Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


ЄДІ з історії 2012 Специфікація

Скачати 23.55 Kb.
Дата конвертації 01.01.2018
Розмір 23.55 Kb.
Тип квитки

Єдиний державний іспит з ІСТОРІЇ

Специфікація

контрольних вимірювальних матеріалів для

проведення у 2012 році

єдиного державного іспиту

з історії

підготовлений Федеральним державним науковим закладом

«Федеральний ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»

Специфікація

контрольних вимірювальних матеріалів

для проведення в 2012 році єдиного державного іспиту

з історії

1. Призначення КІМ ЄДІ

Контрольні вимірювальні матеріали дозволяють встановити рівень освоєння випускниками знань і умінь за курсом історії у відповідності до вимог Федерального компонента державних стандартів основної загальної та середньої (повної) загальної освіти.

Результати єдиного державного іспиту з історії визнаються освітніми установами середньої професійної освіти та освітніми закладами вищої професійної освіти як результати вступних випробувань з історії.

2. Документи, що визначають зміст КІМ

Зміст екзаменаційної роботи визначається на основі Федерального компонента державних стандартів середньої (повної) загальної освіти, базовий і профільний рівні (наказ Міносвіти Росії від 05.03.2004 № 1089).

3. Підходи до відбору змісту та розробці структури КІМ

Екзаменаційна робота охоплює зміст курсу історії Росії з давніх-давен по теперішній час з включенням елементів загальної історії (історія воєн, дипломатії, культури, економічних зв'язків і т.п.) і націлена на виявлення освітніх досягнень випускників середніх загальноосвітніх установ.

Завдання КІМ охоплюють значний пласт фактичного матеріалу. У той же час особлива увага приділяється перевірці аналітичних і інформаційно-комунікативних умінь випускників. Акцентується увага на завданнях, спрямованих на перевірку умінь систематизувати історичні факти, встановлювати причинно-наслідкові, структурні та інші зв'язки, використовувати джерела інформації для вирішення пізнавальних завдань, формулювати і аргументувати власну позицію з залученням історичних знань, писати твір на історичну тему. Орієнтація на активну діяльність екзаменованих, а також залучення широкого кола історичних джерел, проблемних історичних матеріалів створюють можливості для виявлення випускників, в найбільшою мірою орієнтованих на продовження освіти за даним профілем. Все вищесказане дозволяє якісно диференціювати учасників іспиту за рівнем їх підготовки з історії.

4. Структура КІМ ЄДІ

Загальна кількість завдань в екзаменаційній роботі - 39. Кожен варіант КІМ складається з 3 частин.

Частина 1 містить 21 завдання з вибором відповіді (один пошук правильної відповіді з чотирьох запропонованих). З їх допомогою перевіряються базові знання історичних фактів, процесів, явищ, причин і наслідків подій; вміння проводити пошук інформації в джерелі.

Частина 2 складається з 12 завдань з короткою відповіддю (слово (словосполучення), поєднання цифр). Ці завдання дозволяють перевірити, на додаток до вищевказаних елементів підготовки випускників, вміння отримувати інформацію з джерела, класифікувати і систематизувати факти.

Частина 3 містить 6 завдань із розгорнутою відповіддю, які виявлятимуть і оцінюють освоєння випускниками різних комплексних умінь.

С1-С3 - комплекс завдань, пов'язаних з аналізом історичного джерела (проведення атрибуції джерела; вилучення інформації, залучення історичних знань для аналізу проблематики джерела, позиції автора).

С4-С6 - завдання, пов'язані із застосуванням прийомів причинно-наслідкового, структурно-функціонального, временнόго і просторового аналізу для вивчення історичних процесів і явищ. Завдання С4 пов'язано з аналізом будь-якої історичної проблеми, ситуації. Завдання С5 - аналіз історичних версій і оцінок фактів, процесів із залученням знань курсу. С6 - твір на історичну тему, яка передбачає аналіз діяльності будь-якої історичної особистості. С6 - альтернативне завдання: випускник має можливість вибрати одного з трьох запропонованих діячів різних епох і продемонструвати свої знання та вміння на найбільш знайомому йому історичному матеріалі. Завдання С6 оцінюється по системі критеріїв.

Таблиця 1. Розподіл завдань

частинами екзаменаційної роботи

частини роботи число завдань Максимальний первинний бал Відсоток максимального первинного бала за виконання завдань даної частини від максимального первинного бала за всю роботу, рівного 58 Тип завдань
Частина 1 (А) 21 21 36,2 З вибором відповіді
Частина 2 (В) 12 20 34,5 З короткою відповіддю
Частина 3 (С) 6 17 29,3 З розгорнутою відповіддю
Разом 39 58 100

5. Розподіл завдань КІМ ЄДІ за змістом, видами умінь і способам діяльності

Зміст матеріалу з історії Росії представлено в роботі по розділах: 1) VIII-XVII ст .; 2) XVIII - початок ХХ ст .; 3) 1917-2010 рр.

