Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


робота тема: Історія лексикографії поморських говорив Мурманської області кінця 19 початку 20 ст

Скачати 94.11 Kb.
Дата конвертації 10.12.2019
Розмір 94.11 Kb.
Тип реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МУРМАНСЬКИЙ державний педагогічний університет

ФАКУЛЬТЕТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

КАФЕДРА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

КУРСОВА РОБОТА

Тема:

Історія лексикографії поморських говорив Мурманської області кінця 19 - початку 20 ст.

виконала студентка

2 курсу, 2В групи,

очного відділення
факультету філології та журналістики

Попова М.В.

Науковий керівник

Антошина С.А.

Мурманськ

2009

ЗМІСТ

ВСТУП.............................................................................. ....... 3

ГЛАВА I. Діалектні словники в історичній і сучасної російської лексикографії........................................................................... ...... 5

1.1. Загальні питання лексикографічної теорії та практики ............ .5

1.2. Словники діалектів ............................................................ 9

1.3. «Словник обласного архангельського прислівники в його побутовому і етнографічному застосуванні» А. О. Підвисоцького. Історія появи, особливості змісту і структури .................. ... 13

1.4. «Жива мова Кольський поморів» І.С.Меркурьева. Історія появи словника, особливості змісту і структури ......... 17

ГЛАВА II. Зіставлення складу словников і змісту, обсяги їх тлумачення в Словниках А.О.Подвисоцкого і І.С.Меркурьева.

2.1. Регіональні слова, характерні тільки для одного словника ...... .23

2.1.1. Словник А.О.Подвисоцкого .......................................... 23

2.1.1 Словник І.С.Меркурьева ............................................. 23

2.2. Слова, представлені в словнику обох словників .................. ... 24

2.2.1. Слова, які мають близькі або збігаються значення ......... 24

2.2.2. Слова, представлені в обох словниках, але мають різні значення ........................................................................ .. 25

ВИСНОВОК............ ............................................. ......................................... 26

Список використаної літератури............................................................... 29

Додаток ........................................................................... 30

Вступ

Актуальність дослідження. В даний час лінгвістика переживає зміну основних уявлень про мову, зміну наукових парадигм, проте вивчення російських народних говорів залишається досі актуальною проблемою. Сучасний етап розвитку російської мови характеризується широким впливом засобів масової інформації на мовну свідомість діалектоносітелей, що неминуче веде до глибинних змін у структурі говірки. Але територіальні діалекти, вважають вчені, не вмирають, трансформуючись в особливі нові форми розмовної мови, в якій втрачаються багато архаїчні риси і розвиваються нові особливості. В даний час особливу роль набуває регіональна лексикографія: діалектні словники, зберігаючи вже втрачені елементи живої мови, "збагачують національний духовний потенціал, загальний культурний фонд народу" [1]

Як відомо, діалектні словники, по-перше, складають базу для синхронического і діахронічного вивчення лексики, по-друге, "узагальнюючи і примножуючи мовне, а значить, і ментальне багатство, дають чіткість ... слову, ясність в питаннях походження мови і народу, відображають різноманіття народного літературно-мовного творчості ". [2]

Сучасна парадигма лінгвістичного знання розглядає мову як своєрідний код, де "зашифрована" інформація про саму людину, його поглядах на природу, на світ. У цьому сенсі когнітивні функції діалектного словника в структурі регіональної культури очевидні, бо сам "тлумачний словник - це цілий світ в алфавітному порядку".

Говір жителів Кольського півострова, на мою думку, заслуговує на особливу увагу. Адже він сформувався на самій північній околиці російської землі, далеко від культурних центрів, в умовах, де були слабкими зв'язку корінного російського населення з населенням інших областей і навіть з населенням сусідніх сіл через велику відстань між ними і через інших географічних умов, де уклад життя поморів відрізнявся значною мірою від укладу життя в центральних і більшості північних областей країни, де сусідами російських протягом століть були фіни, карели і саамі. Крім того, для нас, жителів півночі, вивчення цього прислівники має особливе значення. Адже Кольський край - наша мала батьківщина, тут наше коріння, з давніх-давен жили і працювали тут наші предки.

В аспекті регіональної культури діалектна словник представляє особливий інтерес, тому що саме діалектна словник відображає витоки національної самосвідомості поморів Кольського півночі. Діалектний словник не просто свідчить про наявність чи відсутність тієї чи іншої реалії: певним чином пов'язані між собою слова відображають світобачення Кольський поморів, а значить, фрагменти мовної картини російського світу.

Діалектна лексика говору російських поморів Кольського півночі відображена в «Словнику обласного архангельського прислівники в його побутовому і етнографічному застосуванні» А. О. Підвисоцького, виданому в 1885 році, і словнику «Жива мова Кольський поморів» І.С.Меркурьева, що вийшов у світ в 1978 році. Зіставлення словников цих словників дозволяє проаналізувати, як змінилося життя, побут і заняття жителів півночі за останнє сторіччя.

Мета дослідження. Описати і порівняти особливості лексикографії поморських говорив Мурманської області в «Словнику обласного архангельського прислівники в його побутовому і етнографічному застосуванні» А. О. Підвисоцького і словнику «Жива мова Кольський поморів» І.С.Меркурьева.

Предмет дослідження. Склад словника і особливості його тлумачення в «Словнику обласного архангельського прислівники в його побутовому і етнографічному застосуванні» А. О. Підвисоцького і словнику «Жива мова Кольський поморів» І.С.Меркурьева.

Матеріали дослідження. Слова до букви «Д» в «Словнику обласного архангельського прислівники в його побутовому і етнографічному застосуванні» А. О. Підвисоцького та монографії І.С.Меркурьева «Матеріали до« Мурманська обласному словником ».

Глава 1

Діалектні словники в історичній і сучасної російської лексикографії

1.1. Загальні питання лексикографічної теорії та практики

Лексикографія (від грец. 'Відноситься до слова' і 'пишу') - це наука, основним завданням якої є вироблення принципів словникового уявлення лексики. Однак лексикографією називають і процес створення словників, і сукупність словників, пов'язаних з тією чи іншою національною традицією, тим чи іншим тимчасовим періодом. Наука про принципи «словникового справи» називається ще теоретичної лексикографією, а її застосування-практичної.

Теоретичну лексикографию важко відокремити від лексикології, тому що практичні потреби першої вимагають опори на поняття лексичного значення слова, моно- і полісемії, синоніма і синонімії, антонима та антонімії та ін. Всі вони розглядаються в лексичній семантиці. Лексикографічна практика не може бути успішною без надійних методів аналізу, які активно розробляються і оновлюються в розвивається в останні десятиліття науці про зміст мовних одиниць. Це означає, що лексикографию неможливо відмежувати від теоретичної семантики - центрального розділу лексикології.

Які ж бувають словники? Звернемося до типології. Типологія словників - це їх класифікація, заснована на істотних розпізнавальних ознаках словникових описів, що склалися в певній лексикографічної традиції. Так як словник являє собою складний багатоаспектний продукт діяльності людини, класифікації словників зобов'язані враховувати сукупність багатьох характеристик.

Вони визначаються, по-перше, типом описуваного в словнику мовного об'єкта або аспекту цього об'єкта, по-друге, призначенням словника, по-третє, принципами лексикографічної інтерпретації мовного матеріалу.

Одним з найважливіших є розрізнення словників енциклопедичних, в яких описується світ і предмети, що існують в ньому, пояснюються поняття, даються біографії діячів науки, літератури, мистецтва, і лінгвістичних, а яких смисли слів описується з побутової, «наївною», загальною точки зору.

Серед лінгвістичних словників, в свою чергу, розрізняються синхронні і диахронические.

Це протиставлення задається орієнтацією на відображення в рамках словника єдиної системи в певний момент часу ( «синхронний» підхід) або на упорядкування диахронических мовних даних за хронологічним принципом, а також на реконструкцію змін, пережитих одиницями цієї системи з моменту їх появи. До диахроническим словників відносяться історичні, в яких лексика мови представляється у тимчасових змінах (зазвичай - в межах заданого періоду), і етимологічні, що містять інформацію про походження слів.

Переважна більшість лінгвістичних словників відноситься до спеціалізованих (аспектним, або профільним) словників. У них описується певний аспект лексичних одиниць, або певна лексична сфера, або інші значущі одиниці мови. До спеціалізованих відносять тлумачні, синонімічні, антонімічні, ідеографічні, фразеологічні, діалектні, орфографічні, орфоепічні, граматичні, морфемні, словотвірні, словники жестів, історичні, етимологічні та ін. Типи. Спеціалізація може бути широкою і вузькою.

Для словників, званих розумними, основною метою є роз'яснення (тлумачення) слів і фразеологізмів та опис правил їх вживання, додаткової - уявлення фонетичних, орфоепічних, граматичних і стилістичних ознак слів. Таким чином, тлумачні словники відрізняються широкою спеціалізацією, або многопрофильностью. Прикладами лексикографічних описів з вузькою спеціалізацією можуть бути орфоепічні, орфографічні, синонімічні, антонімічні словники.

Спеціалізація може бути пов'язана з об'єктом опису: лексикографія наших днів, як вже було зазначено, поповнилася словниками морфем, словосполучень, семантичних типів речень і навіть жестів. В граматичних словниках містяться відомості про словозмінних і деяких інших граматичних характеристиках слів, в орфоепічних - про правильне літературному вимові шару і їх форм. Етимологічні словники пояснюють походження лексичних одиниць.

Лексикографическое опис може бути присвячено певній сфері лексики (такі діалектні, жаргонні словники), використання лексики певним автором (в словниках мови письменників і поетів), певного типу слів - власних імен, іншомовних словами і т. П. (В словниках синонімів, антонімів, омонімів, неологізмів, архаїзмів, топонімів, антропонімів, іншомовних слів).

Пошук моделі цілісного опису мови, в якому повинні бути співвіднесені словник і граматика, призводить до концепції універсального, або інтегрального, словника сучасної мови. Дня інтегрального словника принципово важливо розгляд кожного слова в контексті всієї системи лексичних одиниць і в рамках безлічі типових для даного слова висловлювань. Подібний підхід дозволяє виявити, з одного боку, системні принципи організації лексико-фразеологічного складу, з іншого - синтагматичні правила взаємодії лексичних і граматичних значень. Відповідно до концепції інтегрального лексикографічного опису воно повинно виконувати функції тлумачного, фразеологічного, синонімічного, словотвірного і ряду інших типів спеціалізованих словників. Подібне всебічне опис лексики і фразеології, принципово націлене на з'єднання з граматикою, здатне в набагато більшому ступені, ніж це характерно для тлумачних словників з широкою спеціалізацією, відображати план змісту і безліч інших, нових для лексикографічної практики, аспектів лексичних і фразеологічних одиниць.

Одиниці однієї мови можуть описуватися засобами того ж мови або іншого (інших).Перекладні словники, в яких мовні одиниці однієї мови описуються засобами іншої (інших), виникли раніше інших типів лексикографічних уявлень. Їх поява визначалося потребою розуміти тексти на чужих мовах. Вони широко звертаються до міжмовної синонімії - перекладним лексичним еквівалентів. Перекладні словники відомі більшості людей: без них не можна обійтися при вивченні іноземної мови, при перекладі з однієї мови на іншу.

