Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Культурно-побутовий вигляд учнів початкової і середньої школи XIX початку ХХ століть

Скачати 329.72 Kb.
Дата конвертації 01.01.2018
Розмір 329.72 Kb.
Тип реферат

Московський університет культури і мистецтв

Кафедра музеєзнавства

Культурно-побутовий вигляд учнів загальноосвітньої початкової і середньої школи в XIX - початку XX століття

Курсова робота студентки

II курсу, групи №280

И.Л. Максименко

Науковий керівник:

професор

Л.В. Беловінскій

Москва - 2003
Зміст:

I. Вступ. Цілі і завдання. Огляд джерел і літератури............ 3

II. .................................................. .................................................. ............ 13

1. Типи шкіл .............................................. ............................................ 13

2. Соціальний склад .............................................. ............................... 24

3. Програми ............................................... .......................................... 32

4. Виховання ............................................... ........................................... 43

4.1. Учень - Вчитель ............................................... ........................... 44

4.2. Учень - учень ............................................... ............................. 55

4.2.1. Старший учень - молодший учень ....................................... 55

4.2.2. Однолітки ................................................. .............................. 58

5. Побут ............................................... .................................................. ...... 63

5.1. Форма ................................................. ........................................... 63

5.2. Розклад дня................................................ ............................. 67

5.3. Навчання................................................. ............................................ 72

5.4. Зміна. Вільний час................................................ ......... 76

5.5. Урочисті акти ................................................ ..................... 79

5.6. Іспити ................................................. ...................................... 82

6. Позакласні інтереси .............................................. .......................... 89

6.1. Захоплення ................................................. ..................................... 89

6.2. Коло читання ................................................ ................................... 94

III. Висновок................................................. ..................................... 102

Джерела та література............................................... ....................... 104


I. Вступ. Цілі і завдання. Огляд джерел і літератур и

Тема даної курсової роботи присвячена учням, які отримували початкову і середню освіту в школах в рамках загальноосвітньої програми. Тема обмежена періодом XIX і початку XX століття, починаючи з 1803/04 років - часу докорінної перебудови всієї освітньої системи, і закінчуючи 1917 року, коли школи увійшли в якісно нову фазу свого розвитку (у 1918 році була утворена єдина трудова школа). Тема актуальна тому, що в наш час набуває поширення міф, нібито в XIX - початку XX століття ті покоління високоосвіченої інтелігенції, які пройшли через шкільну освіту, формувалися саме завдяки досконалості системи освіти, і зокрема існуючого в той час в гімназіях принципу класицизму. Особливо популярні сьогодні гімназії та ліцеї. Тому мета даної роботи - розкрити культурно-побутової вигляд учнів загальноосвітньої початкової і середньої школи в XIX - початку XX століття. У культурно-побутової вигляд входить культура учнів і їх повсякденний побут, і, що характерно практично тільки для них (так як особистість їх з-за вікової специфіки знаходиться в постійному розвитку) - і виховання учнів. Тому для реалізації мети даної роботи поставлені наступні завдання:

1. виявити фактори формування культурно-побутового вигляду учнів - типи шкіл і знаходяться від них в тісній залежності їх програми і соціальний склад учнів;

2. розглянути, як виховання впливало на учня (розглядається вплив дорослих - вчителі, директори, вихователя, наглядача, - і товаришів по навчанню - як однолітків, так і різновікових);

3. всебічно розкрити повсякденний побут учня (зовнішній вигляд, розпорядок дня, уроки, зміни, свята, іспити), окремо виділивши позакласні інтереси учнів (читання і захоплення).

У роботі були використані кілька типів джерел. Для опису культурно-побутового вигляду були використані, серед іншого, законодавчі акти: статути навчальних закладів за 1804 [1], 1828 [2], 1864 [3], 1871 [4] і 1 872 [5] роки, височайше затверджений статут Петербурзького комерційного училища (28 червня 1841р.) [6] і найвищий рескрипт міністра народної освіти А. С. Шишковим про заборону приймати в університети та гімназії кріпаків (19 серпня 1827г.) [7]. Саме вони створювали ту освітню систему, в якій формувався культурно-побутової вигляд учнів. Одні статути (і рескрипт Шишкова) були взяті з офіційного збірника законодавчих актів - Повного зібрання законів Російської імперії; інші - з офіційних публікацій відомчого журналу Міністерства народної освіти.

Крім того, були взяті документальні джерела зі збірки, складеного працівниками архівів Санкт-Петербурга і систематизованого з того питання, який необхідний для написання цієї курсової роботи, - «Початкову і середню освіту в Санкт-Петербурзі. XIX- початок XX століття ». До збірки були включені майже всі документи, необхідні як для негативної, так і позитивної оцінки освітньої системи в Санкт-Петербурзі (і в країні взагалі). З цих документів були використані: уривки з журналу засідання педагогічного комітету (22 жовтня 1864 р.) [8], з циркулярного листа попечителя Петербурзького навчального округу М.Н. Мусіна-Пушкіна директорам гімназій про обов'язкове введення літературних бесід для учнів (30 листопада 1845г.) [9], повідомлення попечителя установ відомства імп. Марії принца П.Г. Ольденбургского статс-секретарю А.Л. Гофману про кількість і соціальний склад вихованців Петербурзького комерційного училища (9 березня 1850р.) [10].

До матеріалів державного діловодства відносяться і уривки з журналів педагогічної ради Новочеркаської гімназії за 1 883 [11] і 1884 [12] роки, «Правила щодо дотримання порядку і пристойності учнями Новочеркаської гімназії» [13], витяг з річного звіту директора піклувальнику Харківського навчального округу за 1883 р включені до збірки про Платовской гімназії [14]. Документи підібрані для характеристики навчальної постановки в гімназії, відносин між учнями і вчителями, часто дуже ворожих. Документи підкреслює антіпедагогічно методів школи з одного боку, і розбещеність самих учнів з іншого.

З статистичних зведень були використані дані про соціальний склад учнів з додатків до доповідей Міністра народної освіти за 1869 [15] і 1870 год [16], опублікованими в журналі цього відомства. Звичайно, державна статистика повинна викликати сумніви, але навряд чи Міністру потрібно було особливо завищувати або занижувати дані, так що для характеристики динаміки складу учнів вони підходять. Були використані і статистичні зведення завідувача лікарсько-санітарною частиною навчальних закладів Міністерства народної освіти про кількість самогубств і замахів на самогубства серед учнів в 1913 році [17]. Хоча дані і тут можуть бути занижені, але можна побачити тенденцію через що учні найчастіше кінчали життя самогубством.

У роботі використані також і спогади колишніх учнів початкових і середніх шкіл. При цьому, якщо тільки у мемуаристів не було мети прикрасити або, навпаки, розкритикувати свої навчальні заклади на догоду власним політичним поглядам, то ці спогади (особливо у аполітичною інтелігенції, купців і т.д.) відрізняються більш-менш високим ступенем об'єктивності. Інша специфіка цього джерела - великий термін, що минув між шкільними роками і їх описом, і в результаті багато деталей мемуариста просто забувалися.

Серед таких джерел були використані мемуари відомого письменника Сергія Тимофійовича Аксакова, політичні погляди якого були дуже помірні, він не переслідував в своїх книгах викривальних цілей. Він навчався в 1800-1805 рр. в Казанської гімназії, про що досить докладно і пише в своїх «Спогадах» [18].

У воронезької губернської гімназії навчався в 1837-1844 роках майбутній найбільший фольклорист XIX століття Олексій Миколайович Афанасьєв. Про ці роках А. Афанасьєв написав навіть окремі спогади [19], що відрізняються досить різкою критикою російської освітньої системи. Вони також були використані в роботі.

Археограф і історик Петро Іванович Бартенєв, за своїми поглядами близький до слов'янофілів, в 1841-1847 рр. був рязанським пансіонером. Про це він, зокрема, згадує у своєму творі [20], правда, дуже коротко, конспективно.

Були використані спогади та Петра Дмитровича Боборикіна -драматурга, театрального і літературного критика, письменника, що мав в своїй творчості тенденцію до аполітичності, об'єктивного висвітлення подій, лібералізму. Він навчався в Нижньогородській гімназії в кінці 40-х-початку 50-х років, досить докладний опис цього є в його «Спогадах» [21].

В офіційному виданні збірника, присвяченому сторіччю Київської першої гімназії, поміщені спогади її колишніх учнів, які, втім, практично не приховують недоліків тодішньої освітньої системи. Олександр Іванович Рубець (історик музики, професор Петербурзької консерваторії), описує 1853-56 року [22], а спогади Миколи Андрійовича Бунге (який став хіміком, професором Київського університету) і Миколи Платоновича Забугіна (до 1911 року - керуючий Київськими відділеннями Державного Дворянського Банку) присвячені 1856-1861 років [23].

Видатний художник Микола Миколайович Ге навчався в цій же гімназії, але в його спогадах (в яких не відчувається ні прагнення прикрасити своє навчання, ні бажання відзначити тільки погані її боку) відображені сорокові роки дев'ятнадцятого століття [24].

Лікар, вчений і письменник з прогресивної демократичної тенденцією, Вікентій Вікентійович Вересаєв (Смідович) [25] навчався в тульської гімназії в 1875-1884гг. У роботі були використані невеликі уривки з його спогадів, присвячені цим рокам.

Дуже коротко в своїх «Спогадах» [26] Сергій Юлійович Вітте, відомий державний діяч, описує своє навчання як вільний слухач в Тифліській гімназії на початку 60-х років.

У роботі використані також «Записки людини» [27] Олексія Дмитровича Галахова - літератора, педагога, мемуариста. У його мемуарах можна знайти опис повітового училища і гімназії в Рязані в 1816-1822 роках. Про них він згадує з вдячністю, хоча і не приховуючи їх недоліків.

Майбутній професор-мікробіолог Олексій Дмитрович Греков спочатку був учнем парафіяльної школи (1881-1882 рр.), А потім Платовской гімназії (1882-1892 рр.) В Новочеркаську. Його вельми обширні спогади про це, де він не обходить критикою ні навчальні заклади, ні їхніх учнів, поміщені в збірнику, присвяченому Платовской гімназії [28]. У другому випуску цієї збірки, вже не настільки критичному, поміщені не менше великі спогади про цю гімназії доктора філологічних наук Олександра Володимировича Позднеева. Він почав навчання тут в 1902 році, а в 1910 закінчив із золотою медаллю [29].

Використано і мемуари одного з лідерів білого руху, офіцера Антона Івановича Денікіна у виданні, повністю відповідного книзі, що вийшла в США в 1953 році (через 6 років після його смерті) [30].При цьому його навчальні заклади, в яких Антон Іванович навчався ( «німецька» міська школа, Влоцлавське реальне училище (1882-1889) і Ловачское реальне училище, де він доучувався), описані ним у мемуарах досить критично. У даній роботі були використані лише короткі уривки з них.

Михайло Олександрович Дмитрієв (літератор, дійсний статський радник) проходив своє навчання в Університетському благородному пансіоні в 1811-12гг., Про що він не мало пише в своїх «главах зі спогадів про моє життя» [31] і досить об'єктивно.

Мстислав Валеріанович Добужинський (один з діяльних художників групи «Світ мистецтва», який займався деякий час роботою карикатуристом в сатиричному журналі «Жупел», викриттям самодержавства) навчався в гімназіях абсолютно різних районів: в Кишиневі Одеського округу (в 2-ій гімназії в 1885-1888 рр.), в Петербурзькій першої гімназії (один рік), на Північно-Заході в Віленської 2-ий гімназії. Це і знайшло досить докладний і критичне відображення в його «Спогадах» [32].

Чудово і досить об'єктивно висвітлили шкільний побут в російській столиці початку XX століття два очевидця Дмитро Андрійович засосов і Володимир Йосипович Пизін в своїх записках про життя Петербурга [33].

Гімназію у Володимирі в 1855 - 1864 роках описує у своїх спогадах письменник-народник Микола Миколайович Златовратський [34]. Він обрушує на сучасне йому російську освіту досить різку критику.

У мемуарно-художньому творі видатного російського письменника, прогресивного демократичного публіциста, Володимира Галактіоновича Короленка - «Історії мого сучасника» [35] - можна прочитати про його навчання в Житомирській (1863) і Рівненській реальної гімназіях (1866-1870). Опис цих шкіл досить докладно.

Виходець з купецької сім'ї Микола Олександрович Лейкін в «Моїх спогадах» просто ілюструє побут петербурзького біржового купецтва. Також, хоча й трохи похмуро, описує він своє навчання в початковому училищі в Петербурзі (1849-1851гг.) І реформаторським училище (1851-1859гг.) [36].

Лідер і ідеолог кадетської партії, історик і публіцист Павло Миколайович Мілюков в 70-х роках навчався в 1-ій Московській гімназії, про що можна прочитати в першому томі його мемуарів [37]. У них він не обходить критикою і постановку освіти в російських школах, хоча пише про це не дуже докладно.

Майбутній генерал-фельдмаршал з помірно-ліберальними політичними поглядами Дмитро Олексійович Мілютін також навчався в 1-ій Московській гімназії, але тільки в кінці 20-х років XIX століття, а потім в Університетському пансіоні. Обидва ці навчальні заклади він описує в своїх мемуарах [38], але по-різному: перше критично, друге ж з вдячністю.

Про навчання з 1846 р в парафіяльному училищі в Угличі, а потім в повітовому училищі до 1851 року дуже коротко пише, що не критикуючи і не прикрашаючи, книгар і мемуарист Н.І.Свешніков [39].

Олександр Михайлович Скабичевский - діяльний співробітник «Вітчизняних записок», видатний літературний критик 1870-х років, але в своїх «Літературних спогадах» намагався просто зберегти вірність фактам, розповісти про пережите по можливості точно і детально. Розповідає досить багато він і про те, як в 1848-1856 роках навчався в 4-ої Ларинський гімназії в Петербурзі [40].

У 1890-1893 рр. в сільській школі вчився Іван Якович Столяров, один з організаторів Всеросійського селянського союзу, учасник революційного руху 1905 року. Йому належать «Записки російського селянина» [41], звідки було взято опис його шкільних років.

У своїй книзі «Минуле» князь Сергій Євгенович Трубецькой, син відомого російського філософа і громадського діяча Е. Н. Трубецького, пише досить аполітичне про те, як він вчився в Київській першій гімназії (в 1905 році, відразу з 6-го класу) і Московській 7-ий (два роки з 1906 р.) [42].

Видатний поет Афанасій Афанасійович Фет, навчався в 1834-1837 роках в німецькому пансіоні в Верро (близько Дерпта). Він не залишає поза увагою учнівські роки в своїх «Спогадах» [43], що не відрізняються викривальними цілями, як і вся творчість поета. Але з його мемуарів були взяті порівняно невеликі уривки про шкільні роки.

З тенденцією просто висвітлити побут і порядки Практичної Академії (комерційне училище в Москві) в 1892-1899 роках пише її випускник гідроенергетик Микола Михайлович Щапов [44]. Його мемуари були опубліковані видавництвом об'єднання «Мосгорархив»; в шкільні роки і побут висвітлені в них хоча і тезисно, але для курсової роботи досить повно.

В роботі використані і журнальні статті - публікації спогадів про школу колишніх учнів. Перш за все, використаний педагогічний журнал «Російська школа», «видавався в Петербурзі в 1890-1917 (в 1890- 10 книг на рік, в 1891-1917 - щомісяця)» [45]. «Виходив під редакцією педагога-історика М.Г. Гуревича (1906-1917). У журналі друкувалися різні матеріали прогресивного для свого часу характеру. Крім статей по теоретич [ескім] проблемам і актуальних питань практики поч [альної] і ср [едней] загальноосвітньої школи, журнал багато уваги приділяв історії російської педагогіки і школи (статті, спогади, біографіч [еские] матеріали і т.д.) » [46]. З останнього в роботі були використані статті: Миколи Маева (спогади про 2-ий Петербурзької гімназії першої половини XIX століття) [47], письменника і поета Якова Полонського (навчався в першій Рязанської чоловічої гімназії в 1831-1838 роках, про що зокрема він пише в своїх «Спогадах»; окремі спогади про шкільні роки і були поміщені в журналі «Російська школа») [48], Івана Олександровича Порошина (учитель, згодом письменник описує 1873-1882 роки: про своєму вченні в першій Казанської гімназії, в Рибінській прогімназії, Вологодської гімназії, і, нак онец, Ніжинської) [49], кримського поміщика Федора Стуллі (про гімназію в Криму в 1846-1853 рр.) [50], Михайла Олександровича Сукеннікова (перекладач і публіцист, пише про другий Одеській гімназії, в якій навчався в кінці 80х-початку 90х років) [51], Ієроніма Іеронімовіч Ясинського (письменник; описує своє навчання з 3-го класу в Київській першій гімназії, потім в гімназії при ліцеї кн. Безбородько в Ніжині в середині 50-х-кінці 60-х років) [52 ].

Були взяті і шкільні спогади Миколи БУЛЮБАШ (навчався в провінційній гімназії в першій половині XIX століття) [53], і В. Сіоні (ім'я його невідоме; описує провінційне училище 40-х років) [54]. Їх надрукував «Російський педагогічний вісник», інший педагогічний журнал (Петербург, 1857-1861 рр.), «Який видавався педагогами Н. Вишнеградський [сприяв розвитку жіночого загального і педагогічної освіти, доступного для різних станів [55]], Гур'єв, Григоровичем»; журнал піднімав «важливі педагогічні питання» і відбивав «насущні потреби російської школи» [56].

Друкували шкільні спогади і інші журнали: «Русское багатство» з народницьким напрямом (він надрукував спогади про Вологодської гімназії в 50-х роках відомого громадського діяча, публіциста, мемуариста, видавця Лонгіна Федоровича Пантелєєва) [57], «Русский вестник» спочатку ліберального спрямування (до цього його періоду відноситься стаття про московському комерційному училищі 1831-1838 років Іллі Васильовича Селіванова - чиновника Московських департаментів Сенату, Канцелярії генерал-поліцмейстера в Польщі, письменника) [58], до періоду, до оли журнал перейшов в табір консерваторів, відноситься публікація спогадів А. Нікітіна (ім'я та по батькові невідомо), який навчався в 1867-1875 роках в одній зі столичних гімназій (автор не уточнює в якій) [59]. Нарешті, в розпал суспільно-педагогічного руху 60-х років були надруковані «Спогади про шкільне життя» Миколи Дружиніна (навчався в першій половині XIX століття в міському початковому училищі); в цій статті автор критикує систему освіти, при якій він навчався [60].

У роботі використано (хоча і дуже мало) і художній твір, що описує шкільне життя - це «Гімназисти» Миколи Георгійовича Гаріна-Михайлівського, що виступив в літературі як реаліст і демократ.

З досліджень, присвяченій історії освіти в Росії в XIX столітті були використані офіційне видання до сторіччя діяльності Міністерства народної освіти [61] Сергія Васильовича Різдвяного (це історик російської освіти XVIII-XIX століть, педагог; його праця містить аналіз законодавства і перелік найважливіших адміністративних розпоряджень по народній освіті; взагалі ж, цінність праць С. Різдвяного в різнобічному розкритті змісту документації по народній освіті в Росії) і, навпаки, неофіційні п ублікаціі з історії Міністерства - роботи І. Алешінцева ( «Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.)» [62] і «Становий питання і політика в історії наших гімназій в XIX столітті (Історичний нарис)» [63]). З їх зіставлення видно, що історичні події в російській освітньої системи викладені практично ідентично. Але тільки перше видання - це «короткий історичний нарис, що містить біографічні відомості про осіб, що стояли на чолі Міністерства, огляд законодавства і перелік найважливіших адміністративних розпоряджень по відомству народної освіти» [64], і воно не містить оцінки діяльності Міністерства народної освіти. Втім, воно підходить для опису типів навчальних закладів, політики уряду, відображення його офіційної позиції в галузі освіти, та ін. Роботи ж І. Алешінцева оцінку цій діяльності містять, і досить критичну. Досить сказати, що одна з його робіт вийшла у виданні журналу «Російська школа», характеристика якого вже була дана вище. Можна додати, що Різдвяний.

З відомчого Журналу Міністерства народної освіти були взяті статистичні відомості та деякі історичні факти, що характеризують освіту в країні до 1864 року - статті «Матеріали для історії і статистики наших гімназій» [65] (на яку, до речі, посилається і С.Рождественскій, і І .Алешінцев) і «Училища і народну освіту в Чернігівській губернії» (використана для характеристики динаміки соціального складу учнів нижчих шкіл) [66]. Статті написані в 1864г. - в період найбільш бурхливої ​​діяльності Міністерства з підготовки однієї з самої ліберальної шкільної реформи.

З новіших досліджень була взята монографія М.В. Брянцева, присвячена культурі російського купецтва, його освіти та виховання [67]. Книга містить великий фактологічний матеріал, аналіз якого дозволив автору зробити серйозні науковий узагальнення, по-новому поглянути на життя купецького стану. Автор досліджує, зокрема, відношення цього стану до утворення, при цьому широко досліджуючи взагалі станову політику уряду в цій галузі.

Крім того, для характеристики типів середніх і нижчих навчальних закладів були використані «Педагогічна енциклопедія» [68] і «Енциклопедичний словник російської життя та історії» [69] Л. В. Беловінского.


II.

1. Типи шкіл

Фактором, що впливав на культурно-побутової вигляд учнів, були і типи шкіл, в яких вони навчалися. У XIX- початку XX століття їх було кілька. У 1803-1804 роках урядом Олександра I була проведена повна реформа освіти. Росія ділилася на навчальні округи, в центрі яких були Університети, вони повинні були контролювати навчальний процес в окрузі. Встановлювалася ступенчатость освіти: закінчили парафіяльне училище могли вступити до повітове, а звідти до гімназії, а її випускники могли потрапити в університет. Вважалося, що таким чином в університет могли пробитися навіть селяни. Ці ступені були розірвані за Миколи I, при ньому освіта стала становим. Така ситуація почала змінюватися тільки при Олександрі II. Далі проводилося реформування типів шкіл, з'явилося безліч їх різновидів. Їх сукупність можна представити наступною схемою:

Початкові загальноосвітні навчальні заклади

Середні загальноосвітні навчальні заклади

Прикордонні (з гимназич.і універ-сітетскім курсом)

Парафіяльні училища (в т.ч. училища взаємного навчання), недільні школи, земські школи, початкові народні училища (однокласні та двокласні, сільські та міські), школи грамотності, сільські школи, повітові училища, міські училища, центральні училища

Гімназії, класичні та реальні гімназії, реальні училища, прогімназії (давали незакінчену середню освіту), пансіони (казенні і приватні), приватні школи, комерційні, ремісничі, технічні училища, військові гімназії і прогімназії

Ліцеї (князя Безбородька в Ніжині, Демидівський в Ярославлі, Кременецький, Рішельєвський в Одесі та ін.), Гімназії вищих наук, благородні пансіони (з 1833г. При гімназіях)

В останній графі відзначені навчальні заклади з курсом, вище гімназичного, близьким до університетського. Часто вони могли мати права як університети, на їх основі нерідко і утворювалися. З інших навчальних закладів будуть розглянуті тільки основні.

За статутом навчальних закладів, підвідомчих Університету - про цілі і завдання освіти (5 листопада 1804р.): «Навчальні заклади, подведомих Університетам, суть: гімназії, повітові, парафіяльні та інші, під яким би то не було назвою, училища та пансіони, що знаходяться в губерніях, до кожного Університету зарахованих »[70].

Учні різних типів шкіл розрізнялися і культурно-побутовим виглядом, тому треба дати опис кожному з типів. В першу чергу це парафіяльні училища.

Парафіяльні училища відносяться до початкових навчальних закладів. Відносно їх установи в Статуті зазначалося: «У губернських і повітових містах, так само і в селищах, кожен церковний прихід або два разом, судячи за кількістю прихожан і віддалення їх проживання, повинні мати принаймні одне парафіяльне училище. Ці училища в казенних селищах вверяются приходського священика або одному з поважних жителів; в поміщицьких селищах вони представляються освіченої і добромисної піклувальної самих поміщиків ». Вони повинні були стати першою сходинкою в освіті селянського стану: «Парафіяльні училища засновуються для двоякою мети: 1) щоб пріуготовіть юнацтво для повітових училищ, якщо батьки захочуть, щоб діти їх продовжували в оних вчення; 2) щоб доставити дітям землеробського і інших станів відомості їм пристойні, зробити їх в фізичних і моральних відносинах кращими, дати їм точні поняття про явища природи і винищити в них забобони і забобони, дії яких настільки шкідливі їх благополуччю, здоров'ю та стану »[71 ]. За статутом парафіяльні училища створювалися як безстанові ( «У парафіяльні училища приймаються діти будь-якого звання, діти без розбору статі і років» [72]), і хоч створювалися вони головним чином для селянського населення, але були розраховані і на інші верстви: «Вчення в парафіяльних училищах, починаючись від закінчення польових робіт, тривають до початку оних в наступному році. [...] У місцях, де живуть ремісники, купці і тому подібного стану люди, науки тривають на повний рік, подібно як в повітових училищах »[73]. Статутом 1828 року парафіяльні училища офіційно залишилися безстанові, був обмежений тільки вік вступників: «У парафіяльні училища можуть бути допускалися діти всіх станів і обох статей, але не молодше 8 років, а дівиці не давніша 11. Від вступають не потрібно ніякої плати і ніяких попередніх відомостей »[74]. Але це вже було практично закритий навчальний заклад для селянського стану.

Повітові училища - також початкові (двокласні [75]) навчальні заклади - були наступним етапом освіти: «Мета установи повітових училищ є наступна: 1) пріуготовіть юнацтво для гімназій, якщо батьки захочуть дати дітям своїм найкраще виховання, і 2) відкрити дітям різного стану необхідні пізнання, згідні станом їх і промисловості »[76]. Засновувалися вони з 1803-1804 рр .: «У кожному губернському і повітовому місті повинно бути принаймні одне повітове училище, в великих же містах по два таких училища і більш, якщо будуть до змісту оних способи» [77]. Відкривалися повітові училища насамперед для міських жителів ( «Училища повітові, відкриті для людей усіх станів, особливо призначені для того, щоб дітям купців, ремісників та інших міських обивателів, разом із засобами кращого морального освіти діставати ті відомості, котрі за способом життя їх , потреб і вправ можуть бути їм найбільш корисні »[78]), тому для вступу сюди необов'язково було кінчати парафіяльне училище:« У повітові училища надходять всякого звання учні з училищ парафіяльних, також і всі олучая в інших місцях початкові відомості в предметах, які викладаються в училищах парафіяльних »[79]. Вступники зі своїми знаннями могли потрапити не тільки в перший клас: «Ті, котрі навчившись вдома або в приватних навчальних закладах, придбали, крім цих, ще й інші попередні відомості можуть по випробуванні бути прийняті прямо в один з вищих класів» [80], взагалі для надходження майбутній учень повинен був «вміти читати і писати і знати перші чотири правила арифметики» [81]. За статутом 1828 року повітові училища були безкоштовні ( «За вчення не визначається ніякої плати» [82]) і вже трикласна: «Курс навчання в повітових училищах поділяється на три класи, на кожен призначається по одному році» [83]. З 60-х років почалося поступове знищення повітових училищ, було вирішено, що «там, де значна більшість учнів належить до селянського або міщанського станів, місце повітових училищ повинні зайняти двокласні або вищі парафіяльні училища, застосовані до потреб місцевого населення; там же, де серед учнів переважають діти дворян, чиновників, купців і фабрикантів, повітові училища перетворюються в гімназії і прогімназії »[84]. У 1872 році повітові училища повинні були бути перетворені в міські училища, але вони продовжували подекуди існувати паралельно з ними.

Крім державних шкіл, були початкові навчальні заклади і під опікою товариств і приватних осіб. Недільна школа - «початкове навчальний заклад для робітників, міських низів. Заняття проходили у вільний від роботи час. У Росії виникли в перв.пол.XVIII в. в Прибалтиці. У 1850-х рр. їх число швидко збільшувалася. Діяли на приватні кошти, давали початкові знання з грамоти, письма, арифметики, іноді з історії, географії. Заняття вели викладачі, студенти, офіцери і ін. У 1860 р недільні школи були узаконені і отримали казенний кошт. При цьому уряд, церква і поліція в ряді випадків ставилися до них з підозрою на увазі можливості революційної пропаганди. У 1862р. недільні школи були закриті; знову почали відкриватися в кінці 1860-х рр., але під суворим контролем поліції і церкви, за встановленими програмами, з введенням в них Закону Божого »[85].

Земська школа - початкова навчальний заклад. Земські школи відкривалися земствами в сільських місцевостях і знаходилися в їх введенні. «У С.Д. викладалися: закон божий, читання, письмо, арифметика і, по можливості, спів. Оскільки затвердженої урядової програми для початкових шкіл не було, передові вчителя А.К. в порядку пояснювального читання давали уч [Ащі] мся елементарні знання з природознавства, географії, історії.

До 1911 в Росії було 27486 С.Д. Три чверті цих шкіл мали трирічний термін навчання і були однокомплектной (не більше 50), інші - чотирирічний термін навчання і були двухкомплектной (більше 50 уч [ащіх] ся c 2 вчителями) »[86].

Нова реформа початкової освіти це Положення 1864 про початкових народних училищ. «До початковим народним училищам віднесені всі взагалі елементарні школи всіх відомств, міські і сільські заховані на кошти казни, товариств та приватних осіб, а також недільні школи» [87].

Змінило систему початкового освіту і Положення про гродських училищах 1872 року. Міське училище - початкова навчальний заклад. «Училища ці мають на меті доставити дітям усіх станів початкова розумовий і релігійно-моральне освіту. Вони бувають одно-, двох-, трьох, чотирьох і шести класні ... Курс навчання 6 років »[88]. У міські училища приймалися діти «не молодше семирічного віку всіх звань і віросповідань, без випробування; в старшому ж віці від 10 до 14 років повинні знати: молитву Господню, найважливіші події з священної історії Старого й Нового Завіту, вміти по-російськи читати, писати і рахувати »[89]. «Успішно пройшли курс перших чотирьох років міського училища, 10-13 річного віку, можуть вступати без випробування в 1 клас гімназій і реальних училищ. Студенти, які закінчили успішно повний курс навчання і отримали в тому атестат, якщо за походженням мають на те право, визначаються на службу переважно перед тими, які не навчалися в міських училищах або вищих, порівняно з цими останніми, навчальних закладах; при виробництві в перший класний чин, вони звільняються від встановленого для цього випробування »[90]. Крім того, випускникам надавалося: «2 розряд по військової повинності: перебувати на дійсній службі у всіх сухопутних військах три роки і в запасі армії 12 років. Що вийшли з 3-го року (III класу) вчення - зараховуються до 4 розряду: на дійсній службі повинні пробути 4 роки і в запасі 11 років »[91].

Потім в 80-х рр. з'явилося нове початкове навчальний заклад, підвідомче Православної Церкви - школа грамотності. Вони створювалися «для навчання православному віровченню і грамоті. У школах грамотності навчали члени причтів і світські вчителі. Викладалися Закон Божий, церковний спів з голосу, церковно-слов'янська і російське читання, письмо і початку арифметики »[92].

В цей же час встановлюються нові щаблі початкової освіти, починаючи з однокласних училищ - «суть власне школи грамотності, доповнені викладанням почав Закону Божого і арифметики. Подальшу ступінь народної освіти представляє двокласне училище. Перший клас цього училища становить не що інше, як звичайну однокласну школу; другий же клас обіймає вищий, додатковий курс початкового навчання, що характеризується тим, що тут повідомляються дітям відомості з історії, географії, природознавства. Нарешті, на третьому щаблі початкової школи стоять училища многоклассние, до яких слід віднести училища повітові, міські за Положенням 1872р., Так звані центральні училища тощо. »[93].

З середніх навчальних закладів необхідно розглянути насамперед гімназії. З реформою в освіті в 1803-1804 рр. вони повинні були отримати досить широке поширення: «На підставі попередніх правил народної освіти, в кожному губернському місті повинна бути одна гімназія. Може бути і більш оних в губернському чи інших містах якщо є способи до змісту таких закладів ... »[94]. Курс навчання в них обмежувався чотирма роками. Засновувалися вони не тільки як навчальний заклад, що давало середню освіту, а й як останній ступінь перед вищим навчальним закладом - Університетом: «Установа гімназій має двояку мету: 1) приготування до університетським наук юнацтва, яке по схильності до цією або по званню своєму, що вимагає подальших пізнань, побажає вдосконалити себе в Університетах; 2) викладання наук, хоча і початкових, але повних в міркуванні предмета навчання, тим, котрі, не маючи наміру продовжувати оні в Університетах, побажають приобресть відомості, необхідні для вихованого людини »[95]. Вони були всесословнимі, мали спадкоємність від повітових училищ, хоча закінчення останніх не було обов'язковою умовою для вступу в гімназію, адже в XIX столітті досить сильно було поширене і домашнє навчання: «У гімназію приймаються будь-якого звання учні, які закінчили науки в повітових училищах або в інших училищних закладах або і вдома, якщо тільки мають достатні відомості до продовження наук, які викладаються в гімназії »[96]. Завдяки домашньому навчання майбутні гімназисти могли мати знання вище першого класу: «... Вступники в I клас повинні вміти читати і писати і знати перші правила арифметики; учні можуть надходити прямо в II, III і навіть в IV клас, якщо на випробуванні перед інспектором і старшими вчителями доведуть, що вже мають достатні відомості в тих частинах наук, котрі викладаються в нижніх класах. Директор спостерігає, щоб в I і II клас приймалися діти не молодше 10 років, а в III і IV - не молодше 12 »[97]. Вже по статутом 1828 року гімназії стали чисто становими ( «... найголовніша мета установ гімназій є досягнення коштів пристойного виховання дітей дворян і чиновників ...» [98]), семіклассние навчальними закладами: «Курс навчання в губернських гімназіях розділяється на 7 класів, для кожного призначається по одному році »[99].

