Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Робоча програма з історії 5 клас

Скачати 77.37 Kb.
Дата конвертації 07.02.2018
Розмір 77.37 Kb.

Пояснювальна записка


Дана робоча програма розроблена на основі:

 1. БУП -2004, затвердженого наказом Міносвіти РФ № 1312 від 09. 03. 2004 р .;

 2. Федерального компонента державного освітнього стандарту, затвердженого Наказом Міносвіти РФ від 05. 03. 2004 року № 1089;

 3. Федеральної зразкової програми основної загальної освіти з історії, створеної на основі федерального компонента державного освітнього стандарту;

 4. Навчального плану МБОУ «Чуваська-Дрожжановская сош»

5. Авторської програми курсу історії Стародавнього світу для учнів 5 класу загальноосвітньої школи Вігасіна А.А., Михайлівського Ф.А

Курс «Історія Стародавнього світу» для 5 класу основної школи є першим систематичним науковим курсом історії. Учні вперше дізнаються про далеке минуле людства, отримують уявлення про історію як наукової дисципліни, знайомляться з великим об'ємом історичних понять і термінів.

Вивчення давньої історії грунтується на цивілізаційному підході до історичного процесу, особлива увага акцентується на тісному взаємозв'язку економічної, політичної та духовної сфер. Основою системи є: «первісне суспільство» і «цивілізація» (в двох значеннях - «щабель розвитку» і «культурна спільність»).

Робоча програма містить 63 тем, плюс пропедевтичний курс 5 уроків. Залишається 2 навчальних години відводяться на повторення пройденого і контроль знань учнів.

При розподілі навчальних годин між частинами курсу програма виходить з пріоритетного значення для сучасної європейської (в тому числі російської) культури спадщини античного світу.

Дана робоча програма розрахована на дітей із середньою мотивацією і успішністю. Передбачається диференційоване навчання на всіх етапах курсу. Зокрема для дітей зі слабкою успішністю передбачається робота з навчання переказу параграфа, засвоєнню елементарних історичних термінів і понять. Для дітей з підвищеною мотивацією передбачається додаткові завдання в робочих зошитах, робота з додатковою літературою.

Відповідно до зазначених особливостями були поставлені наступні цілі вивчення історії в 5 класі:

Цілі курсу:

 1. формування загальної картини історичного розвитку людства, отримання учнями уявлень про загальні, провідних процесах, явищах і поняттях;

 2. розвиток умінь щодо застосування історичних знань в житті;

 3. залучення учнів до національних і світових культурних традицій, виховання патріотизму, формування громадянської самосвідомості.

Досягнення поставлених цілей відбувається через реалізацію наступних освітніх і виховних завдань:

Основними освітніми завданнями курсу є:

 1. формування історичного мислення учнів;

 2. розвиток умінь роботи з книгою і з картографічним матеріалом;

 3. формування навичок переказу матеріалу підручника, відповіді на фактологічні і проблемні питання;

 4. формування умінь користуватися історичними термінами і поняттями, знання найважливіших дат історичних подій;

 5. формування знань про взаємодію людини з навколишнім середовищем, про економічний розвиток древніх товариств, про політичний і соціальному ладі стародавнього світу, знань про найбільш яскраві особистості епохи;

 6. формування умінь охарактеризувати події, спосіб життя в стародавньому світі;

 7. формування уявлень про політичні інститути і умінь оперувати цими поняттями (деспотизм, закон, громадянин, суверенітет і т.д.).

В ході навчання необхідно вирішити наступні виховні завдання:

 1. формування правової культури школярів;

 2. формування уявлень про виниклі ще в давнину загальнолюдських цінностях і повагу цих досягнень, (досягнення в науці, мистецтві, літературі, архітектурі і т.д.);

 3. розвиток пізнавальних здібностей учнів (бачити красу в культурі, архітектурі), виховання потреби відчувати радість від спілкування з ними;

 4. формування віротерпимості, широту світогляду, гуманізм;

 5. розвиток особистісних якостей школярів на основі прикладів з історії стародавнього світу: волелюбності, патріотизму, мужності, шляхетності, мудрості.

