Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Становлення марксизму як теорії класової боротьби пролетаріату

Скачати 19.37 Kb.
Дата конвертації 29.11.2018
Розмір 19.37 Kb.
Тип контрольна робота

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

ІРКУТСЬКИЙ державний університет

(ГОУ ВОП ярмо)

КАФЕДРА СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Контрольна робота

по Нової історії

Становлення марксизму як теорії класової боротьби пролетаріату

Іркутськ, 2008.


зміст

Вступ

Умови виникнення марксизму

Розвиток наукової теорії пролетаріату

висновок

Список використаної літератури


Вступ

Промислова революція XIX століття, яка охопила країни Західної Європи і США, розвиток індустріального суспільства внесли глибокі зміни в світогляді населення цих країн. Поряд з консерватизмом, який займав ще панівне місце в ідеології, оформилися ліберальне і соціалістичне течії політичної думки, що відбивали зміни в поглядах суспільства на проблеми держави, політики і особистості. Маркс і Енгельс, великі вчителі пролетаріату, зробили в середині XIX століття глибокий революційний переворот в науці. Вони перетворили соціалізм з утопії в науку, досліджували капіталізм, відкрили закони його розвитку та науково довели, що капіталізм історично минущі, як і що передував йому кріпосницький лад, що капіталізм сам готує умови своєї загибелі. У новому суспільстві, вказував Маркс, людина отримає можливість для всебічного гармонійного розвитку, де він повинен керуватися принципами свободи, яка досягається забезпеченням, а не тільки проголошенням всіх соціальних прав. Багато сучасників, познайомившись з марксизмом, дали різну оцінку цим вченням. Н.В. Загладин стверджує, що «марксизм завдав значної шкоди поточним інтересам розвитку робітничого руху, так як її організатори були далекі від наукового мислення і не змогли висловити інтереси пролетарів, працівників найманої праці». У свою чергу А.П. Авер'янов в своїх наукових працях говорив про те, що «в навчаннях Маркса і Енгельса розкрита роль соціально-економічних законів в історії і показана історична місія робочого класу». Чим же захопила ідея марксизму тисячі людей в усьому світі? Як з економічної теорії вийшли політичні догмати на десятиліття стали керівництвом до дії для багатьох держав? Щоб відповісти на ці питання треба звернутися до історії зародження марксизму і діяльності його засновників.


Умови виникнення марксизму

Марксизм виник у 40-х роках XIX століття. У цей час відбувалося загострення соціальних і економічних протиріч капіталізму породили потребу у створенні наукової теорії. Виникнення вчення К. Маркса було пов'язано з певним етапом розвитку суспільства взагалі і його економічної бази зокрема. Розуміння особливостей цього періоду принципово важнодля адекватного сприйняття марксизму.