1864 ознаменував серйозну реорганізацію в системі гімназій: «По розбіжності предметів, які сприяють загальній освіті, і по відмінності цілей гімназичного навчання гімназії поділяються на класичні і реальні» [100].С. Різдвяний з цього приводу пише: «Новий статут затвердив принцип дуалізму в системі середньої освіти, надаючи часу і досвіду остаточне вирішення спору між класицизмом і реалізмом [...] поряд з двома типами гімназій повинен був одночасно існувати і третій - гімназії з одним латинською мовою »[101]. Випускники різних типів гімназій мали, в общем-то, рівні права: «Учні, які закінчили повний курс учення в гімназії класичної або реальної з особливою відзнакою і нагороджені під час випуску медалями золотою або срібною, визначаються в цивільну службу незалежно від стану з чином XIV класу» [102]. Але під час вступу до університету між ними все-таки робилося різницю: «Учні, які закінчили курс учення в класичних гімназіях або мають свідоцтво про знання повного курсу цих гімназій, можуть надходити в студенти університетів. Свідоцтва ж про закінчення повного курсу реальних гімназій або про знання цього курсу приймаються до уваги при вступі до вищих спеціальні училища на підставі статутів цих училищ »[103]. У гімназіях залишилося колишнє число років навчання, їм належало «7 класів з річним курсом для кожного класу» [104].

У 70-х роках уряд Олександра II початок відхід від проведених раннє ліберальних реформ. Міністром освіти був призначений відрізнявся консервативними поглядами Д.А. Толстой, завдяки якому були видані нові статути середніх навчальних закладів. У 1871-1872 рр. реальні гімназії відокремлюються від класичних і стають реальними училищами, мета яких була «доставляти учневі в них юнацтву загальна освіта, пристосована до практичних потреб і до придбання технічних знань» [105]. Виходячи з місцевих зручностей вони засновувалися: «в складі шести, п'яти, чотирьох, трьох і двох класів, з однорічному курсом в кожному з них. П'ятикласне реальні училища складаються з класів від II до VI включно, чотирикласне - від III до VI, трикласній - від IV до VI і двокласні - з V і VI (вищих) класів »[106]. У ці класи приймали дітей з відповідними знаннями і віком: «У I клас шестикласного реального училища приймаються діти не молодше 10 і не старше 13 років, які вміють швидко і правильно читати і писати під диктовку без грубих орфографічних помилок, які знають головні молитви, з арифметики перші чотири дії над цілими абстрактними числами. У всі наступні класи приймаються мають відповідні класу пізнання і вік, при чому учні гімназій і прогімназій, гідні перекладу в II, III, IV і V-й класи цих закладів, приймаються до відповідних класи реальних училищ без попереднього іспиту »[107]. Випускники реальних училищ мали ті ж права щодо вступу до вищих навчальних закладів, що і випускники реальних гімназій:

«Учні, які закінчили курс навчання в реальних училищах і додатковому при оних класі з якого-небудь з його відділень, а також особи, які мають свідоцтва про знання цього курсу, можуть вступати до вищих спеціальні училища, піддаючись тільки перевірочного випробування» [108].

Цією реформою освіти «головним освітнім засобом були визнані стародавні мови, і єдиною дорогою до університету зроблена була школа класична» [109]. Класичні гімназії стали восьмікласснимі і з підготовчим класом: «У гімназії покладається 7 класів з річному курсом в кожному з перших шести класів і з дворічним курсом у вищому сьомому класі [...] При кожній гімназії і прогімназії складається підготовчий клас, тривалість курсу якого визначається відповідно успіхам і віком учнів »[110]. При цьому в підготовчий клас надходили «діти не молодше 8 і не старше 10 років, які знають початкові молитви і вміють читати і писати по-російськи і рахувати до 1 тисячі, а також виробляти додавання і віднімання над цими числами» [111]. Класичні гімназії вважалися безстанові ( «... навчаються діти всіх станів, незалежно від знання і віросповідання» [112]), обмеження було тільки у віці, «в перший клас надходили діти не молодше 10 років» [113]. Вступати могли навіть ті, у кого не було коштів для оплати навчання, від неї звільнялися «заслуговують того за своєю поведінкою і старанності зовсім недостатніх батьків і при тому не більше 10% [від] загального числа учнів ...» [114]. Крім того: «Бідним учням, що відрізняється успіхами і поведінкою, можуть бути видавалася ... одноразові грошові вспоможения і щорічні стипендії зі спеціальних засобів закладу ... [115] ». Тим часом знову почалися періодичні підвищення плати за навчання, в 1887 році вийшов циркуляр Делянова про куховарчинихдітей (він буде розглянутий нижче).

П. Мілюков так характеризує реформу Д.Толстого: «Проти більшості Державної Ради і всупереч протестам громадської думки, він провів гімназійний статут 1871р., За яким центр викладання зосереджувався латинською і грецькою мовами (з 1-го і 3-го класу, за 2 години на день), тоді як історія і література, нові мови відсувалися на другий план, а природні науки майже зовсім виключалися з програми. З природничими науками з'єднувалося у реакціонерів уявлення про матеріалізм і лібералізмі, тоді як класицизм забезпечував формальну гімнастику розуму і політичну благонадійність. Для цієї мети викладання повинно було зосереджуватися на формальну сторону вивчення мови: на граматиці і письмових вправах в перекладах (ненависні для учнів «екстемпораліі») »[116].

В управління міністром графа Делянова «обидва типи середньої школи, класична гімназія та реальне училище, настільки різко розділені реформою 1871-72 рр., Почали поступово зближуватися один з одним. З одного боку усвідомлена була необхідність згладити крайності класичної системи і звернути більшу увагу на викладання в гімназіях інших важливих предметів; з іншого боку, реальні училища в значній мірі втратили характер професійних училищ »[117]. До початку XX століття випускників реальних училищ стали приймати на фізико-математичні і медичні факультети університетів, в навчальних закладах посилилося викладання нових мов [118].

Були й такі середні загальноосвітні навчальні заклади, як прогімназії, створені в 1864 році: «Крім гімназій там, де випаде потреба і можливості, а також і в місцях, які не мають гімназій, можуть бути учреждаеми прогімназії, що складаються тільки з чотирьох нижчих класів гімназії і поділені також на класичні і реальні [119] ». Випускники класичних і реальних прогімназій «... при вступі до громадянську службу, якщо мають на те право за походженням, що не піддаються випробуванню для виробництва в перший класний чин» [120].

Існували й так звані військові гімназії і прогімназії. «Військова гімназія - спеціальне цивільне середній навчальний заклад. Готувала учнів до військового утворення. Шестирічні (з 1873р. - семирічні) військові гімназії створені в 1863-1866 рр. на базі молодших класів кадетських корпусів. Відрізнялися високим рівнем викладання. У 1880-х рр. були перетворені в кадетські корпуси »[121]. Військова ж прогімназія - це «спеціальне цивільне початкове навчальний заклад. Створені в 1868р. для підготовки дітей офіцерів і чиновників до вступу в юнкерські училища. У військові прогімназії також переводилися нездатні учні військових гімназій. Курс був 4-річний, відповідав курсу повітового училища »[122].

Крім цих навчальних закладів в XIX - початку XX століття існували комерційні училища. Вони мали на меті: «утворити купецьке, почасти й міщанське юнацтво для справ комерції всіх родів, і готувати досвідчених і майстерних бухгалтерів, контролерів і кацапів для торгових, фабричних і заводських контор ... Понад те в училище виховуються і утворюються діти чиновників, які призначаються в бухгалтери та рахівники різних казенних місць ». Це були спочатку семіклассние, а потім восьміклассние (і ще з підготовчим класом) навчальні заклади: «Повний курс навчання триває 7 років і поділяється на Приуготовительная і остаточний. Перший, тобто Приуготовительная, відбувається в чотирьох класах: 7, 6, 5 і 4-м, остаточний в трьох: 3, 2 і 1-м »[123]; а до початку XX століття, в Академії, де навчався Н. Щапов, «було 8 класів і підготовчий, куди надходили вже грамотні хлопчики років 9» [124].

Як видно з наведеного вище опису типів шкіл, існувало їх досить велика різноманітність, незважаючи на часті спроби уніфікувати освітню систему. Зміни в типах шкіл відбувалися головним чином зі зміною міністра народної освіти або з поворотом в політиці царя в галузі освіти. Разом зі зміною типів шкіл в XIX - початку XX століть змінювався і культурно-побутової вигляд учнів. Ще один фактор, що впливав на цей вигляд - соціальний склад учнів.

2. Соціальний склад

Важлива частина культурно-побутового вигляду учнів початкових і середніх навчальних закладів - це їх соціальний склад. І. Алешінцев зазначає, що «навряд чи де в Європі станові забобони і всякі політичні міркування грали в шкільній справі таку видну роль, як у нас ...» [125]. Соціальний склад учнів тому постійно змінювався в залежності від державної політики, перебував під впливом прийнятих урядом заходів.

Перший ця в станової державної політики в галузі освіти - статут 1804г. Навчальні заклади, в тому числі гімназії, ставали всесословнимі. Але саме через цю общесословние гімназій, дворянство «ігнорувало гімназії ... продовжуючи віддавати перевагу їм приватні пансіони і домашніх вчителів» [126]. І. Алешінцев пише: «З кого полягав головний контингент учнів сказати важко - повних даних для відповіді на це питання немає, можна тільки рішуче відповісти, що він був різнорідний, і з вельми великою ймовірністю додати, що велика частина його падала на нижчі класи» [127]. Так, наприклад, в Новгородській гімназії «в 1811 році було двоє дворян, в 1822 - двоє ж і в 1823 і 24 тільки 1» [128]. А. Галахов дає опис соціального складу в повітовому училищі в Рязані в 1816-1818 роках: «Учні були різночинці. На одних крамницях з небагатьма дворянськими дітьми сиділи діти міщан, солдатів, листонош, дворових. Дворянство звичайно уникало шкіл з таким змішаним складом, боячись за моральність своїх дітей, яких тому і тримало при собі під наглядом найманих вчителів, гувернерів і гувернанток або поміщало в пансіони заховані іноземцями. Але мої батьки, як люди середнього стану, не мали можливості вдатися ні до першого, ні до другого способу освіти. Їм потрібно було вчення безкоштовне, якими і були тоді повітове училище і гімназія [...]. Нарешті, вік був помітно нерівний: поряд з дев'ятирічними, десятирічними хлопчиками сиділи здорові і рослі хлопці років шістнадцяти і сімнадцяти - сини лакеїв, кучерів, шевців. Все це строкате суспільство, кажучи правду, не могло похвалитися пристойним триманням »[129].

Уряду, між тим, більше хотілося бачити в гімназіях дворян. Тому в царській політиці намітилася нова лінія: «Відмовляючись від однієї зі своїх світлих ідей про всестановості або безсословності освіти, уряд двадцятих років досить охоче і все частіше стає на загальну точку зору дворян. Акт 1817р., Наділивши незаслуженими перевагами Московський благородний пансіон і тим схвалив прагнення дворян мати свою відокремлену від інших станів дворянську середню школу, - далеко не єдиний »[130].

Особливо сильно ця тенденція проявилася в політиці Миколи I. Вже в 1827 році був виданий «Найвищий рескрипт міністра народної освіти А. С. Шишковим про заборону приймати в університети та гімназії кріпаків», в якому, зокрема, говорилося: «1) Щоб у університетах та інших вищих навчальних закладах, казенних і приватних, що знаходяться у відомстві або під наглядом Міністерства народної освіти, а так само і в гімназіях, і в рівних з ними ж з предметів викладання місцях, приймалися в класи і допускалися до слухання лекцій тільки лю і вільних станів, не виключаючи і вільновідпущених, котрі представлять посвідчувальні в тому види, хоча б вони і не були ще зараховані ні до купецтва, ні до міщанства і не мали ніякого іншого звання;

2) Щоб поміщицькі кріпосні селяни і дворові люди могли, як досель, безборонно навчатися в парафіяльних і повітових училищах і в приватних закладах, в яких предмети навчання не вище тих, котрі викладаються в училищах повітових ... »[131].

Наступний етап станової політики царського уряду - статут 1828 року. У ньому видно прагнення «до станового розмежуванню шкіл ..., забезпечити кожному класу певний, відповідний для нього коло понять» [132]. Так, повітові училища статутом 1828 року було призначені «дітям купців, ремісників та інших міських обивателів» [133], гімназії - «дітям дворян та чиновників» [134]. У парафіяльних училищах навчалися в основному діти селян.

Крім того, «з метою привернути дворянство в гімназії, до яких воно продовжувало ставитися недовірливо, при всіх гімназіях на пожертвування дворянства засновуються пансіони, як виховні установи, про що сповістив ще указом 19 грудня 1826 року» [135].

І. Алішенцев відзначає і інші заходи уряду по становому розмежуванню різних ступенів шкіл: «Уряд не могло дивитися байдуже на те, що в Олександрівських гімназіях отримували освіту люди всіх станів і професій, крім тільки духовенства, що мав свою школу. Тому зовсім не дивно, що вже в 1827 р. військові корпусу були абсолютно відокремлені від гімназій, в 1828р. вилучені з них кантоністи ... і потім утворений навіть особливий пансіон для дітей канцелярських служителів в Петербурзі і окремі училища для освіти євреїв і т.д.

Ще серйозніше досліди освіти особливих реальних курсів для відволікання від гімназій городян, ремісників і дрібних купців »[136].

Але, між тим, ось опис московської гімназії в кінці 20-х рр .: «Склад учнів був найстрокатіший, але головну масу становили люди бідного і нижчого стану, здебільшого не отримали ніякого виховання. Між ними були хлопці зрілих років; в старших класах деякі голили бороду, а поруч з такими доводилося сидіти хлопчакам, які неминуче запозичили від старших брутальність у поводженні, погані звички, лихослів'я »[137].

Такий стан гімназій пояснює І.Алешінцев: «... якщо в статуті гімназія залишилася все-таки переважно дворянській, а не виключно, так це в значній мірі тому, що дві п'ятих тодішніх учнів гімназій були дворяни» [138]. Ось соціальний склад гімназій в 1827г .:

округи

дворян

цивільних чиновників

Купцов

міщан

придворних служителів

духовних осіб

цехових

солдатських дітей

селян

вільних станів

всього

Санкт-Петербурзький

364

-

58

46

35

28

21

24

21

56

635

Московський

279

319

46

72

-

19

4

-

-

69

851

Харківський

687

402

116

67

-

12

-

18

5

80

1381

Казанський

154

267

60

38

-

5

2

88

25

17

647

Разом

1484

988

280

223

35

64

27

130

51

222

3514

Ця станова політика тривала. Однією з цілей міністра народної освіти С.С. Уварова (1834-1849гг.) Було «станове розмежування загальної освіти» [139]. У 1845 було проведено підвищення плати за навчання. «Збільшення плати, за заявою самого Міністра, було зроблено« не стільки для посилення економічних сум навчальних закладів, скільки для утримання прагнення юнацтва до утворення в межах деякої співмірності з громадянським побутом різнорідних станів »[...] в тому ж році височайше затвердження заборона - приймати в гімназії без звільнень свідоцтв дітей купців і міщан [...] Проведення станового початку в гімназії, можна сказати, вдалося: в цьому переконує нас, як безліч дворянських пансіонів, так і переважно д ворянскій склад учнів в гімназіях »[140]. Що ж стосується повітових училищ, то С.Рождественскій пише про них: «... як гімназії не могли бути перетворені в станові дворянські школи, так і повітові училища були виключно становими школами для міського класу. Присутністю в них значного числа дітей дворян і вищих шарів купецтва пояснюється факт багатьох клопотань про введення в повітових училищах додаткових уроків з таких предметів, які не були передбачені статутом 1828р .: за стародавніми і новим іноземним мовам »[141].

Але ось соціальний склад в першій Рязанської чоловічої гімназії в 1831-1838 роках, опис якого дає Я. Полонський: «У гімназію, як і тепер, брали дітей всіх станів, крім кріпосного. Я не пам'ятаю жодного хлопчика, який був би сином лакея, кучера або кухаря. Жоден поміщик того часу або пан не міг би цього допустити за своїми поглядами. Що стосується до нас, учнів, то між нами не було ніякого станового антагонізму. Дворяни сходилися з міщанськими і купецькими дітьми, іноді дружили ... »[142].

«Дворянські суспільства, та й сам імператор виступали за сувору клановість в навчанні навіть тоді, коли це вже було великим анахронізмом» [143]. В цілому, станову політику Миколи I характеризують такі цифри (дані про учнів гімназій) [144]:

рік

всього

Дворян і чиновників

духовного звання

податковихстанів

1 833

7495

5910

78,9%

159

2,1%

одна тисяча чотиреста двадцять шість

19,0%

1843

12784

10060

78,7%

218

1,7%

2500

19,6%

+1853

15070

12007

79,7%

343

2,3%

2719

18,0%

1863

23693

17320

73,1%

666

2,8%

5707

24,1%

Останні цифри стосуються вже часу Олександра II; видно, що якщо в 1833-1853гг. соціальний склад практично не змінювався і перевага залишалася за дворянством, то в 1863 році намітилася тенденція до посилення позицій податкових станів. Статут ж 1864 роки взагалі «абсолютно вільний від станових тенденцій колишнього часу» [145], їм в гімназіях поступово вводився всесословний елемент [146]. Так, «з області станових обмежень у 1859р. було скасовано розпорядження про те, щоб осіб податного стану ні в якому разі не звільняти від плати за навчання і наказано керуватися щодо їх загальними для всіх взагалі учнів постановами »[147].

Що стосується парафіяльних і повітових училищ, то динаміка в соціальному складі їх учнів видно на прикладі відповідних стародубських шкіл в Чернігівській губернії [148] (видно, що особливо широко стала користуватися правом на освіту селянські діти):

навчалося дітей

У стародубському повітовому училищі

У стародубському парафіяльному училищі

1857р.

1862г.

1857р.

1862г.

число

%

число

%

число

%

число

%

Дворян і чиновників

58

52,3

32

41,6

10

12,2

20

29,0

духовного звання

3

2,7

5

6,5

2

2,4

4

5,8

Почесних громадян і купців

5

4,5

8

10,4

6

7,3

2

2,9

Міщан і різночинців

40

36,0

17

15,3

51

62,2

28

40,6

Козаков, колоністів і селян

5

4,5

14

18,2

4

0,5

15

21,7

іноземців

-

-

1

1,3

-

-

-

-

всього:

111

100

77

100

82

100

69

100

У другій половині століття школи робилися все більш демократичними, склад учнів ставав все більш строкатим, хоча в столичних гімназіях все ж перевага була за дітьми більш-менш достатніх людей, як це відзначає А.Нікітін (він пише про 1867-1875 роках в столичній гімназії ): «... я можу вказати з сотні учнів лише на трьох-чотирьох синів дрібних купців ... Був серед нас син одного коваля ... Був син буфетника казенного навчального закладу ... Решта були діти все достатніх батьків ... Багато приїжджали до гімназії на своїх рисаках, - але хвалитися цим якось не було прийнято. Інші, навпаки того, конфузилися і просили батьків не надсилати за ними екіпажу, щоб не відділятися помітно від товаришів. Були серед нас і князі, і барони, і сини генералів, військових і статских, - діти професорів, докторів, священиків. Були сини відкупників, які одержували будинку строго французьке виховання і трималися дуже бонтонно »[149].

Деякі гімназії, в силу тих чи інших причин, фактично ставали суворо становими, як це сталося, наприклад, з першої Одеської гімназією: «З давніх-давен за міський першої гімназією, завдяки чи традиціям або имевшемуся при ній пансіону, усталилася слава привілейованої і фешенебельній. Всі місцеві аристократи, всі міські тузи і багатії, як і найбагатші навколишні поміщики вважали своїм священним обов'язком віддавати своїх дітей саме в першу гімназію »[150].

А в Платовской гімназії в 80-х роках вчилися «діти нижчого разночинства - дрібних і середніх чиновників, купців, ремісників, небагатих дворян і духовенства» [151].Склад учнів відрізнявся і за національною ознакою, наприклад, в Кишиневі Одеського округу (у 2-й гімназії в 1885-1888 рр.) «Було багато єврейських хлопчиків, караїмів, німців і молдаван, найменше було з російськими прізвищами, і взагалі 2 я ... була дуже демократичною [...] - всі були однаковими товаришами; були хлопчики з багатих сімей, як англієць Горе і румунів Катаржі, були і дуже бідні, як син коваля Антоновський і візника - Гесіфінер »[152].

Взагалі ж, що стосується загальних статистичних даних, то в 1870 р розподіл учнів по станам в нижчих школах було наступним (на прикладі Московського навчального округу) [153]:

Дворян і чиновні.

Духовн. звання

міських станів

сільських станів

Казаков, солд. дітей

іноземців

всього

повітові училища

тисячу сто вісімдесят одна

197

3749

519

12

5

3158

Двокласні народні училища

47

43

1269

1799

-

-

12227

Міські началь-ні нар. училища

315

122

11276

484

30

-

69987

Сільські початкові народні училища

13

30

88

69853

3

-

69987

У реальних училищах [154] в цей час соціальний склад учнів був такий:

стан

1882

1895

число

%

число

%

дітей дворян і чиновників

7204

41,2

9719

37,4

духовного звання

443

2,5

201

0,8

міських станів

7064

40,4

11392

43,8

сільських станів

2065

11,8

2988

11,5

іноземців

708

4,1

1702

6,5

Разом

17485

100

25987

100

Соціальний склад учнів в гімназіях та прогімназії:

стан

1870р. [155]

1881р.

1894.. [156]

число

%

число

%

число

%

дворян і чиновників

23920

65,4

31211

47,5

35444

56,4

духовного звання

+1705

4,66

3410

5,2

2120

3,4

міських станів

10275

28,1

24464

37,2

19910

31,7

сільських станів

2161

5,91

5276

8,0

3768

6,0

іноземців

572

1,56

1390

2,1

1050

1,7

солдатських дітей

13

0,04

-

-

480

0,7

Разом

36571

100

65707

100

62844

100

У порівнянні з 1881 роком в 1894 році видно, що нижчі стани кілька поступилися позиції дворянства. Пов'язано це зі знаменитим циркуляром графа Делянова 1887 року, де гімназичного начальству було зазначено, «щоб вони брали в навчальні заклади тільки дітей таких, які перебувають під опікою осіб, що представляють достатню поруку в правильному над ними домашньому нагляді в наданні їм необхідного для навчальних занять зручності »[157]. Вважалося, що таким чином гімназії і прогімназії мали бути звільнені «від вступу до них дітей кучерів, лакеїв, кухарів, праль, дрібних крамарів і тому подібних людей, дітей яких, за винятком хіба обдарованих незвичайними здібностями, зовсім не слід виводити з середовища, до якого вони належать »[158]. Супроводжувалося це такими заходами, як «піднесення плати за навчання, роз'яснення начальствам гімназій і прогімназій ...» [159]. Це рішення викликало обурення в суспільстві. В. Короленка свідчить: «У 1888 або 1889 році з'явився пам'ятний циркуляр« про куховарчинихдітей », які марно навчаються в гімназіях. У директорів зажадали особливу «статистику», в якій було б точно зазначений стан батьків учнів, число займаних ними кімнат, число прислуги. Навіть в глухе і спокійне час цей циркуляр вижив з розуму старого Делянова ... викликав загальне обурення: не всі директора навіть виконали вимогу про статистику, а публіка просто накидався на людей в синіх мундирах «народної освіти», висловлюючи навіть на вулицях почуття загального обурення ... »[160].

У XX столітті все вже залежало, в общем-то, від самої гімназії. Наприклад, в петербурзькій гімназії, за описами Д. Засосова і В.Пизіна, ситуація була такою: «Склад учнів був різноманітний, але синів аристократів і багатих людей не було. Вчилися діти скромних службовців, невеликих чиновників, середньої інтелігенції. Чи не були винятком і сини дрібних службовців, робітників. Був, наприклад, у нас в класі син листоноші, хлопчик з родини робочого Путилівського заводу, син солдата музичної команди Ізмайловського полку. Плата за навчання - 60 рублів на рік. Як же бідні люди могли вчити синів у гімназії? По-перше, були стипендії, по-друге, пожертвування, по-третє, два-три рази на рік в гімназії влаштовувалися благодійні бали, збір від яких йшов на користь недостатніх, тобто незаможних, учнів. Щоб отримати звільнення від плати, треба було добре вчитись і мати п'ятірку з поведінки »[161].

Специфічним був соціальний склад в комерційних училищах, так як метою таких училищ було «утворити купецьке, почасти й міщанське юнацтво для справ комерції всіх родів» [162], створювалися вони і для того, щоб здобули освіту і «діти чиновників» [163]. У 1850 році попечитель установ відомства імп. Марії принц П.Г. Ольденбургский повідомляв статс-секретаря А.Л. Гофмана про кількість і соціальний склад вихованців Петербурзького комерційного училища і писав, що «в Петербурзькому комерційному училищі виховується в даний час з дворян: потомствених 26 чол .; особистих 40 чол .; почесних громадян - 17, купців - 130, міщан - 35, козаків Донського війська - 6, закавказьких уродженців - 5, різночинців - 12 і з іноземців 11, всього 282 чол. »[164]. У комерційному училищі навчався Н. Щапов, він пише: «В Академію приймалися лише купці і міщани, але не дворяни і не селяни; могли надходити і діти вчителів. Для євреїв обмежувальної норми, здається, не було, але їх було не так багато ...

Загалом, учні були або дітьми господарів (купців, фабрикантів) або їх службовців; в перспективі вони повинні були стати або тими, чи іншими. Однак це класове розшарування не позначалося на їх товариських відносинах; тут усі були рівні »[165].

Таким чином, якщо на початку XIX століття зробити освіту безстанові не вдалося, то, незважаючи на це і на інші коливання станової державної політики, школи до початку XX століття все одно демократизувалися, а станова грань між учнями стиралася. Це і визначило їх культурно-побутової вигляд.

3. Програми

У різних навчальних закладах в різний час розрізнялися і навчальні курси. Відзначити їх необхідно, так як їх вплив на культурно-побутової вигляд учнів було важливим.

Статутом 1804 року було затверджено в тому числі і програми для знову заснованих навчальних закладів. Програми ці були дуже великими: «курс взагалі страждав енциклопедизм і необхідним його наслідком - поверхнею виносяться з нього знань» [166]. Так, в навчальну програму гімназій було включено «... крім повних курсів: латинського, німецької та французької мов ... додатковий курс географії та історії, включаючи в цю останню науку міфологію (баснословием) і старовини, курс статистики загальної і приватної Російської держави, початковий курс філософії і витончених наук, початкові підстави політичної економії, курс математики чистої і прикладної, курс досвідченої фізики та природної історії; також початкові підстави наук, що відносяться до торгівлі, підстава технології і малювання »[167]. Не меншим об'ємом відрізнялася програма і повітових училищ: «У цих училищах викладаються такі навчальні предмети: 1) Закон Божий і Священна історія, 2) посади людини і громадянина, 3) російська граматика, а в тих губерніях, де у вживанні іншу мову, понад граматики російської, граматика місцевої мови, 4) чистописання, 5) правопис, 6) правила стилю, 7) загальна географія і початкові правила математичної географії, 8) географія Російської держави, 9) загальна історія, 10) Російська історія, 11) арифметика, 12) початкові правил геометрії, 13) початкові правила фізики та природної історії, 14) початкові правила технології, яка причетна до місцевого положенню і промисловості, 15) малювання »[168]. Але насправді такі навчальні курси не могло витримати практично жоден навчальний заклад: наприклад, А. Галахов описує повітові училища свого часу так: «По статутом 1804 дворічний курс повітових училищ був дуже великий: в них належало викладання п'ятнадцяти предметів: Закону Божого і Священної історії, посад людини і громадянина, російської граматики і правил стилю, географії загальної та російської з початковими правилами географії математичної, історії загальної та російської, арифметики і початкових правил геометрії, початкових правил фізики, природної історії і технології, чистописання і малювання. Досвід показав і марність такого навчального плану, і неможливість виконати його, якщо б він навіть мав за собою якусь педагогічне підставу; чому в мій час багато предметів зійшли з розкладу уроків: не було ні «посад людини і громадянина», замінивши «правилами для учнів», ні правил стилю, ні початкових правил геометрії, фізики, природничої історії і технології, ні малювання ... »[169 ].

Так і в парафіяльних училищах офіційно програма теж була дуже велика за статутом 1804 року: «У цих училищах навчають читання, письма та першим діям арифметики, основним засадам Закону Божого і моралі, читають з поясненням книгу: коротке повчання про сільське домоведення, творі природи, складання людського тіла і взагалі про засоби до запобіганню здоров'я »[170].

Поступово ставало ясно, що відсутня не тільки можливість викладати такі програми, але і сенс в цьому. «27 березня 1819 р Головне Правління Училищ затвердив складені Вченим Комітетом нові плани гімназій, повітових і парафіяльних училищ ... З предметів гімназичного курсу були виключені міфологія, загальна граматика, початковий курс філософії і витончених наук, підстави політичної економії, комерційних наук і технології; натомість того було посилено викладання мов [171], особливо древніх і розширено курс географії та історії. З курсу повітових училищ виключені початку природної історії і технології і скорочені курси географії та історії; латинський і німецьку мови зроблені обов'язковими тільки для готуються до гімназії. Для парафіяльних училищ залишені всі предмети викладання, встановлені згідно з статутом 1804 року »[172]. Однак, «енциклопедичність першого статуту і після 1819р. в значній мірі зберігалася »[173].

З статутом 1828 роки програми цих навчальних закладів були знову спрощені. Так, в парафіяльних училищах залишилися тільки незмінний Закон Божий і необхідні читання, письмо і перші чотири дії арифметики [174] (та дітям сільських станів і не належало знати більше). І в повітових училищах навчальний курс був сильно скорочений. Більше не викладалися посади людини і громадянина, правопис і правила стилю, додано було тільки креслення [175]. Зміни торкнулися і гімназійного навчального курсу, по статутом 1828 року «в оних викладаються: 1) Закон Божий, Священна церковна історія, 2) російська граматика, словесність і логіка, 3) мови: латинську, німецьку та французьку, 4) математика до конічних перетинів включно, 5) географія і статистика, 6) історія, 7) фізика, 8) чистописання, креслення і малювання »[176]. Крім того, «в гімназіях, що складаються при Університетах, навчають і мови грецькому ...» [177]. Головний упор робився на латинську та грецьку мови (вони і складали за новим статутом ядро ​​гімназичного курсу [178]), що видно з таблиці тижневих півторагодинних уроків, належних за статутом 1828 року в гімназіях:

КЛАСИ

I

II

III

IV

V

VI

VII

закон Божий

2

2

2

2

1

1

1

Російська словесність і логіка

4

4

4

3

3

3

2

Латинська мова

4

4

4

4

4

3

3

Грецьку мову

-

-

-

5

5

5

5

Німецьку чи французьку мову

2

2

2

3

3

3

3

Математика

4

4

4

1

1

1

-

фізика

-

-

-

-

-

2

2

Географія і статистика

2

2

2

1

1

-

2

Історія

-

-

2

2

3

3

3

чистописання

4

4

2

-

-

-

-

Креслення і малювання

2

2

2

1

1

1

1

Разом уроків

24

24

24

22

22

22

22

число годин

36

36

36

33

33

33

33

При цьому треба відзначити навчальний курс в гімназіях вищих наук і т.п., який був дуже великим. Наприклад, в Університетському пансіоні, де в кінці 20-х - початку 30-х років навчався Д.Мілютін, він був такий: «Навчальний курс був загальноосвітній, але значно перевищував рівень гімназичного. Так, в нього входили деякі частини вищої математики (аналітична геометрія, почала диференціального й інтегрального числення, механіка), природна історія, римське право, російські державні і цивільні закони, римські давнини, естетика. З давніх мов викладався один, латинський; але дещо пізніше, вже під час перебування мою в пансіоні, за наполяганням міністра Уварова, введений був і грецький. Нарешті, в навчальний план пансіону входив навіть курс «військових наук»! .. »[179].

З сорокових років, якщо вірити А. Афанасьєву, навчання грецької мови повинно було проходити за бажанням учня, але така постанова виконувалося не завжди: «Згідно з положенням, грецьку мову повинні були слухати тільки бажаючі, починаючи з IV класу, яким зменшено був зате математичний курс ; ми знали цю постанову і висловили своє небажання вчитися грецької мови. Але благодійний начальство, не входячи в причини цього нашого небажання і думаючи, як би вислужитися, завербувавши більше число вихованців для грецької мови, наказав нам слухати уроки Соб-ча без всяких відмовок »[180]. Але після відомих подій 1848 року ситуація дещо змінилася, як це описує Ф. Стуллі: «З четвертого класу в нашій гімназії починалося викладання грецької мови; навчання цій мові не було обов'язково, але хто йому вчився, отримував по закінченні курсу гімназії право на чин XIV класу. Тому грекофілламі виявлялися майже все. Події Західної Європи 1848 року, як відомо відбилися на порядках наших навчальних закладів: з університетського викладання була виключена філософія, в гімназіях опинилися в немилості стародавні мови: викладання грецької мови було в більшості гімназій зовсім скасовано ( «Було залишено, - зазначає Ф. Стуллі, - лише по одній класичної гімназії в кожному окрузі »), латинську мову починався тільки з четвертого класу і став предметом необов'язковим: учням надавалося на вибір вчитися або латинської мови, або, починаючи з п'ятого ого класу, знову введеному в викладання предмету - законознавству, на який перейшла пільга, давайте перш мовою грецьким »[181].

В результаті цих змін в 1848 році освітня система стала такою, як її описує П.Боборикін (він пише про початок 50-х років): «Коли ми до 1-го вересня зібралися після молебню, перед тим як розходитись по класах, нам, четверокласникам, оголосив інспектор, щоб ми, поговоривши будинку з ким потрібно, вирішили, як ми бажаємо вчитися далі: чи хочемо продовжувати вчитися латинської мови (нас йому вчили з першого класу) для вступу до університету, чи нового предмету, «законознавству», або ж ні того, ні іншого. «Законознавці» отримуватимуть чин чотирнадцятого класу; університетські - право вступити без іспиту, при вищих балах; а решта - ті залишаться без латини і знання російських законів і нічого не отримають: зате будуть набагато менше вчитися »[182].

