Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Зовнішня торгівля Росії: час змін

Скачати 41.86 Kb.
Дата конвертації 30.01.2019
Розмір 41.86 Kb.
Тип реферат

Курсова Зовнішня торгівля Росії:

робота. час змін.Перші підсумки реформи ВЕС.


Тривалий відрив економіки колишнього СРСР від системи ринкових відносин, в рамках якої лише зовнішньоекономічні зв'язки безпосередньо стикалися з ринком, в значній мірі визначив спочатку випереджаючий характер перетворень у зовнішній сфері. Реформа почалася саме з «відкривання» економіки, а не з дійсного руху до ринку. Реальні економічні відносини стали складатися у підприємств не між собою, а з закордонними партнерами. Світовий ринок заповнював відсутність національного. Тим самим був позначений курс не стільки на інтегрування у світову економіку, скільки на «розчинення» в ній.

Упор на створення відкритої економіки в поєднанні з використанням системи макроекономічного регулювання багато в чому визначив досить тривалий і болісний характер подолання Росією етапу кризового розвитку і створення умов для стабілізації.

Зовнішня торгівля зіграла на цьому вельми суперечливому етапі реформ досить неоднозначну роль. З одного боку, вона стала інструментом реалізації не самої оптимальної моделі переходу України до ринкової економіки, одним з каналів «втечі» вітчизняних капіталів за кордон. З іншого боку, в рамках реально обраного курсу вона об'єктивно стала одним з основних джерел ресурсів для підтримки економіки країни «на плаву» і, крім того, найважливішим інструментом початку інтеграції (нехай недосконалої) більшості її сегментів в систему ринкових зв'язків. Багато в чому за рахунок імпорту було забезпечено вирішення однієї із завдань початкового періоду реформ - насичення споживчого ринку країни.

У масштабах всього народного господарства зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) виступає важливим чинником фінансової стабілізації країни. Надходження від ЗЕД (митні збори, ПДВ, акцизи, неподаткові надходження) формують значну частку бюджету.

Цілком логічно, що до кінця першого етапу реформ в порівнянні з їх початковим періодом в 1992 р. роль зовнішньої торгівлі в економіці Росії в кількісному вираженні помітно підвищилася. Про це насамперед свідчить порівняння динаміки ВВП з динамікою зовнішньоторговельного обороту (з далеким зарубіжжям) в 1992-1997 рр. На тлі стійкого падіння ВВП протягом усього періоду зовнішньоторговельний оборот Росії в 1992-1993рр. скорочувався більш низькими темпами. У 1993 р. вже відзначений приріст експорту, а з 1994р. відбувається підвищення і обороту, і експорту, і імпорту.

Важливим підсумком у розвитку зовнішньоторговельних зв'язків країни стало також стійке позитивне сальдо торгового балансу, досягнуте переважно за рахунок різкого скорочення так званого централізованого імпорту і збільшення експорту в основному сировинних товарів. Це дозволило значно послабити навантаження на видаткову частину федерального бюджету. У такий спосіб вдалося передумови для виходу в середньостроковій перспективі з важкої валютно-фінансової кризи.

Разом з тим на тлі позитивних тенденцій у розвитку зовнішньої торгівлі з усією очевидністю проявилися і негативні сторони:

 • експорт Росії продовжує носити яскраво виражений сировинний характер. На частку п'яти товарних груп припадає близько 80% експорту (мінеральна сировина та паливо - 45%, метали - 17, хімічні товари - 8, лісоматеріали - близько 5, сільськогосподарську сировину - 3%). Сталося активну «вимивання» зі структури експорту продукції машинобудування - в даний час її частка впала менше ніж до 5%, скоротившись в порівнянні з 1991р. більш ніж в 2 рази;

 • стабілізація і зростання експорту відбувалися перш за все за рахунок зростання його фізичного обсягу при занижених (щодо рівня світових цін) середніх контрактних цін. За період 1991-1997гг. середньорічні темпи приросту фізичного обсягу експорту склали 7,4%, середні контрактні ціни знижувалися щорічно на 8,5%. Лише в 1997р. зростання середніх експортних цін був вище збільшення обсягу вивозу у фізичному вираженні на 6,4%;

 • збільшення строімостних показників експорту не супроводжувалося адекватним збільшенням валютних надходжень в дохід держави, необхідних для відновлення експортного потенціалу не тільки галузей обробної промисловості, і самого паливно-сировинного комплексу, яке постачає на експорт основний обсяг валютоемких товарів;

 • в структурі імпорту продовжує зростати частка сільськогосподарської сировини і продовольства, що збільшилася з 1991р. майже на третину і перевищила 36%. Питома вага продовольства на внутрішньому споживчому ринку досяг критичного для Росії рівня - 40%;