Одним з найважливіших є протиставлення: словник-довідник - словник активного типу.

До словника-довідника користувач звертається, зустрічаючись в тексті з незнайомим словом або поєднанням. Це, інакше, пасивний словник, словник, що забезпечує перехід від тексту (або слова) до виражається їм змістом. Словниками-довідниками є, наприклад, всі історичні словники. Прикладами лексикографічних описів довідкового типу можуть служити словники рідкісних і застарілих слів.

Активний словник повинен забезпечувати виробництво текстів, тобто перехід від сенсу до виражає його тексту. До подібного типу словника, по Щербі, найбільшою мірою наближається академічний словник. Дійсно, в першій половині XX в. академічні словники (словники, створені найавторитетнішим в Росії науковою установою, що об'єднує в якості своїх членів видатних вчених країни) містили найбільш повну для свого часу інформацію про різні аспекти слова, в тому числі і про те, чи можна в деякому випадку вживати цікавить користувача мовне засіб. Активний тип словника остаточно склався в 70-80-ті роки XX ст. Активним повинен бути підготовлюваний в даний час Інтегральний словник російської мови.

Лінгвістичні словники можуть відрізнятися тим, передбачається чи НЕ передбачається відбір описуваного в них матеріалу. Тезауруси (від грец. 'Скарбниця') в принципі охоплюють весь мовний матеріал і відбору не припускають. Ідеальний тезаурус фіксує все написане і сказане цією мовою. До типу тезауруса наближається академічний Словник російської мови під редакцією А. А. Шахматова. Сама ідея тезауруса, строго кажучи, може бути реалізована повністю тільки по відношенню до мертвих мов. За принципом відбору слів і їх форм тезаурусами можуть бути словники мови письменників або їх окремих творів.

Тлумачні словники, матеріал яких підлягає відбору, диференціації (Щерба називав їх звичайними), нерідко є нормативними. У них даються кодифіковані лексическо-фразеологіческне одиниці, тобто зразкові мовні засоби, закріплені суспільною практикою. В силу нормативної установки такі словники зобов'язані фіксувати в першу чергу загальновживану лексику, хоча і архаїчні, і нові, і територіально або соціально обмежені слова і поєднання в них також можуть бути представлені, якщо вони засвідчені найважливішими літературними або публіцистичними текстами. Нормативними є деякі академічні словники.

Відмінність між цими двома словника від іншого може виявлятися в розташуванні матеріалу. Принцип розташування пояснюється в словнику одиниць може бути алфавітним (формальним) або идеографическим (змістовним).

За алфавітом можуть даватися словникові статті для всіх пояснювальних в словнику слів (саме такі словники називають алфавітними) або тільки для первісних (непохідних) - в так званих гніздових. Словникова стаття гніздового словника, що починається заголовних, зазвичай непохідним словом, об'єднує ряд подстатей похідних (або однокореневих) слів, що утворюють словотвірні гніздо. Звідси і назва - гніздовий. Гніздовий алфавітний словник характеризується, отже, і одночасно працювати і формального, і змістовного ознак.

Особливою різновидом алфавітного словника є зворотний (інверсійний) словник, в якому розглядаються одиниці розташовані за алфавітом кінцевих літер (Зворотний словник російської мови (1974).

У идеографических словниках (званих також тезаурусами) слова даються не за алфавітом, а по лексика-семантичним групам, які виділяються за смисловим спільності. Опис в них направлено від значення до засобів його вираження, значення ж характеризуються заданими смисловими відносинами.

При визначенні типу словника враховується його призначення (адресація). Велика частина словників створена - і створюється - для масового або досить широкого кола користувачів і має прикладний характер. Користувачі словників можуть бути носіями мови і іноземцями. Інтереси певних груп цих категорій читачів зумовлюють появу різноманітних навчальних словників, при складанні яких виходять з конкретних запитів учнів (існують навчальні словники для російських і іноземців; для дітей певного віку; для старших школярів; для студентів і т. П.).

Особливий підтип - словники, службовці для технічних прикладних цілей (наприклад, для машинного перекладу).

В останні десятиліття з'явилися теоретичні (наукові) словники, створювані лінгвістами для лінгвістів. Подібні видання є, по суті, дослідження. Вони виконані у відповідності з принципами певної наукової теорії і оформлені у вигляді свого роду циклів словникових статей.

З адресацією тісно пов'язані такі ознаки, як обсяг словника і кількість описуваних в ньому одиниць. У російській лексикографічної традиції склалося, наприклад, протиставлення великого, середнього і малого тлумачного словника [Ожегов 1974 (1952); 158-181].

У кожного словника є концепція. Іншими словами, в словнику втілюється певна система поглядів його укладачів на призначення, обсяг словника і принципи відбору описуваних одиниць і різних їх аспектів, що потребують лексикографічної інтерпретації.

Концепція зазвичай пояснюється у вступній статті словника, яка одночасно може бути і керівництвом для його читачів. У ній, як правило, характеризується склад, порядок проходження і умовності технічного оформлення підрозділів, або зон, словникових статей. Новітні словники часто містять спеціальні нариси, присвячені теоретичним положенням, на які орієнтуються укладачі. Певна частина концепції словника може бути викладена і в вигляді словника термінів використовуваної лінгвістичної термінології.

Допоміжна частина, яка доповнює зміст словника, іноді має форму додатків. У них подано відомості про тих аспектах системи мови, які повинні бути узгоджені з основною частиною опису.

У словниках даються також, в разі необхідності, списки наукової літератури і джерел ілюстративних прикладів.

Однією з найбільш складних є проблема номенклатури одиниць, описуваних в словнику, - його словника.

У будь-якому словнику, присвяченому опису лексики, тим чи іншим чином вирішується завдання розмежування полісемії та омонімії, лексікалізованние форм, що перетворилися в самостійні слова, і форм слова і т. П. Відбір слів та інших одиниць в нормативних словниках ґрунтується на критеріях, які зазвичай перераховуються і роз'яснюються у вступних статтях.

Емпіричну базу лексикографічного опису утворюють, по-перше, попередні словники (якщо такі існують) і, по-друге, картотеки прикладів. Головним джерелом прикладів, які включаються в картотеки загальних словників, є кращі прозові, публіцистичні, науково-популярні, поетичні, журнальні та газетні матеріали. В останні десятиліття до цих джерел додалися машинні бази даних. Це великі корпуси текстів на магнітних носіях, в яких комп'ютер за запитом може знайти потрібні слова.

1.2. Словники діалектів

Словники діалектів описують лексику одного говору (діалекту), говорив певної території або всіх говірок мови. За характером уявлення слова значна частина цих словників відноситься до тлумачних (пояснювальним) словників.

Роль лексикографічних праць даного типу величезна: відомості про російську діалектної лексики необхідні при вирішенні найважливіших проблем сучасного загальнонаціонального мови, а також історії, причому не тільки російського і споріднених слов'янських, а й інших мов, носії яких були сусідами російських або їхніх предків. Діалектна лексика відображає історію народу, специфіку його побуту і культури, тому словники діалектів виявляються необхідними і для лінгвістів, і для істориків, етнографів, письменників.

Залежно від широти територіального охоплення лексики словники діалектів можуть бути загальними (що включають лексику всіх діалектів мови), регіональними (що включають лексику одного діалектного регіону) і навіть лексиконами одного говору.

За характером відбору лексики розрізняють диференціальні і повні словники. У диференціальні словники включаються діалектизми різних типів - лексичні (в тому числі словотвірні), семантичні і ін. В повні укладачі прагнуть ввести всю лексику діалекту, тобто поряд з діалектизмами слова і значення слів, загальні для діалекту і літературної мови. Втім, складання дійсно повних словників діалектів навряд чи можливо: як би не пристосовувався дослідник до норм поведінки носіїв діалекту, вони сприймають його як носія іншої культури.

Інтерес до народної лексики, збирання якої в Росії почалося не пізніше 30-х років XVIII ст., Різко зростає до середини XIX ст. В цей час виходять Досвід обласного великоросійського словника (1852) і Доповнення до «Досвід обласного великоросійського словника» (1858). Організаторами та виконавцями цих видань були академіки А. X. Востоков і І. І. Срезневський. Для свого часу це були зразкові видання. Трохи пізніше з'являється словник В. І. Даля, де також представлено багато діалектних слів.

З лексикографічних праць другої половини XIX - першої третини XX ст. треба назвати в першу чергу Словник обласного архангельського прислівники А. О. Підвисоцького (1885), Словник обласного олонецького прислівники Г. Н. Куликівського (1898), Обласний словник колимського російського прислівники В. Богораза (1901), Матеріали для пояснювального обласного словника Вятського говірки Н, М. Васнецова (1908), Смоленський обласний словник В. Н. Добровольського (1914), Донський словник А. В. Миртова (1929).

У 50-ті роки XX ст. стало очевидно, що матеріали, які описані в десятках великих і малих словників, але часто недоступні фахівцям, необхідно об'єднати і видати у вигляді одного великого словника всіх російських народних говорів. Виданням, в якому показуються засвідчені в попередніх виданнях запаси діалектної лексики, стає зведений Словник російських народних говорів (СРНГ). Публікація СРНГ почалася в 1965 р, до теперішнього часу не доведено до 35 випуску. Базою СРНГ є картотека СРНГ, яка зберігається в Інституті лінгвістичних досліджень РАН (Санкт-Петербург). У ній більше 2 млн. Карток. Вона являє собою самостійний джерело різноманітних досліджень з діалектології та історії російської мови.

Рішення важливого завдання об'єднання всіх відомих діалектних лексичних даних не знімало, проте інший: помітні зміни, які відбулися і продовжують відбуватися в лексиці діалектів, і явні лакуни, які висвітилися в новий час в наявній у нас картині російської діалектної лексики, вимагали створення інших обласних словників - словників, що спираються на поняття, вироблені сучасної диалектологией і лексикографією. Для діалектної лексикографії помітною подією стала поява Словника сучасної російської народної говірки (д. Деулино Рязанської області) (1969). У ньому зафіксовані всі виявлені укладачами слова, що мають у говірці ту чи іншу лексікалізованние диалектную специфіку. Великий словник, облік різних значень багатозначних слів, їх сполучуваності, інших можливостей і фразеологічних зв'язків і, нарешті, багатий ілюстративний матеріал дозволили досить повно розкрити системні відносини в лексиці одного говору. Вичерпним чином - як самодостатнє ціле - описана діалектна лексика в Повному словнику сибірського говору (1992-1995) під ред.О. І. Блінової і в Словнику говірки села Акчім Красновишерском району Пермської області (1984-1995). Ідея системності лежить в основі концепції Львівського обласного словника з історичними даними (ПОС), в якому сучасна діалектна лексика включена в можливих випадках в історичну перспективу. Складання цього словника було розпочато з ініціативи видатного вченого Б. А. Ларін.

В останній третині XX ст. виходить безліч словників, що відображають російську диалектную лексику окремих областей (Брянської, Іркутської, Калінінської, Новгородської, Новосибірській, Ярославській і ін.) і цілих регіонів (Білорусії, Карелії і суміжних областей, Кольського Помор'я, Прибалтики, Середнього Уралу, середній частині басейну р. Обі і ін.).