З новим царем, з новими реформами, з прийнятим новим статутом середніх навчальних закладів 1864 року, були затверджені і нові навчальні програми. У стали класичними гімназіях грецька мова був зроблений обов'язковим, з'явилася космографія, церковно-слов'янська мова, природна історія (короткий наочне пояснення трьох царств природи), зникла логіка і залишився тільки один новий мову [183]. Залишилося посиленим викладання латинської та грецької мов, добре викладалася і математика, що видно з таблиці тижневих годин уроків, покладених за статутом гімназій і прогімназій Міністерства Народного освіти, Височайше затвердженим 19 листопада 1864 р .:

КЛАСИ

I

II

III

IV

V

VI

VII

закон Божий

2

2

2

2

2

2

2

Російська мова з церковно-слов'янською

4

4

3

4

3

3

3

Латинська мова

4

5

5

5

5

5

5

Грецьку мову

-

-

3

3

6

6

6

Французьку або німецьку мову

3

3

2

3

3

3

2

Математика

3

3

3

3

3

3

4

Історія

-

-

2

3

3

3

3

Географія

2

2

2

2

-

-

-

природна історія

2

2

2

-

-

-

-

Фізика і космографія

-

-

-

-

2

2

2

Чистописання, креслення і малювання

4

4

3

2

-

-

-

Разом для учнів одному новому мови

24

25

27

27

27

27

27

Разом для учнів двом новим мовам

27

27

29

30

30

30

30

У новостворених реальних училищах програма була та ж, але різними було викладання предметів: «§40.У реальних гімназіях викладаються:

а) В однаковому обсязі з класичними: 1) Закон Божий, 2) російську мову з церковно-слов'янською і словесність, 3) історія, 4) географія і 5) чистописання.

б) У великому обсязі порівняно з класичними: 6) математика, 7) природна історія з приєднанням до неї хімії, 8) і 9) фізика і космографія, 10) і 11) німецьку та французьку мови (обидва обов'язкові) і 12) малювання і креслення.

в) Зовсім не викладаються: латинську та грецьку мови »[184].

Таким чином, розподіл годин уроків в реальних гімназіях за статутом 1864 було наступним:

КЛАСИ

I

II

III

IV

V

VI

VII

закон Божий

2

2

2

2

2

2

2

Російська мова з церковно-слов'янською і словесність

4

4

4

4

3

3

3

Французька мова

3

3

3

4

3

3

3

Німецька мова

3

3

3

3

4

4

4

Математика

3

4

4

4

4

3

3

Історія

-

-

2

3

3

3

3

Географія

2

2

2

2

-

-

-

Природна історія і хімія

3

3

3

3

3

4

4

Фізика і космографія

-

-

-

-

3

3

3

Чистописання, малювання і креслення

4

4

4

2

2

2

2

Разом годинних уроків

24

25

27

27

27

27

27

Видно, що акцент робиться на нові мови та природничі предмети.

Під знову заснованих прогимназиях ситуація була наступна: «Навчальний курс прогімназій класичних і реальних відповідає навчальному курсу нижчих чотирьох класів гімназій класичних і реальних» [185].

В існуючих в цей час військових гімназіях їх 6-річний навчальний курс в 1865р. був наступним: «Закон Божий (13 уроків), російська мова (30 уроків), природна історія (10 уроків), фізика (5 уроків), математика (34 уроку), французька мова - 26, німецька - 23, історія -9, чистописання і малювання »[186].

У початкових народних училищах програма було наступна: «Закон Божий, читання книг цивільної та церковної друку, лист, почала арифметики, церковний спів, де це можливо» [187].

Наступні статути навчальних закладів були пов'язані зі зміною у внутрішній політиці Олександра II, його відходом від реформ. У 1871 році була затверджена нова, хоча і не сильно змінена програма класичних гімназій. З таблиці тижневих годин уроків, покладених за статутом гімназій і прогімназій 1871 р видно, що «основними предметами визнаються стародавні мови і математика; їм і приділено найбільшу кількість часу ... Зменшено кількість уроків за Законом Божим, історії, природознавства, краснопису, креслення і малювання. Космографія замінена математичної географією. Знову введений один урок логіки »[188]:

КЛАСИ

підготовчого

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

закон Божий

4

2

2

2

2

2

1

1

1

Російська мова з церковно-слов'янською

6

4

4

4

3

3

2

2

2

Короткі основи логіки

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Латинська мова

-

8

7

5

5

6

6

6

6

Грецьку мову

-

-

-

5

6

6

6

6

7

Математика (з фізикою, математичної географією та коротким природознавством)

6

5

4

3

3

4

6

6

6

Географія

-

2

2

2

2

-

-

1

1

Історія

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Французьку або німецьку мову

-

-

3

3

3

3

3

2

2

чистописання

6

3

2

-

-

-

-

-

-

Разом для учнів одному новому мови

22

24

24

26

26

26

26

27

27

Разом для учнів двом новим мовам

-

24

27

29

29

29

29

29

29

При вивченні таблиці тижневих годин уроків, покладених на першу статуту реальних училищ, Височайше затвердженим 15 травня 1872 р, Можна побачити, що програма їх відрізнялася від програми класичних гімназій. Іноземні мови тут викладалися тільки нові (і крім того, на відміну від класичних гімназій, нових мов було два), церковно-слов'янська не викладали зовсім, як і короткі основи логіки, зате були включені механіка, малювання і креслення (досить посилені), хімія , природна історія, і в більшому обсязі математика і фізика. У 5-му і 6-му класі учні в реальних гімназіях витрачали більше часу на навчання, ніж в класичних.

КЛАСИ

I

II

III

IV

V

VI

VII

закон Божий

2

2

2

2

1

1

2

Російська мова

6

4

4

4

2

2

4

Новий іноземну мову

-

6

5

5

3

3

5

Інший нову іноземну мову

-

-

6

6

3

3

-

Географія

2

2

2

2

-

-

2

Історія

-

-

2

2

2

2

4

Математика

4

4

4

4

8

4

3

природна історія

-

-

-

-

4

2

2

фізика

-

-

-

-

4

2

} 2

хімія

-

-

-

-

-

4

механіка

-

-

-

-

-

4

-

чистописання

4

2

-

-

-

-

-

Малювання і креслення

6

4

4

4

6

6

5

Разом годинних уроків

24

24

29

29

33

33

29

У 1872 р в щойно з'явилися міських училищах був встановлена ​​така програма: «1) Закон Божий, 2) читання і письмо, 3) російську мову і церковно-слов'янська читання з перекладом на російську мову, 4) арифметика, 5) практична геометрія , 6) географія і історія вітчизни з необхідними відомостями з загальної історії та географії, 7) відомості з природної історії і фізики, 8) креслення і малювання, 9) спів, 10) гімнастика »[189].

У парафіяльному училищі - наприклад, в 80-х рр. у А. Грекова «викладалося читання з розповіддю прочитаного, чистописання і листування з книги, початок арифметики і неминучий Закон Божий: молитва і коротка історія Старого і Нового заповітів» [190].

Наступник міністра народної освіти Д.А.Толстого граф Делянов був змушений зробити ряд змін в програмах загальноосвітніх шкіл. Наприклад, в реальних училищах з 1888р. «В перших чотирьох класах посилювалися нові мови і математика, збільшувалася кількість навчальних годин з фізики на 2 і на 2-ж за Законом Божим, додавався один зайвий годину на природну історію і 2 уроки на повторювальний курс географії в VI класі. Хімія і механіка виключалися »[191].

Щодо гімназій в 1889р. було вирішено: «1) вивчення грецької і латинської граматик з вправами закінчуються в VI класі, 2) курс двох старших класів присвятити виключно читання авторів, 3) на випробуваннях зрілості письмові переклади з російської мови на стародавні замінити перекладами з давніх мов на російську» [ 192]. Крім того, «за Законом Божим число уроків було збільшено з 13 до 16, згідно з визначенням Священного Синоду ... істотно змінили план викладаються окремих дисциплін» - це граматики, теорії словесності та історії російської літератури [193]. Неспроможність принципу класицизму ставала все більш явною, але його все одно намагалися зберегти. Таким чином, навчальний лад був змінений наступним порядком [194]:

предмети

Число годин по 1890р. без підготовчого класу

Більше або менше порів. з статуту 1871р.

1. Закон Божий

16

+3

2. Рус. мову з церковно-слов'янською і логіка

29

+4

3. Латинська

42

-7

4. Грецька мова

33

-3

5. Математика

29

-1

6. Фізика

7

+1

7. Історія

13

+1

8. Географія

8

-2

9. Французька мова

19

теж

10. Німецька мова

19

теж

11. Чистописание і малювання

10

+5

12. Природна історія

11

-1

Всього з вивченням одного нового мови

206

206

У 1896р. була прийнята Орієнтовна програма парафіяльних училищ. Тижневі уроки по ній були приблизно такими [195]:

закон Божий

6

Церковно-слов'янська грамота

3

Російська мова

8

чистописання

2

арифметика

5

Разом

24

З кінця XIX століття почалася підготовка до нових реформ освіти, намітилося зближення класичної гімназії і реального училища за програмами в нижчих класах [196].

А. Позднеев пише: «У 1902 році ми починали вчитися за новою, нещодавно введеної навчальній програмі, яка представляла собою якесь поліпшення в порівнянні з програмою 1880-х років міністра освіти Толстого, коли учнів« душили »вивченням латинської та грецької мов. За новою програмою латинську мову починався не з першого, а з третього класу, вивчення грецької було залишено факультативно, тільки для бажаючих. Було введено викладання природознавства, географії та історії, розширювалося вивчення фізики, значний час було виділено на викладання нових мов - німецького з першого класу і французького з другого. Викладання географії, історії та природознавства відводилося по дві години на тиждень, Закону Божому теж дві години, по п'ять годин відводилося на російську мову і арифметику, дві години малювання і по одній годині на спів і гімнастику »[197].

Д.Засосов і В. Пизін так описують навчальні програми в петербурзьких гімназіях: «З першого класу починали вивчати німецьку мову, з другого - французький, з третього - латинь.

У восьмому класі був навіть розмовний латинський годину. Учням лунали картинки з життя Стародавнього Риму, і вони повинні були розповісти по-латині зміст дісталася картинки ...

З п'ятого класу бажаючі могли вивчати ще грецький. З четвертого класу в системі російської мови цілий рік вивчався церковно-слов'янська. Крім предметів, звичайних в середній школі, в старших вивчали гігієну, логіку, психологію, законознавство, космографію. З одного перерахування предметів видно, що середня освіта давалося в широкому обсязі.

Закон Божий вважався другорядним предметом, його уроки були два рази в тиждень протягом усіх восьми років, вимоги до нього були знижені ... »[198].

Залишилося відзначити тільки навчальні програми комерційних училищ. Для цього можна використовувати статут Петербурзького комерційного училища за 1841 рік: «Предмети навчання в курсі Приуготовительная наступні: 1) Закон Божий і Священна історія, 2) мови: російська і слов'янський, 3) німецький, 4) англійська, 5) французький, 6) історія загальна і російська, 7) географія і статистика, 8) математика, 9) чистописання, 10) малювання.

§31. Предмети навчання в курсі остаточному, понад продовження вище зазначених предметів, суть наступні: 1) законознавство, 2) фізика і природна історія, 3) технологія, 4) бухгалтерія, 5) наука про торгівлю, 6) товарознавство і для всіх класів взагалі церковний спів і танці ... »[199]. До кінця XIX століття програми комерційних училищ практично не зазнали зміни. Наприклад, в Академії Щапова програма двох старших класів була приблизно наступна: «Два старші класи вважалися спеціальними; там, на відміну від реальних училищ, вивчалися комерційна арифметика і бухгалтерія, кореспонденція на трьох мовах, законознавство, політична економія, товарознавство і технологія, механіка »[200].

Таким чином, навчальний курс прямо залежав від типу навчального закладу, і зміни в них з-за державної політики відбувалися одночасно. Разом вони становили ту навчальну систему, під впливом якої і формувався культурно-побутової вигляд учнів.

4. Виховання

Щоб характеризувати культурно-побутової вигляд учнів, необхідно сказати про їхнє виховання. Якщо для інших верств суспільства існували якісь норми поведінки, етикет, то для учнів ці поняття лише починали формуватися в процесі їх виховання. І якщо для одних цей процес проходив нормально, і вони виростали культурними, високоосвіченими і відрізняються адекватним поведінкою людьми, то для інших було дієвіше виховання іншого, більш низької якості. М. Брянцев зазначає, що «агентурні донесення поліції за 1860-70е роки ... рясніють тими неподобствами, які творили учні гімназій самих різних міст Росії. Пияцтво, відвідування публічних будинків, трактирів - ось той навіть неповний перелік захоплень петербурзьких гімназистів. Учні в прогімназії р Вольська Саратовської губернії «багато вправні злодії, деякі займаються скотолозтво і онанізмом, а один навіть штрикнув ножем директора і вдарив чоботом в обличчя вихователю» »[201]. А в Новочеркаської гімназії, наприклад, «учні старших класів били вечорами на вулиці не догодили їм вчителів ... намагалися, але безуспішно, зробити вибух в квартирі директора в будівлі гімназії. А старший брат ... застав ще час, коли учні в кінці року викидали у вікно з другого поверху навчальні парти »[202]. А ось уривок з річного звіту директора піклувальнику Харківського навчального округу за 1883 р .: «До мого відомості дійшло, що багато учнів гімназії задовго до закінчення курсу гімназії починають відвідувати питні заклади і вживати міцні напої. У 1883 році був випадок великого скандалу, зробленого учнями гімназії в п'яному вигляді. Стежити за поведінкою учнів справа дуже важка і майже марна, але іноді випадково відкриваються факти разючої аморальності учнів. Так, з щоденника колишнього учня 4-го класу М-ва, залученого до відповідальності у справі про вибух гімназії, виявилося, що М-ів та інші учні 4-го класу постійно пили горілку, відвідували будинки розпусти і, крім того, сам М -ів систематично займався крадіжкою »[203].

В общем-то, все залежало від вихователів - в першу чергу, природно, дорослих (вчителів, наглядачів, гувернерів, наглядачів, директора та ін.) Та інших учнів (однолітків і більш старших за віком).

4.1. Учень - Вчитель

Малося на увазі, що учні в школі отримують не тільки освіту, а й виховуються тут: «Гімназії вважають своїм обов'язком не обмежуючи повідомленнями наукових відомостей, вселяти всім учням правила доброї моральності і чесні переконання ...» [204]. Тому на виховання учнів впливали, насамперед, вчителі та інші дорослі, старші особи - наглядачі, доглядачі, інспектора, гувернери, директор. В першу чергу потрібно відзначити, що поняття педагогіки протягом практично всього XIX століття не існувало. Учні перебували в повному підпорядкуванні свого вчителя, тому їх моральний розвиток часто дуже сильно залежало від особистості педагога. Моральний же рівень самого «вихователя» не завжди відповідав нормальному рівню (так в гімназії, де навчався Н. Златовратський, «були наглядачі, по секрету передавали учням про свої любовні та інших пригоди і взагалі з задоволенням розмовляли на цю тему ...» [205] ).

Зазвичай учні жили під постійним наглядом, а тому і в рамках певних правил. Особливо багато обмежень існувало у пансіонерів, учнів, які живуть на учнівської квартирі. Так, у С. Аксакова був цілий ряд заборон: «За розпорядженням гімназичного начальства, ніхто з вихованців не міг мати у себе ні своїх речей, ні грошей: гроші, якщо вони були, зберігалися у кімнатних наглядачів і вживалися з дозволу головного наглядача; покупка їстівного і ласощі суворо заборонялася; звичайно, були зловживання, але під великою таємницею. У числі інших суворих обмежень знаходилося постанову, щоб листування вихованців з батьками і родичами проводилася через наглядачів: кожен учень повинен був віддати незапечатаний лист, для відправки на пошту, своєму кімнатному наглядачеві, і він мав право прочитати лист, якщо вихованець не користувався його дорученням ... » [206].

Це було на початку XIX століття, але до кінця його практично нічого не змінилося. М. Добужинський пише про 80-х роках: «Рід військової дисципліни царював взагалі в гімназіях» [207]. Про це свідчить і А. Греков: «Із закінченням навчання в парафіяльному училищі і надходженням до гімназії відбувся різкий поворот в моєму житті і поза школою. Що було можна, на що не зверталася увага стало в гімназії вже неможливим [...]

- Причешися акуратніше, адже ти гімназист! Чи не шалі з хлопцями, адже ти гімназист! - все частіше стало лунати в моїх вухах і нещасний хлопчик починав відчувати себе все гірше і гірше: вчення прибувало, а відпочинок все більше отруювали гимназическим становищем. До того ж навіть наші заміські пригоди були не безпечні: а раптом натрапиш на кого-небудь з учителів або наглядачів, що тоді буде, якими очима подивляться вони на твоє поведінка? Таким чином в життя непомітно вже просочувалася боязнь життя, боязнь за кожен свій крок »[208].

Школа намагалася впливати на виховання учнів дисципліною, щоб виростити з них «гречної громадян». В результаті школярів оточували всілякі правила, заборони і обмеження. Наприклад, в Новочеркаської гімназії був випущений особливий квиток з «Правилами щодо дотримання порядку і пристойності учнями Новочеркаської гімназії»:

1) На вулиці учні зобов'язані бути завжди в одязі встановленої форми. Покладені для них чекмені повинні бути застебнуті на всі гачки. У літню пору, а саме з 1-го травня по 1-е вересня, дозволяється носити парусини блузи, білі кашкети з полотна з встановленими буквами.

2) Йдучи в навчальний заклад для навчальних занять, а також і повертаючись з оного, всі учні зобов'язані нести ранці на спині.

3) На вулицях і в усіх публічних місцях учні зобов'язані тримати себе скромно, дотримуючись порядок, благопристойність і ввічливість, не завдаючи нікому занепокоєння.

4) При зустрічі з начальством особами, викладачами та вихователями, учні повинні їм віддавати належну пошану. Як носять військову форму, вони повинні віддавати їм честь, а також вітати своїх знайомих не інакше, як по військовому. При зустрічі з Наказним Отаманом, його помічником, начальником штабу, директором і інспектором гімназії, учні стають у фронт.

5) Учням гімназії забороняється відвідувати маскаради, буфети, більярдні, балкон і галерею театру і всі розважальні сади, крім міського Олександрівського.

6) Відвідування театрів в ті дні, коли даються п'єси сумнівного змісту, безумовно забороняється; взагалі ж відвідування театру дозволяється не інакше, як з дозволу Інспектори гімназії.

7) Куріння тютюну у всіх його видах, вживання міцних напоїв, носіння тростинок, хлистів, паличок учням суворо забороняється.

8) Учень зобов'язаний мати при собі цей квиток поза домом і пред'являти його на вимогу як чинів поліції, так і всіх тих осіб, які будуть забезпечені особливими від ученого начальства квитками для нагляду над учнями, до якого б навчальному закладу ці особи не належали.

Примітка: За порушення вищевикладених правил учні гімназії піддаються, за постановою Пед. Ради, суворому стягненню і навіть негайного звільнення з навчального закладу »[209].

Але і це були ще не всі обмеження, введені Новочеркаської гімназією для своїх учнів. У журналах її Педагогічного Ради читаємо:

«4 жовтня 1884р.

В наслідок заяви Виконуючого інспекторські обов'язки р Полякова, що під час спостереження за учнями гімназії поза стінами навчального закладу, йому неодноразово доводилося зустрічати учнів на вулицях в дуже пізній час, р Директор запропонував Пед. Раді точно визначити час, коли учні гімназії не можуть виходити зі своїх квартир.

Беручи до уваги, що о 6 годині вечора вже зовсім темно, що до цього часу учні гімназії можуть виконати всі свої потреби поза домом і що, нарешті, пізніше гуляння учнів по місту може шкідливо відгукуватися на їх навчальних заняттях, Пед. Рада одноголосно визначив: заборонити учням гімназії виходити зі своїх квартир пізніше 6 (шести) годин вечора на час до 15 лютого наступного 1885 року »[210]

«13 листопада 1884р.

4. Обговорювали питання про відвідування учнями гімназії Публічної бібліотеки і читанні в оной книг. Г. Директор виходячи з того, що читання книг без розбору може мати шкідливий вплив на юнацтво, вважає за потрібне заборонити учням гімназії читання книг в читальному залі Публічної бібліотеки ...

Визначили: заборонити учням гімназії читання книг, журналів і газет в читальному залі Публічної бібліотеки і оголосити їм, щоб вони, якщо побажають брати книги для читання на будинок, всякий раз представляли список таких викладачеві за належністю, і що тільки зі схвалення книг викладачем та інспектором вони можуть отримати письмовий дозвіл, взяти ці книги з Публічної бібліотеки »[211].

А. Греков доповнює ці правила своєї рідної Новочеркаської гімназії так: «... вже з другого класу [...] суворо заборонено було плювати на підлогу, стали жучіть за довгі вихори, за неакуратне плаття. Обов'язковою стало носіння краватки і т.д. »[212].

Про шкільні заборонах цього часу пише і М. Добужинський: «Особливо пильно наше начальство стежило за виконанням гімназистами правил поведінки і носіння форм. Була особлива книжка, яку ми повинні були мати при собі, де ці правила були надруковані. Там, між іншим, заборонялося «носіння перснів, кілець, вусів і інших прикрас» і, звичайно, куріння де б то не було. За поведінкою гімназистів на вулицях стежили ненавидять нами «помічники класних наставників», а також наш старший сторож ... обов'язком якого було також перевіряти на дому чи дійсно хворий відсутній на уроках учень ... »[213].

Втім, і це ще не весь обсяг заборон, які могли вводитися навчальним закладом.За їх виконанням стежили інспектора і наглядачі ( «Як в класне час, так і поза класів вихованці були під наглядом особливих осіб, що називалися« наглядачами »і чергували по черзі ...» [214]), вони намагалися тримати під контролем все життя учнів, всі їхні дії і думки. Наприклад, вони стежили за книгами, літературою, яку читали учні ( «Нам дозволялося (в старших класах) приносити до гімназії сторонні книги, здебільшого белетристику, але потрібно, щоб ці книги попередньо були пред'явлені інспектору, для перегляду» [215]), причому часто виконували вони свої обов'язки досить безцеремонно: «Цілком несподівано для вихованця і його переляканих батьків додому до них був інспектор в супроводі помічника класного наставника і просив показати стіл, книги і папери вихованця. Робився строгий огляд, і книги, взяті, мабуть, з бібліотеки, або ж такі злочинні книги як Некрасов і Нікітін, Писарєв і Добролюбов, неслися грізними ревізорами з собою. Книги з бібліотеки, як чуже майно, поверталися назад, а книги вихованців затримувалися до кінця навчального року ... »[216]. У учнів наглядачі з інспекторами, природно, користувалися найсильнішим неповагою, але деякі мемуаристи згадують про них без особливого презирства, як, наприклад, Я. Полонський: «... Ляліков був прекрасний інспектор, суворий, розумний і справедливий ... на все звертав він свою увагу : на волоса, на чистоту рук і нігтів, на неохайне плаття. Я пам'ятаю, в той час, коли я вже закінчував гімназію, за наказом чи понад або за своїм власним бажанням, він раптово (іноді досить пізно ввечері) з'являвся в квартирі того чи іншого учня (хоча б він жив і у батьків). Раз він мене застав у товариша Платонова (міщанина), дивився книги, які у нас на столі, сказав, що в кімнаті душно, що її треба провітрювати ... »[217]. Хоча зазвичай ненависне ставлення до наглядачів і інспекторам відчувається дуже сильно: «Ми жили з нашими ворогами - наглядачами. Всі вони були люди неосвічені, зрозуміло, і їм було нелегко залишатися по неволі цілу добу з сотнею хлопчаків, які, доведені до повного роздратування, готові були на всякі божевілля. Єдиний засіб, до якого вони завжди вдавалися, - це тримати нас на своїх місцях; але це було для нас тортурами, і ось іноді робився бунт, вибух. Гасилися лампи, свічки, і сто чоловік стукали, кричали, кидали меблі, одним словом, було пекло ... Так, це не були педагоги, а просто набрід »[218]. А так М. Сукенник описує свого надто прискіпливого наглядача: «Під час перерви він не соромився нагрянути ... в ватерклозети і ловив тих, які користуючись неприступністю цих місць для очей начальства, там курили. Спіймані ... отримували в покарання не менше ніж 6 годинників «без обіду» ... Якщо у кого-небудь шинель була застебнута не на всі гудзики або ранець застебнутий нема на обидва ремінця, винного чекало повчання або часом навіть покарання: він повинен був знову роздягнути шинель, відправитися в клас і залишатися в гімназії на зайву годину »[219]. Така ревна робота могла привести до певних результатів: «... всі ґудзики, все гачки були на місці на нашому одязі, жодна стороння книга не була в наших портфелях, ніхто не хизувався своєю зачіскою або слабкими натяками на рослинність на верхній губі, ніхто навіть з найбільш сміливих курців не приносив з собою в клас тютюну і цигарок, і в ватерклозетах царював зразковий порядок »[220]. Особливо докладно боротьбу з начальством за право користуватися своєю свободою описує В. Короленка: «Дрібна безперервна партизанська війна становила основний тон шкільного життя ... [...] До сьомої години учні, які жили на загальних квартирах, повинні були сидіти за столами і готувати уроки. Виповнювалося це рідко, і головна принада незаконного ранкового сну полягала саме в свідомості, що десь, в тумані, пробираючись по дерев'яним кладочкам і провалюючись з калошами в бруд, крадеться шукач Дідонус (- наглядач Дітяткевіч) і, можливо, в цю саму хвилину, вже заглядає з вулиці у вікно ...

Коли учні йшли до гімназії, Дітяткевіч приходив в порожні квартири, рився в скринях, конфісковував портсигари і про все знайденому записував в журнал. Куріння, «недозволені книги» (Писарєв, Добролюбов, Некрасов, - про «нелегальщина» ми тоді й не чули), купання в недозволеному місці, катання на човнах, гуляння після семи годин вечора - все це входило в кодекс гімназійних проступків. В їх класифікації відчувався почасти той же маніаческій автоматизм: питання зводився ні до аморальності вчинку, а до труднощі педагогічної полювання. У місті і навколо міста було багато ставків і річок, але катання на човні було заборонено, а для купання була відведена калюжа, де мочили льон. Зрозуміло, учні каталися в човнах і купалися в річках або під млиновими шлюзами з їх бризками і шумом ... Нерідко в самий розпал купання, коли ми безтурботно пірнали в річечці, біля «ісправніцкой купальні», над обрізом гори, з високою жита показувалася раптом синя кашкет, і шкандибають фігурка Дідонуса швидко спускалася по стежці. Ми хапали, одяг і кидалися в очерети, як втікачі під час татарських навал. Клишоногий наглядач бігав, як квочка, по березі, називав навмання імена, запевняв, що він всіх знає, і вимагав здачі в полон. Ми стояли в очеретах, пояснивши від холоду, але здавалися рідко ... Якщо наглядачеві вдавалося захопити плаття купальщиків, то доводилося одягатися і йти за ним до інспектора, а звідти - в карцер ... І завжди покарання відповідало не складністю провини, по суті явно невеликий, а кількістю зусиль, витрачених на піймання ...

З сьомої години вечора виходити з квартир теж заборонялося, і з заходом сонця маленьке містечко з його вулицями та провулками перетворювався для учнів в ряд засідок, пасткою, раптових нападів і більш-менш майстерних відступів. Особливу небезпеку представляв вузенький переулочек, що з'єднував дві паралельні вулиці: гімназійних і Тополева. Темними осінніми вечорами дуже легко було раптово наштовхнутися на Дідонуса, а часом, що ще гірше, - «сам інспектор», зачувши крадуться кроки, притискався спиною до паркану і ... раптово наводив на близькій відстані потайний ліхтар ... Це були приголомшливі моменти , про які на ранок розповідали в класах ...

Втім, я з вдячністю згадую про ці своєрідних змаганнях. Гімназія не вміла зробити цікавим викладання, вона не намагалася і не вміла використовувати той надлишок нервової сили і молодого темпераменту, яка не поглинався зубрістікой і механічним відвідуванням нецікавих класів ... Можна було абсолютно застигнути від нудьги або звернутися в автоматичний зубрільний апарат (що з багатьма і траплялося), якби в монотонну життя не вривалися епізоди цього своєрідного спорту »[221].

Зіткнення з начальством в основному і відбувалися в боротьбі учнів за право вільно користуватися власним часом, як це відзначає М. Добужинський: «Для нас, гімназистів, взимку великим розвагою було кататися на ковзанах у Бернардинському саду ... Місце це вважалося цілком пристойним, але гімназистам треба було мати спеціальний дозвіл і після якоїсь години кататися на ковзанах суворо заборонялося - неслухняних же (за цим стежили всюдисущі ненавидять «помічники класних наставників» - гимназическая поліція) - на інший день нака нази вали залишенням після уроків в гімназії на годину або два. Покарання було нудним, схоже на карцер ... Знічев'я ми мляво готували уроки і завжди разболевалась голова »[222].

Така обстановка ворожнечі з начальством була дуже частим явищем практично в усіх навчальних закладах. Наприклад, А. Грекову в першому класі вчителя, директор спочатку здавалися прекрасними людьми, але потім ситуація змінилася: «Тільки-но я перейшов у другий клас, як уже відчув, що начальницького система зайняла ворожу позицію щодо своїх вихованців. Може бути, саме тому, що самі добродушні педагоги з власного досвіду знали, що з цих пір починає вже відкривати свої ворожі дії супроти їх науки інша, ворожа сторона »[223].

Втім, були навчальні заклади, де начальство жодним чином не брала участі у вихованні учнів, і вони у вільний час були надані самі собі. Але і про таку ситуацію колишні учні розповідають без симпатії: «Зупинити пустунів і забіяк було нікому: ні при училище, ні при гімназії там ні наглядачів. Доглядач училища був тільки в навчальні години, а директор і на уроки не ходив, хоча квартира його перебувала в гімназичному будинку ... »[224]. Або начальство все ж стежило, але часто недостатньо: «Ви запитаєте, що ж робило начальство, навіщо воно дивилося? відповідаю, - сікло різками малих учнів за одиниці, дивилося крізь пальці на аморальні вчинки учнів вищих класів, а в звітах писало, що все в закладі гаразд »[225]. На старших же учнів, траплялося, начальство взагалі не мало ніякого впливу ( «Учень вищого класу нікого з начальників не слухався» [226]).

Взагалі ж, постановка нагляду за учнями була цілою проблемою для «педагогів»: «... Межі нагляду за пансіонерами і приходять учнями гімназії поза стінами закладу ніякими існуючими постановами точно не визначені, а вказується самим призначенням самих цих закладів. Тільки при деяких гімназіях є виховні заклади, пансіони, вихованці яких знаходяться під впливом закладу, чому і нагляд за цими вихованцями цілком лежить на обов'язку і відповідальності гімназичного начальства »[227].

Справа вчителів в основному було, звичайно, не виховання, а освіту учнів, передача знань, а й це формувало уми школярів. Хоча нерідко зустрічалися вчителя, марно носять це звання; вони викликали у своїх учнів не бажання вчитися, а одне тільки огиду. Наприклад, Н. Златовратський описує такого вчителя: «Під виглядом вечірніх репетицій і уроків на дому, на яких ніхто ніколи нічому, здається, не вивчаються, він отримував з батьків невстигаючих учнів досить багату данину» [228]. Були вчителі і вище рівнем, які хоча б намагалися чогось навчити: «Зрозуміло крім маніяка ... в педагогічному хорі, налаштовує наші уми і душі, були також і голоси середнього регістра, тягнули свої партитури більш-менш пристойно. І ці, звичайно, робили головну роботу: сумлінно і наполегливо перекачували фактичні відомості з підручників в наші голови. Не більше, але й не менш ... Свого роду живі педагогічні фонографи [...]

Спільними зусиллями, з більшим чи меншим успіхом вони гнали нас за програмами, даючи умам, що належало по штату. Справа, звичайно, корисне. Тільки ... це розумовий харчування вироблялося приблизно так, як відгодовують в клітинах гусей, насильно проштовхуючи осоружний їжу, яку бідна птиця відмовляється приймати в необхідній кількості з власної волі »[229].

Вчителі могли і взагалі не брати участь у вихованні дітей, як, наприклад, вчителя А. Денікіна: «Перебираючи в пам'яті учнівські роки, я хочу знайти позитивні типи серед вчительського персоналу мого часу і не можу. Це були люди добрі або злі, знають або сторонні, чесні або корисливі, справедливі чи упереджені, але майже всі тільки чиновники. Віддзвонили свій годинник, розповісти своїми словами за підручником, задати «звідси досюда» - і все. До наших душечка їм не було ніякого діла. І росли ми самі по собі, поза всяким шкільного впливу »[230].

Але зустрічаються шкільні спогади, де про вчителів йдеться з вдячністю: «Тепер, коли минуло багато років, можна спокійно і об'єктивно оцінити своїх вчителів. За рідкісним винятком, це були обізнані, добрі, чесні і віддані своїй справі люди. Яке треба було мати терпіння і витримку, щоб викладати в класах, де було багато пустунів, упертих і нерозвинених хлопчаків! Вчителі свято виконували борг, передаючи нам свої знання »[231]. Добре згадує про своїх вчителів і Н. Ге: «Вчителі були дорогі люди, вони були світлі точки нашого життя; це були свята »[232].

Втім, не так уже й рідко траплялося, що на вказівки вчителів взагалі не зверталося ніякої уваги.Так було в класі М. Добужинського в Петербурзькій гімназії: «Клас наш був неймовірно розпущений, навіть порочний, і вчителі, незважаючи на всю їх строгість (на яку й я теж, як і інші, скоро перестав звертати увагу), нічого не могли вдіяти , - шуміли, дуріли і грубить »[233]. Втім, в Віленської гімназії у М. Добужинського справу з учителями було трохи краще: «Вчителі трималися по-чиновницькі, офіційне, і деякі наводили смертельну нудьгу, але вони були досить нешкідливі і їх ми менше дражнили, ніж в петербурзькій гімназії ...» [234 ]. Взагалі ж, якщо вірити М. Добужинскому, поваги до вчителів він взагалі не зустрічав: «За мною в гімназії стала затверджуватися« слава »карикатуриста, моєї мішенню були, звичайно, перш за все вчителі. Чомусь ми в класі вирішили, що вони все п'яниці і влаштовують загальні пиятики, і я зобразив як одні з учителів п'ють з чарок, інші з горлечка бутлів, треті валяються під столом п'яні «як устілки» »[235].

Нарешті, учні нерідко боялися найбільше самого директора: «... Чи міг би нас в той час директор віддати під червону шапку (тобто в солдати)? Ми вірили, що міг би, якби захотів: поскаржився б на нас міністру, міністр доповів би Царю, а Цар міг би покарати нас ... »[236].