Нижче наведені основні принципи відбору завдань.

· Значимість перевіряються фактів.

· Відображення різних аспектів історії: економіки, соціальних відносин, внутрішньої і зовнішньої політики, матеріальної і духовної культури. Це правило поширюється на розділ в цілому. У роботі 2012 р виділені окремі позиції частини 1, на яких перевіряється знання історії матеріальної і духовної культури (А4, А13, А20).

· Пропорційність уявлення завдань, пов'язаних з різними епохами. У частину 1 включені 5 завдань з історії VIII-XVII ст., 8 завдань з історії XVIII - початку ХХ ст. і 8 завдань з Новітньої історії. У частині 2 - по 3 завдання, які стосуються історії VIII-XVII ст. і XVIII - початку ХХ ст., 4 завдання по Новітньої історії. 3 завдання частини 2 (В10-В12) можуть ставитися до будь-якого періоду. У частині 3 також представлені завдання з усіх періодів історії (встановлюється таке поєднання завдань, щоб в сукупності вони охоплювали основні змістовні розділи курсів історії).

· Розташування завдань у хронологічній послідовності (за названими вище періодів).

· Виділення в роботі (в частині 1) завдань, які перевіряють знання історії Великої Вітчизняної війни (А16, А17).

Таблиця 2. Розподіл завдань за основними

розділів курсу історії

Розділи курсу історії

число завдань

Максимальний первинний бал відсоток максимального первинного бала за виконання завдань до розділу від максимального первинного бала за всю роботу, рівного 58
1. VIII-XVII ст. 8 10 17,2
2. XVIII - початок ХХ ст. 10 12 20,7
3. 1917-2010 рр. 12 14 24,1
4. Завдання, які не закріплені за певними розділами (В10-В12, С1-С6) 9 22 38,0
Разом 39 58 100

Таблиця 3. Розподіл завдань екзаменаційної роботи
по умінням і видам пізнавальної діяльності

код Види умінь і пізнавальної діяльності число завдань Максимальний первинний бал Відсоток максимального первинного бала за виконання завдань по даному виду діяльності, рівного 58
1 Знання основних фактів, процесів і явищ, що характеризують цілісність вітчизняної та всесвітньої історії, періодизації всесвітньої і вітчизняної історії [1] 13 13 22,4
2.1 Уміння проводити пошук історичної інформації в джерелах різного типу 6 7 12,0
2.2 Уміння здійснювати зовнішню і внутрішню критику джерела (характеризувати авторство джерела, час, обставини, цілі його створення, ступінь достовірності) 1 2 3,4
2.3 Уміння аналізувати історичну інформацію, представлену в різних знакових системах (таблиця) 1 3 5,2
2.6 Уміння систематизувати різноманітну історичну інформацію на основі своїх уявлень про загальні закономірності історичного процесу [2] 9 15 26,0
2.5 Уміння використовувати принципи причинно-наслідкового, структурно-функціонального, временнόго і просторового аналізу для вивчення історичних процесів і явищ 7 10 17,2
2.7 Уміння представляти результати історико-пізнавальної діяльності в формах історичного твору, резюме та ін. 1 5 8,6
2.8 Уміння формулювати власну позицію з обговорюваних питань, використовуючи для аргументації історичні відомості 1 3 5,2
Разом 39 58 100

6. Розподіл завдань КІМ ЄДІ за рівнем складності

В екзаменаційну роботу включено завдання базового, підвищеного і високого рівнів складності. Вони розташовуються за принципом наростання від простих - в частині 1 - до найбільш складним - в частині 3.

Частина 1 містить всі завдання базового рівня. У частині 2 представлені завдання базового і підвищеного рівня, в частині 3 - завдання базового, підвищеного і високого рівнів складності.

Таблиця 4. Розподіл завдань за рівнем складності

Рівень складності завдань число завдань Максимальний первинний бал Відсоток максимального балу за виконання завдань даного рівня складності від максимального первинного бала за всю роботу, рівного 58
базовий 25 26 44,8
підвищений 10 19 32,8
високий 4 13 22,4
Разом 39 58 100

7. Система оцінювання виконання окремих завдань і роботи
в цілому

За правильну відповідь на кожне завдання частини 1 ставиться 1 бал. Якщо вказані два і більше відповідей (в тому числі правильний), невірна відповідь або відповідь відсутня - 0 балів.

