Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Навчально-методичний посібник з дисципліни «Вітчизняна історія» Новосибірськ, 2008

Скачати 308.22 Kb.
Дата конвертації 08.04.2018
Розмір 308.22 Kb.
Тип навчальний посібник

Міністерство Освіти і Науки РФ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Автономна некомерційна організація

«Російська академія підприємництва»

Новосибірський філія

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

з дисципліни «Вітчизняна історія»Новосибірськ, 2008

Укладач: ст. викладач Т.А. Косьмін

Вітчизняна історія: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «Менеджмент організації», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» та за напрямом «Економіка».

Навчальний посібник затверджено до вивчення на засіданні кафедри загальногуманітарних і соціально-економічних дисциплін, протокол № ___ від «___» вересня 2008 р

Рекомендовано до видання Вченою радою Новосибірської філії РАП, протокол № ___ від «___» вересня 2008 р

У представленому навчально-методичному посібнику розкривається система організації навчального процесу з дисципліни «Вітчизняна історія» для студентів вузу НФ АНО «Академія підприємництва» У даному навчально-методичному посібнику в логічній і хронологічній послідовності висвітлено основні етапи розвитку історії нашої країни. Методичні рекомендації покликані сприяти студентам в освоєнні знань про найважливіші події, процеси і проблеми суспільно - політичної та соціально - економічного життя нашого Отечества.Настоящіе методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам при самостійній роботі з навчальною літературою та підготовці до практичних занять. Для кращого розуміння курсу студентам запропоновані контрольні питання для самоперевірки і тести до кожної з тем. Спеціально підібрана література повинна допомогти при самостійній підготовці до практичних занять, контрольному тестування і екзаменаційним випробуванням.

Зміст 1. Введення ............................................................................................. 5 2. Структура, форми і методи організації навчального процесу. Контроль знань студентів .................................... .. ... ... ........................... 7 3. Програма дисципліни «Вітчизняна історія» ................................. .. ...... .9 4. Методичні рекомендації по розділах дисципліни ................................. ..124.1. Тема № 1: Історія як наука. Функції і принципи історичного пізнання ... ................................................................................. 12Контрольние питання до Темі № 1 ........................... .............................. .14Рекомендуемая література до Темі № 1 ................................................... .14Тест до Темі № 1 .............................. ................................................ ... 154.2. Тема № 2: Освіта Давньоруської держави. Київська Русь ...... ... 16Контрольние питання до Темі № 2 ...................................................... ..... 19Рекомендуемая література до Темі № 2 ........................ ........................... .19Тест до Темі № 2 ........................................................................... ... ... 204.3. Тема № 3: Держава Русь в XII - XV століттях. Татаро-монгольська навала ... .............................................................................. ..21Контрольние питання до Темі № 3 ........................... ........................... ..... 26Рекомендуемая література до Темі № 3 ................................................... .26

Тест до Темі № 3 ........................................................................... ... ... 27

4.4. Тема № 4: Освіта централізованої держави ................ ...... ... 28

Контрольні питання до Темі № 4 ......................................................... .31Рекомендуемая література до Темі № 4 .................................................... 31

Тест до Темі № 4 ........................................................................... ... ... 31

4.5. Тема № 5: Епоха Івана Грозного. Смута .......................................... ..32

Контрольні питання до Темі № 5 ......................................................... .36Рекомендуемая література до Темі № 5 .................................................... 36

Тест до Темі № 5 ........................................................................... ... ... 37

4.6. Тема № 6: Сходження на престол династії Романових. Перетворення Олексія Михайловича ... ............................................................... .38

Контрольні питання до Темі № 6 ......................................................... .40Рекомендуемая література до Темі № 6 .................................................... 41

Тест до Темі № 6 ........................................................................... ... ... 41

4.7. Тема № 7: Зовнішня і внутрішня політика Петра I .............................. 42

Контрольні питання до Темі № 7 ......................................................... .44Рекомендуемая література до Темі № 7 .................................................... 44

Тест до Темі № 7 ........................................................................... ... ... 45

4.8. Тема № 8: Палацові перевороти. Зовнішня і внутрішня політика Росії в другій половині XVIII століття ... ................................................... ... 46

Контрольні питання до Темі № 8 ......................................................... .50Рекомендуемая література до Темі № 8 ................................................ .. ... 50

Тест до Темі № 8 ........................................................................... ... ... 51

4.9. Тема № 9: Російська Імперія в XIX столітті ....................................... ..52

Контрольні питання до Темі № 9 ......................................................... .62Рекомендуемая література до Темі № 9 .................................................... 62

Тест до Темі № 9 ........................................................................... ... ... 63

4.10. Тема № 10: Росія на початку ХХ століття .......................................... ... ... 64

Контрольні питання до Темі № 10 ...................................................... ... 69Рекомендуемая література до Темі № 10 ............................................. .. . ... 69

Тест до Темі № 10 ............................................................................ ... 69

4.11. Тема № 11: Росія і СРСР в період 1917 - 1941 рр ........................... ..70

Контрольні питання до Темі № 11 ...................................................... ... 75Рекомендуемая література до Темі № 11 ................................................. ..75

Тест до Темі № 11 ............................................................................ ... 76

4.12. Тема № 12: СРСР в період Другої світової війни ........................... ..77

Контрольні питання до Темі № 12 ...................................................... ... 83Рекомендуемая література до Темі № 12 .............................................. ... ..83

Тест до Темі № 12 ...................................................................... ......... 83

4.13. Тема № 13: СРСР в 1945 - 1985 рр ............................................. .. ... .84

Контрольні питання до Темі № 13 ...................................................... ... 90Рекомендуемая література до Темі № 13 ................................................. ..91

Тест до Темі № 13 ......................................................................... ...... 91

4.14. Тема № 14: СРСР і Російська федерація в 1985 - 2008 рр ............... ..... 92

Контрольні питання до Темі № 14 ...................................................... ... 98Рекомендуемая література до Темі № 14 ................................................. ..99

Тест до Темі № 14 ......................................................................... ...... 99

5. Рекомендована література з дисципліни «Вітчизняна історія» ............ .... 1005.1. Основна література .................................................................. ..1005.2. Додаткова література ......................................................... ..1005.3. Ресурси Інтернет .................................................................. ... ... 101 6. Теми рефератів з дисципліни «Вітчизняна історія» ... ...................... .. ... 102 7. Приблизний перелік питань до іспиту з дисципліни «Вітчизняна історія» .......................................................................................... .104 8 . Хронологія Вітчизняної історії ................................................... ... ... 106

1. Введення

Шановні студенти! Ви приступаєте до вивчення дисципліни «Вітчизняна історія», що є поряд з іншими гуманітарними дисциплінами важливою складовою частиною навчального плану з підготовки фахівців в нашому вузі. Навчальний процес у вищих навчальних закладах Російської Федерації проводиться відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. З 2000 року в усіх вузах нашої країни для студентів непрофільних спеціальностей, замість різноманітних історичних курсів введена єдина обов'язкова дисципліна «Вітчизняна історія».

Головними завданнями пропонованої вашій увазі дисципліни є засвоєння історичних знань і розуміння історичного процесу, розвиток широкого кругозору і логічного мислення, придбання первинних навичок самостійної наукової роботи і ведення дискусій, осмислення актуальних проблем сучасності крізь призму історичного досвіду і формування власної громадянської позиції.

Початок XXI ст. відрізняється складними і неоднозначними процесами змін у всіх сферах життя нашого суспільства. Саме в такі періоди відбувається осмислення героїчного і драматичного шляху, пройденого нашим народом і державою. При цьому з одного боку, йдуть в минуле догми і стереотипи, що панували в радянській історичній науці, змінюються ідеологічні орієнтири, з іншого боку, затверджуються нові цінності і з'являються нові теорії, іноді далеко не безперечні.

За останні 10-15 років були перевидані класичні твори з історії Росії Н.М. Карамзіна, С. М. Соловйова, В.О. Ключевського, А.А. Корнілова, С.Ф. Платонова. Побачили світ багато досліджень наших сучасників, які містять як нові історичні факти, так і нові трактування, здавалося б, загальновідомих процесів і подій. Стали загальнодоступними, перекладені на російську мову, багато творів видатних зарубіжних істориків. З іншого боку різноманіття навчальної літератури породжує багатоваріантність підходів до інтерпретації одних і тих же історичних явищ, що не означає хибність одних і істинність інших, а лише підкреслює різноманіття і альтернативність історичного процесу. В даному навчально-методичному посібнику представлені лише ті теорії, які є найбільш відомими і загальновизнаними в науковому середовищі. Історія виконує соціальні, науково-пізнавальні та виховні функції. Одна з них це функція соціальної пам'яті, яка у великій мірі відображає призначення історії в суспільстві. Призначення історії бачиться в накопиченні і збереженні в пам'яті людства, досвіду попередніх поколінь, досягнень світової культури, відомостей про найбільш значимі події минулого. «Без знання історії, - писав В.О. Ключевський, - ми повинні визнати себе випадковостями, які не знають, як і навіщо ми прийшли в світ, як і для чого в ньому живемо, як і до чого повинні прагнути ... ». Звернення до історії стародавньої Русі, Росії допомагає нам зрозуміти сьогодення, знайти відповіді на актуальні питання часу: хто ми, звідки прийшли, куди йдемо, в ім'я чого? Функція соціальної пам'яті включає не тільки накопичення і збереження досвіду поколінь. Вона покликана давати оцінку історичним подіям, фактам, явищам, особистостям. Дуже важливо, при цьому, дотримуватися виваженість, правдивість, зберігати наукову об'єктивність. Історія має величезний виховним впливом. Виховне значення мають події, факти, вчинки і діяльність історичних особистостей. Без знання минулого свого народу і людства в цілому не можна вважати себе культурною людиною. Освічена людина не може байдуже ставитися до страждань людей, несправедливості, а також до героїчних вчинків своїх предків. Він не може не засуджувати злочини, політику терору і насильства. Наша держава потребує молодих, розумних, творчих фахівцях. У цих умовах особливого значення набуває виховання якостей гідного громадянина, патріота своєї Батьківщини. На жаль, в початковий період радикальних змін в нашій країні, відбулося повне заперечення «комуністичних цінностей». У їх число потрапили громадянськість, патріотизм. Тим часом, вони мають самостійне значення. В їх основі - любов до своєї Вітчизни, служіння їй, законослухняність. Без чітких цивільних орієнтирів не відбувається повного формування особистості. У процесі вивчення історії складається історичне мислення, виховується громадянськість, національну гідність, почуття патріотизму і гордості за свою Батьківщину.

2. Структура, форми і методи організації навчального процесу. Контроль знань студентів В основі вивчення програми курсу «Вітчизняної історії» лежать принципи цивілізаційного підходу, багатовимірного розуміння розвитку людського суспільства і історії нашої країни.Це дозволяє глибше усвідомити складність і неоднозначність процесів, що відбуваються в сучасному світі, а також сформувати у студентів цілісне уявлення про непростий і суперечливому шляху Росії від найдавніших часів до XXI століття, усвідомити роль і місце Росії в світовому сообществе.Программа дисципліни «Вітчизняна історія» складена в відповідно до Державного освітнього стандарту і містить основні розділи, відповідні найважливішим хронологічним етапам історії нашого народу і держави (розділ 3 цього навчально -Методичні допомоги) .Образовательную програму з дисципліни «Вітчизняна історія» студенти більшості спеціальностей нашого вузу освоюють на першому курсі. При цьому структура, форми і методи організації навчального процесу для студентів вечірньої та заочної форми навчання суттєво відрізняються від того, що має місце на денному відділенні в інших вузах.В залежності від конкретних завдань, навчальна робота студентів проводиться в формах: - лекцій; - семінарських занять ; - підготовці проміжної письмової роботи (реферату); - самостійної работи.Практіческіе заняття (семінари) проводяться поряд з читанням лекційного курсу і пов'язані з вивченням найбільш важливих і значимих проблем Вітчизняної істо ії. Семінари - складова частина навчального процесу, групова форма занять за активної участі студентів. Вони сприяють поглибленому вивченню найбільш складних проблем історичної науки і є основною формою підведення підсумків самостійної роботи студентів. Навчальним планом семінари передбачені тільки для студентів вечірньої форми навчання і проводяться за планом, запропонованим преподавателем.На семінарах студенти вчаться грамотно викладати проблеми, вільно висловлювати свої думки і судження, вести полеміку, переконувати, доводити, спростовувати, відстоювати свої переконання. Все це допомагає набути навичок і вміння, необхідні сучасному фахівцеві. Семінар - це, перш за все, активна форма роботи студентів. Участь в роботі групи на семінарі сприяє більш міцному засвоєнню матеріалів лекцій, глибокого осмислення причинно-наслідкових зв'язків між окремими явищами суспільного життя минулого, розуміння актуальності досліджуваних проблем.В основі підготовки до семінару лежить робота з конспектами лекцій і рекомендованої навчальною літературою. Починати підготовку до семінару слід з уважного ознайомлення з темою і планом семінару. Сформульовані в плані питання є основним предметом обговорення на семінарському занятіі.Руководствуясь методичними рекомендаціями, які пропонуються для кожного пункту плану, слід продумати основні тези виступленія.Более глибокого розкриття питань сприяє знайомство з додатковою літературою, рекомендованою по кожній темі семінарів. Самостійна робота з історичним матеріалом, вміння залучити відомості, почерпнуті з зібраних в хрестоматіях документів, дозволяють студентам проявляти свою індивідуальність в рамках виступу на семінаре.Веденіе дискусії на семінарах прищеплює студентам культуру спілкування, формує навички аргументованого відстоювання своєї точки зренія.Безусловно, велика частка навчальної діяльності студентів вечірньої та заочної форми навчання припадає на їх самостійну роботу. Для студентів вечірньої форми навчання читається загальний оглядовий курс лекцій з вітчизняної історії, заочники ж мають можливість прослухати лише установчі лекції, в яких розглядаються тільки проблемні частини курсу і даються рекомендації при підготовці до екзаменаційних питань (приблизний перелік екзаменаційних питань см. В розділі 7 даного посібника ). Список рекомендованої літератури наводиться в розділі 5 цього посібника. З метою проміжного контролю знань студентів і винесення підсумкової оцінки використовуються: - активна форма роботи на семінарі (участь в дискусії, опитуванні, підготовка доповіді або повідомлення); - захист реферату; - іспит.

Обов'язковою умовою допуску до іспиту для студентів вечірньої та заочної форми навчання є здача письмової роботи (реферату) в строго встановлені терміни. Письмова робота повинна бути виконана на комп'ютері у форматі А4, редакторі Win word. Текст розташовується на сторінці з полями 20 мм. Необхідно дотримуватися загальні вимоги, що пред'являються до подібних робіт: Шрифт - Times New Roman, розмір - 14 pt, інтервал - полуторний. Обсяг роботи від 15 до 18 сторінок. При підготовці письмової роботи (реферату) студенту слід звернути увагу на чітке дотримання структури роботи:

- введення, де розглядається актуальність обраної теми, джерела та історіографія питання у вітчизняній літературі; - основна частина, що складається з глав, параграфів і підпунктів, розкриває зміст теми; - висновок, де резюмуються зроблені висновки за змістом в основній частині роботи; - список використаної літератури. Теми рефератів до курсу «Вітчизняна історія» міститися в розділі 6 цього навчально-методичного посібника.

3. Програма дисципліни «Вітчизняна історія»

Тема 1. Історія як наука. Функції і принципи історичного пізнання

Поняття, сутність, форми, функції історичного знання. Методи і джерела вивчення історії. Поняття і класифікація історичного джерела. Вітчизняна історіографія в минуле та сьогодення: спільне та відмінне. Методологія та теорія історичної науки. Історія Росії - невід'ємна частина всесвітньої історії.

Тема 2. Освіта Давньоруської держави. Київська Русь

Антична спадщина в епоху Великого переселення народів. Проблема етногенезу східних слов'ян. Основні етапи становлення державності. Давня Русь і кочівники. Візантійсько-давньоруські зв'язку. Особливості соціального ладу Стародавньої Русі. Етнокультурні та соціально-політичні процеси становлення російської державності. Прийняття християнства. Поширення ісламу. Стародавні слов'яни та інші племена Східної Європи. Суспільний лад і культура східних слов'ян напередодні утворення держави. Розпад родоплемінних зв'язків. Релігія слов'ян. Освіта держави на Русі і складання давньоруської народності. Розвиток феодальних відносин. Держава Русь в IX - XII ст. Соціально-економічний лад, політичний устрій. Внутрішня і зовнішня політика в IX - XII ст. Затвердження феодальної роздробленості на Русі. Державно-політичний устрій і управління в XII - XIII ст.

Тема 3. Держава Русь в XII - XV століттях. Татаро-монгольська навала

Агресія німецьких і датських феодалів в Східну Прибалтику і Новгородське князівство. Невська битва 15 липня 1240 р Льодове побоїще 5 квітня 1242 р Монголо-татарське завоювання Середньої Азії і Кавказу. Освіта монгольської держави. Завоювання Русі татаро-монголами. Битва на р. Калці. Перший похід Батия на Північно-східну Русь. Завоювання Південної Русі. Встановлення монголо-татарського ярма над Руссю і його наслідки. Еволюція східнослов'янської державності в XI - XII ст. Соціально-політичні зміни в російських землях в XII - XV ст. Русь і Орда: проблеми взаємодії.

Тема 4. Освіта централізованої держави

Об'єднання російських земель в єдину державу в XIV - XV ст. Соціально-економічний розвиток російських земель: сільське господарство, феодальне землеволодіння, феодально-залежне сільське населення; феодальне місто. Росія і середньовічні держави Європи та Азії. Специфіка формування єдиного російського держави. Піднесення Москви. Формування станової системи організації суспільства. Посилення Московського і Тверського князівства. Об'єднання російських земель навколо Москви. Повалення монголо-татарського ярма. Куликовська битва.

Тема 5. Епоха Івана Грозного. смута

Соціально-економічний і політичний розвиток Росії в XV-XVI ст .: територія і населення, розвиток феодально-кріпосницьких відносин, ремесло, торгівля, міста. Зміцнення централізованої влади. Реформи Івана Грозного. Зовнішня політика в 50-80-х роках XVI століття. Приєднання Сибіру. Смерть Івана Грозного і загострення внутрішнього і міжнародного становища. Лжедмитрій I. Війна під проводом І.І. Болотникова. Лжедмитрій II і польсько-литовська та шведська інтервенція. Перше, друге ополчення і відновлення державної влади. Російська культура XV-XVI ст.

Тема 6. Сходження на престол династії Романових. Перетворення Олексія Михайловича

Територія і населення Росії на початку XVII століття. Соціальна структура суспільства. Ремесло, товарне виробництво, мануфактура. Початок формування всеросійського ринку. Внутрішня політика в першій половині XVII століття. Соборне укладення 1646 м.Новий етап централізації влади. Державний апарат в XVII столітті. Церковна реформа патріарха Никона. Селянська війна під проводом С. Разіна. Зовнішня політика. Возз'єднання України та Росії. Російсько-польська війна 1654-1667 рр. Російська культура XVII століття.

Тема 7. Зовнішня і внутрішня політика Петра I

Росія в кінці XVII століття. Спроби перетворень. Становлення абсолютизму. Боротьба за владу. Правління царівни Софії. Соціально-економічний розвиток та соціальна політика уряду в першій чверті XVIII століття. «Табель про ранги». Промисловість, торгівля, місто, купецтво, ремісники. Реформи органів влади і управління. Військова реформа. Реформи в галузі культури і побуту. Зовнішня політика. Азовські походи. Північна війна.

Тема 8. Палацові перевороти. Зовнішня і внутрішня політика Росії в другій половині XVIII століття

Соціально-економічний розвиток країни в XVIII столітті. Територія і населення країни. Соціальна структура російського суспільства. Сільське господарство. Феодальна рента. Промисловість, місто, торгівля, фінанси. Внутрішня політика в 1726-1800 рр., Цілі, особливості та форми. Палацові перевороти після смерті Петра I. Катерина II. Освічений абсолютизм. Передумови та особливості складання російського абсолютизму. Дискусії про генезис самодержавства. Війна під проводом О. Пугачова. Зовнішня політика Росії 1725-1800 рр. Російсько-турецька війна 1735-1739 рр. Семирічна війна 1756-1763 рр. Російсько-турецька війна 1768-1774 рр. Російсько-турецька війна 1787-1791 рр. Розділ Польщі.

Тема 9. Російська Імперія в XIX столітті

Правління Олександра 1. Соціально-економічний розвиток Росії в першій половині XIX століття. Особливості та основні етапи економічного розвитку Росії. Еволюція форм власності на землю. Плани державного перетворення в першій чверті XIX століття і їх доля. Рух декабристів. Структура феодального землеволодіння. Основні риси внутрішньої політики Миколи I. Кріпосне право в Росії. Мануфактурно-промислове виробництво. Становлення індустріального суспільства в Росії: спільне та відмінне. Громадська думка і особливості громадського руху Росії XIX століття. Зовнішня політика Росії в першій половині XIX століття. Російська культура XIX століття і її внесок в світову культуру.

Епоха реформ Олександра II. Урядовий курс 80-90-х років XIX століття. Суспільно політичні рухи другої половини XIX століття. Перші політичні партії. Економічний розвиток пореформеної Росії. Зовнішня політика Росії в другій половині XIX століття.

Тема 10. Росія на початку ХХ століття

Росія на початку ХХ століття. Соціальна структура суспільства. Економічний розвиток. Об'єктивна потреба індустріальної модернізації Росії. Російські реформи в контексті загальносвітового розвитку на початку століття. Політичні партії Росії: генезис, класифікація, програми, тактика. Перша російська революція 1905 - 1907 рр. Росія між двома революціями (1907 - лютий 1917рр.) Росія в умовах I світової війни і загальнонаціональної кризи.

Тема 11.Росія і СРСР в період 1917 - 1941 рр

Революції 1917 р .: Лютнева і Жовтнева. Соціально-економічна ситуація. Політика «воєнного комунізму». Громадянська війна і інтервенція, їх результати і наслідки. Російська еміграція. Соціально-економічний розвиток країни в 20-і рр. НЕП. Формування однопартійного політичного режиму. Курс на будівництво соціалізму в одній країні і його наслідки. Соціально-економічні перетворення в 30-і рр. Посилення режиму особистої влади Сталіна. Опір сталінізму. Утворення СРСР. Політична система російського суспільства. Культурне життя країни в 20-30-і рр. Зовнішня політика СРСР.

Тема 12. СРСР в період Другої світової війни

Загострення міжнародної обстановки. Початок Другої світової війни. Пакт Молотова - Ріббентропа. СРСР напередодні і в початковий період Другої світової війни. Велика Вітчизняна війна. Корінний перелом у Великій Вітчизняній війні. Радянський тил в роки війни. Партизанський рух під час війни. Проблема колабораціонізму. Зовнішня політика СРСР в період Великої Вітчизняної війни.

Тема 13. СРСР в 1945 - 1985 рр

Соціально-економічний розвиток, суспільно-політичне життя, культура, зовнішня політика СРСР в післявоєнні роки. Холодна війна. Спроби здійснення політичних і економічних реформ. НТР та її вплив на хід суспільного розвитку. СРСР в середині 60-80-х рр .: наростання кризових явищ.

Тема 14. СРСР і Російська федерація в 1985 - 2008 рр

Радянський Союз в 1985-1991 рр. Перебудова. Спроба державного перевороту і її провал. Розпад СРСР. Біловезькі угоди. Жовтневі події 1993 р Становлення нової російської державності (1993-1999 рр.). Росія на шляху до радикальної соціально-економічної модернізації. Реформи і реформатори в Росії. Інформаційне суспільство. Зовнішньополітична діяльність Росії в умовах нової геополітичної ситуації.

4. Методичні рекомендації по розділах дисципліни

4.1. Тема № 1: Історія як наука. Функції і принципи історичного пізнання

Історія (від грец. Н istoria - розповідь про минуле, розповідь, про те, що виявиться, досліджено) одна з найбільш древній наук на Землі. Історія з'явилася одночасно з появою homo sapiens, з появою у людини абстрактного мислення.

Історія - наука гуманітарна. Чим вона відрізняється від інших наук? Вона дає сукупне знання про суспільство. Історія залежить від політичної кон'юнктури, в залежності від кон'юнктури є спокуса створити пригладженою історичне минуле на догоду сучасній політичній історії. Але існують певні принципи вивчення історії, які повинні допомагати вивчати її так, щоб вона несла правду, а не вигадка, відтворювала минуле, а не спотворювала його.

Принципи вивчення історії:

1. Одним з головних принципів вивчення історії є принцип історизму. Він має на увазі розгляд подій в їхньому розвитку і в історичному контексті (контекст - від лат. Зв'язок, з'єднання з попередніми подіями і соціально-політичними процесами). Тільки в контексті слово отримує конкретне значення. Цей принцип передбачає зіставлення знань про попередні події і наступних. Кожна наступна сходинка історії є результат попередньої. Історизм доповнюється герменевтики, тобто передбачає вміння вживатися в епоху, дивитися на події як би зсередини, очима людей минулих поколінь. Без цього зрозуміти історію неможливо.

2. Важливою групою принципів є принципи об'єктивності, науковості та всебічності. Вони вимагають, щоб при вивченні подій вчений брав не окремі, випадкові факти, а всю їх сукупність. Не можна підганяти факти під наукову гіпотезу, необхідно гіпотезу будувати на основі фактів.

Підходи до вивчення історії:

Формаційний, заснований на ідеях К. Маркса і Ф. Енгельса про п'ять суспільно-економічних формаціях, якими рухається вся людська історія. По суті цього підходу, історія представляється як закономірна зміна суспільно-економічних формацій (первіснообщинної, рабовласницької, феодальної, капіталістичної, комуністичної), на стиках яких відбуваються революційні зміни. В основі зміни формацій лежить протиріччя між рівнем розвитку продуктивних сил і рівнем розвитку виробничих відносин. Рушійною силою розвитку суспільства є класова боротьба між заможними і незаможними. Однак, ці ідеї виявилися згодом придатними тільки для центральної Європи, інші країни розвивалися інакше.

Цивілізаційний підхід створив своє розуміння історичного процесу. Відповідно до цього підходу всі держави Землі розвиваються за своїми законами, в залежності від того, до якого типу цивілізації вони належать. Рушійною силою історії був оголошений не економічний, а культурний фактор і поняття ментальності. (Ментальність - образ думок, сукупність розумових навичок і духовних цінностей, характерних індивіду, групі людей, народу, сукупності народів. Подібним поняттям визначається «загадкова російська душа», «французька легковажність», «англійська манірність», «німецький педантизм» та ін. ) Все цивілізації Землі діляться на кілька типів, існує цілий ряд їх класифікацій. Однією з найпоширеніших є поділ цивілізацій на непрогрессивное, прогресивну (західну), циклічну (східну).

Місце Росії в системі світових цивілізацій.

Існує дуже багато точок зору на місце Росії в системі світових цивілізацій. Проблема стає особливо болючою в перехідні етапи розвитку Росії, яким є і кордон ХХ-ХХI століть. Дискусії про місце Росії велися вже з кінця ХIХ століття. Питання має не тільки суто теоретичне значення. Це питання про майбутнє Росії.

Перша точка зору:

Прихильники марксизму-ленінізму вважали Росію частиною Європи, вважаючи, що вона йде тим самим шляхом, що й інші країни, але злегка відстає від Заходу. Однак на рубежі ХIХ-ХХ століть Росія зробила прорив і першою перейшла на нову стадію свого розвитку, перейшовши в іншу, відмінну від Європи, формацію, тобто комуністичну.

Друга точка зору:

Західники вважають Росію частиною Західної цивілізації, вважаючи, що вона завжди йшла по прогресивному шляху розвитку. Але в роки першої світової війни слабкістю держави скористалися більшовики, захопили владу і тим самим зіштовхнули країну зі звичного шляху. Сучасні події в нашій країні розглядаються ними як спроби повернути Росію в лоно західної цивілізації.

Третя точка зору:

Є багато прихильників тієї точки зору, що Росія являє собою чисто Східне суспільство. Спроби змусити її піти по західному шляху розвитку, приречені на невдачу. Невдало закінчилися прозахідні реформи Петра I. Невдача чекає і сучасні прозахідні реформи в Росії. Але якщо влада стабілізується, то для Росії можливий поворот на західний шлях розвитку.

Четверта точка зору:

В основі цієї концепції лежить теза про цивілізаційної неоднорідності Росії. Росія являє собою конгломерат цивілізацій. У ній живуть народи, які йдуть різними шляхами розвитку в цивілізаційному сенсі. Росія - цивілізаційна мозаїка. У цьому - головна складність для розвитку країни. Тільки дійшовши згоди, тільки стабілізувавши положення цієї мозаїчної структури можна сподіватися на прогрес в реформах, на рух країни вперед.

Функції історії:

1. Пізнавальна. Пізнавальна функція полягає в конкретному вивченні історичного досвіду розвитку Росії, в теоретичному узагальненні історичних фактів, процесів і подій.

2. рекомендаційна. Рекомендаційна функція полягає в тому, що історія, виявляючи тенденції та закономірності розвитку суспільства, допомагає виробляти науково-обґрунтований курс внутрішньої і зовнішньої політики, направляти діяльність політиків.

3. Виховна. Виховна функція відіграє важливу роль у формуванні наукового світогляду, в пізнанні законів розвитку суспільства, вихованні на прикладах історії.

Об'єктивне пізнання вітчизняної історії забезпечується науковою методологією. Методологія - це система прийомів і засобів пізнання. Найбільш поширеними до недавнього часу були позитивістська і марксистська орієнтація в історичному пізнанні. Перша апелювала до позитивного, конструктивного, заснованого на досвіді знання, а друга - до матеріалістичної діалектики. Обидві вимагали підходити до вивчення історичних подій з позицій системного, структурного та функціонального аналізу, спираючись на систему конкретно-історичних фактів. Сьогодні і та й інша піддаються критиці.

До історичних джерел відноситься все, що відображає історичний процес і дозволяє вивчати минуле. Класифікація історичних джерел є однією з допоміжної історичної дисципліни - джерелознавство. Історичні джерела можуть бути речовими і письмовими.

У становленні і розвитку російської історичної науки зазвичай виділяють три етапи. У Росії Історіографія як наука склалася в XVIII столітті. Саме тоді склалися перші наукові концепції вітчизняної історії - норманнизм і антінорманнізм. З'являється перший фундаментальну працю «История государства Российского» Н.М. Карамзіна. У другій половині XIX століття широку популярність отримують праці С.М. Соловйова, В.О. Ключевського, А.С. Лаппо-Данилевського.

Радянський період розвитку історіографії відрізняється домінуванням марксистсько-ленінського підходу. Історичний процес починає розглядатися з точки зору класової боротьби і поступальної зміни формацій.

Третій період у розвитку вітчизняної історіографії почався після розпаду Радянського Союзу. Історіографія стала на етап становлення в нових соціально-політичних і світоглядних умовах. Історія стає різноманітної, з'являється безліч теорій та інтерпретацій історичних подій, не завжди безперечних, але мають право на життя.

Контрольні питання до теми № 1:

1. Дайте визначень історії, історичного факту і історичного джерела?

2. У чому полягає виховна функція історичної науки, спробуйте виходити у відповіді зі свого життєвого досвіду?

3. Назвіть етапи розвитку історії як науки?

4. Як потрібно вивчати історію, щоб вона ставала наукою? Назвіть принципи вивчення історії?

5. Які підходи до вивчення історії Ви знаєте?

6. Оцініть місце і роль Росії в системі світової історії?

Рекомендована література до теми № 1:

1. Барг М.А. Категорії і методи історичної науки. М., 1984.

2. Вдовіна Л.М., Козлова Н.В., Флоря Б.Н. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. УП. / Мілов Л.В. М., 2006 - 762c.

3. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

Орлов А.С. Історія України: навч. для вузів. / Георгієв В.А., Георгієва Н.Г. та ін - М .: Проспект, 2006.

4. Семенікова Л.І. Росія в світовому співтоваристві цивілізацій. М., 1995.

Тест до теми № 1

1. Історія як наука:

А. - завжди може поставити експеримент;

Б. - вивчає історичні факти і події минулого;

В. - підпорядкована законам всесвіту.

2.Який з методологічних підходів проголошує головною рушійною силою історії культурний фактор і ментальність:

А. - цивілізаційний;

Б. - формаційний;

В. - екологічний.

3. Автори формаційного підходу до вивчення історії:

А. - К. Маркс і Ф. Енгельс;

Б. - К. Маркс і В.І. Ленін;

В. - С. Платонов і О. Ключевський.

4. Принцип історизму означає:

А. - суб'єктивне ставлення до історичних фактів;

Б. - всебічне вивчення історичної події;

В. - необхідність вивчення будь-якого історичного факту і його взаємозв'язок з попередніми із наступними подіями.

5. Яка класифікація цивілізацій Землі прийнята цивілізаційним підходом в вивченні історії:

А. - прогресивна, непрогресивна, східна;

Б. - цивілізована, дика, унікальна;

В. - прогресивна, західна, європейська.

6. Цивілізаційний підхід до вивчення історії має в своїй основі:

А. - культурологічне розуміння рушійної сили історичного процесу;

Б. - цивілізоване розуміння історії;

В. - матеріалістичне розуміння історичного процесу.

7. Формаційний підхід до вивчення історії, головною рушійною силою розвитку суспільства проголошує:

А. - розвиток культури;

Б. - розвиток етносу;

В. - матеріальний фактор.

8. Яка функція історії допомагає виробляти науково-обґрунтований курс внутрішньої і зовнішньої політики:

А. - виховна;

Б. - пізнавальна;

В. - рекомендаційна.

9. Хто з російських історіографів написав перший узагальнений курс Російської історії:

А. - В.О. Ключевський;

Б. - С.М. Соловйов;

В. - Н.М. Карамзін.

10. Герменевтика - це:

А. - наука, що вивчає історичні джерела;

Б. - допоміжна історична наука, яка допомагає вживатися в епоху, дивитися на події як би зсередини, очима людей минулих поколінь;

В. - галузь історії, що вивчає загальносвітової технічний прогрес.

4.2. Тема № 2: Освіта Давньоруської держави. Київська Русь

Особливості формування східно - слов'янського етносу.

Слід звернути увагу на те, що проблема появи предків в Східній Європі досі є дискусійною. Східнослов'янська гілка виділилася з слов'янської, що відноситься до індоєвропейської сім'ї народів, в VI ст. н.е. Перші згадки назв східнослов'янських племінних союзів (поляни, древляни, сіверяни, в'ятичі, радимичі, словени) з'явилися в «Повісті временних літ» (найдавнішого з дійшли до нас російських літописних склепінь, датованого початком XII ст.). Це зведення - найперший джерело з ранньої історії Вітчизни.

Вчені до цих пір сперечаються, де знаходиться прабатьківщина слов'ян, в який час і яким шляхом відбувається їх розселення на просторах Східноєвропейської рівнини. Найбільш поширеною точкою зору є та, що прабатьківщиною слов'ян є Карпатські гори, верхів'я річок Вісли, Одера, Дністра, куди в третьому тисячолітті до нашої ери вони прийшли з півострова Індостан.

Як складався східно - слов'янський етнос? Хто вплинув на його формування і на формування російської нації?

Прийшовши в VI столітті зі Східної Європи на Східно-європейську рівнину слов'яни зустріли тут наступних сусідів: з північного сходу з ними межували угро-фінські племена, з північного заходу - прибалтійські, за Балтійським морем жили стародавні скандинави, вікінги або варяги, із заходу - західні слов'яни, з південного заходу - південні слов'яни, за Чорним морем знаходилася держава Візантія (сучасна Туреччина), на південному заході зі слов'янами сусідив Хазарський каганат, зі сходу - кочівники, різні в різні часи, з південного сходу - Волзька Булгарія .