Найдієвішим способом виховання і навіювання учням серед вчителів і начальства вважалися різки, як це слід, наприклад, з опису А. Афанасьєва: «... було в великому ходу і перетин різками. За гімназичного статуту, це покарання було дозволено тільки в трьох нижчих класах; але бували приклади, що інспектор порушував цю постанову, добре нам відоме, і піддавав йому учнів 4-го класу »[237]. Це підтверджує і опис А. Рубця: «Дорослих учнів сікли особливо жорстоко, давали мінімум сто різок в раз. Ця операція завжди відбувалася по суботах, після обіду ... Учні викликалися за алфавітом: хлоп'я і дорослий, і так по черзі весь склад карається, яких було 12-15 чоловік »[238]. На це ж вказує і Н. Дружинін: «Я - відповідач за це слово - знаю кілька сумних випадків від різок, що були в мій час в наших училищах, і катами тут були вжиті хлопчики-товариші! .. з 150 учнів нашого училища третя частина щодня виходила з училища перетин ... »[239]. Дійсно, в перерізі учнів нерідко брали участь їх же товариші: «... різки у нас в той час дуже часто пускалися в хід, і учні один одного пороли з якимось задоволенням. Як тільки бувало вчитель скаже, що такого-то треба відшмагати, то неодмінно чоловік п'ять стрімголов біжать за різками »[240]. Перетин різками могло поступово ставати просто необхідним способом виховання учнів: «Батько мій виносив покарання, яке називалося суботники, тобто перетин всіх в суботу, винних за провину, а невинних, щоб вони не псувалися. Це було на початку століття »[241]. М. Бунге і Н. Забугіна відзначають, що при Олександрі III, коли багато покарання учнів були заборонені, заборона не торкнулася саме різок: «Різка була утримана, тому що повне скасування її не зустріла співчуття ні в педагогічних сферах, ні між батьками, але застосування її було дуже обмежена - потрібно більшість ¾ голосів педагогічної ради по закритій балотуванні, при тому по відношенню до вихованців тільки перших трьох класів »[242].

Були й такі навчальні заклади, де різки майже не вживалися, але зате було багато інших подібних методів виховання: «Ні в училище, ні в гімназії за весь час мого там шестирічного навчання не було тілесних покарань. Висікли тільки трьох, і то на прохання їхніх матерів-вдів, у яких вони відбилися від рук і які змушені були вдатися до начальства, щоб воно усмирило непокірних дітей. Провинилися карали іншими способами: ставили на коліна і залишали без обіду; у великому ходу були і інші, більш грубі і негідні заходи навіювання: волосодраніе, ляпаси, потиличники, інакше звані ляпасами, і не без причини: хто отримував їх, у того дійсно тріщало в голові і сипалися з очей іскри, так що підлога перетворювався в небо, всіяне зорями. [...] Ми з братом були позбавлені трьох останніх покарань, тільки тому, що не заслуговували їх, стільки ж і тому, що вчителі інакше тримали себе з нами, як єдиними учнями з дворянського стану »[243]. Зазвичай же вчителі любили поєднувати і використовувати всі фізичні методи навіювання відразу: «З боку вчителів і начальства також мало було повчальних прикладів для молоді: вони ставилися до учнів неймовірно грубо і суворо; в класах не тільки чулися найгрубіші лайки, але доходило нерідко і до тілесної розправи: за одне незнання заданого уроку, за неувагу в класі вчителя били лінійкою по пальцях, дерли за вуха, а деякі закликали до класу сторожів з пучками різок і тут же, без подальших формальностей, роздягали винного і пороли не на жарт. Огидна ця операція проводилася не в нижчих тільки класах, ні з одними малолітніми; піддавалися їй і здоровенні, вже зрілі молодці старших класів »[244].

Деякі вчителі виявляли в питаннях покарання особливу витонченість, як, наприклад вчитель Н. Ге: «Він ставив на коліна з двома товстими книгами в руках, піднятими до верху.

Кожен учень повинен був мати з паперу вирізану форму гітари для підкладання під коліна, так що покарані вкладали хустки в панталони. Він бив квадратної лінійкою по голові. Він рвав вуха, завиток вуха відокремлювався тріщиною, яка покривалася постійним струпом. За кожну помилку він давав клацання в вухо. Про перетинах я вже не кажу ... »[245].

Дуже поширене було і покарання їжею, залишення без обіду, хоча тут учні зазвичай знаходили спосіб не залишитися голодними: «У нас в ходу була кара їжею; були такі учні, які оффициально ніколи не обідали, зрозуміло, товариші завжди носили частину свого їжі і звичайно на спині за курткою. Щоб їжа - яловичина, оладки - не впала, куртка дотримувалася натягнутою так, що жир стікав по спині ... »[246]. На той же вказує і А. Афанасьєв; його «вихователі»: «... залишали без обіду ... нерідко весь клас; але ми завжди знаходили можливість купити собі білих хлібів, яблук або горіхів і ковбаси і бували дуже задоволені; у вільний час між класами від 12 до 2 годин віддавалися ми всіх можливих витівок, і нам в таких випадках було завжди весело »[247].

Висновок в карцер - зазвичай в порожній клас або якусь комору - також було в ходу як виховний засіб: «Найсуворіше покарання для учнів вищих класів полягало в ув'язненні в карцер на 2 тижні. Рідко кого виключали ... »[248]. Це підтверджує витяг з журналу Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 3 вересня 1884 р .: «1. Слухали заяву р Директора: помічник класних наставників р Мерцалов повідомив йому, що учень 5-го паралельного класу Красовський Володимир дозволив собі зухвалість по відношенню до нього, крикнувши в вікно своєї квартири лайливу кличку, коли той проходив по вулиці ... Покликаний до м директору, учень Красовський спочатку заперечував свою винність, потім зізнався і просив вибачення.

Пед. Рада, приймаючи під увагу, що учень Красовський і раніше висловлювався в подібних проступки, визначив: повалити учня Красовського ув'язнення в карцер на 12 годин і записати його в штрафний журнал »[249].

А ось витяг з журналу Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 11 січня 1883 року (тут наведено вже останній метод дисциплінарного стягнення): «1. Обговорювали поведінку учня 5-го паралельного класу Самохіна Олексія. Цей учень в минулий півріччі скоїв цілу низку великих проступків, а саме: вкрай непристойно поводився на уроках: співав, свистів, самовільно переходив з місця на місце, пропонував недоречні запитання, брав з кафедри журнал і поправляв в ньому позначки, без дозволу йшов з гімназії, курив на вулиці, фамільярно і зухвало пояснювався з викладачем. За ці проступки Самохін неодноразово піддавався суворим стягненням: висновку в карцер на час від 3 до 15 годин ... Пед. Рада вирішила вдатися до крайнього заходу дисциплінарного стягнення і визначив: оголосити Самохіну догану від імені Пед. Ради перед цілою гімназією зі зменшенням оцінки з поведінки до «2» і з попередженням, що якщо він не виправиться, то буде звільнений з гімназії »[250].

Але деяким вчителям для покарання були достатні куди більш незначні проступки, як, наприклад, вчителю Ф. Стуллі: «... приводи до покарань завжди знаходилися: пошепки сказане сусідові слово, легка усмішка, не розчув слово вчителя, найменша несправність в зошитах, занадто поспішне або занадто повільне ... рух учня, викликаного до дошки для відповіді, - все могло повести і здебільшого вело до покарання »[251].

Таким чином, в ходу у вчителів і начальства був єдиний спосіб виховання. Вони намагалися зберігати дисципліну, тримати під контролём і в підпорядкуванні своїх учнів будь-якими засобами. Це тривало до тих пір, поки, нарешті, не стали з'являтися перші зачатки педагогіки.

4.2. Учень - учень

На виховання та формування особистості школяра впливали не тільки дорослі, а й інші учні. Адже саме з них полягала середовище, в якому доводилося обертатися школяреві: «Кого виховувала родина, а кого - і таких було чимало - виключно своя ж шкільна среда, у якої були свої неписані закони моралі, товариства і ставлення до старших - кілька розходилися з офіційними, але, їй-богу, не завжди погані »[252]. А середовище, як відомо, - не останній чинник в розвитку характеру, особливо ще такого не утвердився, як дитячий.

4.2.1. Старший учень - молодший учень

Великий вплив надавали старші учні на молодших. Тим більше, коли старший учень призначався наглядачем над молодшими: «Наглядачі вночі не чергували, але у вигляді наглядачів, в кімнати нижчих класів, призначалися директором, на весь курс, гречної з вихованців останнього, 4-го класу; їм даваема була і наглядацькими влада над вихованцями, вони могли покарати своїх підлеглих ». При цьому самі «наглядачі» особливого задоволення від таких обов'язків не відчували: «Старші вихованці повинні були відповідати за заворушення підлеглих, і за це з них строго справлялося.

... наглядачеві за молодшим класом доводилося вставати завжди акуратно о 6 годині, будити маленьких хлопчиків, відповідати за їхні провини, і слухати за це догани від справжніх наглядачів, а іноді і від директора ... »[253].

Траплялися такі наглядачі, що підлеглі були їм зовсім не раді: «Для нагляду за учнями нижчих класів під час занять призначалися з учнів 7-го і 6-го класу старші. Це були чисті деспоти. Бувало за дрібниця прідерётся, залишить малого без обіду, а сам з'їсть його порцію за столом. Їм навіть дозволялося бити молодших учнів »[254]. На той же вказують Н. Бунге та М. Забугіна: «Крім директора, інспектора та наглядачів, над пансіонерами панували ще так звані« старші »вихованці, які дуже погано зверталися з довіреними їх піклуванню молодшими вихованцями і часто карали їх» [255]. Їх слова доповнює А.Скабічевскій: «Старші вважалися помічниками гувернерів, вони зобов'язані були стежити за порядком і записувати порушників його. Користуючись цією владою, наш старший заснував цілу систему хабарництва. Як тільки діти збиралися в клас, він одразу ж починав записувати в свій штрафний список перших-ліпших йому на очі. Кожен записаний повинен був відкупитися булками, пір'ям, олівцями, пеналами тощо. »[256].

Якщо моральне виховання старших учнів було низького рівня, то і їх вплив на уми молодших було відповідне. Особливо якщо в одному класі з дітьми виявлялися учні куди більш старшого віку: «Серед чи не більшості дорослих пансіонерів старших класів панував прихований розпуста і цинізм, непристойні розмови представляли найулюбленіше їх розвага. Вони збирали навколо себе цілу юрбу Мальцов і розбещували їх дитячі душі ... Серед них практикувалися всілякі види школярської розбещеності, від дитячо безглуздих до найгрубіших і протиприродних проступків ... »[257]. На той же вказує і М. Булюбаш: «... моральність вихованців була зіпсована: пияцтво, розпуста, карткова гра, фіскальство, бійки були страшно розвинені і вважалися речами звичайними, між товаришами не було дружній зв'язку, навпаки, великі завжди гнітили молодших [.. .]

Кожен клас складався з дорослих і малолітніх.Перші були гнітючі, другі пригноблені. Крім того в нижчих класах, включно до п'ятого, були так звані царі, яким всі повинні були коритися, як фізично сильним [...]

Дорослі примушували малих грати з ними в карти. Найчастіше великі вигравали; програші ніколи не платили ...

Скаржитися на товариша вважалося ганебним. На ябеду накидали шинель під час проміжків між уроками і били, скільки душі завгодно ...

Дорослі крали у малих книги, потім продавали їх на Товкущий ринку, а гроші пропивали »[258].

Схожу ситуацію описує і А.Скабічевскій, розповідаючи про початок 50-х років: «... найважчим ярмом були товариші. Потрібно сказати, що в той час не існувало ще ніяких обмежень щодо терміну перебування учнів в гімназії, і учні могли залишатися в першому класі років по п'яти. При таких порядках в молодших класах поруч з десятирічними хлопчиками, сиділи юнаки, які годилися хоч зараз під вінець. Особливо в третьому класі можна було зустріти здорованів, вже брівшіхся, які говорили басом, що пили горілку, різали в карти і знайомих з усіма розважальними закладами в столиці.

Якщо прийняти до уваги, що мало-мальськи здібні й морально-дисципліновані діти акуратно переходили з класу в клас, а засиджувалися самі безпардонні ледарі і шалапути, то стане зрозумілим, яке деморалізуючий вплив чинили подібні чудовиська, обірвані, брудні, розпатлані, з заспаними очима , з печаткою нахабства або ідіотизму грубі, здичавілі і розпусні, на що сиділи з ними поруч маляток дев'яти і десяти років. Зрозуміло, що силою своїх кулаків дорослі тримали своїх товаришів-новачків під ярмом неприборканого деспотизму, тішилися над ними досхочу і в той же час навчали їх всяким капостей »[259].

Ненависть між старшими і молодшими учнями нерідко доходила до відкритої ворожнечі, дуже часті були бійки між класами: «Один клас був в постійній ворожнечі з іншим: сьомий з шостим, п'ятий з четвертим і т.д ... Між двома ворожими класами відбувалися такі бійки, що деякі з учасників відправилися в лікарню »[260].

Відразу ясно, хто в таких війнах перемагав: «Нерідко молодший клас гуртом бився навкулачки зі старшим. Бій відбувався на майданчику, що розділяла класи, і закінчувався, зрозуміло, побиття першокласників »[261]. Ця ворожнеча могла набувати загрозливих розміри: «Всі класи першої гімназії дуже ворогували між собою і відстоювали один в іншого свою першість; напр., учні третього класу не хотіли поступитися перевагу четвертому, билися, билися і не просто кулаками, а коромислами і навіть коцюбами. Бійки були запеклими, кров лилася струмками ... Раз такого роду бійка закінчилася плачевно: кілька учнів були понівечені, ребра поламані, зуби вибиті, носи расквашени, і все обличчя вкрилися пухлиною ... »[262].

Втім, в деяких навчальних закладах, могли бути і інші відносини. Так, А. Позднеев пише про початок XX століття: «Малюки першого і другого класів тяглися до старшим гімназистам восьмого класу і любили гуляти з ними. Особливою любов'ю користувався ... Гриня Холодний, який умів приголубити і поговорити з малюками, завжди його оточували »[263].

Але зазвичай кращим випадком було, якщо старші учні взагалі не спілкувалися з молодшими: «... старші віком і учні середніх класів не звертали на мене уваги ...» [264]. У цій питанні був іноді навіть особливий порядок, етикет: «... у нас самі вихованці звертали найсуворіше увагу на чин класів. Вихованець другого класу гордо тримав себе перед вихованцем першого, і так далі. Якби хто став приятелює з нижчими, той ризикував би викликати до себе презирство від всіх своїх соклассніков »[265].

Загалом, найчастіше старші учні або зовсім не звертали на молодших ніякої уваги, або знаходили в них жертв образ і розтління. В останньому випадку молодші отримували відповідне виховання.

4.2.2. однолітки

Куди більші і тому більш впливає на формування особистості учнів була середа однолітків. У постійному спілкуванні з однокласниками складався характер, і він знаходився в залежності від загального морального рівня. Наприклад, Д. Засосову і В. Пизін дуже пощастило з однокласниками: «Говорячи про становлення юнаки, його внутрішнього світу і характеру, необхідно пам'ятати, що виховують не тільки вчителі, а й середовище товаришів по навчанню. Треба сказати, що більшість з них засвоїли прищеплений в гімназії позитивні основні людські якості: як правило, хлопчики, а потім і юнаки були чесні, справедливі, чи не боягузливі, хороші товариші »[266].

У середовищі однокласників були свої правила, етикет, закони, яким мали підпорядковуватися всі. Наприклад, серед однокласників А. Нікітіна був такий звичай: «Говорити між товаришами ти не було прийнято навіть в молодших класах. Незважаючи на те, що по семи років доводилося проводити юнакам один з одним, все-таки ви не змінювалося на ти... У старших класах доводили ввічливості до смішного. Інші не тільки тиснули один одному руки, але навіть кланялися, вітаючись і прощаючись »[267].

І тому особливо важким було становище новачків, новоприбулих учнів. Їх головне утруднення полягало в тому, що вони були зовсім не знайомі з новим середовищем і її законами. У багатьох навчальних закладах новачки піддавалися всіляким приниженням, як це трапилося з В. Короленка в перший день в школі: «У найближчу зміну я не вийшов, а мене винесло на двір, точно бурхливим потоком. І негайно ж закрутило, як тріску. Я був новачок. Це було помітно, і на мене посипалися щипки, поштовхи і удари по вухах. Вдарити по вуха так, щоб клацнуло, точно хлопавкою, називалося на гімназичному жаргоні «дати фаца», і деякі старі гімназисти досягали в цьому мистецтві значного досконалості. У мене ж була коротко обстрижена голова і кілька стирчать вуха. Тому, поки я безпорадно озирався, навколо моєї голови стояла стрілянина, точно з кулемета ... »[268]. Але в деяких навчальних закладах були зовсім інші правила щодо новачків, новенькі НЕ третирувалися, а, навпаки, оберігалися, як про це розповідає В. Сіоні його новий товариш: «... новачок особа деяким чином недоторканне ... новачків не вчать, а ... вони самі повинні придивлятися, вчитися.

Підлітки - то інша справа, ... вони вже й самі багато знають, а чого не знають, то ми самі додаємо. Їх не гріх повчити, якщо самі не встигли вивчитися відразу »[269].

Далі учень опинявся або в середовищі, в якій не було ніяких понять про дружбу (Н. Булюбаш нарікає на такі відносини у своєму класі [270]), або в дружному колективі, або поза всяким колективу. Останнє відбувалося вже з вини самого учня, як це сталося, наприклад, з С. Аксаков: «... все більше доводили мене до відчаю товариші: ... хлопчики одних років зо мною, і навіть молодше, що знаходилися в нижчому класі, здебільшого 6ули нестерпні пустуни і бешкетники; з іншими я мав так мало схожого, спільного в наших поняттях, інтересах і звичаї, що я не міг з ними зблизитися і посеред численного суспільства залишався відокремленим. Всі були здорові, задоволені і нестерпно веселі, так що я не зустрічав жодного скільки-небудь сумного або задумливого хлопчика, який міг би взяти участь в моїй постійної смутку. Я сміливо кинувся б до нього на шию і поділився б моїм внутрішнім станом. «Що це за диво, - думав я, - вірно, у цих дітей немає ні батька, ні матері, ні братів, ні сестер, ні дому, ні саду в селі», і починав шкодувати про них. Але скоро переконався, що майже у всіх були батьки, і матері, і сімейства, а в декого й будинки і сади в селі, але тільки бракувало того почуття гарячої прихильності до сімейства і вдома, яким було сповнене моє серце. Само собою зрозуміло, що я як відлюдник, як неженка, сором'язлива, як маменкін синку, який все пхикає по матінці, - зараз став предметом насмішок своїх товаришів ... »[271].

І все ж найчастіше колектив в класі був дуже дружним, як, наприклад, у М. Добужинського: «Мої нові товариші були симпатичні, вміли добре підказувати, передавати« шпаргалки »і ділилися зі мною підрядниками [272]». Деякі мемуаристи, згадуючи свої шкільні роки, бачили причину такої дружби в згуртованості проти «гнобителів» - вчителів, начальства, так, принаймні, вважав Н. Щапов: «Відносини учнів між собою весь час були дуже дружніми, ніякої цькування один одного, розшарування на касти не було. Загалом, вважалося, що учні - одна сторона, вчителі - інша. Ми всередині першої повинні триматися як союзники, всіляко допомагаючи один одному проти другої. Але злісних витівок проти вчителів я майже не пам'ятаю ... »[273]. Про те ж пише і А. Греков: «Було дружне товариство між учнями і скаржитися не належало. Всі провини окремих осіб покривав весь клас, і ми, пам'ятаю, не раз відсиджували всім класом «без обіду», вкриваючи чию-небудь проказу »[274]. Чи не видавати провинилися однокласників був головний спосіб протистояння начальству: «Клас наш ... відрізнявся великим дружелюбністю і згодою між собою; твердим переконанням і правилом було: нікого не видавати і ні в якому разі і ні в якому разі. Ім'я фискала сама ганебна, яким нагороджувався зрадник або не бажав брати участь в витівки всього класу »[275].

Таке явище як фіскали існувало практично у всіх навчальних закладах. Серед начальства це вважалося відмінним способом контролю учнів. Самі фіскали при цьому користувалися загальною ненавистю: ​​«... як то кажуть, в сім'ї не без виродка. Були серед гімназистів і підлабузники, і фіскали, і брехуни. Але вся маса учнів в нашому, наприклад, класі ставилася до таких типів нетерпимо. Це виражалося нерідко і в певних реакціях. Особливо активно боролися з фіскальства. Так, якщо учень фіскалів, видавав товариша, йому влаштовували «темну». Такі заходи застосовувалися в молодших і середніх класах, в старших витримувався бойкот щодо таких типів: їм не подавали руки, з ними не розмовляли, не приймали в компанію, поки винний не попросить вибачення і не покаже своєю поведінкою, що став справжнім товаришем. Нетерпимо ставилися і до жадібності, зазнайству, небажання допомогти товаришеві в навчанні »[276].

Ставлення до фіскалам могло бути і більше пасивне, як, наприклад, в Комерційному училищі, в якому навчався І. Селіванов: «Вихованці, зрозуміло, взагалі їх терпіти не могли, але тим не менше боялися їх, а деякі навіть падлючити перед ними. Ті ж, які показували їм свою відразу, природно піддавалися доносами більш частим ніж інші. Скажу більше, директорських шпигунів у нас боялися навіть наші наглядачі (гувернери), особливо які були слабші, або краще сказати, добрішими характером; вони іноді доносили про наших витівки директору, єдино з побоювання як би він не дізнався про них стороною, через своїх фіскалів »[277].

Начальство намагалося контролювати учнів і за допомогою офіційних «наглядачів»: «Перейшовши в 7 клас, я був зроблений старшиною, тобто наглядачем над усіма учнями гімназії, і, незважаючи на це, я не пам'ятаю з боку моїх товаришів ні найменшого прояву ворожнечі або злоби ... »[278]. Іноді була і схожа посаду наглядача над окремим класом: «Старший призначався інспектором з кращих учнів; він зберігав журнал класу і зобов'язаний був, у відсутності вчителя, спостерігати за тишею »[279]. Але нерідко такі старші брали участь в загальних витівки класу і покривали провинилися.

Об'єднувала клас ворожнеча не тільки з начальством, але і з іншими класами та навчальними закладами. Таку ворожнечу описує А. Греков, був учнем міського училища, в будівлі якого знаходилося «... в нижньому поверсі і окружне (рівне повітовому) училище, де навчалися під час вже дорослі (років по 15-16) хлопці, колишні грозою гімназистів і реалістів. Справа в тому, що між учнями міського та окружного училищ з одного боку, і реального і гімназії - з іншого, йшла постійна наполеглива війна. Це була свого роду класова ворожнеча, тому що в реальну гімназію потрапляли все ж більш забезпечені діти або діти більш свідомих батьків ... Тому ворожнеча була і так як в нашій школі і в окружному хлопці були здоровіші, то сутички зазвичай закінчувалися поразкою гімназистів »[280] . Схожий опис можна зустріти і у А. Афанасьєва: «У сніжки ми грали так: клас виходив на клас, або кілька класів з'єднувалися і виступали проти інших класів, і переможці довго гнали переможених, переслідуючи грудками заледенів сніг; і ті і інші часто поверталися в класи з підбитими і завжди розчервонілий особами. На кулачки билися гімназисти кілька разів ... з учнями повітового училища, з якими невідомо чому, була давня ворожнеча. Неприязно дивилися гімназисти і на семінарію, і на кантоністів; але тут до відкритого бою не доходило, а закінчувалося лайки і окремими сутичками. Кантоністи дражнили гімназистів за червоні коміри - червоною яловичиною ... »[281].

Взаємовідносини товаришів залежали і від станового положення учнів.Так, з'явилися з новим директором в 2-ій Одеської гімназії, де навчався М. Сукенник, нащадки найбагатших людей округу (М. Сукенник їх називає «золота молодь») зробили серйозний вплив на атмосферу, що панувала тут до цього: «Ця золота молодь ... внесла абсолютно новий дух, доти незнайомі віяння в нашу «демократичну» і «плебейську» гімназичну середу. Ми всі, наприклад, приходили до гімназії пішки; тільки жили далеко приїжджали до гімназії по «конці», а золота молодь приїжджала в гімназію у власних шикарних каретах або на найманих візниках ... Швейцар зустрічав їх з поклоном, сам знімав з них шинелі подавав їм їх після закінчення уроків [...]

... всилу наслідування багато з нашого середовища, раніше і не думали про франтівства, стали тягнутися за золотою молоддю: нашили собі смушеві коміри на шинелі, замовили нові мундири в обтяжку і куртки без гудзиків, на гачках, кашкети з великими полями і так далі.

Золота молодь діяла на нас і в іншому відношенні розтліваючим чином. Ми всі, в середніх класах, будучи більш-менш старанними, були дуже скромними юнаками. Ми готували [282] будинки уроки, ходили гуляти і один до одного в гості, трималися свого середовища, розмовляли завжди мирно і дружньо, були відверті і щирі, і майже всі ми багато, дуже багато читали. Від золотої молоді ми вперше почули слова, значення яких нам було лише на половину знайоме і зрозуміло: «кафе-каштан», «кавова» і «білліярд» ... У двох місцевих кафешантанів вечорами чергували помічники класних наставників, та й сторожа при вході, взагалі, не впускали вихованців среднеучебних закладів. Золота ж наша молодь мала так зване «партикулярне плаття»: Піджачні костюми і капелюхи. Вони переодягалися і цілком безперешкодно відвідували кафе-шантани, в той час як ми, їхні товариші по п'ятому чи шостому класі, ще й мріяти про це не сміли »[283]

Часто у мемуаристів в оповіданнях про шкільному товаристві можна зустріти рядки, що виробляють гнітюче враження: «У нас на квартирі ночами хлопчики 15 - 17 років становили складчину, купували горілку і бенкетували до ранку. У класі вони спали або, забравшись на задню парту, грали в карти ... У стінах гімназії ще панував дух різки, яка вже оффициально була заборонена, але про цю різки учні зберегли свіжі перекази і називали імена героїв, які, зірвавшись з ганебної лави, по-звірячому кидалися на екзекуторів »[284]. Подібна ж картина описана і у А. Галахова: «До приходу вчителя в класі стояв стогін стогоном від шуму, метушні і бійок. Слова, які не допускаються в друку, так і сипалися з усіх боків »[285]. При цьому А. Нікітін дивився на такий стан справ не настільки песимістично: «... півсотні хлопчиків возилися на волі - співали солдатські пісні,« тиснули масло », билися на кулачках, малювали порнографічні зображення на дошках і розглядали порнографічні картинки.

Але в той же час, я рішуче не можу сказати, щоб це були морально зіпсовані хлопчики. Ця була просто дитяча молодецтво одинадцяти і дванадцятирічних хлопців, наданих самим собі »[286].

Як видно, вплив, який чиниться однокласниками один на одного, було значно. Клас зазвичай виховував дружні почуття, нехай навіть в боротьбі з начальством. А виховання учні зазвичай отримували відповідно моральному розвитку класу, та й усього навчального закладу в цілому.

5. Побут

Для опису культурно-побутового вигляду учнів, звичайно ж, необхідно сказати і про побут школярів. Тим більше що побут їх був особливим через вікової специфіки та величезного впливу на нього школи. Перш за все, школа впливала на зовнішній вигляд учнів.

5.1. форма

Зовнішній вигляд учнів становила найчастіше форма, зазвичай військового зразка і власне напіввійськового характеру. Форма змінювалася - вона залежала від загальних тенденцій у розвитку форменого одягу в Росії, від уряду, навчального округу (у різних місцях форма могла різко відрізнятися).

Для опису форми миколаївського часу використовуємо «Спогади» Н. Златовратського: «... неймовірно блискучий, але і вкрай безглуздий гімназійний мундир миколаївських часів, який ми називали« спереду кофта, а ззаду фрак », з величезним, тугим, стоячим, шітим золотим позументом коміром , який тримав все тіло в самому неприродному положенні; проте він мене приводив в саме захоплене настрій »[287].

З 70-х рр. XIX століття, наприклад, носили таку форму (за статутом гімназій і прогімназій 30 червня 1871 г.): «§ 29. Одяг учнів у гімназії і прогімназії складають напівкаптан темно-синього сукна однобортний, що не доходить до колін, що застібається на 9 посріблених гладких, опуклих гудзиків, з 4 такими ж гудзиками ззаду по кінцях кишенькових клапанів, комір (скошений) і рукава прямі одного сукна з мундиром, поверху коміра нашіт вузький срібний галун, а у обшлагів, де розріз, по дві малі гудзики.

Шаровари темно-синього сукна.

Пальто сірого сукна, двобортне, офіцерського зразка, гудзики такі ж, як на мундирі; петлиці на комірі однакового з каптаном сукна, з білою облямівкою і ґудзиком.

Шапка - однакового з напівкафтаном сукна за зразком військових кепі, з білими облямівками навколо тулії і верхнього краю околиша. На околиші над козирком жерстяної посріблений знак, що складається з двох лаврового листя, перехрещуються стеблами, між якими поміщені прописні заголовні букви назви міста та гімназії або прогімназії з їх номером, де такий є, наприклад: С.П.Б. I Г. (С. Петербурзька Перша гімназія) або Р.Г. (Рішельєвська гімназія), або О. 2 Г. (Одеська Друга гімназія), або Б.Л.П. (Брест-Литовська прогімназія).

Понад цього дозволяється носити:

Башлик з верблюжого сукна без галуну; і шинель сірого сукна, за зразком військових, з коміром того ж сукна, але без клапанів (петлічек) »[288].

Д.Засосов і В.Пизін дають такий опис форми для XX століття: «Гімназисти носили формений одяг: синю кашкет з білим кантом і посрібленим гербом з схрещених листя лавра, а між ними номер гімназії, шинель сірого сукна зі світлими ґудзиками і синіми петлицями, чорну тужурку, лакований ремінь, на якому світла пряжка з номером гімназії, штани чорні. В урочистих випадках - мундир з синього сукна, однобортний, з срібними галунами на комірці. У нашій гімназії мундир мали тільки одиниці, багато сімей були незаможні. Бідним гімназистам іноді вдавалося від Товариства всепомоществованія недостатнім учням гроші на покупку форменого одягу.

Все обмундирування зазвичай купувалося на виріст, у першокласника часто шинель волочилася по землі, з рукавів. не було видно пальців, тужурка доходила мало не до колін. Та хлопці росли швидко, років через два шинель вже була до колін. У сім'ях, як правило, одяг переходила від старшого брата до молодшого. Було прийнято, що батьки заможніші передавали малоношеное непотрібне обмундирування в гімназію для нужденних. Загалом, як-то влаштовувалися, і хлопчики були всі одягнені по формі. Особливих причіпок до форми не було, потрібно, щоб було чисто і не було дірок.

Суворо стежили за тим, щоб гімназисти були підстрижені, а в старших класах - зі скромними зачісками. Якщо гімназист приходив без ременя або з патлами, його відправляли додому »[289].

Деякі особливі навчальні заклади мали і особливу форму, як, наприклад, в Університетському пансіоні: «Форма складалася з синього мундира або сюртука з малиновим коміром і позолоченим приладом, подібна до форми університетських студентів, від якої відрізнялася лише тим, що у них покладалися на комірі мундира дві позолочені петлиці, у нас же одна ... »[290].

В інших, особливих областях Російської імперії була і особлива форма. Наприклад, М. Добужинський, будучи школярем, перебував в трьох гімназіях - Петербурзької, Одеського навчального округу і Віленської, і отримав можливість порівняти їх форми: «Скоро я вбрався в гімназичну форму. Форма гімназистів Одеського округу, до якого належав Кишинів, відрізнялося від петербурзького: в Петербурзі носили чорні блузи і брюки, тут же ходили у всьому сірому (як арештанти, мені здавалося). Влітку ж носили парусинові сорочки і кашкети, а не білі, як у Петербурзі »[291]. А в Віленської гімназії була інша форма: «Наші чорні формені сорочки з двома срібними гудзиками на комірі, після сірих кишинівських, здавалися мені навіть ошатними; деякі франти (хоча бути одягненим не по формі заборонялося) носили куртки без гудзиків - на манер «австрійських» - це чомусь допускалося. З'явилися тоді ймовірно вперше і «белоподкладочника», що носили в класі наш парадний синій однобортний мундир, нарочито укорочений і, як в кавалерії, на білій шовковій підкладці, що теж дозволялося »[292]. У Новочеркаської гімназії, де навчався А. Греков, гімназичні мундири були на зразок козацьких Чекменьов: «У моїй пам'яті якось не в'яжеться гімназія без мундира. Ці мундири з темно-синього сукна були у нас тоді обов'язкові до повсякденного носіння, коштували вони все ж недешево, і зшити їх міг тільки кравець, так що це була досить складна історія.

Як тепер міркую, вони повинні були дуже обмежувати нас, зростаючих малюків. Зшиті в талію з щільною кірасообразной грудьми на гнеться полотнині з поясом, вони застібалися на середині грудей на гачки і з боку надавали фігурі, звичайно, стрункість. Але яким було проводити в ньому цілі години на уроках, робити в них же і гімнастику, в них виходити всюди з дому, в них же стояти в церкві іноді в задусі. Ні, дурніші і сором'язливі цих козацьких мундирчиках навряд чи що можна було придумати для малюків. Але ми, особливо на перших порах, дуже пишалися ними. Дурні! Ми не розуміли, що цей самий мундир накладав на нас ярмо, друк, яке позбавляло нас свободи і видавало з головою при пустощі »[293]. Взагалі, в Платовской гімназії гімназисти ходили «в мундирчиках з галуном, в штанях з лампасами червоного сукна, в кашкеті з темно-синього сукна з червоним околишем і« лаврами »- гимназическим значком» [294].

Зовнішній вигляд учнів, встановлений для них начальством, можна доповнити витягом з «Правил щодо дотримання порядку і пристойності учнями Новочеркаської гімназії»:

9) На вулиці учні зобов'язані бути завжди в одязі встановленої форми. Покладені для них чекмені повинні бути застебнуті на всі гачки. У літню пору, а саме з 1-го травня по 1-е вересня, дозволяється носити парусини блузи, білі кашкети з полотна з встановленими буквами.