У робочій програмі відповідно до вимог заплановані наступні види контролю: тести, контрольні та самостійні роботи. На вивчення історії Стародавнього світу в 5 класі навчальним планом передбачається 70 навчальних годин - з розрахунку 2 години на тиждень.

Основні методи роботи на уроці: пояснювально - ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий. Форми організації діяльності учнів: індивідуальна робота, групова, фронтальна, самостійна.


Календарно-тематичне планування

п \ п

Тема розділу, уроку

Кількість годин

Тип уроку

Характеристика діяльності учнів або

види навчальної діяльності учнів

Види контролю та вимірювачі

Плановані результати освоєння матеріалу

Дата


план

факт


Пропедевтичний курс (5 годин)

1.

Вступ. Що вивчає історія

1

вступний

Дошка. Макет лінії часу, робота біля дошки

питання

Працювати з довідковим апаратом книги2.

історична хронологія

1

Вивчення нового матеріалу

картини

питання

Знати, що таке історія3.

Рахунок років в історії

1

практикум

Схема генеалогічного древа.

Робота з календарем

Знати періоди історії «до н.е.» і «н.е.»4.

історична карта

1

Урок рахунку років

герби

Робота за підручником

Вміти визначати вік за датою, працювати з лінією часу5.

Джерела історичних знань і допоміжні науки

1

вивчення нового матеріалу

історична карта

питання

Вміти користуватися історичною картою
Розділ 1.Життя первісних людей і їх відкриття (6 годин)

Глава 1. Збирачі і мисливці (3 години)

6.

Перші люди на землі

1

Вивчення нового матеріалу

Лекція, презентація.

питання

Складати розповідь за малюнком, порівняти найдавніших і сучасних людей7.

Відкриття і винаходи древніх мисливців

1

комбінований

Карта світу, підручник, робочий зошит, лекція

питання

Називати ознаки родової громади8.

Мистецтво і релігія первісних людей

1

подорож

Підручник, робочий зошит

Картина, презентація

питання

Вирішувати творчі завдання, працювати з термінами
Глава 2. Біля витоків цивілізації (3 години)

9.

Виникнення землеробства і скотарства

1

комбінований

Первісні землероби, підручник, презентація

Робота з картою, з текстом підручника

Називати чинники, що зумовили «неолітичну революцію»10.

Від первісності до цивілізації

1

комбінований

Підручник, презентація

питання

Давати самостійну оцінку історичним явищам11.

Повторення і перевірка знань «Перехід до цивілізації»

1

Урок-узагальнення

Дошка. Робочий зошит. Карта стародавнього світу.

Вирішення тестових завдань

Виявити прогалини у вивченні даного розділу
Розділ 2. Стародавній Схід (15 годин)

Глава 3. Цивілізації річкових долин (5 годин)

12.

Єгипет - дар Нілу

1

Вивчення нового матеріалу

Політична карта світу, Єгипет і передня Азія, урок-лекція, презентація

Відповіді на запитання

Вміти читати історичну карту, переказувати текст підручника13.

Країна двох річок

1

Вивчення нового матеріалу

Політична карта світу, робота з картою.

усне опитування

Порівнювати географічне середовище Єгипту і Дворіччя, аналізувати історичний текст14.

Вавилонський цар Хаммурапі та його закони

1

комбінований

Підручник, презентація, робочі зошити

Робота за підручником, опитування

Давати самостійну оцінку законам Хаммурапі15.
16.

Індія і Китай в давнинуПовторення і перевірка знань «Перші цивілізації»

1
1

Вивчення нового матеріалу


Урок-узагальнення

Політична карта світу, підручник


Робочий зошит, зошити

Лекція, усне опитування


Вирішення тестових завдань


Аналізувати історичне джерелоВиявити прогалини у вивченні даного розділу
Глава 4. Стародавній Єгипет (5 год)

17.

Фараони і піраміди

1

комбінований

Підручник карта Раб. зошити, презентація

Робота з текстом підручника, опитування

Розпізнавати істотні ознаки і інтереси різних суспільних груп18.

