Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Конспект уроку на тему: Історія розвитку санітарії та гігієни

Скачати 54.76 Kb.
Дата конвертації 04.01.2018
Розмір 54.76 Kb.
Тип конспект


бланк у підтвердженням

Автономне установа середньої професійної освіти Ханти - Мансійського автономного округу - Югри

«СУРГУТСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖЗАТВЕРДЖУЮ
Зам. директора по УМР

_____________________
«_____» вересень 2015 р


Методична розробка відкритого уроку

Дисципліна Санітарія та гігієна

Спеціальність - 100701 Комерція (по галузях)


Тема уроку «Історія розвитку санітарії та гігієни»
Посада

Прізвище / підпис

Дата

розробили

викладачі

Кирильчук Лілія Костянтинівна

13.09.2015

Сургут, 2015Технологічна карта вивчення теми


Предмет, група

Санітарія та гігієна, 2 курс

Тема урока

«Історія розвитку гігієни»

Мета уроку

Вивчити історію розвитку гігієни, створити умови для освоєння учнями нової інформації

Вид навчального заняття

Урок - конференція

Тип уроку

Урок формування нових знань

міжпредметні зв'язки

Природничі науки (біологія, історія, хімія)

Використовувані педагогічні технології

Робота в малих групах, ділова гра

Прогнозований (планований) результат

особистісні

Прояв емоційно-ціннісного ставлення до навчальної проблеми.

Прояв творчого ставлення до процесу навчання.

метапредметние

Пізнавальні:

1.Уметь знаходити і виділяти необхідну інформацію.

2. Аналізувати та узагальнювати отриману інформацію.

3. Визначати основні і другорядні питання досліджуваної теми

регулятивні:

1.Виполнять навчальне завдання відповідно до мети

комунікативні:

1.Уметь узгоджувати позиції в пошуку інформації.

2. Відстоювати свою точку зору.

3. Висловлювати свої думки відповідно до поставлених завдань.

Предметні

1. Знати історію розвитку санітарії та гігієни.

2. Застосовувати знання у практичній діяльності.

3. Давати власну оцінку вивченого явища.

форми роботи

Індивідуальні, групові, фронтальні

Використовувані методи навчання

Методи: проблемний, дослідження і практичного застосування

завдання уроку

Навчальні

Розвиваючі

виховні

Сформувати знання про історію розвитку гігієни

Розвивати уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки

Обгрунтувати відповідальність кожного за дотримання санітарії та гігієни

Матеріально-технічне та дидактичний оснащення уроку

Обладнання: мультимедійний проектор, персональний комп'ютер викладача

Ресурси: інформаційні карти з дидактичним матеріалом до урокуХід урокуОрганізаційно - діяльнісна структура уроку

Етап 1

організаційний момент

Мета: вітання, перевірка готовності до уроку

Тривалість етапу:

2 хвилини

діяльність викладача

діяльність учнів

формуються компетенції

Вітає учнів, перевіряє готовність до уроку.

Вітають, налаштовуються на роботу

Уміння організувати своє робоче місце

етап 2

Мотивація, цілепокладання

Мета: підвести до формулюванні теми

Тривалість етапу:

7 хвилин

діяльність викладача

діяльність учнів

формуються компетенції

Ставить перед учнями завдання - подивитися відеофрагмент і записати в таблицю проблему, яка хвилює людство.

Слухають, дивляться фрагмент фільму, думають над формулюванням проблеми

Уміння виділяти головне.

Виконувати завдання відповідно до мети роботи.

етап 3

Вивчення нового матеріалу

Мета: створення умов для сприйняття нового матеріалу

Тривалість етапу:

45 хвилин

діяльність викладача

діяльність учнів

формуються компетенції

Завдання 1. Пропонує висловитися про обраної проблеми (група повинна укластися за 2 хвилини).

В ході бесіди - з'ясувати пріоритетність проблеми.

Учням в процесі проведення уроку пропонується заповнити таблицю. (Додаток 1)

Завдання 2. Заслуховують групу учнів, яка підготувала інформацію по темі: Розвиток гігієнічних знань в стародавньому світі. Інформація супроводжується презентацією. (Додаток 2).