 • виявилася незахищеність вітчизняних виробників від конкуруючої імпортної продукції з широкого кола товарів споживчого та виробничого призначення, в той час як помітно зріс рівень дискримінації з боку іноземних держав щодо досить широкого переліку продукції, що експортується з Росії промислової продукції, в результаті чого країна не тільки обмежена в реальних можливостях поставок своїх цілком конкурентоспроможних нових товарів на західні ринки, а й втратила колишні;

 • в «благополучному» стані зовнішньої торгівлі вже в 1995р. вперше намітилися тенденції, що насторожують, що проявилося в знижуються обсяги її зростання, перш за все експорту. Причини цього різноманітні, однак основним фактором, дія якого набуває довгостроковий характер, є вичерпання в Росії екстенсивних чинників зростання експорту основних сировинних товарів, що підтримує стабільність розвитку багатьох галузей промисловості.


Можливості подальшого розвитку країни.


На старті радикальних економічних реформ Росія, як і інші держави СНД, опинилася в геоекономічному вакуумі, що спричинило за собою різке скорочення в порівнянні з початком 90-х років обсягів зовнішньої торгівлі, і визначило в цілому вкрай низький ступінь інтеграції країни в світове господарство.

Питома вага Росії в міжнародній торгівлі скоротився з 2,5% (без урахування товарообміну з республіками колишнього СРСР) на початку 90-х років приблизно до 1% в даний час.

Орієнтація в умовах низького платоспроможного попиту всередині країни багатьох вітчизняних галузей на переважне розвиток господарських зв'язків з промислово розвиненими країнами сприяла, крім того, обваження структури сировинної спрямованості вітчизняного експорту. Це цілком зрозуміло, оскільки на зовнішньому ринку змогли закріпитися або відновити колишні позиції тільки видобувні галузі.

Ступінь прив'язки економіки країни до світового господарства визначає дві крайні моделі стратегії розвитку: зовнішньо-та внутреннеоріентірованние. Внешнеоріентірованних модель, яку ще називають асоціативної, тобто спрямованої на приєднання до світової спільноти, грунтується на використанні таких позитивних ефектів, як розширення можливостей для комбінування ресурсів, підвищення конкурентоспроможності та диверсифікації продукції, рівня підготовки та кваліфікації трудових ресурсів, використання зовнішньої сфери для пом'якшення труднощів і для проходження за лідером, використання зовнішнього попиту в умовах обмеженого внутрішнього попиту на вітчизняну прод укцію.

Необхідно, однак, мати на увазі, що збільшення експорту зможе стимулювати економічне зростання лише за умови, що зароблені кошти будуть інвестуватися в розвиток виробництва. В іншому випадку розширення експорту означає лише відтік ресурсів, що і відбувається в Росії.

Важлива і спеціалізація країни, обрала експортну орієнтацію. Адже форсований вивезення сировини призводить не тільки до падіння цін на світових ринках, а й до несприятливої ​​структурної перебудови всередині країни: ресурси переливаються з обробних галузей у видобувні. А це означає закріплення сировинної спеціалізації і деградацію промисловості, функції якої перейдуть до імпорту. Саме такі перспективи відкриває собою свобода торгівлі Росії.

Вибір на користь швидкого і повномасштабного включення Росії
в світове господарство посилює прагнення скоротити терміни технологічного переозброєння, негайно підключитися до світових фінансових ресурсів, використовуючи такі переваги, як потужна сировинна база, відносно дешева і кваліфікована робоча сила, передовий рівень деяких галузей і видів продукції, а також досягнення в сфері фундаментальних наукових досліджень.

Однак всі ці переваги і ресурси не можна задіяти в широких масштабах і в короткі терміни. Можуть не виправдатися, зокрема, розрахунки на демонополізує ефект імпорту, оскільки, як показує світовий досвід, закордонним і місцевим монополіям не так уже й важко досягти "взаєморозуміння", яке може отримати і організаційне оформлення у вигляді спільних підприємств, до того ж заохочувані приймаючою країною . Вигоди від лібералізації зовнішньої сфери невіддільні від створення додаткової конкуренції на внутрішньому ринку, що погано поєднується з необхідністю тимчасово захистити вітчизняну промисловість від зовнішньої конкуренції.

Надії на те, що кошти, необхідні для оплати масового імпорту передової технології, може дати експорт сировини, невеликі. Вони обмежені як величиною експортних сировинних ресурсів, але і ємністю ринків самих західних країн, нездатних поглинути той наплив з Росії та інших колишніх радянських республік, який необхідний для отримання реального ефекту від експортоорієнтованої стратегії.