Ця епоха характеризувалася високим динамізмом розвитку продуктивних сил і всього життя суспільства. У першій половині XIX ст. стало ясно, що старий світ, в якому покоління змінювали один одного, залишаючи незмінним уклад життя, пішов у минуле. Економічне зростання перетворився в характерну рису нового часу. В його основі лежав технічний прогрес, впровадження у виробництво принципово нових технологій. Розвиток промисловості стало найважливішим фактором економічного прогресу. А. Сміт, який писав свою знамениту працю в другій половині XVIII століття, ще не бачив особливої, пріоритетної ролі промисловості в забезпеченні економічного зростання; для нього найбільш шанованою галуззю було сільське господарство [1]. Інакше йшла справа в середині XIX століття. До цього часу провідна роль промисловості стала для всіх очевидною. Нові реалії зумовили два центральних виведення Маркса. Розвиток промисловості - атрибут соціально-економічного прогресу. На авансцену історії виходить промисловий пролетаріат. Він стає провідною соціальною силою в суспільному розвитку. Зубожіння трудящих як наслідок розвитку капіталізму уявлялося однією з найважливіших особливостей нового часу. Ця теза - один з найбільш суперечливих в теорії Маркса, але в той же час він і один з найважливіших в марксистській ідеології. Погіршення становища трудящих вважалося очевидним фактом протягом першої половини життя Маркса, приблизно до 1860-х років. Саме в цей період закладалися основи, і формувався світогляд творців нового вчення. Вдумливий дослідник не міг обійти цю проблему. Про зубожінні трудящих писали рішуче все - публіцисти, урядовці, найближчий друг і співавтор Маркса Ф. Енгельс. Роботу «Становище робітничого класу в Англії», написану в 1844 - 1845 роках, Маркс назвав геніальною [2]. Енгельс став займатися економічними проблемами раніше Маркса, саме він пробудив у Маркса інтерес до них. Обмеженість потреб непривилегированного стану (більшості населення) була важливою особливістю доіндустріальної та індустріальної епох. Потреби індивіда розглядалися як простий і універсальний (властивий всім людям) набір умов, необхідних для підтримки їх життєдіяльності. Їжа, одяг, засоби для підтримки сім'ї - до цього в основному зводилося то, що могло знадобитися людині. Концентрація і централізація виробництва явно позначилися в XIX в. як домінуючі тенденції. Вони підкріпили теза про поляризацію сил в капіталістичному суспільстві, пролетаризації більшості і збагаченні меншості, підриві політичної бази капіталістичного панування.

Панування поглядів, які передбачали монізм світоустрою, було обумовлено великими відкриттями XVIII-XIX ст. Прогрес науки свідчив про принципову єдність світу, його еволюції відповідно до універсальними законами природи. Це підштовхувало до спроб побудувати настільки ж універсальні закони суспільного розвитку. Їх пошуком активно займалася німецька філософія. Аналогічне завдання поставив її наступник - К. Маркс. Отже, чинником формування марксизму і його теорії "наукового соціалізму" були об'єктивні економічні і особливо соціальні процеси в країнах Західної Європи в кінці XVIII - першій половині XX ст. Протягом багатьох століть в країнах Західної Європи панували феодальні відносини, традиційне аграрне суспільство, земля була головним джерелом існування і багатства людей. Але з'явилися мануфактури, бурхливо розвивалася торгівля, почалася промислова революція. Все це породило ряд хворобливих процесів, пов'язаних з ліквідацією колишніх, традиційних форм дрібного виробництва, багато ремісники втратили роботу. Однак зростала кількість фабрик і заводів, де використовувався колективна праця, зміцнювалося поділ праці, більш жорстким ставав відбір робочої сили, збільшувалася соціальна диференціація в суспільстві. Рівень соціально-економічного розвитку, відсутність демократичних засад, слабкість громадянського суспільства дозволяли власникам факторів виробництва нещадно експлуатувати працівників, встановлюючи 12-14-годинний робочий день без вихідних, використовувати дитячу працю. Анархічна конкуренція супроводжувалася Періодичними кризами надвиробництва, масової і хронічним безробіттям, додержанням заробітної плати на рівні значно нижчому за прожитковий мінімум. Проаналізувавши цю ситуацію, Маркс і Енгельс обгрунтували свою теорію класової боротьби і зубожіння пролетаріату, створили теорію додаткової вартості, висунули тезу про підпорядкування праці капіталом, про зростання органічної будови капіталу і неминучості надвиробництва і економічних криз. До цього додалася теорія концентрації виробництва і капіталу, коли великі підприємства поглинають дрібні, а все багатство зосереджується у дедалі меншої і меншої кількості власників. При цьому вони виходили зі зростання чисельності пролетаріату, його свідомості і організованості, коли робітник і капіталіст опиняються в "одному човні", але сильніший робочий ліквідує експлуататора і в кінцевому рахунку бере на себе управління виробництвом і суспільством нібито в інтересах всіх трудящих. Маркс і Енгельс вважали, що ніякі реформи капіталісту і капіталізму не допоможуть. Мета у них була одна - довести об'єктивну неминучість соціалістичної революції і експропріації буржуазії як класу. Революційний заперечували імпульс лежить в основі всієї економічної теорії марксизму.