Угро-фінські племена перебували на нижчому культурному рівні, ніж слов'яни, вони легко підкорилися сильнішим прибульцям. Легко проходила і асиміляція. Заручини фінів тривало неухильно.

Волзька Булгарія була дуже впливовою державою в області верхньої Волги і Ками, населеної фінськими племенами. Російські міста то ворогували з ним, то знову мирилися і воювали разом проти спільних ворогів. У XIII столітті Волзька Булгарія була сильно розорена монголами.

Литовські племена жили тут в далекій давнині, їх побут відрізнявся брутальністю, дикістю, слов'яни легко захоплювали тут нові землі.

Варяги (стародавні скандинави) були прямими сусідами слов'ян, але живучи за морем справили великий вплив на становлення давньоруської державності. Вони з'явилися серед слов'ян в IX столітті в вигляді військових і торгових дружин. Згідно з однією з версій, вони і стали тим каталізатором, завдяки якому прискорився процес утворення держави Київська Русь. Як і чому це сталося?

Народна легенда розповідає, а історія підтверджує, що слов'янські народи довгий час платили данину своїм сусідам. Так, кияни платили данину Хозарського каганату, за що хазари прикривали південні і східні кордони Русі від набігів кочівників. Новгородці ж платили данину войовничим племенам варягів. У IX столітті, відмовившись платити їм данину, новгородці виявилися нездатними вирішувати свої внутрішні проблеми без сторонньої допомоги. Вони звернулися до варягів і запросили їх правити тут. Так тут з'явилися варязький князь Рюрик з дружиною. Після смерті Рюрика його родич Олег підкорив Київ і об'єднав в своїх руках головні міста по Великому водному шляху «з варяг у греки». Він скинув Хазарське ярмо, налагодив зв'язки з Візантією, зміцнив свою країну межами і фортецями, будував нові міста. Таким чином, створюється потужний і велика держава.

Ухвалення християнства.

Одним з поворотних подій в історії нашого народу було хрещення Русі. Прийняття християнства (православ'я) на Русі завжди розглядалося як подія, яка принесла їй нову історичну долю, дозволивши покінчити з язичницьким варварством і на рівних увійти в сім'ю християнських народів Європи. До середини Х століття на Русі панувало язичництво, тому влада перших руських князів носила не тільки державний, військово-політичний, а й сакральний характер. Прізвисько князя Олега «Віщий» свідчить про те, що, ймовірно князі одночасно були жерцями. Перші згадки про християн на Русі з'являються вже за князя Ігоря, його дружина княгиня Ольга стала першою християнкою в князівської династії. Літопис описує її хрещення під час відвідин Царгорода (Константинополя). В середині Х столітті в Києві вже існувала християнська громада, проте Давня Русь ще довго була язичницької. Перехід до монотеїстичної релігії супроводжувався становленням нового типу держави на Русі. З прийняттям православ'я воно стає домінантною формою об'єднання (інтеграції) Давньоруської держави.

Літописні джерела повідомляють нам подробиці «хрещення Русі»: В 987 м візантійський імператор Василь II просив допомоги у російського князя Володимира в придушенні заколоту Варди Фоки, який намагався захопити імператорський трон. За цю допомогу він обіцяв віддати в дружини київського князя свою сестру Анну, але за умови звернення його в православну віру. Князь Володимир допоміг візантійському імператорові, охрестився сам і охрестив свою дружину в Візантії. А після повернення з походу одружився і в 988 р охрестив киян.

Прийняття християнства з Візантії, скріплене шлюбом з представницею імператорського дому, підняло міжнародний престиж Давньоруської держави. Докорінно змінився міжнародний статус Стародавньої Русі. Про це свідчать численні династичні шлюби княжого роду на Русі практично з усіма королівськими будинками Західної, Центральної та Північної Європи.

Можна виділити 5 етапів у розвитку Київської Русі:

1. до 882 г. - освіту феодального держави зі столицею в Києві, яке охоплювало ще не всіх слов'ян;

2. 882-911 рр.- влада в Києві захоплює князь Олег;

3. 911-1054 рр.- розквіт Київської Русі, прийняття християнства Володимиром I в 988 році, прийняття першого кодексу законів «Руська правда» Ярославом Мудрим і його синами;

4. 1054-1093 рр. - поява перших елементів розпаду (політичної дезінтеграції);

5. 1093-1132 рр. - Останнім посилення Київської Русі, однак через багатьох причин в 1134 році держава розпадається.

Соціальний склад Київської Русі:

- Еліта суспільства - це князі, дружина, з якою формується рада при князі Боярська Дума;

- Основне населення Київської Русі становили городяни (ремісники і купці), селяни (селяни і ремісники різних категорій),

- До безправним верствам населення відносяться челядь і холопи.

Політична структура держави виглядає наступним чином:

- На чолі держави - Великий князь;

- На місцях - його намісники;

- Головна опора князя - дружина, старша частина якої формує Боярську Думу і боярство, а молодша - згодом складе дворянський стан,

- У містах князем посаджені тисяцькі, соцькі, десятники, міські воєначальники «старці Градського».

Так виглядає вищий військово-урядовий клас.

Слід звернути увагу на внутрішні і зовнішні чинники, які сприяли виникненню на кінець IX ст. Політичної Освіти, яке ми, відповідно до давньої наукової традицією, іменуємо Староруським державою. У зв'язку з цим необхідно звернути увагу на полеміку «норманнистов» і «антинорманнистов», про походження державності у східних слов'ян.

Також варто мати на увазі, що історія Київської Русі, яку зазвичай починають з другої половини IX ст. і завершують роками монголо-татарської навали (1237-1241), - одна з найбільш дискусійних областей національного минулого.

В історіографії останніх десятиліть утвердилася думка про те, що давньоруське суспільство було класовим, розвивалося в рамках феодальної суспільної формації. Відповідно, і давньоруську державність воліли розглядати як політичну систему, оберігає класові інтереси феодалів (князів, бояр, церкви). Ця думка перегукується з 1930-их рр., Коли радянські історики розробляли марксистсько-ленінську концепцію російської історії.

Однак уже в 50-х рр. вченими була висунута гіпотеза про верховної феодальної власності в стародавній Русі. Так, уже перші відомі нам російські князі були верховними власниками всієї російської території на феодальному праві, а данини, які вони збирали з підвладного населення, були контрибуцією (платою за мир), а феодальної рентою.

Професор І.Я. Фроянов виносить початок становлення феодалізму за межі давньоруського періоду (тобто IX - першої третини XIII ст.). До монголо-татарської навали з цієї точки зору російське суспільство пройшло дві основні стадії розвитку. У IX - Х ст. Русь ще залишалася сукупністю племінних союзів. З XI століття стала складатися нова соціальна система, заснована на територіальних зв'язках. Дана система може бути визначена як громадська, але без первісності.

Таким чином, в XI столітті Київська Русь являла собою потужне об'єднання, конфедерацію східно-слов'янських племен, об'єднаних однією мовою, єдиною вірою, єдиною територією, єдиною системою податків київському князю, єдиною системою управління, єдиним кодексом законів.

Контрольні питання до теми № 2:

1.Що таке «норманська теорія» освіти давньоруської держави?

2. Які племена вплинули на етногенез східних слов'ян?

3. Коли і як утворилося Давньоруська держава?

4. Хто вважається засновником Давньоруської держави?

5. Як проходить прийняття християнства в Київській Русі?

6. Який соціальний склад Київської Русі?

7. Яка політична структура Київської Русі?

Рекомендована література до теми № 2:

1. Александров В.М. Нариси історії княжої влади на Русі IX-XV ст. М., 1995.

2. Вдовіна Л.М., Козлова Н.В., Флоря Б.Н. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. УП. / Мілов Л.В. М., 2006 - 762c.

3. Гумільов Л.М. Давня Русь і Великий Степ. М., 1989.

4. Ключевський В.О. Курс російської історії // Твори, в 9 томах. Т.1. Лекції 8 і 12. М., 1989.

5. Леваном Б.В., Чунаков А.В. Історія Росії. Курс лекцій. Навчальний посібник. , 2002.

6. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

7. Орлов А.С. Історія України: навч. для вузів. / Георгієв В.А., Георгієва Н.Г. - М .: Проспект, 2006.

8. Рибаков Б.А. Київська Русь і російські князівства XII-XIII ст. - М., 1982.

9. Фроянов І.Я. Київська Русь: Нариси вітчизняної історіографії. - Л., 1990..

Тест до теми № 2

1. У ІХ-Х ст. у східних слов'ян відбувається:

А. норманської завоювання;

Б. Хазарське завоювання;

В. формування держави та етносу.

2. Коли християнство стало державною релігією Київської Русі:

А. У 882 р .;

Б. У 988 р .;

В. в 862 р

3. При якому князя сталася кодифікація законів Стародавньої Русі:

А. Володимир I;

Б. Ярослав Мудрий;

В. Святослав.

4. Бог худоби і торгівлі у східних слов'ян:

А. Дажбог;

Б. Макошь;

В. Перун.

5. Вкажіть правильну послідовність зміни перших давньоруських князів:

А. Ігор, Ольга, Олег, Святослав;

Б. Олег, Ігор, Святослав, Ольга;

В. Олег, Ігор, Ольга, Святослав.

6. Що таке «полюддя»:

А. Відпрацювання залежними селянами польових робіт у князя;

Б. Категорія залежних селян;

В. Об'їзд князем залежних племен з метою збору данини.

7. При якому князя Київської Русі прийняло християнство:

А. Святославе;

Б. Володимирі I;

В. Ігоря.

8. Право успадкування Великого Київського столу було засноване:

А. На родове право (старшинства в роду);

Б. На праві сили;

В. На вотчині право.

4.3. Тема № 3: Держава Русь в XII - XV століттях. Татаро-монгольська навала

Феодальна роздробленість (Політична дезінтеграція) - закономірне явище в історії будь-якого середньовічного держави. Російська політична роздробленість відрізнялася від європейської і була явищем швидше паралельним, ніж подібним, але винятком з правил вона не стала.

Причини політичної дезінтеграції:

1. Почався процес осідання дружини на землю, тобто дружинники великого князя стали отримувати за службу не право збору данини, а землю. В результаті чого стало швидкими темпами рости вотчинне землеволодіння.

2. На місцях розвиток отримує інститут феодального імунітету, тобто несприйнятливості місцевої влади до центральної. Феодальний імунітет означав присвоєння місцевими князями і боярами - вотчинниками функцій центральної влади. Таким чином, феодальний імунітет передбачав придбання феодалом в межах вотчини, а місцевим князем в межах князівства, визначеного суверенітету, пов'язаного із здійсненням низки державних функцій (судити, збирати податки, мати війська).

3. Порядок заняття престолів Київської Русі (Лествічное сходження) породжував обстановку нестабільності і невпевненості, так як припускав передачу престолу не в одні руки (наприклад старшому синові), а старшому в роду. При сплутаності родових і сімейних рахунків, через образи князі часто затівали міжусобиці і з 1 055 до 1224 роки (за 170 років) налічується 80 років міжусобиць.

4. З XII століття посилилися степові вороги Русі, завмерла торгівля з півднем, був розграбований торговий шлях «з варяг у греки». До XIII століття Київська Русь втратила безпеку. Почали порожніти цілі міста і волості, народ біг на околиці, де зароджувалися нові громадські центри, складалися нові суспільні відносини.

Серед роздроблених князівств найбільш помітну роль в історії Русі зіграють Новгородське, Псковське, Володимиро-Суздальське (пізніше Московське), Галицько-Волинське.

Розпад Київської Русі відбувається поступово. Перші ознаки дроблення з'являються в першій половині XI століття, коли Русь мало не поділилася на дві частини по Дніпру. Тоді Ярослав Мудрий відновив єдність російських земель. Після його смерті в 1054 році Київська Русь ділитися на 5 частин його синами. Держава стає слабкішим, зростає половецька небезпека з боку степу. Потім Київська Русь дробиться між онуками Ярослава на 8 частин. Один з онуків Ярослава Володимир Мономах відбувається останнім об'єднання і посилення Київської Русі. Після його смерті в 1125 році і після смерті його сина Мстислава Русь остаточно роздрібнилася.

Відмінність північно-східній Русі від Київської:

Саме північно-східна Русь стане згодом центром об'єднання російських земель в умовах феодальної роздробленості і монгольської навали. Саме тут з маленького села Кучкова виросте згодом місто Москва, столиця нової держави. Тому на особливостях північно-східній Русі варто зупинитися детальніше.

Після падіння Києва і падіння його впливу його місце заступає Володимир - на - Клязьмі. Саме тут тепер розташовується великокняжий престол. Основні відмінності Володимирській землі від Київської такі:

1. У володимирській землі, старшої в північно-східній Русі також як і в Києві панує Лествічное сходження, але в молодших волостях (Московської, Ростовської, Суздальської) існує інший порядок престолонаслідування, який передбачає передачу волості від батька до сина, тепер на півночі молодше князівство - постійна окрема власність одного князя, його особисте надбання.

2. Якщо Київська Русь була цілісною землею, частини якої були тісно пов'язані між собою, тут була тільки одна стовпова дорога - р. Дніпро, то північно-східна Русь являє собою часту зміну річок і річок, що течуть в різних напрямках, по ним розселяється населення, розпливаючись в різні боки. Річки тут - готові кордону питомих областей, що і підтримує дроблення. Керувати такою землею важко, в княжої середовищі почуття спорідненої солідарності має бути особливо сильним, сильніше, ніж раніше.

3. У Київській Русі перші князі, які з'явилися в російську землю були молодше суспільного устрою, що склався до них, вони були молодше самої держави. У північно-східній Русі князі освоюють пустелю, яку треба було заселяти, щоб створити суспільство. Все нове - розчищення лісів, дороги, нові селища і промисли, нові доходи - князь вважав справою своїх рук. «Це моє, так як мною заведено», - говорили суздальские Мономаховичі Юрій Долгорукий та його син Андрій Боголюбський, які стали правити в північно-східній землі на початку XIII століття.

4. У північно-східній Русі сила боярства була підірвана соціальними усобицями, колонізацією нових земель, роз'єднаністю населення, князі ж, навпаки, виховувалися в однакових звичках. Під їх владою знаходилося рухоме і розрізнене населення, що не встигло зімкнуться і обсідеться, відчувати себе на чужині, все отримало від місцевого князя. На такий податливою громадської грунті можна було заводити яке завгодно політичне і економічне пристрій.

Наслідки політичної дезінтеграції на Русі:

Період найвищого розквіту феодального ладу завжди характеризується посиленням великого феодального землеволодіння і політичної ролі феодалів. Зміцнення феодальних відносин, виникнення нових місцевих центрів призводить до політичної (феодальної) роздробленості.

Як всяке велике історичне подія, роздробленість мала ряд наслідків, і позитивних, і негативних. На цьому етапі розвитку феодалізму відбувається:

- Розширення колонізованих територій;

- Ослаблення економічної і політичної залежності місцевих феодальних влади від центру;

- Зростання землеробського промислового господарства, ремесла, торгівлі, твердження ієрархічної структури землеволодіння і системи васальних (залежних) відносин;

- Розвивається юриспруденція: у кожного князівства з'являються свої юридичні документи: княжі устави, юридичні збірники, Керманичі книги (збірники церковних і світських законів);

- У період роздробленості вперше зароджуються такі системи обробки землі, як двопілля і трипілля, починають освоювати добриво земель;

- Одним з важливих наслідків роздробленості можна вважати зародження трьох великих східно - слов'янських культур: російської, української та білоруської, які раніше розвивалися як одна;

- Здається, що версія про вирішальну роль роздробленості в ослабленні Русі і в слідстві цього неможливості встояти перед монгольською навалою є не єдиним поясненням захоплення Русі монгольськими військами, але важливим і вирішальним.

Татаро-монгольська навала. Проблеми взаємин Русі і Орди.

В даний час проблема взаємовідносин між Росією і Татарстаном є не менш актуальною, ніж вона представлялася нашим співвітчизникам в XIII-XV століттях. І тоді, і зараз Росія і Татарстан знаходяться на переломі в своїй історії. Які питання стоять перед дослідниками древніх взаємин між цими державами? Серед них: в чому причини перемоги монгольського держави над Руссю і не тільки над нею? У чому причини слабкості Русі перед натиском військ Чингізхана? Чи існувало Ярмо? До яких наслідків призводить взаємовплив двох держав і культур?

У 1236 і 1240 роках Русь піддалася руйнівному нападу з боку кочової імперії, створеної ще Чингисханом. У чому полягали причини перемог Чингісхана, який підкорив цілі країни і народи? Їх було чимало:

1. Відповідно до теорії Л.Н. Гумільова, держава Чингісхана знаходилося в XIII столітті в самій енергійної своїй фазі - фазі пасіонарного (енергетичного) поштовху, його розвитку та підйому, що повинно було привести до формування нової держави і етносу, як це і сталося.

2. Прихильники Чингісхана на початку XIII століття бажали нового порядку, гарантії взаємовиручки, поваги своїх прав. Стара ж родова знати хотіла узаконеного розвалу, адже тільки він давав їм енергію. Чингісхан зрозумів сподівання своїх людей і сформував нове законодавство - Велику Ясу. Яса була порушенням племінних звичаїв і знаменувала собою кінець прихованого періоду етногенезу і перехід до підйому. Пасіонарна енергія нових людей на чолі з Чингісханом надавала їм прагнення до перемог і ці перемоги почалися.

3.Русь на рубежі XII-XIII століть вступає в протилежну Монголії фазу - фазу зниження пасіонарності, ростуть конфлікти на грунті недовіри один до одного, Русь входить в закономірний історичний період - період політичної дезінтеграції (роздробленості).

4. Чвари відбуваються не тільки всередині країни, але і за її межами, з сусідами: Литвою, Волзької Булгарією і ін.

5. Військово-кочове імперія Чінгісхана з її законами об'єктивно перевершує у військовому відношенні Русь і не тільки її, військо Чингісхана відрізняється сильною військовою організацією, сучасним військовим зброєю і підготовкою. Так, взятий монголами Китай довго буде пам'ятати цю навалу. У 60-і роки XX століття завоювання монголів викличуть таку заздрість з боку керівника Китаю Мао Цзедуна, що він припише все монгольські завоювання XIII століття Китаю, хоча сам Китай був завойований Чінгісханом і його синами і довгі роки знаходився під владою монголів.

Легенди про найменування Золотої Орди .:

Золота Орда - найбільша держава середньовіччя, воно простягалося від Чорного моря до річки Іртиш, від Дербента до міста Болгара.

З приводу назви Золота Орда існує безліч відомостей і різночитань:

1. Її називали Великим улусом, такий був напис на ярлику хана Тохтамиша.

2. Хан Берке називав себе «великий хан татарський», значить Орда з повним правом змогла називатися Татарією.

3. Існували назви: Улус Джучі, Улус Берке, Улус Узбека.

4. Державою татар називали Золоту Орду європейські мандрівники.

5. Північної Татарією називав її Римський папа Бенедикт XII.

6. У російських літописах використовувався етнічний термін до всієї Золотій орді: татари.

7. Тільки в останні 10 років XIII століття з'явився і міцно затверджується єдина назва «Орда», яке проіснувало до повного розпаду держави Джучідов, онуків Чингісхана і його старшого сина.

8. Термін «Золота Орда» з'явився в російських джерелах після смерті Батия в другій половині XVI століття в формі «Золота Орда» і «Велика Золота Орда». Ця назва пов'язувалося з ханської ставкою, з пишною золотом юртою хана.

9. Улус Джучі, як іноді називають Золоту Орду історики, на насправді - не синоніми. Улус Джучі після 1242 року розділився на 2 крила: крило хана Батия і крило хана Орда (Ак-Орда і Кок-Орда). Територія Батия теж ділилася на праве і ліве крила. Існувала улусная система (право кочових феодалів) на отримання від самого хана або іншого великого степового аристократа певного спадку (улусу). За це він постачав військо, податки, виконував господарські повинності. Хан міг відібрати улус. У Золотій Орді спочатку було 15 улусів. Хан же кочував більшу частину року і тільки взимку проводив у ставці.

Чи існувало «Ярмо»?

Після навали Батия на Русь тут існував постійний контроль з метою збору данини, не буде перебільшенням твердження, що з тією ж метою контролю здійснювався і постійний терор. Видів данини в різний час було різну кількість, історики нарахували близько 14, але «ханський вихід» був обов'язковою даниною. Від податків звільнялося тільки духовенство. Природно, в перші десятиліття правління Золотої Орди ці податки викликали часті повстання на Русі. В Орді був свій російський єпископ.

Існувало ярличное право, тобто кожен правитель р Володимира - столиці роздробленої Русі мав отримувати ярлик на князювання з рук князя Золотої Орди, щоб віддати йому належну шану за східним, монгольського, а не російським звичаєм, тобто як завойований завойовника.

Згідно з визначенням Карамзіна «росіяни самі одягли на свою шию ярмо». Тобто самі виявили покірність і готовність платити данину. Л.Н.Гумилев, до речі, сам походить з татар, писав про те, що завоювання Русі взагалі не було. «Великий західний похід Батия правильніше було б назвати Великим кавалерійським рейдом, а похід на Русь набігом. Гарнізонів монголи не ставили, своєї постійної влади і не думали встановлювати, їм потрібні були в основному справні податки, заради яких вони і робили каральні загони на Русь. За своїми наслідками західний похід був типовим набігом кочівників, хоча і грандіозного масштабу ... Адже протягом 20 років після Батия з російських князівств ніякої данини, податі, податків монголи взагалі не стягували ... »

Всі перераховані вище підходи до вивчення взаємин між Руссю і Золотою Ордою потрібно висвітлити ще з одного боку. Спробуємо поглянути на них з точки зору взаємин Русі і Західної Європи. Такий підхід пояснить ще деякі деталі.

У XIII столітті Західна Європа являла собою постійно зростаючу загрозу для Русі. Якщо раніше надлишкова пасіонарність західних лицарів горіла в хрестових походах на Палестину, то тепер німецький імператор Фрідріх II направив німецьких хрестоносців до Прибалтики. Лівонський орден хрестоносців повинен був захопити Прибалтику, Русь і покатоличити населення. До росіян орден ставився ще більш жорстко, ніж до прибалтам. Небезпека наростала.

У 40-ті роки XIII століття Олександр Невський воював із західними завойовниками, переміг, але небезпека не перестала існувати. Натиск західного суперетносу на Русь був як і раніше реальний.

В цей час хан Батий теж шукає союзника, потрапивши в складний династичний вузол. Став можливий союз між Руссю і Золотою Ордою.

Олександр Невський зумів стати вище своїх особистих амбіцій заради порятунку Батьківщини. У 1251 році він їде в Орду, стає названим сином Батия. Вибір був зроблений. Церква зарахує його до лику святих і історія з часом зрозуміє його і розсудить.

Чи була на Русі прозахідна партія? Бути може, Русі потрібно було б поступитися Заходу і стати більш цивілізованою під його впливом? Так, така партія була. Теоретично ця програма була привабливою, але не була реально здійсненним. Ніхто на Заході не збирався витрачати сили на об'єднання і вирішення проблем чужого їм держави. Ставилося інша мета - використовувати російських ратників в боротьбі з монголами, знекровити Русь і підкорити її, подібно Прибалтиці. Монголів ж таке підкорення підвладних нардів не цікавило. Вони більше цікавилися прибутком, тому абсолютно знекровити Русь їм було невигідно. Крім того, в середині XIII століття об'єднати Русь було вже неможливо. Це добре розумів Олександр Невський. Саме цим і користувалися монгольські завойовники, не даючи Русі об'єднатися 240 років. У Європі період дроблення Не примушуйте себе продовжувати більше 150 років.

Наслідки взаємодії двох держав:

1. Одним з головних наслідки, так вперто не помічаємо російськими істориками попередніх поколінь, є те, що в результаті тісної взаємодії таких різних народів протягом століть виник новий етнос - росіяни, він виник на основі впливу слов'ян, татар, литовців, фінно-угрів та інших народів;

2. У союзі з татарами російським вдалося встояти перед натиском хрестоносців. Де ступали в справу татарські війська, хрестоносної натиск швидко зупинявся;

3. Прийнявши союз із Золотою Ордою російські князівства повністю зберегли свою національну незалежність і політичну самостійність;

4. Золота Орда не вимагала від російських переходу в іслам, а хрестоносці, як відомо, припускали всіх покатоличити. Під час роздробленості авторитет духовно влади виріс, це давало сили і надію на відродження нової державності, що в підсумку і відбувається;

5. За роки тісного спілкування і російські, і татари розвинули в собі рідкісну етнічну толерантність. При Івана Калити це принцип буде покладено в основу державного будівництва. На відміну від Орди чи Литви, в Москві підбір людей на службу здійснювався виключно за діловими якостями;

6. Можливо, одним з найбільш стійких наслідки взаємодії Русі і Золотої Орди стало те, що Русь сприйняла східну державність і нова Московська Русь в політичному сенсі буде дуже схожа на Золоту Орду.

Контрольні питання до теми № 3:

1. Які причини політичної дезінтеграції на Русі?

2. Чим прославилися Ярослав Мудрий і Володимир Мономах? Яка їхня роль в історії Русі?

3. Які наслідки політичної дезінтеграції на Русі?

4. Чи вважаєте ви актуальною тему взаємин між Руссю і Золотою Ордою в даний час? Чому?

5. Які причини слабкості Русі під час навали монголів?

6. У чому причини цілого ряду перемог кочової імперії Чінгісхана?

7. Що таке Яса, в чому особливості цього документа на відміну від існуючих раніше і подібних їй?

8. Як з'явилася назва Золота Орда і що воно означає?

9. Як складалися відносини між Руссю і Золотою Ордою?

10. Які наслідки взаємодії цих двох держав?

Рекомендована література до теми № 3:

1. Вдовіна Л.М., Козлова Н.В., Флоря Б.Н .. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. УП. / Мілов Л.В. М., 2006 - 762c.

2. Ключевський В.О. Курс російської історії // Твори в 9 т., Т.1. Лекції 8, 12, 13, 14, 15. М., 1989.

3. Карамзін. Історія держави російського. М., 1992.

4. Гумільов Л.М. Давня Русь і Великий Степ. М., 1989.

5. Єгоров В.А. Золота Орда: міфи і реальність. М., 1990..

6. Рибаков Б.А. Київська Русь і російські князівства XII-XIII ст. М., 1982.

7. Тихомиров М.Н. Давня Москва XII-XV ст. М., 1995.

Тест до теми № 3

1. Яка частина Київської Русі стає новим політичним центром російських земель після розпаду Київської Русі:

А. Північно - Східна Русь;

Б. Північно - Західна Русь;

В. Південно-Західна Русь.

2. Коли відбулося монгольська навала на руські землі:

А. 1240-1245 рр .;

Б. 1237-1240 рр .;

В. 1371-1380 рр.

3. Історично закріплене початок розпаду Київської Русі:

А. 1211, 1213 рр .;

Б. 1145, +1147 рр .;

В. тисяча сто двадцять-п'ять, одна тисяча сто тридцять дві рр.

4. Що таке «Лествічное сходження»:

А. Порядок заняття престолу в Київській Русі;

Б. Сходи на церковну дзвіницю;

В. Система чинів при дворі Великого Київського князя.

5. Вищий орган державного правління у Великому Новгороді:

А. З'їзд князів;

Б. З'їзд бояр;

В. Віче.

6. Які східноєвропейські культури зароджуються в період політичної дезінтеграції:

А. Литовська, польська, болгарська;

Б. Російська, українська, білоруська,

В. Новгородська, московська, київська.

7. Коли відбулася Куликівська битва:

А. 1 369 г .;

Б. 1380 р .;

В. 1342 р

8. На Куликовому полі була розгромлена:

А. Золота Орда;

Б. Частина Золотої Орди;

В. Орда узурпатора Мамая.

9. Де відбулося перше зіткнення російських і монгольських військ:

А. Р. Сить;

Б. Р. Угра;

В. Р. Калка.

10.Коли Русь остаточно звільнилася від золотоординського іга:

А. 1478 р

Б. 1380,

В. 1480 р

4.4. Тема № 4: Освіта централізованої держави

Причини утворення єдиної російської держави:

1. Деякі вчені не без підстав вважають утворення нової держави кроком у російських князівств на удар з боку Азії.

2. Інші вчені не менше аргументовано виводять освіту держави з корисливих інтересів московських князів, які об'єктивно збіглися з інтересами народу.

3. Радянські історики пояснювали причини утворення централізованої російської держави таким чином: на рубежі XIII-XIV століть почався процес розпаду натурального господарства, як наслідок цього - розвиваються економічні зв'язки між регіонами, що призводить до господарського, а потім і політичного об'єднання Русі.

Здається, що не можна особливо виділяти той чи інший фактор, всі вони були присутні в тій чи іншій мірі. Важливим був і суб'єктивний фактор, роль Івана Калити в процесі об'єднання Русі не можна переоцінити.

Але не тільки Москва вела боротьбу за об'єднання російських земель. В кінці XIII століття було принаймні 4 великих центри, які вели боротьбу за те, щоб стати політичним центром і територіальним ядром утворюється держави. Серед цих центрів були:

1. Велике князівство Литовське. Виникло як держава в XIII столітті, швидко зросла за рахунок російських земель, які становили до кінця століття 9/10 його території. Державною мовою Литви була російська, основою права - «Руська правда». Багато російських князів, шукаючи порятунку від підпорядкування Золотій Орді, переходили під захист Великого князівства Литовського. Однак, з кінця XIV століття внутрішня політика Литви придбала релігійно-націоналістичний характер. В 1385 Литва уклала Кревську унію з Польщею. Відбувається політичне об'єднання Литви і Польщі під переважним впливом Польщі і католицької релігії. Поступово православна конфесія стала відчувати проблеми: було заборонено будівництво нових церков; обмежувалися права православних в релігійних діях; католицькі священики заохочували акти наруги над православними кладовищами і т.д.

У підсумку політика націоналізму привела до того, що Литва поступово перестає бути спорідненим російською державою, перейшовши в розряд ворогів.

2. Другим центром служила Золота Орда. У підпорядкуванні і даннических відносинах до неї російські землі були єдині, а майбутня Московська Русь перейме багато з державно-політичного устрою Золотої Орди. Але з початку XIV століття Золота Орда вступає в епоху політичної дезінтеграції (феодальної роздробленості). Крім того, іслам стає державною релігією держави, що призводить до конфронтації між Золотою Ордою і російськими князівствами.

3. Третім центром об'єднання було місто Твер. Тут були вигідні географічні та економічні умови. Тверським князям довгий час вдавалося утримувати ярлик на Велике Володимирське княжіння і взагалі добрі відносини із Золотою Ордою. У Твері ж жив і глава російської православної церкви. Але, в Тверському князівстві виявилося мало великих міст і воно було гірше захищене від зовнішньої небезпеки, що стало причиною її слабкості в конкурентній боротьбі.

4. Четвертим центром, який претендував на територіальне ядро нового централізованого держави, була Москва.

Причини піднесення Москви:

1. Будучи в середині XII століття «неважливим», як пише С.Ф. Платонов міст Суздальської області, Москва швидко піднялася як місто. Цьому сприяло відмінне географічне положення Москви. Вона перебувала в місцевості, захищеної з усіх боків лісами і оточуючими князівствами: з півночі - від розбійницьких зграй, з північного сходу - від мордви, черемисов і монголів, із заходу - від Литви.

2. Будучи князівством з розвиненим ремеслом, сільським господарством і торгівлею, Москва виявилася важливим вузлом сухопутних і водних шляхів, службовців як для торгівлі, так і для військових дій. Через Москва-ріку й Оку, Московське князівство мало вихід на Волгу, а через Волгу, завдяки системі волоків, воно було пов'язано з новгородськими землями.

3. Москва довгий час перебувала в стані боротьби за великокнязівський престол з Тверським князівством. І ось, коли в 1313 року в орді вмирає хан Тохтамиш, а правителем стає хан Узбек, то князь Юрій Московський налагоджує з ним дружні стосунки, зумівши обставити на дипломатичній ниві Тверских князів. У 1319 р Юрій Московський отримує великокнязівський стіл. На якийсь час Твер знову вириває з його рук ярлик, але тут на Московському престолі виявляється брат Юрія - Іван Данилович, який отримав в народі прізвисько Калита. Іван Калита починає боротьбу з Твер'ю і в 1328 р домагається Великого князювання у Орди, придушивши повстання тверичан проти ханських збирачів данини. З тих пір велике князювання не виходило з рук Московської династії.

4. Вже в XII столітті в Московському князівстві утвердилася політика збереження та примноження своєї землі. Московські князі не дробили землі між синами, а передавали їх в одні руки, наділяючи всіх інших невеликими ділянками. Престолонаслідування йде від «батька до сина».

5. Найголовнішим політичним успіхом Калити можна вважати залучення до Москви російського митрополита.

Таким чином, в Москві одночасно утворилося осередок і політичної і церковної влади, Москва стала центром «всієї Русі».

В 1380 році за підтримки російської православної церкви Москва збирає російський народ на Куликовську битву, яка стала переломним моментом у відношенні Русі і Золотої орди, а Дмитро Донський перед смертю заповідає Москву як свою вотчину у спадок, не чекаючи ярлика із Золотої орди, причому лідерство Москви майже не заперечується.

Після смерті Дмитра Донського починається феодальна війна в Московському князівстві. Це була боротьба між старим і новим порядком престолонаслідування, між онуками, синами Дмитра Донського і його братами. Перемагає все нове. І в 1426 році столиця Володимирського князівства була перенесена з Володимира до Москви, а в 1428 році відбулося злиття Володимирського Великого князівства з Московським.

Про силу великокнязівської влади в Москві свідчить такий факт: у 1439 році в м Флоренції відбулася унія, яка об'єднала під владою Римського Папи православну і католицьку церкви. Однак, ні у Візантії, ні на Русі унія в силу не увійшла. І якщо Візантія визнала унію формально, але не підкорилася їй фактично, то Московська Русь унію не визнала. З цього часу, було покладено початок самостійності російської православної митрополії від Риму і від Візантії.

Роль Івана III (1462-1505 рр.) В об'єднанні Русі:

- За правління Івана III склалося територіальне ядро Російського централізованого держави. Він приєднав Ярославль, Новгород, Твер, Вятки, Перм і ін. При Івана III територія російської держави збільшилася в 6 разів і досягла 2,6 млн. Км. Населення становило 2-3 млн. Чоловік.

- Отримало розвиток поміснеземлеволодіння і виросло політичне значення дворянства, на яке спирався правитель в здійсненні зовнішньої та внутрішньої політики.

- Повалення татаро-монгольського ярма. У 1477 р припинилася виплата данини, а в 1480 р Москві вдалося повністю позбутися від плати данини Золотій орді після Великого протистояння на річці Угрі.

- Іван III іменує себе вже не просто можновладних князів, а Великим Государем Всієї Русі. Одружившись другим шлюбом на спадкоємиці візантійських імператорів Софією Палеолог, Іван III заявляє про себе як про наступника візантійських імператорів і приймає герб Візантійської імперії - двоголового орла.

- Міжнародне визнання суверенного російської держави, встановлення дипломатичних відносин з Лівонським орденом, Німеччиною, Кримським ханством.

- У 1497 Іван III затвердив Судебник, загальноруський звід законів, який замінив «Руську правду». У судебнике визначалася компетенція посадових осіб, встановлювалися процесуальні норми, покарання, включаючи смертну кару за найтяжчі злочини.