Завдання 3. Заслуховують групу учнів, яка підготувала інформацію по темі: Формування гігієнічних знань. Інформація супроводжується презентацією. (Додаток 3).

Завдання 4. Заслуховують групу учнів, яка підготувала інформацію по темі: Розвиток гігієни в Росії. Інформація супроводжується презентацією. (Додаток 4).

Завдання 5. Заслуховують групу учнів, яка підготувала інформацію по темі: Російські державні діячі, епідеміологи, лікарі - гігієністи. Інформація супроводжується презентацією. (Додаток 5).

Слухають, записують дані в таблицю.роблять висновокОбговорюють результати, висловлюють свою думку

Слухають, заповнюють таблицю


Самостійно вибирати обсяг інформації.

Шукати і виділяти необхідну інформацію.

Пред'являти результат діяльності.

Виділення суттєвої інформації.

Узагальнювати, робити висновки, аналізувати.

Встановлювати логічну причинно-наслідковий зв'язок.

Осмислювати проблемну ситуацію.

Висловлювати свої думки відповідно до поставлених завдань.

Складати усний розгорнуту відповідь.

Співвіднесення своїх поглядів з іншим баченням.


етап 4

закріплення знань

Мета: перевірити і

застосувати отримані знання

Тривалість етапу:

13 хвилин

діяльність викладача

діяльність учнів

формуються компетенції

Пропонує обговорити проблему: «Дотримання особистої гігієни.

Обговорюють важливість дотримання особистої гігієни та наслідки її недотримання.

Володіти прийомами самоаналізу

етап 5

рефлексія

Мета: з'ясувати інтерес учнів до виявленої темі

Тривалість етапу:

9 хвилин

діяльність викладача

діяльність учнів

формуються компетенції

Пропонує завдання дописати пропозиції -

Я не знав ... - Тепер я знаю ...

Я не вмів ... - Тепер я вмію ...

пропонує прочитати

Дописують пропозиції -

Я не знав ... - Тепер я знаю ...

Я не вмів ... - Тепер я вмію ...

За бажанням зачитують

Дають оцінку своєї діяльності.

формулювати висловлювання

Аргументувати свою відповідь

Творче ставлення до виконання завдання

Шанобливе ставлення один до одного

Етап 6.

Підсумок уроку. Домашнє завдання

мета:

настрій на наступний урок

Тривалість етапу:

4 хвилин

діяльність викладача

діяльність учнів

формуються компетенції

Підводить підсумок уроку, виставляє оцінки

Коментар домашнього завдання - написати есе «До чого може привести недотримання санітарії і гігієни в моїй професії»

слухають

Записують домашнє завдання, задають питання

Виконувати завдання відповідно до мети роботиДодаток 1

Таблиця для оформлення учнями

п / п

питання

передбачуваний відповідь

1

В яких країнах сформувалися перші гігієнічні правила, назвати основоположників наукової медицини.

У Стародавній Індії задовго до нашої ери були поширені багато гігієнічні правила, які потім увійшли в звід законів Ману. У Китаї були поширені правила дієтичного харчування, водні процедури, сонячне опромінення, лікувальна гімнастика як заходи по зміцненню здоров'я і підвищенню загальної опірності хворобам. Гіппократ систематизував і узагальнив гігієнічні знання у вигляді трактатів: «Про повітря, воді та грунті", "Про здоровий спосіб життя". Саме в цих працях Гіппократ вперше визначив роль і значення чистого повітря, води, ґрунту для життя людини. У своїх рекомендаціях Гіппократ вимагає від лікаря піклуватися про здорових заради того, щоб вони не хворіли.

2

Поява перших гігієнічних заходів в Росії

У XVII ст.виходить праця Єпіфанія Славеніцкого під назвою "Громадянство звичаїв дитячих", де автор вперше детально викладає питання гігієнічного виховання підростаючого покоління. Для організації медичної допомоги в 1581 р була створена Аптекарська палата, а з 1620 р медична допомога зосередилася в Аптекарському наказі. З цього періоду почали видаватися законодавчих актів: "Про застереження від скотинячого відмінка" (1640 г.), "Про заходи проти поширення чуми та інших хвороб" (1670 г.). Після спалаху епідемії чуми (1654 г.) належало початок обліку померлих від епідемії. У XVII ст. за указом Петра I замість Аптекарського наказу створюється Медична канцелярія (1716 г.)

