Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Конституція Сполучених Штатів Америки

Скачати 30.53 Kb.
Дата конвертації 29.01.2020
Розмір 30.53 Kb.
Тип реферат

Конституція Сполучених Штатів Америки ст.1 розділ 1:

"Усі законодавчі повноваження, цим встановлені, пре-

доставляються Конгресу Сполучених Штатів, який складається

з сенату і палати представників. "

Конституція покладає на Конгрес "всю повноту влас-

ти ", але вона також дає повноваження Президенту рекомендувати

і накладати вето на законопроекти.Констітуція США ст.1

розділ 7: "Всі законопроекти про державні доходи исхо-

дять від палати представників, але, як і за іншими законопро-

єктам, сенат може погоджуватися з ними або вносити до них поп-

Равка.

Кожен законопроект, прийнятий палатою представників і

сенатом, перш ніж стати законом, представляється Президенту

Сполучених Штатов.Еслі він схвалює законопроект, то під-

Сива його; якщо не схвалює, то повертає його зі своїми

запереченнями в ту палату, звідки виходив законопроект.Тако-

вая палата заносить повністю заперечення Президента в свій

журнал і приступає до повторного розгляду законопроек-

та.Еслі після цього розгляду законопроект буде прийнятий

двома третинами голосів членів палати, він направляється разом

з запереченнями Президента в іншу палату, яка також

розглядає його повторно.І якщо вона схвалить законопроект

двома третинами голосів, то він стає законом.Во всіх ука-

занних випадках в обох палатах голосування виробляється в

формі висловлювання "так" і "ні" членами палати, а імена осіб,

тих, хто голосував за і проти законопроекту, заносяться в журнал

відповідної палати.Еслі будь-якої законопроект не

повернутий Президентом протягом десяти днів (не рахуючи віск-

Ресен) після того, як він був йому представлений, такий за-

законопроекти стає законом так само, як якби він був


- 2 -

підписаний Президентом; законопроект не стає законом, ес-

Чи через перенесення засідання він не міг бути повернений в

Конгрес.

Всі розпорядження, резолюції або рішення, для яких мо-

жет виявитися необхідним згоду і сенату, і палати предс-

тавітелей (за винятком питання про перенесення заседа-

ня), представляються Президенту Сполучених Штатів і

вступають в силу, тільки будучи їм схваленням; в разі неодоб-

ренію їм вони можуть бути знову прийняті двома третинами голосів

сенату і палати представників відповідно до правил і

обмеженнями, встановленими щодо законопроектів. "

Але оскільки Конгресу вкрай важко дістати дві

третини голосів, президентське вето зазвичай залишається в силі.

До 1988 р президенти використовували вето 2469 раз; в 1050

випадках це були "кишенькові вето", що не підлягають переголосо-

ванию в Конгрессе.Конгресс відкидав президентське вето 103

рази (трохи більше 7% випадків), коли представлялася можли

ність голосовать.Такім чином, загроза використовувати вето в

законотворчому процесі дає Президенту важливий інструмент

для торгів з Конгресом.

Стаття 1 (розділ 8) Конституції надає Конгрес-

су набір специфічних повноважень.

"Конгрес має право:

встановлювати і стягувати податки, збори, мита і акцизи, для

того щоб виплачувати борги, забезпечувати спільну оборону і

загальне благоденство Сполучених Штатів; причому всі сбо-

ри, мита і акцизи повинні бути однаково повсюдно в

Сполучених Штатах;

позичати гроші в кредит Сполучених Штатів;

регулювати торгівлю з іноземними державами, між

окремими штатами і з індійськими племенами;

встановлювати повсюдно в Сполучених Штатах едінооб-

різні правила натуралізації і приймати однакові закони


- 3 -

з питань про банкрутство;

карбувати монету, регулювати цінність оной і цінність

іноземної монети, встановлювати одиниці ваг і заходів;

передбачати міри покарання за підробку цінних паперів і

що перебувають в обігу монети Сполучених Штатів;

створювати поштові служби і поштові шляхи;