- При Івана III приймається новий обряд вінчання на царство, коли руками церкви на главу спадкоємця престолу покладається шапка Мономаха, на плечі - дорогоцінні барми, які надягали ще Візантійські імператори. Під впливом Софії Палеолог змінюється і вигляд великокнязівської влади, а також розробляється нова державна ідеологія - «Москва - Третій Рим».

Поряд з територіальним об'єднанням російських земель навколо Москви йшло створення централізованого державного апарату. Освіта єдиної держави вело до зміни всієї політичної системи. Державний лад Московської Русі склався в формі станово-представницької монархії. Її основу склали 3 сили: феодальна аристократія, служилої дворянство, верхівка посаду.

Нова система державного управління Московської Русі являла собою наказовому - воєводської систему управління, головним принципом якої був централізація і клановість. Вищим органом влади після государя була Боярська Дума, центральні органи адміністративного управління називалися наказами, з середини XVI століття створювалися органи станового представництва Земські собори.

Контрольні питання до теми № 4:

1. Які причини утворення централізованої держави - Московська Русь?

2. Які причини піднесення і посилення Москви?

3. Який князь зіграв вирішальну роль у перетворенні Москви в столицю нової держави.

4. Яке значення Куликовської битви?

5. Яка роль князя Івана III в справі збирання земель навколо Москви?

6. У якій формі складається державний лад Московської Русі?

Рекомендована література до теми № 4:

1. Александров В.М. Нариси історії княжої влади на Русі IX-XV ст. М, 1995.

2. Вдовіна Л.М., Козлова Н.В., Флоря Б.Н .. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. УП. / Мілов Л.В. М., 2006 - 762c.

3. Історія Батьківщини: навчальний посібник для студентів вузів / Відп. ред. проф. В.Н. Шевельов. Ростов н / Д: Фенікс, 2007.

4. Каргалов В.В., Савельєв Ю.С. Федоров В.А. Історія Росії з найдавніших часів до 1917 р М., 1998..

5. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

6. Тихомиров М.Н. Давня Москва XII-XV ст. М., 1995.

Тест до теми № 4

1. Князь, при якому почалося посилення і піднесення Москви:

А. Дмитро Донський;

Б. Андрій Боголюбський;

В. Іван Калита.

2. Державний лад Московської Русі:

А. Раннефеодальная монархія;

Б. Станово-представницька монархія;

В. Абсолютна монархія.

3. При Івана III здійснюється:

А. Оформлення самодержавства;

Б. Становлення централізованої держави;

В. Формування імперських тенденцій.

4. Назвіть центральні адміністративні установи в Московській Русі:

А. Воєводства;

Б.колегії;

В. Накази.

5. Назвіть дорадчий орган при Великих Московських князів:

А. Боярська Дума;

Б. Государев Двір;

В. Обрана Рада.

6. Коли вперше стали скликатися Земські собори:

А. на початку ХVI В .;

Б. в середині ХVI ст .;

В. в ХVII ст.

7. Герб Россі був сприйнятий:

А. з Візантії;

Б. з Болгарії;

В. з Литви.

4.5. Тема № 5: Епоха Івана Грозного. смута

У правлінні Івана IV Грозного можна чітко виділити кілька періодів:

1. Перші роки, малолітство - з 1530 до 1550 рр .;

2. Роки з 1550 до 1564, з повноліття до опричнини;

3. з 1564 до 1572 - роки опричного терору;

4. З +1572 до смерті в 1584 році.

У Івана IV одночасно були задатки великого державного діяча і деспота, тонкого і красномовного літератора і ката. Грозний, мабуть, першим ототожнив себе з державою, а тому, з одного боку, вважав протиріччя царю державною зрадою, з іншого - виправдовував власну вседозволеність.

У 1547 році Іван IV першим в російській історії вінчається на царство, прийнявши титул царя, рівний імператорському або ханського. Зібравши навколо себе близьких людей і однодумців (Обрану Раду), Іван Грозний проводить ряд успішних реформ, серед яких такі:

1. У 1550 році був створений новий Судебник, в якому переходи селян у Юріїв день до нових господарів були обмежені сплатою значної суми грошей - «літнього». Вперше вводилися покарання для намісників і волостелей за хабарництво і самоуправство.

2. Обрана Рада створила і перші органи центрального управління - накази (Помісний, Розбійний, Розрядний та ін.).

3. У 1556 р Обрана Рада скасувала годування і встановила новий загальнодержавний податок.

4. Був впорядкований набір дворянського ополчення - з кожних 150 десятин землі землевласник повинен був виставити одного воїна. Які не виконали рознарядки каралися штрафом.

5. У 1549 році був скликаний перший Земський собор для вирішення найважливіших державних питань. Збиралися вони вкрай нерівномірно.

6. В 1550 зароджується стрілецьке військо.

7. Іваном IV була проведена грошова реформа, загальною для всієї країни валютою став Московський рубль, який замінив собою поступово все питомі валюти.

Реформи не могли дати негайного результату, цар був незадоволений їх підсумком. У 1558-1583 роках Росія вступила в кровопролитну Ливонскую війну, яка теж виявилася досить складною для країни. Все це, а також окремі риси неспокійного характеру царя привели країну до змін в її внутрішній політиці, до введення опричнини.

Опричнина була засобом, за допомогою якого Іван IV розгромив залишки елементів західного типу розвитку, що збереглися з часів Київської Русі. Опричнина стала засобом боротьби Івана Грозного за самодержавну владу проти самоуправства бояр.

Однак, не сам терор був метою царя. Відсунемо криваву пелену і вичленуємо суть. У опричную землю увійшли великі території на заході, півночі та півдні країни, де з часів Київської держави і Новгородської республіки формувався європейський уклад, йшло освіту класів, складався клас власників. Тут проходили важливі торговельні шляхи, а землі мали стійкі економічні та культурні зв'язки з Європою. Тепер ці володіння оголошувалися особистими володіннями царя. Ті, хто не хотів визнати його влади, виселялися з опричних земель, а їх власність конфіскували.

Виселення, конфіскації супроводжувалися кривавим терором, звинуваченнями у змові проти царя і т.п. Особливо дісталося Новгороду. Приводом послужив помилковий донос про те, що Новгородці хочуть перейти під владу польського короля. Погром в Новгороді тривав більше 5 тижнів. Щодня «ввергали під воду (лід) 500 або 600 чоловік», в інші ж дні до 1,5 тисяч.

Причини опричнини:

1. Необхідність зберегти цілісність країни в умовах натурального господарства і нерозвиненості економічних зв'язків;

2. Особистий страх царя за себе;

3. Необхідність ліквідації влади аристократії, яка становила головне гальмо в процесі централізації країни;

4. Це була боротьба між царем і боярством;

5. Опричнина з'явилася початковою формою створюється апарату влади самодержавства.

Наслідки опричнини:

1. Опричнина посилила владу царя.

2. Вона перетворила поміснеземлеволодіння в основну базу пануючого класу.

3. Опричнина завдала сильного удару по економіці країни і зумовила «господарську поруху» 70-х років XVI століття:

- Населення стало розбігатися по околицях;

- Від 50 до 90% орних земель залишалися необробленими;

- Посилився податковий гніт;

- Порушилася стійкість селянських господарств, що призвело до голоду 1601-1603гг .;

- Була порушена соціальна стабільність держави;

- Опричнина сприяла зміцненню кріпосного права, яке було остаточно закріплено. Так як селянство розбігалось, Юріїв день був скасований і введені заповідні літа (вперше в 1572 році, відразу після опричнини);

- Пал авторитет Русі на міжнародній арені;

- Почалися великі невдачі в Лівонській війні, в результаті вона була програна;

- Головним наслідком всього цього стала «Смута» в Росії.

Підсумки розвитку Росії в XVI столітті:

Московське царство в кінці XVI століття було потужним військово-бюрократичною державою. Воно об'єднувало в своєму складі значні території. Хоча 25-річну війну за Литву Іван IV програв, майже третина російських територій Литовського князівства увійшла до складу Московської держави. Не вдалося утримати Нарву і інші міста по берегах Фінської затоки, але все ж межа була відсунута на Захід. В середині XVI століття Казанське і астраханське ханства були розгромлені і Поволжя включено до складу Росії. Загони першопрохідців рушили вже в XVI столітті за Урал. Здавалося, цей потужний організм перебував в розквіті. Однак після смерті Івана IV, за відсутності сильного володаря, моноліт держави покрили тріщини, а потім вона розпалася.

Смутні часи в Росії: соціальна катастрофа і час альтернатив. Необхідність змін. (1598-1613 рр.).

У XVI столітті Росія впритул підійшла до своєї громадської організації до східної деспотії. Утвердилися відносини підданства, одноосібна влада царя, корпоративність (колективізм в громадській організації). Ціна за подібний зсув - уповільнення розвитку. Московське суспільство стало малорухливим. Основними ознаками кризи стало:

- Відставання від Європи і західних російських областей;

- Розрив у рівнях суспільного розвитку;

- Царський деспотизм;

- Бродіння суспільства;

- До цього додалися недороди, епідемії початку XVII століття;

- У 1598 році після смерті царя Федора Івановича перервалася лінія особистої влади, країна стала скочуватися в безодню громадянської війни, яка отримала назву «смутного часу».

У наявності були всі ознаки соціальної катастрофи:

- Криза влади і відсутність претендентів з твердими правами на престол;

- Невдоволення, бунт народу (повстання Івана Болотникова);

- Ослаблення і розпад держави, іноземна інтервенція (шведи захопили Новгородську землю, в Москві господарювали поляки).

Однак, довго час Росія формувалася по східному типу і елементи його зберігалися, під час же смути у країни з'явилася альтернатива: або як і раніше йти шляхом, близьким до східного, а отже перетворитися в звичайну східну деспотію, або повернутися на європейський шлях, що означало надання свободи суспільству.

Розгорнулася боротьба за вибір шляхів розвитку.

Етапи «смутного» часу:

1. Перший етап смути - 1598-1605 роки. Після смерті царя Федора зібрався Земський собор, який повинен був вибрати царя. Собор обрав Бориса Годунова, шурина царя Федора.

Розумний і хитрий царедворець Борис Годунов висунувся під час Івана Грозного, сформувався як політичний діяч і проводив ту ж політику, що і Грозний. Ставши царем, він виявив не тільки консервативні звички:

- Став жваво цікавитися освітою і культурою, успіхами західної цивілізації;

- Заохочував торгівлю;

- Обсипав щедрими милостями німецьких купців, вони отримували з казни великі позики і дозвіл вільно пересуватися як усередині країни, так і за її межами;

- При Борисі Годунові західних іноземців в Москві було більше, ніж будь-коли раніше;

- Охорона Бориса була сформована з найманців-німців;

- Борис першим з російських царів став посилати дворянських дітей за кордон вчитися мов і грамоті;

- При Годунові відбудовуючись Москва;

- Поширювалося книгодрукування;

- Існували плани створення шкіл і навіть університету за європейським зразком;

- У Кремлі з'явилося небачене на ті часи нововведення - водопровід.

Але правління Бориса Годунова було коротким: всього 7 років. Треба відзначити і інше. Він залишався глибоко віруючою людиною і це заважало переходу до світській державі. Прозахідна орієнтація його була помірною. Однак, вчені вважають, що будь у Бориса декілька спокійних років, то реформи Петра I він здійснив би на 100 років раніше. Цього не сталося. У 1605 році Борис Годунов помер, можливо, його отруїли.

2. Другий етап смути - 1605-1609 роки. У цей період відбувся повний розпад держави. Країна поринала все глибше в безодню громадянської війни. Москва втратила значення політичного центру. Крім старої столиці стали з'являтися нові - Путивль, Тушино. Як в калейдоскопі змінювалися правителі: Лжедмитрій I, Василь Шуйський, Лжедмитрій II. Але вони ніким не правили. Міста і землі самостійно намагалися протистояти розпаду і інтервенції. Відокремилися Новгород, Астрахань, завагалася Казань.

Лжедмитрій I прийняв католицтво і орієнтувався на Захід. Він намагався припинити Московська держава з релігійної громади в світське. Незабаром був убитий боярами-змовниками.

При Василь Шуйський і Лжедмитрія II громадянська війна досягла свого піку. З'явилися десятки нащадків Івана Грозного, «царевичів». Лжедмитрій II спочатку визнавав їх, а потім повісив двох з них. У 1610 році Лжедмитрій II був убитий своєю охороною в Калузі. На другому етапі громадянська війна захопила все суспільство, всі шари. Серйозною сили, здатної стабілізувати суспільство фактично не було.

3. Третій етап смути - 1610-1613 рр.

Це час вибору шляхів розвитку. Скориставшись тяжким становищем Росії, Річ Посполита вирішила повернути собі всі руські землі, які раніше входили до складу Литви та взагалі ліквідувати Московську державу. Польща підтримувала Лжедмитрія I і II. У 1609 році почалася відкрита інтервенція.

Польські війська дійшли до Москви, захопили кремль. Частина боярства вирішила спертися на силу польського короля Сигізмунда III і з його допомогою оволодіти ситуацією. Було запропоновано обрати російським царем його сина Владислава. 17 серпня 1610 року був підписаний договір про покликання на російський престол польського королевича за умови:

- Його хрещення;

- нерозповсюдження католицтва в російських землях;

- Одруження його на православної;

- Догляду польських військ з території московського держави;

- Відпустки всіх російських полонених;

- Незалежності Московської держави.

Цей план зустрів різкий опір з боку суспільства. Патріотичні сили виступили за те, щоб Росія сама вирішувала свої проблеми, без іноземного втручання. Двічі збирається ополчення, в рядах якого були дворяни, посад, купці, селяни. Ополченцями були не тільки російські, але й народи Поволжя, України.

У жовтні 1612 років Москва була звільнена. Ополчення виконало свою роль в боротьбі проти Речі Посполитої і було розпущено, вплинути на прийняття політичних рішень воно не могло.

Питання про престолі вирішував Земський собор 1613 року. Там були представлені майже всі верстви російського суспільства: бояри, дворяни, вище духовенство, служиві люди, люди посада, козацтво, вільні селяни, кріпаки і неросійські народи представлені не були.

Контрольні питання до теми № 5:

1. Які періоди в правлінні Івана Грозного можна виділити особливо? Чому?

2. Який період правління Івана IV можна вважати найбільш ефективним для країни?

3. Що таке опричнина?

4. Які причини і наслідки опричнини?

5. Яку роль в становленні самодержавства зіграла політика Івана Грозного?

6. Які причини Смути в Росії?

7. Скільки етапів налічує смута в Росії? Охарактеризуйте кожен з них.

8. Яка роль Бориса Годунова в історії Росії XVII століття?

9. Чому лжецаревича не змогли закріпитися російською престолі?

10. Який епізод в історії смутного часу став останньою крапкою народного терпіння. Після чого починається народна війна проти інтервентів?

Рекомендована література до теми № 5:

1. Александров В.М. Нариси історії княжої влади на Русі IX-XV ст. М, 1995.

2. Вдовіна Л.М., Козлова Н.В., Флоря Б.Н .. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. УП. / Мілов Л.В. М., 2006 - 762c.

3. Каргалов В.В., Савельєв Ю.С. Федоров В.А. Історія Росії з найдавніших часів до 1917 р М., 1998..

4. Історія Батьківщини: навчальний посібник для студентів вузів / Відп. ред. проф. В.Н. Шевельов. Ростов н / Д: Фенікс, 2007.

5. Миронов Г.Є. История государства Российского: Хрестоматія. М., 1996.

6. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

7. Орлов А.С. Історія України: навч. для вузів. / Георгієв В.А., Георгієва Н.Г. та ін - М .: Проспект, 2006.

8. Скринніков Р.Г. Великий государ І.В.Грозний. М., 1996.

9. Платонов С.Ф. Повний курс лекцій з російської історії. Ростов н / Д, 1999..

10. Костомаров Н.І. Російська історія в життєписі її найголовніших діячів. М., 1995.

11. Краснобаев В.І. Нариси історії російської культури в XVII в. М., 1987.

Тест до теми № 5

1. Великий Московський князь, першим прийняв титул царя:

А. Іван IV;

Б. Іван III;

В. Василь III.

2. При якому царя був скликаний перший Земський Собор:

А. Борис Годунов;

Б. Іван Грозний;

В. Федір Іванович.

3. Назвіть центральні адміністративні установи в Московській Русі:

А. Воєводства;

Б. Колегії;

В. Накази.

4. Що таке «Обрана Рада»:

А. Орган станового представництва в Московській Русі;

Б. Дорадчий орган при московський царях;

В. Коло наближених до Івана IV осіб, неофіційне уряд Русі.

5. Вкажіть роки правління царя Івана Грозного:

А. 1462-1505;

Б. 1505-1530,

В. 1547-1584.

6. Вкажіть роки опричнини:

А. 1537-1584;

Б. 1558-1583;

В. 1565-1572.

7. Державний лад Московської Русі:

А. Раннефеодальная монархія;

Б. Станово-представницька монархія;

В. Абсолютна монархія.

8. Чим було викликане введення опричнини Іваном IV:

А. Необхідністю мобілізації сил на Ливонскую війну;

Б. Боротьбою з боярством;

В. Прагненням зміцнити особисту владу.

9. Законодавство, що закріпило остаточне закріпачення селян:

А. Соборне Укладення;

Б. Судебник;

В. Руська Правда.

10. Вкажіть правильну зміну російських царів в Смутні часи:

А. В. Шуйський, Лжедмитрій I, Б. Годунов, Федір Іванович;

Б. Лжедмитрій I, Федір Іванович, Б. Годунов, В. Шуйський;

В. Федір Іванович, Б. Годунов, Лжедмитрій I, В. Шуйський.

4.6. Тема № 6: Сходження на престол династії Романових. Перетворення Олексія Михайловича

Після закінчення Смути боротьба навколо російського престолу була гострою. Серед претендентів на престол були наступні:

- Польський принц Владислав;

- Син німецького імператора Рудольфа;

- Шведський король Карл-Філіп;

- Кандидати зі старих боярських родів (Шуйские, Воротинського, Трубецкие, Милославські, Романови);

- Іван, син Марини Мнішек і Лжедмитрія I.

Чому Михайло Романов став царем?

Народ навколо Кремля заявив: «Тільки російська!».

Потім йшла боротьба навколо кандидатів зі старих боярських родів. Боротьба була запеклою. У хід пускалася агітація, демагогія, підкуп голосів і т.д. Повного списку кандидатів не збереглося.

7 лютого 1613 року Собор зупинився на кандидатурі Михайла Романова. У нього був ряд переваг. Романови постраждали від Б. Годунова і не заплямували себе співпрацею з поляками, як деякі боярські прізвища в період Смути. Романови поріднилися з Рюриковичами (перший шлюб Івана Грозного був на Ганні Романової). Він сподобався козацтву, дрібним службовцем, провінції Росії. Але і боярам він був угодний: «Молодий - 16 років, розумом не дійшов і нам буде участи».

В.О. Ключевський оцінював те, що відбувається так: «Вибрали не здатні, а більш зручного».

21 лютого 1613 року відбулася обрання Михайла Федоровича Романова. Собор присягнув царю. Сам цар про це поки що не знав. Батько його патріарх Філарет перебував у польському полоні, а сам Михайло був у своєї матері черниці Марти в Іпатьевскойм монастирі в Костромі. Переказ свідчить, що і Михайло, і особливо його мати, відмовлялися від честі, але поступилися гарячим проханням.

Так починалася нова династія Росії - династія Романових. Країна повільно виходила з кризи, відновлювала суспільну систему.

За час правління Михайла Федоровича Романова (1613 - 1645 рр.), Боярська дума залишалася верховним органом з питань законодавства, управління і суду. Під час Михайла влада перебувала в постійному діалозі з суспільством в особі Боярської Думи і Земського собору, який працював безперервно в першій половині XVII століття. Так за свідченням сучасників, цар Михайло Федорович «хоча самодержцем писався, проте без боярського ради не міг робити нічого ...». По суті управління країною було в руках угрупування з семи найбільш впливових членів Боярської Думи (Ф. Мстиславського, І. Воротинського, А. Трубецького та ін.). Це боярське правління отримало у сучасників найменування «семибоярщини».

Олексій Михайлович (1645 - 1676 рр.), Незважаючи на наявність більш вузької за складом «ближньої думи» і особистої канцелярії (Таємного наказу), по всіх основних питаннях також радився з боярською думою. Однак, самодержавна влада була кілька відновлена ​​і укріплена при Олексієві Михайловичу. У 1654 році Олексій Михайлович прийняв титул «Царя, Государя, Великого князя Всієї Великої і Малої Росії самодержець». За країною остаточно закріпилася назва Росія.

Соборний Покладання 1649 рр.

Соборний Покладання 1649 р - помітний крок вперед у розвитку вітчизняного законодавства. Це був кодекс феодального права.

Соборний Покладання 1649 р відобразило зрослу влада самодержавного монарха. Покладання встановлювало жорстку кару за злочини, спрямовані проти особистості царя, його честі, здоров'я, а також за проступки, що здійснюються на території царського двору. Всі ці провини ототожнювалися з вводиться вперше в правову систему російської держави поняттям «державного злочину». За «зло навмисне» проти життя і здоров'я царя, а також за повстання, змова або зраду встановлювалася смертна кара.

Прагнучи до зміцнення єдиновладдя, цар Олексій Михайлович встав на сторону світських землевласників. За Соборному Укладенню був заснований Монастирський наказ - цивільне установа, якій були підпорядковані всі монастирі і духовні особи, а також їх кріпаки.

Прагнучи підірвати економічну силу світської і духовий влади, Олексій Михайлович провів також посадскую реформу. У першій половині ХVII століття значна частина міських територій була зайнята «білими слободами», що належали головним чином монастирям, патріарху і деяким світським власникам. «Білі слободи» звільнялися від несення посадского тягла і тому залучали городян, змучених важкими повинностями. Втеча посадского населення в ці слободи послаблювало посадські громади. І тому по Соборному Укладенню ці «білі слободи» були ліквідовані, тобто тепер все посадські слободи були зрівняні в несенні повинностей, що не було вигідно церковної влади.

Також по Соборному Укладенню 1649 р селяни були остаточно прикріплені до землі. Особлива його глава «Суд про селян» скасовувала «певні літа» для розшуку і повернення селян-втікачів і надавала тим самим землевласникам право безстрокового розшуку і повернення селян-втікачів, встановлювала спадковість кріпосного стану і право землевласника розпоряджатися майном кріпака. Землевласникам також було надано право вотчинного суду і поліцейського нагляду над селянами. Селяни не мали права самостійно виступати в судах зі своїми позовами, оскільки захищати ці позови міг тільки власник селян. Укладення шлюбів, сімейні розділи селян, передача у спадщину селянського майна могли відбуватися тільки за згодою землевласника. Приховуваннявтікачів каралося штрафом і навіть биттям батогом і в'язницею. За вбивство чужого селянина поміщик повинен був віддати свого кращого селянина з сім'єю. Селяни-кріпаки в той же час вважалися і «казенними тяглеци», тобто несли повинність на користь держави. Власники землі були зобов'язані наділяти їх землею та інвентарем. Було заборонено позбавляти селян землі шляхом перетворення їх в холопів або відпустки на свободу, не можна було насильно відбирати майно у селян. Зберігалася також право селян скаржитися на своїх панів.

В цілому Соборне Укладення стояло на захисті інтересів самодержавної монархії, узаконивши остаточне оформлення кріпацтва і тенденції переходу до абсолютизму в державно-політичному житті Росії.

Характеризуючи зовнішню політику Олексія Михайловича, можна відзначити, що головним її успіхом було об'єднання з Росією Україна. Після війни з Річчю Посполитою Росія повернула Смоленськ і закріпила за собою Лівобережну Україну. При цьому остання зберігала автономію в складі Московської держави. У 1686 році був укладений «вічний мир» з Річчю Посполитою, який закріпив за Росією Київ. Росія також зробила невдалу спробу відібрати узбережжі Фінської затоки у Швеціі.В той же час слід зазначити, що в останній чверті XVII століття Росія змогла активізувати свою політику проти Кримського ханства, який здійснював набіги на її південні окраїни. В результаті Туреччина визнала право Росії на Київ. Однак два походу російських військ на Крим закінчилися невдало. Таким чином, Росія так і не змогла отримати виходи до морів, її зовнішньополітичні завдання в кінці XVII століття залишалися прежнімі.Среді успіхів російської зовнішньої політики XVII століття слід відзначити приєднання Східного Сибіру. Ще в першій половині XVII століття російські землепрохідці досягли берегів Тихого океану, з'явилися на Амурі. Приамур'ї увійшло до складу Росії. Підводячи загальні підсумки, слід зазначити, що XVII століття - це не тільки час повернення і консервації Московського царства, а переломний період в нашій історії, коли створювалися передумови переходу від традиційності і старовини до західної новизні. В кінці XVII століття країна була на порозі рішучих змін, вже підготовлених попереднім розвитком.

Контрольні питання до теми № 6:

1.Чому Михайло Романов на троні влаштовував усі верстви населення країни?

2. Назвіть головне перетворення Олексія Михайловича?

3. Чому по Соборному Укладенню скасування «білих слобод» не влаштовувало церква?

4. Як законодавчо відбувається остаточне оформлення кріпосного права на Русі?

5. Що таке «Самбірщина» і чому вона набула поширення за Михайла Федоровича?

6. За що Олексій Михайлович вводить смертну кару і поняття «державного злочинця»?

Рекомендована література до теми № 6:

1. Буганко В.І. Світ історії. Росія в XVII в. М., 1989.

2. Вдовіна Л.М., Козлова Н.В., Флоря Б.Н .. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. УП. / Мілов Л.В. М., 2006 - 762c.

3. Історія Батьківщини: навчальний посібник для студентів вузів / Відп. ред. проф. В.Н. Шевельов. Ростов н / Д: Фенікс, 2007.

4. Каргалов В.В., Савельєв Ю.С. Федоров В.А. Історія Росії з найдавніших часів до 1917 р М., 1998..

5. Ключевський В.О. Курс російської історії. / Твори в 9 томах. Т.4, 1989.

6. Мілов Л.В. Цимбал Н.І. Історія Росії XVII-XIX століть. М., 2006 - 760c.

7. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

Тест до теми № 6

1. Вкажіть рік воцаріння династії Романових на престол:

А. 1612 р .;

Б. 1613 р .;

В. 1614 р

2. Вкажіть роки правління Олексія Михайловича:

А. 1649 - 1674 рр .;

Б. 1645 - 1676 рр .;

В. 1645 - 1678 рр.

3. Соборне Укладення було прийнято в:

А. 1645 р .;

Б. 1 647 г .;

В. 1649 р

4. Соборне Укладення вперше учреждало наступне цивільне установа:

А. Монастирський наказ;

Б. Таємну канцелярію;

В. Посадський колегію.

5. Соборне Укладення:

А. Вводить поняття «певні літа»;

Б. Скасовує «певні літа»;

В. Скасовує розшук і повернення втікачів.

6. В результаті війни з Річчю Посполитою:

А. Росія повертає Лівобережну Україну;

Б. Росія повертає Смоленськ;

В. Росія повертає Смоленськ і Лівобережну Україну.

7. Відповідно до Соборному Укладенню:

А. Були скасовані «білі слободи»;

Б. Введено «білі слободи»;

В. Частково скасовані «білі слободи».

8. Час правління Олексія Михайловича характеризується як:

А. Час зміцнення самодержавної монархії;

Б. Час ослаблення самодержавної монархії в результаті великої ролі Боярської Думи;

В. Час виникнення зачатків зародження демократичного суспільства.

4.7. Тема № 7: Зовнішня і внутрішня політика Петра I

Петро I почав свою реформаторську діяльність не з нуля, все що він зробив вже було розпочато його предками. До кінця XVII століття в російській суспільстві не тільки була усвідомлена необхідність змін, але і склалися деякі ще не зовсім чіткі уявлення про програму перетворень. Починаючи круту ломку Московської держави, Петро відштовхувався від реальних проблем і протиріч.

Проте, не можна визнати петровські перетворення природним результатом попереднього розвитку. Насильство, що стало основним інструментом політики Петра Великого і підпорядкування всього ходу реформ однієї, притому довільно нав'язаною суспільству, цілі - зовнішньому посилення, зростанню військової могутності держави - додали реформам штучний, неорганічний характер.

Що застав Петро I, зійшовши в на престол?

1. Російську суспільну систему з властивою їй замкнутістю і сильним деспотичним державою. Століттями російський народ існував в рамках громадської системи близькою до східного типу. Європейський тип міг бути привнесений тільки зверху, шляхом реформа, шлях природної еволюції навряд чи був можливий.

2. Що тоді було в Росії? Кілька залізоробних заводів, кілька мануфактур, армії по суті не було, школи були при церквах, в них навчали священного писання і грамоті. Світської освіти не існувало, не було національної медицини, не було жодної російської лікаря, крім рідкісних іноземців. Існувала одна аптека на всю країну, і та - царська. Друкарні друкували в основному церковні книги: псалтир, євангеліє і т.д.

Після поїздки в Європу Петро витягнув такі важливі уроки:

- Росія не зможе бути нарівні з Європою, чи не збереже свою незалежність, якщо не ліквідує розрив у рівнях розвитку.

- Розвиток промисловості, торгівлі безпосередньо залежить від рівня освіти, науки, загальної культури, свободи від релігії.

Відразу після приїзду з Європи Петро I почав свої реформи.

1. Першими стали реформи культури і побуту: введення Юліанського календаря, завдяки якому Росія стала жити в єдиному з Європою часу, до цього літочислення в нашій країні велося від створення світу. Стрижка борід у бояр і у представників інших станів, що означало посягання на основи церкви, так як борода вважалася, Богом даними, прикрасою для чоловіка. Відкриття Навігаційній, Артилерійській, Інженерної шкіл. Також медичних училищ та загальноосвітніх шкіл в провінціях. Був введений новий друкарський шрифт, випущена перша газета. Створена кунсткамера, поклала початок музейній справі. Логічним підсумком перетворень стало заснування в 1725 р Академії наук.

2. Реформа органів влади і управління. Тепер на чолі держави стояв не цар, а з 1721 року - Імператор. Замість Боярської Думи був створений Сенат. Замість громіздкої системи наказів - 12 колегій.

3. Адміністративно-територіальна реформа: вперше країна була поділена на губернії, губернії ділилися на провінції, провінції - на повіти, повіти - на дистрикти, що мало полегшити збір податків і заклик рекрутів на Північну війну, яку Росія вела за вихід в Балтійське море 21 рік зі Швецією.

4. Військова реформа: у Росії створюється регулярна армія, і в зв'язку з цим ліквідується помісне дворянське ополчення і стрілецьке військо. В основу було покладено рекрутська система, яка розповсюджувалась на податкові населення. Дворянство звільнялося від рекрутської повинності, але для нього була обов'язкова військова або цивільна служба.

5. Реформа станового устрою: Указ про єдиноспадкування 1714 наказував передавати вотчини й маєтки у спадок одному з синів. Теж стосувалося і царського трону. «Табель про ранги» 1722 р встановлювала обов'язковість служби дворян з нижчих чинів службової драбини, що складалася з 14 ступенів-чинів. Чиновник або офіцер, який досяг 8-го ступеня, отримував спадкове дворянство.

Північна війна 1700 - 1721 рр .:

Північна війна ділиться на три етапи. На першому (1700-1706 рр.) Ініціатива належала Карлу XII, а головним його противником виступав Август II, польський король і саксонський курфюрст. На другому етапі (1706-1709 рр.) Протистояв Карлу XII Петро I, але ініціатива як і раніше належала шведам. Перелом настав після Полтавської битви: ініціатива на третьому етапі війни (1709-1721 рр.) Перейшла до антишведської коаліції, головну роль в якій грала Росія. Підсумок війні підвів Ништадтский світ 1721 р

Після Північної війни Росія впевнено увійшла до спільноти Європейських держав. Перед нею відкрилася можливість увійти до складу держав, які вирішують долю континенту. Були зав'язані різноманітні дипломатичні і торгові зв'язки, з-за кордону запрошені сотні фахівців.

Таким чином за 20-30 років правління Петра I промисловість країни зросла в 7 - 10 разів (було 20-30 мануфактур, стало більше 200). За виробництвом металу Росія незабаром виявилася на першому місці в світі. Була створена найбільша в Європі регулярна армія, артилерія, сучасний флот. До кінця правління Петра I регулярна армія складалася з 210 000 чоловік.

У 1703 році була закладена і потім успішно побудована нова столиця - Санкт-Петербург. Заклали нові міста і прорили канали. У 1721 році Росія знайшла вихід в Балтійське море.

Що стосується освіти і культури, то майже через 600 років після Європи Росія активно вводила світську освіту: з'явилися інженерні, медичні, гірські, військові, ремісничі школи, школи початкового навчання. Це був колосальний прорив! Була утворена Академія наук. Розгорнулося видання світських книг, перш за все підручників. Здійснено перехід з церковнослов'янської на цивільний шрифт. Створювалася світський живопис, театр, бібліотеки, дозволявся виїзд за кордон для отримання освіти.

Ціна реформ:

1. прищеплювати все нове вкрай важко. Деякі російські історики взагалі відмовляли Петру в новизні і результати його діяльності. Важкі державний прес, писали вони, податки, насильство, жорсткий контроль держави над суспільством приводили до нескінченних збурень народу. Число втікачів до кінця правління Петра 1 досягало 200 тисяч (стільки ж налічувала і нова російська армія).

2. З великою кількістю людських жертв було вязано будівництво Санкт-Петербурга.

3. Побудувавши Петербург, і вирішивши надати йому вітринний вид, Петро насильно переселив туди багаті купецькі сім'ї з Москви. Цього не можна було робити, так як були зруйновані традиційні купецькі зв'язку, що призвело до зубожіння російського купецтва.

4. Іншою причиною зубожіння російських торгів і промислів стало те, що Петро заохочував тільки тих з них, які були вигідні державі, який перебував на військовому положенні. В результаті були забуті споконвічно російські промисли і ремесла, століттями годували, взувати і одягали Русь.

5. Ставлення Петра I до церкви, вилучення церковних багатств, наруга над вірою народу призведе до того, що сам цар буде підданий анафемі - церковному прокляттю і втратить єдиного сина - законного спадкоємця престолу, що спричинить за собою низку палацових переворотів після смерті першого російського імператора .

Ми бачимо, як жорстка державна система контролювала ситуацію в суспільстві, не давала йому в умовах реформ піти в рознос. Багато сучасні політики теж закликають проводити реформи під жорстким контролем держави. Однак треба пам'ятати і про іншу сторону: державний контроль веде до масштабного застосування насильства, до великих людських втрат, повільному темпу реформ. Такий шлях не дає суспільству механізмів саморозвитку. Так і Петровські реформи, розбудови і одночасно знекровивши Росію, негайно після його смерті стали сповільнюватися і поступово зійшли нанівець.

Контрольні питання до теми № 7:

1. Назвіть передумови петровських реформ. Наскільки потрібна була Росії настільки крута ломка старовини?

2. Який позитивний внесок Петра I в історію Росії?

3. Порівняйте Росію допетровскую і послепетровскую.

4. Які наслідки петровських перетворень?

5. Яку ціну Росія заплатить за петровський прорив?

6. Росія часів Петра I і сучасна Росія: спільне та відмінне. Опишіть своїми словами.

Рекомендована література до теми № 7:

1. Анісімов Е.В. Час петровський реформ. Л., 1989.

2. Анісімов Є. Росія в середині ХVIII століття: боротьбі за спадщину Петра I. М., 1986.

3. Буганов В.І. Петро Великий і його час. М., 1989.

4. Історія Батьківщини: навчальний посібник для студентів вузів / Відп. ред. проф. В.Н. Шевельов. Ростов н / Д: Фенікс, 2007.

