

Таким чином, податкова система Росії в допетровську епоху являла собою:

- протягом IX- XI ст. мала натуральний характер. Виникнення внутрішніх мит пов'язане з появою християнства. Розвивається торгівля.

- XII- XIIIвв. складалася під впливом вимог господарського життя. З розвитком товарно-грошових відносин, зміною соціально-економічних умов і розширенням меж держави податкова система поступово ускладнювалася.

- XIII - XIV ст. розвиток фінансової системи Русі припинено татаро-монгольською навалою.

- XIV - XVII ст. формується фінансова система і основну частину податків складають кошти. Формуються передумови для економічних перетворень, розвиваються міста, розширюються торговельні зв'язки.

зміст

Екскурс в історію оподаткування 3

Допетровська епоха 3

висновок 9

Список літератури 10

Список літератури

1. Барулин С.В. Теорія та історія оподаткування. Підручник - 2006р.

2. Романовський М.В., Врублевський О.В. Податки та оподаткування. Підручник - 2009р.

3.Бризгалін А.В., Берник В.Р., Головкін О.М. Податки, Люди, Час ... або цей безмежний світ податків - 2008р.

Федерального державного освітнього закладу

ДОДАТКОВОГО ОСВІТИ

«ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ Федеральної ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ»

м. Санкт-Петербург

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

"Економічна теорія"

«Історія виникнення і розвитку податків

і оподаткування в допетровську епоху »

Програма професійної перепідготовки

"Податки та оподаткування"

Слухач групи № 6 П _____________ П лющева А.В.

Викладач ____________ _____________ Юркіна В.В.

Санкт-Петербург 2011р.