3

Основоположники російської гігієнічної науки

Особливу роль у розвитку гігієни в Росії зіграв М. В. Ломоносов. За його ініціативою в 1755 р був відкритий Московський університет, який об'єднував навколо себе всі російські прогресивні сили тієї епохи. Основоположники вітчизняної клінічної медицини (Н. І. Пирогов, С. П. Боткін, Г. А. Захар'їн, А. А. Остроумов і багато інших) не тільки були прихильниками профілактики, але і вважали гігієну найважливішою галуззю медичних знань в боротьбі за здоров'я населення. У 1892 р почало працювати Московське гігієнічний суспільство, організоване Ф. Ф. Ерісманом. Перший нарком охорони здоров'я Н. А. Семашко проводив титанічну організаторську роботу по забезпеченню санітарного благополуччя країни, розробляв найважливіші законодавчі документи з питань профілактичної медицини.

4

Російські державні діячі, епідеміологи, лікарі - гігієністи.

Онищенко Геннадій Григорович - доктор медичних наук, професор, заслужений лікар. З березня 2004 року по 2014 є керівником Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини при Міністерстві охорони здоров'я і соціального розвитку РФ і головним державним санітарним лікарем РФ.

Анна Юріївна Попова (рід. 18 жовтня 1960 року, Ростов-на-Дону) - російський державний діяч. Лікар-епідеміолог, лікар-гігієніст, організатор охорони здоров'я. Керівник Росспоживнагляду з 10 квітня 2014 роки (т.в.о. з 23 жовтня 2013 року), Головний державний санітарний лікар Російської Федерації. Доктор медичних наук.

Додаток 2

Розвиток гігієнічних знань в стародавньому світі

Виникнення гігієни сягає в далеке минуле, до витоків народної попереджувальної медицини. З метою збереження здоров'я народ використовував звичаї і навички, які в певній мірі допомагали зберегти життя в несприятливих умовах навколишнього середовища. Поступово народний досвід, накопичений за багато століть і широко використовуваний в житті, оформився в народну медицину.

У період виникнення медицини ще не можна було говорити про гігієну як науку, бо відбувалося лише зародження початкових відомостей і примітивних правил охорони здоров'я. Але вже в ті далекі часи було відомо, що лікування ще не запобігає поширення масових хвороб і що поряд з умінням лікувати не менш важливе значення має вміння попереджати захворювання.

Тому була спроба узагальнити і систематизувати окремі гігієнічні поради про збереження здоров'я. У Стародавній Індії задовго до нашої ери були поширені багато гігієнічні правила, які потім увійшли в звід законів Ману. У Китаї були поширені правила дієтичного харчування, водні процедури, сонячне опромінення, лікувальна гімнастика як заходи по зміцненню здоров'я і підвищенню загальної опірності хворобам.

Особливий інтерес для розуміння історії гігієни представляє розвиток ідей профілактики в Стародавньому Єгипті, Стародавній Греції і Римської імперії. Так, в Стародавньому Єгипті задовго до нашої ери проводились роботи по осушенню грунту, існували правила по влаштуванню і утриманню вулиць, споруджувалися водопроводи. В античній Греції вже здійснювалися систематизація та подальше накопичення гігієнічних знань. Основоположник наукової медицини Гіппократ (460 р. До н.е. е.), Узагальнюючи знання і досвід в області лікувальної медицини, зробив спробу визначити значення навколишнього середовища для здоров'я людини. Уже тоді особливого значення Гіппократ надавав особливостям клімату і умов місцевості, способу життя людей, праці, харчування, фізичних вправ. Гіппократ систематизували узагальнив гігієніч-ські знання у вигляді трактатів: «Про повітря, воді та грунті", "Про здоровий спосіб життя". Саме в цих працях Гіппократ вперше визначив роль і значення чистого повітря, води, ґрунту для життя людини. У своїх рекомендаціях Гіппократ вимагає від лікаря піклуватися про здорових заради того, щоб вони не хворіли.