10) Йдучи в навчальний заклад для навчальних занять, а також і повертаючись з оного, всі учні зобов'язані нести ранці на спині ... [295]

При деяких послаблення начальства, особливо дітям влятельних людей, їх форма могла змінюватися майже до невпізнання, як це трапилося в 2-ій одеської гімназії при М. Сукеннікове: «... ми всі носили куртки, мундири і шинелі звичайного зразка та шаблонного крою, а з'явилася відтепер серед нас золота молодь одягалася дуже витончено і шикарно. Мундири у них були на шовковій підкладці ... завжди новенькі, чистенькі, що називається з голочки. Штани вони завжди носили вузенькі, щільно охоплювали ноги і нижні частини тіла, - як це прийнято у кавалеристів, і обов'язково з штрипками, що проходили внизу, між підошвами і каблуками. Гімназичні куртки у них були також добре і витончено зшиті, по можливості коротше і обов'язково без належних гудзиків. Очевидно, це вимагала мода. Ми, всі інші, носили ... довгі блузи, з блискучими білими гудзиками, прості пояси і, в більшості випадків, зовсім погано зшиті мундири і штани, а золота молодь любила хизуватися чистенькій модним одягом, вміла з якимось особливим шиком носити свою гімназичну форму , і фатовскі розстебнуті куртки або мундири, ледь застебнуті на одну-дві гудзики, давали можливість бачити витончені жилетки з ланцюжками від годинників і купкою брелоків, білі комірці і навіть модні галстучкі. Кашкети вони носили з маленькими козирками і великими полями, а на шинелі вже обов'язково красувався дорогою смушевій комір ... »[296]

Взагалі форма могла залежати і від моди, навіть моди в масштабах окремої гімназії, але така форма була вже неофіційна, а носіння її карається.Наприклад, так було в гімназії при ліцеї кн. Безбородько в Ніжині: «Хтось із гімназистів надумав носити замість форменого кашкета, крисаню - так званий« бриль »... Іншим гімназистам здалося це чимось демократичним, і ось почалася мода на голили. Після виходу з класів, багато гімназисти з'являлися в місті в цих безглуздих капелюхах. Їх переслідувало начальство і саджало в карцер »[297].

Але траплялося і так, що деякі забороняються, неофіційні елементи форменого одягу поступово узаконивались: «Коли нам дали нову форму - замість потворних чорних піджаків з синіми петлицями, - мундири з срібним галуном і з світлими гудзиками - деякі стали хизуватися чудово зшитою формою, підбивали підлоги білим атласом, носячи сіру шинель з багряним шаллю - і замість формених кепі сині кашкети з білими кантами і значком - за що навіть сиділи в карцері. Зрештою, кашкетом було офіційне замінено кепі ... »[298].

І все ж для школи формений одяг був настільки характерна, що її учня неможливо собі уявити без форми. При цьому форма допомагала контролю над учнями, вона видавала їх (значок на кашкеті показував, з якої саме гімназії учень) і, по розумінню начальства, дисциплінувала учнів.

5.2. Розклад дня

Продовжуючи опис побуту учнів, потрібно відзначити, що побут школярів залежав, перш за все, від таких речей, як розпорядок дня. Мабуть, тільки в учнів день був настільки нормований. Вони думали, працювали і відпочивали суворо по годинах і хвилинах. Навчальний день ділився на уроки і перерви між ними - зміни, були і великі зміни. Тривалість їх в різних навчальних закладах і в різні періоди часто значно відрізнялася. Але зазвичай навчання починалася о 9 годині, як в початковій школі (про неї пишуть Д.Засосов і В.Пизін: «Приходити треба було до 9 години» [299]), так і в середній: «З'явитися треба без чверті 9. В великий зал з класів призводять шеренги учнів, стають по стінах залу .... Учень читає «Отче наш» ... Потім учень читає молитву «перед вченням» і з 9 години починаються в класі уроки ... »[300].

Що зазвичай школярі приходили раніше дев'яти, підтверджує і А. Греков: «Роздягнувшись в шинельної, збираємося спершу в гімназичному залі, звідки в 8.30, вишикувавшись в пари, розходимося по класах. У класі потрібно скоріше заткнути деякі прогалини в знаннях. Списуєш, подзубріваешь нашвидку, із завмиранням серця чекаєш початку »[301].

А далі вже йшли відмінності: відрізнялися тривалість і кількість уроків, тривалість змін, час закінчення. До початку XX століття вони більш-менш встановилися і стали приблизно такими, як їх описує Н. Щапов: «З осені складено жорстке розклад уроків на весь рік, надруковано, роздано по руках. У день 6 уроків з 9 до 4 годин дня. Велика перерва з 12 до першої години дня, півгодини на сніданок, півгодини на прогулянку для живуть вихованців. По суботах тільки три уроки, а з 12 години - репетиції для невстигаючих учнів; вчителя призначають на них двієчників: «в Субботко на работку» ... »[302]. У гімназіях, де навчалися Д. засосов і В. Пизін, був дещо інший, але схожий розпорядок дня: «Заняття починалися о 9 годині. Урок тривав 50 хвилин. Між уроками зміни: перша - 5 хвилин, друга - 10, третя - 30, четверта - 5 хвилин. Починаючи з п'ятого класу, кожен день було 5 уроків ... Рівно о 9 лунав дзвінок, до цього часу все гімназисти були вже в класах. У класи йшли вчителя з журналами. Всі вставали. Перед першим уроком черговий читав молитву. Через 50 хвилин лунав дзвінок на першу зміну. Всі виходили в зали, в класі черговий відкривав вікно. У другу зміну молодші класи спускалися в гімнастичний зал, де були приготовлені столи, а на них гуртки з гарячим солодким чаєм ... О 12 годині, в великій перерві, чай пили старші класи.

... Після четвертого уроку була остання зміна в 5 хвилин. У великій перерві деякі вибігали на подвір'я пограти в м'яч або сніжки. Близько живуть бігали снідати додому. Нарешті кінчалися заняття, за класами читалися молитви. Молодші класи в парах під наглядом педагога спускалися в шинельного. Але на останньому, крутому марші сходів пари засмучувалися, все мчали вниз, хто побойчее, сидячи на портфелях, з'їжджали по сходинках »[303].

У початковій школі занять було поменше: «Близько 11 перерва на півгодини, після чого займалися ще години дві» [304], за статутом 1828 в повітових училищах «вчення буває щодня, за винятком недільних та інших покладених в табелі святкових днів» [305 ]. Крім того: «Всякий урок повинен тривати півтори години, і на кожен день призначається по чотири уроки, крім середи та суботи, в ці дні після обіду навчання не буває. По суботах після обідньої часу бажаючі можуть бути легко навчаєтеся церковного співу по нотах »[306].

Але ще більш нормований порядок дня мали, звичайно ж, пансіонер - учні, які живуть в пансіонах, на квартирах вчителів, в загальному, при навчальних закладах. Так, навчався в Університетському благородному пансіоні М. Дмитрієв описує панував там порядок таким чином: «Вставали ми по дзвінку в шостій годині; вмиваючись і одягнувшись, о шостій годині ми йшли в репетиції, вчили і повторювали уроки. О 7 годині за дзвінком йшли, кімната за кімнатою, завжди в одному певному порядку, в їдальню пити чай з трьома сухарями, а по середах і п'ятницях - суботні з половиною невеликого білого хліба.

При читалася одним з полуотлічних ранкова молитва, після якої всі сідали. Під час же чаю один з відмінних по черзі читав на налое, що стоїть посередині, повчальну книгу, видану за Новикова, але якої назва я не пам'ятаю. О дев'ятій годині йшли в класи, які тривали до дванадцяти.

Обідали ми о 12 годині всі в одній залі, де було, здається, дев'ять або більше столів, за кількістю кімнат. Для відмінних був круглий стіл посередині. Кожна кімната обідала за особливим столом під головуванням свого наглядача, який розливав гаряче. За обідом нам не дозволяли розмовляти, а для попередження розмов велено було всякому ходити за стіл з книгою і читати між стравами ...

Після обіду, побігати до двох годин, о другій годині ми знову йшли в класи, до шести. О шостій годині, замість чаю, роздавали нам шматки білого хліба. О сьомій ми йшли знову в репетиції, потім в 9-й годині вечеряли і слухали вечірню молитву, а в десятому лягали спати »[307].

Схожий, але трохи відмінний порядок існував в Московському комерційному училищі та пансіоні при ньому: «Рівне о 6 годині лунав звичайно дзвін невеликого дзвони ...; звук цього дзвону було чути в усьому будинку, і він давав нам сигнал про все: про вставання, початку і кінці кожного класу, про обід, вечерю, чай та ін ... Отже, рівно о 6 годині ... все вставали; старші вихованці-наглядачі будили своїх підлеглих; потім всі відправлялися в загальну умивальну ...

Після вмивання, тобто близько пів на сьому, приходив наглядач, і ми поклассние збиралися на молитву, де один вихованець вголос, дуже скоро, а іноді з великими пропусками читав молитви ...

Після молитви учні попарно відправлялися в їдальню пити чай. Попереду кожного класу йшов учень, який займав посаду спального наглядача, за ним йшли вихованці першого класу, менші ростом попереду; потім знову спальний наглядач і вихованці другого класу і так далі. Той же порядок був дотримуємося, коли ми ходили обідати, вечеряти і ввечері спати. Сніданок наш складався з порядної гуртки досить кепського чаю і половини досить великого Ситника. Дуже не рідко, восени і навесні, чай відгукувався гноєм, а в Ситника іноді траплялися запечені мухи і таргани ...

Після чаю ми негайно відправлялися в класи; до 8 годин тут інший готував уроки, інший бив байдики ... О 10 годині бив знову дзвінок, і давалося чверть години відпочинку ... О 12 годині знову бив благодійних дзвінок; на цей раз він закликав до їдальні; ми будувалися в пари і вирушали обідати ... Після молитви, на обох кінцях ... столів, були негайно дядьки з величезними мисками, і починалася робота; тільки і чути було стукіт посуду ...

Після закінчення обіду, по дзвінку наглядача всі вставали з-за лавок і колишнім порядком поверталися в класи. Тут до 3 годин давався відпочинок; потім, знову починався клас і тривав до 5 годин, в тому ж точно порядку, що і вранці. О 5 годині, після закінчення класів, ми вирушали в їдальню попереднім порядком, отримували по полусітніку на брата. Це брало часу не більше чверті години. Потім, знову клас до 7 годин; о 7 годині вечеря, що складався з двох страв: щей або який юшки, і неминучою, але завжди приємною для нас каші; після вечері знову подорож в класи; і знову відпочинок, такий же як і колишній; і нарешті о 9 годині відправлялися спати »[308].

Особливо ненависним часом для дітей був час вставання вранці, адже вставали-то діти дуже рано - о 6 годині ранку. Про це годині пише в своїх спогадах С. Аксаков: «... як все здалося мені противно! Вставання по дзвінку, задовго до світла, при вимерлих і потухають каганцях і сальних свічках, наповнювали повітря нестерпним смородом; холод в кімнатах (тут С. Аксаков зазначає: «У спальнях тримали дванадцять градусів тепла, що, здається, і тепер дотримується у всіх казенних навчальних закладах і що, по-моєму, рішуче шкідливо для здоров'я дітей. Потрібно не менше чотирнадцяти градусів») , чому вставати ще неприємніше бідному дитяти, сяк-так зігрівшись під байковим ковдрою; суспільне умивання з мідних умивальників, біля яких завжди буває сварка і бійка; ходьба фрунте на молитву, до сніданку, в класи, до обіду і т. д.;. сніданок, який складався в скоромні дні зі склянки молока навпіл з водою і булки, а в пісні дні - з склянки збитню з булкою; в такому ж роді обід з трьох страв і вечерю з двох ... Чим все це повинно було здаватися изнеженному, розпещеному хлопчикові, якого мати виховувала з розкішшю, як ніби від великих статків? »[309].

А. Афанасьєв згадує про вечірньому часу на квартирі у вчителя: «... для вихованців своїх відводив 2-3 кімнати, де вони жили і готували свої уроки все разом; ліжка стояли одна біля одної, в кімнатах тіснота і вічний Содом, особливо коли починали вчити свої уроки, що завжди робилося вголос, голосно. Один заглушав іншого, і кожен заважав усім іншим ... Нагляду за навчанням ніякого не було; ніхто нам не пояснював уроків; ми зубрили їх, вигукуючи різні фрази з навчальних книг і зошитів. Вся вигода життя в будинку вчителя обмежувалася тільки тим, що спостерігали за нашою поведінкою, тобто не дозволяли вихованцям нікуди не спитавшись ходити, дивилися щоб не билися, що не робили пустощів і були б слухняні; але і це виконувалося надто погано ... Скільки пустощів відбувалося щодня і скільки недозволенних речей пропускалося крізь пальці! Обмежені в одній кімнаті ми природно, для розваги затівали витівки і все брали участь в них »[310].

Як видно, навіть в пансіонах в розпорядку дня могли існувати відмінності, особливо в спеціальних пансіонах, на зразок Німецького Пансіону, розпорядок дня якого дуже докладно описує А. Фет: «Увечері, для старших класів о 10 годині, на запрошення чергового наглядача, все ставали близько своїх місць і, склавши руки з переплетеними пальцями, на хвилину схиляли голови, і потім кожен, змінивши одяг на халат, а чоботи на туфлі, клав плаття на своє місце на стіл і ставив чоботи під лавку; потім весь клас з найбільшою поспішністю збігав три поверхи по сходах і, пробігши через нетоплені сіни, вступав в іншу половину будівлі, займаного ... темними дортуар. У дортуарах уздовж по обох стін стояли шафи; дверцята такої шафи приховувала складну ліжко, яку варто було опустити, щоб вона за допомогою відчиненою дверки представила рід окремої корабельної каюти. Усілякі розмови в ліжку суворо заборонялися ... О 6 годині ранку черговий наглядач безмовно проходив вздовж ліжок, стукаючи рукою по гучно їх дверцят, і тоді - о горе! - доводилося з нагрітої постелі, накинувши халат, бігти по холодних сіней в свою палату, де незграбний на вигляд чухонец Мерт встигав вже, погано чи добре, чи перечистити плаття і чоботи. Так само товсті, біляві і в гурток стрижені чухонкі за відсутності учнів встигали винести підставну в умивальнику балію з брудною водою і наповнити дерев'яний над ним резервуар свіжою. Після закінчення туалету такі ж корпулентний чухонкі приносили на одному підносі гуртки з молоком, а на іншому скибки домашнього Ситнов хліба; потім кожен намагався закінчити приготування до майбутніх уроків. Рівно о 8 годині внизу в коридорі лунав гучний дзвінок, за яким всі спрямовувалися у велику залу на ранкову молитву, яка тривала хвилин п'ять і складалася з лютеранських віршів, проспіваних загальним хором під майстерну гру на органі ... Потім до 11-ти годину. слідували три ранкових уроку, після закінчення яких до пів на дванадцяту на сніданок в палати приносилися такі ж скибки Ситнов хліба, дуже тонко і прозоро намазані маслом. З пів на дванадцяту до о пів на першу йшов четвертий ранковий урок для старших класів; а о пів на першу знову по дзвінку все бігло в загальну залу до подвійного ряду столів, де всякий за обідом займав своє звичне місце [...]

О першій годині вставали з-за столу і, незважаючи ні на яку погоду, відправлялися під наглядом чергового вчителя гуляти.Вчителями цими були через день іноземці, т. Е. В один день француз, а в інший російський, і відповідно до цього на прогулянках було обов'язково говорити не інакше як по-французьки або по-російськи. Прогулянка тривала годину, о другій годині всі сідали за підготовчого півгодинної урок, а від пів на третю до пів на п'яту йшли два пообідніх уроку в молодших класах; а в двох старших приєднувався від пів на п'яту до половини шостого третій післяобідній щоденний латинський урок незалежно від ранкового. Потім у старших на вечірнє молоко залишалося тільки півгодини часу до шести, а о шостій годині до восьми все сідали знову готувати уроки. О 8 годині по дзвінку всі бігли до вечері, який складався, як і обід, з двох страв, але тільки з заміною супу розмазень і смаженої яловичини - вареною з таким же картоплею. З пів на дев'яту до пів на десяту покладався відпочинок, і потім роздягання і втеча в дортуар »[311].

Також регламентований був порядок і в простому Рязанському пансіоні: «Ми вставали, крім днів святкових, завжди без чверті 5 годин; в чверть години вмивалися з величезного умивальника, куди входило не одне відро води, і до 5-ї години були вже у величезній кімнаті з хорами на молитві, яку читали по черзі. Було нас чоловік 100; і готували ми уроки до 7-ми годин в сусідній, теж величезній кімнаті. О 7 годині вся наша ватага спускалася вниз у велику їдальню до склянки чаю з великою булкою. З 9-ї години починалися класи, а до першої години всі шикувалися, і головний наглядач Карл Іванович Бос оглядав нас; якщо у кого-то забруднені руки, той отримував по ним удар і виганяли мити їх ... Від 2-х до 4-х знову класи, потім після чаю, вже без хліба, сідали до 8-ми годин готувати уроки, в 8 вечерю, а о 9 годині вже все спало »[312].

В учнів було особливо підлегле становище, ні за чиїм поведінкою не було такого спостереження, як за їх дисципліною. Для організації здатної виявитися некерованою маси школярів була необхідна найсуворіша регламентація їх навчального часу. Інша справа, що не завжди самі учні добровільно підкорялися цієї регламентації, але все одно вона не переставала впливати на їхній побут і спосіб життя.

Тепер необхідно розглянути складові частини звичайного дня учнів. Перш за все, це було навчання.

5.3. Навчання

Отже, для опису побуту учнів початкової і середньої школи необхідно насамперед стосуватимуться власне навчання. Вона природним чином багато в чому впливала на освіченість, формування розуму і способу мислення, якщо, звичайно, вчителі були сумлінні і ставили перед собою таке завдання. Уроки були тим, що займало майже весь час і думки учнів протягом декількох років. Але відбувалося це по-різному. У початкових навчальних закладах все починалося не так складно: «У перший же день мене поставили до так званого форшту з буквами, досить великого розміру, наклеєними на папці, і я починав викрикувати разом з іншими стоять тут хлопчиками: а, бе, ве і т . Д. перший рядок абетки - шість букв [...] У першому парафіяльному класі вчення наше обмежувалося тільки букварем, начатками православного вчення і писанням палиць »[313].

Для опису уроків в середніх навчальних закладах можна скористатися лаконічними рядками зі спогадів М. Щапова: «Урок. Входить вчитель. Всі встають. Він пояснює, запитує з місця, або у кафедри, або біля дошки. Ставить бал від 1 до 5. Задає урок на будинок [...]

На будинок нам задали досить багато уроків, і письмових, і для переказу, та для заучування напам'ять. Було багато перекладів, викладів, творів ...

Роботи та відповіді оцінювалися балами, з них виводилися річні »[314].

Але не у всіх навчальних закладах все було так само просто. У багатьох школах вчителі значно спрощували собі роботу: «... урок тривав півтори години; це досить довгий час вчителі наповнювали тим, що запитували в учнів уроки; але пояснювати нам уроки самі ... і не думали; і як в нижчих класах було багато учнів, то вчителі доручили кращим з них питати по кілька інших вихованців кожному. Ці учні називалися аудиторами. Вони вислуховували у призначених їм учнів уроки і ставили їм позначки, які іноді перевіряв учитель »[315]. Таке ставлення вчителів до своєї роботи природно впливало і на заняття учнів: «... панувала розбещеність і, мабуть, жодному вчителеві не було діла до того, вчиться учень чи ні, можна було майже нічого не знати і все-таки отримати три. Під час уроків багато читали сторонні книжки, і байдужість вчителя відбивалося на учнях. Пансіонер ... відрізнялися особливою неохайністю. Але найжахливіший клас був - малювання: учні розбивалися на групи, грали в карти або в пір'я, або в ґудзики ... вчителю подавали непристойні малюнки »[316].

Крім навчання в класах були, як уже зазначалося вище, домашні завдання: «Якщо говорити про сам вченні, треба зізнатися, що гімназисти були завантажені. Крім занять в гімназії протягом 4 - 5 годин задавалося багато на будинок. Щоб добре встигати, треба було вчити уроки. На це пішло близько трьох годин, а то і більше. На неділю і інші свята теж задавалися уроки »[317]. Але не скрізь домашні завдання виконувалися на шкоду вільному часу. Досить частою практикою було їх невиконання, як це описує А. Греков: «У класі було лише кілька людей, які вважали себе зобов'язаними сумлінно готуватися до кожного уроку. Решта ж, не розкривши вдома книги, цілком сподівалися на те, що Альошка Греков, Митька Крилов ... звичайно, все зроблять і в зміну пояснять, розтлумачать »[318].

Протягом практично всього XIX століття поняття про педагогіку в школах практично не було. Вивчення предмета часто обмежувалося ненависним учнями і досить марним дослівним заучування тексту з підручника. Учнями це називалося зубрінням або довбання, довбнею ( «долбня була жахлива: все заучувати слово в слово, говорилося без запинки, без розділових знаків, не можна було пропустити одного слова, тому що тоді виходила нісенітниця» [319]). Взагалі колишні учні часто пишуть, що «вчення напам'ять, слово в слово, буква в букву, було переважаючим в нижчих класах гімназії; у вищій більш-менш від того звільнялися; але я знаю, що і в нижчих воно не приносило ні найменшої користі »[320]. На той же нарікає і А. Греков: «... Простий по суті латинську мову перетворювався в борошно єгипетську. Ми зубрили відміни, відмінювання, правила і виключення і не могли, не вміли застосувати їх до справи. В результаті, коли справа доходила до перекладів з російської на латинський, виходило щось неймовірне. Мої зошити латинських extemporale після перегляду вчителя перетворювалися в червоне море [...]

Грецький, так само як і латинський, був все тими ж нестерпними вокабули і тільки. Краси цієї мови ... ми не могли зрозуміти, а пам'ятали лише правила і виключення.

... Ми зубрили грецьку мову, ламаючи свої мізки над відмінами ... В результаті ми були «паінькі»: ми не знали нічого в житті і не замислювалися над навколишнім, а ці думи, як добре знало царський уряд, до добра не доводили. Значить - мета навчань була досягнута, звичайно, з точки зору начальства »[321].

Але в дійсно хороших навчальних закладах з сумлінними вчителями і більш-менш хорошою постановкою навчання справа йшла, звичайно ж, інакше. Наприклад, так було в Університетському пансіоні, судячи з опису Д. Мілютіна: «... переважаючою стороною наших занять була російська словесність. Московський університетський пансіон зберіг з колишніх часів напрямок, так би мовити, літературне. Начальство заохочувала заняття вихованців творами і перекладами за межами аудиторії робіт. У вищих класах учні багато читали і були досить знайомі з тодішньої російської літератури ... »[322]. Природно, що випускники таких навчальних закладів виходили людьми, в загальному, більш освіченими.

Існували й інші форми навчання в школі. Крім екстернів, які навчалися вдома і здавали в навчальних закладах іспити, були ще й вільні слухачі. Таким вільним слухачем в Тифліській гімназії був С.Ю. Вітте: «... в цій гімназії були інтерни (учні, які там жили), екстерни і порівняно менша кількість вільних слухачів, які допускалися тільки в особливих випадках. І ось мене і брата, з огляду на те положення, яке займали мої рідні, допустили в якості вільних слухачів в 4-5 класи.

... в гімназії я був як вільний слухач протягом 4 років, при цьому я прямо переходив з класу в клас, не здаючи перехідних іспитів. Займався я дуже погано, здебільшого на уроки не ходив; приходячи вранці в гімназію, я звичайно через годину-півтора вистрибував через вікно на вулицю і йшов додому. Внаслідок того, що ми були вільними слухачами, і в зв'язку з особливим, всім відомого положення, яке займали наші батьки, вчителі не звертали на нас ніякої уваги, тому що вони не були відповідальні ні за наше вчення, ні за нашу поведінку »[323].

При всій завантаженості дітей навчанням, зубрінням самих різних предметів, вчення часто могло виявитися багато в чому марним, нерідко навіть зневажуваним учнями. Але в навчанні були деякі сторони, які могли надати і згубну дію на незміцнілу дитячу психіку - наприклад, оцінки. За відомостями завідувача лікарсько-санітарною частиною навчальних закладів Міністерства народної освіти, за 1913 рік 101 учнів покінчили життя самогубством, 59 осіб здійснювали замах на самогубство [324]; а найпоширенішими причинами, толкавшими до суїциду (після загальнолюдських причин - стомленості життям і невдале кохання), були позначки (9 випадків самогубства і 20 замахів) і боязнь покарання з боку батьків за неуспішність і шкільні провини (8 учнів через це покінчили життя самогубством, а 9 здійснювали замах) [325].

Але деякі випускники, навпаки, і через багато років згадували своє навчання з вдячністю, як, наприклад, А. Галахов: «Що ж, питається, винесли ми з собою після закінчення гімназійного курсу? Своя ноша не тягне, кажуть у приказці. Наша тягар не обтяжувала нас ще й тому, що вона не була велика ні обсягом, ні вагою. Ми грунтовно пройшли Закон Божий і російську мову, придбавши при цьому значний навик в літературному викладі. Викладання латинської мови обмежилося етимологією, читанням історії Євтропія і декількох біографій з Корнелія Непота; про переклади з російської на латинський, про так званих екстемпораліях не було і згадки. Особливо шкодували ми про наших мізерних успіхи в алгебри та геометрії, в чому треба звинувачувати немистецтво вчителя. Відомостей по історії і географії набралося чимало, але вони не представляли цілісності і систематичності. Нові мови залишилися для нас країною неведомою, яку довелося нам відкривати згодом самим. Якщо вдатися до оцінки наших успіхів порівняно з сучасною освітою гімназистів, то справедливо буде сказати, що ми навряд чи витримали б іспит в п'ятий клас нинішньої гімназії. Я виключаю грецьку мову, який у нас не проходився, а ставлю на вигляд тільки предмети, загальні гімназичного курсу, як і раніше, так і сучасного. [...] Але в той же час не можна не помітити, що, при мізерному науковому запасі, ми придбали в гімназії то, чого і тепер можна не купувати: допитливість, бажання до читання і самоосвіти, поповнює нестачу шкільного навчання, звичку до роботи, бажання і здатність бути корисними своєю працею. Ось ті коштовності, за які ми з вдячністю, з доброю пам'яттю розлучалися з нашими наставниками »[326].

Таким чином, навчання, маючи для одних учнів величезна, для інших нікчемне значення, становила більшу частину їхнього життя і побуту, впливала на формування особистості (і навіть зрідка могла штовхати до суїциду). Але крім навчання у школярів було і вільний час і різні види відпочинку.

5.4. Зміна. Вільний час

У такій напруженій навчальній обстановці потрібен був час і для відпочинку. В першу чергу це була зміна.

«... під час ... зміни між двома уроками ... звичайні вчителі йдуть відпочити в особливу кімнату, а учні різного віку користуються кількома хвилинами свободи, щоб розім'яти свої члени після півторагодинного сидіння в класі ... Коридор наповнювався натовпом спраглих руху і звертався в арену гімнастичних вправ всякого роду . У ці моменти нашому шкільному житті надавалася повна свобода життєвим силам дитячої натури »[327]. Ці звільнилися на кілька хвилин життєві сили могли представляти страшне видовище для нового, незвичного людини, як це сталося з Н. Щапова в перший день його в училище: «... Шкільна зміна зі своїм гулом і сотнею хлопчаків, що бігають, шастають, що грають, б'ються, кричущих, метання по залу в різні боки, як молекули газів в посудині, оглушила мене »[328]. Але така обстановка існувала не скрізь - старшим це було просто не солідно: «У коридорах молодших - біганина, метушня, у старших гуляють попарно, обнявшись за пояса, сміються, повторюють, а то і готують на ходу уроки» [329].

У великій перерві надавалося більше часу для відпочинку."Велика зміна. Хто приніс з собою сніданок, поспішає квапливо проживати його, хто біжить вниз до торговці купити за 3 коп. булочку і насититься нею. Я ... не снідав. Були ще такі ж, і ми або починали метушню, або ж пробігали до наступного уроку, що потрібно »[330]. Уроки, домашні завдання могли готуватися тільки якраз в зміну, але найчастіше учні займалися менш практичною діяльністю: «Коли починалася« зміна », і ми попарно входили в клас - молодші попереду, - виборний від класу черговий ставав біля дверей« вартувати », щоб не зайшов раптово директор або гувернер - і півсотні хлопчиків возилися на волі - співали солдатські пісні, «тиснули масло», билися на кулачках, малювали порнографічні зображення на дошках і розглядали порнографічні картинки »[331].

Використовувалося цей час і для підкріплення дитячого організму після довгого сидіння в класах: «На великій перерві всі вибігали на подвір'я і в сад, і я де-небудь в куточку снідав великим бутербродом, який клала мені в тюленевого ранець няня - цілу булку з варенням або сальцесон ... Іноді я ділився сніданком з ким-небудь з товаришів, якщо той із заздрістю поглядав на мою товсту булку »[332], при менших можливостях інший сніданок:« ... інші ... займалися простим сніданком: хто їв кусень хліба, рясно посипаний крупною сіллю, кт про огірки або зелений лук, хто печені яйця і т.п. ... »[333].

Але головне заняття учнів в зміну були ігри: «...« зміна »- найвеселіше час в цілому дні. Нас випускали на величезний двір, де було роздолля грати в козаки-розбійники, в городки, в гилку і чехарду ... У погану погоду бігали і грали в величезному рекреаційному залі ... »[334]. А з ігор були найбільш популярні, природно, бійки: «... билися, - битися на кулаках, тільки не дуже боляче, під час зими нам дозволялося офіційно, дозволялося і влітку, тільки без скарг, дозволялося і протягом класу, особливо в сильні морози »[335]. Взагалі, зауважень про бійки в шкільних спогадах можна знайти чимало, адже вони характерні для будь-яких дітей, не тільки учнів. Про бійках пише і А. Афанасьєв: «У класи ми любили збиратися раніше, задовго до початку уроків, і тут-то віддавалися всіляких витівок і жвавістю, які продовжували в проміжках класів, при зміні вчителів. Тут в гімназичному саду або на задньому дворі затівались у нас зимою сніжки, а влітку біганина і бійка на кулачки. У сніжки ми грали так: клас виходив на клас, або кілька класів з'єднувалися і виступали проти інших класів, і переможці довго гнали переможених, переслідуючи грудками заледенів сніг; і ті і інші часто поверталися в класи з підбитими і завжди розчервонілий особами. На кулачки билися гімназисти кілька разів ... з учнями повітового училища, з якими невідомо чому, була давня ворожнеча. Неприязно дивилися гімназисти і на семінарію, і на кантоністів; але тут до відкритого бою не доходило, а закінчувалося лайки і окремими сутичками »[336]. Про те ж пише і А. Рубець: «У дворі нашого пансіону була одна велика липова алея; направо і наліво від алеї перебували великі майданчики, на яких діти грали в лапту, чехарду, бігали наввипередки, грали у квача і, ставши по 5-6 чоловік в ряд, йшли жваво натиском на таких же противників, і зав'язувалася боротьба »[337] . Бійки ці могли приймати і страшні форми, особливо в середовищі людей нижчого стану, на зразок тієї, в якій жив Н.Лейкін: «Кнут носили при собі багато з учнів під жилетом на захист від учнів шведської школи, що знаходилася поблизу, і з якими завжди відбувалися бійки, коли учні розпускалися додому після класів [...] А бійки відбувалися великі. Учні ходили в синцях, з роздряпавши особами ... Билися батогами, твердими гумовими м'ячиками на мотузках, лінійками, які тоді були приналежністю кожного учня, ременями від штанів »[338].

Взагалі гри мають особливе значення в побуті учнів, в більшості своїй дітей. Вони займали практично все їх вільний від навчання і занять час. Так свій вільний час описує А. Греков: «... ми,« вольнопріходящего »гімназисти, діти нижчого разночинства - дрібних і середніх чиновників, купців, ремісників, небагатих дворян і духовенства, - коли після уроків зачинялися за нами двері гімназії, як швидко і з яким захопленням розсипалися ми вулицями, стрімко несучись до наших жител. Через півгодини, через годину після обіду на дитячої вулиці вже кипить життя. До гімназістікам додаються семінари-учіліщнікі, і ось відкривається нескінченний ряд всіляких фізичних вправ, урізноманітнення по сезону: городки, ключки, бабки - восени, катання з гір, на будівництво і облога снігових фортець - взимку, з грандіозними битвами сніжками двох армій; а влітку чого варто загальне купання, гуляння в городскою гай, величні походи, марші і паради в влаштовуються за містом таборах, з прапорами, значками, в чудових паперових шоломах ...

Звичайно, справа не завжди обходилося без гріха, і стихійна свобода нерідко заводила нас в досить ризиковані підприємства, аж до експропріації в чужих городах, садах і навіть дріб'язкових лавочках по частині їстівного або ласощів, під проводом якого-небудь досвідченого хлопця з «вуличного пролетаріату» ... »[339].

З азартних ігор можна відзначити, наприклад, гру початку XX століття, яку описує А.Позднеев: «Заняттям першо- та другокласників в очікуванні уроків була гра в« алданчікі »(в баранячі кісточки). Залежно від положення кісточки отримували назви «чук», «бук», «Алдан», або «тал». У алданчікі грали або сидячи навпочіпки, підкидаючи кісточки і дивлячись, як вони лягають, або ставлячи алданчіка на «кін», а потім вибиваючи їх свинчаткой - особливим алданчіком, в який заливається свинець »[340].

Могли бути і навіть дуже небезпечні ігри, як, наприклад, гра яку описує І. Ясинський: «Перед ввечері, після повернення з прогулянок по місту, в гімназичному дворі, там, де були складені дрова, влаштовувалися ігри надзвичайно жорстокі і небезпечні; вибирали кого-небудь з більш хоробрих або симпатичних хлопчиків в коменданти, давали йому в розпорядження загін, і комендант зі своїми підлеглими забирався в фортеця; а фортеця ця була сажні дров. Бомби були виготовлені вже заздалегідь - купа цегли і каміння. Потім вибирався інший ватажок і з своєю ватагою облягав фортеця; в фортецю летіли теж цеглини і булижники. Так як і нападники, і захищаються не бачили один одного, то було багато шансів проломити один одному голову. Але ось терпіння виснажується, обложені робили вилазку або облягати йшли на приступ, і тоді-то пускалися в хід же дренаж, якими були набиті кишені у кожного воїна. Обличчя у всіх були в синцях, і хто долав, той був переможцем і з переможених брали данину, що складалася з солодощів або навіть з навчальних книг, які потім продавалися у букіністів »[341].