сприяти розвитку науки і корисних ремесел, закріплюючи

на певний термін за авторами і винахідниками ісключітель-

ні права на їх твори і відкриття;

засновувати суди, нижчестоящі по відношенню до Верховного суду;

визначати і карати акти піратства, тяжкі преступле-

ня, що здійснюються у відкритому морі, і злочини проти права

націй;

оголошувати війну, видавати свідоцтва на каперство і

репресалії і встановлювати правила щодо захоплень тро-

феев на суші і на воді;

формувати і забезпечувати армії, але асигнування на ці

мети не повинні виділятися більш ніж на дворічний термін;

створювати й утримувати військово-морський флот;

видавати правила з організації сухопутних і морських сил

і управління ними;

передбачати заходи по заклику міліції для забезпечення

виконання законів союзу, придушення заколотів і відображення втор-

жений;

передбачати заходи по організації, озброєнню і навчання

міліції та керівництву тією її частиною, яка може бути викорис

поклику на службі Сполучених Штатів, зберігаючи за штатами право

призначення посадових осіб і організації підготовки міліції в

Відповідно до вимог, встановлених Конгресом;

здійснювати у всіх випадках виняткові законодавстві

ні повноваження щодо округу (що не перевищує десяти

квадратних миль), якою, будучи уступлен окремими штатами і

прийнятий Конгресом, стане місцем перебування урядів соеди-


- 4 -

наних Штатів; здійснювати подібну владу по відношенню до всіх

земель, придбаних за згодою законодавчих зборів шта-

та, в якому ці землі перебувають, для зведення фортів, пост-

Ройко складів, арсеналів, верфей та інших потрібних споруд;

видавати всі закони, якісь будуть необхідні і доречні

для приведення в дію перерахованих вище повноважень і всіх

інших повноважень, наданих цією Конституцією пра-

вітельство Сполучених Штатів або будь-якого департаменту або

посадовій особі оного. "

Стаття 5:

"Конгрес, коли б не вважатимуть це за необхідне дві третини чле-

нов обох палат, може пропонувати поправки до цієї Консти-

туції або-за клопотанням законодавчих зборів двох третин

штатів-може скликати Конвент для пропозиції поправок; такі

поправки в обох випадках будуть мати юридичну силу в усіх

відносинах як частина цієї Конституції після їх ратіфіка-

ції законодавчими зборами трьох чвертей штатів або кон-

вентилі в трьох чвертях оних в залежності від того, яку фор-

му ратифікації запропонує Конгресс.Прі цьому жодна

поправка, яка може бути прийнята до тисяча вісімсот

восьмого року, жодним чином не повинна торкатися першу і

четверту частини дев'ятого розділу першої статті; жоден штат

без його згоди не може бути позбавлений свого рівного з іншими

штатами голосу в сенаті. "

Білль про права-поправка 1:

"Конгрес не повинен видавати жодного закону, относящего-

ся до встановлення релігії або забороняє вільне віроспо-

відання оной, або обмежує свободу слова чи друку ли

бо право народу мирно збиратися і звертатися до уряду

з петиціями про задоволення скарг. "

Таким чином найбільша влада Конгресу полягає в

його право приймати закони, безпосередньо зобов'язують всіх громадян

страни.Огромное значення мають його повноваження розпоряджатися


- 5 -

скарбницею держави.Конгресс визначає і Веделяются фонди для Прези-

дента і установ виконавчої гілки власті.Презіденти мо-

гут пропонувати бюджети для федерального уряду, але вікон-

чательно рішення про витрати виносить Конгресс.Конгресс

уповноважений створювати агентства і департаменти для виконав-

котельної гілки влади і контролювати їх деятельность.Сенат

затверджує кандидатури членів кабінету, послів, Верховного суду

і призначаються федеральних суддів і прокурорів до заняття ними

своїх кресел.Презідент не може виконувати зобов'язує його до-

говір з іноземним урядом, не отримавши схвалення двома

третинами голосів в Сенаті, не може він також "оголосити виття-

ну "-полномочіе, навмисно віддане Конституцією Конгресу.