Нарешті, не можна забувати про фактори практичної політики. В середині XIX століття на політичну арену західноєвропейських країн виходять пролетаріат, соціалістичні партії. Революції 1848 р потрясли основи європейського світопорядку. У Франції соціалісти були близькі до захоплення влади, переворот Луї - Наполеона 2 грудня 1851 р запобіг переворот соціалістичний [3]. У контексті особливостей епохи, її матеріальних тенденцій і ідеологічний пошуків і треба оцінювати головні доктринальні установки основоположників "наукового комунізму".

Розвиток наукової теорії пролетаріату

Ідейно-теоретична діяльність К. Маркса і Ф. Енгельса поєднувалася з практичною роботою по створенню пролетарської партії, необхідної для керівництва робочим класом. У 1845-1847 рр. Маркс і Енгельс встановили контакти з передовими німецькими робітниками, які перебуваючи в Парижі в еміграції і були членами соціалістичних товариств. У червні 1847 в Лондоні відбувся I Установчий конгрес нової пролетарської організації «Союз комуністів», створеної на основі Союзу справедливих ». У роботі конгресу взяв участі Ф. Енгельс. У грудні 1847 в Лондоні відбувся II конгрес «Союзу комуністів», де після довгих дебатів було затверджено статут організації та прийнято рішення про вироблення її програми, скласти яку було доручено Марксом і Енгельсом. У лютому 1848 року в Лондоні була опублікована програма міжнародної організації робітників - «Маніфест Комуністичної партії». У «Маніфесті комуністичної партії» Маркс і Енгельс в полум'яному заклику «Пролетарій всіх країн, єднайтеся!» Поставили завдання реального втілення пролетарського інтернаціоналізму в практику робітничого руху. «Союз комуністів» був першою міжнародною організацією (хоча і численної), практично здійснила в своїх рамках інтернаціональне згуртування передових діячів робітничого класу різних країн. Він дав міжнародному пролетаріату зразок науково комуністичної програми і виховав перших пролетарських революціонерів, які стали носіями традиції пролетарського інтернаціоналізму в робітничому русі. Подальший розвиток теорії наукового комунізму грунтувалося на узагальненні досвіду революції 1848 року. У роботах Маркса «Класова боротьба у Франції з 1848 по 1850 г.», «Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта»; в серії статей Енгельса «Революція і контрреволюція в Німеччині», в його роботі «Селянська війна в Німеччині». Для поширення своїх творів серед робітників Марксом і Енгельсом доводилося долати величезні труднощі. У 1850 р Маркс зумів організувати збір коштів і знайти видавця (гамбургську Видавничий фірму) для власного друкованого органу - журналу «Нова Рейнська газета. Політико-економічний огляд », названого так на знак спадкоємності з їх колишньої газетою. Однак вдалося випустити всього шість номерів, видання припинилося через поліцейських утисків в Німеччині і відсутність коштів. Також через матеріальну скруту недовговічними виявилися журнал «Революція», який видавався в Нью-Йорку в 1852 р другом Маркса і Енгельса Йосипом Вейдемейеру; емігрантська газета «Народ» (1859) - орган Лондонського Просвітництва суспільства німецьких робітників. Одночасно основоположники наукової теорії пролетаріату докладали зусилля до видання своїх творів у перекладах на інші мови. У 1850 році вийшов англійський переклад «Маніфесту комуністичної партії» в чартиста органі «Червоний республіканець». З теоретичної діяльністю Маркса і Енгельса нерозривно були пов'язані їх публіцистичні виступи. Їх статті друкувалися в названих та інших органах. Маркс і Енгельс співпрацювали в англійській робочої пресі (на континенті вона була відсутня, пригнічена реакцією), зокрема в чартистських виданнях - в журналі «Нотатки для народу», (1851-1852), в «Народній газеті» (1852-1859). Вони активно виступали також в прогресивної буржуазної пресі. Їх публіцистика, пронизана критикою капіталізму, викриттям буржуазних урядів, допомагала робочим орієнтуватися в суспільно-політичному житті з позиції пролетаріату, його класової боротьби, засвоювати теорію наукового комунізму. Імена Маркса і Енгельса стали широко відомі світовій громадськості. Наукова та публіцистична діяльність Маркса і Енгельса, звернена до пролетаріату, поєднувалася з колосальною практичною роботою по вихованню кадрів пролетарських революціонерів, авангарду пролетаріату. Відразу після прибуття в