Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Урок №2 Дата Клас 8 Предмет: Всесвітня історія.

Скачати 97.25 Kb.
Дата конвертації 24.10.2018
Розмір 97.25 Kb.

Урок №3 Дата Клас 8

Предмет: історія Казахстану.

Тема: Боротьба казахського народу проти джунгарского навали

Мета: Сформувати і закріпити знання про особливості боротьби казахського народу проти джунгарского навали

Ключові ідеї: Розкривати хід боротьби казахського народу проти джунгарского навали

Очікувані результати: Будуть вміти працювати в групах, самостійно. сформують і

закріплять знання про роль народу в організації відсічі ворогу . Обладнання: Інтерактивна дошка, електронний підручник «історія Казахстану 8 клас»,

час

етапи уроку

завдання

діяльність учителя

діяльність учня

організаційних ні форми

використаний ні модулі

1-5 хв5-10 хв.

10-15 хв

15-20 хв20 35хв35-43 хв43-45


стадія викликуОсмислений ня содер

жания.VI. рефлексіяД / З


I .Емоціо ний настрій.

II .Проверка Д / За) «Чорний конверт»

б) Робота з карткамиIII .Подготовка до изуче нию нового матеріалу

Підвищення мотивації до вивчення нового матеріалуIV .Сообщеніе теми і мети уроку

V .Ізученіе нового матеріалу

Розподіл на групи

Робота в групах

1.Первічная перевірка знань.

2.Заполніть рефлекторні листи

Вітати дітей, створити атмосферу співробітництва

Нагадати про самооцінку

Запропонувати учням прийом «чорний конверт»

Запропонувати учням картки з п'ятьма завданнями

Ми вивчили з вами внутрішнє і зовнішнє становище Казахського ханства першої третини XVIII століття

Питання: Чим характерний цей період?Мета уроку:

1. Вивчити роль народу в організації відсічі ворогу.

2. Розвивати вміння розкривати негативне значення родоплемінної ворожнечіЗапропонувати учням подивитися матеріал про боротьбу казахського народу проти джунгарской агресії (ел.учебнік 8кл)

Для поділу на групи, використовувати

колірні карткиЗапропонувати учням використовуючи підручник скласти постер по темі «Визволитель ная боротьба казахсько го народу проти джун Гарскій агресії»

Запропонувати учням прийом «Ланцюжок»Одна група учнів готує по три питання для іншої групи, використовуючи таблицю «товсті і тонкі питання». Потім конверти з відповідями повертаються в групу, де учні розглядають правильність відповідей і ставлять оцінку сусідній групі.Учні виконують роботу за картками, використовуючи взаємоперевіркуУчні називають варіанти відповідей.Робота в групах

Учні складають постер по темі «Визволитель ная боротьба казахсько го народу проти джунгарской агре СЗШІ»

Спікер кожної групи ділитися з іншими групами своєю роботою

Групи називають один одному по черзі на свій розсуд: дати, імена, місцевість і плучает відповіді що з даними категорії ями пов'язаноИндивидуа льная.

фронталь наяиндивидуа льнаягруповаГрупова.индивидуа льнаяфронталь ная

Притча з відстроченим кінцем

Формативного оцінювання.

Облік вікових особливостей.

Нові підходи до навчання:

Саморегуліруе моє навчання

Самонаправлен ність в процесі роботи над завданнями

Нові підходи до навчання: діалогове навчання. (Бесіда)ІКТКритичне мислення

(Фішбон)

Критичне Мислення (стратегія «Жігсо»)Виявлення та робота з обдарованими і талановитими дітьмиСаморегуліруе моє навчання (самонаправлен ність в процесі роботи над завданнями)

Критичне мислення

П.2, скласти розповідь про борь бе казахського народу проти джунгар, таблиця стор 15модулі

Критичне мислення

ІКТ

саморегулируемое навчання

Нові підходи до навчання (діалог)

оцінювання

Талановиті та обдаровані

сумативне

формативного

наявність

+

+

+

+


+

+

Урок №2 Дата Клас 8

Предмет: Всесвітня історія.

Тема: Англія в ХVII -ХVIII. Початок Анг лійской революції. Примушує ленний переворот: сутність та зна ня

Мета: Сформувати і закріпити знання про особливості буржуазної революції, промисловий переворот

Ключові ідеї: Розкривати причини і хід англійської революції. Давати оцінку результатам революції і промислового перовороту

Очікувані результати: Будуть вміти працювати в групах, самостійно. Сформують і закріплять знання про особливості англійської буржуазної революції і промислового перевороту .