Таким чином, Конституція надає Конгресу

більшість повноважень, необхідних для формування страте-

ня тріади консолідованого стримування: збройних

сил, міжнародної торгівлі та економічної політики.

Імпічмент-драматичний і тому рідко використовується

спосіб контролю за діяльністю Презідента.Офіцальние

особи виконавчої гілки влади можуть бути піддані імпіч-

менту більшістю голосів Палати представників і засуджені

Сенатом.Еслі дві третини сенаторів проголосують за обвіне-

ня, офіційного особа відсторонюється від должності.Лішь один Прези-

дент-Ендрю Джексон-був підданий подібній процедурі, але тоді

не вистачило одного голосу для формального вироку.

Взаємодія Конгресу і Президента визначається не

тільки відмінністю їх електоральної бази, але також і різницею

терміном їх полномочій.Члени Палати представників обираються

кожні два роки; сенатори-кожні шість лет.Презіденти мають

всього чотири роки, можливо, вісім років, щоб здійснити свої

программи.Оні визначають політику національних пріоритетів

і, як завжди, швидко просуваються з реалізацією в перший рік

повноважень до традиційного падіння популярності.Конгресс ра-

ботает повільніше, він непродуктивна головним чином пото-


- 6 -

му, що представляє великий спектр місцевих інтересов.Конгресс

приймає нові закони неспішно, а переглядає старі вельми

внімательно.Оператівность прийнять рішень Конгресом і Прези-

дентом неоднакова через різних термінів перебування в долж-

ності.Последствія цього-часті конфлікти і тупикові ситуації.

Сенатори і члени Палати представників зазвичай самостоя-

кові і за свій рахунок організовують виборчі кампаніі.То, як

вони враховують місцеві умови, має мало спільного з общенаціо-

національними партійними платформами чи політикою Презідента.Члени

Конгресу вільно діють для досягнення власних інте-

ресов без будь-якого побоювання партійних дисциплінарних заходів зі

боку Президента.

Незалежність від політичних партій і Президента позво-

ляє законодавцям домагатися переваг для власних з-

бірателей і обслуговувати спеціальні інтереси.

Протягом двохсот років Конгрес продовжував представляти

локальні інтереси і відгукуватися на політичні вимоги і

тиск общественності.Тем не менше цей інститут управління

координально ізменілся.Реформи останніх двох десятиліть сде-

лали Конгрес ще більш представницьким і подотчетним.Оні з-

змінили методику в вироблення законів і затвердження бюджету, а

також ще краще оснастили його для контролю за діяльністю

виконавчої гілки влади.

Резолюція 1973 року про військові повноваження і Акт 1974 року

про бюджет поряд з контролем за фондами привнесли зміни ко-

торие допомогли Конгресу "відняти" у Президента частину повноважень

загублених в попередні десятиліття.інституційні реформи

70-х років привели до децентралізації і, зробила Конгрес бо-

леї демократичним, але також і менш ефективно в законодавстві

стве.С нової відкритістю з'явилася велика підзвітність і від-

зивчівость на вимоги виборців, але сталося це за рахунок

зниження продуктивності і ефективності Конгресу, як законот-


- 7 -

Творчий інстітута.Нинешніе глави виконавчої влади счи-

тануть, що їм на багато важче, ніж їхнім попередникам в Білому

будинку, впливати на Конгресс.Сейчас конгресмени більш незавісіми.С

ослабленням строгих правил старшинства, якими оперували

сильні партії, координація законодавчого процесу стала бо-

леї скрутній для партійних лідерів палат.

Хоча в 70-х роках Конгрес виробив нові способи для

обмеження влади Президента, ігрища між виконавчою владою та

законодавчою гілками аж ніяк не закінчуються нульовим ре-

зультатом.Еслі одна гілка домагається якоїсь влади, інша не

обов'язково її теряет.Повишеніе ролі федерального провітельст-

ва з часів Другої світової війни надала обом гілкам

нові широкі полномочія.Проісходящіе події і проблеми дер-

дарчим політики дають можливість як Президенту, так і

Конгресу набувати повноваження в процесі вироблення своєї пози-

ціі.Война з наркобізнесом, екологічні проблеми, еко-

кий і кредитний кризи, тривале зростання бюджетного дефіці-

та породили нові повноваження для обох гілок влади.