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо правильно вказані необхідні одне-два слова або послідовність цифр. Повний правильну відповідь на завдання В1, В6, В9, В10, В11 оцінюється
1 балом; неповний, невірна відповідь або його відсутність - 0 балів.Повний правильну відповідь на завдання В2, В3, В4, В5, В7, В8 оцінюється 2 балами; якщо допущена одна помилка - 1 бал; якщо допущені дві і більше помилок або відповідь відсутня - 0 балів. Повний правильну відповідь на завдання В12 оцінюється 3 балами; якщо допущена одна помилка - 2 бали, допущені дві-три помилки - 1 бал, допущені чотири і більше помилок або відповідь відсутня - 0 балів.


Відповіді на завдання частини 3 оцінюються експертами. Повний правильне виконання завдань С1, С2, С3 оцінюється 2 балами; завдань С4 і С5 - 3 балами; завдання С6 - 5 балами. Завдання С6 оцінюється за двома критеріями (вказівка ​​часу життя історичного діяча, характеристика основних напрямків діяльності та її основних результатів).

Відповідно до Порядку проведення єдиного державного іспиту, який затверджується наказом Міністерства освіти та науки Росії (п. 53), «бали за відповіді учасника ЄДІ на завдання екзаменаційної роботи з розгорнутою відповіддю визначаються, виходячи з таких положень:

· Якщо бали двох експертів збіглися, то отриманий бал є остаточним;

· Якщо встановлено несуттєве розбіжність в балах, виставлених двома експертами, то остаточний бал визначається як середнє арифметичне балів двох експертів з округленням у більшу сторону;

· Якщо встановлено значне розходження в балах, виставлених двома експертами, то призначається перевірка відповіді учасника ЄДІ ... третім експертом ».

Істотним вважається розбіжність в 2 і більше балів оцінки за виконання будь-якого із завдань С1-С5. При оцінюванні завдання С6 істотною розбіжністю між двома експертами вважається відмінність в 2 і більше балів за критерієм К2.

На основі результатів виконання всіх завдань роботи визначаються первинні бали, які потім переводяться в тестові за 100-бальною шкалою. Тестові бали випускника фіксуються в свідоцтві про результати ЄДІ для надходження в ссузів і вузи. У свідоцтво виставляються результати ЄДІ з історії за умови, що випускник набрав кількість балів не нижче мінімального.

8. Тривалість ЄДІ з історії

На виконання екзаменаційної роботи з історії відводиться 210 хвилин.

Приблизний час виконання окремих завдань, становить:

1) для кожного завдання частини 1 - 1-3 хвилини;

2) для кожного завдання частини 2 - 3-7 хвилин;

3) для кожного завдання частини 3 - 5-20 хвилин.

9. Зміни в КІМ 2012 року порівняно з КІМ 2011 року

Загальний напрямок вдосконалення КІМ - посилення блоку завдань, що перевіряють аналітичні та інформаційно-комунікативні вміння випускників. Скорочено число завдань репродуктивного характеру і збільшено число завдань, спрямованих на перевірку умінь систематизувати історичні факти, встановлювати причинно-наслідкові, структурні та інші зв'язки, використовувати джерела інформації для вирішення пізнавальних завдань, формулювати і аргументувати власну позицію з залученням історичних знань. Оптимізована структура роботи: до 21 завдання скорочено кількість завдань частини 1; до 12 скорочено кількість завдань частини 2 і включено 3 нові моделі завдань
(В10-В12); скорочено до 6 кількість завдань частини 3, скориговано вимога завдання С5, включена нова модель завдання (історичний твір (С6)).

У завданнях В1, В6 відповідь записується у вигляді послідовності цифр.

додаток

Узагальнений план варіанту КІМ ЄДІ 2012 року з історії

Позначення завдань в роботі і бланку відповідей: А - завдання з вибором відповіді, В - завдання з короткою відповіддю, С - завдання з розгорнутою відповіддю.

Рівні складності завдання: Б - базовий (приблизний інтервал виконання
завдання - 60-90%), П - підвищений (40-60%), В - високий (менше 40%).