Життя в Древньому Єгипті

1

комбінований

Підручник, карта

питання

Використовувати історичні джерела, формулювати висновки19.

завоювання фараонів

1

Вивчення нового матеріалу

Підручник, карта, раб. зошити

Робота по карті, за підручником

Вміти читати історичну карту, робити висновки20.
21.

Культура Стародавнього ЄгиптуПовторення і перевірка знань «Древній Єгипет»

1
1

Вивчення нового матеріалу


Урок-узагальнення

Лекція, презентаціяРобочий зошит, довідник


Робота за підручником


Робота по робочому зошиті, виконання тестів

Вміти самостійно будувати розповідь на основі різних джерел інформації

Виявити прогалини у вивченні
Глава 5.Західна Азія (5 годин)

22.

Финикийские мореплавці

1

комбінований

Підручник, карта, раб. зошити

Робота по карті, з текстом підручника, усну відповідь на питання

Вміти читати історичну карту, аналізувати історичний текст23.

давня Палестина

1

комбінований

Підручник, карта

Робота з підручником, відп. на вопр.5, с.90-аналіз документа

Переказувати текст підручника, знаходити подібності та відмінності релігій24.

Ассірійська військова держава

1

комбінований

Підручник, карта, раб. зошит

Рішення історичних заду с.96-аналіз документа

Вміти читати історичну карту, переказувати текст підручника25.

26.

Переможці Ассирії
Повторення і перевірка знань «Західна Азія»

1


1

комбінований
урок узагальнення

Підручник, карта, презентація

Робочий зошит

Робота з текстом підручника, отв.на вопр.6

Робота по робочому зошиті, виконання тестів

Вміти читати історичну карту, оперувати датамиВиявити прогалини у вивченні даного розділу
Глава 6. Великі держави Стародавнього Сходу (4 години)

27.

Освіта держави Маур'їв в Індії

1

Вивчення нового матеріалу

Підручник, карта

Взаимопроверка, переказ змісту п.19

Давати самостійну оцінку явищам28.

Єдина держава в Китаї

1

комбінований

Підручник, карта

Робота за підручником, отв.на питання

Самостійно будувати розповідь на основі тексту підручника29.

Велика Перська держава

1

Вивчення нового матеріалу

Підручник, карта

Робота за підручником, усне опитування нс питання

Вміти читати історичну карту, оперувати датами30.

Повторення і перевірка знань «Внесок народів Стародавнього Сходу в світову культуру»

1

Урок-узагальнення

Зошити, тестові завдання

Самост. індивід. робота

Виявити прогалини у вивченні даного розділу
Розділ 3. Стародавня Греція (17 годин)

Глава 7. Найдавніша Греція (3 години)

31.

Греція і Кріт в епоху бронзи

1

вивчення нового матеріалу

Підручник карта раб. зошит

Робота по карті, підручником с.124-аналіз документа,

Переказувати текст підручника, вміти читати історичну карту32.

поеми Гомера

1

комбінований

Підручник, презентація

Робота з підручником, аналіз поем

Характеризувати події і їх учасників на основі тексту підручника33.

Боги і герої Еллади

1

комбінований

Підручник, презентація

Опитування, тестові завдання

Працювати з текстом підручника і його ілюстраціями
Глава 8. Народження античного світу (4 години)

34.

Грецькі поліси і Велика колонізація

1

комбінований

Підручник карта робочі зошити

Робота по карті, підручником

Вміти читати карту, переказувати текст підручника35.

Афінський поліс

1

комбінований

Підручник, карта, робочі зошити

Робота по карті, підручником, с.139-143-прочитати

Аналізувати історичне джерело, аналізувати закони Солона36.
37.

стародавня Спарта

Повторення і перевірка знань «Освіта світу полісів»

1

1

Вивчення нового матеріалуУрок-узагальнення

Підручник, робочі зошити, презентація


тестові завдання

Робота з підручником
Робота з зошитом

Дати оцінку спартанського вихованняВиявити прогалини у вивченні
Глава 9.Греко-перські війни (2 години)

38.