На відміну від інших законодавчих установ, які

головним чином реагують і звичайно схвалюють пропозиції испол-

вача, сам він, на думку деяких вчених, є джерелом

найважливіших політичних ініціатів.В відміну від інших законот-

Творчий органів, яким Конституція забороняє видавати зако-

ни, що належать до сфери прерогатив виконавчої гілки, або чиї

рішення можуть бути припинені президентським вето і голосу-

ми виборців, американський Конгрес практично користується

такий же юрисдикцією, як і національне правітельство.Скорее

за Конгресом, ніж за Президентом або виборцями, залишається

останнє слово з проблем державної політікі.Хотя

Конгрес приділяє серйозну і часто пріоритетний вплив перед-

лежання Президента і виконавчих відомств, він заявляє Пре-

нерезиденту "ні" так само часто, як і "так" .Але навіть коли він під-

підтримувати ініціативи виконавчої влади, її пропозиції


- 8 -

рідко проходять через законодавчий процес, не будучи під-

вергнута значних змін.

Конгрес має обслуговуючий персонал, не порівнянний ні з

якістю, ні за кількістю з іншими законодавчими учрежде-

нями країн міра.Кроме того, у нього є система узкоспеціалі-

зірованних комітетів, які мають повної автономіей.Члени Конг-

ресса добре освічені, і більшість з них мають

політичний досвід, отриманий на різних рівнях управленія.Бу-

Дучі одного разу обраними, вони виявляють тенденцію залишатися в

займаних ними кріслах Конгресса.Оклади у них щодо ви-

сокие, додаткові привілеї значні, а пенсійне забезпе

печення по-справжньому веліколепно.Інстітуціональная влада

Конгресу доповнюється повноваженнями, якими законодавці поль-

ються індівідуально.Виполняя завдання комітетів, члени Конгрес-

са набувають політичного досвід, а разом з ним здатності

визначати державну політику в сфері повноважень соот-

відних комітетов.Но вплив окремих законодавців на

політику не обмежується відтепер сферою діяльності не-

то одному з комітетов.Уже протягом деякого часу фор-

формальні і неформальні правила Сенату підтримують индивидуаль-

ву ініціативу, а тому сенатори можуть брати участь в прийнятті

рішень з широкого спектру політичних проблем.Что стосується

Палати представників, то її роботу характеризують "егалітарний

норми, які допускають і заохочують широку участь будь-якого чле-

на у виробленні остаточних рішень. "

Незалежна політична база законодавців у багатьох від-

Носіння є джерелом автономних рішень, які прини-

томить Конгрес і його члени.В США загальнонаціональні партійні

організації набагато слабкіше, ніж у багатьох інших державах.

Це означає, що члени Палати представників і сенатори ізбі-

раются в своїх округах головним чином власним достоінс-

твом і усіліям.Данное обставина має два важливих следс-

твія.Первое: у законодавців виробляється сильна особиста


- 9 -

прихильність до своїх виборчих округах і зацікавленим

групам, які фінансували їх виборну кампанію.Второе: зайнявши

крісло в Конгресі, його члени знаходять велику автономність

від своїх партійних лідеров.Чтоби зберегти займане положе-

ня, члени Конгресу уважно стежать за нагальними потребами

своїх виборців і груп, які підтримують їх зусилля по

переобранню, і надходять вони так само навіть тоді, коли

це може суперечити бажанням Президента або партійних ли-

Дерова.

Законотворча сила Конгресу, його децентралізований

процес прийняття політичних рішень, а також його сопротівляе-

ність окремих членів тиску партійних лідерів і руководс-

тву виконавчої гілки, безумовно, ведуть до політичних конф-

Ликтей і тупикам у відносинах між Призидент і

Конгрессом.Но ці ж властивості законодавчої гілки можуть так-

ж змусити цей механізм взаємовідносин "крутитися" промінь-

ше, ніж очікується при Президентської системі управленія.Отсутс-

твие партійної дисципліни і міцна прихильність

конгресменів до виборцям справді призводять до частих

тупикових ситуацій, але ці ж чинники змушують законодавців

зважати на вплив Президента.