Лондон Маркс і Енгельс відновили діяльність «Союзу комуністів». В Англії створилася найчисленніша громада «Союзу», яка співпрацювала з лівими чартистами, з революціонерами емігрантами з різних країн. Від імені ЦК Маркс і Енгельс написали два звернення до членів «Союзу» (березень, червень 1850 г.). Однак всередині «Союзу» Марксом і Енгельсом довелося долати опозицію авантюристичної групи Вілліха - Шаппера, яка, незважаючи на відсутність реальних передумов нової революції, націлилася на її негайну підготовку. Восени 1850, залишившись в меншості, фракція відкололася від «Союзу», але продовжувала інтриги проти нього. В Англії, крім того, активізувалася дрібнобуржуазна еміграція. ЦК «Союзу» прийняв рішення перенести своє місцеперебування Кельн, де діяла міцна громада комуністів. Однак і там робота була ускладнена через протидію прихильників Вілліха-Шаппера і політичних провокаторів. У травні 1851 року влада Пруссії заарештували багатьох членів «Союзу» і сфабрикували в жовтні-листопаді 1852 року судовий процес в Кельні. Члени «Союзу» зазнавали переслідувань і в інших країнах континенту. У цих умовах з ініціативи Маркса в листопаді 1852 року було прийнято про саморозпуск «Союзу комуністів». Однак і після розпуску «Союзу» Маркс і Енгельс залишалися притягальним центром для діячів робітничого руху. В Англії навколо них групувалися ліві чартисти на чолі з Е. Джонсоном, колишні члени «Союзу», революційні емігранти. У число прихильників Маркса повернувся К. Шаппера, зрозумівши помилковість своєї позиції. Маркс і Енгельс були пов'язані з пролетарськими діячами багатьох країн завдяки інтенсивному листуванні. Листи Маркса і Енгельса містили аргументацію науково-теоретичних проблем. У них Маркс і Енгельс давали пролетарським діячам конкретні поради для правильної тактики в робітничому русі в кожної країни, роз'яснювали робочим суспільно-політичні питання, надавали допомогу в практичних заходах, зокрема в справі створення організацій пролетаріату і робітничої преси. Маркс в Лондоні, а Енгельс в Манчестері виступали перед робітниками з лекціями, для найближчих же соратників Маркс постійно читав теоретичні доповіді у себе вдома. Науково-публіцистична та практична діяльність Маркса і Енгельса виховувала робітників в дусі пролетарського інтернаціоналізму. Уже в «Німецькій ідеології» (1845-1846) основоположники марксизму теоретично обгрунтували пролетарський інтернаціоналізм, базуючись на історико-матеріалістичному аналізі капіталу як міжнародної сили, якій протистоїть пролетаріат «у всесвітньо-історичному сенсі». (1, 156). Після розпуску «Союзу» діяльність Маркса і Енгельса і їх соратників продовжувала вести робочих до свідомого, науковому аргументованого сприйняттю пролетарського інтернаціоналізму. Особливо важливими були підтримка Марксом і Енгельсом визвольного руху народу Італії, їх гаряче співчуття польським борцям, солідарність з виступом народу США проти рабства, постійний інтерес до хвилювань селян проти кріпацтва в Росії в 1858-1861 рр. коли на гребені нового підйому робочого руху з кінця 50-х років чітко проявилася стихійна тяга робочих до міжнародного згуртуванню, єдиною ідеологією, яка відповідала міжнародним потягам пролетаріату і теоретично їх обгрунтувала, був науковий комунізм. Прудонізм з його нігілізмом в національному питанні, лассальянства, які проповідували вузький націоналізм, тред-юніонізм, який відрізнявся кастової замкнутістю, не могли задовольнити робітників, які прагнули до інтернаціональної солідарності. Ці теорії в цілому не відповідали на відміну від марксизму потребам робітничого руху. Тому саме марксизм, який виявляв справжні - і національні, і інтернаціональні - інтереси пролетаріату, залучав робітників. Таким чином, організованому об'єднання робітників в міжнародному масштабі сприяла гігантська теоретична і практична діяльність Маркса і Енгельса. При цьому Маркс, реалістично аналізуючи причини, які зробили можливим створення нової масової міжнародної організації пролетаріату, підкреслював об'єктивний, природно-історичний процес, який призвів до її виникнення. Международное товарищество Рабочих, писал Маркс, «... не искусственное порождение какой-нибудь секты или теории. Оно - плод самопроизвольного роста пролетарского движения, которое, в свою очередь, порождается естественными и непреодолимыми тенденциями современного общества