5. Каргалов В.В., Савельєв Ю.С. Федоров В.А. Історія Росії з найдавніших часів до 1917 р М., 1998..

6. Костомаров Н.І. Російська історія в життєписі її найголовніших діячів. М., 1995.

7. Леваном Б.В., Чунаков А.В. Історія Росії. Курс лекцій. Навчальний посібник. , 2002.

8. Мілов Л.В. Цимбал Н.І. Історія Росії XVII-XIX століть. М., 2006 - 760c.

9. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

10. Павленко Н.І. Петро Великий. М., 1990..

11. Платонов С.Ф. Повний курс лекцій з російської історії. Ростов н / Д, 1999..

12. Троїцький С.М. Росія в XVIII в. М., 1982.

Тест до теми № 7

1. Визначте характерні риси економічної політики Петра:

А. втручання держави в економіку;

Б. заохочення вільного підприємництва, боротьба проти монополій;

В. стимулювання капіталістичних тенденцій в економіці Росії.

2. Який орган був створений Петром для управління справами церкви:

А. Сенат;

Б. Синод;

В. Серед наведених відповідей правильного немає.

3. Вкажіть роки Північної війни:

А. 1700-1721;

Б. 1700-1725;

В. 1689-1700.

4. Державний устрій Росії, сформований за Петра I:

А. станово-представницька монархія;

Б. конституційна монархія;

В. абсолютна монархія.

5. Коли був заснований Санкт-Петербург:

А. в 1703;

Б. в 1713;

В. в 1721 р

6. Вкажіть ознаки оформлення абсолютизму за Петра I:

а. прийняття Петром I титулу імператора;

б. ліквідація органів станового представництва, створення регулярної армії;

в. видання закону про єдиноспадкування.

7. Який принцип формування бюрократичного апарату стверджував «Табель про ранги»:

А. виборності;

Б. місництва;

В. вислуги.

8. Основна адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії, що з'явилася в XVIII ст .:

А. повіт;

Б. волость;

В. губернія.

9. Вищий орган виконавчої влади в адміністрації Петра I:

А. Боярська Дума;

Б. Земський собор;

В. Урядовий сенат.

4.8. Тема № 8: Палацові перевороти. Зовнішня і внутрішня політика Росії в другій половині XVIII століття

Після смерті в 1725 році Петра I реформи різко загальмували хід. При необмеженої абсолютної влади, системі, створеній Петром, багато що залежало від особистості самодержця. Такий особистості більше не було. Очевидно. Це була плата за потужний ривок, який здійснила країна в петровський час.

У 1725 році на престол сходить Катерина I (1725-1727), друга дружина Петра. Зійшовши на престол, вона обійшла законних спадкоємців Петра I - Петра Олексійовича і Єлизавету Петрівну. Катерина I віддавалася розвагам, справжнім правителем при ній став А.Д. Меншиков. Після смерті Катерини його доля висіла на волосині.

У 1727 році після смерті бабусі імператором був проголошений Петро II (онук Петра I, роки правління - 1727-1730). Опікуном при ньому став ненадовго Меншиков. Але при першій же нагоді він був відсторонений від влади князями Голіциним і Долгоруким, а потім засланий до Сибіру, ​​в село Березово, де і помер. У 1730 році помер і сам імператор Петро II, захворівши в день свого весілля.

Зі смертю законного спадкоємця знову постало питання про владу. У 1730 р на престол сходила рідна племінниця Петра I Анна Іванівна (дочка його брата Івана Олексійовича, правила з 1730 по 1740 рр.). Потрібно сказати, що вона стала імператрицею завдяки інтризі все тих же Голіциних і Долгоруких. Саме вони звели її на престол. Однак, як тільки стало можливим, Анна Іванівна постаралася про них позбутися, що їй і вдалося. Анна Іоанівна не була своєю у власній країні. Все життя вона побоювалася підступів російського дворянства, тому всю владу віддала в руки іноземців на чолі зі своїм лідером Е. Бірона. Епоха Анни увійде в історію як бироновщина і буде означати засилля іноземців при російською дворі. Не потрібно навіть згадувати про те, що кожен з цих іноземців більше дбав про долю своєї кишені, ніж про долю Росії. Спроби реформ при Ганні Іоановні згасли, ледь розпочавшись. Все своє правління вона присвячувала бенкетів та розваг. Наприклад, на утримання царського двору в рік йшло 260 000 руб., На стайні Бірона - 100 000 руб., На дрібні потреби імператриці - 42 622 руб., В той час як на народну освіту - 45 000 руб. У середовищі російського дворянства і всього російського суспільства поволі зріло невдоволення таким правлінням. Незабаром після смерті Анни Іоанівни воно вилилося в новий переворот.

Правителем країни в 1740 році був проголошений двоюрідний племінник Анни Іоанівни Іван VI Антонович (правнук Івана V, брата Петра 1, правил з 1740 по одна тисяча сімсот сорок один рр.). Регентом при дитині був призначений спочатку Бірон, а після його заслання в Пелим - мати Івана VI Анна Леопольдівна, яка не мала ніяких здібностей до державного управління, була лінива, недбала, налаштувавши проти себе не тільки російських, а й іноземців. В результаті палацового перевороту Іван Антонович і його батьки були заслані на заслання, а в 1756 р Іван VI був посаджений в одиночну камеру Шліссельбурзькій фортеці, де в 1764 році убитий при спробі до втечі за наказом імператриці Єлизавети Петрівни.

Єлизавета Петрівна (1741-1761) мала шанс стати імператрицею після смерті Катерини I, так як був повнолітньою донькою Петра I. Однак, вона змушена була чекати свого часу 14 років, так як їй постійно заважали ті, хто був проти продовження реформ, і, головне, проти керівництва країною пташенятами гнізда Петрова.

У 1741 Єлизавета стала імператрицею за допомогою гвардії і дипломатичної підтримки Франції та Швеції. Єлизаветі належало вирівняти курс країни, припинити чвари у верхах, забезпечити стабільність і реалізацію національних інтересів. Історик В.О. Ключевський назвав її «російської панею», що з'єднувала "нові європейські віяння» з благочестивою вітчизняною старовиною.

Про подальше просування в бік європейського укладу свідчать наступні факти:

- У 1744 р була скасована смертна кара;

- У 1755 р зусиллями графа П.І. Шувалова і М.В. Ломоносова створений Московський університет;

- У 1757 р - створена Академія мистецтв;

- У 1741 р полегшена рекрутська повинність, рекрутів стали брати з одного з п'яти округів, на які була поділена країна, що дозволило залишати селян на землі;

- У 1741 р були прощені селянські недоїмки за 17 років, що дало можливість пожвавити сільське господарство;

- У 1741 р в Академії наук з'явилися національні кадри, вперше стало заохочуватися вивчення іноземних мов.

Помітно активізувалася зовнішня політика.

Після смерті Єлизавети Петрівни на престол зійшов її племінник Петро III (Карл Петро Ульріх), що правив З 1761 по 1762 роки. Російські історики називають його «випадковим гостем» російською престолі. Імператор був вкрай непередбачуваний, що і зіграло з ним недобрий жарт. 28 червня 1762 роки був здійснений останній в Росії ХVIII століття палацовий переворот. Імператор Петро III був убитий за негласним наказом його власної дружини, в недалекому майбутньому - імператриці Катерини II.

Катерина II (1762-1796) прийшла до влади в результаті перевороту, проте закріпилася на престолі досить швидко, знайшовши чисто російські риси характеру. Перебувала на престолі 34 роки.

Чим же прославилась Катерина і чому в історії вона отримає прізвисько Велика? Порівняємо початок її правління і його завершення. На початку правління імператриці країна перебувала в несприятливому зовнішньополітичному становищі: Швеція починалася недалеко від Петербурга, Польща стояла на Дніпрі, у Причорномор'ї панувала Туреччина. В кінці ХVIII століття картина зміниться: Польща зникне як держава і частина її увійде до складу Росії. Крим і Причорномор'я стануть Російської територією, Росія утвердиться на берегах Чорного моря, до складу Російської держави увійде Західна Україна, Білорусія, більша частина Литви. Посилення Росії стане настільки помітним, що Фрідріх II назве її «страшним могутністю», від якого через півстоліття буде тремтіти вся Європа, проте Фрідріх помилиться, Росія змусить тремтіти Європу набагато раніше.

Можна чітко виділити два етапи в правлінні Катерини Великої. Перший - ліберальний, зі спробами реформ європейського типу на російському грунті, аж до бажання скасувати кріпосне право в Росії. Другий - після Пугачевского бунту, менш ліберальний, але більш результативний.

Європейські реформи Катерини II:

1. Незважаючи на гаряче спочатку бажання, становище селян Катерина II не поліпшила, навпаки, права поміщиків щодо кріпаків розширилися. Площа дворянськогоземлеволодіння збільшилася, число кріпаків зросла. Селяни опинилися у становищі рабів, не маючи ніяких цивільних прав. Час Катерини II стало апогеєм кріпацтва в Росії.

2. При Катерині II помітно розвивався західний уклад до економіки: виросло число мануфактур, до кінця ХVIII століття їх стало близько 2 тисяч, в 1775 році був виданий маніфест про свободу підприємництва, котрий дозволив селянам займатися підприємницькою діяльністю, йшов розвиток ринку робочої сили.

3. Йшли зміни в духовній сфері. Прийнявши в Росії православ'я, Катерина II не відрізнялася побожністю. Її свідомість було раціональним. Церква вона вважала лише одним з важелів влади над суспільством. Імператриця відібрала в казну великі монастирські маєтки. Разом з селянами, самі монастирі перевела на державне фінансування. У Росії до цього було 954 монастиря, штати передбачали лише 200. Катерина II секуляризированное монастирські землі, викликавши невдоволення церкви, але зменшивши його вплив на суспільство.

4. У 1775 р після Пугачевского бунту була проведена адміністративна реформа. Розукрупнені губернії (при Катерині II їх стало 50).

5. Росія просунулася до поділу влади. Суд був відділений від адміністрації і поліції і отримав самостійність. Була створена розгалужена система цивільних, кримінальних та інших судів.

6. Сфера демократії при Катерина II розширилася: в 1785 році була затверджена «Грамота на права і вольності і переваги благородного дворянства». Дворянство отримало цивільні права, які в західному суспільстві були закріплені за елітним станом вже давно. Містам теж була дарована грамота. Але з точки зору прав вона була скупа. Вводилося міське самоврядування, однак міське товариство залишалося під контролем губернатора, збереглися цехи і гільдії.

7.У соціальній сфері теж йшли зміни. Вводилося широке загальну освіту. Катерина мріяла виховати нових людей, морально скоєних, які в такому ж дусі виховували своїх дітей, що призвело б до змін в суспільстві. З цією метою створювалися виховні вдома в Москві, Петербурзі, закриті інститути для дворянок, городянок, кадетські корпуси. Велика увага приділялася іноземним мовам та гуманітарної освіти.

8. Велика увага приділялася організації медичної допомоги. Кожне місто зобов'язаний був мати лікарів не тільки для міста, а й для повіту, а також заводити лікарні, госпіталі, притулки для невиліковних хворих і божевільних. Катерина II разом з сином свого часу першої зважилася на пробну щеплення від віспи, подаючи тим самим приклад.

9. У кожній губернії було створено Наказ громадського піклування, який займався школами, госпіталями, лікарнями, богадельнями і сирітських будинками. Цей же наказ займався жебраками. У таких будинках був полутюремний режим. Такі ж будинки широко розповсюджувалися і в Європі, але навряд чи надовго і якісно вирішували питання жебрацтва.

У підсумку можна сказати, що Катерина II більше хотіла, ніж змогла. Але все ж вона залишила держава в значно більш сприятливому стані, ніж отримала:

- Чисельність населення збільшилася з 19 млн. В середині ХVIII століття до 36 млн. До кінця ХVIII (приєднання нових територій і природний приріст населення);

- Сума державних доходів збільшилася з 16 млн. Руб. до 69 млн. руб., тобто зросла більш ніж вчетверо;

- Число фабрик і мануфактур зросла з 500 до 2000;

- Створена банківська система;

- Збільшилася кількість власників, в тому числі з селян.

Але все ж Росія рухалася по шляху прогресу повільно і суперечливо. Зберігалася багатоукладність економіки (тобто існувало кілька суспільно-економічних типів господарства одночасно: феодальний, капіталістичний і ін.), Посилилася цивілізаційна неоднорідність суспільства: західний уклад отримував більш сприятливі умови для розвитку, але корпоративність (замкнутість господарства) не ослаблений. Змінити країну сильнішою, ніж це зробив Петро I, Катерина не могла. Втім, такі кардинальні зміни навряд чи принесли користь країні. Зате Катерині II вдалося підготувати грунт для кардинальних змін, які відбудуться в ХIХ столітті.

Зовнішня політика Росії з другої чверті Х VIII століття.

Складна, нестабільна ситуація всередині країни відбилася і на зовнішній політиці держави. Основними її напрямками в ХVIII столітті залишалися західне і південне спрямування: боротьба зі Швецією і зміцнення позицій у Центральній Європі та війни з Туреччиною за вихід до Чорного і Середземного морів. Спроби Росії активно проводити свою зовнішню політику натрапили на протидію великих європейських держав: Франції, Англії, Австрії.

З зовнішньополітичних подій середини століття найбільше значення мали Семирічна війна (1756-1763), в якій брали участь дві коаліції європейських держав. Росія в цій війні блиснула перемогами і досягненнями військового мистецтва, прославилися російські полководці, чиї імена були вписані в історію військових перемог на століття.

Розвивається російське купецтво прагнуло до портів Чорного моря і до вільного експорту товарів в порти Європи і Азії. Ніде інтереси Росії не стикалися так гостро з Англією і Францією, як в Турецькому питанні. У 1768-1774 роках Росія була втягнута в російсько-турецьку війну. У 1774 році успіх російської армії був переконливим. Це була перша велика перемога тут. А в 1783 році Росія приєднала Крим до себе. Це стало приводом для нової війни. Ув'язнений в грудня 1791 роки в Яссах мирний договір підтвердив приєднання Криму до Росії, а також територій між Бугом і Дністром.

При Катерині II стався перший поділ Польщі. Це сталося в 1773-1775 роках. До Росії в результаті цього розділу відійшли східні провінції Речі Посполитої. У 1793 році був зроблений другий розділ, а в 1795 - третій.

Ось такими були основні кроки Росії у зовнішній політиці з другої чверті ХVIII століття до кінця правління Катерини II.

Контрольні питання до теми № 8:

1. Які причини палацових переворотів, які захопили більш ніж півстолітню епоху?

2. Кому з правителів епохи палацових переворотів вдалося стабілізувати становище в країні після цілої низки криз?

3. Що таке Біронівщини?

4. Чому Катерині II в історії дано прізвисько Велика?

5. У чому Велика імператриця стала продовжувачкою ідей Петра I?

6. У чому вона не була схожа на Петра I?

7. Які основні напрямки зовнішньої політики Росії в ХVIII столітті? Чому?

8. Яка була мета російсько-турецьких воєн?

9. Яке значення має ХVIII століття для історії Росії? Чим відрізняється Росії ХVII століття від Росії кінця ХVIII століття?

Рекомендована література до теми № 8:

1. Анісімов Е.В. Росія в середині ХVIII століття: боротьбі за спадщину Петра I. М., 1986.

2. лихоліття і тимчасові виконавці: спогади про епоху палацових переворотів (1725-1762). М., 1991.

3. У боротьбі за владу: сторінки політичної історії Росії ХVIII століття. М., 1988.

4. Костомаров Н.І. Російська історія в життєписі її найголовніших діячів. М., 1995.

5. Леваном Б.В., Чунаков А.В. Історія Росії. Курс лекцій. Навчальний посібник. , 2002.

6. Літвок Б.Г. Переворот 1861 року в Росії. М., 1991.

7. Мілов Л.В. Цимбал Н.І. Історія Росії XVII-XIX століть. М., 2006 - 760c.

8. Миронов Г.Є. История государства Российского: Хрестоматія. М., 1996.

9. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

10. Орлов А.С. Історія України: навч. для вузів. / Георгієв В.А., Георгієва Н.Г. та ін - М .: Проспект, 2006.

11. Платонов С.Ф. Повний курс лекцій з російської історії. Ростов н / Д, 1999..

12. Старіков Н.В. Історія Росії. Ростов н / Д, 2000..

13. Доля реформ і реформаторів в Росії. М., 1995.

Тест до теми № 8

1. Що спільного між політичним курсом Петра I і Катерини II:

А. Втручання держави в сферу економіки;

Б. Боротьба з обласною автономією і самостійністю церкви;

В. Внутрішньополітична стабільність.

2. Основна адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії, що з'явилася в XVIII ст.

А. повіт;

Б. Волость;

В. Губернія.

3. За якої імператриці був створений перший в Росії університет:

А. Катерина II;

Б. Єлизавета;

В. Анна Іванівна.

4. Кого можна вважати першим російським революціонером:

А. А.Н. Радищева;

Б. Н.І. Новікова;

В. М.М. Сперанського.

5. «Маніфест про вольності дворянства» був прийнятий в царювання:

А. Петра III;

Б. Катерини II;

В. Петра I.

6. Назвіть мету створення Верховного таємного ради:

А. Допомога Катерині I в управлінні державою;

Б. Продовження реформ Петра I;

А. Прагнення змагаються угруповань зміцнити свою владу.

7. Вкажіть роки царювання Анни Іоанівни:

А. 1730-1740;

Б. 1741-1761;

В. 1761-1762.

8. Що стало проявом «освіченого абсолютизму»:

А. «Кондиції» таємної ради;

Б. Наказ Катерини II Покладений комісії;

В. Розкріпачення дворянства, розширення його прав і привілеїв.

9. Назвіть перший вищий навчальний заклад Росії:

А. Московський університет;

Б. Слов'яно-греко-латинська академія;

В. Смольний інститут.

10. Назвіть першого Російської імператора:

А. Петро I;

Б. Петро III;

В. Олександр I.

4.9. Тема 9: Російська Імперія в XIX столітті

Правління Олександра 1.

Олександра I, першого імператора ХIХ століття, відрізняли тверезість як політика і захоплення ідеями нового часу. Навряд чи Олександр I ясно усвідомлював, чим загрожує Росії кріпацтво і відсутність елементарних політичних свобод, але боротися з ними він намагався протягом майже всього свого царювання. Однак, справжні його наміри визначити було досить важко, оскільки він з дитячих років відрізнявся скритністю і двоєдушністю. Розриваючись на частини, намагаючись догодити двом тим, хто ненавидить один одного людям - Катерині II і Павла I, він став справжнім лицеміром, які бажають потрапити в історію, відрізняючись підозрілістю, легкої сугестивністю, байдужістю до людських доль.

Можна виділити два періоди в правлінні Олександра I. Перший, ліберальний, відноситься до років з 1801 до 1815. Другий, консервативний, тривав з 1815 року до смерті імператора в 1825 році.

Період I (1801-1815):

Пушкін недарма писав про дні Александрових прекрасному початку. З 1801 по 1815 роки було зроблено багато і ще більше обіцяно. За допомогою своїх однодумців ( «Негласний комітет») були розроблені проекти ряду реформ, суспільством очікувалося навіть введення в Росії конституції. Серед нововведень можна назвати наступні:

1. Створення університетів в Казані, Харкові, Петербурзі, Дерпті, Вільно;

2. Відкриття в 1804 році першого спеціального комерційного училища в Москві, так було покладено початок економічної освіти в країні;

3. Переклад та видання праць Адама Сміта, англійського економіста, модного тоді у вищому суспільстві;

4. У навчальні заклади стали приймати представників усіх станів, на нижчих щаблях навчання було безкоштовним, оплачувалося з держбюджету;

5. Для царювання Олександра I характерна безумовна віротерпимість, що було вкрай важливо для багатонаціональної Росії.

Велику роль в підготовці реформ в області державного устрою зіграв М.М. Сперанський, особистий секретар царя, людина видатних обдарувань і розуму, який зробив запаморочливу кар'єру.

Проект реформ М.М. Сперанського:

1. У своєму проекті реформ М.М. Сперанський пропонував ввести поняття політичних і громадянських прав для всіх станів, крім кріпаків, робітників за наймом, домашніх слуг. Це дало б можливість суспільству, включаючи і середні шари, впливати на систему влади, роблячи її менш консервативною.

2. Для Росії, як і для Європи необхідно поділ влади і залучення суспільства до управління.

За проектом Сперанського на чолі держави повинен був залишатися Імператор, якому б допомагав Державна Рада. Законодавчу владу мала б виконувати Державна Дума (по суті - парламент), виконавчу - Міністерства, судову - Сенат.

3. У проекті проголошувалося правова держава, де правлять закони, а не люди.

4.Пропонувалася виборність чиновників, їх відповідальність перед суспільством.

Доводячи необхідність таких реформ Сперанський стверджував, що Росія рухається до неминучої громадської катастрофи, про що свідчить падіння престижу влади в народі. Він не помилився, передбачивши в 1809 році повстання декабристів 1825 року.

Олександр I не взявся за здійснення даного проекту. На Сперанського почалися гоніння, викликані інтригами двору, він потрапив в опалу, а потім - на заслання, де він не переставав працювати. З його проекту отримали реалізацію тільки пропозиції про створення державного Ради (1810), почалося формування перших в Росії міністерств (1802), змінилося становище Сенату, він став органом, що наглядає за правильним виконанням законів у державі. Перший парламент буде створений в Росії через сто років, в 1906 році, в ході першої російської революції, загальне виборче право буде введено в країні тільки в ХХ столітті, також як і Конституція. Через невирішених проблем Росію буде чекати не одна соціальна катастрофа. Суспільство, як і раніше не мало ніяких каналів впливу на владу і цілком залежало від бюрократії.

Олександр I чудово розумів, що змінити становище селян йому не вдасться. Але все ж він ввів кілька законів, які незначним чином міняли становище селян:

1. Було заборонено продаж державних селян у приватні руки;

2. Заборонили продавати селян на ярмарках «в роздріб», тобто без землі і без сім'ї;

3. Було заборонено давати оголошення про продаж селян;

4. У 1803 році вийшов «Указ про вільних хліборобів», який передбачав вихід селян на волю за обопільною згодою з поміщиком. За цим законом до 1825 року було звільнено менше 0,5% селян;

5. Після свого відвідування Європи в 1815-1816 роках Олександр I провів повсюдне звільнення селян в Прибалтиці (Латвії, Естонії). Вони звільнялися без землі, а землю повинні були орендувати у поміщика за панщину та оброк. У Росії подібна реформа буде дозрівати ще 45 років.

Про війну 1812 року.

- Будучи в складі антинаполеонівських коаліцій Росія перебувала в стані війни з Францією з 1805 року. У Європі перебували російські війська, які брали участь у військових діях. У 1807 р після низки поразок російських військ в Тільзіті був укладений мирний союзний договір між Росією і Францією. Цей договір мав важкі наслідки для Росії. За цим договором Росія змушена була приєднатися до континентальної блокади Англії, втративши на цьому 50% свого експорту. Уклавши цей договір, Росія не була застрахована від нападу з боку Франції. Договір з Францією впустив авторитет Олександра I в очах російського народу.

- Про терміни вторгнення Наполеона в Росію Олександр 1 знав, ні про яку раптовості не могло бути й мови, просто Росія до війни не була готова.

- Система влади виявилася безсилою організувати опір і на захист своєї країни встав народ. Французьке навала викликала небувалий підйом патріотизму. Молодь з ентузіазмом записувалася в армію, скликались ополчення, надходили численні пожертвування. Озброюючись мисливськими рушницями, саморобними піками, косами і вилами, білоруські, литовські і російські селяни розгорнули партизанську війну. Саме всенародний опір французької армії забезпечило перемогу.

Другий період правління Олександра I (1815-1825):

Після перемоги у війні 1812 року, успішні закордонні походи мали велике значення для престижу Росії в Європі. Росія відновила свій авторитет найбільшої держави, стала вершителем доль багатьох країн в Європі.

Після війни на хвилі радості перемоги країна чекала демократії, конституції, скасування кріпосного права. Дійсно, таємно існував проект першої російської Конституції, який так і залишився на папері.

Незавершеність реформ, посилення консерватизму влади призвели до того, що проекти введення конституції в Росії стали визрівати підпільно, в таємних суспільствах, які увійшли в історію. Під назвою декабризма. Закордонні походи, а у деяких закордонне освіту, революція у Франції дуже вплинули на формування світогляду цих людей, в якому вони на 100 років випереджали своїх співвітчизників.

Ідеї декабристів:

1. Необхідність в Росії конституції;

2. Введення республіки;

3. Реформування економічних і політичних інститутів на рівні Європейських;

4. Необхідність скасування кріпосного права і рабства в будь-якій формі;

5. Право кожного на власність.

Багато що в їх ідеях було утопічним. Але вони все ж підготували свій виступ, яке відбулося 14 грудня 1825 року. Овіяне в літературі романтизмом, воно виявилося повно і багатьох непривабливих епізодів. Починаючи з зради князя Трубецького (керівника повсталих) і кінчаючи розстрілом, які втекли в бік Петропавлівської фортеці, декабристів прямо на льоду Неви, забарвити до ранку 15 грудня в червоний колір.

Аракчеєвщина.

Ще одним проявом консерватизму влади на другому етапі правління Олександра I стала аракчеєвщина, тобто влада сильного лідера царя - графа П. Аракчеева. З його ім'ям пов'язані розправи з незадоволеними, каральне начало в усіх сферах життя, включаючи освіту, де влада маскувала насильство християнськими заповідями. «Днів Олександрових прекрасний початок», коли в Росії вільно видавалися Вольтер і Руссо, стало здаватися сном. Тепер заборонено було видавати практично всі.

Все це лише посилювало невдоволення росіян. Тож не дивно, що розчарування народу передалося і офіцерству, не випадковим був виступ декабристів на Сенатській площі. Чи не випадковим було і трагічне завершення слабкого і суперечливого періоду правління Олександра I. Розплатою за його дії буде наступний період крайнього консерватизму Миколи I.

Правління Миколи I (1825-1855 рр.). Криза самодержавства.

Микола I до престолу не готувався, до останньої хвилини він був упевнений, що трон перейде його старшому братові Костянтину Павловичу. Зійшовши на престол, Микола I з гіркотою констатував, що отримав престол ціною крові своїх підданих. Справа декабристів мало для молодого государя великого значення, воно вплинуло на всю його державну діяльність. З одного боку, після страти і посилання декабристів Микола I не довіряв російському дворянству, боячись його помсти за розправу з кращими синами Вітчизни. Він оточував себе дворянами польськими. Правити з опорою на дворянство він не хотів і став правити, спираючись на бюрократію, що стало однією з причин її розквіту в Миколаївську епоху.

З іншого боку Микола I прекрасно зрозумів, що без проведення ряду реформ, подальше управління країною неможливо. За часів Миколи I поряд зі складанням консервативно-охоронного напрямку в суспільному житті країни, починає активно розвиватися і реформаторський рух, йдуть реформи.

До однієї з найперших реформ даного періоду можна віднести те, що вся державна життя було тепер зосереджена в руках самого царя, точніше в руках його Особистої канцелярії, яка ділилася на ряд відділень, відповідальних за певні галузі реформ:

1. Перше відділення займалося особистими справами царя;

2. Друге створювало нове російське законодавство;

3. Третє, створене в 1826 році, спочатку займався стеженням за законністю і порядком в управлінні і громадському житті. Згодом це перейшло в політичний розшук і спостереження за бродінням в суспільстві і умах;

4. Четверте відділення стежило за просвітницькими та благодійними установами;

5. П'яте, створене пізніше за інших стало відати справами селян.

Всі відділення працювали досить активно, результати їх діяльності незабаром стали очевидними:

1. Всі закони, починаючи з Уложення царя Олексія Михайловича 1649 року було зібрано воєдино і склали один кодекс. Микола I не бажав складати нові закони. У 1833 р вийшли 45 томів «Повного зібрання законів Російської Імперії», 15 з них становили діючий «Звід законів Російської імперії».

2. В області фінансів теж була проведена реформа. Вступивши на престол, Микола I застав запущені фінансові справи, викликані війнами і континентальною блокадою Англії. Єдиним засобом покрити дефіцит держбюджету був випуск асигнацій. Курс паперового рубля, в порівнянні з срібним, був в 2 рази нижче. У 1839 р була проведена грошова реформа. Єдиної грошової валютою був оголошений срібний рубль. Курс паперових грошей був знижений державою. 350 карбованців асигнаціями стали дорівнювати 100 рублям сріблом. Всі старі гроші вилучили та випустили нові.

3. Що стосується селян, то тут зрушення були невеликими і стосувалися, перш за все, державної села. Але наслідки нововведень виявилися серйозними. Положення державних селян, дійсно, було покращено: було упорядковано управління ними, стягування податків і т.д. У державних селах відкривалися школи і лікарні, малоземельні сільські товариства переселялися в інші губернії на вільні землі і т.д. Однак, коли вирішили з метою підняття агротехнічного рівня селянського землеробства повсюдно садити картоплю, то виявилося, що селяни не знають, яка користь від нього і як з ним звертатися. Замість бульб селяни їли отруйні картопляні ягоди і вмирали цілими селами. У підсумку в 1840-1844 рр. за державними селах прокотилися «картопляні бунти». Реформою були незадоволені і поміщики. Їх налякало те, що приватні селяни захочуть перейти в казенне відомство. Проте, реформа управління державними селянами була здійснена і це було одне з значних заходів в селянському питанні, розпочате за правління Миколи I.

Зовні в миколаївській Росії все було в порядку. Армія блищала на оглядах. Бюрократичний механізм працював, чисельність бюрократії зросла, військово-політичні функції посилилися за рахунок розправи з декабристами, ослаблення опозиції та місцевого дворянського управління. Але світ змінювався, а Росія лише прагнула закріпити і зміцнити те, що було. Усередині країни далеко не все було так гладко, як зовні. Розправа над декабристами дала поштовх диференціації суспільно-політичних інтересів.

Природно, політики-консерватори в країні переважали. Їх платформа була виражена в «Теорії офіційної народності»: Православ'я. Самодержавство. Народність. Малося на увазі, що це три кити, на яких тримається Росія. Ця ідеологія замінила собою все гуманітарні науки. Це обурювало російську інтелігенцію.

У відповідь на виклик, кинутий офіційною ідеологією, в суспільстві оформляється ліберальний напрямок, орієнтоване на західні зразки. Ліберальне рух зароджується в середовищі тієї самої бюрократії, розвитку якої сприяли реформи Миколи I. Ліберальну бюрократію підтримував Великий князь Костянтин Миколайович.

На початковому етапі вже проявилися особливості російського лібералізму. Специфіка Росії позначалася в звеличуванні ролі держави: «Держава - це єдина реальна сила, що творить історію. Народна маса може проявляти себе лише в безплідному анархічному бунті », писав« західник »Б.Н. Чичерін. В Європі соціальною базою лібералізму були широкі верстви власників, а у нас їх було мало. Тому лібералізм, не маючи опори, вважав єдиною силою, здатною провести перетворення, тільки влада.

В епоху Миколи I в громадському русі проявилася і радикальна революційна струмінь. Вона була представлена іменами Бакуніна, Герцена, Огарьова в різні періоди їх творчості і політичного дозрівання.У них ще не було сформувалася платформи. В єдності існували ліберальні і слов'янофільські ідеї, прославляння історичної плідності насильства, революції і визнання сили влади. Розвитку революційних настроїв сприяли також прокотилися в Європі революції.

Диференціація в суспільстві, зростання невдоволення в верхах і в низах не означали, що Росія не розвивалася взагалі. Західний уклад в економіці розвивався динамічно:

1. До 1860 року число великих підприємств зросла до 15 тисяч;

2. У 30-40 рр. ХIХ почався промисловий переворот, перехід від мануфактури до фабрики, від ручної праці до машинного;

3. Міста поступово перетворювалися в промислові центри, зростала чисельність міського населення;

4. У Росії з'явилися пароплави, були прориті канали, які з'єднали внутрішні ринки з морськими портами;

5. Йшов класоутворення, частка кріпаків робітників на великих промислових фабриках зменшилася, частка найманих склала в 1860 р 82%;

6. Рос шар дрібних власників, з числа державних селян, в тому числі. Для подальшого просування по шляху прогресу, Росія потребувала відмову від старих домостроївських звичок, в ламанні старих інститутів, які вичерпали себе пережитківфеодалізму, в знищенні кріпосного права, яке не давало розвиватися ні села, ні місту, ні сільському господарству, ні промисловості Росії. Таким чином, у порівнянні з Європою Росія розвивалася повільно, суперечливо і непослідовно.

Назрівав серйозну кризу влади, який вилився в підсумку в ганебну для Росії під час Кримської війни (1853-1856 рр.). Героїчні сторінки оборони Севастополя, блискучі перемоги російського флоту під керівництвом віце-адмірала Павла Степановича Нахімова чергувалися в цій війні з жахливими фактами розвалу системи постачання армії, крадіжки продовольства і обмундирування, що вийшло з ладу зброю, плутанина в командуванні російської армії-все це не було випадковістю . Все свідчило не тільки про погану підготовку Росії до війни, а про відсталість і гнилість всієї системи управління миколаївської Росії. Микола I помер в 1855 році і не дожив до кінця війни. Ганебний для Росії Паризький мирний договір укладав його син Олександр II.

Олександр II (1855-1881 рр.) І Великі реформи 60-70-х років ХIХ століття.

Олександру II належить слава Великих реформ 60-70-х років ХІХ ст Росії, за що отримав в історії прізвисько «Визволитель». З ним же пов'язана і гіркоту цієї епоха: імператор загинув від рук терористів, так і не встигнувши прийняти Конституцію. Такою була розплата за помірність і непослідовність реформ.

Після свого сходження на престол в 1855 році Олександр II зробив кроки, вже передвіщають зміни. Був закритий цензурний комітет, введений Миколою I. У країні настала гласність. Була дозволена вільна видача закордонних паспортів, була проведена амністія політв'язнів, приурочена до коронації. Ключовим же питанням для Росії був такий: або Росія вирішить питання про свободу селян, піде від колективізму, наблизиться до Європейських держав, або буде відкочуватися все більш назад, в бік Азії.

Реформа щодо скасування кріпосного права проходила в секреті. Існували проекти найрадикальніших змін в цій галузі, але вони викликали у вищих шарах тривогу і протест.

Напрями були наступні:

- Ліберали пропонували звільнити селян із землею в особисту власність або полегшити їм вихід з общини, яку вони вважали гальмом, пережитком. Без цього неможливий прогрес, вважали вони, формування ринку праці, розвиток класу власників.

- Соціалісти (Чернишевський Н.Г.) вважали громаду зародком соціалістичного суспільства і виступали на її захист. Згодом громада зникне, але зараз вона потрібна, тому що стримує процес пролетаризації, забезпечує життя численним бідним верствам, є опорою держави і самодержавства, а руйнування загрожує великими катаклізмами.

- Консервативні настрої переважали. Бажаючи запобігти класову боротьбу в Росії більшість прийшло до думки, що примирити два класи: пролетаріат і капітал неможливо, примирити їх може тільки громада. Захід цей шанс вже упустив. У Росії поки немає пролетаріату, треба думати про заходи запобігання революційного процесу. Громада - ідеальний засіб для цього.

Хто ж переміг? Перемогли консерватори і реформа виглядала відповідно. У Маніфесті і Положеннях, які вийшли 19 лютого 1861 року роз'яснялися умови звільнення селян:

- Селяни отримали можливість вийти з кріпосного стану;

- Вони отримали особисту свободу;

- Була ліквідована влада поміщиків над селянами;

- Вводилося селянське самоврядування в масштабах волості;

- В рамках волості селяни самостійно вирішували місцеві питання.