Особливий інтерес для нас представляє одне з подібних видань - Архангельський обласний словник (АОС), робота над яким багато років ведеться вченими, співробітниками, аспірантами та студентами філологічного факультету МДУ під керівництвом О. Г. Гецов. Специфіка АОС в тому, що він має попередника - опублікований понад 100 років тому зразковий для свого часу Словник обласного архангельського прислівники А. О. Підвисоцького. Словник спирається на картотеку, що містить більше 4 млн. Карток, картотека збирається більше 40 років студентами, викладачами і співробітниками філологічного факультету МДУ. Стаття АОС дає найголовніше слово, граматичні та стилістичні послід, тлумачення (або - для багатозначних слів - тлумачення), діалектна синонім до толкуемую слову або значенням, іноді - синонімічний ряд (якщо синонім або синоніми засвідчені в діалектної картотеці) і ілюстрації. Фіксується в ньому ареал, з яким пов'язано описується слово, а також особливості його сполучуваності та входження у фразеологічні сполучення; в ряді випадків наводяться етнографічні дані. До словника включається вся власне діалектна лексика і все слова, для яких були встановлені лексікалізованние відмінності від літературної мови. Чи включається в АОС як важливий компонент системи народної мови просторечная, усно-розмовна і професійна лексика. Архангельський обласний словник, таким чином, є словником диференціального типу. Але при цьому, як відзначали рецензенти, «майже весь матеріальний і духовний світ говорять, відбитий в їх словниковому запасі, знайшов відображення в даному словнику». [3]

Словникові статті багатозначних слів можуть являти собою зведення побутування різних значень слова в кількох діалектних системах, представлених в описуваної «системі систем». Це означає, що словник дає документовані матеріали, за якими можна вивчати лексичну систему архангельських говірок в її сучасному стані та історичному розвитку.

Відзначимо появу діалектних словників, спеціалізованих за типом описуваної одиниці або аспекту розгляду діалектного слова. Видано, зокрема, фразеологічний словник російських говірок Сибіру (1983), в якому представлені діалектні стійкі поєднання, що володіють фразеологізірованние значенням. Словник містить близько 7 000 фразеологічних і стійких поєднань. Вийшли ономастичними зворотні діалектні словники і навіть діалектні словники особистості. У діалектних словнику особистості (1971), складеному В. П. Тимофєєвим, описана лексика неписьменною селянки Є. М. Тимофєєвої, яка народилася в 1897 р Її запас діалектних коштів складається з 2 705 слів і 87 фразеологізмів. Словник діалектної особистості, підготовлений Є. А. Нефедова (2001), відображає експресивну лексику і деолекта носія севернорусского говірки. У словникової статті цього опису є особливі зони конотацій, синонімів і дериватів. У Російському диалектном інверсаріі В. Г. Головіна, Л. І. Ройзензон і О. І. Соколової (1974-1977) представлені фрагменти зворотного словника російських говірок. Особливістю даного словника є наявність коротких визначень, що робить його важливим джерелом вивчення діалектного словотвору. Мотиваційний діалектний словник (1982-1983), складений на базі говірок Середнього Приобья, відображає дериваційні відносини в діалектної словотвірної системі. Словник спирається на спеціальний понятійний апарат. Укладачі розрізняють лексичні мотиватори (співвідносні семантично однорідні лексичні одиниці) і структурні мотиватори (співвідносні структурні одиниці). За введенням словникової статті (заголовним словом) в словнику слідують лексичні і структурні мотиватори. Вони супроводжуються цифровими індексами, що вказують на кількість зафіксованих випадків активізації мотиваційних відносин. Далі йдуть ілюстративні приклади. Словник базується на картотеці, що складається з 80 000 карток, і дає тисячу дев'ятсот шістьдесят шість словникових статей. Матеріали цієї лексикографічної роботи, представлені в зручній і доступній для огляду для наукового використання формі, відкривають широкі можливості для дослідження явища вмотивованості.

Відзначимо на закінчення такі найважливіші загальні тенденції розвитку сучасної діалектної лексикографії: 1) свідома орієнтація укладачів кращих словників на системне уявлення регіональних різновидів мови, 2) прагнення до глибокого і ретельного опису різноманітних особливостей семантики і функціонування народного слова в живій мові, 3) розширення діапазону типів словників.

1.3. «Словник обласного архангельського прислівники в його побутовому і етнографічному застосуванні» А. О. Підвисоцького. Історія появи, особливості змісту і структури.

Видана в 1885 р Імператорської академією наук, книга удостоєна премії Ломоносова ще до видання (1881). Містить більше 7000 слів. Це перший в Росії повний словник по одному обласному прислівнику. Особлива цінність його полягає в тому, що матеріал взято з першоджерела - з вуст народу.

Для початку, хотілося б сказати кілька слів про автора.

Олександр Йосипович Підвисоцький (1825-1883), письменник, етнограф і дослідник російського фольклору, лексикограф; віце-губернатор в Архангельську (1871-1879). З потомствених дворян Чернігівської губернії. Закінчив Харківський університет.

До початку роботи над словником Підвисоцький був уже відомим автором кількох історичних заміток, нарисів з місцевого життя Архангельської губернії, календарів і довідкових книг.

Серед його творів варто відзначити: "Харківський календар на 1869 рік, Місяцеслов, адресна і довідкова книга", Харків. 1869 р .; "Записки очевидця про події у Варшаві, в 1861 і 1862 років, складені за документами", СПб. 1869 г. Перші дев'ять глав цієї праці були надруковані в "Русском інваліда" за 1868 р .; "Харківський календар на 1870 рік", Харків. 1869 р .; "Харківський календар на 1871 рік", Харків. 1870 р .; "Граф Михайло Огінський і його відносини до імператора Олександра Павловича; з записок графа Огінського" ( "Російський Архів" 1874 р кн. 3); "Довідкова і пам'ятна книга Архангельської губернії на 1875 рік", Архангельськ. 1874 р .; "Кухар Халябі; указ Імператриці Єлисавети Петрівни про його повернення з Коли" ( "Русская Старина" 1875 р., Тобто XII); "Відправка купецьких синів до Англії, в 1766 році" там же, 1875 р., Тобто XIII; "Пошуки морських раків в Білому морі і Льодовитому океані; листування кн. А. А. В'яземського з Головциним" (там же, 1876., т. XVI); "Проштовхування і поширення картоплі в Архангельській губернії" і "Спроби освітлення вулиць в Архангельську, в 1767-1768 роках" (там же 1879 р., Тобто XXVI).

Олександр Йосипович Підвисоцький ні професійним лінгвістом, в останні роки життя, коли Словник знаходився ще в розробці, він займав посаду керуючого конторою Державного банку в Архангельську, тобто був чиновником. Він відрізнявся широкою освіченістю, володів українською і польською мовами (звідси відповідно українські та польські паралелі в словнику). Роз'їжджаючи по службовим обов'язком по Архангельській губернії, Олександр Йосипович добре ознайомився з життям і побутом жителів півночі. Вивчав місцеві говірки, збирав "місцеві вирази", прислів'я, приказки та ін. Зібраний багатий етнографічний, географічний, лінгвістичний та інший матеріал здебільшого і увійшов в його "Словник обласного архангельського прислівники".

Покращенню якості словника сприяло прочитання його видатним фахівцем в області лексикології і лексикографії Я. К. Грот. Керуючись докладним відкликанням Грота, автор виправив і доповнив свій Словник опублікованими матеріалами. На жаль Підвисоцького так і не вдалося побачити свою працю надрукованим: він помер в 1883 році за два роки до виходу Словника в світло.

Приступаючи до складання Словника, Підвисоцький пропонує Академії наук свою програму збирання слів і відомостей для обласних словників. Кінцевою метою було складання на основі обласних словників різних місцевостей загального зведеного академічного словника.

Перше завдання, поставлене перед обласним словником, - приведення до відома багатства обласних діалектів «в словах і висловах, в побутових прислів'їв і приказках, в народних прикметах, повір'ях і прислів'ях». «Необхідно, щоб словники обласних діалектів були разом з тим і етнографічними, - писав Підвисоцький про другий завданню обласних словників, - ... Обласні прислівники утворилися під впливом різних в різних місцевостях етнографічних умов, якими тільки і можна пояснити склад і походження вельми багатьох обласних слів і особливостей говірок ». Ці два завдання автор Словника блискуче виконав.

Грот відзначив як найважливішу особливість словника - багатство матеріалів. Порівнюючи його з попередніми словариками архангельських слів, рецензент виявив, що всі слова, включені в них, за дуже невеликим винятком, є в Словнику Підвисоцького, причому з більш докладними поясненнями та ілюстраціями, що показують їх вживання в живій мові.

Що ж являє собою Словник Підвисоцького? Які слова в ньому представлені? Автор зібрав і пояснив місцеву лексику Архангельського краю; в словнику, як правило, відсутні слова загальнонародні (відхилення від цього принципу нечисленні). Підвисоцький склав словник, коли діалекти були ще мало вивчені і відмінності діалектних слів від літературних ще мало встановлені.

У Словнику широко представлена ​​побутова лексика, тобто слова і вирази з самої повсякденного життя, прислів'я і приказки; значне місце займає лексика різних промислів і ремесел, поширених на території Архангельської губернії (наприклад, морського промислу), слова, що відображають місцеві вірування і пов'язані з ними прислів'я і приказки, народні прикмети та повір'я. Наприклад, вЬ'жлівой, вЬ'жлівой людина (інші назви: клЬ'тнік', знато'к', дру'жка) - «рід знахаря при весіллях. Обов'язок його полягає в тому, щоб охороняти весілля від по'рчі, руйнувати зловмисні чари і попереджати всякі, що вважають за худим ознакою випадковості, напр .: щоб коні в весільному до вінця поїзді не зупинилися, чи не розпрягли, не рвалися рвучко, що не замітали снігом або пилом і т.д. У видах усунення всього цього, важливий оглядає всі кути пороги в будинку, перераховує камені в печах, кладе замок на поріг, дме на скатертину весільного столу, нашіптує різні обмови над одягом молодих і над кінської збруї, дає молодим сережку до хрестів на шиї і т . Д. Слово важливий в значенні знахар є старовинне Новгородське; в пісні про новгородському гостя Терентьіще йдеться про блазня, яких Терентьіще просить вилікувати його дружину: веселі скоморохи люди венжлівия, очестлівие ».

У Словнику є багатий набір різних фразеологічних висловів, поширених російською Півночі: одні з них наводяться в словникових статтях на ряду з іншими матеріалами, інші поміщаються самостійними статтями. Наприклад, при слові кро'шні «рід кузова» - приказка: потрапив з короба в Крошні ( літературне з кулька в рогожку). У статті на слово йти приведено понад двадцять виразів, як йти по Лакомка «мотати гроші на розгульне життя».Вирази: живий рукою «живо, швидко» (живий рукою збігав та приніс), закласти вухо «забути про будь-що» та інші - поміщаються самостійно.