Герої марафонської битви

1

Вивчення нового матеріалу

Підручник, презентація

робота по карті, підручником,

28 с.148-152-прочитати, В.5

Вміти читати історичну карту, дати оцінку марафонського бою39.

Перське навала на Грецію

1

комбінований

Підручник, карта, презентація

робота по карті, с.159-аналіз документа

Вміти читати історичну карту
Глава 10. Могутність і занепад Афін (3 години)

40.

Розквіт демократії в Афінах

1

комбінований

Підручник, робочі зошити

рішення історичних завдань, с.160-164-прочитати, в.1

Порівнювати особливості управління в Єгипті і Афінах, робити висновки41.

Господарський розвиток Греції в 5 ст. до н.е.

1

комбінований

Підручник презентація

робота з термінами с.165-168-прочитати, в.3,4

Дати оцінку і проаналізувати господарське розвиток Греції42.

Пелопонесская війна

1

комбінований

Підручник карта робочі зошити презентація

робота по карті, відп. на пит. 5, стор.173

Вміти знаходити місця найважливіших битв Пелопонесській війни
Глава 11. Грецька культура (3 години)

44.

Громадяни, вчені та атлети Греції

1

Вивчення нового матеріалу

Підручник презентація

Опитування, отв.на питання 5, стор.180

Відтворювати інформацію, що містилася в усному викладі вчителя45.
46.

Архітектори, скульптори, поети Греції


Повторення і перевірка знань «Внесок стародавніх греків у розвиток світової культури»

1
1

комбінованийУрок-узагальнення

Підручник, презентація, робочі зошити


Робота з робочими зошитами, виконанні тестів

Опитування, отв.на питання 2, стр.186


Самостоят. робота

Переказувати текст підручникаВиявити прогалини у вивченні даного розділу
Глава 12. Македонські завоювання (4 години)

47.

піднесення Македонії

1

комбінований

Підручник, карта

Зап. .4, с.192-аналіз документа

Вміти читати історичну карту, робити висновки48.

Завоювання Олександра Македонського

1

комбінований

Підручник, карта, презентація

Робота по карті

Вміти читати історичну карту, робити висновки49.

грецький Схід

1

Урок-подорож

Підручник, карта, презентація

Відповіді на запитання

Переказувати текст підручника50.

Повторення і перевірка знань «Порівняння історії греків з історією народів Стародавнього Сходу»

1

Урок-узагальнення

Робочі зошити, тестові завдання

Рішення тестових завдань

Вміти знаходити схожість і відмінність у розвитку Стародавнього Сходу і Стародавньої Греції
Розділ 4. Стародавній Рим (19 годин)

Глава 13. Освіта Римської республіки (2 години)

51.

Рим під владою царів

1

Вивчення нового матеріалу

Підручник, карта

Робота по карті, с.208-аналіз документа

Вміти читати історичну карту, робити висновки52.

Республіка римських громадян. Рим на чолі Італії

1

комбінований

Підручник, карта робочий зошит

Робота по карті, по робочому зошиті

Вміти читати історичну карту, оперувати датами
Глава 14. Римські завоювання в Середземномор'ї (3 години)

53.

Перша війна з Карфагеном

1

Вивчення нового матеріалу

Підручник, карта, презентація

Робота по карті, з текстом підручника, отв.на пит.

Вміти читати історичну карту, оперувати датами54.

Війна з Ганнібалом

1

комбінований

Підручник карта, презентація

Робота по карті, с.228-аналіз документа

Вміти читати історичну карту, оперувати датами55.

Рим - завойовник Средіземно- морья

1

комбінований

Підручник, карта, презентація

Робота за підручником, отв.на вопр.6, стр.232

Вміти читати історичну карту, оперувати датами
Глава 15. Громадянські війни в Римській республіці (6 годин)

56.

Народні трибуни - брати Гракхи

1

комбінований

Підручник робочі зошити

Робота за підручником, аналіз джерел

Давати самостійну оцінку явищам57.