час

етапи уроку

завдання

діяльність учителя

діяльність учня

організаційних ні форми

використаний ні модулі

1-5 хв5-10 хв.10-15 хв

15-20 хв20 35хв35-43 хв43-45


стадія виклику

Осмислений ня содер

жания.

VI. рефлексіяД / З


I .Емоціо ний настрій.

II .Проверка Д / З

III .Подготовка до изуче нию нового матеріалу

Підвищення мотивації до вивчення нового матеріалуIV .Сообщеніе теми і мети уроку

V .Ізученіе нового матеріалу

Робота в групах

1.Первічная перевірка знань.

2.Заполніть рефлекторні листи

Вітати дітей, створити атмосферу співробітництваНагадати про самооцінку

Питання щодо введення в предмет

Питання: 1 що таке революція?

2.Що таке промисловий переворот?

Мета уроку:

1. Вивчити причини і хід буржуазної рево люції в Англії

2. Розвивати вміння давати оцінку истори ного подій

Запропонувати учням роботу в парахЗапропонувати учням прийом «Ланцюжок»Учні відповідають на питанняРобота в групах

Учні склад ляють постер по темі

1гр.Англія напередодні революції і причи ни революції

2.Гражданскій війна і значення революційної ції

3.Соціально-еконо мічного розвиток

Розвиток Англії, промисловий перевороі і завершення промислової революції

По завершенню роботи учні діляться отри тах знаннями по темі

Групи називають один одному по черзі на свій розсуд: дати, імена, місцевість і плучает відповіді що з даними категорії ями пов'язанофронталь ная

фронталь ная

групова

Групова.фронталь ная

Притча з відстроченим кінцем

Формативного оцінювання.

Облік вікових особливостей.

Нові підходи до навчання:

Саморегуліруе моє навчанняСамонаправлен ність в процесі роботи над завданнямиНові підходи до навчання: діалогове навчання. (Бесіда)П.1, 15стр.121,125,126модулі

Критичне мислення

ІКТ

саморегулируемое навчання

Нові підходи до навчання (діалог)

оцінювання

Талановиті та обдаровані

сумативне

формативного

наявність

+

+

+

+


+

+

Урок №9 Дата 29.09 Клас 8

Предмет: історія Казахстану.

Тема: Абилай хан

Мета: Сформувати і закріпити знання про роль Абилая в історії Казахського ханства

Ключові ідеї: Дати розуміння про особу Абилая як видного політичного діяча, полководця і дипломат

Очікувані результати: Вмітимуть працювати в групах, самостійно. Сформують і закріплять знання про роль Абилая в історії Казахського ханства

час

етапи уроку

завдання

діяльність учителя

діяльність учня

організаційні форми

використаний ні модулі

1-5 хв5-10 хв.10-15 хв

15-20 хв20 35хв

35-43 хв43-45


стадія виклику

Осмислений ня содер

жания.VI.рефлексіяД / З


I .Емоціо ний настрій.

II .Проверка Д / ЗIII .Подготовка до изуче нию нового матеріалу

Підвищення мотивації до вивчення нового матеріалуIV .Сообщеніе теми і мети урокуV .Ізученіе нового матеріалуРобота в групах1.Первічная перевірка знань.2.Заполніть рефлекторні листи

Вітати дітей, створити атмосферу співробітництваНагадати про саме оцінці

питання:

1. До акова передумови приєднання казахських земель до Росії?

2. Перерахуйте військово-опорні пункти, побудовані на кордоні.

3. З якими государ ствами розвивалися торговельні відносини?Мета уроку:

1Ізучіть роль Абилая в історії Казахського ханства. 2.Развівать вміння виявляти чинники зробили вплив на формування, Аби гавкоту, як великого, державного діяча; вміти бачити проблеми, що виникли напуті відновлення єдиного феодального держави в роки правління Абилая

Запропонувати учням прийом скласти сінквейн (п'ятивірш)Учні відповідають на питання

Робота в групах

1). 1,3 групи - виділити основні події, заповнити центр таблиці.

2) 2,5 групи - на підставі тексту підручника виявити впливають фактори.

3) 4,6 групи - виявити соціальну Цінні та політичні проблеми в роз тії Казахстану.

самоаналіз відповідейДати характеристику Абилай:

полководцю;

політику;

дипломату;

реформатору;

цінителю народної культури.

фронтальна

фронтальнаГрупова.фронтальна

Притча з відстроченим кінцем

Формативного оцінювання.