Могли бути і більш мирні гри, але представляють собою ті ж фізичні вправи. Наприклад, Короленко так проводив свій вільний час: «Але з особливою вдячністю я згадую широкі ставки з їх заростають водяний гладдю і тихо сочались від ставка до ставка річечка. Влітку ми, точно пірати, плавали по ним в човнах, намагаючись швидко перетнути відкриті місця, пірнути в очерети, причаїтися під мостами, за якими важкої ходою проходив інспектор ... З осені, коли ставки починали покриватися плівкою, ми з нетерпінням стежили за їх замерзанням ... до сих пір ще в моїх вухах стоїть переливчастий скляний дзвін від каменів, що кидаються з берега по тонкій кризі ... Лід міцнішає ... на ньому вже стоять лебеді, яких скоро приберуть на зиму, потім ми з братом прив'язуємо ковзани і, з небезпекою провалитися або потрапити в Карцев , Пробуємо кататися. Через тиждень після наших дослідів з берега на ставок урочисто спускається Степан Якович, сторож Савелій пробує лід пешней, і, нарешті, офіційно дозволяється катання. Кожен день після обіду на ставку в'ються сотні вертких хлопчаків, збігаючи, розбігаючись, падаючи серед веселою суєтні, реготу, криків »[342].

Але, загалом, ігри були просто фізичними вправами, необхідними, щоб зняти напругу, що накопичилася в школі за весь день, виплеснути енергію, стримуваний дітьми під час уроків.

Серед звичайних днів існували і значні події, також впливали на побут школярів. Це були, перш за все, іспити, а також, так звані урочисті акти.

5.5. урочисті акти

У багатьох середніх навчальних закладах, особливо в великих, була традиція влаштовувати кожен новий навчальний рік урочисті акти. У центрі уваги була не тільки сам навчальний заклад з його начальством і вчителями, а й учні. Урочисті акти були особливим, але повторюваним подією в їхньому житті, тому також складали побут учнів. Наприклад, по статутом 1828 року було порушено так: «Після випробувань призначається день урочистого акту, до якого особливо запрошується місцеве начальство і батьки учнів в гімназії. На цьому акті вчителі та учні вимовляють пристойні торжества мови або читають схвалені до цього свої твори, потім проголошуються імена удостоєних до переведення в вищі класи і лунають атестати закінчили навчання і нагороди відзначилися »[343].

У престижних навчальних закладах, на зразок Університетського благородного пансіону, такі акти особливо виділялися: «Урочистий акт пансіону був обов'язково в грудні, перед Різдвом і зимовими ваканціямі. На нього з'їжджалися всі значительнейшие особи Москви, батьки вихованців та аматори освіти. Акт починався завжди проголошенням промови, які можна і нині бачити надрукованими в книгах, виданих вихованцями. Потім слідували їх же вірші; потім був спів, музика і фехтування: все це з тим, щоб показати відвідувачам всі їх здібності та успіхи. Нарешті лунали нагороди: вища нагорода був глобус; інші перебували в книгах і так званих навчальних посібниках: дорогих чорнильницях, математичних інструментах і ін. Імена нагороджених проголошувалися голосно і потім оприлюднювалися за допомогою друку. На закінчення читався звіт за минулий рік, про всім, що відноситься до пансіону. Після акту вихованці, що мали в Москві рідних, розпускалися по домівках »[344].

У гімназії, де навчався А. Афанасьєв, урочисті акти відбувалися простіше, не так помпезно: «Після вакації бував публічний акт, на якому читалися учнями привітальні і подячні мови відвідувачам; вчителя читали свої промови - майже завжди про користь своєї науки; учні читали вірші і вибрані твори свої або класичних письменників ... Під час цього читання гімназія поїла відвідувачів чаєм, пригощала кавуном, динею і яблуками. На публічному акті завжди бував архієрей, який роздавав похвальні листи і книги учням, що відзначилися успіхами і поведінкою »[345].

Важливою частиною акта, як видно з цих описів було нагородження успішних учнів. В Академії Н. Щапова, урочисті акти відбувалися не менш святково, а нагороди були такі: «Було три ступені: третій ступінь - похвальний лист, друга - книги, перша - і лист, і книги ... Звичай був такий: восени нагороджуваним давався простий лист : які книги у них є якісь хотіли б отримати [...]

Нагороди видавалися під час акту - в день заснування Академії, 17 грудня. Урочистий молебень з архієреєм. Звітна мова інспектора в Великому залі ... Учні ззаду, викладачі зліва, ми, нагороджувані, збоку. Викликають нас по черзі, підходимо до столу, на ньому - листи і книги .... Після - сніданок. На вечір даються нам квитки в театр »[346].

У навчальних закладах були і інші урочисті події. Так за часів Д. Засосова і В. Пизін в петербурзьких гімназіях їх було кілька різновидів: «У гімназії бували урочисті дні. 20 серпня - початок занять; акт, коли роздавали нагороди; особливі події - панахиди по високопоставленим особам тощо. У ці дні всі збиралися на молитву в зал перед образом Іоанна Богослова. Співав гімназійний хор, грав свій духовий оркестр [...]

Чудовими подіями в житті гімназії були акти, бали і концерти.У вересні проводився традиційний урочистий акт. На нього запрошували батьків, гостей з інших гімназій, педагогів та гімназистів. Верхній зал гімназії прикрашався, виставлявся довгий стіл, покритий зеленим сукном, кілька рядів стільців для батьків, за ними стояли гімназисти. Проти стільців для батьків - хор і духовий оркестр. Директор оголошує урочистий акт відкритим. На кафедру сходив учитель Степанов, кращий оратор. Він доповідав річний звіт. Це йому дуже вдавалося: в повній парадній формі, при шпазі, манери красиві, інтонації голосу багаті. Він схиляв свою красиву голову то направо, то наліво. Починав він так: «Милостиві государині і панове! У звітному році ... »Звіт займав багато часу. Гімназисти, вже відстояли молебень, нетерпляче переступали з ноги на ногу, перешіптувалися. Після закінчення доповіді хор співав кантату, далі починалося найголовніше: урочиста роздача золотих і срібних медалей закінчили гімназію. Викликані підходили до столу, директор стоячи вручав їм медалі та тиснув руку.

Всі аплодували, оркестр грав туш. Після цього видавалися похвальні листи і нагородні книги перейшли до наступного класу з добрими оцінками. Знову оплески, туш. Потім хор співав кантату, що прославляє вчителів. Директор оголошував акт закінченим, гімназисти грали марш, труби оркестру гриміли, приголомшуючи йдуть гостей. На цей акт все приходили пріодевшісь - батьки, вчителі, учні. Деякі гімназисти були в мундирах [...]

Бали і концерти влаштовувалися два-три рази на рік, взимку ... з благодійною метою - на користь бідних учнів. Скромна приміщення гімназії перетворювалося, в верхньому залі ставилася сцена. Кращі малювальники прикрашали стіни малюнками з античного життя, лицарської епохи, російських билин. На сцені розвішували гірлянди електричних лампочок, ялинкові гілки, перевиті кумачем, перетягували меблі з квартир директора та інспектора для пристрою затишних віталень. Знавці в області садового мистецтва влаштовували в одному з класів зимовий сад. Пол тут фарбували жовтої охрою, щоб створити ілюзію піску. Розставлялися лавки. Всією організацією завідували випускники-восьмикласники, тому бал і називався «випускний». У день балу влаштовувався буфет - чай, лимонад, морс, тістечка, бутерброди, цукерки. Закуповувалися конфетті, серпантин, «пошта». Запрошувався оркестр Ізмайловського полку, вірніше, пів-оркестру, тому що цілком він був дуже великий. Звали і тапера, під рояль танцювали в іншому залі. У пристрої балу брали участь матері гімназистів. Для них встановлювали павільйончики або альтанки, де вони організовували безпрограшну лотерею. Бал складався з двох відділень. У першому - на сцені гімназисти розігрували якийсь водевіль або сценки з Чехова, Островського. Іноді замість спектаклю готувався концерт силами гімназистів. В кінці виступали і батьки учнів. Друге відділення танці до третьої години ночі. Одні дами користувалися успіхом, їх запрошували танцювати навперебій, інші панночки залишалися без жодної уваги з боку кавалерів, у них стискалося серце, вони з заздрістю дивилися на танцюючих, нервово смикаючи хусточку. Але більше страждали сидять поруч матусі. Правда, гімназісти- розпорядники були пильні - не давали дівчатам довго засиджуватися, запрошували їх самі або посилали кого-небудь з товаришів.

До третьої години ночі і танцюристи, і музиканти втомлювалися. Нарешті, оголошували останній вальс, після нього «вишібательний» марш, який грали самі гімназисти. Такою була традиція. Вішалки для публіки влаштовувалися на другому поверсі. Все спускалися, гімназисти проводжали своїх дам »[347].

Загалом, урочисті акти, шкільні свята та бали були невіддільною частиною життя багатьох учнів серед сірої, часто ненависною, навчальної буденності. Такими подіями, крім того, були і іспити і їх закінчення.

5.6. іспити

Іспити представляли собою приблизно те ж саме явище, що і зараз. Вони були неминучою частиною навчання, перевіркою знань кожного учня. В першу чергу майбутні учні стикалися зі вступними іспитами. Д.Засосов і В.Пизін так описують вступні іспити: «... якщо у батьків були можливості, діти тримали вступні іспити до підготовчого або перший клас гімназії або іншого середнього навчального закладу. Був відомий конкурс, бажаючих виявлялося більше, ніж місць. Іспити за Законом Божим, російської мови та арифметики. Скільки було тривог у батьків! Вступникам на щастя одягали на шию ладанку, хрестили перед входом в клас, плакали, коли отримував трійку, - з нею було не попасти »[348]. Але ще в дев'ятнадцятому столітті, коли ще було поширене домашнє навчання, вчителі просто опитували вступників, визначаючи рівень їх знань.

Потім, в ході навчального року, іспити тривали: «У травні проводилися іспити; по загальним річним позначці переводили до наступного класу »[349]. Іспити в різних навчальних закладах розрізнялися, наприклад, в Платовской гімназії «письмові в 1,2,3,5 і 7 класах, усні і письмові в 4,6, і 8 - на атестат зрілості» [350].

Іспити, як втім і зараз, вимагали чималої нервової та розумової напруги, так як часто учні починали вчитися тільки безпосередньо перед самими іспитами. Це час навчання добре описав В. Сіоні: «Залишалося не більше двох або трьох тижнів до іспитів. Вчителі залишили свої лекції і весь клас звернувся в якийсь зубрільний світ.

У цей так зване підготовчі час умами вихованців оволодіває одна навчальна діяльність, все інше зникає.

Думки, їхні розмови, все зосереджується на цих страхіття молодих голів - іспитах. У цей час вони звичайно втрачають апетит і веселість, робляться якось суворіше, позитивніше, бліднуть і худнуть від посиленого праці, одним словом, вони знаходяться в якомусь тривожному, ненормальному стані ... »[351].

Для уявлення про самого іспиті можна скористатися описом Н. Щапова: «В кінці року відбувався іспит за програмою, складеною в університеті, учні виходили по черзі, брали квиток і відповідали на нього; їм ставили позначку за це. Іспити відбувалися в присутності директора, інспектора та призначених вчителів »[352]. Але незважаючи на комісії деякі учні знаходили нелегальний спосіб здачі іспиту: «Ідеш, бувало, на письмовий іспит з аркушем паперу і тремтиш: щось вийде? Більш спритні товариші примудрялися проносити з собою деякі посібники і під шумок користувалися ними або просто «здирали» у більш здатних »[353]. Були й інші способи, на зразок того, яким користувався Н. Щапов: «Усні іспити з гектографірованних, завчасно розданих навчальними програмами, розділеним на квитки. Це зручно, по-перше, проектіруешь стрункий відповідь по квитку, по-друге, в екземпляр програми вписуєш між рядків умовні знаки, що нагадують зміст »[354].

Після іспитів, в разі успішної їх здачі, наступали канікули - вакації. Тривалість їх залежала часто від навчального закладу, але, наприклад, в Академії Н. Щапова «заняття переривалися з 1 червня по 17 серпня старого стилю» [355].

Особливими для кожного учня були випускні іспити (якщо тільки він добирався до них). Перш за все, випускні іспити були в початковій школі: «Від представляються до іспиту потрібно: написати невелику диктовку з розстановкою розділових знаків, вирішити одну з нескладних завдань і прочитати напам'ять одне невелике вірш або прочитати по книжці коротенька розповідь і відповісти на кілька запитань священикові по священної історії або ж прочитати якусь молитву »[356]. У середній школі це був перелом, останнє випробування перед розставанням - для кого-то зі світлим дитинством, для кого-то з ненависної школою. Детальний опис звичайних випускних іспитів дали Д. засосов і В. Пизін: «Діти ставали юнаками, переходили з класу в клас, ставали випускниками, тобто вчилися в останньому восьмому класі [...]

Наступали останні дні перед іспитами на атестат зрілості. Традицією було прощатися з педагогами. На останньому уроці гімназисти виголошували промови, дякували за добре ставлення, говорили по-латині, по-німецьки, по-французьки. Педагоги робили останні настанови: як готуватися до іспитів, що повторити, на що звернути особливу увагу. У всіх було змішане почуття: з одного боку, швидше за хотілося закінчити гімназію, стати дорослим, з іншого - шкода було розлучатися зі школою, вчителями, сторожами, з якими зжилися, провели разом багато років [...]

Розклад випускних іспитів складалося так, що проміжки були в два-три дня. У ці дні гімназисти багато займалися, іноді не спали ночами. Готувалися звичайно маленькими групами у кого-небудь на дому, тому що навіть під час перепочинку розмови крутилися біля того предмета, до якого готувалися.

Настрій був піднесений, всі розуміли відповідальність, іспити були суворі, підказка і списування абсолютно виключалися. Спочатку йшли письмові іспити з математики, російської, латині; завдання надсилались з округу в запечатаних конвертах, які розкривалися екзаменаційною комісією перед самим іспитом.

Наступав перший день випускних іспитів, і вже відчувалося, коли ми приходили на дев'яту годину ранку, що гімназія для нас якась уже чужа і ми для неї чужі. У кого були мундири, ті приходили в них, тому що випускні іспити обставлялися урочисто. Верхні приміщення і зал верхнього поверху були вільні, так як займалися там молодші класи ще раніше закінчили свої заняття і були відпущені на літні канікули.

Біля дверей залу стояв сторож, який пропускав тільки тих, хто мав відношення до іспитів. У залі випускників вражала незвичайна обстановка: у торцевої стіни довгий стіл під зеленим сукном, а по всьому залу розставлені парти, для кожного окрема, між партами - дистанція (близько чотирьох аршин), яка виключала будь-яку можливість підказати або переписати, не кажучи вже про те , що під час письмових іспитів між партами весь час походжали вчителі, які спостерігали за порядком.

Кожному під розписку видавалося два листа з печаткою і номером - для чернетки і чистовик. Перший письмовий іспит був з російської мови. Були дані дві теми: одна з пройденого курсу, інша на абстрактну (вільну) тему.

Гімназист сам вибирав тему з двох запропонованих. На твір давалося п'ять годин. Кожен-гімназист здавав свою роботу відразу ж після її закінчення, чернетка і чистовик. Комісія відзначала у відомості час, коли здана робота. Вівся детальний протокол за все іспиту. О другій годині давався дзвінок - кінець іспиту, у всіх нескінчений листи відбиралися.

Наступний письмовий іспит був з математики. Давалася комбінована завдання, куди входили алгебра, геометрія і тригонометрія. Так само лунали листи. Для забезпечення самостійності сусідам по партах давалися різні завдання. На іспит відводилося чотири години.

В іншому іспити проходили так само, як з російської мови. Ми вчилися за часів міністра Кассо, яким був введений письмовий іспит по-латині - переклад з латинського на російський. На іспиті були роздані кожному надруковані на гектографі тексти з історії Пунічних воєн Тита Лівія.

Ніякого словника мати не дозволялося, а текст був важкий. [...]

Через кілька днів починалися усні іспити. Відмітки за письмовими випробувань оголошували напередодні усного.

На усні іспити зазвичай приїжджали попечитель навчального округу, його помічники або окружні інспектора.

Усні іспити були з тих же предметів, що і письмові, і, крім того, за Законом Божим, фізики, німецької та французької мов. З математики було два іспити - з алгебри і геометрії з тригонометрією. На іспитах з математики ставилися в залі чотири класні дошки, кожному іспитів надається окрема дошка. На іспитах з мов на столі лежали книги з творами різних авторів на даній мові, гімназиста давали одну з книг, вказували сторінку, яку він повинен був перевести. Після перекладу задавали питання з граматики. Іспити проходили спокійно, зазвичай отримували приблизно ті ж позначки, що мали в році »[357].

На початку дев'ятнадцятого століття випускні іспити мали дещо інший характер - в деяких навчальних закладах це були вступні іспити в університет.Така ситуація була в Казанської гімназії (вона була пов'язана з тим, що відкривався Казанський університет і необхідні були студенти): «У той же день став відомий список призначаються в студенти; з нього дізналися ми, що всі учні старшого класу, за винятком двох або трьох, надійдуть до університету ... У строгому сенсі людина з десять ... не коштували цього призначення за відсутність достатніх знань і по молодості; не кажу вже про те, що ніхто не знав по-латині і вельми мало хто знав німецьку мову, а з майбутньою осені треба було слухати деякі лекції латинською та німецькою мовами. Але тим не менше, галаслива радість одушевляла всіх. Всі обіймалися, вітали один одного і давали обіцянку з невтомною старанністю зайнятися тим, чого нам бракувало, так щоб через кілька місяців нам не соромно було називатися справжніми студентами. Зараз був влаштований латинський клас, і велика частина майбутніх студентів взялася за латину ...

Не можна без задоволення і без поваги згадати, якою любов'ю до просвещенью, до наук було одушевлено тоді старше юнацтво гімназії. Займалися не тільки вдень, але і вночі. Всі схудли, все змінилися в особі, і начальство змушене було прийняти діяльні заходи для охолодження такого завзяття. Черговий наглядач всю ніч ходив по спальнях, гасив свічки і забороняв говорити, тому що і потемки повторювали напам'ять один одному відповіді в пройдених предметах. Вчителі були також примушують таким гарячим завзяттям учнів і займалися з ними не тільки в класах, але повсякчас вільний час, за всіма святковим дням ... »[358]. Випускники Унівесітетского благородного пансіону в Москві природно надходили після здачі іспитів в Московський Університет: «До 1812 вихованців пансіону виробляли в студенти без іспиту. Імена призначених до слухання університетських лекцій проголошувалися на урочистому акті пансіону: це відбувалося взимку, перед Різдвом. З генваря вони починали ходити в університет і були визнання документів студентами ... Так були проголошені останні на акті 1811 року. Але з цього часу належить складати іспит в університет. У лютому 1812 року відібрали нас, чоловік тридцять, призначених до іспиту, і посилили викладання нам латинської мови, тому що один тільки він і був потрібний, щоб бути студентом »[359].

Закінчення іспитів було одним з найбільших подій тільки початківців жити людей. Іспити вимагали величезного нервового напруження, тому зазвичай їх закінчення зазначалося так, як це описує І. Ясинський: «Закінчення гімназії ми відсвяткували страшним пияцтвом ...» [360], або могло бути культурніше, але в тому ж дусі, як в комерційному училищі Н. Щапова: «Ми, випускники відділення Б ... потроюється святковий пікнік на Воробйових горах, забравши туди вина і закусок» [361]. Схожу картину описують і все ті ж Д.Засосов і В.Пизін: «Після закінчення останнього іспиту ми вирішили зібратися ввечері і поїхати в ресторан Зоологічного саду. По-перше, там було вар'єте, по-друге, там був недорогий ресторан, по-третє, це було ніби як за містом. На дев'яту годину всі зібралися, важко було пізнати один одного без форми: одні 6ули в капелюхах і піджаках, навіть з паличками, інші - в студентських кашкетах і в гімназійних тужурках без пояса, треті - в імпровізованій одязі, наприклад поношеному солом'яному канотьє, старому офіцерському кітелі без погонів, гімназійних брюках, а на ногах сандалі.

Але це нікого не бентежило, всі були веселі, динамічні. Та частина саду, де знаходилися звірі, була вже закрита, публіка проходила в ту частину, де був невеликий театр відкритого типу і ресторан в дерев'яному приміщенні.

Все для нас було ново, незвично, і ми не знали, як підступитися, - стоячи подивилися оперету, кілька разів обійшли сад, заглянули в ресторан, але сісти за столики не наважувалися: цін не знали, не знали, скільки у кого грошей. Сіли в затишному куточку саду і стали радитися і з'ясовувати, які у кого капітали. З'ясували, що на товариську вечерю можна витратити два рубля з людини. Пішли в ресторан. До нас підійшов солідний пан - метрдотель в смокінгу і з бантиком під товстим підборіддям. Він запитав: «Що вам завгодно, молоді люди? »Перебиваючи один одного, ми недоладно пояснили, що хочемо відзначити закінчення гімназії, що ми вперше в ресторані і не знаємо, з чого нам почати. Метрдотель люб'язно відповів: «Все влаштуємо, тільки скажіть, скільки вас людина і скільки ви асигнували на це свято».

Ми відповіли. Метрдотель сказав: «За ці гроші я вам влаштую чудову вечерю. Підіть погуляйте по саду хвилин двадцять ». Коли метрдотель через півгодини підвів нас до довгого столу, ми трохи злякалися - дуже вже багато було наставлено на столі різних пляшок, закусок, фужерів. Думали, що помилився він і зажадає ще грошей. Але виявилося, що все передбачено в межах наших капіталів. Горобинівки в красивих пляшках, дешеві портвейни, сурогат шампанського, інші дешеві вина - все в красивих пляшках з красивими етикетками. Закуски теж були не з дорогих, але подані красиво. З точки зору гімназистів, все було дуже шикарно. За час вечері кілька разів приходив метрдотель, питав, чи всім ми задоволені ... Була чудова петербурзька біла ніч, вірніше, чудовий ранок. Ми йшли додому пішки, зупиняючись на мостах, милуючись Невою, сідали на парапети набережних, говорили про майбутнє, клялися у вічній дружбі, давали обіцянку зустрітися через десять років ...

Через три дні ми прийшли в гімназію отримувати атестат зрілості. При роздачі атестатів були присутні інспектор Суровцев і деякі вчителі. Ми розписалися в отриманні атестатів, присутні нас привітали, дали останні настанови. Ми розійшлися, і двері гімназії, що стала нам раптом дуже дорогий, назавжди закрилися для нас як для учнів ». Дійсно після закінчення іспитів, випускники отримували про це особливі свідоцтва: «Учні, які закінчили з успіхом повний курс навчання в гімназії, отримують атестати, а в прогімназії свідоцтва ... Понад те відмінні закінчили курс в гімназії, нагороджуються медалями золотими або срібними, число яких визначається всякий раз місцевим педагогічною радою »[362].

Зазначалося закінчення школи і на початку дев'ятнадцятого століття: «Деякі з ледачих, звалилася з плечей цей тягар, відсвяткували своє студентство тим, що склали auto da fe [363] з усіх латинських книг: це було в звичаї; але я і ще деякі зрозуміли, що після отримання таким легким способом студентства совість зобов'язує нас скільки-небудь повчити ще по латині, і зберегли свої книги »[364].

Тепер учні змінювали свій статус, і тому поспішали і поміняти свій зовнішній вигляд. Так М. Добужинський і його однокласники, отримавши атестати про закінчення гімназії, надійшли наступним чином: «Після цього торжества, виходячи юрбою з гімназії, ми насамперед зірвали з кашкетів гімназичні срібні значки, лаврове листя і букви« В.2.Г »і покидали їх в тротуарну канаву ... у мене вже була заготовлена ​​студентська форма. Так як отримав атестат сумнівів в прийомі в якій би то не було університет не було, то закінчили гімназію зазвичай в цю форму відразу ж одягалися [365].

Дійсно, закінчення школи означало різкий перелом в статусі людини: «Між гімназистом і студентом грань дуже різка. Гімназист - «хлопчик», в кращому випадку - «юнак», студент ж - «молода людина»!

Гімназист схильний щоденної класної дисципліни; він повинен щоранку бути в гімназію і відбувати там 5 годин уроків. Йому крім того задають уроки на будинок. Гімназист не виїжджає, не з'являється в світлі, а тільки може бути на «танцювальних ранках». Взагалі, до нього ставляться зовсім не як до дорослого »[366].

Тепер залишилося тільки відзначити такі риси культурно-побутового вигляду учнів, як їх позакласні інтереси: захоплення і коло читання.

6. Позакласні інтереси

Важливою складовою частиною культурно-побутового вигляду учнів були і позакласні інтереси. У їхньому житті була не тільки школа і гри, характерні для будь-якого дитини, а й інтереси, які, втім, були не у будь-якого учня. Найчастіше вони залежали від рівня навчального закладу; школа все одно грала вирішальну роль, так як вона, багато чи мало, але все ж впливала на учнів. У школах, де панувала розбещеність, у школярів були і відповідні позакласні інтереси, але в навчальних закладах з більш-менш високим рівнем освіти і виховання в учнів були і більш серйозні захоплення.

6.1. захоплення

Серед серйозних позакласних захоплень, недитячих ігор учнів потрібно відзначити, перш за все, рукописний журнал. Цим захоплювалися в більшості навчальних закладів ( «Звичайно, у нас був і свій рукописний журнал. Ця затія повторюється, здається, у всіх навчальних закладах. Були у нас і поети і белетристи ...» [367]), як, наприклад, в Університетському пансіоні , де навчався Д. Мілютін: «Деякими з учнів старших класів складалися, з відома начальства, рукописні збірники статей, у вигляді альманахів ... або навіть щомісячних журналів, що ходили по руках між товаришами, батьками і знайомими» [368]. Захоплювалися виданням рукописного журналу і в класі С. Аксакова на початку дев'ятнадцятого століття: «Олександр Панаєв видавав тоді письмовий журнал під назвою« Аркадські пастушки », якого кілька нумеров і тепер у мене зберігаються. Всі автори підписувалися якимись пастушачими іменами, наприклад: Адоніс, Дафніс, Аминте, Ірис, Дамон, Палемон та ін. Олександр Панаєв був каліграф і рисувальник, а тому сам переписував і сам малював картинки до кожного нумер свого журналу, яке виходило щомісяця. Воістину, це було подвійне дитинство: нашої літератури і нашого віку. Але чудово, що напрямок і журнальні прийоми були точно такі ж, які трималися потім в Росії кілька десятків років »[369]. Традиція збереглася і в другій половині XIX століття - А. Рубець пише: «У шостому і сьомому класах кілька добре писали твори учнів вирішили видавати журнал:« Рідна правда ». У цьому журналі були всілякі відділи: спочатку передові статті, друга частина - вірші, байки, сатири, афоризми, акростихи, третя частина була присвячена педагогічним статтями [...] Перший номер складався з 20 аркушів поштового паперу великого формату і був переписаний у п'яти примірниках. Всі 6-й і 7-ікласснікі завзято взялися за роботу, щоб скоріше вийшов перший номер. Після виходу, він справив величезне враження на учнів, викладачів, а особливо на гімназичну адміністрацію - інспектора, директора, піклувальника і т.д. »[370].

Займалися створенням рукописного журналу і герої твору М. Гаріна-Михайлівського «Гімназисти»: «Був з'ясований і матеріальне питання. Необхідні кошти виходили рівномірним розподілом витрат між учасниками. Головний витрата полягав в папері і листуванні статей. Зважаючи на обмеженість коштів вирішено було видавати журнал у двох примірниках, з яких один переходив би з рук в руки по мірі прочитання, причому право тримати у себе журнал обмежувалося цілодобово. Були намічені і відділи: белетристичний, політико-економічний, історичний, науковий, критика і фейлетон з картинками з суспільного життя »[371].

Надавала можливості для розваги учнів і школа, наприклад, в гімназії, де навчався вищезгаданий С. Аксаков, захоплювалися театром: «У цю ж зиму склався в гімназії благородний спектакль. Два рази грали якусь нудну, повчальну піесу, назва якої я забув, і при ній маленьку комедію Сумарокова «Придане обманом». У виставі я був тільки глядачем ... багато було мисливців старший за мене ... »[372]. Ставилися учнями спектаклі в другій половині XIX століття: «На олійною у нас зазвичай завжди бувало якесь свято, наприклад, влаштовувався спектакль, один раз давали« Наталку Полтавку »Котляревського. Спектакль пройшов дуже вдало; жіночі ролі - Наталки та її матері Терпелихи - виконували хлопчики, які мають хороші голоси. Невдавано плакали і страждали вони, так що викликали сльози навіть у дорослих відвідувачок цієї вистави ... Сцену і декорації ми завжди самі влаштовували і малювали »[373]. Такі вистави могли бути часто просто у вигляді ігор: «Іноді, в годинник ігор, учні влаштовували щось на кшталт вистав, показували фокуси з хустками, монетами, картами, навіть апаратами з папки ... Розігрували ми часом і п'єси, які самі складали. Пам'ятаю, що і я написав ... якусь п'єсу на німецькій мові, яка грала у нас ... »[374].

Могло бути і інше навчання за бажанням, наприклад, танців та музики, як це описують Д.Засосов і В.Пизін (вони пишуть, звичайно ж про початку XX століття): «Крім навчання гімназія займала учнів хоровим співом, грою у російській та духовому оркестрах, за окрему плату можна було навчатися танцям і грі на роялі або скрипці. Прогімназіческій хор крім духовного співу розучував твори світського характеру - урочисті кантати, російські пісні »[375]. Їх слова підтверджує і А.Позднеев: «До 7 класу, здається, відноситься захоплення танцями. До того ми танцювали хто як хотів, не бентежачись цим, але вирісши і почавши брати участь у вечірках товаришів не хотіли вдарити обличчям в бруд. У гімназії для бажаючих ввели навчання танцям ... »[376].

У середніх навчальних закладах в XIX столітті пропонувалися такі позакласні заняття, як літературні бесіди (літературні зібрання), що випливає з циркулярного листа попечителя Петербурзького навчального округу М.Н. Мусіна-Пушкіна директорам гімназій про обов'язкове введення літературних бесід для учнів:

«Тверде вивчення вітчизняного мови і словесності становить одне з основних знань гімназичного курсу.

В постійній дбайливості про посилення успіхів в цих предметах і бажаючи порушити змагання між вихованцями гімназій Петербурзького навчального округу, я за попередньою згодою пана міністра народної освіти знаходжу корисним незалежно від теоретичного викладання різних галузей російської словесності і практичних вправ заснувати в кожній гімназії для VI і VII класів , по одному разу в 2 тижні літературні бесіди, на яких учні повинні по черзі читати свої твори, повідомляти один одному свої зауваження і п льзоваться вказівками наставників.

Ці літературні бесіди повинні проводитися під керівництвом старшого вчителя словесності і логіки, в присутності Вашому, шановний пане, [і] інспектора гімназії, вчителі російської граматики і тих викладачів інших предметів, до частини яких, за попередніми міркувань будуть ставитися майбутні до прочитання і розбору твори , а самі твори, з прописаний зроблених зауважень, повинні бути представляемо мені після закінчення кожного навчального місяця ... »[377].

Досить докладно цей вид захоплень гімназистів описав Н. Маев: «... не можу мовчати ... про одне прекрасне встановленні, яке мало величезне, благотворний вплив на нас, молодиків, і заохочував до серйозних учено-літературній праці. Я говорю про літературні бесідах, введених, якщо не помиляюся, з 1852 року. Сутність їх полягала в наступному.

Кожен вихованець VI-VII класів повинен був написати, протягом року, одне серйозне твір; від нього були потрібні посилання на джерела, які він користувався. Для твори могли бути обрані теми: з історії, географії, історії літератури. Написане твір розглядалося і, звичайно, в разі потреби, виправлялися. Викладачем словесності потім передавалося іншому викладачеві: історії, географії або словесності, за належністю, який прочитував його і становив рецензію. Після того твір передавалося одному з учнів, товариша автора по класу, який в свою чергу становив рецензію. Раз в тиждень, увечері, призначалася «літературна бесіда»: збиралися учні VI-VII класів, кілька викладачів, інспектор і директор. Вихованці сідали на партах або шкільних лавках, як їх тоді називали, а викладачі і начальство розміщувалися на стільцях, по обидва боки кафедри. Обстановка виходила досить урочиста, і під усякому разі - не пересічна. Автор твору сходив на кафедру і читав його; потім прочитувалась рецензія викладача і учня, товариша автора. Починалися суперечки, в яких брали активну участь також і вихованці. Все це було для нас нове, привабливий, анітрохи не нагадувало шкільну рутину і було підготовкою до близької вже для нас університетської діяльності. Літературні бесіди затягувалися іноді до 11 годин; спорами однаково захоплювалися і викладачі та вихованці »[378]. Але те, що літературні зібрання відбувалися ще до 1852 року, підтверджує хоча б опис Д. Мілютіна, який навчався в Університетському пансіоні. Він зазначає: «У відомі терміни відбувалися вечорами літературні зібрання, на яких читалися твори вихованців у присутності начальства і викладачів» [379]. Хоча такі додаткові заняття, стаючи практично обов'язковими, могли перестати бути цікавими і для вчителів, і для гімназистів: «... бували у нас в гімназії читання вибраних учнівських творів, в присутності директора, вчителів і всієї гімназії; пам'ятаю, що втомившись поправкою наших бумагомараніе, давав він (- вчитель словесності) нам якісь вірші і прозові статті ... і змушував нас читати їх, під виглядом наших творів »[380]. Але все-таки там, де літературні бесіди не були обов'язковими і відбувалися не надто часто, вони могли дійсно захопити учнів, як, наприклад, однокласників Н. Бунге та М. Забугіна. Ці два мемуариста згадують про літературні бесідах так: «У них могли брати участь учні тільки двох вищих класів, але вони не мали для учнів обов'язкового характеру ... Бесіди відбувалися один раз кожні три тижні; одні учні читали свої твори, інші читали розбори цих творів, при чому можна було вступати в словесні суперечки, під керівництвом педагогічного персоналу ... Бесіди ці мали на початку великий успіх: учні завзято взялися за розробку творів на різні, здебільшого, абстрактні і дуже цікаві теми, а словесні дебати між авторами та критиками були дуже жвавими »[381].