Прогресивні погляди Гіппократа дуже вплинули на розвиток медицини не тільки в Греції, але і в Римі. В історію медицини увійшли також імена Аристотеля, Асклепія, Галена і багатьох інших. Прогресивні погляди Гіппократа дуже вплинули на розвиток медицини не тільки в Греції, але і в Римі. В історію медицини увійшли також імена Аристотеля, Асклепія, Галена і багатьох інших.


додаток 3

Формування гігієнічних знань

Період Середньовіччя (VI-XIV ст. Н. Е.) Характеризувався глибоким застоєм у всіх сферах життя - в політиці, філософії, побуті, медицині і т. Д. У науці того часу панували всякого роду ідеалістичні й містичні уявлення.

Громадська санітарія в Середні століття грала незначну роль в силу панували в той час поглядів на причини хвороби. Не випадково цей період увійшов в історію як епоха грізних епідемій чуми, тифу, холери, лепри, сифілісу і т. Д. Тільки в XIV в. від чуми в Європі померло 25 млн чоловік, т. е. у 4 населення. Поширенню різних епідемій сприяли торгівля, мореплавання, розширювали контакти між людьми.

У XV-XVI ст. з розвитком природознавства увагу ряду вчених знову було залучено до окремих питань гігієни, зокрема до професійної гігієни. Інтерес до останньої був обумовлений в першу чергу розвитком кустарного виробництва і мануфактур. У період переходу від феодального ладу до капіталізму відзначається зростання наукових і технічних знань, в першу чергу в галузі фізики і хімії. Зростання виробництва і торгівлі, який створював нові економічні зв'язки між різними країнами, спонукав до створення огорожі передових для того часу капіталістичних країн від небезпеки епідемій.

Головні інтереси медицини були зосереджені на боротьбі з епідемічними хворобами, забирає велику кількість життів і послаблює військову міць держав. Розвиток капіталізму в зв'язку з впровадженням машинного виробництва привело в кінці XVIII - початку XIX ст. до різкої інтенсифікації праці, високому травматизму і масовим професійних хвороб. Промислові підприємства своїми викидами забруднювали повітря, водойми, грунт. При цьому розвиток хімії та інших наук створило можливість досліджень навколишнього середовища. У зв'язку з цим, у другій половині XIX ст. в гігієні лабораторно-експериментальний метод набув широкого застосування. У цей період завдяки роботам Л. Пастера, Р. Коха, Е. Паркса, М. Петтенкофера, К. Флюг і М. Рубнера профілактична медицина вперше змогла спертися на наукову основу. В інструкціях з гігієни М. Петтенкофера, К. Флюг, М. Рубнера знайшли відображення положення, що стали згодом основою комунальної гігієни, гігієни харчування, гігієни дітей та підлітків. Ф. Ф. Ерісмана називав М. Петтенкофера батьком експериментальної гігієни. На думку М. Петтенкофера, гігієна не може задовольнятися лише знанням фізіології людини, необхідно вивчати навколишнє середовище - повітря, воду, грунт, одяг, які є факторами, що визначають стан здоров'я людей.


додаток 4

Розвиток гігієни в Росії

Виникнення санітарної культури в Стародавній Русі можна віднести до XI-XII ст., Коли під час жорстоких епідемій чуми і віспи стародавні слов'яни, знаючи про заразність цих хвороб, прагнули захиститися від них. Для цього ставили застави і вживали заходів, спрямовані на попередження поширення інфекційних захворювань (спалювання одягу хворих, обкурювання полином і ін.). Народам Стародавньої Русі були відомі важливі правила будівництва та благоустрою міст. У стародавніх пам'ятках російської писемності зустрічаються вказівки, що при будівництві міст і сіл слід уникати низьких і болотистих ділянок, які надають несприятливий вплив на здоров'я. У Новгороді вже в XI ст. були споруджені водопровід і каналізація, деякі вулиці і площі були забруковані, проводилася їх регулярне очищення. З незапам'ятних часів на Русі влаштовувалися шахтні колодязі, тайники, призначені для постачання міста водою під час облоги. Подібного роду споруди були в Воронежі, Єльці і інших містах. У Москві з 1633 р жителі міста почали користуватися водопроводом; стічні води віддалялися через канави, створювалися зачатки асенізації.