У складний період, якої переживає Росія після початку радикальних реформ, неадекватною виявилася і реакція наших зарубіжних партнерів. У їхній політиці виявилися елементи протекціонізму, який інспірується не тільки окремими товаровиробниками, а й певними владними колами побоюються можливої ​​конкуренції економічно сильної Росії і тому досить відверто виступають за застосування під різними приводами щодо нашої країни політики подвійного стандарту.

Застосовувані провідними промислово розвиненими країнами заходів щодо захисту внутрішньої економіки та інтересів своїх бізнесменів (в тому числі адміністративні) по жорсткості значно перевершують російські. Законодавство цих країн продовжує характеризувати Росію як державу з неринковою економікою, що не відповідає результатам загальноекономічних перетворень в країні.

Це дає можливість західним країнам під різними приводами створювати перешкоди на шляху російського експорту, причому навіть в відношенні сировинних товарів, це зачіпає інтереси виробників на їхніх власних ринках. Що стосується експорту високотехнологічної продукції і послуг, то на Росію чиниться тиск навіть у разі її спроб вийти на ринки країн, що розвиваються.

Можна навести такі приклади утиску інтересів російських експортерів:

а) застосування антидемпінгових заходів на основі дискримінаційних положень національного законодавства, що дозволяють ігнорувати конкурентні переваги Росії (проти російських товарів діє понад 20 таких заходів: в США вони поширюються на постачання урану, феросиліцію, карбаміду; в країнах ЄС - хлоркалія, чавуну, ізобутанолу, карбіду кремнію і ін.);

б) ускладнений доступ на ринки для товарів і послуг високої технології, де Росія має очевидні конкурентні переваги (космічні запуски комерційних вантажів російськими носіями, ядерні технології);

в) обмеження доступу Росії до передових технологій на основі національних списків товарів «подвійного призначення»;

г) використання стандартів і технічних бар'єрів, процедур випробувань і сертифікації, які ускладнюють, а в ряді випадків унеможливлюють експорт російської продукції (цивільна авіатехніка, хутро - в країнах ЄС).

Суперечливі підсумки розвитку зовнішньоторговельних зв'язків на першому етапі реформ багато в чому стали результатом поспішної та, головне, непродумано здійсненої лібералізації сфери ЗЕД, яка саме в такому вигляді внесла елемент хаотичності в реалізацію економічного курсу країни в цілому. В організаційному плані уряд, замість того щоб з самого початку взяти курс на створення і налагодження цілісної системи регулювання ЗЕД, яка відповідала б вимогам ринкової економіки і одночасно враховувала б конкретні російські умови, створювало цю систему по блокам, зосередившись на вирішенні окремих, що виникали в ході економічної реформи проблем.

Пріоритет внешнеоріентірованних стратегій, на користь яких висловлюються багато російські економісти, не виправданий. Але не праві і ті, хто надто побоюється зовнішньої залежності. І ті, і інші переоцінюють швидше універсальність стратегій, привер-женці яких вони є. Вибір стратегії визначається як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. Як відомо, краще не та стратегія, яка обіцяє великий ефект, а та, яку можна реалізувати. Останнє значною мірою залежить від того, наскільки дана політика поділяється тими, хто буде її проводити в життя, тобто від внутрішніх факторів.

Найбільш складна ситуація склалася в сфері регулювання імпорту. На початковому етапі реформ, після введення внутрішньої конвертованості рубля, протягом деякого часу будь-які бар'єри на шляху імпорту в Росію (мабуть, за винятком заниженого з точки зору паритетній купівельної спроможності курсу рубля) практично були відсутні. Саме в цей момент необхідно було подумати про створення відповідає міжнародним нормам і адекватної кризового періоду системи захисту внутрішнього ринку. Однак таких кроків зроблено не було, і ситуація складалася інакше.

Аж до початку 1994 р. тривала практика бюджетного субсидування імпортних закупівель ряду найважливіших товарів. Про масштаби цих субсидій, які були потужним механізмом стимулювання імпорту, говорить той факт, що в 1993 р., Останньому році існування склав еквівалент в 17,5% від ВВП.

Система митного оподаткування почала функціонувати практично лише з середини 1992р. Що стосується внутрішнього оподаткування, то відносно імпортних операцій воно зберігало елементи пільговості аж до травня 1995 р. До всього цього необхідно додати скасовану лише в першій половині 1995р. широку систему індивідуальних пільг, що звільняла значне число учасників ЗЕД від сплати ввізних мит, ПДВ і акцизів, а також триваючу донині практику яке підлягає ніякому оподатковується ввезення величезної кількості товарів в рамках так званої неорганізованої торгівлі, що оцінюється в багато мільярдів доларів.