Прислів'я, приказки, прикмети наводяться і в статтях на обласні слова, і в тих випадках, коли вони в своєму складі не мають диалектизма. Стаття на слово кішка (тварина) включена в Словник тільки для того, щоб привести прикмети, пов'язані з цією твариною: «Кішка сидить на вікні і дивиться в нього» - до прибутку; «Кішка миється на підлозі проти дверей в хаті» - до ненавмисним і небувалим гостям. Є й інші статті. Горобина. Народні прикмети: урожай горобини - до мокрого майбутнього літа і багатому лову оселедців. Хатинка. Приказка: Хоч в лісовій хатинці жити, та за улюбленим бути.

Слова в Архангельському словнику розташовані переважно в алфавітному порядку, але є статті і з гніздовим розташуванням слів, коли в одній статті об'єднується кілька однокореневих синонімів; іноді там же міститься синонім іншого кореня, як в статті ко'лоб, де наведені слова ко'лоб, колобо'к, скро'ботен'.

Для полегшення пошуків слова в словнику, кожне з слів, об'єднаних в статті, в алфавіті має відсилочну статтю. Звичайно, застосування гніздового принципу не можна назвати строго науковим. Однак, об'єднуючи в слова в одній статті, автор має можливість більш економно і компактно розмістити матеріал.

Власне граматичних послід в словнику мало. Але приклади вживання діалектних слів, своєрідність їх граматичних особливостей (порівняльна ступінь говору ба'ско, басі'сто - басчее, басі'стей, іноді навіть аж до виділення особливо своєрідних випадків в самостійні статті), приведення різних діалектних граматичних форм і утворень (форми множини іменників: крен' - кре'н'я, пі'во - пива ', ту'ес - ту'есья), також і інші форми відмінків іменників в силу їх своєрідності (пле'ц' «плече», мн.ч. пле' ци, твор.пад. пле'ц'ю, пле'ц'ем, плеце'мі) - все е то допомагає читачеві скласти чітке уявлення про граматичні особливості архангельських говірок.

Більшість слів в Словнику витлумачені коротко, економно, тобто мають звичайні, прийняті в словниках, лаконічні тлумачення (варва ' «негідні, що викидаються залишки битого худоби») або просто переводяться літературним словом (ба'йга «туман, імла»).

Слова ж місцевого термінологічного характеру (назви тварин, риб, знарядь праці, місцевих звичаїв, місцевих умов природи і т.п.), оскільки вони не знайомі читачеві, отримують повне енциклопедичне тлумачення. Стаття на слово забо'р' «пристрій для лову сьомги» займає майже цілу сторінку: детально описуються етапи побудови паркану, механізм його застосування. Або, наприклад, словникова стаття до речі га'рва «(від норвезького garu-віконницями мережу) - віконниці, для лову сьомги, мережа при колах, довжиною в 10-15, шириною в 1-5, а заввишки в 1 сажень, облямована зверху і знизу тетіво'ю, і прикріплюється до верхньої тятиві тонкої мотузкою, званої: ножі'ліна, поджі'лка, на яку нанизують верхній ряд комірок мережі, прив'язуючи пожіліну до тятиві вузлом через кожні три вічка. Гарвей фарбують червоною або вільховою кори краскою, і ставлять їх по кілька поруч, в невеликому між собою відстані ребром до берега. Вічка в Гарві великі, в 2,5-4 вершка, а грузила (кі'басья) вплітаються берестой в кільце з березових прутів, - для того, щоб не проходили крізь вічка і не плуталися в мережі. Гарва утворює сетяную в воді стіну, на яку спрямовуються вгору по річці сьомга натикається і зав'язає в комірках. Гарвей бувають морські, в кілька верст довжини (в гирлах Печери звані .: багно), і річкові, вищеописані, які розставляють в штучної затіши (за'водь 4), утвореною за допомогою плетіння, або ж вбиваючи в дно річки кілки з привалювати до них хмизом. »

Завдяки докладним тлумаченням можна скласти гарне уявлення про місцеві промисли, весільних (див. Вище приклад статті до слова вЬ'жлівой) та інших обрядах. Показова в цьому відношенні стаття до речі зару'чка «усне умова под'емщіков Мурманських промислів з робочими на вступ в покру'ченнікі, при чому господар промислу дає кожному покрученніку, у вигляді завдатку, але безповоротно, так званий зару'чной, запівно'й рубль (рядови'м покру'ченнікам і поменше, а ко'рмщіку і побільше). Укласти таку умову з господарем судна і промислу називається: заручі'ться хазяїном. Після здійснення заручкі, перед відправленням на промисел, хазяїн-под'емщік пригощає всіх покрученніков обідом, після якого дарує кожному по дерев'яній ложці, а головним судорабочім, понад те, і товстого сукна на лагодження авачу'г' - на дві пари ко'ршіку і тялецу ' і на одну пару весе'льщіку. Перед відплиттям в море судно з покрученнікамі, один з них звертається до господаря зі словами: хазяін'! Благослови шлях, - на що господар відповідає: святі отці благославляют', а корщиків робить висновок: праведні Боги молят', після чого викочується якір, і судно, зробивши поворот до сонця, відправляється в дорогу ».

Взагалі весь Словник написаний цікаво. Словникові статті з прикладами живий, невимушеній мови, з виразами, приказками, прислів'ями побудовані так, що читаються як захоплюючі розповіді про слова.

Кожне значення, поєднання або вираз має в Словнику точну географічну помету, вказівка ​​в якому повіті вони записані (а в разі вживання у всій Архангельської губернії - ставиться «повсюдно»).

Для даної роботи були виписані слова, зібрані в Калуському повіті, поміщені в Словнику з позначкою Кол. Доречна невелика історична довідка. До 1802 г. «після округу Мезенского, Кольський повіт з усіх в Архангельській губернії складаються найбільший: містить покоління було в собі майданного простору 180,101 квадратних верст, 4 десятини і 800 квадратних сажнів у довжину, від сходу на захід простягається покоління було на 620 верст, в ширину від півдня на північ на 397, а в оточенні містить 2781 версту.

Округ цього, майже весь обливає море Біле, почавши від Кемского повіту і Кандалагской губи до Святого носа, а далі Північний океан по Датську Лапландію, що чинить його майже півостровом; бо з матір'ю землею з'єднується він тільки границею своєю з Шведської Норвезької Лапландії з боку західної. Від півночі з океаном, від північного сходу і сходу з морем Білим, а від півдня з округом Кемского. »[4] У 1859 р Кольський повіт був скасований, а 8 лютого 1883 відновлений з центром в місті Кола.

За багатством матеріалів, зібраних автором, по методам опису, Словник Підвисоцького був найповнішим і найкращим обласним словником свого часу. За зразком словника А. І. Підвисоцького пізніше складалися інші обласні словники (наприклад, «Словник обласного олонецького прислівники» Г. І. Куликовського, «Словник вятського говірки» Н.М.Васнецова, «Смоленський обласний словник» В.Н.Добровольского) . Традиції наукової методики А. І. Підвисоцького використані укладачами багатотомного «Архангельського обласного словника» за редакцією О. Г. Гецов (1-й том вийшов у видавництві МДУ в 1980). Крім того, на матеріали, зібрані Олександром Йосиповичем, спирався І.В.Меркурьев, працюючи над своїм видатним працею «Жива мова Кольський поморів».

1.4. «Жива мова Кольський поморів» І.С.Меркурьева. Історія появи словника, особливості змісту і структури.

Величезний внесок у дослідження та збереження говірки і культури найдавнішого російськомовного населення Кольського півострова вніс І.С.Меркурьев, відомий перш за все як автор знаменитого обласного словника «Жива мова Кольський поморів».

Іван Севаст'янович Меркур'єв народився 6 вересня 1924 р селі Тараскіна Пустошкінского району Псковської області, закінчив 7 класів сільської школи і з 1939 г.учілся в Опоченском педучилище. Під час фашистської окупації працював в колгоспі, а влітку 1943 прийняв присягу і став виконувати завдання розвідки Червоної Армії. У 1944 покликаний в армію і в вересні вже був на 2-му Білоруському фронті, отримав поранення. Після госпіталю закінчив третій курс Опоченского педучилища і прийнятий в Ленінградський педагогічний інститут ім.А.І.Герцена., Який в 1950 році закінчив. Пропрацював 3 роки завучем і вчителем російської мови і літератури в Славковского середній школі Псковської області, там в 1952 році вступив в партію. У 1956 закінчив аспірантуру в ЛГПИ ім. А. І. Герцена і був направлений міністерством завідувати кафедрою російської мови в Мурманськом педінституті, де прослужив дев'ятнадцять років. З 1975 року працював в Ленінградському державному інституті ім. А.И.Герцена, потім професором кафедри російської мови Ленінградського державного обласного університету им.А.С.Пушкина

Наукова спадщина Івана Севаст'янович різноманітно і «по суті, являє собою успішно здійснене системне опис фонетики, лексики і значної частини морфологічної системи Мурманська говірки і багатовікового фольклорної творчості». [5] Під керівництвом І.С.Меркурьева в 1957-1967 роках були організовані диалектологические експедиції з метою обстеження старовинних російських поселень на Кольському півострові. В процесі багаторічної роботи обстежені 22 таких поселення і зібраний багатющий лінгвістичний, краєзнавчий та етнографічний матеріал, що послужив основою всіх наукових праць Івана Севаст'янович, присвячених мові і фольклору кольских поморів: «Мурманський говір (Фонетика. Вокалізм.)» (1960), «Мурманський говір (Консонантизм) »(1962),« Про особливості наголоси в мурманському говірці »(1963),« Відмінювання іменників в мурманському говірці (Єдине число) »(1966),« Схиляння імен іменників в мурманському говірці (Множина) »,« Ф рми прикметників в говорах старовинних російських поселень на Кольському півострові »(1966),« Присвійні і присвійні-відносні прикметники в російських говорах (На матеріалі поморського діалекту Мурманської області) »(1970), ціла серія статей про особливості вживання займенників в мурмаском говірці, особливості системи службових частин мови та інші роботи з питань морфології.

Центр наукових інтересів І.С.Меркурьева, безсумнівно, завжди знаходився в області вивчення і опису лексики діалекту і фольклору Кольський поморів. Не випадково всі його роботи граматичної спрямованості обов'язково супроводжувалися короткими словариками діалектних слів і включали в якості зразків діалектного мовлення прислів'я, приказки та фрагменти російських народних пісень, пізніше систематизованих і представлених в хрестоматіях діалектного матеріалу, в різних навчально-методичних виданнях для студентів ( «Навчальні завдання до практичних занять з діалектології для студентів дефектологічну факультету »(1985),« Програма історичного коментаря до курсу сучасного русс ого мови для дефектологічну факультету »(1987),« Російська діалектологія »(1996), Російська діалектологія (1998, у співавторстві з А.М.Родіоновой-Нащокін), і школярів (« Облік регіональних особливостей у визначенні змісту основного і додаткового шкільного лінгвістичного освіти »(1994),« програма факультативу «Жива мова Кольський поморів» (для шкіл Мурманської області) (1994), «Так кажуть Кольський помори» (1995-перше видання, 1996 друге видання), в збірниках поморських казок і прислів'їв ( «Прислів'я і приказки Помор'я» (1997), «Казки поморів Мурманської області »(1997), монографія« Усна народна творчість поморів Мурманської області »(2000).