У президентських системах з сильними політичними партія-

ми, орієнтованими на загальнонаціональні проблеми, контроль лю-

бій з партій, яка не є прихильником Президента, завжди заво-

діл б в тупик, бо Президенту було б надзвичайно важко

зібрати більшість голосів на підтримку ініціатив виконавець-

ної гілки власти.В рамках американської політичної системи

Президент може схилити опозиційних законодавців на свою

сторону за допомогою ідеологічних міркувань або благосклон-

ність, які вони можуть звернути на користь своїх виборців.

Наприклад, Президент Рейган ніколи не мав партійним

більшістю в Палаті представників, але в перші два роки сво-

їй адміністрації йому вдавалося переконувати численних демок-


- 10 -

ратов в Конгресі голосувати в його пользу.Сільная і більш дис-

ціплінірованная партійна система не допустила б освіти

подібної двопартійної коаліції.

Система комітетів Конгресу нерідко зривала зусилля

Президентів в здійсненні планів широких заходів, але в

Не меншою мірою сприяла стабільності президентської

сістеми.В-перше, поділ обов'язків в комітетах поз-

воляет їм справлятися з надзвичайно зрослої нагруз-

кой, викликаних розрісся масштабом діяльності федеральних

влади в ХХ в.Хотя система комітетів справді робить

законотворчий процес повільним і нудним, без неї роз-

ботка політичних рішень взагалі б застопорілась.В неста-

більних політичних системах комітети зазвичай отримують нез-

Значно підтримку з боку персоналу і мають у своєму розпорядженні не-

великою автономією, але мають досить широкі і аморфно очер-

чение сфери повноважень.

По-друге, комітетам властивий тісний зв'язок з руководс-

твом федеральних відомств, на які поширюється їх

юрісдікція.Еті "невеликі квазіправітельства", заважаючи Прези-

дент керувати своєю бюрократією, роблять зв'язку між чи-

новнічеством і законодавцями більш міцними, ніж в біль-

шинстве інших політичних сістем.Еслі в країнах

"Третього світу" громадянська бюрократія зазвичай міцно прівя-

зана до Президента і військовим, що створює небезпеку для пар-

ламентскіх інститутів, то в США постійне чиновництво за-

часту куди ближче до законодавців комітетів, які

стверджують і субсидують федеральні програми, ніж до Прези-

денту і членам кабінету, здатним проявити неприязнь до

справах учрежденія.По цих та інших причин президен-

ти, схильні до проведення змін, потенційно можуть призвести до

дестабілізацією, часто зазнають поразки від сил коаліції

Конгресу і чиновництва, які об'єдналися заради захисту теку-

щей політики; звичайно, подібна коаліція навряд чи можлива в


- 11 -

більшості інших політичних систем.

Велика система комітетів дозволила Конгресу прив-

лягти і утримати на службі професійно підготовлених

людей.Усовершенствованное поділ праці в комітетах дає

можливість талановитим політикам посилювати свій вплив і

залишати слід в державній політіке.Децентралізація

повноважень в комітетах -ще одне джерело опірності

Конгресу радикальних змін в політікі.Главенствущее

становище в комітетах і подкомитетах займають, як правило,

члени Палати представників і співробітники служб, особисто заін-

тересованние в проведеної державної політіке.Ето оз-

начает, що зміни в політиці будуть надзвичайно дифферен-

царювати і тому далекі від дестабілізаціі.Более того

децентралізований характер прийняття рішень Конгресом

обумовлює тривалу процедуру проходження більшості

політичних ініціатив і необхідність підтримки з боку

широкої коаліції законодателей.Все це практично ісключа-

ет можливість надмірних або радикальних дій в Конг-

Рессо і гарантують, що результатом законотворчого про-

процесу виявиться компромісне пропозиції закликає в

кращому випадку до помірних змін у політиці.