Часто в навчальному закладі не було навіть пристойної бібліотеки: «У гімназії сторонні книги були в надзвичайно рідкісному зверненні ... Книг ж спеціально для дитячого і юнацького віку в гімназії і в помині не було ...» [382]. Хоча нерідко були випадки, коли самі учні прагнули до самоосвіти, і тут їм гімназичне начальство могло навіть перешкодити, як це сталося з однокласниками А. Рубця: «... в 1856 році професор київського університету Селін зробив оголошення, що він буде читати для всіх, хто тільки побажає бути присутнім на його лекціях, - про драму, трагедії взагалі і драматургів Англії, Франції, Іспанії та Німеччини ...

Всі старші гімназисти першої гімназії були дуже зраділи, коли їм дозволили відвідувати лекції Селіна в будівлі університету після обіду [...] На жаль, начальство наше припинило відвідування наші лекцій, побоявшись, що ми не будемо мати часу готувати уроки. Ми страшенно були засмучені і озлоблені проти начальства ... »[383].

Взагалі в учнів було, природно, чимало заборонених начальством розваг. Учням було заборонено відвідування театру, кінематографа ( «Багато захоплювалися кінематографом, з чим боротися було важко - густа мережа сінема розкинулася по всьому місту» [384]), і багато інших розважальних місць. Так, це «Правила щодо дотримання порядку і пристойності учнями Новочеркаської гімназії» учням заборонялося «відвідувати маскаради, буфети, більярдні, балкон і галерею театру і всі розважальні сади, крім міського Олександрівського» [385]. Втім, якщо вірити А. Позднеева, на початку XX століття в тому ж Новочеркаську, в його театрі для учнів навіть «був відведений п'ятнадцятий ряд партеру зі зниженою вартістю квитка 50 копійок» [386].

До середини 50-х рр. А.Скабічевскій дає наступний опис переглянутого їм в театрах репертуару: «Як і всі гімназисти старших класів, я був великий театрал і користувався кожною нагодою побувати в театрі ... Втім, я був невимогливий по частині вибору п'єс і в оцінці акторів був повний профан, сліпо слідуючи за голосом поголоски. Найулюбленішими видовищами для мене були тріскучі мелодрами з рясними пролитої якщо не крові, то сліз, на кшталт «Графа Угодіно», «Тридцять років або життя гравця», «Краща школа - царська служба» і т.п. »[387].

А. Позднеев докладно перераховує спектаклі і опери, які він відвідав, будучи учнем на початку XX століття: «... навчання в другому і третьому класах принесла підвищення інтересу до театру і відвідування його. Якщо у другому класі нас водили в театр на історичні п'єси (... «Ізмаїл», ... «Пожежа Москви»), то в третьому класі починається знайомство з літературно-художнім репертуаром: в листопаді 1904 роки ми бачили «Ревізора» Гоголя, в лютому були на «Юлії Цезарі», а на масниці - на виконанні «Одруження» Гоголя ... Взимку в грудні довелося в перший раз слухати оперу в нашому театрі. Приїжджаючи трупа виконувала «Аскольдову могилу» Верстовського ... На канікулах дивилися «Камо грядеши» по Сенкевичу, в лютому драму «Борис Годунов» ... були на п'єсі «Єрмак» ... У жовтні [1907 року] ми дивилися драму Олексія Толстого «Іван Грозний», «Останню жертву» Островського, у грудні - «Гусарську лихоманку», «Лихо з розуму» Грибоєдова і «Недруги» Карпова, в січні - «Золоте руно» Пшебишевского, а в квітні три вечори поспіль були присвяченій прослуховування найпопулярніших опер - «Ріголетто »,« Демон »і« Фауст »... У травні - опер« Євгеній Онєгін »і «Ромео і Джульєтта» приїжджої оперної трупи. Кількість відвідування театру в цей навчальний рік [1908] збільшилася: восени я дивився п'єси «Вишневий сад» Чехова, «Розбійники» Шиллера, його ж «Підступність і любов», «Плоди освіти» Толстого, «Маленький Йольф» Ібсена, «Дні нашого життя »Л. Андрєєва. У 1909 році дивився «Лихо з розуму» Грибоєдова, «Ревізор» Гоголя, «Ляльковий дім» Ібсена, «Цар Федір Іванович» Толстого, «Синій птах» Метерлінка, «Страта» Ге ... Ряд вистав відвідували цілим класом, беручи ложу ... Я відвідував і оперу. В оперному театрі за літо я подивився 10 опер: «Кармен» Бізе, «Демон» Рубінштейна, «Русалку» Даргомижського, «Пікову Даму» Чайковського, «Дубровського» Направника, «Ромео і Джульєтту» Гуно, «Гугеноти» Мейєрбера, «Лакме »Деліба,« Травіату »Верді,« Міньйон »Тома і« Життя за царя »Глінки» [388].

Як видно, у учнів були і такі захоплення, які зазвичай у дітей не буває, тільки у дорослих. Але з огляду на їх особливого становища, більш сильного впливу начальства, захоплення школярів часто залежали саме від політики в цій галузі самого навчального закладу. Та ж ситуація відбувається і з колом читання учнів.

6.2. коло читання

Серед серйозних позакласних захоплень учнів, як і у багатьох інших більш-менш освічених людей, було, звичайно ж, і читання. Хоча коло їх читання насправді не відрізнявся такою вже серйозністю. На самому початку XIX століття він був приблизно такий: «У моїй пам'яті дуже жваво зберігся наш бібліографічний реєстр. Це були, по-перше, твори вітчизняної поезії ... наша казкова література: Еруслан Лазаревич, Бова Королевич, Королівна Грінцевана та ін. Романи і повісті, особливо Зряхова і Кузьмичова: Битва руських з кабардинців; Дочка розбійниці, або коханець в бочці; Пригоди Мірамонда-Еміна. По-друге, переклади: арабські казки, наш улюбленець Апулей, Ромул пана Ла-Фонтел (так свідчив напис); твори містрис Редкліф; Юнгови нощи; Втрачений рай, одна частина міссіади Клопштока; Прогулянки і любовні забави Августа II короля Польського. Один том творів принца де-Ліня, Керівництво до польової фортифікації та ін. З цих назв видно, що у виборі книг ми не керувалися власним смаком, а читали все, що попадалося нам під руку »[389].

Д. Мілютін дає опис кола читання учнів в кінці 20-х років: «Ми зачитувалися перекладами історичних романів Вальтера Скотта, новими романами Загоскіна, марили романтичної школою того часу, знали напам'ять багато з кращих творів наших поетів» [390].

Не дуже сильно змінився коло читання в учнів до сорокових років. Принаймні таким він був у першій Київській гімназії: «Прочитали Вальтер-Скотта, що було Діккенса, своїх письменників старих, особливо Загоскіна, війну 12 року Михайлівського-Данилевського» [391].

П. Боборикін пише про кінець сорокових - початку п'ятдесятих років. Він розповідає про себе і своїх однокласниках: «Зрозуміло, ми кидалися більше на романи. Але і в цій області поряд з Сю і Дюма читали Вальтера Скотта, Купера, Діккенса, Теккерея, Бульвера і, трохи менше, Бальзака. Не по-французьки, а по-російськи прочитав я підлітком «Батько Горіо» ...

Наших белетристів ми встигли поглинути якщо не всіх, то багатьох, включаючи і старих оповідачів, і самих тоді нових, від Нарежного і Польового до Соллогуба, Гребінки, Буткова, Зінаїди Р - виття, Юр'євої (мати О.Ф. Коні), Вонлярлярского, Вельтмана, графині Ростопчина, Авдєєва - тоді «шляхового» офіцера на службі в Нижньому.

«Євгеній Онєгін», «Капітанська дочка», «Повісті Бєлкіна», «Арабески» Гоголя, «Мертві душі» і «Герой нашого часу» стояли над цим. Тургенєва ми вже знали; але Писемський, Гончаров і Григорович залучали нас більше. Все це було до 1853 року включно »[392].

А. Скабичевский описує той же час, але дещо інший коло читання: «Читав я ... не все, що потрапляло під руки, а з вибором, систематично. Так протягом останніх двох років курсу встиг познайомитися з усіма російськими класиками, починаючи з Ломоносова, Державіна і Карамзіна і закінчуючи Жуковським, Пушкіним, Гоголем і Лермонтовим. Пізнішої літератури для мене ще не існувало. Я не чув ще навіть імен Тургенєва, Л. Толстого, Бєлінського, а тим більше Герцена або Чернишевського [...] Виняток було за одним Гончаровим »[393].

До середини 50-х років XIX століття є такий опис кола читання учнів, зроблене А. Рубцем: «Улюбленим читанням того часу було повести Гоголя,« Герой нашого часу »Лермонтова, його вірші та поеми« Демон »,« Мцирі »,« Ізмаїл -Бей »і« Боярин Орша », Пушкіна« Євгеній Онєгін »і« Лихо з розуму »Грибоєдова; все це читалося з насолодою, а й з острахом, щоб хто-небудь не підгледів і не підслухав ... »[394]. Він же додає: «Між моїми товаришами були великі любителі читання; вони захоплювалися повістями Тургенєва, надрукованими в «Современнике», і повістями та оповіданнями Гоголя в виданні «Куліша». Такі любителі читання збиралися людина по 12 або 15 у відокремлених кімнатах і починалося читання; присутніх завжди попереджали, щоб бажаючих слухати читання сиділи добре [...] Після читання відбувалися жваві дебати і захоплені похвали «Тарасу Бульбі» або «Мертвих душ» »[395]. Читали в Київській першій гімназії в цей час і «« Дитячі роки Багрова внука »Аксакова або« Дитинство і отроцтва »Л. М. Толстого» [396].

Однак у дітей більш низького стану коло читання можна охарактеризувати дуже коротко. Виходець з купецької сім'ї Н.Лейкін в середині 50-х років читав «дуже мало - книг не було», в основному ж це були романи Зотова, Поль-де-Кока, Курганова, Калашникова [397].

60-е рр. описує В.Короленка: «Як би там не було, але навіть я, який читав порівняно багато, хоча і безладно і випадково, знав уже« Трьох мушкетерів »,« Графа Монте-Крісто »і навіть« Вічного Жида »Євгена Сю, - Гоголя , Тургенєва, Достоєвського, Гончарова і Писемського знав лише за деякими, випадково потрапляє оповіданнями »[398]. Трохи пізніше, в старших класах, їм були все-таки як прочитані «повісті Тургенєва, Писемського, Гончарова, Пом'яловського, вірші Некрасова, Нікітіна ... Шевченка ...» [399]. А з літератури напівлегального характеру В.Короленка читав Шпільгагена, Чернишевського [400]. Він описує коло читання свого брата - також учня рівненської гімназії. Спочатку це читання було надзвичайно безладно: «Вічний Жид», «Три мушкетери», «Двадцять п'ять років по тому», «Королева Марго», «Граф Монте-Крісто», «Таємниці Мадридського двору», «Рокамболь» і т.д. Пізніше брат приймається за більш серйозне читання: «Сєченов, Молешотт, Шлоссер, Льюїс, Добролюбов, Бокль і Дарвін» [401].

У П.Мілюкова коло читання 70-х років був кілька специфічний через його захоплення античною літературою: «Я вчив напам'ять ... уривки поезії Сафо і багато з приписують Анакреона з великим задоволенням; читав трагедії Есхіла, Софокла і особливо Евріпіда, дещо з Арістофана, мав, але не читав Ксенофонта і Фукідіда ... особливо ж наліг ... на діалоги Платона, від якого перещел до більш мене задовольнила відразу Арістотелем ... З римлян було у мене французьке видання (з перекладом) комедій Плавта і Теренція (прочитано), Горацій ... Ельзевіровскіе видання Овідія ». Втім читав він і більш сучасну літературу: «... не кажучи про Лессінг і Віланд, я читав Гете ... і особливо Шиллера, якого я часто перечитував. З французькими класиками було гірше ... ». З останніх П.Милюков читав тільки Мольєра, раннього Віктора Гюго, Вальтера. Зазначає він і творчість Гейне [402].

1875-1884 рр. - час навчання В. Вересаєва. Спочатку він читав Майн Ріда, Густава Емар [403], пізніше став знайомитися з більш серйозною літературою - читав Гоголя «Мертві душі» [404]. І далі він пише: «З Лермонтовим я познайомився рано. Одинадцяти-дванадцяти років я знав напам'ять великі шматки з «Хаджі-Абрека», «Ізмаїл-Бея» і «Мцирі» ... Знав я напам'ять і «Бородіно» »[405]. А особистій бібліотеці В.Вересаєва були «подарункові Гоголь, Кольцов, Нікітін, Олексій Толстой, Пом'яловський. Накопичив грошей і купив собі повного Пушкіна »[406]. Читав він і з батьківської бібліотеки твори Тургенєва, Некрасова, «Видання Гербеля:« Російські поети в біографіях і зразках »,« Німецькі поети »,« Англійські поети »- три важких томи», а з бібліотеки звичайної брав «Льва Толстого, Гончарова, Достоєвського ... Фета і Тютчева »[407]. І таким чином «... камінчик за камінчиком складалося знайомство з широкою літературою» [408].

Це ж час описує І. Порошин. Він пише про коло читання ніжинських гімназистів: «Багато з гімназистів 7-го класу вже читали Спенсера, Дж.Ст. Мілля, були ґрунтовно знайомі з творами Карла Фохта, Бюхнера, Молешота, Ренана і Штрауса; я не кажу вже про російських письменників - Добролюбова, Чернишевського, Писарєва, Герцена і ін., творами яких учні буквально зачитувалися, починаючи вже з 5-го класу. Я ж в Рибінську і Вологді читав до 7-го класу дуже мало: з російських письменників був знайомий тільки з такими класиками, як Тургенєв, гр. Толстой, Гончаров, Достоєвський; з російської історії не читав майже нічого, крім Карамзіна і деяких монографій Костомарова, а з літературних критиків знав одного Бєлінського і лише частково Добролюбова і Ап.Грігорьева »[409].

У 80-і рр. коло читання учнів кілька доповнився новими творами: «... більшість з нас цікавилося Жюль Верном, Купером і Майн Рідом тільки до третього, максимум до четвертого класу. У середніх класах ми всі читали Достоєвського і Тургенєва, дуже любили романи Михайлова, впивалися деякими творами Шпільгагена; з поетів читали й перечитували Некрасова, Нікітіна і Надсона, з публіцистів захоплювалися Добролюбовим і Писарєвим »[410].

Але для дітей завжди залишалося місце і для більш легкого читання, судячи з розповідей Д. Засосова і В Пизін (вони описують кінець 90-х - початку XX століття): «У середніх класах багато надмірно захоплювалися детективної літературою. Продавалися по п'ятачку книжечки про знаменитих детективів - Нате Пінкертон, Шерлока Холмса, Ніке Картера. Зачитувалися пригодницької повістю «Печера Лейхтвейса». Ця бульварна література була настільки поширена, що педагогам і батькам доводилося вживати заходів, так як хлопчики починали погано вчитися, не спали ночами, уявляючи себе невловимими злочинцями »[411]. Чи варто говорити, що в навчальних закладах, де рівень освіченості учнів був значно нижче, книги могли взагалі не читатися. Втім, навіть тут окремий учень теж міг іноді розкрити книгу.

А могло бути і навпаки. Майбутній професор філології А.Позднеев читав дуже багато. Звичайно, далеко не у всіх учнів був точно такий же великий круг читання, але з його опису можна приблизно уявити, що могло читатися учнями на початку XX ст .: «в 1901 році були:« Гай-ісландець »Гюго,« Три мушкетери » Дюма, «Річка Оріноко» і «Заповіт дивака» Жюля Верна, а в 1902 році - твори Жуковського, Гоголя, Загоскіна ... романи Густава Емар, Фенімора Купера, Жюля Верна, Майн-Ріда ... Але в той же час мною був прочитаний роман Гончарова ... Події російсько-японської війни привели мене до регулярного читання газети «Новий час» Суворіна »[412]. Трохи пізніше А.Позднеев «користувався гімназійної бібліотекою, де були твори ряду письменників, яких вдома не було: Шекспіра, Островського, антології слов'янської поезії в виданні Гербеля» [413]. Взимку 1905-06гг. він читає «Фрегат Паллада» Гончарова, а потім і всі його твори. «Пізніше читаю все п'єси Островського. Книг його в бібліотеці батька не було, і я брав їх з гімназійної бібліотеки. (Короленко). А далі йде ознайомлення з іншими російськими письменниками-класиками XIX століття: Достоєвським, Писемским, Мельниковим-Печорським, Тургенєвим, Григоровичем - все з додатків до «Неві». Читаю історичні романи Володимира Соловйова, Загоскіна, графа Саліас ... Стендаль, Дюма, Флобер, Золя, Бальзак, Доде, Мопассан, Бурже і т.д. Інтерес до зарубіжної літератури змусив звернутися до книг-Анталогия за німецькою, англійською і французькою поезії, виданим Гербелем ... Натан Мудрий, Лессінг, Хаггард, Данилевський, Даль і Горький »[414]. А.Позднеев продовжує: «На літо 1906 г. ... падає знайомство з творами Горького - перехід від читання класичної літератури до сучасної ... Читаю Леоніда Андрєєва, Серафимовича, Гусєва, Телешова, Юшкевіча, Чирикова, збірники, які видавалися в той час» [415 ]. У коло його читання в 1907р. входять «... п'єси Ібсена ... Гауптман (Ткач), Метерлінк, Шницлер, Оскар Уайльд, Гамсун ... Паралельно потрапляють в руки твори сучасних письменників у збірниках« Шипшина »,« Факел »... Стають мені відомими і поети-декаденти: Валерій Брюсов (збірник« земна вісь »), Олександр Блок (« Несподівана радість »), вірші Федорова, Сергія Городецького (« Ярь »), Федір Сологуб, К. Ерберг, Сергій Соловйов (« Квіти ») та ін. [...] паралельно з віршами декадентських поетів відбувається ознайомлення, а потім послідовне читання трагедій і комедій Шекспіра ... Цій осі нью з класичної російської літератури відбувається знайомство з романами Достоєвського «Злочин і кара», «Біси» і ін. [...] збірки віршів Фофанова, Чуліной, Случевского, Жемчужникова, Тана, Дрожжина, Мінського, Буніна, Коршинський з випадковими вставками Мережковського, Гіппіус , Бальмонта ... »[416]. Знайомство з такою літературою у А.Позднеева супроводжується «читанням критичних статей Бєлінського, Добролюбова, Михайлівського ... Скабичевского, окремих книг Овсянико-Куликовського, Ал. Веселовського, Бородіна, збірки Зелінського з критичними статтями про Тургенєва »[417]. Його цікавило «також розвиток символізму у французькій літературі у віршах Бодлера (в перекладі його віршів зі збірки« Квіти зла ») і Верлена ... У 1907/1908 році увагу моє і гімназистів всього класу привернув роман« Санін »Арцибашева ...» [418].

У 1909 році А. Позднеев відкриває для себе «« Пошехонскі розповіді »та інші твори Салтикова-Щедріна, романи Віктора Гюго« Людина, яка сміється »,« Знедолені »,« Собор Паризької Богоматері »і ін.» [419], а в 1909-10гг. читає «ряд статей в товстих журналах ...« Русское багатство », що редагується Короленка,« Сучасний світ »під редакцією Йорданського,« Світ Божий »і ін.» [420].

Але не всякі книги взагалі дозволялося читати начальством, навіть ті, які були в Публічних бібліотеках. Найчастіше воно виправдовувалося тим, що читання сторонніх книг відволікає учнів від занять і взагалі порушує навчальний процес. Така політика навчальних закладів видна, наприклад, в уривку з Журналу Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 13 листопада 1884 року:

«4. Обговорювали питання про відвідування учнями гімназії Публічної бібліотеки і читанні в оной книг. Г. Директор виходячи з того, що читання книг без розбору може мати шкідливий вплив на юнацтво, вважає за потрібне заборонити учням гімназії читання книг в читальному залі Публічної бібліотеки ...

Визначили: заборонити учням гімназії читання книг, журналів і газет в читальному залі Публічної бібліотеки і оголосити їм, щоб вони, якщо побажають брати книги для читання на будинок, всякий раз представляли список таких викладачеві за належністю, і що тільки зі схвалення книг викладачем та інспектором вони можуть отримати письмовий дозвіл, взяти ці книги з Публічної бібліотеки »[421].

При цьому така заборона далеко не завжди ставало перешкодою для спраглих читання. У бібліотеки за книгами посилалася прислуга, або книги для школярів брали старші. Ще частою практикою було складання власної бібліотеки на кількох людей: «Читати ми теж любили; пристрасть до читання у багатьох з нас переходила в манію; але читати книги крім спасенних у нас заборонялося; квартирному старшому (з учнів 4-го класу) поставлено було в неодмінний обов'язок доносити на всякого, у кого виявиться заборонена книга; викритий в цьому злочині школяр піддавався суворому покаранню, а книга конфіскували на користь вчителів ... Незважаючи на це, щонеділі наша бібліотека збільшувалася новим екземпляром; ми купували книги частиною на готівкові гроші, частиною крали на ринку, вважаючи цю справу безгрішним [...]

Бібліотека наша містилася у одного нашого товариша, сина міського дячка, і з цього він був вилучений від спостереження квартирних старшин »[422].

До речі, в той же час, були навчальні заклади, в яких такі загальні бібліотечки офіційно дозволялися начальством: «У VI-му класі у нас, з дозволу начальства, влаштовувалася складчина для придбання видатних творів російської літератури. Це було щось на кшталт приватної учнівської бібліотеки. Щомісячний внесок був 30 коп. На зібрані гроші купувалися книги, користуватися якими могли, безкоштовно, все що у складці. В кінці року (навчального) кожен, за жеребом, отримував в свою власність одне або два твори »[423].

Таким чином, коло читання учнів залежав не тільки від популярності тих чи інших книг в даний період і загального рівня учнівської маси, а й від політики держави в освіті, піклувальника навчального округу і начальства окремо взятої школи. Вони могли значно звузити це коло читання, нібито на благо самих учнів.


III. висновок

Вивчивши джерела та літературу питання, стало можливим прийти до наступних висновків:

Типи шкіл і тісно пов'язані з ними програми цих навчальних закладів відрізнялися достатньою різноманітністю, залежали від ступеня освіти, яку вони представляли. За цим принципом вони і були уніфіковані, як був уніфікований і культурно-побутової вигляд учнів кожного з типів шкіл. Основні початкові навчальні заклади представляли парафіяльні та повітові училища, середні школи - гімназії, класичні (з упором в навчальному курсі на принцип класицизму, на мертві мови) і реальні (з посиленим викладанням технічних предметів), а також величезна кількість їх різновидів. Соціальний склад учнів був різним у різних типах шкіл. Крім того, він залежав як від політики уряду в цій галузі, так і від політики конкретної школи. Наприклад, за Миколи I в гімназії було заборонено приймати на навчання кріпаків, але навіть коли така ухвала була скасована, в деяких гімназіях вони так і не з'явилися. Окремі типи шкіл створювалися як станові, але, в общем-то, навчальні заклади в кінці кінців стали безстанові, і в них стало можливим побачити найрізноманітніший соціальний склад учнів.

На культурно-побутової вигляд учнів, як людей ще перебувають в процесі формування, їх виховання впливало самим безпосереднім чином. При цьому в XIX столітті поняття педагогіки ще не було достатньо розвинутим, і це відрізняло виховання, що дається дорослими (вчителями та шкільним начальством), так як поведінка учнів було постійно під найсуворішим контролем, а особистість учня нерідко формувалася в боротьбі з цим контролем. Великий вплив на виховання учнів надавали і їх товариші по навчанню, як старші, так і однолітки. Тут все залежало від загального середовища, її морального рівня, і під її впливом відбувалося формування особистості школяра.

Учень довгий час живе життям своєї школи. Тому і побут його, розпорядок дня сильно залежав від його навчального закладу. Так, перш за все, зовнішній вигляд учня був під контролем школи, уніфікований форменим одягом. Час, проведений учням в школі, підпорядковувалося її порядків, розкладом годин відпочинку та уроків, заходам, нею влаштовуються. Серед цієї сірої буденності дітям було просто необхідно знайти способи для самовираження, наприклад, в іграх. У учнів були і недитячі ігри, навпаки, дуже навіть дорослі захоплення. Вони могли прагнути до самоосвіти: коло їх читання нерідко відрізнявся особливою широтою, учні захоплювалися літературними бесідами, створенням рукописних журналів і багатьом іншим. Але школа все одно намагалася тримати і це також під контролем, так як позакласні інтереси нібито відволікали дітей від занять, і учнів оточували всілякі заборони.

Таким чином, культурно-побутової вигляд учнів початкової і середньої школи в XIX - початку XX століття відрізняли дві його специфічні риси: вік учнів (вони постійно перебували в стадії розвитку) і спроби безперервного контролю над цим розвитком самого навчального закладу, його вплив.


Джерела та література

джерела:

1. Аксаков С.Т. Спогади // Зібрання творів у п'яти томах. - Т.2. - М .: «Правда», 1966. - С. 22-118.

2. Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 263-286.

3. Бартенєв П.І. Спогади // Російський Архів: Історія Батьківщини у свідченнях і документах XVIII-XX ст. - Т.1. - М .: Студія «ТРІТЕ» РІО «Російський Архів», 1991. - С. 54.

4. Боборикін П.Д. Спогади. - Т.1. - М .: Художня література, 1965.-С. 45-50.

5. Булюбаш Н. Шкільні спогади // Російський педагогічний вісник. - 1861. - №4. - С. 38-41.

6. Бунге Н.А., Забугіна Н.П. Спогади // Сторіччя Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. - С. 597-602.

7. Вересаєв В.В. Спогади. - М .: Правда, 1982. - С. 53-125.

8. Вітте С.Ю. Спогади. - Т.1. - М .: Соцекгіз, 1960. - С. 61.

9. Найвищий рескрипт, що пішов на ім'я Міністра народної освіти, Шишкова (19 серпня 1827г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр. II. - Т. II. - СПб .: Друкарня II Відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 676.

10. Найвища затверджений статут Санктпетербургского комерційного училища (28 червня 1841 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т.XVI. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С.659-662.

11. Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 626-641.

12. Галахов А.Д. Записки людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1999. - С.53-71.

13. Ге Н. Київська перша гімназія в сорокових роках // Збірник на користь недостатніх студентів Університету св. Володимира. - СПб .: Друкарня М.М. Стасюлевича, 1893. - С. 54-61.

14. Горбунов П. Програми і статут міських училищ Міністерства народної освіти (за Положенням 31 травня 1872р.). - М .: Друкарня А.Г. Кольчугина, 1891. - С. 5-13.

15. Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 58-108.

16. Денікін А.І. Шлях російського офіцера. - М .: Современник, 1991. - С. 32-33.

17. Дмитрієв М.А. Глави зі спогадів про моє життя. - М .: Новое литературное обозрение, 1998. - С. 70-77.

18. Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 122-191.

19. Дружинін М. Спогади про шкільне життя. // Син Вітчизни. - 1860. - №48. - С. 1461-1468.

20. Журнал Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 1883 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 142.

21. Журнал Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 1884 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 189-191.

22. засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 162-188.

23. Златовратський М.М. Спогади. - М .: Гос. видавництво художньої літератури, 1956. - С. 47-66.

24. З річного звіту директора піклувальнику Харківського навчального округу за 1883 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 173.

25. З журналу засідання педагогічного комітету - про заходи щодо посилення контролю над поведінкою гімназистів поза стінами навчальних закладів (22 жовтня 1864 г.) // Початкову і середню освіту в Санкт-Петербурзі. XIX- початок XX століття. - СПб .: Лики Росії, 2000. - С. 213.

26. З циркулярного листа попечителя Петербурзького навчального округу М.Н. Мусіна-Пушкіна директорам гімназій про обов'язкове введення літературних бесід для учнів (30 листопада 1845г.) // Початкову і середню освіту в Санкт-Петербурзі. XIX- початок XX століття. - СПб .: Лики Росії, 2000. - С.123.

27. Короленко В.Г. Історія мого сучасника // Зібрання творів у 10-ти томах Т.5. - М .: Гос.іздательство художньої літератури, 1954. - С. 129-318.

28. Лейкін Н.А. Мої спогади // Петербурзьке купецтво в XIX столітті. - СПб .: Гіперіон, 2003. - С. 154-188.

29. Маев Н. З минулого 2-й Петербурзькій гімназії. // Російська школа. - 1894. - №2. - С. 34-35.

30. Мілюков П.Н. Спогади (1859-1917). - Т.1. - М .: Современник, 1990. - С. 75-82.

31. Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 82-92.

32. Нікітін А. З минулого наших гімназій. // Російський вісник. - 1890. - № 4. - С. 46-51.

33. Пантелєєв Л.Ф. Зі спогадів про гімназію 50-х років. // Російське багатство. - 1901. - № 6. - С. 120-131.

34. Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 24-164.

35. Полонський Я.П. Шкільні роки. // Російська школа. - 1889. - №1 - С. 84-94; №2. - С. 15.

36. Порошин І.А. Чверть століття тому. (З гімназійних спогадів) // Російська школа. - 1905. - №2-4. - С. 29-37.

37. Додаток до всепідданішу доповіді Міністра народної освіти за 1869 рік // Журнал Міністерства народної освіти. -1871. - №5. - С. 65-67.

38. Додаток до всепідданішу доповіді Міністра народної освіти за 1870 рік // Журнал Міністерства народної освіти. -1872. - №5. - С. 62-63.

39. Зразкові програми предметів, що викладаються в початкових народних училищах відомства Міністерства народної освіти. - Самара, 1896. - С.2.

40. Правила щодо дотримання порядку і пристойності учнями Новочеркаської гімназії // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 144-146.

41. Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. - С. 539-578.

42. Самогубства, замаху на самогубства і нещасні випадки серед учнів навчальних закладів Міністерства народної освіти в 1913р. - Пг .: Друкарня Ів.Ів.Зубкова, 1915. - С. 1-10.

43. Свєшніков Н.І. Спогади пропащого людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1996. - С. 18.

44. Селіванов І.В. Спогади про Московському комерційному училищі 1831-1838 років. // Російський вісник. - 1861.- №12. - С. 728-740.

45. Сіоні В. Спогади. // Російський педагогічний вісник. - 1861. - № 7. - С. 43-54.

46. ​​Скабичевский А.М. Літературні спогади. - М .: Аграф, 2001. - С.46-82.

47. Столяров І.Я. Записки російського селянина // Записки очевидця: Спогади, щоденники, листи. - М .: Современник, 1989. - 370-371.

48. Стуллі Ф. Сорок років тому // Російська школа. - 1895. - № 9 - С. 25; №10 - С. 26-27.

49. Сукенник М. Гімназія 80-х років // Російська школа. - 1904. - №6 - С. 30-35; №7 - С. 79-84.

50. Трубецькой С.Є. Минуле. - Paris: YMKO-PRESS, 1989. - С. 44-61.

51. Повідомлення попечителя установ відомства імп. Марії принца П.Г. Ольденбургского статс-секретарю А.Л. Гофману про кількість і соціальний склад вихованців Петербурзького комерційного училища (9 березня 1850р.) // Початкову і середню освіту в Санкт-Петербурзі. XIX- початок XX століття. - СПб .: Лики Росії, 2000. - С. 137.

52. Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1099-1119.

53.Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (19 листопада 1864г.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №12. - С. 45-70.

54. Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (30 червня 1871 г.) // Журнал міністерства народної освіти. - 1871. - №8. - С. 42-73.

55. Статут реальних училищ відомства Міністерства народної освіти (15 травня 1872р.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1872. - №6. - С. 52-75.

56. Фет А. Спогади. -М .: Правда, 1983. - С. 105-107.

57. Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 139-182.

58. Ясинський І. Будинки і в школі. // Російська школа. - 1891. - №11. - С. 34-45.

література:

59. Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 7-336.

60. Алешінцев І. Становий питання і політика в історії наших гімназій в XIX столітті (Історичний нарис). - СПб .: Видання журналу «Російська школа», 1908. - С. 1-59.

61. Беловінскій Л.В. Енциклопедичний словник російської життя та історії. - М .: Олма-Пресс, 2003.

62. Брянцев М.В. Культура російського купецтва (виховання і освіту). - Брянськ: Курсив, 1999. - с.97-101.

63. Матеріали для історії і статистики наших гімназій // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №1. - С.139-140; №2. - С.376-377.

64. Педагогічна енциклопедія. - Т. 1-3. - М .: Радянська енциклопедія, 1966-1968.

65. Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 74-713.

66. Училища і народну освіту в Чернігівській губернії // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №1. - С. 38-47.


[1] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 626-641.

[2] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1099-1119.

[3] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (19 листопада 1864г.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №12. - С. 45-70.

[4] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (30 червня 1871 г.) // Журнал міністерства народної освіти. - 1871. - №8. - С. 42-73.

[5] Статут реальних училищ відомства Міністерства народної освіти (15 травня 1872р.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1872. - №6. - С. 52-75.

[6] Височайше затверджений статут Санктпетербургского комерційного училища (28 червня 1841 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т.XVI. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1842. - С.659-662.

[7] Найвищий рескрипт, що пішов на ім'я Міністра народної освіти, Шишкова (19 серпня 1827г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр. II. - Т. II. - СПб .: Друкарня II Відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 676.

[8] З журналу засідання педагогічного комітету - про заходи щодо посилення контролю над поведінкою гімназистів поза стінами навчальних закладів (22 жовтня 1864 г.) // Початкову і середню освіту в Санкт-Петербурзі. XIX- початок XX століття. - СПб .: Лики Росії, 2000. - С. 213.

[9] З циркулярного листа попечителя Петербурзького навчального округу М.Н. Мусіна-Пушкіна директорам гімназій про обов'язкове введення літературних бесід для учнів (30 листопада 1845г.) // Початкову і середню освіту в Санкт-Петербурзі. XIX- початок XX століття. - СПб .: Лики Росії, 2000. - С.123.

[10] Повідомлення попечителя установ відомства імп. Марії принца П.Г. Ольденбургского статс-секретарю А.Л. Гофману про кількість і соціальний склад вихованців Петербурзького комерційного училища (9 березня 1850р.) // Початкову і середню освіту в Санкт-Петербурзі. XIX- початок XX століття. - СПб .: Лики Росії, 2000. - С. 137.