Вершиною наукової творчості вченого по праву можна назвати словник «Жива мова Кольський поморів» (1978-перше видання, 1997 друге видання).

Виданню передувало кілька публікації, присвячених вивченню особливостей лексичного складу поморського діалекту: тези «Про« Мурманськом обласному словнику »(1971),« Про лексиці «Мурманського обласного словника» (1972), «про завдання вивчення оленеводческой лексики в російських говорах» (1988) і монографія «Матеріали до« Мурманська обласному словником »(1971). Саме матеріали останнього праці були використані в моїй роботі, так як монографія закінчується пробної публікацією словникових статей майбутнього словника від А до Д, яка дає уявлення про реальний обсяг зібраного і вивченого І.С.Меркурьевим діалектологічне матеріалу, що дуже важливо, оскільки, як повідомляється в передмові до другого видання словника, в цілому в цілому обсяг всієї обстеженої в говірці лексики в 3-4 рази перевищує обсяг матеріалу, який перебуває в обидва видання словника.

Мурманський обласний словник і включає в себе диалектную лексику говірки російських поморів Кольського півострова, зафіксовану щорічними літніми експедиціями Мурманського педагогічного інституту в 1957-1967 роках.За час зазначених експедицій упорядником Словника "обстежувався говір всіх старовинних російських поселень Мурманської області. При цьому в більшості сіл вдалося побувати два і більше разів. У зборі лексики брали участь також студенти історико-філологічного факультету Мурманського педагогічного інституту.

Місцева лексика збиралася різними методами:

а) шляхом безпосереднього спостереження над говіркою представників старшого покоління;

б) за допомогою проведення з носіями говірки бесід на найрізноманітніші теми; .

в) перевірялося існування в сучасному говірці багатьох слів, коли-небудь записаних в Беломорье, з'ясовувалося їх значення і вживання;

г) використовувалися дані різноманітних фольклорних творів, що існують в даний час в Помор'ї. Не мало записів зроблено нами і за допомогою магнітофона.

Словник створюється на основі особистих спостережень упорядника. Відомості інших збирачів лексики також належна увага повинна приділятися.

Належність слова до діалектної лексики визначалася при складанні словника шляхом зіставлення даних говірки і літературної мови - по .матеріалам «Словнику сучасної російської літературної мови» АН СРСР] т.т. I-XVII, М.-Л., 1950-1965, а також «Словника російської мови» АН СРСР, т.т. I-IV, М. 1957-1961. Підставою для віднесення -Місцеві слова до діалектних є відсутність про в названих словниках або відповідна при ньому посліду, цих словників, що свідчить про належність слів до обласної (діалектної) лексиці. Чи включаються в словник і слова, утворені від загальнонародних коренів, але мають інші афікси і значення, а також слова, що відрізняються від літературних лише своїми афіксами. Входять в Мурманський обласний словник і слова, що мають лексікалізонанние фонетичні особливості. Увійшли в Словник слова, нічим у своєму, оформленні не відрізняються від слів літературної мови, але мають в говірці інші значення. Слова, які є похідними від вище перерахованих груп слів, також включені в Словник,

Внесено в Словник назви жителів, утворені від назви сіл, оскільки таких назв у нас, природно, трохи і вони мало кому відомі. Прізвиська, осіб, клички тварин включені в Словник тільки в тих випадках, коли вони утворені від імен загальних.

Фразеологічні діалектизми теж відображені в Словнику.

Залишаються за межами Словника слова загальнонародні. Чи не входять в Словник слова, що мають у говірці лише граматичні відмінності від аналогічних слів сучасної російської літературної мови (особливості відмінювання, дієвідміни, інфінітивних форм, ступенів порівняння). Власні імена і топонімічні назви Словником також не враховуються. Лише окремі географічні найменування, що відрізняються від відповідних загальновідомих назв, вколочени нами в Словник (Кандалуха - Кандалакська затока і т. П.). Слова вносилися в словник і в сумнівних випадках, коли важко було вирішити, є вони діалектними або загальнонародними.

Етимологічні довідки Словником не даються.

Слова розташовані в Словнику в алфавітному порядку.

На відповідному місці алфавіту поміщаються дієслова доконаного і недоконаного виду, а також дієслова одного виду, але утворені за допомогою різних суфіксів, а також фонетичні варіанти деяких слів.

Варіанти слів, обумовлені цоканням, оглушением приголосних на кінці слова, явищами асиміляції, спрощенням окремих груп приголосних, Словником не наводяться.

Тема словникової статті (тлумачиться слово) дається переважно у звичній орфографічною формі. Далі наводяться: звичайна граматична характеристика слова; в необхідних випадках - послід, пояснення значення (значень) слова, приклади вживання в говірці цього діалектного слова. В кінці словникової статті є відмічені фразеологізми.

У толкуемую слові, його формі, як правило, показується наголос. Наголоси в словах цитати для полегшення набору ставляться не завжди, а лише в необхідних випадках: коли є розбіжності в постановці наголоси з літературною мовою або коли можуть виникнути будь-які сумніви з цього приводу. Буква е може одночасно позначати на письмі звук про та місце наголоси. Однак часто в словах Мурманська говірки цей голосний про (е) є ненаголошених, що і показується в таких випадках шляхом постановки знаку наголоси над іншими голосними (всёгди та ін.).

Граматичні особливості слова наводяться в тих випадках, коли є відповідний матеріал.

Окремі діалектні слова повністю збігаються за своїм значенням з відповідними словами сучасної російської літературної мови. У таких випадках тлумачиться, слово перекладається (пояснюється) літературним словом.

Іншим же місцевим словами в літературній мові відповідають певні синоніми, які і використовуються при поясненні даних обласних слів. Нарешті, значна частина діалектних слів не має в літературній мові відповідних значень - тоді слово тлумачиться описовим способом.

Якщо слово зафіксовано в одному або незначному числі населених пунктів, після пояснення значення цієї лексеми ставиться географічна посліду (поноси) - назва (назви) населеного пункту, в якому тлумачиться слово було записано. З цього, звичайно, не випливає, що дане слово відсутнє в говірці інших сіл - воно може там бути, але нами воно не зазначено. Якщо слово відомо повсюдно або зафіксовано в багатьох населених 'пунктах, то ці географічні відомості не вказуються. Цитати завжди мають географічні позначки. Іноді при слові наводиться кілька прикладів, записаних в одному і тому ж селі. Географічна посліду в цьому випадку ставиться один раз - після цих цитат.

Коли прикладів з вживанням обласного слова у нас є досить багато, кількість, їх для Словника обмежується. На жаль, в матеріалах нерідко і відсутні необхідні цитати. Якщо приклад запозичений з твору фольклору, про це говорить відповідна посліду. Власні вислови упорядника не допускаються.

У необхідних випадках при цитаті є ремарка упорядника.

Цитати наводяться в спрощеній транскрипції. Всі цитати починаються з великої літери. Велика літера зберігається - і при написанні власних назв. Вживаються знаки пунктуації, звичайні і для літературної мови. Голосні в поєднанні з йотом (йа, йо, йе, йі, йу) передаються буквами я е, е, і, ю. Названі літери після м'яких приголосних позначають звуки а, о, е, і, у. Для позначення звуку е після твердих приголосних і на початку слова вживається буква е. Букви ь, ь використовуються в своєму звичайному орфографічному призначень. Буква щ позначає довгий м'який приголосний ш. Інші подвійні приголосні передаються написанням двох однакових букв.

При роботі над цим словником використовувався досвід створення інших обласних словників, див., Наприклад, Г. Г. Мельниченко «Короткий ярославський обласної словник», т. I, Ярославль, 1961; «Словник російських говірок Середнього Уралу», т. I, Свердловськ, 1964; «Псковський обласний словник», ст. I, изд. ЛДУ, 1967; «Словник сучасної народної говірки (д. Деулино, Рязанського району Рязанської області)» під ред. І. А. Оссовецкого, изд., «Наука», М., 1969 і ін., А особливо - «Словник російських народних говорів» Інституту російської мови АН СРСР, в. I, складений Ф. П. Пугач, изд. «Наука», М.-Л., 1965 (Див. Також наступні випуски цього словника). Багато в чому допоміг в роботі працю члена-кореспондента АН СРСР Ф. П. Філіна «Проект« Словника російських народних говорів », изд. АН СРСР, М.-Л., 1961.

Словник призначений для широкого кола читачів: студентів-філологів, діалектологія, лексикологів і істориків російської мови, для всіх тих, хто цікавиться історією Заполяр'я і Помор'я, хто працює серед місцевих учнів і населення.

глава 2

Зіставлення складу словников і змісту, обсяги їх тлумачення в Словниках А.О.Подвисоцкого і І.С.Меркурьева.

2.1. Регіональні слова, характерні тільки для одного словника.

2.1.1. Словник А.О.Подвисоцкого.

Всього до букви Д в словере Підвисоцького тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ять слів, 84 слова з позначкою «Калуський», 32 з них мають паралелі у Меркур'єва, інші 52 представлені тільки в цьому Словнику.

Умовно їх можна розділити на кілька тематичних груп:

· Слова, які називають природних явища: ба'йга, дзиги ', ва'кора, вере'тья, Вере'тья, ВеретЬ'я, Дзиги'.

· Слова, які називають людей за якостями характеру: басала'й, всеговорі'що,

· Назви птахів і риб: бакла'жка, бЬ'шенка, Гага'рка, Галле'я.

· Назви рослин: Бру'жніца, Ва'кора, Ва'кор'.

· Предмети побуту - посуд, одяг, взуття, їжа: во'тти, села ', ви'точь, Виточно'й, БЬ'лая ба'риня, Волчо'к ..

· Слова, пов'язані з рибальським промислом: Берегово'е ужі'ще, Бродчі'к', Валі'ть, Веді'лкі, Верту'шка, Вьюро'к, Ба'рди, Бахта ', Варва', Глуші'ть уду ' .

· Слова, пов'язані з оленеводством: Арча ', Арча'к', Вож', Вонделва'женка, Во'нделка, Гі'гна.

· Слова, що відображають вірування, звичаї: Аю'кла, Бессме'ртние оле'ні, Бо'лдир', ВЬ'жлівой, ВЬ'жлівой людина, Добро'в.

· Слова, що відображають явища суспільного життя: Бо'лдир', Бра'льшіца, Бра'льщіца, Бра'тской суд ', Брюха'н', Вільний промишленнік'.

· Слова, що характеризують визна. поведінка: Басала'іть.

· Частинки, союзи, вступне слово, звернення: Ашшо '.

2.1.2. Словник І.С. Меркур'єва.

Всього до букви «Д» в словнику Меркур'єва 1312 слів.

Умовно їх можна розділити на кілька тематичних груп, схожих з групами у Підвисоцького. Їх склад поповнився кількісно. Особливо характерно це для слів, що входять в такі тематичні групи:

· Слова, які називають природні явища: візі'рка (просіка), взво'д, взво'день (висока хвиля).

· Назви людей за якостями характеру: бах (хвалько, брехун), боби'ль (ледар), бараку'ла (жартівник).

· Рослини: анфе'льца (вид морських водоростей), багу'ля (багно).

· Назви птахів і риб: га'льдей (дрібна тріска, пікша), га'хка (гага).