Однак, прошарку власників реформа 1861 року створила. Земля передавалася громаді. Общинна власність не могла відчужуватися. Більш того, свою землю селянин повинен був викуповувати у поміщика. Викуп був обов'язковим. Якщо селянин відмовлявся викуповувати землю, уряд примусово справляло платежі. До виплати викупу селяни зобов'язані були виплатити повинності на користь поміщика, власника землі. До 1881 р 85% селян перейшло на добровільні викупи, 15% виплачували гроші примусово.

Для того, щоб обмежити відтік селян з села їм не давалося право відмовитися про наділу. Це положення збереглося до 1906 р У тих же цілях влада не паспортизовані село, а видавалися паспорти на особисте прохання за умови сплати всіх податків. Звільнившись від кріпацтва, селянство опинилося в полоні громади. Чотири п'ятих (4/5) всієї землі належало громаді, і тільки одна п'ята (1/5) - особисто селянам. Громада несла відповідальність за сплату податків, за утримання сільських церков, шкіл, за лагодження доріг і т.п.

Відповідно до положення можна було вийти з общини з наділом, але на ділі це було майже неможливо, так як була потрібна згода двох третин громади.

Таким чином, аграрна реформа стала кроком вперед на шляху модернізації Росії за європейським зразком, але вона носила непослідовний характер. Реформа не перетворила основ системи, не створила прошарку дрібних власників, а законсервувала його, зберегла корпоративність. При цьому слід мати на увазі, що перехід до дрібного приватного господарства дуже складний. Це ціла революція в усіх сферах життя багатомільйонного селянства. Тому громада не могла бути знищена відразу. У Пруссії, наприклад, перехід від громади до індивідуального господарства зайняв 100 років. Наша система теж потребувала поступовому, але послідовному реформуванні. Цього не було. Олександр II лише поклав початок реформам, але продовження їх було через кілька десятиліть. Непослідовність реформи означала консервацію відсталості. Невирішеність проблеми зверху штовхала до стихійних спроб вирішити їх знизу. Незабаром після реформи по країні прокотилася хвиля селянських повстань.

Крім селянської реформи в числі Великих реформ був і ще ряд змін. Судова реформа стала найбільш послідовною з усіх реформ. В основу її були покладені принципи рівності всіх перед законом, безстановість суду, поділ судової та адміністративної влади, незмінюваність суддів, незалежна організація адвокатури, гласність, усність, змагальність судового процесу, створення суду присяжних. Характерно, що суд присяжних відбивав соціальний склад населення: дворян і чиновників серед присяжних було 15%, купців - 9,5%, міщан - 18%, селян - 57%. Але важливо, що введення гласного станового суду обмежувало самодержавство.

Третьою за важливістю і грандіозності була військова реформа. По-перше вводилася загальна військова повинність. По-друге, 15-річний термін служби скасовувався, вводилися 6 років в піхоті і 7 років на флоті. Термін служби скорочувався для студентів і випускників вузів. Було проведено переозброєння армії, зокрема, гладкоствольні рушниці замінені нарізними. Створена система навчання і перенавчання офіцерського складу.

Серйозною стала реформа місцевого самоврядування. Це був колосальний крок вперед в європеїзації країни. Хоча можливості самоврядування були обмежені соціальними питаннями, це був важливий етап у становленні громадянського суспільства. Відповідно до цієї реформою вводилися:

- Виборні думи в містах;

- Земства - в територіях (губерніях, повітах).

Самоврядування в Росії було введено ще під час Катерини II. Однак важливо зрозуміти: в країні вперше вводилося самоврядування цивільного, а не корпоративного типу. Земства і Думи обиралися громадянами всіх станів, а не одним станом. У складі органів самоврядування також були представлені всі стани. Але переваги на виборах отримували дворяни, а ватажки дворянства автоматично ставали головами земських зборів. Але вивільнення суспільства з-під контролю держави, хоча б на місцевому рівні, давало свободу громадській ініціативі.

При проведенні Великих реформ Олександр II не завжди був послідовний. Чималу роль в згортанні реформ зіграв терор народників по відношенню до представників царської влади і самого царя. Незадовго до своєї трагічної смерті Олександр II розглядав проект реформи політичної системи, підготовлений М.Т. Лоріс-Меликова, шефом жандармів, призначеним міністром внутрішніх справ з широкими повноваженнями. Цей проект називали Конституцією. Але це сильне перебільшення. Лоріс-Меліков був прихильником необмеженого самодержавства і вважав, що якщо Росія і переживе тепер небезпечна криза, то «вивести її з цього стану доступніше всього твердої самодержавної волею государя». Разом з тим він пропонував ввести заходи, що розширюють можливості суспільства впливати на ситуацію в країні. Він пропонував реформи щодо встановлення в країні законності та правопорядку, рішучого переслідування порушників цього державного порядку і громадського спокою, реформи по встановленню узгодженості дій всіх органів влади і т.д. Для розробки таких реформ Лоріс - Меліков пропонував скликати комісію з представників земств, міст, дворянства. Свого часу це положення сприймалося суспільством як конституція, але міністр пропонував не парламент, а щось на зразок земського собору, законодорадчого органу при царі.

1 березня 1881 Олександр II підписав папери, подані Лоріс-Меликова і розпорядився опублікувати їх. В цей же день Олександр II загинув в результаті терористичного акту.

Олександр III (1881-1894 рр.) І контрреформи.

Перед сином Олександра II Олександром III постало питання вибору шляху розвитку. Після загибелі свого батька він був дуже обережно налаштований з питання продовження реформ. Не можна сказати, що він зовсім від них відмовився. Але, якщо Олександр II намагався вести реформи відразу в кількох напрямах і в декількох сферах відразу, то Олександр III йшов іншим шляхом. Він призупинив реформування політичної сфери, спробував де в чому повернутися назад. Його час недарма називають епохою контрреформ, так як в самих прогресивних реформах епохи Олександра II і був поставлений гальмо:

1. Була сильно обмежена демократія, всі органи місцевого самоврядування поставлені під контроль чиновників або дворян, обмежувалося участь у виборних органах;

2. Знову була введена цензура;

3. Була повністю скасована автономія університетів;

4. Робилася спроба ліквідувати поділ влади: обмежувалися права суду присяжних, обмежувалися публічні судові засідання;

5.У селянській реформі був поставлений серйозне гальмо: селянам заборонялося виходити з громади без її згоди, отримати яке було на той час практично неможливо.

І все ж при Олександрі III:

1. У 1881 г. 20 липня був здійснений перший пробний політ першого в історії Росії літака, побудованого Можайським. Політ закінчився невдало.

2. Робиться ряд протекціоністських заходів, що сприяють розвитку промисловості і торгівлі. Але, одночасно, втручання держави в господарське життя посилилося. Держава активно викуповувала у приватних компаній залізниці, створюючи єдину транспортну систему країни.

3. Було визнано наявність в країні робітничого питання і необхідність з боку держави регулювати взаємовідносини між робітниками і підприємцями, не допускаючи руйнівних сплесків класової боротьби.

4. У селянській реформі теж були зроблені деякі кроки. Сталося зниження викупних платежів, скасування подушного податку. У 1882 р створено селянський поземельний банк. Він видавав позики селянам для купівлі землі в приватну власність.

Результати і наслідки реформ другої половини ХІХ століття.

1. Розвиваючи капіталізм, держава в той же час прагнуло зберегти контроль за всіма сторонами життя і мало величезну власність. Це призводило до того, що темпи промислового розвитку були високими, але могли бути ще вище. Західний уклад не мав свободи для свого розвитку.

2. Чи змінилася громадська організація Росії в результаті реформ? Наша держава завжди мало риси, які зближують його з східними державами. Петро I помітно посилив вплив влади на всі сторони життя суспільства, що не ослабло це вплив і після реформ.

3. Для європейської цивілізації характерно адекватне економіці розвиток правової бази. У Росії до 1917 р панувала дозвільна система для діяльності підприємництва і корпорацій. Це негативно позначалося на розвитку промисловості.

4. Негативні тенденції в західному укладі приводили до зростання робітничого руху, до невдоволення буржуазії, до виникнення буржуазної опозиції, а потім і до повного невдоволення царизмом.

5. Шар власників селянська реформа не створила, він був дуже тонкий і не міг сприяти розвитку сільського господарства.

6. Бюрократія як і раніше грала колосальну роль і її чисельність постійно зростала. Число чиновників в середині ХІХ ст. становило 61,6 тис., а в кінці ХІХ ст. - 436 тис. Чиновників.

7. Прагнення держави контролювати все і вся призводило до залежності людей від царської бюрократії, яка в масі була малокомпетентна і погано освічена. Бюрократизація такого суспільства приводила до корупції, зловживань службовим становищем знизу доверху.

8. Законодавство було побудовано на цілій системі обмежень: на володіння власністю, за національною ознакою, на монопольні об'єднань і т.п. все це відкривало можливості для хабарництва та зловживань службовим становищем.

І все ж в результаті реформ західний уклад розвивався динамічно, захоплюючи все суспільство по шляху соціально-економічного і політичного прогресу. Формувалися класи і елементи громадянського суспільства. Складалися політичні напрямки, які збереглися на історичній арені аж до 1917р .:

- Консервативно-охоронне прагнуло до збереження самодержавства і його опори;

- Народництво апелювати до селянства, теж замкнутої структурі суспільства, що теж було проявом консерватизму. Вони відкидали європеїзацію, але критикували самодержавство. Для досягнення своїх цілей не гребували терором проти представників влади;

- Ліберальний напрям виступало за перехід Россі на західний шлях розвитку, за створення правової держави, ринкової економіки;

- З ростом робітничого класу в 80-і роки з'явився робітничий клас, почалося поширення марксизму. Марксисти відкидали ліберальні цінності, пропонували розвиватися на принципах індустріального колективізму, без ринку, без приватної власності і т.п. З'явилися марксистські гуртки;

- Були ще й анархісти, які заперечували і консервативні, і ліберальні цінності;

- Новим для Росії напрямком суспільно-релігійної думки на початку ХХ ст. став баптизм, одна з різновидів європейського протестантизму, що мав своєю соціальною базою власників, заможних селян і дрібних міських власників. Баптизм був ознакою капіталізму, європеїзації Росії і в кінці ХІХ століття перетворився в одну з великих християнських церков в Росії;

- Не менш успішно в ринкову економіку вписалося старообрядництво. «Стара віра» з її аскетизмом, взаємовиручкою, довірою виявилася потужною підтримкою в становленні підприємництва. З середовища розкольників вийшли багато видних підприємці Росії (Гучкова, Рябушинські і ін.), Знамениті меценати;

- Промисловий переворот, а також індустріалізація вели до поширення атеїзму, безбожництва.

Можна впевнено констатувати, що в ході реформ почався повільний, а потім більш швидкий розгін економічного маховика. Причому розвиток відбувався в формах, адекватних європейським за мірками того часу. Великі механізовані підприємства давали 85% вартості промислової продукції, в середині 90-х років завершився промисловий переворот і т.д.

Контрольні питання до теми № 9:

1. На які етапи можна поділити правління Олександра I? Чому?

2. У чому суть проекту реформ Сперанського?

3. Чому на початку ХIХ століття не прижилися ліберально-демократичні проекти, запропоновані М.М. Сперанським?

4. У чому об'єктивні причини консерватизму влади другого періоду правління Олександра I? Яка роль П. Аракчеева в посиленні консерватизму?

5. Яка роль декабристів в російській революційному русі?

6. Чим був викликаний криза влади за часів правління Миколи I?

7. Які реформи миколаївської епохи сприяли зміцненню самодержавства, чому епоху Миколи I називають апогеєм самодержавства?

8. Чому Росія програла в Кримській війні?

9. У чому полягала необхідність Великих реформ 60-70-х років ХIХ століття?

10. Яка з реформ вважається найбільш послідовною? Чому?

11. Що таке контрреформи?

12. Чим викликані контрреформи в правління Олександра III?

Рекомендована література до теми № 9:

1. Олександр I і його прихильники. М., 1996.

2. Літвок Б.Г. Переворот 1861 року в Росії. М., 1991.

3. Мілов Л.В. Цимбал Н.І. Історія Росії XVII-XIX століть. М., 2006 - 760c.

4. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М., 2003.

5. Історія Батьківщини: навчальний посібник для студентів вузів / Відп. ред. проф. В.Н. Шевельов. Ростов н / Д: Фенікс, 2007.

6. Секренскій С.С., Шелохаев В.В. Лібералізм в Росії, середина XIX - початок XX в. М., 1995.

7. Ейсмонтова Р.Г. Декабристи і їх час. М., 1996.

Тест до теми № 9

1. Вкажіть автора першого проекту реформи політичної системи Росії:

А. Сперанський;

Б. Аракчеев;

В. Лоріс - Меліков.

2. Вкажіть основні положення теорії «офіційної народності»:

А. Орієнтація на народні традиції в економічній, політичній і культурного життя;

Б. З'єднання «недержавних» традицій російського народу і добровільно прийнятої ним державної влади - історичне підставу благополуччя Росії;

В. Самодержавство, православ'я, народність - непорушні підвалини, засади слави і величі Росії.

3. слов'янофіли:

А. Обстоювали ідею самобутності історичного шляху російського народу;

Б. Доводили спільність історичного розвитку Росії і Європи;

В. Чи висували концепцію синтезу європейського і російського почав.

4. Назвіть ініціатора створення військових поселень в Росії:

А. А.А. Аракчеев;

Б. Н.П. Румянцев;

В. М.М. Сперанський.

5. Чиє царювання визначається як «апогей самодержавства»:

А. Павла I;

Б. Миколи I;

В. Олександра III.

6. Що таке мировий суд:

А. Міжнародний суд для вирішення міждержавних суперечок;

Б. Судовий орган сільської громади;

В. Суд для розгляду в спрощеному порядку дрібних кримінальних та цивільних справ.

7. Назвіть теоретиків російського ліберального руху:

А. П.Б. Струве, Н.А. Бердяєв;

Б. К.П. Побєдоносцев, В.К. Плеве;

В. Г. Плеханов, В.І. Засулич.

8. У чому полягала судова реформа 1864 р .:

А. у зміні судоустрою і судочинства на принципах буржуазного права;

Б. в новій кодифікації законів;

В. в скороченні феодального станового суду.

9. Після загибелі Олександра II починається:

А. Поворот до контрреформам;

Б. Підйом революційного руху;

В. Посилення ліберального руху.

10. Чим займалися земства:

А. Здійснювали політичну владу на місцях;

Б. Виконували функції контролю за місцевими адміністративними органами;

В. Вирішували господарські та культурні питання місцевого значення.

4.10. Тема № 10: Росія на початку ХХ століття

Для Росії період початку ХХ століття має особливе значення. Саме в ці роки вона по ряду історичних причин перетворилася в вузловий конфліктний пункт суперечностей світового процесу модернізації, тут відбулися три революції, які не тільки визначили долю нашої країни, але і мали великий вплив на світовий розвиток.

Перша російська революція. Причини і наслідки.

Перш ніж перейти до причин першої революції 1905-1907 рр., Варто вивчити причини, що викликали такий неординарний революційний процес, який в Росії розтягнувся на 12 років і викликав 3 революції в одному і тому ж столітті.

Сходження в 1894 році на престол останнього російського імператора Миколи II було неблагополучним. Його коронація супроводжувалася вкрай неприємними подіями на Ходинському полі, коли в тисняві було задушене на смерть 1389 осіб і отримали каліцтва 1 301 осіб. Чи не були передбачені необхідні запобіжні заходи, катастрофи можна було б уникнути. Байдужість царя до життів людей не раз приведе країну на грань загибелі, його правління ознаменується небаченим за розмахом революційним рухом.

Причини російських революцій:

1. Чим динамічніше розвивався західний уклад, тим гостріше ставали соціально-класові суперечності, наростала класова боротьба. Хоча розвиток західного укладу йшло динамічно, воно йшло деформовано. Західний уклад розвивався під жорстким контролем деспотичної держави. Механізму вирішення соціально-класових протиріч не було. В результаті протиріччя заганялись всередину шляхом репресій, контролю, придушення особистості.

2. Швидкий розвиток західного укладу вело до формування громадянського суспільства. У самій системі влади відбулися змін. Влада все більше спиралася на громадську думку, однак цього було недостатньо.

Таким чином, перша група суперечностей формувалася в західному укладі.Саме його розвиток породжувало необхідність зміни системи влади, в цьому були зацікавлені всі, включаючи буржуазію робочих, інтелігенцію.

3. Якщо в західному укладі йшов суперечливий прогрес, то в сільському господарстві був застій. У ньому було зайнято 75% населення країни (близько 94 млн.). Але воно дуже повільно втягувалася в ринкові відносини. Складався ринок зерна, технічних культур, продукції тваринництва. Але все ж ринкового типу структури були дуже слабкі. Переважав традиційний уклад. Штучна його консервація після селянської реформи 1861 року створила великі труднощі. Громада не запобігла диференціацію в селі, диференціація йшла, проте в цілому селянська громада убожіє, йшла викачка коштів на індустріалізацію через викупні платежі, податки, різницю в цінах. Особливо гостро стояло земельне питання. Село вимагала землі. Вилучення поміщицьких земель проблеми б не вирішило, а багатьох позбавило б роботи, але нікого не зробило б багатим.

Таким чином, друга група суперечностей складалася в сільському господарстві і була пов'язана з необхідністю його модернізації.

Що робив уряд в особі монарха, бюрократії? Криза усвідомлювався, але ступінь його гостроти недооцінювалася. Ліберали були далекі від влади, Микола II не бажав змін. Консерватори не могли запропонувати нічого конструктивного. Сам Микола II був прихильником самодержавної необмеженої влади, вважав її органічною для Росії. Він обожнював Росію до Петра I. Сина назвав Олексієм на честь сина Петра. Микола II не йшов на реформи аж до того моменту, коли вже не було вибору. Ні монарх, ні бюрократія не могли в той момент дозволити протиріч. Значить неминучим ставало дозвіл їх знизу.

Революція 1905-1907 рр.

Революція почалася 9 січня в недільний день безглуздою розправою над народом, який ніс петицію царю з проханням звернути увагу на його тяжкої положення. Те, що відбулося сколихнуло всю країну. Почалися страйки робітників в різних містах. Поступово піднявся селянський рух. Влітку 1905 року революція торкнулася і армії - оплоту самодержавства.

Почалося стихійне формування багатопартійної системи. Саме революції 1905-1907 років Росія зобов'язана появі та розвитку партій, а також їх легалізації. Партії створювалися в Росії в середині 90-х рр. ХІХ ст. Але вони існували нелегально, в умовах свободи вони формувалися дуже бурхливо. Перш за все партії стали виникати в районах, що тяжіють до західного типу розвитку. У 1906 році в Росії було близько 50 партій. Особливістю російських партій було те, що вони ділилися не за класовою належністю, а по цивілізаційним уподобанням.

Періоди революції 1905 - 1907 рр .:

1. З січня по грудень 1905 року - початок і підйом революції, кульмінацією якої стала Всеросійська жовтнева страйк і Грудневе збройне повстання в Москві.

2. З січня 1906 року - поступово відступ революції, що завершилося державним переворотом 3 червня 1907 р

Основні напрямки партійної системи Росії:

- Партії консервативно-охоронного напрямку були представлені перш за все «чорносотенства» (партія називалася «Союз русского народа»). Насильство було невід'ємною частиною оборонців самодержавства. З їх ім'ям пов'язані єврейські погроми, бойові дружини, нападу на революційно налаштованих робітників, на членів Думи і т.д. Хвилі єврейських погромів прокотилися по всій Росії в 1905-1907 рр.

- Партії ліберального (ліберали - це прихильники парламентського устрою, демократичних свобод і прав особистості при виключно мирні засоби їх досягнення) напрямки представляли «Конституційно-демократична партія» (кадети), «Союз 17 жовтня» (октябристи), «Партія демократичних реформ», «Торгово-промислова партія» та ін. Багато з них проіснували недовго. З 1905 по 1907 роки на політичній арені Росії діяли лише 2 партії: кадети і октябристи. У них входила політична еліта з багатим інтелектуальним потенціалом, прихильники західного типу розвитку з усіх класів і верств суспільства.

Особливістю російського лібералізму було те, що у них була вузька соціальна база, тому що шар дрібних власників, який в західних країнах був численним і становив основу масової бази лібералізму, в Росії був дуже тонкий і слабкий.

Неонародніческіе напрям був представлений партіями соціалістів - революціонерів, народно - соціалістична партія, партія соціалістів - революціонерів максималістів і ін.

Головною метою есерів був соціалізм, тобто прогрес людства, гармонійний розвиток особистості, матеріальний добробут, рівність, братерство, свобода і справедливість. Програма була розроблена лише в загальних рисах. Головним для ПСР були шляхи і способи переходу до соціалізму в умовах Росії. Вони ідеалізували громаду, як осередок для переходу до соціалізму. Переконано вважали, що в країні немає передумов для соціалістичного перевороту. У 1903 році була створена їхня бойова організація, що здійснює терор по відношенню до представників царської влади партія виносила вирок, який потім виконувався.

Соціалісти-революціонери максималісти знаходилися на лівому фланзі. Вони вірили в негайних перехід Росії до соціалізму. Вважали себе справжніми послідовниками народництва, спадкоємцями Бакуніна і Лаврова. Широко використовували терор. Це вони організували вибух на дачі П.А. Столипіна, в результаті якого було вбито 24 людини і 30 поранено. Помітним впливом максималісти не користувалися.

З розвитком масового робітничого руху пов'язана поява соціал-демократичної партії, заснованої на марксистській теорії. Партія РСДРП була утворена в 1898 р Марксизм - продукт західної політичної культури. Він не міг набути поширення в Росії, країні не західної, самобутньою. У Росії марксизм трансформувався під впливом розвитку країни, Соціал-демократичні реформізм не набув поширення. Російський робітник, виходець із села, сповідував общинні цінності: колективізм, зрівняльні принципи соціальної справедливості. Західна культура сприймалася ним як чужа. А ось ідеї соціалізму, скасування приватної власності йому підходили.

В рамках РСДРП було дві течії:

меншовизм, до якого належали ортодоксальні марксисти, прихильники створення соціал-демократичної партії за західним зразком;

і більшовизм - суміш західного марксизму зі специфікою Росії, прагнення до створення централізованої, бойової організації - партії нового типу.

Більшовики представляли собою втілення не тільки марксизму, скільки доморощеного ленінізму. Його основними положеннями були:

- Антикапіталістичні настрої в середовищі робітників і антісобственніческіе настрої в середовищі селян;

- У світі гряде світова пролетарська революція;

- Під час першої світової війни, глобальної кризи капіталізму, в партії більшовиків остаточно склалася доктрина пролетарської революції.

У період революції 1905-1907 рр. більшовики були ще слабкі. У Леніна тоді було трохи прихильників, в 1905 р в партії налічувалося 8,4 тис. Осіб. Але мета - збройне повстання - була чітко визначена, як єдиний ефективний засіб боротьби з царизмом. Більшовики готувалися до повстання в 1905 р, добували зброю, створювали бойові дружини з робітників, навчали їх військовій справі. Вже тоді вони намагалися залучити до політичної партії армію. Оскільки купівля зброї вимагала коштів, більшовики не гребували грабежами поїздів, банків, за що отримали засудження в рядах соціал-демократів, не кажучи вже про пересічних громадян.

Особливості багатопартійної системи в Росії:

1. Вона сформувалася у відносно короткий історичний термін.

2. Серед партій переважали політичні утворення, які виступали проти західних цінностей. Очевидно, що західний вибір країни не мав масової бази і міг бути привнесений тільки зверху, шляхом реформ.

3. Найбільш численними були партії, які захищали цінності села.

4. В цілому суспільна система, державна влада залишалися деспотичними, важко піддавалися змінам.

5. Наслідком цього було широке застосування політичними партіями і організаціями насильства, «чорного» і «червоного» терору.

6. Основна різниця між партіями полягала в розуміння ними ступеня демократизму, необхідного для Росії. Йшлося навіть не про форми державного правління (монархія і республіка).

7. Пошук суспільного ідеалу, за зразком якого треба було модернізувати Росію привів до ідеї соціалізму, тому що Європа ХIХ - початку ХХ ст. таким ідеалом стати не могла. Індустріальний капіталізм виглядав мало привабливим: важкість праці на фабриках, злидні, соціальні контрасти, революції. На прикладі західного укладу Росії це виглядало ще гірше. Альтернативою став соціалізм. Причому, в кожному регіоні він мав свої особливості. На Україні ідея соціалізму носила насамперед народницький характер. У західних районах Росії вона мала Європейський характер.

Що ж дала Росії революція 1905-1907 р.р.?

1. Поради - перші паростки громадської організації, яка відображала прагнення мас. Це була мрія про російську форму демократії.

2. Російський парламент. Їм стала Державна Дума, створена в результаті маніфесту 17 жовтня 1905 року.

3. Цей маніфест вводив демократичні свободи: недоторканість особи, свободу слова, друку, совісті, зборів, союзів, всі партії вийшли на легальне становище.

4. Масштабну реформу сільського господарства, пов'язану з ім'ям П.А. Столипіна, підготовлену ще С.Ю. Вітте до революції. Метою її була не безладне роздача земель, не заспокоєння бунту подачками, а визнання недоторканності приватної власності. Опорою села мав стати селянин-власник, якому надавалася земля (наділ) в особисту власність. А громаду передбачалося розпустити з появою потужного шару селян. Також селяни зрівнювалися в цивільних правах з іншими станами. Але історія не відпустила Столипіну часу на реформу, в 1914 р почалася перша світова війна. Реформа здійснювалася недовго. Її хід показав, що селянство схильне до колективізму і не прагне до індивідуального виробництва. Незавершеність реформи і перша світова війна привела Росію до рубежу нових соціальних потрясінь.

3 червня 1907 року вважається днем поразки революції.

Революційні сили виступали за знищення монархії зазнали поразки. Консервативні сили теж програли. Після 3 червня відкрита політична діяльність була обмежена, частина партій перейшла на нелегальне становище. У партіях йшов аналіз ситуації, пошук нової тактики, осмислення досвіду революції. Відбувся розкол в багатьох партіях (октябристи), криза в партії кадетів, які поправішали. У партії есерів поразки революції позначилося дуже важко. Різко скоротилася її чисельність. Вона розпалася на незалежні інтелігентські гуртки.

Поразка в революції викликало відтік з РСДРП, розчарування в її ідеях. В умовах загасання революції в рядах соціал-демократів наростало розчарування в основних ідеях марксизму, спостерігалося прагнення змінити його або піти від марксизму. На цьому грунті відбувається розмежування, почалося оформлення самостійно РСДРП (б) і РСДРП (м).

Росія в умовах Першої світової війни і загальнонаціональної кризи.

Перша світова війна (1914 - 1918) виросла з протиріч двох груп великих імперіалістичних держав: Троїстого союзу (Німеччина, Австро-Угорщина та Італія) і Антанти (Англія, Франція і Росія), які змагалися за переділ світу. Вплутавшись в цю війну, Росія, тим самим, виконувала свої зобов'язання перед союзниками по коаліції.

Оголошення Німеччиною війни Росії викликало потужний сплеск патріотичних почуттів у суспільстві. У столицях і великих містах країни пройшли багатолюдні маніфестації під гаслами «Війна до переможного кінця». Тим часом військові дії на російсько-німецькому фронті розвивалися вкрай невдало для Росії. Невміння багатьох генералів і інших старших військових начальників керувати великими військовими з'єднаннями в умовах сучасної війни, непідготовлені настання російської армії, недолік озброєння і боєприпасів - все це призвело до серйозних уражень вже на початку війни. І хоча збройним силам Росії вдалося зірвати німецький план «блискавичної війни», вимушений перехід до довготривалої позиційної війни виявився непосильним випробуванням для російського суспільства.

До катастрофи Росію привів цілий комплекс причин, серед яких головна - невирішеність корінних соціальних проблем, а також нездатність сформованої суспільної системи витримати надзвичайні перевантаження, викликані тривалою війною. Разом з тим очевидно, що участь Росії в першій світовій війні став каталізатором, прискорювачем соціальних потрясінь. Довготривала війна зажадала від Росії величезної напруги людських і матеріальних ресурсів. Військові поразки, важкі людські втрати, різке зниження рівня життя надали гнітюче вплив на громадську думку. Цілі війни були доступні розумінню дуже обмеженого кола осіб. Переважна частина населення не знала, де знаходиться Австро-Угорщина і Німеччина і навіщо треба з ними воювати, чому за невідомі Дарданелли (протоки) треба йти на смерть. Таким чином, вже через рік після початку війни докорінно змінилося ставлення до неї громадськості. Патріотичний підйом перших місяців змінився апатією, а потім посиленням критичного ставлення до правлячого режиму. Війна все очевидніше демонструвала нездатність влади впоратися з обрушилися на країну лихами і проблемами.

Контрольні завдання до теми № 10:

1. Яка роль Миколи II в назрівання революційної кризи в країні?

2. Що стало поштовхом для початку першої російської революції?

3. Які партії визначали хід цієї революції?

4. Яка подія вперше в історії країни вивело партії на легальне становище в країні?

5. Чим відрізнялася від інших партія РСДРП? Чому саме вона надалі визначить весь хід історії Росії?

6. Які наслідки революції 1905-1907 років, що вона дала Росії і чого не дала?

7. Як могла б вирішити проблеми країни реформа сільського господарства?

8. Як Перша світова війна вплинула на загальнонаціональну кризу в країні?

Рекомендована література до теми № 10:

1. Аврех А.М. П.А. Столипін і долі реформ в Росії. М., 1991.

2. Верт Н. Історія Радянської держави. 1900 - 1991. М., 1992.

3. Ганелин Р.І. Російське самодержавство в 1905 р Реформи і революція. М., 1991.

4. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

5. Російське самодержавство 1801-1917гг. М., 1993.

6. Секренскій С.С., Шелохаев В.В. Лібералізм в Росії, середина XIX - початок XX в. М., 1995.

7. Щетинов Ю.А. Історія Росії. XX століття: навчальний посібник. М., 1999..

8. Ейдельмана Н.Я. Революція «зверху» в Росії. М., 1989.

Тест до теми № 10

1. До якого політичного табору належить конституційно-демократична партія (кадети):

А. до революційно-демократичного;

Б. до буржуазно-ліберальному;

В. до консервативно-охоронному.

2. Яка політична партія Росії висувала гасло «Росія для росіян»:

А. конституційно-демократична партія;

Б. «Союз русского народа»;

В. «Союз 17 жовтня».

3. Яка подія знаменує завершення першої російської революції:

А. розгін П Державної думи;

Б. призначення П.А. Столипіна на пост голови Ради Міністрів;

В. придушення Московського збройного повстання.

4. Коли почала роботу I Державна дума:

А. в 1905 р .;

Б. в 1906 р .;

В. в 1912 р

5. Результати та наслідки внутрішньої політики П.А. Столипіна:

А. створення умов для розвитку Росії по реформаторського шляху;

Б. придушення революційного руху, консервація режиму;

В. провал реформ, наростання невдоволення і зверху, і знизу, зростання соціальної напруженості, яка веде до нового революційного кризи.

4.11. Тема № 11: Росія і СРСР в період 1917 - 1941 рр

Основні революційні події 1917 року:

1. 23-27 лютого революційний рух солдатів і робітників в Петрограді незадоволених урядом набрав масового характеру, дійшло до збройних ексцесів. 27 лютого столиця була охоплена повстанням.

2. 2 березня імператор Микола II підписав зречення від престолу на користь брата Михайла. 3 березня відрікся Михайло Романов. Це означало повну нездатність самодержавства вирішувати назрілі і перезрілі проблеми Росії і його падіння. Миколи II ніхто не скидав, самодержавство не мало історичної перспективи.

3. 2 березня була сформовано Тимчасовий уряд, в якому переважали представники лібералів - кадети, октябристи. Його підтримав Петроградський Рада. Був проголошений курс на демократизацію країни в західному варіанті.

Падіння самодержавства породило зліт соціальних очікувань у народу. Він вимагав світу і хліба. Уряд коливалося. Тоді почалося введення революційного порядку явочним шляхом.

Але головним був інший процес. Все сприяло бурхливому, лавиноподібного формування громадянського суспільства. Створювалися поради, комітети, профспілки, асоціації, спілки, нові політичні партії і т.д. Консервативні сили були слабкими. Остаточний вибір шляху розвитку в умовах революції залежав від того, на чию сторону встане більшість народу.

Якщо більшість встало за більшовиками, то в чому суть цього феномена?

Більшовизм був складне явище, викликаний російською специфікою і многоукладностью. Більшовики використовували найрізноманітніші гасла, які виражали потреби самих різних верств населення:

- Антикапіталістичні настрої робітників;

- Антісобственніческіе настрою селян;

- Прагнення всього народу в умовах розрухи і військових позбавлень до соціальної стабільності і рівності.

З великим мистецтвом лідери більшовиків вибирали моменти, які давали їм масову підтримку: «мир народам», «земля селянам», «влада Радам», «боротьба з розрухою» і т.п. Все це дозволило більшовикам знайти масову базу. Однак про соціалістичному виборі більшості населення Росії в більшовицькому варіанті говорити не доводиться.

Висунувши свої популістські гасла, більшовики отримали підтримку лівих есерів. Здійснили збройне повстання. Протягом двох днів в Петрограді - 25-26 жовтня 1917 р озброєні робітники, солдати і матроси під керівництвом більшовиків захопили ключові об'єкти столиці, зайняли Зимовий палац, заарештували Тимчасовий уряд.

Більшовики багато зробили, щоб надати своєму приходу до влади легітимність: апелювали до з'їзду Рад, найбільш авторитетному в масах органу, в ході II з'їзду Рад оголосили його представницьким органом від всіх трудящих верств населення (робітників, солдатів, селян).

Однак, події 25-26 жовтня в Петрограді - це не революція, а лише її етап. Для більшовиків це була перемога, а для Росії це подія означала зовсім інше.

Жовтневі події несли на собі відбиток класичного перевороту: роль армії і бойових дружин, насильницьке усунення уряду, визнаного суспільством. Весь світ знав, що переворот здійснений однією більшовицькою партією. Ці дії були негативно сприйняті частиною політичної еліти країни.

Інша частина суспільства сприйняла цьому інакше. Рішення II з'їзду Рад в міру популярності, зустрічали підтримку. Влада переходила до Рад. Декрети про мир і землю відповідали сподіванням народу.

Хто ж підтримав більшовиків?

1. Частина робітничого класу, який вірив у можливість світової пролетарської революції;

2. Армія, змучена війною (15 млн. Чол.);

3. Основна маса населення Росії, видавши в Радах можливість реалізувати на практиці общинний демократичний ідеал. Це була мрія про істинно російської демократії;

4. Декласовані елементи, люмпени, в плутанині готові знайти соціальний статус і добробут без праці, за рахунок суспільства;

5. Деяка частина населення, сприймає більшовиків і їх програму як новий релігійний рух.

І тим не менше це була поразка російської демократичної революції.

Збройне повстання під керівництвом більшовиків поставило російське суспільство на небезпечну грань, підштовхнуло демократичну революцію до поразки. Різко звузилася можливість вибору шляху розвитку, пошук громадянської злагоди став майже неможливий. Крім того, велике суспільство не може будуватися на принципах общинної демократії. Політична еліта була зобов'язана передбачити можливість такого вибору і знайти компроміс, що страхує суспільство від падіння в безодню. Але цього не сталося. В результаті країна зривалася в хаос.