висновок

На протяжении минувшего столетия марксизм был одной из наиболее влиятельных научных доктрин, определявшей как проблематику теоретических дебатов, так и политическую практику в мире.Тиражі творів К. Маркса, його послідовників випереджали тиражі інших книг, з ними можна було порівняти хіба що тиражі Біблії. Гасла марксизму використовували і гуманісти, і криваві диктатори XX століття. В даний час громадський інтерес до марксизму втрачений, ім'я К. Маркса і Ф. Енгельса зникло з громадських дискусій. Навіть нинішні російські ліві мають слабке уявлення про засновника наукового комунізму: в своїх політологічних побудовах, не кажучи вже про гасла, вони спираються на що завгодно, але тільки не на марксизм в його первісному, класичному вигляді. Це пов'язано з тим, що політична теорія марксизму була актуальна навіть в той час для людей, які не володіють приватною власністю і не мають свій капітал. Але в міру розвитку капіталізму і накопичення особистого капіталу не знайдеться людей, які відмовляться від своєї власності, привілеїв і влади. Відбувається природна реакція відторгнення. Однак, незважаючи на XXI століття діяльність Маркса і Енгельса заслуговують на особливу увагу, так як саме їх вчення штовхнули світ на розвитку нової епохи.


Список використаної літератури

1. Адо А.В. Нова історія країн Європи та Америки / М .: Вища школа, 1986.

2. Авер'янов А.П. Нова історія (1640-1810). / М .: Просвещение, 1991.

3. Дегтярьов А. Передмова до останнього російського видання XX століття. В кн .: Маркс К. і Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії. М .: Вагриус, 1999..

4. Кудрі В. К Сучасній науковій оцінці економічної теорії Маркса - Енгельса - Леніна // Питання економіки. 2004. №12.

5. Маркс К. і Енгельс Ф. Соч., Т. 4.

6. Маркс К. і Енгельс Ф. Соч., Т. 13.

7. Маркс К. і Енгельс Ф. Соч., Т. 22.

8. Миронов В. Марксизм в розломі епох. В кн .: Маркс К. і Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії. М .: Вагриус, 1999..

9. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т. 2. Час лжепророків: Гегель, Маркс та інші оракули. М .: Фенікс, Міжнародний фонд «Культурна ініціатива», 1992.

10. Сміт. А Дослідження про природу і причини багатства народів. / М .: Державне соціально-економічне видавництво, 1986.

11. Смирнов А. Імперія Наполеона III. / М .: ЕКСМО, 2003.


[1] Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. / М .: Державне соціально - економічне видавництво, 1986.

[2] Маркс К. і Енгельс Ф. Соч., Т. 13, с. 8.

[3] Смирнов А. Імперія Наполеона III. М .: ЕКСМО, 2003, с. 159 - 163, 183 - 190.