· Частинки, союзи, вступне слово, звернення: а'жно (навіть, так що), ак (як), А'лі (або), бо'ря-бо'ря (подзивние слова для баранів).

Ці слова, називають реалії, які не змінилися з часом, тому відсутність їх у Словнику Підвисоцького, можна пояснити просто виходом їх активного вживання.

Життя Кольський поморів з другої половини 19в., Коли був виданий словник Підвисоцького, сильно змінилася: з'явилися нові предмети побуту, знаряддя промислу і, як наслідок, нові слова, їх називають:

· Знаряддя рибальського промислу та полювання: балбе'ра (поплавок з дерева, кори, пінопласту рибальської снасті), дрі'фтер (спеціальна мережа з товстих ниток), дель (полотно мережі для виготовлення знарядь лову).

· Предмети побуту: восмі'нка (пачка чаю), ви'ступкі (шкіряні жіночі туфлі, схожі на калоші).

Із змінами в житті Кольський поморів, утворенням нових населених пунктів пов'язана поява нової тематичної групи, повністю складається з слів, характерних тільки для Словника І.С.Меркурьева:

· Прізвиська людей за місцем проживання: Англієць (прізвисько жителя с.Кузрека, Терського району Мурм.обл.), Америка (прізвисько жителів села Олениця Терського р-ну, Мурм.обл.), Ворона '(прізвисько жителів д.Чапома, Мурмило .обл.).

Важливо відзначити, що в Словнику І.С.Меркурьева майже немає слів тематичних груп «вірування, обряди і звичаї» і «суспільні явища». Це може бути пояснено зникненням даних реалій. Наприклад, словосполучення Вільний промишленнік' (промишляє (на противагу кабальним промисловцям) рибу і морського звіра власними коштами, а не в якості покру'тчіков') представлено в тільки в Словнику А.О.Подвисоцкого, ймовірно тому, що дане суспільне явище характерне тільки для другої половини 19 ст.

Можливо, відсутність таких слів пов'язано з тим, що монографія «Матеріали до« Мурманська обласному словником », якій я користувалася, була видана в 1971 році, коли будь-яке проникнення в друк інформації про вірування, звичаї, традиції піддавалося цензурі. Крім того, відображення слів названих тематичних груп більш характерно для Словника А.О.Подвисоцкого, так як він є етнографічним.

2.2. Слова, представлені в словнику обох словників.

2.2.1. Слова, які мають близькі або збігаються значення.

Слів, що мають близькі або збігаються значення в обох словниках зустрілося до букви «Д» 32.

Умовно їх можна розділити на кілька тематичних груп:

· Слова, які називають природних явища: База'р', Бик', Ва'ра, Ва'рака, Во'лок', Волочёк', Воло'чка.

· Назви птахів і риб: Але'йка, Га'вка, Га'гка, Гагу'н'.

· Слова, пов'язані з рибальським промислом: А'рестега, Бере'жнік', Весе'льщік', Га'рва, Гру'зев, Двоесо'лка.

· Предмети побуту: Бо'лок', Ве'жа, Ві'нделка, Ви'шкварка, ВЬ'жа, Грабі'лк,

· Слова, що відображають явища суспільного життя: Бра'льшік'.

· Слова, що відносяться до оленеводству: Ва'женка, Ва'лми, Вонделва'женка, Во'нделка, Ганга'с', Гі'рвас, Гу'ба.

· Слова, що характеризують визна. поведінка: Варако'сіть.

Як правило, все це слова, які називають реалії, які з плином часу не змінилися і змінитися не могли: Ва'ра (Гора, сопка, піднесеність), Бик (виданих з берега в річку скеля).

Або слова, пов'язані з рибальством і оленярством - найдавнішими промислами Кольський Поморів: Бережні'к (Найближчий до берега поплавець рибальської снасті), Ва'женка (Оленяча самка по четвертому році життя), Ва'лми (Частина грудей оленя між передніми ногами.) .

2.2.2. Слова, представлені в обох словниках, але мають різні значення.

Слів, що мають різні значення, зустрілося до букви «Д» всього три.

Два з них можна віднести до тематичної групи «слова, пов'язані з рибальським промислом».

У Словнику А.О.Подвисоцкого:

Ба'бка - лава для веслярів на шняке. Кол.

Двір - 2) Матня у невода, сажні в чотири довжини, ширини і висоти, для лову оселедців. Онеж., Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева вони набувають значення «предмети побуту»:

Ба'бка, і, ж. 1) Жінка, що займається подачею допомоги при пологах. 2) Невелика наковаленкою для відбивання кіс.

Двір, а, м. Устя російської печі.

слово Бакли'шка відноситься до тематичної групи «слова, пов'язані з оленеводством». Воно так само набуває значення «предмет побуту»:

Бакли'шка - прикріплюється до передка керёжі перекладина, до якої пріпрягают оленів. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Бакли'шка, і, ж. 1) Пробка для пляшки. с.Оленіца, с.Кашкаранци. 2) Кулястий набалдашник на кінці дерев'яного стрижня пешні, на кінці хорея, щогли і т.п. пос.Теріберка.

Таким чином, слова, що мають різні значення, називають знаряддя промислу. Ймовірно, через майже сто років, самі предмети зникли, але слова не вийшли з ужитку і сьогодні використовується як назва предметів побуту.

висновок

Вивчення російських народних говорів завжди актуально. Сучасний етап розвитку російської мови характеризується широким впливом засобів масової інформації на мовну свідомість діалектоносітелей, що веде до кардинальних змін в структурі говірки. Однак територіальні діалекти не вмирають, трансформуючись в особливі нові форми розмовної мови, в якій втрачаються багато архаїчні риси і розвиваються нові особливості. В даний час особливу роль набуває регіональна лексикографія: діалектні словники, зберігаючи вже втрачені елементи живої мови, "збагачують національний духовний потенціал, загальний культурний фонд народу".

Діалектні словники становлять базу для синхронического і діахронічного вивчення лексики і "узагальнюючи і примножуючи мовне, а значить, і ментальне багатство, дають чіткість ... слову, ясність в питаннях походження мови і народу, відображають різноманіття народного літературно-мовного творчості".

Сучасна лінгвістика розглядає мову як своєрідний код, який укладає інформація про саму людину, його поглядах на природу, на світ. У цьому сенсі діалектна словник незамінний, так як сам "тлумачний словник - це цілий світ в алфавітному порядку".

У ситуації, що духовної ситуації рубежу тисячоліть виживання нації залежить від того, яке місце відводиться культурній політиці, системі життєзабезпечення мови, засобів його розвитку і вивчення, в першу чергу національної словникової службі. Словники акумулюють національну пам'ять народу, будучи своєрідним бар'єром на шляху развеянія національних духовних цінностей. Про значимість тлумачних словників російської мови в розумінні сутності російського духу, національного російського характеру свідчать заходи останніх років загальнонаціонального масштабу, наприклад, організована Другим Вселенським собором "Державна служба словників", також розробляється Інститутом російської мови державна Програма "Історична пам'ять Росії" на основі лексикографічної практики в створенні різних словників національного російської мови.

В аспекті регіональної культури діалектна словник представляє особливий інтерес, тому що саме діалектна словник відображає витоки національної самосвідомості жителів певної місцевості. Діалектний словник не просто свідчить про наявність чи відсутність тієї чи іншої реалії: певним чином пов'язані між собою слова відображають світобачення людей, а значить, фрагменти мовної картини російського світу.

Регіональна лексикографія дозволяє побачити специфіку діалектного слова, його зв'язку з загальноросійським фондом, з місцевими мовами і діалектами.

Дослідження говірки жителів Кольського півострова, на мою думку, особливо важливо. Він сформувався на самій північній околиці російської землі, далеко від культурних центрів, в умовах, де були слабкими зв'язку корінного російського населення з населенням інших областей і навіть з населенням сусідніх сіл через велику відстань між ними і через інших географічних умов, де уклад життя поморів відрізнявся значною мірою від укладу життя в центральних і більшості північних областей країни, де сусідами російських протягом століть були фіни, карели і саамі. Для нас, жителів півночі, вивчення цього прислівники має особливе значення. Адже Кольський край - наша мала батьківщина, тут наше коріння, з давніх-давен жили і працювали тут наші предки.

Діалектна лексика говору російських поморів Кольського півночі відображена в «Словнику обласного архангельського прислівники в його побутовому і етнографічному застосуванні» А. О. Підвисоцького, виданому в 1885 році, і словнику «Жива мова Кольський поморів» І.С.Меркурьева, що вийшов у світ в 1978 році. Зіставлення словников цих словників дозволило проаналізувати, як змінилося життя, побут і заняття жителів півночі за останнє сторіччя.

При цьому кожен словник по-своєму збагатив наше уявлення про даному діалекті.

«Словник обласного архангельського прислівники в його побутовому і етнографічному застосуванні» А. О. Підвисоцького містить понад 7000 слів. Це перший в Росії повний словник по одному обласному прислівнику. Особлива цінність його полягає в тому, що матеріал взято з першоджерела - з вуст народу. Цей словник привів до відома багатства обласних діалектів «в словах і висловах, в побутових прислів'їв і приказках, в народних прикметах, повір'ях і прислів'ях». У ньому є багатий набір різних фразеологічних висловів, поширених російською Півночі. Словник є етнографічними, в цьому його особлива цінність. Важлива особливість словника - багатство матеріалів. Всі слова наводяться з докладними поясненнями та ілюстраціями, що показують їх вживання в живій мові. Завдяки докладним розгорнутим тлумаченням можна скласти найбільш повне уявлення про місцеві промисли, побут, віруваннях, обрядах і взагалі світогляді Кольський поморів в другій половині 19 століття.

Словник «Жива мова Кольський поморів» І.С.Меркурьева так само має велике значення для вивчення говірки. Він включає диалектную лексику, зафіксовану щорічними літніми експедиціями Мурманського педагогічного інституту в 1957-1967 роках. Тлумачення більш лаконічні, немає, як в Словнику А.О.Подвисоцкого, розгорнутих описів знарядь промислу та предметів побуту. Майже не представлені слова, які називають вірування, обряди, явища суспільного життя сіверян. Однак зібрано набагато більшу кількість матеріалу. Внесено в Словник назви жителів, утворені від назви сіл, прізвиська, клички тварин. Фразеологічні діалектизми теж відображені в Словнику. Є й цитати, що показують вживання слів у живій мові.

Обидва праці, «Словник обласного архангельського прислівники» і «Жива мова Кольський поморів», дозволяють відновити побут і реалії життя наших предків, Кольський поморів, але більш повну картину ми можемо скласти саме на матеріалі словника Олександра Іосіфовіца Підвисоцького, його внесок в розвиток історії рідного краю і мови безцінний.

Використана література:

1. Антонова Л.Є., Толокова Е.С. Огляд робіт І.С.Меркурьева, написаних за роки роботи в Санкт-Петербурзі // Наука і бізнес на Мурмане.-2003, №1

2. Антошина С.А. Фольклор Кольський поморів і мурманський говір в працях І.С.Меркурьева // Наука і бізнес на Мурмане.-2003, №1, с.15

3. Берков В.П. Двомовна лексикографія. - С-Петербург: СПУ, 1996..