Повільність і обачність законотворчого

процесу в Конгресі таким же чином впливають на ви-

нання, які можуть пропонуватися Презідентамі.Плебісцітний

характер сучасного американського президентства змушує

кандидатів в Президенти обіцяти під час своїх виборчий

кампаній більше, ніж вони в змозі виконати, а це ви-

зивает надмірні надії у общественності.Как следс-

твие, новообрані Президенти можуть зайняти свій

пост, обіцяючи "море змін" у державній полі-

ке; незабаром, однак, вони стикаються в Конгресі з вельми

консервативним процесом прийняття політичних рішень, кото

рий завжди уповільнює темпи намічуваних змін; крім того,


- 12 -

радикальніші пропозиції і ініціативи Президентів

зазвичай модифікуються, якщо взагалі не відкидаються.

Протягом понад 200 років Конгрес США перебував у

центрі системи прийняття політичних решеній.Он був вовле-

чен в процес вироблення політики глибше, ніж будь-який дру

гой законодавчий інститут в міре.Прічіна цього не якісь

особливі переваги в його пристрої або деяніях.Зами-

сіл Медісона про децентралізацію політичної влади між

різними гілками управління країною створив умови при

яких ні виконавча, ні законодавча гілки влади

були здатні на національному рівні нав'язувати свою во-

лю один одному.В інших країнах виникли політичні пар-

тійно організації, які в аналогічній інституційної си-

туации перекидають мости між виконавчою владою та

Законадательное ветвямі.А в США ця функція виявилася не-

можливої ​​через слабку і децентралізованої партійної сис-

теми, коріння якої-під фрагментації політичної влади на-

в'язаної федеральної системою.

Цей конституційний план "розділених інститутів, деля-

щих влада ", є головним джерелом прерогатив Конгрес-

са у виробленні політики. За винятком коротких періодів

незвичайного піднесення президентської влади, Конгрес США

змушував Президентів мати справу з законодателямі.Конгресс

завжди має можливість нав'язати свою думку, йому часто

вдавалося узяти гору в конфронтації з Презідентом.Еті

перемоги найчастіше означають, що Конгрес змушував президен-

та відмовитися від здійснення його політичних планів;

рідше траплялося, що Конгрес пропонував альтернативну дер-

дарчу політику, і вже зовсім рідко він висував найкращі

політичні альтернативи.

Хоча Конституція надає Конгресу "влада ко-

Шельк ", вона не наказує яка бюджетна система буде

використовуватися. Отже, цю систему Конгрес разраба-


- 13 -

ють сам, а Президент спирається на свої власні прави-

ла, статути і законодавчі традіціі.За минулі 200 років

Конгрес делегував Президенту значні бюджетні пол-

номочія, але одночасно він намагався контролювати його

влада в відношення витрат.

Щоб знову відібрати у Президента деякі з його

бюджетних повноважень і поліпшити методи прийняття рішень про

витрати і доходи, Конгрес в 1974 році схвалив закон про

контролі за бюджетом і його заморажіваніем.Закон зобов'язує

Конгрес щороку приймати дві резолюції встановлюючи

рівні доходів і витрат і визначаючи дефіцит.

В кінці 1985 року в відповідь на широке замішання з-

за бюджетного дефіциту Конгрес схвалив закон про сбалансі-

рованном бюджеті і контролі за незапланованим бюдже-

том.Но через невдачі в досягненні межі річного дефіциту

і, таким чином, введення в дію автоматичного меха-

нізма скорочення бюджету Конгрес ефективно обмежив

власні повноваження.

До 1974 року Конгрес розглянув підготовлений Прези-

дентом щорічний бюджет в децентралізованою манері по каж-

дою його часті.Утвержденія федеральних органів і програм

розглядалося окремо відповідними комітетами

Конгресса.Виделеніе фондів для цих органів і програм так-

ж расматривалось у відповідних комітетах Сенату і Па-

лати представників після вивчення в подкомитетах.

Політикою доходів займалися комітет з асигнувань

Палати представників і фінансовий комітет Сената.Конгресс

ніколи не визначав взаімосвяеь між усіма витратами і

всіма доходами або економічні наслідки розрізнених

бюджетних рішень.