[11] Журнал Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 1883 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 142

[12] Журнал Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 1884 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 189-191.

[13] Правила щодо дотримання порядку і пристойності учнями Новочеркаської гімназії // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 144-146.

[14] З річного звіту директора піклувальнику Харківського навчального округу за 1883 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 173.

[15] Додаток до всепідданішу доповіді Міністра народної освіти за 1870 рік // Журнал Міністерства народної освіти. -1871. - №5. - С. 65-67.

[16] Додаток до всепідданішу доповіді Міністра народної освіти за 1871 рік // Журнал Міністерства народної освіти. -1872. - №5. - С. 62-63.

[17] Самогубства, замаху на самогубства і нещасні випадки серед учнів навчальних закладів Міністерства народної освіти в 1913р. - Пг .: Друкарня Ів.Ів.Зубкова, 1915. - С. 1-10.

[18] Аксаков С.Т. Спогади // Зібрання творів у п'яти томах. - Т.2. - М .: «Правда», 1966. - С. 22-118.

[19] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 263-286.

[20] Бартенєв П.І. Спогади // Російський Архів: Історія Батьківщини у свідченнях і документах XVIII-XX ст. - Т.1. - М .: Студія «ТРІТЕ» РІО «Російський Архів», 1991. - С. 54.

[21] Боборикін П.Д. Спогади. - Т.1. - М .: Художня література, 1965. - С. 45-50.

[22] Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. - С. 539-578.

[23] Бунге Н.А., Забугіна Н.П. Спогади // Сторіччя Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. - С. 597-602.

[24] Ге Н. Київська перша гімназія в сорокових роках // Збірник на користь недостатніх студентів Університету св. Володимира. - СПб .: Друкарня М.М. Стасюлевича, 1893. - С. 54-61.

[25] Вересаєв В.В. Спогади. - М .: Правда, 1982. - С. 53-125.

[26] Вітте С.Ю. Спогади. - Т.1. - М .: Соцекгіз, 1960. - С. 61.

[27] Галахов А.Д. Записки людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1999. - С. 53-71.

[28] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 58-108.

[29] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 24-164.

[30] Денікін А.І. Шлях російського офіцера. - М .: Современник, 1991. - С. 32-33.

[31] Дмитрієв М.А. Глави зі спогадів про моє життя. - М .: Новое литературное обозрение, 1998. - С. 70-77.

[32] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 122-191.

[33] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 162-188.

[34] Златовратський М.М. Спогади. - М .: Гос. видавництво художньої літератури, 1956. - С. 47-66.

[35] Короленка В.Г. Історія мого сучасника // Зібрання творів у 10-ти томах. - Т.5. - М .: Гос. видавництво художньої літератури, 1954. - С. 129-318.

[36] Лейкін Н.А. Мої спогади // Петербурзьке купецтво в XIX столітті. - СПб .: Гіперіон, 2003. - С. 154-188.

[37] Мілюков П.М. Спогади (1859-1917). - Т.1. - М .: Современник, 1990. - С. 75-82.

[38] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 81-92.

[39] Свєшніков Н.І. Спогади пропащого людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1996. - С. 18.

[40] Скабичевский А.М. Літературні спогади. - М .: Аграф, 2001. - С.46-82.

[41] Столяров І.Я. Записки російського селянина // Записки очевидця: Спогади, щоденники, листи. - М .: Современник, 1989. - С. 370-371.

[42] Трубецкой С.Є. Минуле. - Paris: YMKO-PRESS, 1989. - С. 44-61.

[43] Фет А. Спогади. -М .: Правда, 1983. - С. 105-107.

[44] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 139-182.

[45] Педагогічна енциклопедія. - Т. 2. - М .: Радянська енциклопедія, 1966. - С. 735.

[46] Педагогічна енциклопедія. - Т. 2. - М .: Радянська енциклопедія, 1966. - С. 735.

[47] Маев Н. З минулого 2-й Петербурзькій гімназії. // Російська школа. - 1894. - №2. - С. 34-35.

[48] ​​Полонський Я.П. Шкільні роки. // Російська школа. - 1889. - №1 - С. 84-94; №2. - С. 15.

[49] Порошин І.А. Чверть століття тому. (З гімназійних спогадів) // Російська школа. - 1905. - №3. - С. 29-37.

[50] Стуллі Ф. Сорок років тому // Російська школа. - 1895. - № 9 - С. 25; №10 - С. 26-27.

[51] Сукенник М. Гімназія 80-х років // Російська школа. - 1904. - №6 - С. 30-35; №7 - С. 79-84.

[52] Ясинський І. Будинки і в школі. // Російська школа. - 1891. - №11. - С. 34-35.

[53] Булюбаш Н. Шкільні спогади // Російський педагогічний вісник. - 1861. - №4. - С. 38-41.

[54] Сіоні В. Спогади. // Російський педагогічний вісник. - 1861. - № 7. - С. 43-54.

[55] Педагогічна енциклопедія. - Т. 1. - М .: Радянська енциклопедія, 1966. - С. 471.

[56] Педагогічна енциклопедія. - Т. 2. - М .: Радянська енциклопедія, 1966. - С. 41.

[57] Пантелєєв Л.Ф. Зі спогадів про гімназію 50-х років .// Російське багатство. - 1901. - № 6. - С. 120-131.

[58] Селіванов І.В. Спогади про Московському комерційному училищі 1831-1838 років // Російський вісник - 1861.-№12. - С. 728-740.

[59] Нікітін А. З минулого наших гімназій. // Російський вісник. - 1890. - № 4. - С. 46-51.

[60] Дружинін М. Спогади про шкільне життя. // Син Вітчизни. - 1860. - №48. - С. 1461-1468.

[61] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - C. 9-713.

[62] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 7-336.

[63] Алешінцев І. Становий питання і політика в історії наших гімназій в XIX столітті (Історичний нарис). - СПб .: Видання журналу «Російська школа», 1908. - С. 1-59.

[64] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 9.

[65] Матеріали для історії і статистики наших гімназій // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №1. - С.139-140; №2. - С.376-377.

[66] Училища і народну освіту в Чернігівській губернії // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №1. - С. 38-47.

[67] Брянцев М.В. Культура російського купецтва (виховання і освіту). - Брянськ: Курсив, 1999. - с.97-101.

[68] Педагогічна енциклопедія. - Т. 1-3. - М .: Радянська енциклопедія, 1966-1968.

[69] Беловінскій Л.В. Енциклопедичний словник російської життя та історії. - М .: Олма-Пресс, 2003.

[70] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С.626.

[71] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С.640.

[72] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С.641.

[73] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С.641.

[74] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1100.

[75] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С.637.

[76] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 636.

[77] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 636.

[78] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1103.

[79] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 637.

[80] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1105.

[81] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1105.

[82] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1105.

[83] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1104.

[84] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 453.

[85] Беловінскій Л.В. Енциклопедичний словник російської життя та історії. - М .: Олма-Пресс, 2003. - С. 119.

[86] Педагогічна енциклопедія. - Т. 2. - М .: Радянська енциклопедія, 1966. - С. 111.

[87] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 451.

[88] Горбунов П. Програми і статут міських училищ Міністерства народної освіти (за Положенням 31 травня 1872р.). - М .: Друкарня А.Г. Кольчугина, 1891. - С. 5-6.

[89] Горбунов П. Програми і статут міських училищ Міністерства народної освіти (за Положенням 31 травня 1872р.). - М .: Друкарня А.Г. Кольчугина, 1891. - С. 6.

[90] Горбунов П. Програми і статут міських училищ Міністерства народної освіти (за Положенням 31 травня 1872р.). - М .: Друкарня А.Г. Кольчугина, 1891. - С. 12.

[91] Горбунов П. Програми і статут міських училищ Міністерства народної освіти (за Положенням 31 травня 1872р.). - М .: Друкарня А.Г. Кольчугина, 1891. - С. 13.

[92] Беловінскій Л.В. Енциклопедичний словник російської життя та історії. - М .: Олма-Пресс, 2003. - С. 889.

[93] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 654.

[94] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 626.

[95] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 626.

[96] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 627.

[97] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1111.

[98] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1111.

[99] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1111.

[100] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (19 листопада 1864г.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №12. - С.45.

[101] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 437.

[102] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (19 листопада 1864г.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №12. - С.70.

[103] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (19 листопада 1864г.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №12. - С.70.

[104] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (19 листопада 1864г.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №12. - С.46.

[105] Статут реальних училищ відомства Міністерства народної освіти (15 травня 1872р.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1872. - №6. - С. 52.

[106] Статут реальних училищ відомства Міністерства народної освіти (15 травня 1872р.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1872. - №6. - С. 52.

[107] Статут реальних училищ відомства Міністерства народної освіти (15 травня 1872р.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1872. - №6. - С. 57.

[108] Статут реальних училищ відомства Міністерства народної освіти (15 травня 1872р.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1872. - №6. - С. 75.

[109] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - с.305.

[110] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (30 червня 1871 г.) // Журнал міністерства народної освіти. - 1871. - №8. - С.42.

[111] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (30 червня 1871 г.) // Журнал міністерства народної освіти. - 1871. - №8. - С.48.

[112] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (30 червня 1871 г.) // Журнал міністерства народної освіти. - 1871. - №8. - С.48.

[113] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (30 червня 1871 г.) // Журнал міністерства народної освіти. - 1871. - №8. - С.48.

[114] Статут реальних училищ відомства Міністерства народної освіти (15 травня 1872р.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1872. - №6. - С. 59.

[115] Статут реальних училищ відомства Міністерства народної освіти (15 травня 1872р.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1872. - №6. - С. 59.

[116] Мілюков П.М. Спогади (1859-1917). - Т.1. - М .: Современник, 1990. - С. 75.

[117] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 646.

[118] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 703.

[119] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (19 листопада 1864г.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №12. - С.46.

[120] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (19 листопада 1864г.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №12. - С.70.

[121] Беловінскій Л.В. Енциклопедичний словник російської життя та історії. - М .: Олма-Пресс, 2003. - С. 108.

[122] Беловінскій Л.В. Енциклопедичний словник російської життя та історії. - М .: Олма-Пресс, 2003. - С. 110.

[123] Височайше затверджений статут Санктпетербургского комерційного училища (28 червня 1841 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т.XVI. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1842. - С.661.

[124] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 139.

[125] Алешінцев І.Становий питання і політика в історії наших гімназій в XIX столітті (Історичний нарис). - СПб .: Видання журналу «Російська школа», 1908. - С. 1.

[126] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 43.

[127] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 89.

[128] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 89.

[129] Галахов А.Д. Записки людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1999. - С. 53.

[130] Алешінцев І. Становий питання і політика в історії наших гімназій в XIX столітті (Історичний нарис). - СПб .: Видання журналу «Російська школа», 1908. - С. 16.

[131] Найвищий рескрипт, що пішов на ім'я Міністра народної освіти, Шишкова (19 серпня 1827г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр. II. - Т. II. - СПб .: Друкарня II Відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 676.

[132] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 138.

[133] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1103.

[134] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1111.

[135] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 197.

[136] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 138.

[137] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 82.

[138] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 115.

[139] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 271.

[140] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 143-208.

[141] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 282.

[142] Полонський Я.П. Шкільні роки. // Російська школа. - 1889. - №1. - С. 84.

[143] Брянцев М.В. Культура російського купецтва (виховання і освіту). - Брянськ: Курсив, 1999. - С.97.

[144] Матеріали для історії і статистики наших гімназій // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №2. - С.376-377.

[145] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 439.

[146] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 268.

[147] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 256.

[148] Училища і народну освіту в Чернігівській губернії // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №1. - С. 38.

[149] Нікітін А. З минулого наших гімназій. // Російський вісник. - 1890. - № 4. - С. 47.

[150] Сукенник М. Гімназія 80-х років // Російська школа. - 1904. - №6. - С. 30.

[151] Златовратський М.М. Спогади. - М .: Гос. видавництво художньої літератури, 1956. - С.65.

[152] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 123.

[153] Додаток до всепідданішу доповіді Міністра народної освіти за 1871 рік // Журнал Міністерства народної освіти. -1872. - №5. - С. 62-63.

[154] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 645.

[155] Додаток до всепідданішу звіту Міністра народної освіти за 1870р .// Журнал Міністерства народної освіти. - 1872. - №5.

[156] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 643.

[157] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 335.

[158] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 641.

[159] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 334.

[160] Короленка В.Г. Зібрання творів у 10-ти томах Т.5. Історія мого сучасника. - М .: Гос.іздательство художньої літератури, 1954. - С. 283.

[161] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 164.

[162] Височайше затверджений статут Санктпетербургского комерційного училища (28 червня 1841 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т.XVI. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1842. - С.659.

[163] Височайше затверджений статут Санктпетербургского комерційного училища (28 червня 1841 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т.XVI. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1842. - С.659.

[164] Повідомлення попечителя установ відомства імп. Марії принца П.Г. Ольденбургского статс-секретарю А.Л. Гофману про кількість і соціальний склад вихованців Петербурзького комерційного училища (9 березня 1850р.) // Початкову і середню освіту в Санкт-Петербурзі. XIX- початок XX століття. - СПб .: Лики Росії, 2000. - С. 137.

[165] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 146.

[166] Матеріали для історії і статистики наших гімназій // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №1. - С.140.

[167] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С.626.

[168] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С.636.

[169] Галахов А.Д. Записки людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1999. - С. 54-55.

[170] Високий затверджений Статут навчальних закладів, подведомих Університетам (5 листопада 1804 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.I. - Т.XXVIII. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С.640.

[171] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 133.

[172] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 134.

[173] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 68.

[174] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1100.

[175] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1104.

[176] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1111.

[177] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1111.

[178] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 117.

[179] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С.87-88.

[180] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 278.

[181] Стуллі Ф. Сорок років тому // Російська школа. - 1895. - № 10. - С. 26-27.

[182] Боборикін П.Д. Спогади. - Т.1. - М .: Художня література, 1965. - С. 45-46.

[183] ​​Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (19 листопада 1864г.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №12. - С.91.

[184] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (19 листопада 1864г.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №12. - С.53.

[185] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (19 листопада 1864г.) // Журнал Міністерства народної освіти. - 1864. - №12. - С.53.

[186] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 310.

[187] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 451.

[188] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 527.

[189] Горбунов П. Програми і статут міських училищ Міністерства народної освіти (за Положенням 31 травня 1872р.). - М .: Друкарня А.Г. Кольчугина, 1891. - С. 7.

[190] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 58.

[191] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 311.

[192] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 634.

[193] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 634-635.

[194] Алешінцев І. Історія гімназійної освіти в Росії (XVIII і XIX ст.). - СПб .: Видання О.Богдановой, 1912. - С. 314.

[195] Зразкові програми предметів, що викладаються в початкових народних училищах відомства Міністерства народної освіти. - Самара, 1896. - С.2.

[196] Різдвяний С.В. Історичний огляд діяльності Міністерства народної освіти. 1802-1902. - СПб .: Видання Міністерства народної освіти, 1902. - С. 703.

[197] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 26.

[198] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 168.

[199] Височайше затверджений статут Санктпетербургского комерційного училища (28 червня 1841 г.) // Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т.XVI. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1842. - С.661.

[200] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С.139-140.

[201] Брянцев М.В. Культура російського купецтва (виховання і освіту). - Брянськ: Курсив, 1999. - С.101.

[202] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 79.

[203] З річного звіту директора піклувальнику Харківського навчального округу за 1883 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 173.

[204] З журналу засідання педагогічного комітету - про заходи щодо посилення контролю над поведінкою гімназистів поза стінами навчальних закладів (22 жовтня 1864 г.) // Початкову і середню освіту в Санкт-Петербурзі. XIX- початок XX століття. - СПб .: Лики Росії, 2000. - С. 213.

[205] Златовратський М.М. Спогади. - М .: Гос. видавництво художньої літератури, 1956. - С.58.

[206] Аксаков С.Т. Спогади // Зібрання творів у п'яти томах. - Т.2. - М .: «Правда», 1966. - С. 25.

[207] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 137.

[208] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 62-64.

[209] Правила щодо дотримання порядку і пристойності учнями Новочеркаської гімназії // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 144-146.

[210] Журнал Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 1884 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 190.

[211] Журнал Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 1884 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 191.

[212] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 80-81.

[213] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 162.

[214] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 88.

[215] Маев Н. З минулого 2-й Петербурзькій гімназії. // Російська школа. - 1894. - №2. - С.34.

[216] Сукенник М. Гімназія 80-х років // Російська школа. - 1904. - №7. - С. 79.

[217] Полонський Я.П. Шкільні роки. // Російська школа. - 1889. - №1. - С. 85.

[218] Ге Н. Київська перша гімназія в сорокових роках // Збірник на користь недостатніх студентів Університету св. Володимира. - СПб .: Друкарня М.М. Стасюлевича, 1893. - С. 61.

[219] Сукенник М. Гімназія 80-х років // Російська школа. - 1904. - №7. - С. 83-84.

[220] Сукенник М. Гімназія 80-х років // Російська школа. - 1904. - №7. - С. 84.

[221] Короленка В.Г. Зібрання творів у 10-ти томах Т.5. Історія мого сучасника. - М .: Гос.іздательство художньої літератури, 1954. - С. 183 -184.

[222] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 162.

[223] Златовратський М.М. Спогади. - М .: Гос. видавництво художньої літератури, 1956. - С.48.

[224] Галахов А.Д. Записки людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1999. - С. 53-54.

[225] Булюбаш Н. Шкільні спогади // Російський педагогічний вісник. - 1861. - №4. - С.38.

[226] Булюбаш Н. Шкільні спогади // Російський педагогічний вісник. - 1861. - №4. - С.41.

[227] З журналу засідання педагогічного комітету - про заходи щодо посилення контролю над поведінкою гімназистів поза стінами навчальних закладів (22 жовтня 1864 г.) // Початкову і середню освіту в Санкт-Петербурзі. XIX- початок XX століття. - СПб .: Лики Росії, 2000. - С. 213.

[228] Златовратський М.М. Спогади. - М .: Гос. видавництво художньої літератури, 1956. - С.50.

[229] Короленка В.Г. Зібрання творів у 10-ти томах Т.5. Історія мого сучасника. - М .: Гос.іздательство художньої літератури, 1954. - С. 180-181.

[230] Денікін А.І. Шлях російського офіцера. - М .: Современник, 1991. - С. 32-33.

[231] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 173.

[232] Ге Н. Київська перша гімназія в сорокових роках // Збірник на користь недостатніх студентів Університету св. Володимира. - СПб .: Друкарня М.М. Стасюлевича, 1893. - С. 61.

[233] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 138.

[234] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 156.

[235] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 161.

[236] Полонський Я.П. Шкільні роки. // Російська школа. - 1889. - №1. - С. 94.

[237] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 282.

[238] Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. -С. 540.

[239] Дружинін М. Спогади про шкільне життя. // Син Вітчизни. - 1860. - №48. - С. 1468.

[240] Свєшніков Н.І. Спогади пропащого людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1996. - С. 18.

[241] Ге Н. Київська перша гімназія в сорокових роках // Збірник на користь недостатніх студентів Університету св. Володимира. - СПб .: Друкарня М.М. Стасюлевича, 1893. - С. 54.

[242] Бунге Н.А., Забугіна Н.П. Спогади // Сторіччя Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. - С.597.

[243] Галахов А.Д. Записки людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1999. - С. 55.

[244] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 82.

[245] Ге Н. Київська перша гімназія в сорокових роках // Збірник на користь недостатніх студентів Університету св. Володимира. - СПб .: Друкарня М.М. Стасюлевича, 1893. - С. 54.

[246] Ге Н. Київська перша гімназія в сорокових роках // Збірник на користь недостатніх студентів Університету св. Володимира. - СПб .: Друкарня М.М. Стасюлевича, 1893. - С. 62.

[247] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 282.

[248] Булюбаш Н. Шкільні спогади // Російський педагогічний вісник. - 1861. - №4. - С.41.

[249] Журнал Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 1884 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 189.

[250] Журнал Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 1883 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 142.

[251] Стуллі Ф. Сорок років тому // Російська школа. - 1895. - № 9. - С. 25.

[252] Денікін А.І. Шлях російського офіцера. - М .: Современник, 1991. - С. 33.

[253] Селіванов І.В. Спогади про Московському комерційному училищі 1831-1838 років // Російський вісник - 1861.-№12. - С. 728-729.

[254] Булюбаш Н. Шкільні спогади // Російський педагогічний вісник. - 1861. - №4. - С. 41.

[255] Бунге Н.А., Забугіна Н.П. Спогади // Сторіччя Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. - С.597.

[256] Скабичевский А.М. Літературні спогади. - М .: Аграф, 2001. - С.47.

[257] Златовратський М.М. Спогади. - М .: Гос. видавництво художньої літератури, 1956. - С.58.

[258] Булюбаш Н. Шкільні спогади // Російський педагогічний вісник. - 1861. - №4. - С.38-39.

[259] Скабичевский А.М. Літературні спогади. - М .: Аграф, 2001. - С.46-47.

[260] Булюбаш Н. Шкільні спогади // Російський педагогічний вісник. - 1861. - №4. - С. 40.

[261] Галахов А.Д. Записки людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1999. - С. 53-54.

[262] Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. -С. 553.

[263] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 31.

[264] Аксаков С.Т. Спогади // Зібрання творів у п'яти томах. - Т.2. - М .: «Правда», 1966. - С. 22.

[265] Селіванов І.В. Спогади про Московському комерційному училищі 1831-1838 років // Російський вісник - 1861.-№12. - С. 736.

[266] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 173-174.

[267] Нікітін А. З минулого наших гімназій. // Російський вісник. - 1890. - № 4. - С. 48.

[268] Короленка В.Г. Зібрання творів у 10-ти томах Т.5. Історія мого сучасника. - М .: Гос.іздательство художньої літератури, 1954. - С. 129.

[269] Сіоні В. Спогади. // Російський педагогічний вісник. - 1861. - № 7. - С. 43.

[270] Булюбаш Н. Шкільні спогади // Російський педагогічний вісник. - 1861. - №4. - С. 41.

[271] Аксаков С.Т. Спогади // Зібрання творів у п'яти томах. - Т.2. - М .: «Правда», 1966. - С. 22-23.

[272] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 156-157.

[273] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 149.

[274] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 79.

[275] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 282.

[276] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 173-174.

[277] Селіванов І.В. Спогади про Московському комерційному училищі 1831-1838 років // Російський вісник - 1861.-№12. - С. 733.

[278] Полонський Я.П. Шкільні роки. // Російська школа. - 1889. - №2. - С. 15.

[279] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 267.

[280] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 59.

[281] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 286.

[282] Сукенник М. Гімназія 80-х років // Російська школа. - 1904. - №6. - С. 32.

[283] Сукенник М. Гімназія 80-х років // Російська школа. - 1904. - №6. - С. 33.

[284] Ясинський І. Будинки і в школі. // Російська школа. - 1891. - №11. - С. 37.

[285] Галахов А.Д. Записки людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1999. - С. 53-54

[286] Нікітін А. З минулого наших гімназій. // Російський вісник. - 1890. - № 4. - С. 46-47.

[287] Златовратський М.М. Спогади. - М .: Гос. видавництво художньої літератури, 1956. - С.47.

[288] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (30 червня 1871 г.) // Журнал міністерства народної освіти. - 1871. - №8. - С. 53.

[289] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 165.

[290] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 88.

[291] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 122.

[292] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 137.

[293] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 73.

[294] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 78

[295] Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 144.

[296] Сукенник М. Гімназія 80-х років // Російська школа. - 1904. - №6. - С. 31-32.

[297] Ясинський І. Будинки і в школі. // Російська школа. - 1891. - №11. - С. 43.

[298] Нікітін А. З минулого наших гімназій. // Російський вісник. - 1890. - № 4. - С. 51.

[299] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 162.

[300] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 140.

[301] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 90.

[302] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 140.

[303] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 165-166.

[304] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 162.

[305] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С. 1105.

[306] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С.1105.

[307] Дмитрієв М.А. Глави зі спогадів про моє життя. - М .: Новое литературное обозрение, 1998. -С.71-72.

[308] Селіванов І.В. Спогади про Московському комерційному училищі 1831-1838 років // Російський вісник - 1861.-№12. - С. 735-740.

[309] Аксаков С.Т. Спогади // Зібрання творів у п'яти томах. - Т.2. - М .: «Правда», 1966. - С. 22.

[310] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 272.

[311] Фет А. Спогади. -М .: Правда, 1983. - С. 105-107.

[312] Бартенєв П.І. Спогади // Російський Архів: Історія Батьківщини у свідченнях і документах XVIII-XX ст. - Т.1. - М .: Студія «ТРІТЕ» РІО «Російський Архів», 1991. - С. 54.

[313] Свєшніков Н.І. Спогади пропащого людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1996. - С. 18.

[314] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 141, 148.

[315] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 284-285.

[316] Ясинський І. Будинки і в школі. // Російська школа. - 1891. - №11. - С. 35.

[317] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 167-168.

[318] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 108.

[319] Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. -С. 543.

[320] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - C. 263.

[321] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 82, 87.

[322] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 88.

[323] Вітте С.Ю. Спогади. - Т.1. - М .: Видавництво соціально-економічної літератури, 1960. - С. 61.

[324] Самогубства, замаху на самогубства і нещасні випадки серед учнів навчальних закладів Міністерства народної освіти в 1913р. - Пг .: Друкарня Ів.Ів.Зубкова, 1915. - С. 1.

[325] Самогубства, замаху на самогубства і нещасні випадки серед учнів навчальних закладів Міністерства народної освіти в 1913р. - Пг .: Друкарня Ів.Ів.Зубкова, 1915. - С. 9-10.

[326] Галахов А.Д. Записки людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1999. - С. 70 71.

[327] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 88.

[328] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 146.

[329] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 141.

[330] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 92.

[331] Нікітін А. З минулого наших гімназій. // Російський вісник. - 1890. - № 4. - С. 46.

[332] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 124.

[333] Галахов А.Д. Записки людини. - М .: Новое литературное обозрение, 1999. - С. 54.

[334] Нікітін А. З минулого наших гімназій. // Російський вісник. - 1890. - № 4. - С. 50.

[335] Дружинін М. Спогади про шкільне життя. // Син Вітчизни. - 1860. - №48. - С. 1461.

[336] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 286.

[337] Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. -С. 539.

[338] Лейкін Н.А. Мої спогади // Петербурзьке купецтво в XIX столітті. - СПб .: Гіперіон, 2003. - С. 174.

[339] Златовратський М.М. Спогади. - М .: Гос. видавництво художньої літератури, 1956. - С.65-66.

[340] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 31.

[341] Ясинський І. Будинки і в школі. // Російська школа. - 1891. - №11. - С. 34.

[342] Короленка В.Г. Зібрання творів у 10-ти томах Т.5. Історія мого сучасника. - М .: Гос.іздательство художньої літератури, 1954. - С. 185.

[343] Статут гімназій і училищ повітових і парафіяльних, які перебували у відомстві Університетів: С. Петербурзького, Московського, Казанського та Харківського (8 грудня 1828р.). - Повне зібрання законів Російської імперії. - Собр.II. - Т. III. - СПб .: Друкарня II відділення Власної Його Імператорської Величності Канцелярії, 1830. - С.1112.

[344] Дмитрієв М.А. Глави зі спогадів про моє життя. - М .: Новое литературное обозрение, 1998. -С.70.

[345] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 285.

[346] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 148.

[347] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 167, 176-177.

[348] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 163.

[349] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 148.

[350] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 96.

[351] Сіоні В. Спогади. // Російський педагогічний вісник. - 1861. - № 7. - С. 54.

[352] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 285.

[353] Греков А.Д. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 96.

[354] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 182.

[355] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 148.

[356] Столяров І.Я. Записки російського селянина // Записки очевидця: Спогади, щоденники, листи. - М .: Современник, 1989. - С. 370-371.

[357] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 181-182.

[358] Аксаков С.Т. Спогади // Зібрання творів у п'яти томах. - Т.2. - М .: «Правда», 1966. - С. 118.

[359] Дмитрієв М.А. Глави зі спогадів про моє життя. - М .: Новое литературное обозрение, 1998. -С.76.

[360] Ясинський І. Будинки і в школі. // Російська школа. - 1891. - №11. - С. 45.

[361] Щапов Н.М. Я вірив в Росію ... Сімейна історія та спогади. - М .: Видавництво об'єднання «Мосгорархив», 1998. - С. 182.

[362] Статут гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти (30 червня 1871 г.) // Журнал міністерства народної освіти. - 1871. - №8. - С. 52.

[363] аутодафе, багаття інквізиції (ісп.)

[364] Дмитрієв М.А. Глави зі спогадів про моє життя. - М .: Новое литературное обозрение, 1998. -С. 77.

[365] Добужинський М.В. Спогади. - Т.1. - Нью-Йорк, 1976. - С. 191.

[366] Трубецкой С.Є. Минуле. - Paris: YMKO-PRESS, 1989. - С. 61.

[367] Маев Н. З минулого 2-й Петербурзькій гімназії. // Російська школа. - 1894. - №2. - С.35.

[368] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 88.

[369] Аксаков С.Т. Спогади // Зібрання творів у п'яти томах. - Т.2. - М .: «Правда», 1966. - С. 116.

[370] Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. -С. 578.

[371] Гарін-Михайлівський Н.Г. Гімназисти. - М .: Державне видавництво художньої літератури, 1950. - С. 88.

[372] Аксаков С.Т. Спогади // Зібрання творів у п'яти томах. - Т.2. - М .: «Правда», 1966. - С. 116.

[373] Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. -С. 576.

[374] Лейкін Н.А. Мої спогади // Петербурзьке купецтво в XIX столітті. - СПб .: Гіперіон, 2003. - С. 183.

[375] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 175.

[376] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С.120.

[377] З циркулярного листа попечителя Петербурзького навчального округу М.Н. Мусіна-Пушкіна директорам гімназій про обов'язкове введення літературних бесід для учнів (30 листопада 1845г.) // Початкову і середню освіту в Санкт-Петербурзі. XIX- початок XX століття. - СПб .: Лики Росії, 2000. - С.123.

[378] Маев Н. З минулого 2-й Петербурзькій гімназії. // Російська школа. - 1894. - №2. - С.35.

[379] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 89.

[380] Афанасьєв А. До гімназії та в гімназії // Народ-художник. - М .: Сов. Росія, 1986. - С. 277-278.

[381] Бунге Н.А., Забугіна Н.П. Спогади // Сторіччя Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. - С.602.

[382] Златовратський М.М. Спогади. - М .: Гос. видавництво художньої літератури, 1956. - С.66.

[383] Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. -С. 564.

[384] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 174.

[385] Правила щодо дотримання порядку і пристойності учнями Новочеркаської гімназії // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 145.

[386] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 36.

[387] Скабичевский А.М. Літературні спогади. - М .: Аграф, 2001. - С.71.

[388] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 45-143.

[389] Дружинін М. Спогади про шкільне життя. // Син Вітчизни. - 1860. - №48. - С. тисячу чотиреста шістьдесят два.

[390] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 88.

[391] Ге Н. Київська перша гімназія в сорокових роках // Збірник на користь недостатніх студентів Університету св. Володимира. - СПб .: Друкарня М.М. Стасюлевича, 1893. - С. 56.

[392] Боборикін П.Д. Спогади. - Т.1. - М .: Художня література, 1965. - С. 50.

[393] Скабичевский А.М. Літературні спогади. - М .: Аграф, 2001. - С.70.

[394] Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. -С. 550.

[395] Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. -С. 575.

[396] Рубець А.І. Спогади про Київську першої гімназії // Століття Київської першої гімназії. - Т.3.Ч.2. - Київ: друкарня С.В. Кульженко, 1911. -С. 575.

[397] Лейкін Н.А. Мої спогади // Петербурзьке купецтво в XIX столітті. - СПб .: Гіперіон, 2003. - С. 188.

[398] Короленка В.Г. Зібрання творів у 10-ти томах Т.5. Історія мого сучасника. - М .: Гос.іздательство художньої літератури, 1954. - С. 261.

[399] Короленка В.Г. Зібрання творів у 10-ти томах Т.5. Історія мого сучасника. - М .: Гос.іздательство художньої літератури, 1954. - С. 267.

[400] Короленка В.Г. Зібрання творів у 10-ти томах Т.5. Історія мого сучасника. - М .: Гос.іздательство художньої літератури, 1954. - С. 318.

[401] Короленка В.Г. Зібрання творів у 10-ти томах Т.5. Історія мого сучасника. - М .: Гос.іздательство художньої літератури, 1954. - С. 287.

[402] Мілютін Д.А. Спогади генерал-фельдмаршала графа Д.А. Мілютіна (1816-1843 рр.) - М .: Студія «ТРІТЕ»: «Російський архів», 1997. - С. 81-82.

[403] Вересаєв В.В. Спогади. - М .: Правда, 1982. - С. 53.

[404] Вересаєв В.В. Спогади. - М .: Правда, 1982. - С. 98.

[405] Вересаєв В.В. Спогади. - М .: Правда, 1982. - С. 99.

[406] Вересаєв В.В. Спогади. - М .: Правда, 1982. - С. 124.

[407] Вересаєв В.В. Спогади. - М .: Правда, 1982. - С. 125.

[408] Вересаєв В.В. Спогади. - М .: Правда, 1982. - С. 125.

[409] Порошин І.А. Чверть століття тому. (З гімназійних спогадів) // Російська школа. - 1905. - №3. - С. 37.

[410] Сукенник М. Гімназія 80-х років // Російська школа. - 1904. - №6. - С. 35.

[411] засосов Д.А., Пизін В.І. З життя Петербурга 1890-1910-х років. -Спб .: Лениздат, 1999. - С. 174.

[412] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 45.

[413] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 45-46.

[414] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 86.

[415] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 89.

[416] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 105-107.

[417] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 107.

[418] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 106.

[419] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 138.

[420] Позднєєв А.В. Спогади // Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1997. - С. 164.

[421] Журнал Педагогічного Ради Новочеркаської гімназії за 1884 р .// Новочеркаськ і Платовская гімназія у спогадах і документах. - М .: Наука, 1987. - С. 191.

[422] Дружинін М. Спогади про шкільне життя. // Син Вітчизни. - 1860. - №48. - С. тисячу чотиреста шістьдесят два.

[423] Маев Н. З минулого 2-й Петербурзькій гімназії. // Російська школа. - 1894. - №2. - С.35.