4. Богатова Г.А. Роздуми після міжнародного з'їзду русистів в Красноярську // Питання мовознавства. М., 1998.. № 3. С.115 - 122.

5. Виноградов В. В. Вибрані праці. Лексикологія і лексикографія. М., 1977.

6. Вольський В. Мурманський Даль // Наука і бізнес на Мурмане.-2003, №1, с.48-49.

7. Гриньов С.В. Введення в термінологічну лексикографию. Навчальний посібник. - М .: МГУ, 1986.

8. Денисов П.М. Лексика російської мови і принципи її опису. - М .: Російська мова, 1980.

9. Караулов Ю.Н. Загальна і російська лексикографія. - М .: Наука, 1976.

10. Караулов Ю.Н. Сучасний стан і тенденції розвитку російської лексикографії // Радянська лексикографія. М., 1988. С. 4 - 12.

11. Кузнєцова, О. Л. Архангельський словник А. О. Підвисоцького // О. Л. Кузнєцова // Російська мова. - 1974. - №1. - С.98-112

12. Некролог // Архангельський губернські відомості. - 1883. - 26 берез.

13. Ожегов С. І. Про трьох типах тлумачних словників російської мови // Ожегов С. І, Лексикологія. Лексикографія. Культура мовлення. М., 1974.

14. Панов В.І. Деякі питання обласної російської лексикографії // Лексикографічний збірник. Вип.3 М., 1958. с.48-65

15. Паршев, А. А. Роль А. О. Підвисоцького у вивченні історії, географії та культури Беломорья / А. А. Паршев // Слово про людей і землі Поморською. - Архангельськ, 1993. - С.25-33

16. Плотнікова, А. А. Діалектний словник - енциклопедія селянського життя / А. А. Плотнікова // Російська мова. - 1990. - №5. - С.119-123.

17. Попов І.А. Архангельський обласний словник // ВЯ, 1989. №6. С.151.

18. Пошман Антон фон. Архангельська губернія в господарському, комерційному, філософського, історичному, географічному, статистичному, фізичному і моральному огляді ... складене в 1802 році. - Архангельськ: Губ. друкарня, 1866. - Т.I. - 196 с .; 1873 - Т.II. - 174 с.

19. Щерба Л. В. Досвід загальної теорії лексикографії // Щерба Л. В. Мовна система і мовна діяльність. Л., 1974.

20.Шимчук Є.Г. Російська лексикографія: Навчальний посібник. - М .: Изд-во МГУ, 2003.

прикладна програма

Список слів з тлумаченням до букви «Д»

А

Але'йка (Качка Алейкія) - один з видів дикої качки, що водиться на озерах і річках в лісових місцевостях Кемского повіту і Кольського півострова; вона влаштовує собі гнізда, несе яйця, (за словами місцевих жителів чотири рази на літо) і висиджує їх в дуплах прибережних дерев, звідки переносить їх у дзьобі на озеро чи річку. Селяни користуються здатністю алейки часто нестися: розвішують на довгих жердинах по деревах ящики або кошики, в яких недогадливості птах влаштовує гнізда, і в продовженні літа вибирають звідти яйця. Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Але'ёк, м. Вид невеликий морський качки з чорним оперенням.

Але'йка, і, ж. Те де, що алеёк.

А'рестега (А'ростега, О'ростега, О'ростіга, О'ростяга) - 1) довга хворостина, якої поганяють їздових оленів. К .; 2) Грузька, близько аршина з чвертю довжини і з гусяче перо товщиною, мотузка з Удіне гачком, а верхнім кінцем прив'язується до я'русу. Арестегі, яких буває 4тис. в ярусі, прив'язуються на відстані двох петель, між собою. (Див. Ярус, Петля) Особливої роду арестегі вживаються і при лові на волосінь (див. Жилка).

У словнику І.С.Меркурьева:

А'рестега, і, ж. Тонка мотузка. Кандалакша.

Арча '- (слово лопарско) Прогони, грошова плата за їзду на оленях. Звідси: Арчаков. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Арча'к' - повозчік при оленях. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Ашшо '- ще. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Аю'кла - (ймовірно, слово лопарско або Карельський) Уявне забобони лякало начебто лісовика (за повір'ям між лопарями і карелами). Цим же словом, у вигляді лайки, обзивають російські селяни лопарів і карелів, яких, особливо останніх, підозрюють в зносинах з нечистою силою. Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Б

Ба'бка - лава для веслярів на шняке. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: (др.знач.)

Ба'бка, і, ж. 1) Жінка, що займається подачею допомоги при пологах. 2) Невелика наковаленкою для відбивання кіс.

База'р' - збіговисько, гнездилище, звичайно в незліченній числі, чайок і інших морських птахів на скелястих, що височіє уступами, берегах Північного океану. Цілком ймовірно, назва походить від того, що крик безлічі птахів нагадує гул від змішаного людського гомону на базарах. Кол., Мез.

У словнику І.С.Меркурьева:

База'рістий, а, е. Який стосується пташиному базарі.

Ба'йга - туман, імла. Порато заволокло нас, скрозь байга і вогнів щось не стало видно. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бакла'жка - качка гага. Кол. (Є ще знач.)

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бакли'шка - прикріплюється до передка керёжі перекладина, до якої пріпрягают оленів. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: (др.знач.)

Бакли'шка, і, ж. 1) Пробка для пляшки. с.Оленіца, с.Кашкаранци. 2) Кулястий набалдашник на кінці дерев'яного стрижня пешні, на кінці хорея, щогли і т.п. пос.Теріберка.

Ба'рди - китовий вус. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Басала'іть - 1) повеснічать; 2) набридати промовами, не даючи нікому говорити; перебивати мови інших криком. - звідси: Басалай. Кол., Ким.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Басала'й - студент останнього курсу; що не дає нікому говорити, перебивающий інших крикун. Кол., Ким.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бахта '(Маслянка') - гагачий пух. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бе'рег - від цього слова мн.знач. 1) Бережник; 2) берегове ужіще (див. Шаранец 2).

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бере'жнік' - а) одна з двох (найближча до берега) мотузок, якими витягують на юрік' мережу з спійманої сьомгою; б) найближча до берега частина розставленої для лову лисунов' і нерьпі мережу; в) працівник при семужьіх лові, що йде по березі з Клечев в руках, тим часом як інші працівники тащут невід човном. Онеж., Ким., Кол. (Всього 6 значень)

У словнику І.С.Меркурьева:

Бережні'к, а, м. 1) мережа зав'язки, простягнута від пастки до берега. с.Кандалакша. 2) Мотузка, за яку тягнуть невід до берега. С.Чеваньга, Олениця, Кузомень. 3) Найближчий до берега поплавець рибальської снасті. с.Тетріно, Теріберка.

Берегово'е ужі'ще - мотузки, що прикріплюється до кожного з двох шаранцов, звані ужіще: одна сажень в 50 довжини, а інша сажень в 100 довжини, з боку моря, звана го'ломяное ужіще. Онеж .., Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бессме'ртние оле'ні - (див. Олень 3) даються лопарями в придане за дочками; називаються так тому, що в разі смерті дружини до закінчення трьох, а в деяких цвинтарях навіть шести, років повинні бути повернуті сімейства, звідки взята дружина, неодмінно в тому числі, в якому були отримані в придане. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бог - вираження: кого Бог полюбіл', тому гостя послав. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бо'лдир' - помісь від шлюбу російського з лопаркою або самоедкою. Кол., Мез.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бо'лок' - 1) керёжа з полотняні верхом, званим дзига. Кол. (Всього 2 знач.)

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Боло'к, Болок ', болка', м. Устар. Сани з брезентовим верхом.

Бра'льшік', Бра'льщік - скупник від одиночних на Мурмане промисловець риби по вигідної проти встановлюється місцевими кулаками ціною. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Бра'льщік, а, м. Устар. Купець або його представник, який купує у поморів на тонях рибу.

Бра'льшіца, Бра'льщіца - скупщіца полотна селянського вироби. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бра'тской суд '- самосуд (між промисловцями на Мурмане). Адже керівництво не жалілися, братскім' судом' відшмагали. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бродчі'к' - робочий при риболовецькому спорудженні забор', що спостерігає за справним станом його; для цього доводиться йому не тільки ходити вбрід по річці (від чого і назва: бродчік'), але і занурюватися, лазити в воду (з цього на Терском березі бродчік' називається також: водолаз'). Онеж., Ким., Кол., Мез.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бру'жніца - наявна на болотистих місцевостях ягода ожини. Кол., Мез.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Брюха'н' - брюхач. У промислових на Мурмане артілях зобов'язують Брюханов своїх розбагатілих господарів-куркулів. Нужа наша їхні корміт' нашіх 'брюханов'-то, а вони, бач, бохвалятся та називаються над' нами. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Бик' - 1) виду з берега в море кам'янистий скеля. Онеж., Ким., Кол. (Всього 3 знач.)

У словнику І.С.Меркурьева:

Бик, а, м. Видатним з берега в річку скеля.

БЬ'лая ба'риня (блазень.) - наповнена горілкою об'ємна, скляна пляшка. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

БЬ'шенка - наявна в Північному океані маленька рибка, яку мурманських рибопромисловців, при нестачі мойви і піщанки, наживляють удяние гачки. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

В

Ва'женка - 2) Оленяча самка по четвертому році. Кол. (У Лопарев) (всего2 знач.)

У словнику І.С.Меркурьева:

Ва'женка, і, ж. Самка північного оленя на четвертому році і старше. (= Важенца)

Ва'кора, Ва'кор' - криве, малорослих дерево; також: сучкуватою пень. Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Валі'ть - 1) (соверш.в. Ви'валіть) - викидати з карбаса в море невід для лову оселедця. Онеж., Ким., Кол. (Всього 2 знач.)

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Ва'лми - частина грудей у оленя між передніми ногами, де проходить сса, нерідко розтирали шкіру в цьому місці; в такому випадку кажуть, що у оленя ВАЛМ стерті. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Ва'лми, лише мн. Частина грудей оленя між передніми ногами.

Ва'ра, Ва'рака (за поясненням А.І, Шренка, від фінського і лопарско слова: ва'ара, що означає у фінів - скеля, гора, а у лопарів - гора з плоскою вершиною) - 2) Піднесене місце, крутий пагорб, також скеляста гора на березі моря. - На Кольському півострові Барак називають взагалі будь-яку гору. 3) Скелястий острів в морі. - со'ло Варака (сонячна гора), біля підніжжя якої розташований Г.Колем; вартова Варака також поблизу Г.Колем. Чи не ровен' человек '-од на сем' Свенте, інший вродить пріменрно евтакой, зате ево душа немов Варака. Онеж., Ким., Кол. (Всього 4 знач.)

У словнику І.С.Меркурьева:

Ва'ра, и, ж. Ва'рак, і, ж. 1) Гора, сопка, піднесеність. 2) Лайка, бурчання.

Варако'сіть - базікати, Троцький. Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Варако'сіть - 1) лаятися, вимовляти нецензурн.слова. 2) базікати базікати, брехати.

Варва '- негідні, що викидаються залишки битого худоби. Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Веді'лкі - перила Юрика. (див. ю'ріка 2)

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Ве'жа - влаштовується з жердин і удобопереносімая з місця на місце лопарская хата в літніх пого'стах. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Вежа ', і, ж. 1) лопарско чум, курінь. 2) Землянка рибалок.