Облік вікових особливостей.

Нові підходи до навчання:

Саморегуліруе моє навчанняСамонаправлен ність в процесі роботи над завданнями

Нові підходи до навчання: діалогове навчання. (Бесіда)

формативного оцінювання

Критичне мислення «Сінквейн»формативного оцінювання

П. 5модулі

Критичне мислення

ІКТ

саморегулируемое навчання

Нові підходи до навчання (діалог)

оцінювання

Талановиті та обдаровані

сумативне

формативного

наявність

+

+

+

+


+

+Урок №10 Дата1.10 Клас 8

Предмет: історія Казахстану.

Тема: Селянська війна 1773-1775года

Мета: Сформувати і закріпити знання про передумови, причини та історичне значення селянської війни 1773-1775года під проводом О. Пугачова

Ключові ідеї: Дати розуміння про причини, передумови та етапи селянської війни 1773-1775 рр

Очікувані результати: Будуть вміти працювати в групах, самостійно. Сформують і закріплять знання про причини участі казахів в селян ській війні 1773-1775года

час

етапи уроку

завдання

діяльність учителя

діяльність учня

організаційні форми

використаний ні модулі

1-5 хв5-10 хв.10-15 хв

15-20 хв20 35хв35-43 хв43-45


стадія виклику

Осмислений ня содер

жания.

VI. рефлексіяД / З


I .Емоціо ний настрій.

II .Проверка Д / З

III .Подготовка до изуче нию нового матеріалу

Підвищення мотивації до вивчення нового матеріалуIV .Сообщеніе теми і мети урокуV .Ізученіе нового матеріалу

Робота в парах1.Первічная перевірка знань.2.Заполніть рефлекторні листи

Вітати дітей, створити атмосферу співробітництваНагадати про саме оцінці

питання:

1. До акова передумови приєднання казахських земель до Росії?

2. Перерахуйте військово-опорні пункти, побудовані на кордоні.

3. З якими государ ствами розвивалися торговельні відносини?Мета уроку:

1. Вивчити основні причини участі казахів в повстанні.

2.Виявіть причини і передумови віднов ня, основні етапи повстання, аналіз вати історичні події.

Запропонувати учням прийом «Щоденник подвійного запису»


1. Які причини Селянської війни?

2. Назвіть основні періоди.

3. Що підтверджує активну участь Молодшого жуза?

4. У чому особливості участі казахів Середнього Жуза?


Учні відповідають на питанняРобота в парах

1. Етапи участі в повстанні Молодше го жуза: 1 етап - з вересня 17773 по березень 1774 гг.Рассилалісь чарівні пі сьма, поширення Маніфесту

2 етап - з березня 1774 по листопад 1774 гг.Актівние масові дії

3 етап - з се нтября 1775 по лютий 1776 рр.

2. Придушення повстання

Передумови і причини участі казахів у війні.

колоніальна зави ності казахських кулі а .З ахват зем ялина російськими примі ками.

Б есчінства кара тільних загонів

будівництво фортець і воєн них ліній,

загострення взаємо відносин казах ських султанів і козачої верхівки ки

3. Особливості:

перший спільний виступ русс ко-казахських селянського ян земельну питання

У 1742 Нура ли зажадав отме нитка указ, але уряд проігнорувало

Казахи об'єднуючи лись за родовою ознакою

Бий Даутбай призи вал до активної підтримки віднов вшіх

Довірена особа Нуралієв - мулла забираючи

Облога Оренбурга - 200 сарбазів

Перейменував Яицкий містечко в Уральськ

У жовтні 1773 року атакували казахи Середнього жуза атакували фортецю Пресногорьевскую фортеця

повстання пригнічений але військами під командуванням Суворова

3.Характеристика Омеляна Пугачова.

4. Зрада хана Нуралієв.

5. Жорстоке придушення повстання.

6. Передумови повстання С. Датули.

фронтальна

фронтальна

Робота в парахфронтальна

Притча з відстроченим кінцем

Формативного оцінювання.

Облік вікових особливостей.