У Древній Русі існували уявлення про харчову санітарії. Так, документ часів Івана Грозного "Домострой" наказував столовий посуд завжди ретельно мити, чистити, скребти, полоскати гарячою водою і висушувати. Були відомі протицингові властивості ряду овочів. У школах Київського князівства було організовано харчування дітей. Для організації медичної допомоги в 1581 році була створена Аптекарська палата, а з 1620 р медична допомога зосередилася в Аптекарському наказі. З цього періоду почали видаватися законодавчих актів: "Про застереження від скотинячого відмінка" (1640 г.), "Про заходи проти поширення чуми та інших хвороб" (1670 г.). Після спалаху епідемії чуми (1654 г.) належало початок обліку померлих від епідемії. У XVII ст. за указом Петра I замість Аптекарського наказу створюється Медична канцелярія (1716 г.), видається ряд указів з охорони здоров'я населення, вводиться в церквах запис народжених і померлих (1712 г.). Велика увага Петро I приділяв розвитку військової санітарії і загальному санітарному благополуччю російської армії. Особливу роль у розвитку гігієни в Росії зіграв М. В. Ломоносов. За його ініціативою в 1755 р був відкритий Московський університет, який об'єднував навколо себе всі російські прогресивні сили тієї епохи. М. В. Ломоносов в монографії "Перші основи металургії або рудних справ" не тільки висвітлив питання організації праці і відпочинку рудокопів, їх раціональної одягу, видалення підземних вод, а й створив оригінальну теорію природної вентиляції шахт. З ініціативи М. В. Ломоносова в 1765 р був відкритий при Московському університеті медичний факультет, що обґрунтовувалося їм потребою «в достатній кількості докторів і аптек з ліками».

Основоположники вітчизняної клінічної медицини (Н.І. Пирогов, С. П. Боткін, Г. А. Захар'їн, А. А. Остроумов і багато інших) не тільки були прихильниками профілактики, але і вважали гігієну найважливішою галуззю медичних знань в боротьбі за здоров'я населення. Відомий представник російської школи клініцистів Г. А. Захар'їн (1829-1897) говорив: "Ми вважаємо гігієну не тільки необхідною частиною шкільного медичної освіти, але і одним з найважливіших, якщо не найважливішим предметом діяльності практичного лікаря. Чим зрелее практичний лікар, тим більше він розуміє могутність гігієни і відносну слабкість лікування. Хто не знає, що самі згубні і поширені хвороби, проти яких поки безсила терапія, запобігають гігієною. самі успіхи терапії можливі лише за умови дотримані ия гігієни ".

Основоположником громадського напрямки в гігієні з'явився Ф. Ф. Ерісмана. Він народився в Швейцарії. Уже в роки студентства Ф. Ф. Ерісмана захоплювався питаннями профілактичної медицини. Після закінчення університету в Цюріху (1865) Ф. Ф. Ерісмана почав працювати в очній клініці, вивчав природні і соціальні науки. У 1867 р захистив дисертацію "Інтоксикаційні амбліопії (алкогольного і тютюнового походження)". У 1869 р приїхав до Петербурга, де як лікар-окуліст займався практичною діяльністю. Ф. Ф. Ерісмана поклав багато праці для обмеження поширення епідемій висипного тифу в російських військах. Московська санітарна комісія доручила Ф. Ф. Ерісманом разом з А. В. Погожева та Є. М. Дементьєва проведення санітарного обстеження фабрично-заводських підприємств Московської губернії з метою розробки оздоровчих заходів щодо поліпшення праці робітників.

Перша світова війна, а потім Громадянська війна і неврожайні роки посилили і без того важку санітарну обстановку в Росії на початку XX століття. Корінна перебудова старої приватної медицини в державну систему охорони здоров'я почалася буквально з 1920-х рр. Вже 26 жовтня 1917 р при Військово-революційному комітеті було створено медико-санітарний відділ на чолі з М. І. Барсукова. У липні 1918 р на Всеросійському з'їзді Рад був затверджений Народний комісаріат охорони здоров'я РРФСР. Наркомом охорони здоров'я був призначений Н. А. Семашко, його заступником - З. П. Соловйов.