Сулла - перший військовий диктатор Риму

1

комбінований

Підручник, робочі зошити, презентація

Робота з текстом підручника, опитування

Давати самостійну оцінку явищам58.

повстання Спартака

1

комбінований

Підручник презентація

Робота за підручником, відп. на запитання

Складати розповідь, використовуючи текст і ілюстрації59.

Цезар - повелитель Риму

1

комбінований

Підручник презентація, робочі зошити

Робота по карті, с.252-аналіз документа

Давати самостійну оцінку явищам60.61.

падіння республіки


Повторення і перевірка знань «Падіння республіки в Римі»

11

комбінований


контрольний

Підручник, карта, Раб.тетр.


робочі зошити

Відп. на пит. 1-6, стр.257


тестові завдання

Переказувати текст підручника, робити висновки


Вміти робити висновки
Глава 16. Розквіт і могутність Римської імперії (3 години)

62.

Октавіан Август

1

Вивчення нового матеріалу

Підручник презент. робочий зошит

Робота в групах, отв.на питання

Давати самостійну оцінку явищам63.

Цезарі Риму

1

комбінований

Підручник, презентація

Рішення історич. задач

Давати самостійну оцінку явищам64.

Життя в Римській імперії

1

комбінований

Підручник, презентація

Робота в групах

Порівнювати історичні явища, робити висновки
Глава 17. Захід античної цивілізації (4 години)

65.

Криза Римської імперії в 3 ст. християнство

1

комбінований

Підручник, робочі зошити, презентація

робота по карті, підручником, раб.тет.

Знати про причини кризи в Римській імперії66.

Імператори Діоклетан і Костянтин

1

комбінований

Підручник, презентація

Робота по карті, підручником

Порівнювати історичні події, робити висновки67.

Падіння Західної Римської імперії

1

комбінований

Підручник політ карта

Робота по карті, с.300-аналіз документа

Вміти читати історичну карту, оперувати датами68.

Повторення і перевірка знань «Внесок греків і римлян в світову культуру»

1

контрольний

Зошити для сам. роботи, довідник, істор.істочнікі

Контрольна робота

виявити прогалини
Повторення (2 години)

69.

повторення

1

подорож


гра

виявити прогалини70.

Підсумкове повторення за курсом історії Стародавнього світу

1

контрольний


Зміст тем навчального курсу

Що вивчає історія.Джерела знань про минуле. Історичне літочислення. Історична карта. Історія Батьківщини - частина всесвітньої історії. Генеалогія. Геральдика. Географічні назви - свідки минулого. Росія - багатонаціональна держава

Історія Стародавнього світу

Первісне суспільство. Розселення найдавнішого людства. Знаряддя праці, заняття первісної людини. Родоплемінні відносини. Первісні вірування. Зародження мистецтва.


Стародавній Схід (Єгипет, Передня Азія, Індія, Китай). Від первісності до цивілізації. Держава на берегах Нілу. Заняття жителів. Виникнення держав. Військові походи фараонів. Релігія і мистецтво Єгипту. Стародавні цивілізації Азії »

Західна Азія в давнину. Раннє Дворіччя. Вавилонський цар Хаммураппи і його закони. Финикийские мореплавці. Біблійні оповіді. Давньоєврейське царство. Ассірійська держава. Перська держава. Культура і касти Стародавньої Індії.

Зародження стародавніх релігій. Конфуцій. Будда. Культурна спадщина Стародавнього Сходу.


Стародавня Греція. Легенди про людей і богів. Стародавня Греція. Греки і крітяни. Мікени і Троя. Поліс - місто-держава. Вільні і раби. Афіни. Спарта. Грецькі колонії. Греко-перські війни. Імперія Олександра Македонського. грецький мир. Культурна спадщина Давньої Греції.


Стародавній Рим. Легенди і вірування римлян. Патриції і плебеї. Республіка. Війни Риму. Г.Ю. Цезар. Римська імперія і сусідні народи. Виникнення і поширення християнства. Розділ Римської імперії на Західну і Східну. Падіння Західної Римської імперії. Культурна спадщина Стародавнього Риму.