Військова сфера:

Конституція однозначно встановлює цивільний конт-


- 14 -

роль над збройними силами;

збройні сили повинні формуватися Конгресом, попу-

лярной гілкою влади уряду;

за винятком військового часу, розміри армії повинні

бути обмежені;

Конгресу належить провідна роль при виборі моменту

і визначенні необхідності вступу Америки у війну.

Сьогодні ситуація значно ізменілась.Теперь Конг-

ресс повинен доводити, чому Президенти не повинні підпри-

розуміти військові дії за рубежом.После того, як Конгрес

надав війська, погодився з життям баз на за-

морських територіях, виділив асигнування на озброєння і

схвалив союзні структури, необхідні для здійснення

військової політики за межами США, у себе вдома він зберіг

за собою тільки право реагувати на хід подій.

Конгрес має право визначати, протягом якого терміну

федеральні службовці можуть займати ту чи іншу долж-

ность.Путем прийняття відповідних положень він устанав-

ливает межі тривалості перебування на якомусь посту.

У 1820 році Конгрес провів законодавство, яке огра-

нічівает термін служби більшості федеральних службовців че

тирьмя роками.

Будь-яка з двох палат Конгресу може схвалити просту

резолюцію, або обидві палати можуть схвалити спільну резолю-

цію пропонуючи Президенту звільнити певного службовця

виконавчої гілки власти.В відміну від спільної резолю-

ції по УДТ ці резолюції чисто консультативний, вони не мають

юридичної сіли.Тем не менше вони створюють обстановку, кото-

раю віщує звільнення або отставку.С іншого боку

Конгрес часто втручається, щоб відстояти термін служби і його

безперервність для федеральних служащіх.Поскольку Сенат рас-

вважає правом давати поради особам, призначеним Президентом


- 15 -

на ті чи інші посади в федеральному уряді, і пра-

вом стверджувати такі призначення, він намагається диктувати свої

умови і в деяких інших питаннях, пов'язаних з кадровими

переміщеннями, включаючи звільнення або тимчасове відсторонення

від роботи.

Постійно проявляючи увагу до програм дер-

ної служби та питань інформаційного забезпечення федераль-

них органів, конгресмени завжди цікавляться випадками вре-

сних усунень і звільненнями федеральних посадових

ліц.Федеральние службовці залишаються в проміжній зоні, зат-

рагіваемой конфліктуючими прагненнями Президента і Конг-

ресса.

Дещо з техніки Конгресу щодо участі в процесі

звільнення сьогодні не спрацьовує: сюди відноситься можли

ність Сенату діяти спільно з Президентом, вико

вання "влади гаманця" для усунення конкретних служа-

щих, ліквідація постів, щоб поставити потім на ці

посади інших осіб, вимоги Сенату до Президента повернути

на перегляд затвердження тих, хто вже затверджений і назна-

чен.Но Конгрес все ще може ліквідувати посади шляхом

реорганізації та урізання програм за умови, що це не на-

рушає положення про неприпустимість законопроектів з осужде-

ням конкретної особи або свобод з першої поправке.Конг-

ресс все ще може вдатися до непереборному

тиску, використовуючи своє право на розслідування, а також пу-

тим прийняття резолюцій і дій партійних фракцій.

На щастя Конгрес зберігає неминущий інтерес до

захист посадових осіб від загрози звільнення Президентом або

керівником будь-якого федерального учрежденія.Создавая

пост Конгрес може встановити умови звільнення і потре-

бовать захисних процедур.Он може визначити статус цього

поста як "непартійного" і "незалежного", поставивши його поза

контролю Президента або його помощніков.Всегда буде сущест-


- 16 -

вовать обставини, що вимагають активного втручання

Конгресу в питання, пов'язані з призупиненням служ-

б, звільненням, пониженням у посаді або перемещеніем.Де-

ла, що входять в компентенцію Конгресу в області законодавчої

тва або нагляду за програмами, ніколи не залишаться

"Монополією або заповідником" Президента.