Позначення завдання в роботі

Проверяемое зміст -

розділ курсу

Перевіряються вміння, види діяльності Коди перевіряються умінь Рівень складності завдання Максимальний бал за виконання завдання
Частина 1
1 А1 VIII-XVII ст. Знання основних фактів, процесів, явищ 1.1-1.5 Б 1
2 А2 VIII-XVII ст. Знання основних фактів, процесів, явищ 1.1-1.5 Б 1
3 А3 VIII-XVII ст. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків 2.5 Б 1
4 А4 VIII-XVII ст. Знання основних фактів, процесів, явищ (культура) 1.1-1.5 Б 1
5 А5 VIII-XVII ст. Уміння проводити пошук історичної інформації в джерелах різного типу 2.1 Б 1
6 А6 XVIII - середина XIX ст. Знання основних фактів, процесів, явищ 1.1-1.5 Б 1
7 А7 XVIII - середина XIX ст. Знання основних фактів, процесів, явищ 1.1-1.5 Б 1
8 А8 XVIII - середина XIX ст. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків 2.5 Б 1
9 А9 XVIII - середина XIX ст. Уміння проводити пошук історичної інформації в джерелах різного типу 2.1 Б 1
10 А10 друга половина XIX - початок XX в. Знання основних фактів, процесів, явищ 1.1-1.5 Б 1
11 А11 друга половина XIX - початок XX в. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків 2.5 Б 1
12 А12 друга половина XIX - початок XX в. Уміння проводити пошук історичної інформації в джерелах різного типу 2.1 Б 1
13 А13 XVIII - початок XX в. Знання основних фактів, процесів, явищ (культура) 1.1-1.5 Б 1
14 А14 1917-1941 рр. Знання основних фактів, процесів, явищ 1.1-1.5 Б 1
15 А15 1917-1941 рр. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків 2.5 Б 1
16 А16 1941-1945 рр. Знання основних фактів, процесів, явищ 1.1-1.5 Б 1

17 А17 1941-1945 рр. Уміння проводити пошук історичної інформації в джерелах різного типу 2.1 Б 1
18 А18 1945-1991 рр. Знання основних фактів, процесів, явищ 1.1-1.5 Б 1
19 А19 1945-1991 рр. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків 2.5 Б 1
20 А20 1917-2010 рр. Знання основних фактів, процесів, явищ (культура) 1.1-1.5 Б 1
21 А21 1992-2010 рр. Знання основних фактів, процесів, явищ 1.1-1.5 Б 1
Частина 2
22 В 1 VIII-ХIX ст. Уміння визначати послідовність подій 2.6 П 1
23 В 2 VIII-XVIII ст. Систематизація історичної інформації (множинний вибір) 2.6 П 2
24 У 3 VIII-XVIII ст. Систематизація історичної інформації (відповідність) 2.6 П 2
25 В 4 ХIX - початок XХ ст. Систематизація історичної інформації (множинний вибір) 2.6 П 2
26 В 5 ХIX - початок XХ ст. Систематизація історичної інформації (відповідність) 2.6 П 2
27 О 6 ХХ - початок XXI ст. Уміння визначати послідовність подій 2.6 П 1
28 О 7 ХХ - початок XXI ст. Систематизація історичної інформації (множинний вибір) 2.6 П 2
29 В 8 ХХ - початок XXI ст. Систематизація історичної інформації (відповідність) 2.6 П 2
30 О 9 ХХ - початок XXI ст. Уміння проводити пошук історичної інформації в джерелах різного типу 2.1 Б 1
31 В 10 VIII - початок XXI ст. Різний зміст в різних варіантах (систематизація історичної інформації) 2.6 Б 1
32 ОБ 11 VIII - початок XXI ст. Різний зміст в різних варіантах (знання основних фактів, процесів, явищ) 1.1-1.5 Б 1
33 О 12 VIII - початок XXIв. Різний зміст в різних варіантах (систематизація історичної інформації, представленої в різних знакових системах (таблиця)) 2.3 П 3

частина 3
34 З 1 VIII - початок XXI ст. Різний зміст в різних варіантах: характеристика авторства, часу, обставин і цілей створення джерела 2.2 П 2
35 С2 VIII - початок XXI ст. Різний зміст в різних варіантах: вміння проводити пошук історичної інформації в джерелах різного типу 2.1 Б 2
36 С3 VIII - початок XXI ст. Різний зміст в різних варіантах: вміння використовувати принципи структурно-функціонального, временнόго і просторового аналізу при роботі з джерелом 2.5 В 2
37 С4 VIII - початок XXI ст. Різний зміст в різних варіантах: вміння використовувати принципи структурно-функціонального, временнόго і просторового аналізу при розгляді фактів, явищ, процесів 2.5 В 3
38 С5 VIII-XXI ст. Різний зміст в різних варіантах: вміння формулювати власну позицію з обговорюваних питань, використовуючи для аргументації історичні відомості 2.8 В 3
39 С6 VIII-XXI ст. Різний зміст в різних варіантах: вміння представляти результати історико-пізнавальної діяльності в формі історичного твору 2.7 В 5

Всього завдань - 39, з них за типом завдань: А - 21, В - 12, С - 6;

за рівнем складності: Б - 25, П - 10, В - 4.

Максимальний первинний бал за роботу - 58.

Загальний час виконання роботи - 210 хвилин


[1] Знання історичних фактів, процесів і явищ необхідно для виконання всіх завдань КІМ. В даному випадку виділений ряд завдань, які перевіряють переважно знання.

[2] Уміння 2.5, 2.6, 2.8 в тій чи іншій мірі використовуються при виконанні багатьох завдань. У таблиці виділені завдання, які перевіряють переважно ці вміння.