Вере'тья, ВеретЬ'я - 1) сухе, у вигляді купини, місце на тундрі, де росте морошка. Онеж., Ким., Кол. (Всього 3 знач.)

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Верту'шка - укріплене на льодовому борту шнякі '(в відділенні її: ка'ра) дерев'яне колесо, за допомогою якого витягають з води я'рус'. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Весе'льщік' - весляр на шнякЬ 'під час лову тріски: він же дивиться за вітрилами, зносить і укладає тюки в гребінь і передає їх тяглеци' Вь ка'ру. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Весе'льщік, а, м. Гребець.

Ві'нделка - буравчик. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Ві'нделка, і, ж. 1) Буравчик. 2) м. і ж. Верткий чоловік.

Вож' - віжки в оленячої упряжці.Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Во'лок', Волочёк', Воло'чка - 2) в різних місцевостях слово має др.значенія: у Мурманського берега - перемички між материком і півостровами Рибальському і Середнім. (Всього 2 знач.)

У словнику І.С.Меркурьева: (знач.ізменілось)

Во'лок, а, м. 1) Шлях, сухопутна дорога від села до села. 2) Простір, ділянку землм між селами.

Волочо'к, чка, м. Невелике перешкода в річці, через яке надоперетасківать човен.

Вовчки '- місцева назва гір, що оточують Теріберского бухту на Мурманськом березі. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Волчо'к - керёжа з полотняні верхом. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Вільний промишленнік' - промишляє (на противагу кабальним промисловцям) рибу і морського звіра власними коштами, а не в якості покру'тчіков'. Кол., Мез.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Вонделва'женка - оленяча самка по третьому році. Кол. (У лопарів)

У словнику І.С.Меркурьева:

Вонделва'женка, і, ж. Оленяча самка на третьому році життя.

Во'нделка - оленяча самка в другому році. Кол. (У лопарів).

У словнику І.С.Меркурьева:

Во'нделка, і, ж. Оленяча самка на другому році життя.

Во'тти - привезені з Норвегії вовняні в'язані рукавиці. Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Всеговорі'що - балакун. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Вьюро'к (Ю'рка, Тюк', Юро'к') - зв'язка сирих шкур морських звірів, нанизаних на мотузку або ремінь з моржової шкіри; в такому вигляді шкури ці тягнуть по льоду до берега, або ж буксирують по воді, прив'язавши до прикріплюється у кормовій частині стя'ге. Арх., Онеж., Ким., Кол., Мез.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Виточно'й - візерунковий. Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Ви'точь - візерунок на тканині. Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Ви'шкварка (Шква'ра, Шква'рка) - залишається на дні котла, при витоплюванні ма'вси і во'юкси чорна Пригоріла маса. Норвежці вимінюють у наших промисловців Шквар на ром і вживають її на добриво землі. Кол. У Малорос.язике: ви'шкваркі - підсмажені шматочки свинячого сала, якими, разом з витоплений з них жиром, приправляють круту гречану кашу.

У словнику І.С.Меркурьева:

Ви'шкваркі, мн. Осад, відходи при витоплення жиру.

ВЬ'жа - 1) Літній (в літніх цвинтарях) житло лопарів на Кольському півострові. Це рід хати без вікон, з жердин, обкладають спершу хмизом і гілками хвойних дерев, а потім великими пластами дерну. За внутрішньою будовою, вежа має схожість з самоїдським чумом': той же посеред житла вогнище і отвір угорі даху для виходу диму і такий же долівку; тільки вхідний в вежу отвір (влаштовується неодмінно з південного боку) прикривається НЕ оленячими, як в чумі, шкурами, а склоченнимі щільно і піднімають зверху дошками. У зимових цвинтарях лопарів житло їх називається ту'па; вона такого ж пристрою, як вежа і відрізняється від неї лише тим, що будується не з жердин, а з тонких колод, і підлогу прикривається оленячими шкурами. 2) землянка. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Вежа ', і, ж. 1) лопарско чум, курінь. 2) Землянка рибалок.

ВЬ'жлівой, ВЬ'жлівой людина (КлЬ'тнік', Знато'к', Дру'жка) (у корелів в Ким. У. Подва'шка) - рід знахаря при весіллях. Обов'язок його полягає в тому, щоб охороняти весілля від по'рчі, руйнувати зловмисні чари і попереджати всякі, що вважають за худим ознакою випадковості, напр .: щоб коні в весільному до вінця поїзді не зупинилися, чи не розпрягли, не рвалися рвучко, що не замітали снігом або пилом і т.д. У видах усунення всього цього, важливий оглядає всі кути пороги в будинку, песчітивает камені в печах, кладе замок на поріг, дме на скартерть весільного столу, нашіптує різні обмови над одягом молодих і над кінської збруї, дає молодим сережку до хрестів на шиї і т . Д. Онеж., Ким., Кол. Слово важливий в значенні знахар є старовинне Новгородське; в пісні про новгородському гостя Терентьіще йдеться про блазня, яких Терентьіще просить вилікувати його дружину: веселі скоморохи люди венжлівия, очестлівие.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Г

Га'вка, Га'гка, Гагу'н' - наявна на прибережних скелях, островах і лу'дах' Білого моря і Північного океану птах гага, яку промишляють для видобутку її цінного пуху. Онеж., Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Гавку'н, а, м. Самець гаги.

Гага'рка - 1) наявна на узбережжях Північного океану птах кайра толстоклювая, дурна. Кол., Мез. (Всього 2 знач.)

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Галле'я - наявна біля берегів Кольського півострова оселедець.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Галліё'к, галлійка, м. Ласкат. Кга'ллій.

Ганга'с' (слово лопарско) - вжита у лопарів пастка на диких оленів, дрібних пухнастих звірів і куріпок: прикріплюється до сукам і гілкам дерев і чагарників мотузкова петля, в яку якщо тварина випадково просуне голову, то, при русі вперед або при зусиллі звільнитися , петля затягується і душить жертву. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Га'нгас, а, м. Петля - пастка для диких оленів.

Га'рва (від норвезького garu-віконницями мережу) - віконниці, для лову сьомги, мережа при колах, довжиною в 10-15, шириною в 1-5, а заввишки в 1 сажень, облямована зверху і знизу тетіво'ю, і прикріплюється до верхньої тятиві тонкої мотузкою, званої: ножі'ліна, поджі'лка, на яку нанизують верхній ряд комірок мережі, прив'язуючи пожіліну до тятиві вузлом через кожні три вічка. Гарвей фарбують червоною або вільховою кори краскою, і ставлять їх по кілька поруч, в невеликому між собою відстані ребром до берега. Вічка в Гарві великі, в 2,5-4 вершка, а грузила (кі'басья) вплітаються берестой в кільце з березових прутів, - для того, щоб не проходили крізь вічка і не плуталися в мережі. Гарва утворює сетяную в воді стіну, на яку спрямовуються вгору по річці сьомга натикається і зав'язає в комірках. Гарвей бувають морські, в кілька верст довжини (в гирлах Печери звані .: багно), і річкові, вищеописані, які розставляють в штучної затіши (за'водь 4), утвореною за допомогою плетіння, або ж вбиваючи в дно річки кілки з привалювати до них хмизом. Онеж., Ким., Кол., Мез.

У словнику І.С.Меркурьева:

Га'рва, и, ж. Устар. Стаквная мережу з загнутим кінцем для лову сьомги. (Застосовувалася до Великої Вітчизняної війни)

Гі'гна (І'гна, Хі'гна) - (слово лопарско) - прив'язується до голови оленя віжка з прикріпленими на передньому кінці гострою кісткою, спроможну в сваволі правлячого тиснути оленя в лоб, щоб змусити його коритися. Понад те, на гігне прив'язуються пасуться в тундрі поодинокі олені. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Гі'рвас' (І'рвас', Шарду'н') - (слово лопарско) оленячий самець у другому році; якщо він кладенний, то називають: бик' гі'рвас', бик' шарду'н'. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Гі'рвас, а, м. 1) некастровані олень-самець - ватажок стада. 2) Олень-самець у віці двох років.

Гла'знеци - скляне намисто. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Глазник 1) намистина, 2) невеликий шматок льоду.

Глуші'ть уду '- закласти гачок Уди, щоб не плутався і не зачіпав гострим кінцем мотузочки, до якої прикріплено уда; також: зав'язувати петлею а'рестегі, щоб вони не плуталися і не чіплялися одна за іншу. І те й інше робиться відразу після зняття з гачків спійманої риби. При лові тріски, коли треба знову приготувати ярус' до справи, тягле'ц' надягає тюк' на встромляти в по'рубень трещо'тку і починає розмотувати його, розв'язувати петлі аростег' (це називається: разглушать снасть) і передавати їх нажіво'дчіку, який сидить там же, де тяглец'ко'рЬ на шнякЬ) і повинен встигати наживленням гачків в міру передачі їх йому тяглецом'. Кол. (На Мурманських промислах.)

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Грабі'лка (Набі'рка) - дерев'яне знаряддя з зубами і улоговиною між ними, для збору лісових ягід. Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Грабі'лка, і, ж. Призначений для збору різних ягід совок, який має, всместе дна, довгі зуби.

Гру'зево, Грузі'ло - шматочок заліза, що прикріплюється до волосіні, який тягне вниз як волосінь, так і прив'язують до неї поперк залізний прут, званий: перевёсло. Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Гру'зево, а, пор. Грузило.

Гу'ба - 1) ремінна петля, в яку вкладається ікума'лка в оленячої упряжі. Кол. (Всього 2 знач.)

У словнику І.С.Меркурьева:

Гу'ба, и, ж. Мотузкова або дерев'яна у саней і керёж, до якої приєднується оленяча упряжка.

Д

Двоесо'лка - посолена вдруге, при навантаженні на судно. Тріска. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева:

Двоесо'лка, і, ж. Риба, вдруге посолена при укладанні в бочки.

Двір - 2) Матня у невода, сажні в чотири довжини, ширини і висоти, для лову оселедців. Онеж., Ким., Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: (др.значеніе)

Двір, а, м. Устя російської печі.

Села '(однини Село') - дерев'яні, які не підбиті оленячої шкірою лижі. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає

Добро'в' - подарунок, що робиться нареченим нареченій після заруче'нья. Кол.

У словнику І.С.Меркурьева: немає


[1] Караулов Ю.Н. Сучасний стан і тенденції розвитку російської лексикографії // Радянська лексикографія. М., 1988. С. 4 - 12.

[2] Богатова Г.А. Роздуми після міжнародного з'їзду русистів в Красноярську // Питання мовознавства. М., 1998.. № 3. С.115 - 122.

[3] Рец .: Попов І.А. Архангельський обласний словник // ВЯ, 1989. №6. С.151.

[4] Пошман Антон фон. Архангельська губернія в господарському, комерційному, філософського, історичному, географічному, статистичному, фізичному і моральному огляді ... складене в 1802 році. - Архангельськ: Губ. друкарня, 1866. - Т.I., с. 180.

[5] Антошина С.А. Фольклор Кольський поморів і мурманський говір в працях І.С.Меркурьева / Наука і бізнес на Мурмане.-2003, №1, с.15