Вимоги до рівня підготовки учнів в 5-му класі

Знати / Розуміти:

 • Основні дати, ключові події і поняття стародавнього світу з моменту зародження людства до падіння Західної Римської імперії (знаряддя праці, полювання, збиральництво, землеробство, скотарство, ремесло, торгівля; в громадському розподілі - раб, вільний громадянин, аристократи; в державному житті - держава , царство, місто-держава (поліс), демократія, республіка, імперія; в культурі - релігія, наука, мистецтво);

 • Часові межі первісної і давньої історії людства, особливо первісного суспільства і суспільства, що знаходиться на етапі цивілізації


вміти:

 • Переказувати текст підручника, відтворювати інформацію, розкривати зміст ілюстрацій.

 • Порівнювати історичні явища в різних країнах, виділяючи схожість і відмінності.

 • Сперечатися і відстоювати свої погляди, давати усний відгук на відповіді однокласників, робити нескладні висновки.

 • Оперувати історичними поняттями і датами.

 • Працювати з історичною картою: читати легенду, добувати корисну інформацію, показувати території розселення народів і завоювань, кордони держав, міста, місця значних історичних подій.

 • Аналізувати історичні джерела, застосовувати міститься в них інформацію для підтвердження своїх суджень.


Використовувати набуті знання і вміння в практичній діяльності та повсякденному житті для:

 • визначення власної позиції по відношенню до досліджуваних явищ;

 • надання результатів вивчення історичного матеріалу в формах повідомлень, планів, коротких конспектів, інших творчих робіт;

участі в дискусіях по історичних проблем, формулювання власної позиції з обговорюваних питань, використовуючи для аргументації історичні відомості.

 • Перелік навчально-методичного забезпечення:

 • Михайлівський Ф.А. Програма курсу «Історія Стародавнього світу» для 5 класу загальноосвітніх установ. - 2-е вид. - М .: «Русское слово», 2005.

 • Програми загальноосвітніх установ. Історія. Суспільствознавство. 5-11 класи. - М .: «Просвещение», 2005

 • Михайлівський Ф.А. Історія Стародавнього світу: Підручник для 5-го класу основної школи. - 6-е изд. - М .: «ТИД« Русское слово - РС », 2006.

 • Годер Г.І. Робочий зошит. У двох частинах. - М .: Просвещение, 2007.

 • Атлас "Історія Стародавнього світу" з контурними картами і контрольними завданнями. 5 клас. 12-е изд., - М .: Дрофа-Дік, 2008

 • Електронний посібник. Загальна історія. Історія Стародавнього світу

На вивчення історії Стародавнього світу в 5 класі навчальним планом передбачається 70 навчальних годин - з розрахунку 2 години на тиждень.

Список літератури:

  1. Підручник А.Вігасін, І.Годер «Історія Стародавнього світу» М, Просвещение, 2006

  2. Підручник Михайлівський Ф.А. Загальна історія. Історія Стародавнього світу »М, Русское слово, 2011

  3. Робочий зошит до підручника Годер І. (2 частини)

  4. Робочий зошит до підручника Михайлівського Ф.А. (1 частина)

 1. Журнал «1 + вересня», «Викладання історії в школі»

 2. Карти з історії стародавнього світу

 3. Поурочні розробки з історії стародавнього світу

 4. тестові завдання

Електронні навчальні матеріали

Загальна історія. Історія Стародавнього світу

14


Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
 • Історія

опис:

Дана робоча програма з історії Росії та загальної історії складена з 5 по 11 класи, до підручників 5класс - Михайлівського, 6,7 класи - Пчелова (Шукурова, Дмитрієва), 8 клас - Данилова, Косуліна (Загладіна), 9 клас - Загладіна (Загладіна ), 10 клас - Данилова, (Загладіна), 11 - Кисельова, Попова, Загладіна, (Загладіна).

В дані робочі програми також включено національно - регіональний компонент (історія Татарстану), в компоненті історії Росії. Автори підручників - Хузіев, Піскарьов, Султанбекова.