Альтернатив такого результату було небагато, але вони ще залишалися після більшовицького перевороту. Можливість поєднання Рад з парламентською системою різко зменшилася. Ленін зробив все для зміцнення влади більшовиків, для блокування сил, орієнтованих на парламентські форми демократії.

Незабаром після проголошення Радянської влади розпад країни став фактом. Фінляндія Радянської влади не прийняла, там на виборах перемогли ліберали, Фінляндія була визнана незалежною. Потім відокремилася Прибалтика. На Кавказі йшла боротьба за самовизначення. Відділилися Молдова, Крим, Туркестан. Всі жили своїм життям і до радянської Росії приєднуватися не бажали. Лише Україна і Білорусія підтримали радянську владу, і то тільки в промислових центрах, де було багато російськомовного населення.

Таким чином, російська демократична революція 1917 року зазнала поразки. Це спричинило соціальну катастрофу, повний розпад країни. Від демократичного вибору революції не залишилося нічого, крім хаосу, падіння виробництва, дисципліни, продуктивності праці. З хаосу демократія розвинутися не може.

Громадянська війна і політика «воєнного комунізму».

Громадянська війна, що розгорнулася на території колишньої Російської імперії, була запеклу збройну боротьбу за владу між представниками різних соціальних верств і груп російського суспільства, очолювалися різноманітними політичними партіями і об'єднаннями.

У квітні 1918 р почалося повстання на Дону, викликане установкою більшовиків на «розкозачення». У травні ж почався заколот чехословацького корпусу на всьому протязі Транссибірської магістралі. Заколот був підтриманий повстаннями в ряді районів Поволжя. Усередині Радянської республіки відбуваються заколоти і повстання, в тому числі в Москві (заколот лівих есерів), в Ярославлі (повстання, організоване «Союзом захисту батьківщини і свободи»). Влітку і восени 1918 р головні події війни розгорнулися на Східному фронті, де народна армія Комуча і чехословацькі частини просувалися до Москви, зайняли Казань, а на півночі погрожували з'єднатися з військами уряду Північної області та англійцями. Радянський уряд вживає гарячкові зусилля по зміцненню Червоної Армії. Уже в травні почалися масові робочі заклики і примусові набори в армію. Конституція, прийнята на V з'їзді Рад, встановила принцип обов'язкової військової повинності. До осені чисельність РСЧА (робітничо-селянської червоної армії) виросла до півмільйона людей. 30 вересня 1918 р при РНК (Раді Народних Комісарів) було утворено Раду робочої і селянської оборони (СО). Восени 1918 року Червоної Армії вдалося нанести ряд поразок своїм противникам і очистити від них Поволжя і Урал.

Значними були успіхи Червоної Армії на Південному фронті, особливо в Україні.У січні 1919 року був зайнятий Харків, в лютому - Київ, в квітні Одеса і Крим. У травні 1919 року Червона Армія зайняла майже всю Донську область. Повстання місцевого козацтва було жорстоко придушене.

В цілому, однак, успіхи Червоної Армії виявилися тимчасовими і неміцними. Поки вона здобувала перемоги на Західному і Південному фронтах, з іншого кінця починав розкручується новий виток громадянської війни. У листопаді 1918 року адміралом А.В. Колчаком був здійснений військовий переворот. Колчак проголосив себе «верховним правителем Росії» зі столицею в Омську і на час стає головним противником радянської влади. Його війська на початку 1919 року швидко просуваються до Волги, завдаючи Червоної Армії поразку за поразкою, і впритул підступають до Самарі. На півдні генерал Денікін об'єднав всі антибільшовицькі сили і в квітні 1919 року почав наступ відразу в трьох напрямках: на Царицин, Воронеж і Харків. Влітку війська Денікіна займають всю Україну, а восени починають просуватися до Москви. Але все наступаючі фронти руйнуються один за іншим. У листопаді впала столиця Колчака - Омськ. У жовтні були розгромлені наступаючі частини Денікіна під Воронежем і Орлом. У цих боях відзначилися кінні частини С.М. Будьонного. Денікінська армія покотилася на південь. Велику допомогу Червоної Армії справляло повстанський і партизанський рух, що розгорнувся повсюдно в тилу білих армій. До кінця 1919 році, хід військових дій явно звернувся на користь Рад.

Чому ж все-таки контрреволюція в Росії зазнала поразки?

- Перша причина полягає в тому, що білий рух являло собою строкатий конгломерат різних сил, які не тільки не змогли об'єднатися, але і не зуміли виробити скільки-небудь конструктивних цілей і завдань.

- Друга - полягає в політиці, що проводиться білогвардійськими урядами на зайнятих територіях, яка зводилася до проведення каральних експедицій, розстрілів, повернення старих порядків, в общем-то і призвели до революції.

Політика «воєнного комунізму».

Сучасні дослідники вважають, що головну роль у перемозі більшовиків зіграла система «воєнного комунізму», тобто перетворення Радянської республіки в свого роду військовий табір, мілітаризація всього життя суспільства. Раніше вважалося, що політика «воєнного комунізму» була вимушеною, продиктованою специфічної обстановкою громадянської війни. Однак, якщо згадати зміст і сутність проведених більшовиками перетворень, це виглядає зовсім не так. Звичайно велике значення мала сама ситуація в Радянській республіці, яка нагадувала становище обложеної фортеці, в якій вже почалися і голод, і мор. І все-таки військово-мобілізаційна і реквізиційних система періоду громадянської війни виросла на сплетенні безлічі факторів.

- Виникає ціла система установ, в завдання яких входило підпорядкування всієї економіки потребам фронту. Рада оборони визначав головні напрямки роботи ВРНГ і його главків, кожен з яких представляв собою своєрідну державну монополію у відповідній галузі виробництва, (Главметалл, Главтекстіль, Главсахар і т.д.). До кінця 1919 року було створено понад 40 таких главків. Таким чином, «главкізма» був однією з характерних рис «воєнного комунізму».

- Мілітаризація управління супроводжувалася пристосуванням організації праці до військової обстановці. Для вирішення військово-оперативних завдань стали використовуватися трудові мобілізації серед населення (для заготівлі дров, військово-будівельні роботи і т.п.). Відбувалося посилення трудової дисципліни. В кінці 1919 року РНК прийняв постанову про робочі дисциплінарних судах, де серед інших заходів впливу передбачалося відправлення в концентраційний табір.

- Центральні органи прагнули сконцентрувати в своїх руках всі ресурси і розподіляти їх по нарядам і ордерами, підписаними комісарами. Сам комунізм починає ототожнюватися з централізмом, теж попри те, що говорилося в теорії про розвиток самоврядування.

- Натуралізація економіки - ще одна ознака «воєнного комунізму». Знецінення грошей і розвал ринку призводять до того, що купівля і продаж відмирають. Розвиваються бартерні відносини. Гроші начебто в ходу, але суттєвої ролі не грають. Одночасно йшла натуралізація винагороди за працю у вигляді пайків, натуральних виплат.

- У селі продовольча диктатура на початку 1919 року переростає в систему продрозкладки. Всі вироблені селянами «надлишки» продовольства підлягали відчуженню з боку державних заготівельних органів, за вирахуванням так званої «споживчої норми» і «відтворювального фонду». Ті, що не підпорядковувалися, ставилися до куркулів. Натомість «надлишків» в село повинні були направлятися промислові товари для розподілу переважно серед бідноти: тканини, сіль, цукор, гас і т.д.

Такий виглядала економічна система «воєнного комунізму», яка намагалася організувати єдине державне господарство на комуністичних засадах без ринку, без грошей на основі прямого продуктообмена. Ця система характеризувалася повною відсутністю економічних важелів, пануванням адміністрування, військово-наказного управління. Всі визначалося діями комісарів і надзвичайних уповноважених. «Комісарства» стало прямим спадщиною «воєнного комунізму».

НЕП:

Нова економічна політика «НЕП» - це комплекс соціально економічних заходів: дозвіл товарно-грошових відносин, вільного найму праці, концесій, впорядкування фінансової системи, створення нового механізму управління економікою на основі ринку і госпрозрахунку. Нова модель була розрахована на економічне, матеріальне стимулювання розвитку продуктивних сил. Партія більшовиків, визнаючи формаційних відсталість країни, вирішила використовувати неп для створення необхідних передумов соціалістичного будівництва. За допомогою використання ринку вона розраховувала відновити зруйновану економіку, забезпечити підйом продуктивних сил, зняти соціальну напруженість.

Автором ідеї непу довгий час визнавався В.І. Ленін. У 1921 р в брошурі «Про продподаток» він писав, що принципи непу були розроблені їм ще навесні 1918 року в роботі «Чергові завдання Радянської влади». Дійсно, певний зв'язок між ідеями 1918 і 1921 рр., Звичайно, є. І все ж кидається в очі різна розстановка акцентів. Був би помилкою пов'язувати неп тільки з ім'ям Леніна. Ідеї ​​про необхідність зміни проведеної більшовиками господарської політики постійно висловлювалися і відомими економістами, наприклад Б.Д. Бруцкус.

Для впорядкування і оздоровлення фінансів в кінці 1921 року було утворено Державний банк, який випустив перші банківські квитки - червінці. Уже перші заходи в рамках непу справили благотворний вплив на економіку. Однак, в 1921 році почався голод, що охопив Поволжя, Дон, Північний Кавказ і Україну. Ослаблені роками лих і війни селянські господарства не могли протистояти посухи і неврожаю. 6 млн. Селянських господарств практично вийшли з ладу. Голод супроводжувався спалахами епідемій: тифу, малярії. Вимерло близько 8% населення. Збільшилося число жебраків, бродяг, сильно зросла дитяча безпритульність. Голод в Радянській Росії 1921/1922 рр. відомий як один з найбільш спустошливих в світовій історії.

З переходом до непу держава надала можливість для розвитку різних форм кооперації. Найбільш швидко ставала споживча кооперація, тісно пов'язана з селом. Однак і інші форми, як постачальна, кредитна, промислова, сільськогосподарська, виробнича, житлова - отримали стимули для свого зростання. Діяльність кооперативних об'єднань фінансувалася мережею кооперативних і комерційних банків. У міського життя спостерігалося пожвавлення і зростання шару дрібних і середніх підприємців - непманів, власників торговельних закладів, майстерень, булочних, кафе та ін.

Утворення СРСР:

З моменту входження різних народів до Росії і приєднання до неї нових територій їх об'єктивно починала пов'язувати спільність історичних доль, відбувалися міграції, перемішування населення, складалася єдина господарська система країни, створювалася загальна транспортна мережа, поштово-телеграфна служба, налагоджувалися культурні, мовні контакти. Утворення СРСР мало і свою політичну підоснову - необхідність спільного виживання створених політичних режимів перед обличчям ворожого зовнішнього оточення.

30 грудня 1922 на з'їзді Рад, де були представлені делегації РРФСР, України, Білорусії, було проголошено утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), а також прийняті відповідні Декларація і Договір.

У Декларації вказувалися причини та принципи об'єднання. У Договорі визначалися взаємини між республіками, що утворюють союзну державу. Воно засновувалися як федерація суверенних республік зі збереженням права вільного виходу і входу в неї. До компетенції Союзу передавалися питання зовнішньої політики, зовнішньої торгівлі, фінансів, оборони, шляхів сполучення, зв'язку. Решта питань вважалися у веденні союзних республік.

Вищим органом країни оголошували Всесоюзний з'їзд Рад, в перервах між його скликаннями - ЦВК СРСР, що складався з двох палат: Союзної Ради і Сові та Національностей.

У січні 1924 року II Всесоюзний з'їзд Рад, прийняв союзну Конституцію, в основі якої лежали Декларація і Договір. У 1924 - 1925 роках були прийняті Конституції союзних республік, в основному повторюють положення загальносоюзної.

Контрольні питання до теми № 11:

1. Сформулюйте причини революції 1917 року.

2. Чому революційний процес 1917 року вони вважали двома революціями - лютневої і жовтневої?

3. Який характер Лютневої революції? Які були її цілі?

4. Який характер Жовтневої революції? Її цілі?

5. У чому причини перемоги більшовиків?

6. Які наслідки революції 1917 року в Росії?

7. Розкажіть про причини Громадянської війни?

8. У чому полягала суть політики «воєнного комунізму»?

9. У чому полягала суть нової економічної політики (НЕП)? Її наслідки.

Рекомендована література до теми № 11:

1. Бердяєв Н.А. Витоки і зміст російського комунізму. М., 1989.

2. Верт Н. Історія Радянської держави. 1900 - 1991. М., 1992.

3. Гайдар Е.Т. Держава і революція. М., 1995.

4. Геллер М., Некріч А. Утопія при владі. Історія Радянського Союзу з 1917 р до наших днів. М., 1995.

5. Гимпельсон Е. Формування Радянської політичної системи. 1917-1923. М., 1994.

6. Дьомін В.А. Російські реформи в контексті загальносвітового розвитку на початку ХХ століття. Лекція для студентів вузів. М., МАКС прес, 2005 - 20c.

7. Іскандерів І. Російська монархія, реформи і революція. М., 1993.

8. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

9. Російське самодержавство 1801-1917гг. М., 1993.

10. Секренскій С.С., Шелохаев В.В. Лібералізм в Росії, середина XIX - початок XX в. М., 1995.

11. Соколов А.К. Курс радянської історії. 1917 - 1940: навчальний посібник для вузів. М., 1999..

12. Трукан Т.А. Шлях до тоталітаризму 1917-1929г. М., 1994.

13. Щетинов Ю.А. Історія Росії. XX століття: навчальний посібник. М., 1999..

Тест до теми № 11

1.Який характер мала Лютнева революція 1917 р .:

А. Буржуазний;

Б. Буржуазно-демократичний;

В. Пролетарський.

2. Керівники партії есерів на початку ХХ ст .:

А. В.М. Чернов, А.Р. Гоц, Г.А. Гершуні;

Б. Г. Є. Зінов'єв, П.Б. Каменєв, Л.Д. Троцький;

В. П.Б. Струве, А.В. Пошехонья, А.І. Гучков.

3. Встановлення двовладдя після Лютневої революції означало співіснування:

А. Тимчасового уряду і Московської Ради робітничих депутатів;

Б. Тимчасового уряду і Петроградської Ради робітничих депутатів;

В. Тимчасового уряду і Комітету Установчих зборів.

4. Коли була прийнята Декларація прав трудящого і експлуатованого народу:

А. в грудні 1917 р .;

Б. в жовтні 1917 р .;

В. в січні 1918 р

5. Коли Росія була офіційно оголошена республікою:

А. 27 лютого 1917 р .;

Б. 2 вересня 1917 р .;

В. 25 жовтня 1917 р

6. «главкізма» це ознака: А. Нової економічної політики; Б. Політики «воєнного комунізму»; В. Індустріалізації суспільства. 7. Вищим органом країни після утворення СРСР був: А. Рада національностей; Б. ЦВК СРСР; В. Всесоюзний з'їзд Рад. 8. Утворення СРСР відбулося: А. 30 грудня 1922 роки; Б. 30 грудня 1923 роки; В. 30 грудня 1924 року. 9. У якому році була прийнята Конституція СРСР: А. в 1922 році; Б. в 1923 році; В. в 1924 році. 10. Продрозверстка це ознака: А. НЕПу; Б. Політики «воєнного комунізму»; В. Натуралізації економіки. 4.12. Тема № 12: СРСР в період Другої світової війни

Переддень війни (1939 - 1941)

У грудні 1921 року В. І. Ленін, на одному зі своїх виступів, описуючи міжнародне становище, що склалося в ті роки, говорив, що весь наш народ повинен бути напоготові і пам'ятати про те, що наша країна оточена людьми, класами і урядами, які відкрито висловлюють ненависть до нас.

Харчуємося цієї ненавистю, на початку 20-х років сформувалася гітлерівська партія, офіційна назва якої «націонал - соціалістська німецька робітнича партія». Основними планами цієї партії, як у наслідку визнав А. Гітлер (у лютому 1945 р) було знищення більшовизму. З самого зародження гітлерівської партії програмувалося напад на Радянський Союз, як на першу в світі соціалістичну державу.

Загальне міжнародне становище, в ті роки, складалося не на користь Радянського Союзу. Багато дій західних держав були спрямовані проти політики нашої держави. Ці «демократичні» держави не просто схвалювали політику Гітлера, а й сприяли матеріально і політично зміцненню військового потенціалу Німеччини. Вони доклали чимало сил для того, щоб допомогти Німеччини впоратися з більшовицькою Росією.

Політичні цілі війни проти СРСР лежали в основі плану «Барбаросса». Вони мали на увазі знищення держави з центром у Москві і створення «нового порядку» в усьому світі, тому що розгром СРСР мав ослабити силу міжнародного комуністичного, робочого і національно - визвольного рухів.

Осінню 1940 року був укладений німецько-японсько-італійський військовий пакт, завдяки якому прямими військовими союзниками гітлерівців стали італійські фашисти і японські мілітаристи. Сторони домовилися про визнання керівної ролі Німеччини та Італії у створенні «нового порядку» в Європі, а Японії - «в східно-азіатському просторі». Відомо, що під поняттям «нового порядку» фігурував режим кривавого терору, фашистської диктатури і колоніального рабства.

У 1939 році почалися тристоронні переговори між СРСР, Англією і Францією, на яких Союз виступав за домовленість про взаємну допомогу одна одній у разі початку військових дій з боку Німеччини. На цих переговорах добре було видно політика Франції та Англії, які вели подвійну гру. Вони не поспішали давати ніяких зобов'язань про допомогу, і навіть недвозначно давали зрозуміти Німеччини, в якому саме напрямку їй краще починати війну. Наприклад Англія і Франція відмовилися від допомоги в разі, якщо СРСР буде допомагати протистояти агресору в районі Прибалтійських держав. Це ясно давав зрозуміти Гітлеру куди треба бити, якщо він хоче уникнути зіткнення з Англією і Францією.

1 вересня 1939 року - гітлерівська Німеччина напала на Польщу, що стало початком Другої світової війни. Вийшло так, що Англія і Франція, що гарантували незалежність Польщі, її зрадили і не надали ніякої дієвої допомоги у відбитті агресора. Гітлер говорив, що Польща «буде обезлюжена і населена німцями», а її територія стане стратегічним плацдармом для нападу на СРСР.

3 вересня Англія і Франція оголосили війну Німеччині, тому що та відмовилася припинити військові дії в Польщі. Цим вони обмежилися в "допомоги Польщі» у веденні війни з Німеччиною. Поляки були погано підготовлені до війни і практично не протрималися й місяця. Уряд Польщі бігло в Румунію, і 5 жовтня 1939 військові дії на польській території припинилися повністю. Таким чином, Англія і Франція підштовхували Німеччину до кордонів СРСР і заохочували напад на Союз, переслідуючи свої вигоди.

Після початку у вересні 1939 року вторгнення на територію Польщі Німецьких військ, Радянський Союз почав активно перешкоджати поширенню німецької агресії на схід. Було розпочато визвольний похід в Західну Білорусію і Західну Україну. Звільнене населення приєднав свої території до БРСР і УРСР і таким чином увійшло до складу СРСР.

В Протягом 1940 року між СРСР був прийнятий ряд заходів, що дозволив відсунути оборонні рубежі Союзу на всьому протязі його західного кордону, на 200-300 км. далі від Москви, Ленінграда, Києва і Мінська, що мало велике значення під час відсічі гітлерівцям після 22 червня 1941 року.

Ніч на 22 червня 1941 року.

Уже в ніч на 22 червня німецькі літаки бомбили Могильов, Львів, Рівне, Гродно та інші міста. О 6 годині ранку, в СРСР по радіо, не було ніяких повідомлень про напад. Складалося враження, що в Москві про це не знають, чи дії Німеччини розцінені як прикордонні сутички, тільки більш широкого масштабу, ніж раніше. У всякому разі, всі станції передали спочатку урок гімнастики, потім піонерську зорьку. Тільки о 12 годині за московським часом по радіо виступив Молотов. Він зачитав заяву Радянського уряду: «Сьогодні о 4 годині ранку, без пред'явлення будь-яких претензій до Радянського Союзу, без оголошення війни німецькі війська напали на нашу країну ... Наше діло праве. Ворог буде розбитий. Перемога буде за нами! Добровольці йдуть на захист Батьківщини ».

1941 рік.

Це був найважчий рік в війні Радянського народу проти фашистської Німеччини. У той рік німці далеко проникли в глиб нашої території. Радянські війська відступали, надаючи шалений опір, якого вороги не очікували. Їх план блискавичної війни зазнав краху.

На самому початку війни створилася дуже складна міжнародна обстановка. Фашистами були окуповані одинадцять європейських країн (Франція, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Данія, Норвегія, Польща, Югославія, Чехословаччина, Албанія і Греція). Інші або були в союзі з Німеччиною, або залишалися нейтральними, тим самим допомагаючи німецької агресії.

22 і 24 червня 1941 року глави урядів Англії і США виступили із заявою про підтримку СРСР у війні проти Німеччини. Це було початком створення антигітлерівської коаліції. Правлячі кола найсильнішої капіталістичної держави - Сполучених Штатів Америки прекрасно розуміли, що фашистські агресори загрожують і їх інтересам, що поразка Радянського Союзу розв'яже руки мілітаристської Японії для остаточного витіснення англійських і американських монополій з країн Азії і Тихого океану.

У липні 1941 року з'явилися знамениті реактивні міномети. Наші воїни називали їх ласкаво - «катюші». Батарея «катюш» понад місяць наводила жах на фашистів.

Весь 1941 рік ознаменувався героїчними битвами Червоної Армії, хоча ворог підійшов впритул до Москви і Ленінграда. У вересні 1941 року фашистські полчища, які зазнали великих втрат, були зупинені під Ленінградом, на схід від Смоленська, під Харковом, в районі нижньої течії Дніпра і на Перекопському перешийку. Тоді гітлерівці вирішили зосередити основну увагу на Москві.

30 вересня 1941 почалося генеральний наступ на Москву. Гітлерівцям вдалося увійти в межі Московської області. 19 жовтня Державний Комітет Оборони оголосив Москву у стані облоги. Почалася евакуація значної частини підприємств, жінок, старих і дітей.

15 - 16 листопада почалося друге генеральний наступ противника на Москву. Подвиг 28 героїв-панфіловців увійшов в історію Великої Вітчизняної війни. Вони на кілька годин затримали танки противника, поки їх однополчани займали позиції в глибині оборони. Радянська країна напружила всі сили для того, щоб повернути ворога назад від Москви. 5 - 6 грудня 1941 Радянські війська перейшли в контрнаступ.

В Наприкінці вересня 1941 року лінія фронту проходила всього в декількох кілометрах від Ленінграда. Ленінград виявився блокованим з суші і з моря. Зв'язок з ним підтримувалася тільки по Ладозького озера і по повітрю. Гітлерівці не змогли взяти місто штурмом і вирішили взяти його змором. У листопаді 1941 року робітники отримували по 250 грамів хліба на день, а діти, утриманці і службовці - по 125 г. Інші продукти за картками майже не видавалися. Бійці отримували трохи більше, ніж жителі міста. Ворог намагався повністю замкнути кільце навколо міста, але їм це не вдалося. У листопаді - грудні 1941 року нашим військам вдалося звільнити Тихвинський вузол доріг, від якого залежало постачання Ленінграда. Це поліпшило становище міста. Блокада тривала ще цілий рік. У січні 1943 року наша армія почала наступ уздовж узбережжя Ладозького озера і прорвала блокаду Ленінграда.

На світанку 7 грудня 1941 роки без попередження японські літаки обрушилися на американську військово-морську базу Перл-Харбор на Гавайських островах, де знаходилися великі військово-морські сили США. Цей виступ Японії проти США було несподіваним для Гітлера, який протягом літа і осені 1941 року намагався направити Японію проти СРСР. Він хотів, щоб японські війська напали на Союз з боку Владивостока і Сибіру.

1942 рік.

На початку січня 1942 контрнаступ під Москвою переріс в загальний наступ Червоної Армії на кількох основних напрямках радянсько-німецького фронту. До квітня 1942 року радянські війська звільнили Московську, Тульську і Рязанську області, багато районів Ленінградської, Калінінської, Орловської, Смоленської, Курської, Харківської, Донецької областей та Керченський півострів Криму. Гітлерівський план «блискавичної війни», який був підірваний під час оборони Смоленська ще в липні-серпні 1941 року, тепер зазнав остаточний крах.

Майже вісім місяців тривала героїчна оборона Севастополя. 30 жовтня 1941 року наша армія відбила першу атаку фашистів на Севастополь. Стойко боролася морська піхота, дуже багато зробили підводники героїчного Чорноморського флоту. Гітлерівці скапливали великі сили в районі Севастополя. У травні 1942 року німецьким військам вдалося завдати поразки радянським військам в операціях під Харковом і на Керченському півострові. Причина цих поразок полягає в прорахунки нашого командування і недостатності сил на цих напрямках. Здобувши ці перемоги, німці змогли зосередити свою увагу на севастопольському напрямі.

У них був величезну перевагу сил.Чисельність німецьких військ перевершувала наші вдвічі. На кожен радянський танк припадало 12 ворожих, на кожен радянський літак - 11 німецьких. При цьому гітлерівці могли збільшувати свої сили в ході операції, а радянські війська такої можливості не мали, тому що морські комунікації Севастополя були дуже вразливі. В цілому, оборона Севастополя тривала 250 днів. До кінця червня 1942 року в захисників Севастополя не залишалося боєприпасів, а також продовольства і питної води, сильно скоротилася чисельність наших бійців. На початку липня наші солдати були змушені залишити місто.

Оборона Севастополя увійшла в історію Великої Вітчизняної війни як один з найяскравіших прикладів незламної стійкості російських людей, їх безмежній відданості Батьківщині. В ознаменування героїчної оборони міста 22 грудня 1942 року була заснована медаль «За оборону Севастополя», що впевнено засяяла на грудях понад 39 тис. Захисників міста - героя.

1943 рік.

Поразка фашистських військ під Сталінградом мало дуже велике значення в ході Другої Світової війни. Після цієї вдалої операції радянські війська вже не випускали ініціативу і своїх рук аж до переможного закінчення війни в Берліні.

Після захоплення німецько-фашистськими військами Сталінграда, у війну проти СРСР готувалися вступити Японія і Туреччина, але тепер вони відмовилися від своїх намірів. А фашистські правителі Румунії, Італії, Угорщини та Фінляндії почали шукати шляхи виведення своїх країн з війни.

Зріс міжнародний престиж Радянської держави і її Збройних Сил. Зміцнилася антигітлерівська коаліція. США і Англія повірили нарешті в перемогу над Гітлером. Хоча Черчілль лицемірство кажучи, що це дійсно дивовижна перемога, тому що він зовсім не хотів посилення Союзу РСР, а мріяв про його ослабленні. Як то, у вузькому колі довірених осіб, він зізнався, що його лякає зрослу могутність і вплив Радянського Союзу.

Прорив блокади Ленінграда в січні 1943 року дуже сильно надихнув Радянський народ у боротьбі проти німецьких загарбників.

Також в 1943 році мала величезне значення героїчна оборона Малої землі. З метою об'єднання зусиль військ і флоту, які обороняли Новоросійськ і Таманський півострів, 17 серпня був створений Новоросійський оборонний район (НІР), який отримав завдання не допустити прориву німецько-фашистських військ до Новоросійська ні з суші, ні з моря. Захисники Новоросійська зірвали плани німців, і їм не вдалося повністю оволодіти містом, хоча сили противника перевершували в багато разів.

У період другої половини 1943 року були проведені наступальні і визвольні операції по всьому радянсько-німецькому фронту. Знаменита Курська битва, що тривала з 5 липня по 23 серпня 1943 року увійшла в історію як одне з найбільших подій другої світової війни. Поразка під Курськом викликало падіння морального духу німецько-фашистських військ.

Битва за Дніпро, до якого наша армія погнала ворога від Курська, зв'язується з закінченням корінного перелому у війні. Гітлер сподівався закріпитися на Дніпрі, який представляє собою сильну водну перешкоду. Він, можливо, сподівався зупинити наступ Червоної Армії на Дніпрі і тим самим підготуватися до наступного наступу на нашу землю. При настанні, наше командування правильно оцінило позиції Дніпра, і дозволило гітлерівським військам закріпитися на його протилежному березі. Для цього, наші війська отримали наказ наступати в високих темпах, і не давши часу гітлерівцям закріпити позиції на річці, взяти її з ходу.

19-30 жовтня 1943 відбулася Московська конференція міністрів закордонних справ СРСР, США і Великобританії. На цій конференції було обговорено низку військових питань. Порушувалося питання про відкриття другого фронту (точна дата не була встановлена). Були обговорені декларації про Італію та Австрії.

Тегеранська зустріч, глав урядів - учасників антигітлерівської коаліції, відбулася з 29 листопада по 1 грудня 1943 року. На цій зустрічі обговорювалися різні питання, що стосуються війни і післявоєнного устрою. Основним питанням для нашого боку було питання про якнайшвидше відкриття другого фронту. Як не намагалися наші керівники, їм не вдалося вирішити це питання в Тегерані, тому що було багато суперечливих думок з боку інших держав (особливо Англії). Відкриття другого фронту було відкладено на весну 1944 року. Точної дати не було, що давало лазівку союзникам і далі відтягувати його відкриття.

1944 рік.

26 березня 1944 року війська 2-го Українського фронту вийшли на кордон СРСР з Румунією. Це викликало бурю тріумфу радянського народу. У Москві гримів салют. Тепер уже всім було ясно, що наша армія справиться з ворогом і без допомоги союзників. 6 червня 1944 американо-англійські війська висадилися в Північній Франції. Був нарешті відкрито другий фронт в Європі. Але не можна називати вирішальними дії союзників. Вони відкрили другий фронт дуже пізно. Мені здається, що вони це зробили, боячись запізнитися під кінець війни. Відкриття другого фронту мотивувалося бажанням не пустити наші війська в глиб Європи і запобігти поширенню впливу демократичних сил. Ще, США і Англія переслідували метою участь у післявоєнному розборі справ. Звичайно, відкриття другого фронту скоротило терміни війни, але у англо-американських військ була більш просте завдання, тому що до часу відкриття фронту у гітлерівських військ в тому районі були зібрані не найкращі війська і боєздатність їх була на низькому рівні. Основним, як і раніше залишався радянсько-німецький фронт, обстановка сил на якому практично не змінилася.

1945 рік.

На початку січня 1945 року радянські війська почали термінове наступ на німецькі сили. Це було яскравим проявом союзницького боргу перед США і Англією, тому що І. В. Сталін зробив це наступ (до того ж раніше терміну) на прохання У. Черчілля. Прем'єр-міністру Великобританії довелося попросити СРСР про цю допомогу, тому що Гітлер зробив несподіване наступ на західноєвропейському фронті. В результаті цього наступу він сподівався розгромити по частинах англо-американські війська і спробувати укласти з Англією і США сепаратний мир, за допомогою якого він зміг би спрямувати всі свої сили проти СРСР, і таким чином, можливо, змінити хід війни. Американці і Англійці настільки не очікували цього наступу, що панічно бігли в західному напрямку. З великими труднощами, після введення додаткових сил, їм вдалося зупинити просування німецьких сил в сторону Ла-Маншу. І в цей момент почали наступ наші війська. Це змусило Гітлера терміново перекинути частину сил на зустріч військам СРСР.

З 4 по 11 лютого 1945 року відбулася Кримська конференція керівників трьох союзних держав - СРСР, США і Великобританії. На цій конференції були розглянуті деякі питання, серед яких найбільшу увагу було приділено німецької проблемі післявоєнного устрою. Позиції трьох держав помітно розходилися, але все ж вдалося досягти узгоджених рішень майже з усіх аспектів цієї проблеми. США і Англія виступали за роздроблення післявоєнній Німеччині, після чого вони могли б легко розвивати там свої монополії. Радянський Союз не прийняв пропозицій на цей рахунок.

Порушувалося питання про стягування репарацій з Німеччини. Делегації СРСР і США погодилися, що сума репарацій повинна становити 20 млрд. Доларів, з яких 50% йде Радянському Союзу. Однак англійці не погодилися з цим. З їх вини це питання залишилося не вирішеним до кінця.

Навесні 1945 року розвивалася велика політична гра західних союзників СРСР навколо Берліна. Вони мріяли про те, що зможуть взяти Берлін першими і тим самим звернути свої дії, як вирішальні в боротьбі проти спільного ворога, щоб надалі легше було вести політичну боротьбу з Росією. Але союзники не могли б цього зробити, навіть якби і спробували, тому що їх сили були набагато далі від Берліна, ніж сили Радянського Союзу, і англо-американські війська на Берлінському напрямку не встигли б зосередитися для вторгнення в Берлін.

Велика політична гра західних союзників СРСР навколо Берліна була остаточно зірвано, коли радянські війська провели Берлінську операцію, в результаті якої вже 1 травня на рейхстагом розвивався радянський прапор.

Підсумки Війни.

Після перемоги на гітлерівською Німеччиною закріпилися політичні позиції СРСР, як миролюбної держави. У багатьох країнах після Другої світової війни почали набирати силу визвольні рухи. Народ звільняв свої нації від колоніального ярма і домагався незалежності своїх країн.

Міцно закріпилися кордони нашої держави. А після поразки Японії в 1945 році, до нас повернулися території Курильських островів і Південного Сахаліну, мова про повернення яких, в разі поразки Японії, піднімалася ще на Кримській конференції на початку 1945 року.

За офіційними даними війна принесла економіці СРСР величезної шкоди. Окупанти зруйнували і розграбували 1710 міст і селищ, спалили понад 70 тисяч сіл. Вони знищили, повністю або частково, близько 32 тис. Промислових підприємств, 65 тис. Км залізничних шляхів, розграбували 98 тис. Колгоспів, близько 5 тис. Радгоспів і машинно-тракторних станцій, знищили десятки тисяч лікарень, шкіл, технікумів, вузів і бібліотек . Історія не знала такого масового варварства і нелюдяності, які творили на нашій землі фашистські загарбники. Країна втратила близько 30% свого національного багатства. На фронтах і у фашистській неволі загинуло (за офіційними даними) понад 20 млн. Російських людей.

Контрольні питання до теми № 12:

1. Що являв собою план «Барбаросса»? 2. Яка битва стала переломним моментом для СРСР у Другій світовій війні? 3. Чому країни антигітлерівської коаліції зволікали з відкриттям Другого фронту в Європі? 4. Які питання розглядалися на Кримської конференції керівників трьох союзних держав - СРСР, США і Великобританії? 5. Який матеріальний і соціальний шкоди принесла Росії Друга світова війна? 6. Розкажіть про містах-героях Другої світової війни. 7. Що для вас означає День перемоги - 9 травня?

Рекомендована література до теми № 12:

1. Барсенков А.С., Вдовін А.І., Воронкова С.В .. История России XX- початку XXI століття. УП. / Мілов Л.В. М., 2006 - 939c.

2. Друга світова війна. Актуальні проблеми. М., 1995.

3. Кисельов А.Ф. Новітня історія батьківщини XX століття .Учеб. для вузів. В 2х т. Т.2. / Щагін Е.М., Тюкавкін В.Г., Лубков А.В. та ін.; Під ред. Кисельова А.Ф., Шагіна Е.М.- М .: ВЛАДОС, 2002.

4. Історія Батьківщини: навчальний посібник для студентів вузів / Відп. ред. проф. В.Н. Шевельов. Ростов н / Д: Фенікс, 2007.

5. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

6. Орлов А.С. Історія України: навч. для вузів. / Георгієв В.А., Георгієва Н.Г. та ін - М .: Проспект, 2006.