Нові підходи до навчання:

Саморегуліруе моє навчанняСамонаправлен ність в процесі роботи над завданнямиКритичне мислення

Нові підходи до навчання: діалогове навчання. (Бесіда)

формативного оцінюванняП. 6модулі

Критичне мислення

ІКТ

саморегулируемое навчання

Нові підходи до навчання (діалог)

оцінювання

Талановиті та обдаровані

сумативне

формативного

наявність

+

+

+

+


+

+Урок № 5 Дата 3.10 Клас 8

Предмет: Всесвітня історія

Тема: Італія в XVII - XVIII ст

Мета: Сформувати і закріпити знання про соціально-економічний розвиток Італії в XVII - XVIII ст

Ключові ідеї: Дати розуміння

час

етапи уроку

завдання

діяльність учителя

діяльність учня

організаційні форми

використаний ні модулі

1-5 хв5-10 хв.10-15 хв

15-20 хв20 35хв

35-43 хв43-45


стадія виклику

Осмислений ня содер

жания.VI. рефлексіяД / З


I .Емоціо ний настрій.

II .Проверка Д / ЗIII .Подготовка до изуче нию нового матеріалу

Підвищення мотивації до вивчення нового матеріалуIV .Сообщеніе теми і мети урокуV .Ізученіе нового матеріалуРобота в групах1.Первічная перевірка знань.2.Заполніть рефлекторні листи

Вітати дітей, створити атмосферу співробітництваНагадати про саме оцінці

питання:

Мета уроку:Учні відповідають на питанняфронтальна

фронтальнаГрупова.фронтальна

Притча з відстроченим кінцем

Формативного оцінювання.

Облік вікових особливостей.

Нові підходи до навчання:

Саморегуліруе моє навчанняСамонаправлен ність в процесі роботи над завданнями

Нові підходи до навчання: діалогове навчання. (Бесіда)

формативного оцінювання

Критичне мислення «Сінквейн»формативного оцінювання

П. 5модулі

Критичне мислення

ІКТ

саморегулируемое навчання

Нові підходи до навчання (діалог)

оцінювання

Талановиті та обдаровані

сумативне

формативного

наявність

+

+

+

+


+

+<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
  • Історія
опис:

урок №2 Дата клас 8

предмет: Всесвітня історія.

Тема: Англія в ХVII -ХVIII. початок Анг лійской революції. Примушує ленний переворот: сутність та зна ня

Мета: Сформувати і закріпити знання про особливості буржуазної революції, промисловий переворот

Ключові ідеї: Розкривати причини і хід англійської революції. Давати оцінку результатам революції і промислового перовороту

Очікувані результати: Вмітимуть працювати в групах, самостійно. Сформують і закріплять знання про особливості англійської буржуазної революції і промислового перевороту .

час

етапи уроку

завдання

діяльність учителя

діяльність учня

Організаційних ні форми

використаний ні модулі

1-5 хв

5-10 хв.

10-15 хв

15-20 хв

20 35хв

35-43 хв

43-45

стадія виклику

Осмислений ня содер

жания.

VI. рефлексія

Д / З

I .Емоціо ний настрій.

II .Проверка Д / З

III .Подготовка до изуче нию нового матеріалу

Підвищення мотивації до вивчення нового матеріалу

IV .Сообщеніе теми і мети уроку

V .Ізученіе нового матеріалу

Робота в групах

1.Первічная перевірка знань.

2.Заполніть рефлекторні листи

Вітати дітей, створити атмосферу співробітництва

Нагадати про самооцінку

Питання щодо введення в предмет

Питання: 1 що таке революція?

2. Що таке промисловий переворот?

Мета уроку:

1. Вивчити причини і хід буржуазної рево люції в Англії

2. Розвивати вміння давати оцінку истори ного подій

Запропонувати учням роботу в парах

Запропонувати учням прийом «Ланцюжок»

Учні відповідають на питання

Робота в групах

Учні склад ляють постер по темі

1гр.Англія напередодні революції і причи ни революції

2.Гражданскій війна і значення революційної ції

3.Соціально-еконо мічного розвиток

Розвиток Англії, промисловий перевороі і завершення промислової революції

По завершенню роботи учні діляться отри тах знаннями по темі

Групи називають один одному по черзі на свій розсуд: дати, імена, місцевість і плучает відповіді що з даними категорії ями пов'язано

фронталь ная

фронталь ная

групова

Групова.

фронталь ная

Притча з відстроченим кінцем

Формативного оцінювання.

облік вікових особливостей.

нові підходи до навчання:

Саморегуліруе моє навчання

Самонаправлен ність в процесі роботи над завданнями

Нові підходи до навчання: діалогове навчання. (Бесіда)

П.1, 15стр.121,125,126

модулі

Критичне мислення

ІКТ

саморегулируемое навчання

Нові підходи до навчання (діалог)

оцінювання

Талановиті та обдаровані

сумативне

формативного

наявність

+

+

+

+

+

+