Перший нарком охорони здоров'я Н. А. Семашко проводив титанічну організаторську роботу по забезпеченню санітарного благополуччя країни, розробляв найважливіші законодавчі документи з питань профілактичної медицини. B 1922 в Московському університеті організував першу в нашій країні кафедру соціальної гігієни. Під його керівництвом здійснювалася боротьба з соціальними хворобами, закладалися основи охорони материнства і дитинства. У розробку проблем соціальної гігієни поряд з Н. А. Семашко великий внесок вніс З. П. Соловйов, який очолював військово-санітарну службу Червоної армії.

Таким чином, гігієна як галузь медицини пройшла довгий шлях розвитку, протягом якого вона оформилася як самостійна функціональна профілактична дисципліна.


додаток 5

Російські державні діячі, епідеміологи, лікарі - гігієністи

Геннадій Онищенко.

Починаючи з 1988 року Г.Г. Онищенко працює в Міністерстві охорони здоров'я СРСР на посаді заступника начальника Головного управління карантинних інфекцій. У зв'язку з подальшою реорганізацією міністерства в 1991 році він стає заступником голови Державного комітету санітарно-епідеміологічного нагляду Російської Федерації і одночасно заступником головного державного санітарного лікаря Росії. Ці обов'язки Геннадій Григорович виконував протягом 5 років.

З 1996 року Г.Г. Онищенко - перший заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Російської Федерації. З березня 2004 року по 2013 рік був керівником Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини при Міністерстві охорони здоров'я і соціального розвитку РФ і головним державним санітарним лікарем РФ.

Г.Г. Онищенко більше 20 років веде активні наукові дослідження в області епідеміології та профілактики інфекційних та паразитарних хвороб людини. Багато років працюючи на відповідальних постах в органах управління охороною здоров'я Росії, він органічно поєднує наукову діяльність з практичною роботою по організації і проведенню профілактичних та протиепідемічних заходів з метою забезпечення епідемічного благополуччя країни.

Поглиблене вивчення соціально-економічного значення інфекційних і паразитарних хвороб разом з економічною доцільністю різних систем їх профілактики привели Г.Г. Онищенко до розробки методології планування диференційованих комплексів протиепідемічних заходів з урахуванням природно-кліматичних умов території, а також гігієнічної оцінки стану середовища проживання людини при виникненні надзвичайних ситуацій. Особливої актуальності ці методи набули при організації профілактичних і протиепідемічних заходів в зонах соціальних конфліктів і медичному обслуговуванні біженців і вимушених переселенців, а також при плануванні протидії біологічному тероризму.

Анна Юріївна Попова (рід. 18 жовтня 1960 року, Ростов-на-Дону) - російський державний діяч. Лікар-епідеміолог, лікар-гігієніст, організатор охорони здоров'я. Керівник Росспоживнагляду з 10 квітня 2014 роки (т.в.о. з 23 жовтня 2013 року), Головний державний санітарний лікар Російської Федерації. Доктор медичних наук.

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив забруднення навколишнього середовища хлорованими дифенілами на неспецифічну резистентність і поствакцинальний імунітет» в НДІ гігієни імені Ф. Ф. Ерісмана).

У 2000 році захистила докторську дисертацію на тему «Гігієнічна безпека населення в умовах забруднення навколишнього середовища хлорованими дифенілами на прикладі модельної території».

У 2005 році присвоєно звання професор кафедри «Гігієна».

Автор і співавтор понад 70 наукових праць, двох монографій, понад 50 нормативно-методичних документів.

У Росії створено 11 науково-дослідних інститутів і центрів Росспоживнагляду гігієнічного профілю; 19 - епідеміологічного профілю

Цікаві факти

Російська держсанепідслужба має свій неофіційний гімн "На сторожі здоров'я людей", який склав в 2009 році лікар Станіслав Кривуля, який довгий час очолював санітарно-епідеміологічну службу на залізничному транспорті, а в даний час є заступником головного лікаря центру гігієни і епідеміології на залізничному транспорті.