Тест до теми № 12

1. Що являв собою план «Барбаросса»: А. План захоплення Польщі та інших країн Східної Європи; Б. План блискавичної війни і завоювання СРСР; В. План підкорення країн Азії і Африки. 2. Які країни входили до антигітлерівської коаліції: А. Італія, Японія, Польща; Б. Англія, США, Франція; В. Англія, США, СРСР. 3. У якій битві Німеччина зазнала нищівної поразки, що стало переломним моментом для СРСР під час Другої світової війни: А. У Сталінградській битві; Б. У битві під Севастополем; В. В Курській битві. 4. В якому році було відкрито другий фронт: А. в 1942 році; Б. в 1943 році; В.в 1944 році. 5. На території якої країни було відкрито другий фронт: А. На території Польщі; Б. На території Німеччини; В. На території Франції.

4.13. Тема 13: СРСР в 1945 - 1985 рр

Прихід до влади М.С. Хрущова

Після смерті Сталіна найбільш впливовими політичними фігурами в керівництві стали Маленков, Берія і Хрущов. Рівновага була вкрай неустойчівим.В вересні 1953 р М.Хрущов був обраний Першим секретарем ЦК КПРС. У пресі почали з'являтися статті про шкоду культу особистості. Парадоксальним було те, що їх автори посилалися на роботи Сталіна, заявляючи, що він був противником культу. У реальній політиці намітився поворот. І цей поворот необхідно було підкріпити рішеннями економічного характеру. В серпня 1953 року на сесії Верховної Ради СРСР Маленков вперше поставив питання про поворот економіки обличчям до людини, про першочергової уваги держави до добробуту народу через прискорений розвиток сільського господарства і виробництва предметів споживання. «Тепер на базі досягнутих успіхів у розвитку важкої промисловості у нас є всі умови для того, щоб організувати крутий підйом виробництва предметів народного споживання». Передбачалося різко змінити інвестиційну політику, значно збільшити фінансову "підживлення" галузей нематеріального виробництва, орієнтованих на випуск товарів для народу, звернути особливу увагу на сільське господарство, залучити до виробництва товарів народного споживання машинобудівні заводи та підприємства важкої промисловості. Так було взято курс на соціальну переорієнтацію економіки, який досить швидко став втілюватися в конкретні товари, гроші, жілье.Вибор нового політичного шляху вимагав зміни орієнтирів в економіці. Однак тоді ніхто в політичному керівництві країни не брав під сумнів принципи командно-адміністративної системи. Йшлося про подолання її крайностей, таких, як майже повна відсутність матеріального стимулювання трудящих, відставання в масовому впровадженні науково-технічних досягнень у виробництво. Як і раніше панувало неприйняття ринку, товарно-грошових відносин, а переваги соціалізму розглядалися як щось раз і назавжди дане, здатне саме по собі забезпечити розвиток і процвітання. Сільське господарство: На першому місці серед народногосподарських проблем стояло аграрне виробництво. Хрущов, треба віддати йому належне, за походженням, та й по інтересам, завжди був ближче до потреб селян, ніж будь-хто з інших вищих політичних керівників. На Пленумі ЦК Хрущов виступив із серією важливих для того часу пропозицій по розвитку сільського господарства. З позицій сьогоднішнього дня вони можуть здатися недостатніми, але тоді вони мали чимале значення. Були збільшені закупівельні ціни на сільгосппродукцію, введено авансування праці колгоспників (до цього розплата з ними вироблялася лише один раз на рік) і т.д.Хрущев засудив практику існування слабких господарств за рахунок передачі їм коштів сильних, критикував роздутий управлінський апарат, недостатню допомогу міста сільському господарству. Початок трохи заохочуватися розведення селянами птаха, дрібної домашньої худоби. У багатьох господарствах з'явилися корови, що було немислимо для колгоспника ще рік назад.Висказанние ідеї, прийняті постанови могли дати віддачу лише кілька років тому. А поправляти зернове господарство було потрібно негайно. Вихід знайшли в освоєнні цілинних і перелогових земель. Це був яскраво виражений екстенсивний варіант розвитку. Придатні землі знаходилися на території Казахстану, Південного Сибіру, ​​в Поволжі, на Уралі, на Північному Кавказі. Серед них найбільш перспективними виглядали Казахстан, Урал і Сибір. Сама ідея освоєння цих земель була не новою. Думки про можливість їх використання висловлювалися ще на початку століття. Особливістю середини 50-х років - відродження масового ентузіазму, особливо серед молоді. Зміни повільно, але неухильно йшли в країні, викликаючи в мільйонів молодих людей щире бажання внести свій особистий вклад у зміцнення матеріальних основ радянського общества.К Навесні 1954 року на казахстанської цілині було організовано понад 120 радгоспів. Первоцелинникам доводилося жити в наметах, в умовах бездоріжжя, зміни жорстоких холодів і виснажливої ​​спеки. Цілодобова робота в період посівної і збиральної змінювалася в період щодо короткого відпочинку будівельними роботами. Перші результати цілинного епопеї не могли не вселяти оптимізму. У 1954 р цілина дала понад 40 відсотків валового збору зерна. Збільшилося виробництво м'яса, молока. Все це дозволило дещо поліпшити продовольче постачання населенія.1956 рік - рік ХХ з'їзду - виявився дуже сприятливий для сільського господарства країни. Саме цього року позначився великий успіх на цілині - врожай був рекордним. Хронічні в попередні роки труднощі з хлібозаготівлями, здавалося, почали йти в минуле. Та й у центральних районах країни колгоспники, урятовані від найбільш гнітючих кайданів сталінської системи, що нагадувала найчастіше державне кріпацтво, отримали нові стимули до праці, збільшилася частка грошової оплати їх праці. У цих умовах в Наприкінці 1958 року з ініціативи М. С. Хрущова приймається рішення про продаж сільськогосподарської техніки колгоспам. Справа в тому, що до цього техніка знаходилася в руках машинно-тракторних станцій (МТС). Колгоспи мали право купувати тільки вантажні автомобілі. Така система склалася з кінця 20-х років і була наслідком глибокої недовіри до селянства в цілому, якому не дозволено було володіти сільгосптехнікою. За використання техніки колгоспи повинні були розплачуватися з МТС натуроплатой.Продажа технікиколгоспам позитивно позначилася на сільськогосподарському виробництві далеко не відразу. Велика частина їх виявилася не в змозі відразу купити і виплачувала гроші в розстрочку. Це спочатку погіршило фінансове становище значної частини колгоспів і породило відоме невдоволення. Іншим негативним наслідком була фактична втрата кадрів механізаторів і ремонтників. до цього зосереджений в МТС За законом вони повинні були перейти в колгоспи, але це означало для багатьох з них зниження життєвого рівня, і вони знаходили собі роботу в районних центрах, містах. Ставлення до техніки погіршилося, так як колгоспи не мали, як правило, парків і укриттів для її зберігання в зимовий час, та й загальний рівень технічної культури колгоспників був ще нізок.Будучі з візитом в США в 1959 р Хрущов побував на полях американського фермера , який вирощував гібридну кукурудзу. Хрущов був буквально полонений нею. Він прийшов до висновку, що підняти «м'ясну цілину» можна, лише вирішивши проблему кормовиробництва, а та в свою чергу спирається в структуру посівних площ. Замість травопілля треба перейти до широких і повсюдних посівів кукурудзи, яка і зерно дає, і зелену масу на силос. Хрущов з великим завзяттям став упроваджувати кукурудзу в радянське сільське господарство. Її просували аж до Архангельської області. Це було наругою не тільки над віковим досвідом і традиціями ведення селянського сільського господарства, а й над здоровим глуздом. Разом з тим покупка гібридних сортів кукурудзи, спроба впровадження американської технології її обробітку в тих районах, де вона могла дати повноцінний зростання, сприяли збільшенню зерна і корму для худоби, дійсно допомагали справитися з проблемами сільського господарства. Промисловість. СРСР перетворився в могутню промислову державу. Наголос як робився на виробництво, що склало до початку 60-х років 3/4 загального підйому промислового виробництва. Особливо швидко розвивалися промисловість будматеріалів, машинобудування, металообробка, хімія, нафтохімія, електроенергетика. Обсяг їх виробництва виріс у 4-5 раз.Предпріятія групи «Б» (перш за все легка, харчова, деревообробна, целюлозно-паперова промисловості) розвивалися значно повільніше. Однак і їх зростання було дворазовим. В цілому середньорічні темпи промислового виробництва в СРСР перевищували 10 відсотків. Настільки високих темпів можна було досягти, тільки активно використовуючи жорсткі методи адміністративної економіки. Керівники СРСР були впевнені, що темпи промислового зростання країни будуть не тільки високими, але і зростаючими. Висновки західних економістів про неминуче «загасання» темпів у міру зростання економічного потенціалу СРСР відкидалися як спроби судити про соціалізм за аналогією з капіталізмом. Теза про розвиток народного господарства в СРСР (перш за все промисловості) міцно ввійшов у політичну пропаганду і суспільні наукі.Несмотря на підведення машинної бази під народне господарство, її науково-технічний рівень починав відставати від потреб часу. Високий був питома вага робітників і селян, зайнятих важкою ручною і малокваліфіковану працю (у промисловості - 40 відсотків, у сільському господарстві - 75 відсотків). Ці проблеми обговорювалися на пленумі ЦК в 1955 р, на якому було визначено курс на механізацію та автоматизацію виробництва. Через кілька років було названо і головну ланку, схопивши за який, сподівалися витягнути весь ланцюг науково-технічної революції - хімія. Форсоване розвиток хімічної промисловості обгрунтовувалося посиленням її ролі в створенні матеріально-технічної бази комунізму. Науково-технічний процес. Однак символом науково-технічного прогресу СРСР став штурм космосу. У жовтні 1957 був запущений перший штучний супутник Землі. Потім космічні ракети понесли в космос тварин, облетіли Місяць. А в квітні 1961р. в космос ступив людина, перша людина планети, радянська людина - Юрій Гагарін. Підкорення космосу зажадало величезних коштів. За ціною не стояли. У цьому був не тільки науковий, але і військовий інтерес. Вірили, що недалеко той час, коли радянські космонавти як привітні господарі зустрічатимуть у далекому космосі посланців інших країн, у тому числі і США. Здавалося, Радянський Союз надовго і міцно став лідером науково-технічного прогресу человечества.Впечатляющімі для радянських людей, для усього світу стали введення в експлуатацію першого атомного криголама «Ленін», відкриття Інституту ядерних досліджень. Безумовно, це були великі події. Але нічого тоді не говорилося про небезпеки, які несе масове освоєння ядерної енергії, про необхідність найсуворішого дотримання технологічної дисципліни, підвищення рівня безпеки на ядерних об'єктах. Не впізнав радянський народ і про аварію в м Коштом поблизу Челябінська, в результаті якої відбулося зараження радіоактивними речовинами території ряду областей. Сотні людей облучились, понад десять тисяч сільських жителів були відселені з радіоактивної зони, хоча десятки тисяч сільських жителів продовжували там жити ще довгі десятиліття. Спроба реформування народного господарства. У 1957 року починаються спроби реформ управління народним господарством. Інститути, які надцентралізовану галузеві міністерства, на думку Хрущова, були не в змозі забезпечити швидке зростання промислового виробництва. Замість них засновувалися територіальні управління - ради народного господарства. Сама по собі ідея децентралізації управління економікою для такої величезної країни спочатку зустріла позитивні відгуки. Однак у характерному для адміністративно-командної системи дусі ця реформа підносилася її авторами як чудодійний одномоментний акт, здатний докорінно змінити економічну ситуацію в країні: зруйнувати відомчу монополію, наблизити управління до місць, підняти їхню ініціативу, збалансувати економічний розвиток республік, регіонів, зміцнити усередині їх господарські зв'язки, в результаті - прискорити економічний розвиток. Управління ж оборонною сферою економіки залишалося централізованим. Можливі сумніви щодо реформи не висловлювалися, оскільки вона виходила від самого Хрущева.Следует сказати, що організація раднаргоспів дала певний ефект. Скоротилися безглузді зустрічні перевезення вантажів, закривались сотні дублювали один одного дрібних виробничих підприємствах різних міністерств. Вивільнені площі були використані для виробництва нової продукції. Прискорився процес технічної реконструкції багатьох підприємств: за 1956-1960 рр. було введено в дію в три рази більше нових типів машин, агрегатів, приладів, ніж у попередню п'ятирічку. Відбулося істотне скорочення адміністративно-управлінського персоналу на проізводстве.Однако кардинальних змін у розвитку економіки не відбулося. Підприємства замість дріб'язкової опіки міністерств отримали дріб'язкову опіку раднаргоспів. До підприємства, до робочого місця реформа не дійшла, та й не могла дійти, бо не була навіть зорієнтована на це. Незадоволені були і господарські вищі керівники міністерств в столиці, які втрачали чималу частину свого, уже звичного власті.Вместо пошуків матеріальної зацікавленості кожного працівника в результатах своєї праці були проведені зміни в нормуванні і оплаті. Результатом цього стало значне скорочення робітників, які працювали на основі відрядної оплати, і зростання числа почасових. І без того невисокі матеріальні стимули до праці стали різко знижуватися. Обіцянки ж, багаторазово повторювані з високих трибун, про зростання заробітної плати приводили до того, що робочі в масовому порядку стали подавати заяви про те, що «заробітна плата повинна бути підвищена всім без винятку, як це говорив Хрущов». Стала одержувати поширення «виводіловкі», тобто підгонка заробітної плати до певного рівня. Виник новий рух - бригади комуністичної праці.Члени цих бригад намагалися впровадити комуністичні методи у своє повсякденне життя, проводити разом вільний час, підвищувати свій загальноосвітній, технічний і професійний рівень. Найбільший успіх цивільний сектор економіки мав на напрямі житлового будівництва. У масового житлового будівництва не вели, в інші періоди просто не будували житла. Війна позбавила даху мільйони родин, люди жили в землянках, в бараках, в комуналках. Отримати окрему впорядковану квартиру для багатьох були майже не збутової мрією. Темпів, якими велося житлове будівництво в першій половині 60-х років, наша країна не знала не до, ні після цього періода.XXI з'їзд - ще одна спроба радикального прискорення. Реформа, зроблені зміни привели до замішання в управлінському апараті, збоям у виконанні шостого п'ятирічного плану. Однак визнати це і вносити необхідні корективи керівництво країни не стало. Було знайдено інше рішення: замінити п'ятирічний план на 1956-1960 рр. семирічним планом на 1959-1965 рр. Тоді «недостача» перших років п'ятирічки покриється новими планами. Як обгрунтування даної міри приводилися масштаби господарства, необхідність встановлення тривалої перспективи економічного планування. Хоча в семирічному плані говорилося про необхідність зробити вирішальний ривок забезпечення народу житлом, продуктами споживання, його основні ідеї, як і раніше, полягали в незмінному випереджальному розвитку капіталомістких галузей групи «А». Ставилися явно нереальні завдання повної механізації будівельної індустріі.Ставілась завдання - в найкоротші терміни наздогнати і перегнати найбільш розвинуті капіталістичні країни по виробництву продукції на душу населення. Заглядаючи в майбутнє, Хрущов прикидав, що це станеться приблизно в 1970 году.Важнейшім внутрішньополітичною подією досліджуваного періоду був і XXII з'їзд КПРС. На ньому була прийнята нова програма партії. XXII з'їзд КПРС був одночасно і тріумфом усієї політики, пов'язаної з ім'ям М. С. Хрущова, і початком його кінця. В ході його роботи і рішеннях відбилася вся суперечливість епохи: реальні досягнення процесу десталінізації, певні успіхи економічного розвитку і фантастичні, утопічні плани, кроки до демократизації внутріпартійного життя, різке посилення культу особи самого Хрущева.Для побудови комунізму передбачалося вирішити триєдине завдання: в області економічної - побудувати матеріально-технічну базу комунізму (тобто вийти на перше місце в світі по виробництву продукції на душу населення; досягти найвищої у світі пр тивність праці; забезпечити найвищий в світі життєвий рівень народу); в області соціально-політичної перейти до комуністичного самоврядування; в область духовно-ідеологічної - виховати нового, всебічного розвиненої людини. Історичні рамки програми КПРС були в основному обмежені двадцятьма роками. Холодна війна. На початку 60-х років образ комунізму в масовій свідомості асоціювався з конкретними великими соціальними програмами. Соціальні програми-зобов'язання зводилися до наступного: по-перше, вирішити продовольче питання, повністю забезпечивши народ якісними продуктами раціонального і безперебійного харчування; по-друге, повністю задовольнити попит на предмети широкого вжитку; по-третє, вирішити житлове питання, забезпечивши кожній родині окрему впорядковану квартиру; нарешті, ліквідувати малокваліфіковану і важка ручна праця в народному господарстві. У цих завданнях нічого утопічного був. Вони стали такими після встрявання СРСР в новий тур небаченої колись гонки озброєння, яка вирішила їх матеріальної бази. Великий вплив справила на міжнародні відносини "холодна війна». Після закінчення Другої світової війни довіру один одному союзників по антигітлерівській коаліції стало невблаганно танути. Зростання впливу Радянського Союзу в Східній Європі і освіту там урядів на чолі з комуністами, перемога китайської революції, наростання антиколоніального визвольного руху в Південно-Східній Азії призвели до нової розстановки сил на світовій арені, до поступової конфронтації між учорашніми союзниками. Самим гострим зіткненням двох сил на початку 50-х років став корейський конфлікт. Він показав, як легко "холодна війна" може перерости в збройне зіткнення. Нове керівництво нашої країни продемонструвало прагнення динамізму зовнішньої політики. Воно зробило ряд поїздок за кордон з метою встановлення особистих контактів з лідерами дружніх стран.Важной віхою в зміцненні відносин між соціалістичними державами було створення Організації Варшавського Договору - Союзу, який проголосив своєю метою проведення оборонної політики. Торкнулася відлига і відносини нашої країни з країнами Заходу. Було укладено договір про колективну безпеку в Європі за участю США. Піком між Сходом і Заходом з'явився «карибська криза», викликаний розміщенням Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі. Криза, що поставила світ на межу ядерної катастрофи було залагоджено за допомогою переговорів і досягнутих на них компромісів. Після цієї кульмінації «холодної війни» почався повільний процес поліпшення відносин між Сходом і Заходом. Відлига. Відлига в міжнародних відносинах була реальною і дозволила людям багатьох країн по-іншому поглянути один на одного. У розвитку культури в кінці 50-х - початку 60-х рр. виявлялися суперечливі тенденції. Загальний підхід до культурному середовищі відрізнявся колишнім прагненням поставити її на службу адміністративно-командної ідеології. Але сам процес оновлення не міг не викликати пожвавлення культурного життя. У той же час Хрущов досить чутливо відчув необхідність проведення реформ в одному з головному ланок культури - в школі: термін навчання в середній школі був збільшений до 11 років, а з дев'ятого класу учні повинні були освоювати виробничі спеціальності. Ні матеріальної бази, ні викладацьких кадрів для цього не існувало. Важливу роль у духовному житті зіграло деяке розкріпачення в історичній науці. Безсумнівним було і пожвавлення в художній культурі. Виникли нові літературно-художні журнали: «Юність», «Молода гвардія». У Москві відкрився новий театр «Современник», який привернув увагу не тільки актуальними постановками, але і грою багатьох акторів. У побут людей входило телебачення. Однак суперечливість культурної політики давала себе знати в тому, що деякі твори приймалися Хрущовим і рядом діячів культури в багнети. Політичне керівництво країни на початку 60-х рр. прагнуло утримати культуру в жорстких рамках. Але все ж пробивалися сміливі, високохудожні, пройняті правдою і громадянськості твори. Були надруковані документальні повісті і спогади, розікрали жахи незаконних репресій, нелюдського побуту сталінських таборів. Наростання кризових явищ в країні в 70 - ті роки. 1962-1964 рр. залишилися в пам'яті багатьох людей як роки внутрішніх негараздів і зростання напруженості. Погіршився продовольче постачання зростаючого міського населення. Ціни виявилися замороженими. Причиною цього було різке підвищення закупівельних цін, які стали обганяти рознічние.Сімпатіі простих людей до Хрущова стали слабшати. Осені 1963 вибухнула нова криза. У магазинах зник хліб, тому що цілина нічого не дала. З'явилися талони на хліб. Підвищення цін, поява нових дефіцитів було відображенням наростання кризових явищ в економіці країни в цілому. Темпи зростання промисловості стали сповільнюватися. Сповільнилося технічний прогрес. Виявилися збої в роботі промисловості Хрущов і його оточення намагалися виправити шляхом дрейфу до відтворення централізованої бюрократичної командно-адміністративної системи сталінського тіпа.Утрата Хрущовим особистої популярності, підтримки з боку партійно-господарського апарату, розрив з чималою частиною інтелігенції, відсутність зримих змін у рівні життя більшості трудящих зіграли фатальну роль. Природно, що при невдачі вся політична відповідальність падала на людину, який обіймав перший пост в партії та уряді. Хрущов був приречений на відставку. Все це допомогло партійно-державної номенклатури без будь-яких суспільних потрясінь позбутися Н.С.Хрущева. Він був знятий з усіх посад і відправлений на пенсію. Першим секретарем ЦК став Л.І. Брежнєв.Нові уряд приймає рішення про початок нових економічних реформ. Перші кроки реформи 1965 р вселяли надії. Прискорився економічне зростання. Восьма п'ятирічка, яка збіглася за часом з проведенням реформи, виявилася по ряду найважливіших економічних показників виконаною. Але до початку 70-х рр. сутність реформи виявилася спотворена настільки, що вона фактично перестала діяти. Головними причинами, що призвели до неуспіху реформи, були небажання більшості лідерів адміністративно-командної економіки відмовитися від звичних методів управління, чому супроводжувало згортання боязких перетворень в політичній сфері.

Контрольні питання до теми № 13:

1. Чому кукурудза була названа «царицею полів»? 2. Чому в СРСР робився наголос на розвиток промислового сектора економіки? 3. Якими були найзначніші досягнення НТР в СРСР? 4. Що таке Організація Варшавського договору? Які країни туди входили? 5. Що стало причиною наростання кризових явищ в країні в 70 - ті роки? 6. Що стало причинами «холодної війни?

Рекомендована література до теми № 13:

1. Барсенков А.С., Вдовін А.І., Воронкова С.В .. История России XX- початку XXI століття. УП. / Мілов Л.В. М., 2006 - 939c.

2. Геллер М., Некріч А. Утопія при владі. Історія Радянського Союзу з 1917 р до наших днів. М., 1995.

3. Кисельов А.Ф. Новітня історія батьківщини XX століття .Учеб. для вузів. В 2х т. Т.2. / Щагін Е.М., Тюкавкін В.Г., Лубков А.В. та ін.; Під ред. Кисельова А.Ф., Шагіна Е.М.- М .: ВЛАДОС, 2002.

4. Історія Батьківщини: навчальний посібник для студентів вузів / Відп. ред. проф. В.Н. Шевельов. Ростов н / Д: Фенікс, 2007.

5. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

6. Орлов А.С. Історія України: навч. для вузів. / Георгієв В.А., Георгієва Н.Г. та ін - М .: Проспект, 2006.

7. Політична історія: Росія - СРСР - Російська Федерація. М., 1996.

8. Щетинов Ю.А. Історія Росії. XX століття: навчальний посібник. М., 1999..

Тест до теми № 13

1. Коли Н.С. Хрущов прийшов до влади: А. у вересні 1953 року, Б. в січні 1953 року, В. в травні 1953 року. 2. Яким способом Н.С. Хрущов хотів підняти продуктивність тваринництва в сільському господарстві: А. Системою травопілля; Б. Впровадженням посадки полів з кукурудзою, вирішивши тим самим проблему кормовиробництва; В. екстенсивним методом, тобто шляхом збільшення поголів'я худоби. 3. Чим був викликаний «карибська криза»: А. Гонкою озброєння країн Карибського моря; Б. Розміщенням СРСР ядерних ракет на Кубі; В. Політикою проведеної США. 4. Метою Організації Варшавського договору було: А. Проведення оборонної політики; Б. Проведення Гонки озброєння; В. Проведення політики міжнародного врегулювання конфліктів. 5. Після відставки Н.С. Хрущова, пост генерального секретаря ЦК КПРС займає: А. Андропов; Б. Брежнєв; В. Черненко. 4.14. Тема № 14: СРСР і Російська федерація в 1985 - 2008 рр Перебудова. 10 березня 1985 року в пост Генерального секретаря ЦК КПРС був обраний М.С. Горбачов. Нове керівництво країною ставить перед собою мету вивести суспільство з колишнього, застійного стану і повести країну до демократії. Перебудова мала своєю метою не трансформацію системи, а перехід до нового, гуманного соціалізму.На початкових етапах горбачовських перетворень в 1985 - 1988 рр. стрижнем демократизації суспільного життя стала «гласність». В обстановці гласності та погіршення економічної ситуації набирав обертів процес радикалізації політичних сил. Першим кроком на шляху політичної реформи стала зміна структури вищих органів влади та державного управління країни, зміна виборчої системи, перш за все введення виборів на альтернативній основе.Так, в березні 1990 року на черговому з'їзді народних депутатів М.С. Горбачов обирається Президентом СРСР.

Соціально-політична і економічна кризи в країні. Розпад СРСР. Освіта СНД.

За 1990 рік Радянський Союз змінився до невпізнання. Набрав чинності процес суверенізації республік, який отримав назву «Парад суверенітетів». Звільнення республік від диктатури Центру, що стало прологом остаточного розпаду СРСР, не було випадковим явищем.

В основі процесу суверенізації лежали причини історичного порядку, і перш за все небажання союзного Центру в належній мірі враховувати інтереси і потреби республік і регіонів. Перебудова так і не торкнулася національних проблем, національно-державного устрою Радянського Союзу. Керівництво країни як і раніше ігнорував глибину національних протиріч, етнокультурних відмінностей народів.

Першим кроком на цьому шляху має стати регіональний госпрозрахунок, ідея якого отримала підтримку на Х1Х партконференції КПРС. Однак спроба Прибалтійських республік забезпечити правову конституційну основу цього сміливого на той час експерименту була рішуче припинена Центром. У листопаді 1988 Верховна Рада Естонської РСР проголосила Декларацію про суверенітет Естонської РСР, яка встановлювала верховенство законів Естонії, республіканську власність на землю, надра, природні багатства, основні засоби виробництва в промисловості.

Протидія Центру вже не змогло зупинити розпочатий процес. В початку 1989 р Литовський «Саюдіс» ( «Згода») заявив, що його вищою метою є відновлення «незалежного та нейтрального Литовської держави, існуючого в демілітаризованій зоні». В кінці цього ж року Верховна Рада Азербайджанської РСР приймає Закон про суверенітет і оголошує азербайджанський мову державною.

За лічені місяці всі союзні і більшість автономних республік прийняли декларації про свій суверенітет, про верховенство республіканських законів над союзними. Республіки оголосили себе власниками землі, надр. Частина з них прийняла закон про державну мову, заявила про створення власних армій, своєї валюти. Узбецька РСР перша порушила монополію союзного Центру на інститут президентства. Першим президентом республіки став Іслам Карімов. На карті з'явилися нові назви - Молдова, Білорусь, Киргизстан. Парламент Киргизької РСР не тільки змінив назву республіки (Республіка Киргизстан), але і назва столиці (Бішкек замість колишнього - Фрунзе).

Найважливішим результатом розпаду СРСР і становлення нових суверенних республік стало помітне переміщення політичної влади з Центру в республіки. Разом з тим посилилася нестабільність в республіках: почастішали спроби вирішувати спірні проблеми насильницьким шляхом, росла недоброзичливість до національних меншин. Так, зіткнувшись з розколом всередині республіки, нові грузинська влада на чолі з З. Гамсахурдіа скасував Південно-Осетинської автономну область. В кінцевому підсумку утворився небезпечний осередок соціальної напруженості, з часом переріс у військове протистояння.

Найважливішою подією весни 1990 року, які надали вплив на подальший хід подій в країні, розвиток процесів суверенізації республік з'явилися вибори в республіканські і місцеві Ради. Їх підсумком стало вибори народних депутатів республік і переміщення влади з Центру на місця, створення республіканських законодавчих органів. На першому з'їзді народних депутатів, 12 червня 1990 року, основним стало питання про російський суверенітет. Була прийнята Декларація про державний суверенітет Російської Федерації.

Після виборів в республіканські і місцеві Ради в країні склалася нова ситуація. Символом всіх змін стало обрання Б.Н. Єльцина Головою Верховної Ради Росії. До цього часу Б.М. Єльцин став найпопулярнішим політиком в країні.

1991 рік виявився переломним в історії країни. До літа ситуація у всіх сферах життя характеризувалася як кризова. Більшість населення на березневому референдумі, сказавши «так» збереженню єдиної батьківщини, висловилося проти збереження старої державної влади. Авторитет апарату КПРС стрімко падав. Перемога 12 червня 1991 року першому ж турі президентських виборів в РРФСР Б.М. Єльцина також свідчила про розхитуванні основ старого ладу. Країна розвалювалася. Народ вимагав глибоких реформ. В умовах, що склалися силове зіткнення ставало неминучим.

Серпневий путч. ГКЧП.

У квітні 1991 року на Пленумі ЦК КПРС 45 перших секретарів обкомів з 75 зажадали звільнення Горбачова з посади Генерального секретаря КПРС. М.С. Горбачов зміг зберегти свою посаду лише завдяки досягнутій 23 квітня в Ново-Огарьово домовленості з лідерами дев'яти республік про підписання в найближчому майбутньому нового союзного договору суверенних держав.

Заплановане на 20 серпня 1991 р підписання нового союзного договору підштовхнуло консерваторів на рішучі дії. Згідно секретної домовленості М.С. Горбачова з Б.Н. Єльциним і Президентом Казахстану Н. Назарбаєвим, про яку стало відомо голові КДБ В. Крючкову, після підписання договору передбачалося замінити прем'єр-міністра СРСР В. Павлова - Н. Назарбаєвим. Така ж доля чекала міністра оборони, самого Крючкова і ряду інших високопоставлених осіб.

У ніч на 19 серпня 1991 р. Президент СРСР М.С. Горбачов, котрий у цей час на відпочинок в Форосі, в Криму, був насильно відсторонений від влади. Група високопоставлених чиновників, у яку входили віце-президент Г. Янаєв, голова КДБ В. Крючков, міністр оборони Д. Язов, прем'єр-міністр В. Павлов, утворила Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР (ГКЧП). У зверненні «До радянському народові» ГКЧП оголошував себе істинним захисником демократії та реформ, обіцяв в найкоротші терміни облагодіяти всі верстви суспільства, від пенсіонерів до підприємців.

Головні події розгорнулися в Москві. 19 серпня в столиці були введені танки і бронетранспортери, які перекрили основні магістралі міста. Була оголошена комендантська година. До вечора 19 серпня десятки тисяч москвичів кинулися до Будинку Рад РРФСР ( «Білому дому»), де знаходилися члени Верховної Ради Української РСР на чолі з Президентом Б.М. Єльциним, щоб захистити і підтримати російське керівництво. Що вийшли на вулицю люди зіграли непередбачену путчистами вирішальну психологічну роль. Протистояння беззбройних людей і військової техніки не обійшлося без жертв.

Тільки три дні ГКЧП зміг протриматися при владі. У зриві змови величезну роль зіграла позиція керівництва Російської Федерації. У своєму зверненні до громадян Росії 19 серпня Президент РРФСР Б. М. Єльцин, Голова Радміну РРФСР І.Сілаев, Голова Верховної Ради республіки Р. Хасбулатов закликали населення підтримати законно обрані органи влади і використовувати в боротьбі з змовниками різні форми громадянського протесту. Указом Президента РРФСР діяльність ГКЧП визнавалася незаконною, а його накази - що не підлягають виконанню.

Таким чином, всі органи виконавчої влади СРСР перейшли в підпорядкування російського президента. Змовники були арештовані і згодом притягнуті до суду. Указом Президента від 23 серпня діяльність КПРС на території Росії скасовувалася. З цього дня КПРС перестала існувати як правляча державна структура. В результаті була ліквідована сама основа старої системи.

Серпневі події прискорили остаточний розпад Радянського Союзу. 25 серпня 1991 року уряд України проголосив незалежність і утворення самостійної української держави. З кінця серпня по жовтень майже всі республіки (за винятком Казахстану і Росії) проголосили свою державну незалежність і дистанціювалися від Москви.

8 грудня 1991 у резиденції «Вискули» в Біловезькій пущі Президент Росії Б.М. Єльцин, Президент України Л.М. Кравчук і Голова Верховної Ради Білорусі С.С. Шушкевич, уклали угоду про утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

21 грудня на зустрічі в Алма-Аті до Співдружності приєдналося ще 8 республік (крім прибалтійських і Грузії). У зв'язку з припиненням існування СРСР 25 грудня 1991 Президент СРСР М.С. Горбачов склав свої повноваження.

Становлення нової російської державності. Соціально-економічні перетворення.

У грудні 1991 р Російська Федерація разом з іншими республіками колишнього Союзу вступила на шлях самостійного існування. Росія скоротилася в своїх геополітичних параметрах, вона виявилася в принципово новому оточенні з заходу і півдня і втратила ряд важливих морських портів, військових баз, курортів. З'явився анклав - Калінінградська область, відокремлена від Росії Білоруссю та Литвою. Росія як би віддалилася від Європи, стала ще більш північної і континентальної країною.

У нових умовах перед Російською Федерацією відкривалися різні варіанти розвитку. Однак основний напрямок було очевидно. Воно визначалося загальносвітовим рухом до постіндустріального суспільства, що на практиці означало корінне технологічне переоснащення економіки з одночасною перебудовою її структур, переорієнтацію господарства на наукомісткі галузі, демілітаризацію життя країни. Російське керівництво стало перед питанням, в найкоротші терміни і з мінімальними втратами перейти до ринкового господарства. У світовій практиці існувало два різних шляхи: повільно - крок за кроком, або через «шокову терапію». Другий, радикальний, метод припускав максимально швидке включення ринкових регуляторів (вільних цін, лібералізацію умов діяльності підприємств на внутрішньому і світовому ринку), рішучу ломку багатьох державних структур.

Вирішальне слово у виборі стратегії економічної політики виявилося за Президентом РФ Б.М. Єльциним, їм був обраний шлях «шокової терапії». На перший план висувалося завдання досягнення макроекономічної стабілізації, тобто рівновагу між платоспроможним попитом (підприємств і населення) і товарною пропозицією. Для цього намічалося одноразова розморожування всіх цін і звільнення доходів, проведення жорсткої бюджетної і грошово-кредитної політики, приватизація державної власності.

Реформи, пов'язані з ім'ям Є. Гайдара, тривали близько 15 місяців. Їх хід з самого початку став відхилятися від наміченого курсу. Прогнозоване реформаторами п'ятикратне підвищення цін на ділі обернулося підвищенням їх в 100 і більше разів, в результаті чого більшість населення країни опинилося за межею бідності. Уже через два місяці після початку реформ уряд був змушений підняти заробітну плату. За почався підвищенням заробітків навесні 1992 року знову пішов нестримне зростання цін.

У лютому 1992 р Президент Російської Федерації запропонував законодавчої влади зробити вибір: або укласти з виконавчою владою угоду про продовження курсу радикальних реформ, або надати можливість виборцям на референдумі вибрати, кому вручити владу: Президента або парламенту.Боротьба йшла з перемінним успіхом. Верховна Рада на чолі з Р.І. Хасбулатовим все більш активно втручався в справи виконавчої влади. У країні знову виникло двовладдя.

У березні 1993 р боротьба двох гілок влади досягла небезпечних меж. Б.М. Єльцин в телезверненні до громадян Росії оголосив про особливий порядок управління країною «аж до подолання кризи влади», і призначив на 25 квітня 1993 р референдум про довіру Президенту і його проекту Конституції. У країні фактично вводилося президентське правління. Терміново зібрався 26 березня позачергової, 1Х з'їзд народних депутатів звинуватив Президента в перевищенні повноважень і намагався відсторонити його від посади (піддати імпічменту). Однак більшість з'їзду висловилися за довіру президенту; з'їзд погодився на проведення референдуму.

У референдумі 25 квітня 1993 р.прийняв участь близько 64% ​​виборців. З них за довіру Президенту висловилося 58,7%, соціально-економічну політику схвалив 53%. Референдум безумовно зміцнив позиції Президента, однак, його перемога не була абсолютною. Конституційна криза подолана не був.

Відразу після референдуму почалася активна робота з підготовки нової Конституції. Необхідність її прийняття не викликала сумніву. Чинна Конституція РРФСР, прийнята ще в 1978 р, належала іншій історичній епосі і не відображала нових реалій.

Спочатку найбільш спірним в новій Конституції стало питання про форму правління. Питання стояло так: або президентська республіка, сильний Президент, який формує уряд і має в певних обставинах право розпуску парламенту, або парламентська республіка, в якій великими прерогативами користувалася законодавча влада. Іншим каменем спотикання для Конституційної комісії і законодавців стало питання про федеративний устрій Росії. Підписання в Протягом 1992 р з більшістю суб'єктів Російської Федерації федеральних договорів заклало основу її федеративного устрою.

Події «чорного жовтня».

Гостра боротьба законодавчої і виконавчої влади тривали все літо 1993 Конституційний криза брав для країни все більш небезпечний, руйнівний характер. До осені 1993 р Росія виявилася в стані глибокої політичної кризи. Опозиція не приховувала очевидного наміри перетворити Президента в суто церемоніальну фігуру.

Президент зробив рішучий крок: указом № 1400 від 21 вересня 1993 «Про поетапну конституційну реформу в Росії» оголосив про розпуск з'їзду і Верховної Ради і проведення 12 грудня 1993 р референдуму за новою Конституцією і виборів в двопалатні Федеральні збори (Державну Думу і Рада Федерації).

Опозиція перейшла до рішучої атаки на Президента. У ніч на 23 вересня 1993 Надзвичайний Х з'їзд народних депутатів, на якому навіть не було кворуму, прийняв постанову, в якому оголосив дії Б.Н. Єльцина «державним переворотом». З'їзд відсторонив від посади Президента Єльцина і обрав А.В. Руцького виконуючим обов'язки Президента. Міністрами трьох силових відомств - оборони, безпеки та внутрішніх справ було призначено прихильники парламентської опозиції В. Ачалов, В. Баранніков та А. Дунаєв. У країні, таким чином, з'явилися два президента і два силових відомства. Двовладдя набуло небезпечний характер. Протистояння двох сил швидко розросталося протягом наступних десяти днів. Кожна влада діяла за своїм: приймала рішення, розсилала укази. А. Руцькой створює для охорони «Білого дому» озброєний підрозділ, сюди ж звозять зброю і боєприпаси.

1 - 2 жовтня ще існувала можливість мирного розвитку подій. 3 жовтня в центрі Москви на Смоленській площі масові заворушення. Натовп мітингуючих, озброєна палицями і камінням, прорвавши оточення міліції, рушила до «Білого дому». Виступив перед ними А. Руцькой закликав присутніх до штурму мерії і телевізійного центру «Останкіно». Складалася напружена ситуація. У цих умовах вирішальну роль зіграли виступи перед москвичами Е. Гайдара, В. Черномирдіна, які закликали підтримати Президента і виступити на його захист. Взявши на себе всю повноту відповідальності, Б.Н. Єльцин віддав наказ про введення в Москву танкової дивізії і блокаді «Білого дому». До ранок 4 жовтня «Білий дім» був оточений танками. В Україну повертається спека. До 16.00 години Хасбулатов, Руцькой і інші керівники парламенту були заарештовані. В результаті штурму «Білого дому» з обох сторін були жертви. Серед них були і мирні жителі міста.

Ці трагічні події потрясли всю Росію. Вони були по-різному сприйняті різними силами і верствами російського суспільства.

Разом з тим очевидно, що «чорний жовтень» зруйнував систему Рад і радянської влади остаточно. Всенародне голосування по доопрацьованого проекту нової Конституції повинно було дати відповідь на питання, що ж прийде на зміну влади Рад.

Нова Конституції РФ.

12 грудня 1993 відбулися вибори до Ради Федерації і Державної Думи. Одночасно з ними проводився референдум щодо проекту Конституції. Це була не єдина особливість грудневих виборів. Вибори в Державну Думу проводилися за змішаною мажоритарно-пропорційною системою: половина місць розігрувалася за мажоритарною системою (від кожного виборчого округу в парламент потрапляв 1 кандидат-переможець) і половина - за пропорційною системою, що означала розподіл депутатських мандатів між партіями в залежності від кількості поданих за них голосів.

Вибори на багатопартійній основі в Росії проходили вперше після майже 80-річної перерви. Між партіями і блоками розгорнулася справжня передвиборча боротьба за голоси виборців. Прийняття нової Конституції РФ стало найважливішим етапом демократичного оновлення Росії.

Відповідно до нової Конституції, Президент отримав надзвичайно широкі повноваження. Як глава держави він визначає політику, призначає главу уряду, висуває кандидатури суддів до Конституційного Суду. Президент також отримав право розпускати Думу і призначати нові вибори в разі триразового відхилення нею запропонованої Президентом кандидатури прем'єр-міністра. Президента важко піддати імпічменту. У той же час закладений в Конституції правовий механізм системи взаємних стримувань і противаг не дозволяє зробити цю владу абсолютною, встановити одноосібне правління.

Нарешті, питання про територіально-політичної організації суспільства і держави, розмежування предметів ведення між Федерацією і її суб'єктами вирішуються в новій Конституції на основі принципу федералізму. Суб'єкти Федерації мають власну Конституцію або Статут, а також органи влади, що володіють високим ступенем незалежності. Однак суб'єкти Російської Федерації, за Конституцією не мають суверенітетом. Вони позбавлені права на вільний вихід зі складу Російської держави, що цілком відповідає світовій практиці.

Державний лад в Російській Федерації визначено як конституційний, а не громадський. Нова російська Конституція максимально деполітизована, саме тому в ній не визначається суспільний лад. В Конституції заявлено, що Російська Федерація - демократична федеративна правова держава з республіканською формою правління. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в РФ є її багатонаціональний народ. Людина, її права і свободи є, за Конституцією, найвищою цінністю. Визнання людини (а не класу і партії, як це було в старій Конституції) найвищою соціальною цінністю, визнання ідеологічної багатоманітності, політичної багатоманітності та багатопартійності, визнання принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову, визнання приватної власності рівноправною з державною і приватною власністю на землю - все це ставить нову російську Конституцію в один ряд з законодавствами правових держав цивілізованого світу.

Росія на рубежі століть і на початку XXI століття.

В кінці 1999 року Президент РФ Б.М. Єльцин оголосив про складення з себе президентських повноважень. У березні 2000 року президентом Росії обирається В.В. Путін, який переміг уже в першому турі, набравши 53% голосів. У травні було сформовано уряд під головуванням М.Касьянова.

Вже незабаром нове керівництво проводить ряд реформ, покликаних зміцнити вертикаль влади і федералізму. Створюється сім федеральних округів, які очолили повноважні представники Президента. Вони були прирівняні до віце-прем'єрам і заступникам глави Адміністрації Президента РФ. Було поставлено завдання привести місцеві законодавства у відповідність з російською Конституцією.

В пріоритетні напрямки діяльності нового російського керівництва висунулися такі, як:

- Рішення чеченської проблеми;

- Державно-конституційне перетворення країни, пов'язане зі зміцненням ролі федерального центру;

- Досягнення сталого і динамічного розвитку економіки, підвищення рівня життя, скорочення державних витрат;

- Зміцнення міжнародних позицій Росії.

Головною тенденцією внутрішньополітичному житті в 2000 - 2006 рр. був перехід від поліцентричності до моноцентризму. Провідною стала влада Президента.

Росія за час президентства В.В. Путіна стала більш стабільною і економічно сильною країною. Зріс її промисловий потенціал. У кілька разів зросли золотовалютний і стабілізаційний фонд. Посилилися позиції РФ на міжнародній арені.

Контрольні питання до теми № 14:

1. Розкажіть як відбувався розпад СРСР? 2. Які союзні республіки першими заявили про вихід з СРСР? 3. Якою була причина серпневий подій 1991 року? 4. Що послужило поштовхом до кривавих подій «чорного Жовтня»? 5. Чим нова Конституція РФ 1993 року відрізнялася від радянської Конституції у 1978 роки? 6. Яка позиція Росії на міжнародній арені на сучасному етапі розвитку?

Рекомендована література до теми № 14:

9. Барсенков А.С., Вдовін А.І., Воронкова С.В .. История России XX- початку XXI століття. УП. / Мілов Л.В. М., 2006 - 939c.

10. Геллер М., Некріч А. Утопія при владі. Історія Радянського Союзу з 1917 р до наших днів. М., 1995.

11. Кисельов А.Ф. Новітня історія батьківщини XX століття .Учеб. для вузів. В 2х т. Т.2. / Щагін Е.М., Тюкавкін В.Г., Лубков А.В. та ін.; Під ред. Кисельова А.Ф., Шагіна Е.М.- М .: ВЛАДОС, 2002.

12. Історія Батьківщини: навчальний посібник для студентів вузів / Відп. ред. проф. В.Н. Шевельов. Ростов н / Д: Фенікс, 2007.

13. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

14. Орлов А.С. Історія України: навч. для вузів. / Георгієв В.А., Георгієва Н.Г. та ін - М .: Проспект, 2006.

15. Політична історія: Росія - СРСР - Російська Федерація. М., 1996.

16. Щетинов Ю.А. Історія Росії. XX століття: навчальний посібник. М., 1999..

Тест до теми № 14

1. Які республіки найпершими прийняли суверенітет і вийшли з СРСР: А. Прибалтійські Республіки; Б. Казахська і Таджицька Республіки; В. Вірменська і Азербайджанська Республіки. 2. Що таке ГКЧП: А. Державна комісія з надзвичайного стану; Б. Цивільний комітет з надзвичайного стану; В. Державний комітет з надзвичайного стану. 3. Державний лад за новою Конституцією визначається як: А.Конституційний; Б. Громадський; В. Демократичний. 4. Питання про територіально-політичної організації суспільства і держави між Федерацією і її суб'єктами вирішуються в новій Конституції на основі принципу: А. демократизм; Б. Федералізму; В. конституціоналізму. 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в РФ за новою Конституцією є: А. Багатонаціональний народ; Б. Президент; В. Парламент. 5. Рекомендована література з дисципліни «Вітчизняна історія»

5.1. Основна література

1. Історія Батьківщини: навчальний посібник для студентів вузів / Відп. ред. проф. В.Н. Шевельов. Ростов н / Д: Фенікс, 2007.

2. Історія Росії (Росія у світовій цивілізації): Навчальний посібник для вузів / Упоряд. і відп. ред. А.А. Радугин. - М .: Центр, 1998..

3. Історія Росії. З найдавніших часів до кінця XX століття. У 3 т. / Під ред. А.Н. Сахарова. М., 1996.

4. Історія Росії: навчальний посібник / під ред. Б.В. Лічман. Єкатеринбург, 1995.

5. Карамзін. Історія держави російського. М., 1992.

6. Ключевський В.О. Російська історія. Повний курс лекцій в 3-х кн. М., 1995.

7. Мунчаев Ш.М. Історія України: навч. для вузів. / Устинов В.М. - М .: НОРМА, 2003.

8. Орлов А.С. Історія України: навч. для вузів. / Георгієв В.А., Георгієва Н.Г. та ін - М .: Проспект, 2006.

5.2. додаткова література

17. Аверх А.Я. Столипін і доля реформ в Росії. М., 1991.

18. Олександр I і його прихильники. М., 1996.

19. Александров В.М. Нариси історії княжої влади на Русі IX-XV ст. М, 1995.

20. Анісімов Є. Час Петровських реформ. Л., 1989.

21. Анісімов Є. Росія в середині ХVIII століття: боротьбі за спадщину Петра I. М., 1986.

22. Барсенков А.С., Вдовін А.І., Воронкова С.В .. История России XX- початку XXI століття. УП. / Мілов Л.В. М., 2006 - 939c.

23. лихоліття і тимчасові виконавці: спогади про епоху палацових переворотів (1725-1762). М., 1991.

24. Буганко В.І. Світ історії. Росія в XVII в. М., 1989.

25. Вдовина Л.Н., Козлова Н.В., Флоря Б.Н .. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. УП. / Мілов Л.В. М., 2006 - 762c.

26. Верт Н. Історія Радянської держави. 1900 - 1991. М., 1992.

27. Волобуєв О.В. XX з'їзд КПРС. Новації і догми. М., 1991.

28. Друга світова війна. Актуальні проблеми. М., 1995.

29. Гайдар Е.Т. Держава і революція. М., 1995.

30. Ганелин Р.І. Російське самодержавство в 1905 р Реформи і революція. М., 1991.

31. Геллер М., Некріч А. Утопія при владі. Історія Радянського Союзу з 1917 р до наших днів. М., 1995.

32. Гимпельсон Е. Формування Радянської політичної системи. 1917-1923. М., 1994.

33. Громадянська війна в Росії. М., 1994.

34. Гумільов Л.М. Давня Русь і Великий Степ. М., 1989.

35. Дьомін В.А. Російські реформи в контексті загальносвітового розвитку на початку ХХ століття. Лекція для студентів вузів. М., МАКС прес, 2005 - 20c.

36. Єгоров В.А. Золота Орда: міфи і реальність. М., 1990..

37. Зубков Є.Ю. Суспільство і реформи 1945-1964. М., 1993.

38. Іскандерів І. Російська монархія, реформи і революція. М., 1993.

39. Каргалов В.В., Савельєв Ю.С. Федоров В.А. Історія Росії з найдавніших часів до 1917 р М., 1998..

40. Кисельов А.Ф. Новітня історія батьківщини XX століття .Учеб. для вузів. В 2х т. Т.2. / Щагін Е.М., Тюкавкін В.Г., Лубков А.В. та ін.; Під ред. Кисельова А.Ф., Шагіна Е.М.- М .: ВЛАДОС, 2002.

41. Костомаров Н.І. Російська історія в життєписі її найголовніших діячів. М., 1995.

42. Краснобаев В.І. Нариси історії російської культури в XVII в. М., 1987.

43. Кудрін Л. НЕП: суть, досвід, уроки. М., 1984.

44. Леваном Б.В., Чунаков А.В. Історія Росії. Курс лекцій. Навчальний посібник. , 2002.

45. Літвок Б.Г. Переворот 1861 року в Росії. М., 1991.

46. Мілов Л.В. Цимбал Н.І. Історія Росії XVII-XIX століть. М., 2006 - 760c.

47. Миронов Г.Є. История государства Российского: Хрестоматія. М., 1996.

48. Платонов С.Ф. Повний курс лекцій з російської історії. Ростов н / Д, 1999..

49. Політична історія: Росія - СРСР - Російська Федерація. М., 1996.

50. Політичні партії в Росії в період революції 1905-1907 рр. М., 1994.

51. Рабинович А. Більшовики приходять до влади. М., 1994.

52. Ранов С.І. Російська церква в IX-XIII ст. М., 1996.

53. Реформування Росії: міф і реальність. (1989-1994). М., 1994.

54. Російське самодержавство 1801-1917гг. М., 1993.

55. Рибаков Б.А. Київська Русь і російські князівства XII-XIII ст. М., 1982.

56. Секренскій С.С., Шелохаев В.В. Лібералізм в Росії, середина XIX - початок XX в. М., 1995.

57. Семенікова Л.І. Росія в світовому співтоваристві цивілізацій. М., 1995.

58. Скринніков Р.Г. Великий государ І.В.Грозний. М., 1996.

59. Соколов А.К. Курс радянської історії. 1917 - 1940: навчальний посібник для вузів. М., 1999..

60. Старіков Н.В. Історія Росії. Ростов н / Д, 2000..

61. Доля реформ і реформаторів в Росії. М., 1995.

62. Тихомиров М.Н. Давня Москва XII-XV ст. М., 1995.

63. Троїцький С.М. Росія в XVIII в. М., 1982.

64. Трукан Т.А. Шлях до тоталітаризму 1917-1929г. М., 1994.

65. Щетинов Ю.А. Історія Росії. XX століття: навчальний посібник. М., 1999..

66. Ейсмонтова Р.Г. Декабристи і їх час. М., 1996.

67. Ейдельмана Н.Я. Революція «зверху» в Росії. М., 1989.

68. Яковець В. Історія цивілізацій. М., 1997..

5.3. Ресурси Інтернет:

1. Історичний факультет СПбДУ. http://www.history.pu.ru/about.htm

2. Бібліотека електронних ресурсів історичного факультету МГУ. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

3. Електронний архів публікацій журналів "Батьківщина" і "Джерело". http://www.istrodina.com

6. Теми рефератів до курсу «Вітчизняна історія»

1. Освіта Давньоруської держави.

2. норманської теорії і її критика.

3. Язичницькі уявлення давніх слов'ян.

4. Перші походи руських князів на Візантію. Причини, наслідки, значення.

5. Проблема прийняття християнства на Русі: причини, значення.

6. «Руська правда» - зведення законів Давньоруської держави.

7. Соціальний устрій давньоруської держави.

8. Проблема фрагментації території держави Київської Русі: причини і наслідки.

9. Володимиро-Суздальське князівство в XII - XIV ст.

10. Галицько-Волинське князівство в XII - XIV ст.

11. Новгородська республіка XII - XIV ст.

12. Два етапу монголо-татарської навали на Русь. Проблема взаємодії двох культур.

13. Зовнішня політика католицьких лицарських орденів щодо Русі.

14. Піднесення Москви. Причини, труднощі, слідства.

15. Соціальний устрій російського суспільства в XIV - XVI ст.

16. Становлення російської державності. Судебники 1497 і 1550 рр.

17. Російська церква в XIV - XVI ст. Основні течії.

18. Розкол російської церкви.

19. Культура Русі в XIV - XV ст.

20. Іван Грозний: психологічний портрет.

21. Реформи Івана Грозного.

22. Період «Смутного часу».

23. Прихід до влади династії Романових. Основні напрямки діяльності перших царів.

24. Адміністративні реформи Петра I.

25. Військові реформи Петра. Створення флоту.

26. Північна війна.

27. Палацові перевороти: причини і наслідки.

28. Внутрішня політика Катерини Великої. «Освічений абсолютизм».

29. Суперечності особистості і політики Павла I.

30. Плани і спроби державного перетворення Олександра I.

31. Основні риси внутрішньої політики Миколи I.

32. Вітчизняна війна 1812 р Хід подій.

33. Рух декабристів і повстання 14 грудня 1825 р

34. Порівняльний аналіз «Руської правди» П.І. Пестеля і «Конституції» Н.М. Муравйова.

35. Громадська думка в 30-50-і рр. XIX століття. Західники і слов'янофіли.

36. Східний питання у зовнішній політиці Росії 30-50 рр. XIX століття. Кримська війна.

37. Скасування кріпосного права: причини, зміст, значення.

38. Реформи 60-70-х рр. XIX століття.

39. Особливості модернізації пореформеної Росії.

40. Зовнішня політика Росії в другій половині XIX століття. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр.

41. Російсько-японська війна: хід подій, цілі, результати, наслідки.

42. Революція 1905 - 1907 рр. в Росії. Початок російського парламентаризму.

43. Політичні партії в Росії початку ХХ століття.

44. Аграрна реформа П.А. Столипіна.

45. Культура Росії початку ХХ століття.

46. Економічний розвиток Росії на початку ХХ століття.

47. Вступ Російської Імперії в першу світову війну.

48. Лютнева революція. Причини, хід подій, наслідки.

49. Росія в період між двома революціями.

50. Жовтнева революція. Причини, хід подій, наслідки.

51. Громадянська війна.

52. Формування однопартійного політичного режиму.

53. Політика «воєнного комунізму». Її сутність, наслідки.

54. Нова економічна політика: її сутність.

55. Утворення СРСР. Конституція СРСР 1924 р

56. Формування тоталітарної системи. Масові репресії 30-х рр.

57. І.В. Сталін: політичний портрет.

58. Культура СРСР в 20-30-і рр.

59. Міжнародні відносини та зовнішня політика СРСР напередодні Другої Світової війни.

60. Хід військових дій на початку війни. Битва під Москвою.

61. Сталінградська битва. Положення сторін і бойові дії в 1942 р

62. Перелом в ході військових дій в 1943 р

63. Звільнення окупованих територій радянськими військами в 1944-45 рр. Закінчення Великої Вітчизняної і Другої Світової воєн.

64. Н.С. Хрущов: політичний портрет.

65. «Відлига».

66. Реформи другої половини 50-х - початку 60-х рр.

67. Наростання кризових явищ в суспільстві в 70-ті - на початку 80-х рр.

68. Л.І. Брежнєв: політичний портрет.

69. ХХ з'їзд КПРС. Значення, наслідки.

70. Зовнішня політика Радянського Союзу в 60-ті - першій половині 80-х рр.

71. М.С. Горбачов і політика перебудови.

72.Серпневі події 1991 р Розпад СРСР.

73. Еволюція органів державної влади в Росії IX - XX ст.

74. Становлення нової російської державності.

75. Соціально-економічна модернізація Росії в 90-і рр. XX століття.

76. Зовнішня політика сучасної Росії.

7. Приблизний перелік питань до іспиту з курсу «Вітчизняна історія»

1. Історія як наука. Предмет історії.

2. Методи історичного дослідження. Місце вітчизняної історії в системі історичних наук.

3. Освіта давньоруської держави.

4. Розквіт Київської Русі.

5. Феодальна роздробленість Русі. Причини, наслідки.

6. Новгородське князівство. Причини і наслідки шведської і датської агресії Новгородського князівства в XIII столітті.

7. Основні етапи монгольського нашестя на руські князівства XIII - XV століть.

8. Об'єктивні та суб'єктивні чинники піднесення Москви. Іван Калита.

9. Освіта Великоруського держави. Іван III.

10. Іван Грозний. Реформи 1550-х років, опричнина і становлення російського самодержавства.

11. Росія в XVII столітті. Російський цар Михайло Романов. Відстаново-представницької монархії до абсолютизму. Земські собори. Кріпосне право. Бояри і дворяни.

12. Церква і держава в XVII столітті. Церковний розкол. Цар Олексій і патріарх Никон.

13. Зовнішня політика Росії часів правління Петра I.

14. Петровські реформи.

15. Політичні та економічні перетворення на початку XVIII століття і їх результати.

16. Росія після Петра I. Російське дворянство в XVIII столітті. Розквіт кріпосного права. Катерина II і її діяльність.

17. Російська культура XVIII століття: нове в російській культурі. Наука та освіта.

18. Росія на початку XIX ст. Проекти конституції і селянське питання. Економічний розвиток. Олександр I.

19. Вітчизняна війна 1812 року і російське суспільство. Зовнішня політика Росії.

20. Рух декабристів, причини його виникнення та розвиток.

21. Конституційні проекти декабристів.

22. Повстання декабристів 1825 р

23. Звільнення селян в 1861 р .: передумови, сутність і значення.

24. Реформи 1860-1870 рр. (Судова, земська, військова).

25. Народництво і марксизм в Росії в другій половині XIX століття.

26. Внутрішня політика Росії на початку XX століття.

27. Російсько-японська війна: причини, хід, результати.

28. Криза самодержавства і перша революція в Росії: причини, основні події, результати.

29. Промислова реформа С.Ю. Вітте.

30. Аграрна реформа П.А. Столипіна.

31. Росія в першій світовій війні.

32. Лютнева революція 1917 р

33. Тимчасовий уряд і Ради. Двовладдя. Росія в березні-жовтні 1917 р

34. Жовтнева революція 1917 р

35. Громадянська війна 1918-1920 рр.

36. Сутність, проведення і наслідки політики «воєнного комунізму».

37. Причини переходу до нової економічної політики, її сутність. Економічний розвиток країни в умовах нової економічної політики.

38. Внутріпартійна боротьба 20-х рр. XX століття.

39. «Великий перелом» 1929-1933 рр. Індустріалізація, колективізація.

40. Радянське суспільство 30-х рр. Політичні репресії. Причини і сутність сталінізму.

41. Зовнішня політика СРСР напередодні Великої Вітчизняної війни.

42. Хід військових дій на початку війни. Битва під Москвою.

43. Сталінградська битва. Положення сторін і бойові дії в 1942 р

44. Перелом в ході військових дій в 1943 р

45. Звільнення окупованих територій радянськими військами в 1944-45 рр. Закінчення Великої Вітчизняної і Другої Світової воєн.

46. Радянське суспільство в післявоєнний період (1945-1953 рр.): Міжнародне становище, економіка, апогей сталінізму.

47. XX з'їзд КПРС, зміни в політичному і культурному житті країни. Боротьба з культом особистості і її результати.

48. Економічний розвиток СРСР в 50-початку 60-х рр.

49. Зовнішня політика СРСР в 50-60 рр. Карибська криза.

50. Економічні реформи 60-х рр. Роки «застою» (1970-початок 1980-х).

51. Зовнішня політика СРСР в 70-80 рр.

52. Розпад СРСР. Шляхи виходу з кризи.

53. Економічні та політичні перетворення 1991 - 2008 років.

8. Хронологія Вітчизняної історії

IX ст. - освіту Давньоруської держави.

862 м - згадка в літописі про покликання Рюрика на Русь.

882 м - князь Олег об'єднав Новгород і Київ.

912 - 945 рр. За часів князювання Ігоря.

965 - 972 рр. князювання Святослава.

980 - 1015 рр. князювання Володимира.

988 м - хрещення Русі.

1019 - 1054 рр. - князювання Ярослава Мудрого.

1113 - 1125 рр. - князювання Володимира Мономаха.

1147 г. - перша згадка Москви в літопис.

1176 - 1212 рр. - князювання Всеволода Велике гніздо.

1223 г. - битва на Калці.

1237 г. - початок вторгнення татаро-монголів на Русь.

1238 г. - битва на річці Сіті.

1242 г. - Льодове побоїще.

1243 г. - утворення держави Золота Орда.

1276 - 1303 рр. - князювання Данила Олександровича. Освіта Московського князівства.

1325 - 1340 рр. - князювання Івана Даниловича Калити.

1359 - 1389 рр. - князювання Дмитра Івановича Донського.

1380 г. - Куликовська битва.

1462 - 1505 рр. князювання Івана III.

1478 г. - приєднання Новгорода до Московської держави.

1480 г. - стояння на Угрі. Повалення ординського ярма.

1497 г. - Судебник Івана III.

1505 - 1533 рр. - князювання Василя III.

1533 - 1584 рр. - правління Івана IV Грозного.

1550 г. - Судебник Івана Грозного.

1558 - 1583 рр. - Лівонська війна.

1565 - 1572 рр. - опричнина.

1584 - 1598 рр. - царювання Федора Івановича.

1589 г. - встановлення патріаршества в Росії.

1598 - 1605 рр. - царювання Бориса Годунова.

1605 - 1606 рр. - царювання Лжедмитрія 1.

1606 - 1610 рр. - царювання Василя Шуйського.

1612 г. - звільнення Москви народним ополченням під керівництвом К. Мініна Д. Пожарського.

1613 - 1645 рр. - царювання Михайла Федоровича Романова.

1645 - 1676 рр. - царювання Олексія Михайловича.

1654 г. - церковні реформи Никона.

1670 - 1671 рр. - повстання під проводом С. Разіна.

1682 - 1725 рр. - царювання Петра 1.

1700 - 1721 рр. - Північна війна.

1703 - заснування Петербурга.

1709 г. - Полтавська битва.

1730 - 1740 рр. - царювання Анни Іоанівни.

1741 - 1761 рр. - царювання Єлизавети Петрівни.

1762 - 1796 рр. - царювання Катерини II.

1768 - 1774 рр. - російсько-турецька війна.

1773 - 1775 рр. - повстання під проводом О. Пугачова.

1772 р 1793 р, 1795 г. - три поділи Польщі.

1783 г. - приєднання Криму до Росії.

1787 - 1791 рр. - російсько-турецька війна.

1796 - 1801 рр. - царювання Павла 1.

1801 - 1825 рр.- царювання Олександра 1.

1802 г. - установа міністерств.

1804 - 1813 рр. - російсько-іранська війна.

1805, листопад - бій під Аустерліцем.

1806 - 1812 рр. - російсько-турецька війна.

1810 г. - створення Державної ради.

1812 г. - Вітчизняна війна.

1813 - 1814 рр. закордонний похід російської армії.

1813 г. - «битва народів» під Лейпцигом.

1814 - 1815 рр. - Віденський конгрес.

1820 г. - відкриття Антарктиди російськими мореплавцями.

1825 р 14 грудня - виступ декабристів в Петербурзі.

1825 - 1855 рр. царювання Миколи 1.

1826 - 1828 рр. - російсько-іранська війна.

1828 - 1829 рр. - російсько-турецька війна.

1829 - 1864 г. - Кавказька війна.

1837 - 1841 рр. реформа управління державними селянами.

1853 - 1856 рр. - Кримська війна.

1855 - 1881 рр. - царювання Олександра II.

1856 г. - Паризький мирний конгрес.

1861 р 19 лютого - скасування кріпосного права.

1864 г. - проведення земської, судової та шкільної реформ.

1864 - 1885 рр. - завоювання Росією Середньої Азії.

1870 року, реформа міського управління.

1871 г. - Лондонська конференція. Скасування обмежувальних статей Паризького договору.

1874 г. - проведення військової реформи.

1875 г. - підписання трактату між Росією і Японією про розподіл володінь на Курилах і Сахаліні.

1877 - 1878 рр. - російсько-турецька війна.

1878 г. - Сан-Стефанський мирний договір між Росією і Туреччиною.

1878 р Берлінський конгрес.

1879 - 1882 рр. - створення Троїстого союзу.

1881 - 1894 рр. - царювання Олександра III.

1894 - 1917 рр. - царювання Миколи II.

1897 г. - проведення першого загального перепису населення.

1898 г. - 1 з'їзд РСДРП в Мінську.

1898 г. - відкриття в Москві Художнього театру.

1902 г. - створення партії есерів.

1903 г. - II з'їзд РСДРП.

1904 - 1905 рр. - російсько-японська війна.

1904 р грудень - здача фортеці Порт-Артур.

1905 - 1907 рр. - перша російська революція.

1905 р травень - поразка російського флоту при Цусіма.

1905 р червень - повстання на броненосці «Потьомкін».

1905р., Серпень - підписання Портсмутського мирного договору Росії з Японією.

1905р., Жовтень - Всеросійський політичний страйк. Створення партії конституційних демократів.

1905р., 17 жовтня - підписання Маніфесту «Про вдосконалення державного порядку».

1905 р листопад - указ про скасування викупних платежів.

1905 г. - збройне повстання в Москві.

1906, квітень - видання «Основних державних законів Російської імперії».

1906, квітень - червень - 1 Державна Дума.

1906, листопад - указ про вихід селян з общини. Початок аграрної реформи.

1907 р лютий - червень - II Державна Дума.

1907 - 1912 рр. - III Державна Дума.

1912 - 1917 рр. - IV Державна Дума.

1914 р 19 липня - 1918 р 3 березня - участь Росії в Першій світовій війні.

1916 р травень - «Брусилівський прорив» російської армії на південно-західному фронті.

1917 року, 27 лютого - освіту Тимчасового комітету Державної Думи. Створення Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів.

1917 року, 2 березня - зречення Миколи II. Створення Тимчасового уряду.

1917 року, 1 вересня - проголошення Росії республікою.

1917 року, 25 жовтня - повалення Тимчасового уряду.

1918 р січень - розгін Установчих Зборів.

1918 р 3 березня - підписання Брестського миру з Німеччиною.

1918 р липень - прийняття Конституції Української РСР.

1918 - 1921 рр. - Громадянська війна.

1921 - повстання в Кронштадті.

1921 р березень - прийняття Х з'їздом РКП (б) рішення про перехід до нової економічної політики.

1922 р грудень - утворення СРСР.

1924 р, Січень - прийняття Конституції СРСР.

1928 -1932 рр. - перший п'ятирічний план розвитку народного господарства СРСР.

1930 г. - початок суцільної колективізації сільського господарства.

1933 - 1937 рр. - другий п'ятирічний план розвитку народного господарства СРСР.

1934 г. - вступ Радянського Союзу в Лігу Націй.

1936 р грудень - прийняття другої Конституції СРСР.

1939 р 23 серпня - укладення пакту про ненапад між СРСР і Німеччини.

1939 р 1 вересня - напад Німеччини на Польщу. Початок Другої світової війни.

1939 р 17 вересня - введення Радянських військ в східні райони Польщі (Західну Україну і Західну Білорусію).

1939 р 28 вересня - підписання радянсько-німецького договору «Про дружбу і кордони».

1939 р листопад - 1940, березень - радянсько-фінська війна.

1940, червень - липень - введення радянських військ в Латвію, Литву, Естонію.

1941 - 1945 рр. - Велика Вітчизняна війна.

1941 р жовтень - грудень - битва за Москву.

1943 р лютий - ліквідація оточеного угруповання німців під Сталінградом.

1943 р 5 липня - 23 серпня - Курська битва.

1944 р 6 червня - відкриття Другого фронту.

1945, 8 травня - підписання Акта про капітуляцію Німеччини.

1946 - 1950 рр. - 4-а п'ятирічка.

1952 року, 5 - 14 жовтня - XIX з'їзд КПРС.

1953 рік, 5 березня - смерть І.В. Сталіна.

1953 рік, 26 червня - арешт Л.П. Берії.

1955 г. - створення Організації Варшавського договору.

1956 р 14 - 25 лютий ХХ з'їзд КПРС.

1957 р 4 жовтня - запуск першого в світі штучного супутника Землі.

1960 р жовтень - ХХII з'їзд КПРС.

1961 р 12 квітня - політ в космос Ю.О. Гагаріна.

1962 року, жовтень - Карибська криза.

1964 р жовтневий пленум ЦК КПРС - відставка Н.С. Хрущова.

1977 г. - прийняття нової Конституції СРСР.

1979 р 24 грудня - введення радянський військ в Афганістан.

1982 року, листопад - смерть Л.І. Брежнєва.

1985 року 10 березня - обрання М.С. Горбачова Генеральним секретарем ЦК КПРС.

1986 р 26 квітня - аварія на Чорнобильській АЕС.

1988 року, лютий - початок конфлікту в Нагірному Карабасі.

1989 р травень - червень - 1 з'їзд народних депутатів СРСР.

1991 р 12 червня - обрання Б.Н. Єльцина Президентом РРФСР.

1991 р 19 - 21 серпня - спроба путчу ГКЧП.

19991 м, 8 грудня - підписання Біловезьких угод.

1992 р січень - початок економічних реформ в Росії.

1993 року, 3 - 4 жовтня - збройні зіткнення в Москві.

1993 року, 12 грудня - референдум по Конституції РФ, вибори в Державну Думу.

1994 р 11 грудня - початок військової операції Федеральних військ в Чечні.

1995 р 17 грудня - вибори в Державну Думу.

1999 року, 19 грудня - вибори в Державну Думу III скликання.

1999 року, 31 грудня - відставка Б.Н. Єльцина.

2000 р 26 березня - обрання В.В. Путіна Президентом РФ.

2004 року, 14 березня - обрання В.В. Путіна Президентом РФ на другий термін.