Таким чином, вже з самого початку реформ російська економіка носила необгрунтовано відкритий характер. Для отримання більш повної картини необхідно враховувати також фактор валютного курсу. Однак його роль строго обмежена в часі, і, крім того (і це найістотніше), сам по собі він не може стати основою сучасної системи захисту внутрішнього ринку.

Так, в найперші роки реформ занижений курс рубля дійсно був досить серйозним бар'єром на шляху розширення імпорту в Росію (хоча в умовах розладу господарських зв'язків це не еквівалентно захисту внутрішнього виробництва). За оцінкою МБРР, в 1992р. ринковий курс рубля був занижений по відношенню до його купівельної спроможності в 7 разів. Навіть широкомасштабне субсидування імпорту в 1992-1993рр. не могло повністю компенсувати цю різницю. У той же час вже до 1994р. це перевищення знизилося з 600 до 100%, а до кінця 1995 р. ринковий курс рубля став наближатися до паритетного, з чого випливає, що фактор заниженого курсу рубля як істотного бар'єру на шляху імпорту багато в чому втратив своє значення.

У зв'язку з цим необхідно відзначити, що політика в області лібералізації експорту носила в цілому більш системний і продуманий характер, ніж в області імпорту.

Тут було більше поступовості та етапності, хоча все ж держава занадто швидко і легко розлучилося з цілою низкою своїх прерогатив, пов'язаних з необхідністю реалізації довгострокових інтересів, в тому числі і з точки зору забезпечення національної економічної безпеки. У той же час, якщо говорити про остаточне скасування в майбутньому експортних мит і заміні їх внутрішніми податками (це стосується перш за все паливно-енергетичних товарів), то в принципі це повинно помітно оздоровити загальноекономічну ситуацію. Адже з одного боку, це дозволить акумулювати більше коштів, які повинні бути використані для інвестування у виробництво, безпосередньо у виробників, а з іншого боку, змусить споживачів енергетичних ресурсів вжити заходів до енергозбереження і в цілому поставить їх перед необхідністю докласти всіх можливих зусиль для зниження витрат виробництва.

В цілому ж процес лібералізації російського зовнішньоторговельного регулювання йшов практично по наростаючій з самого початку реформ. Представилися можливостями (в тому числі і збереженням протягом перших двох років реформ бюджетного субсидування імпортних поставок) зуміли скористатися перш за все компанії з промислово розвинених країн, які, зайнявши в 1992-1993рр. «Нішу» колишніх союзних республік і країн Центральної та Східної Європи, які опинилися в цей момент неконкурентоспроможними на російському ринку, в подальшому приступили до планомірного освоєння цього ринку, вдаючись іноді і до методів недобросовісної конкуренції.

Зі свого боку, Уряд Росії зі значним запізненням стало вживати цілеспрямовані дії для створення адекватного світовим нормам механізму захисту інтересів російських виробників як усередині країни, так і за кордоном, запобігання «витоку» з країни коштів, а також недопущення недобросовісної конкуренції, хоча спроби запобігти лібералізацію з непередбачуваними наслідками робилися з самого початку реформ. Логічним завершенням цих зусиль є прийняття закону «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності», якій серед інших положень законодавчо закріплює можливість застосування тарифних заходів щодо захисту внутрішнього ринку, введення заборон і обмежень експорту і / або імпорту виходячи з національних інтересів, застосування заходів у відповідь, а також державної монополії на експорт та / або імпорт окремих товарів.
Конкурентні переваги Росії:

плюси і мінуси.


Майбутня модель входження України у світове господарство повинна носити в основному виробничо-інвестиційний характер і грунтуватися на всесвітньому обліку існуючих російських конкурентних переваг і слабкостей. До найбільш значущих переваг можна віднести наступні:

 • великі і в основному комплексні мінерально-сировинні ресурси, що мають по деяким категоріям світове значення;

 • наявність відповідають світовому рівню, а іноді більших промислових і науково-технічних потужностей;

 • численні трудові ресурси з високим загальноосвітнім рівнем і хорошою професійною підготовкою;

 • великі масштаби основних виробничих фондів в промисловості і транспорті, що дозволяють заощаджувати на інвестиційних витратах.

Одночасно на зовнішньоекономічні зв'язки і всій економіці країни позначаються слабкості, усунути які в стислі терміни без великих фінансових та інших витрат, не можна.

А саме:

 • переважання неконкурентоспроможних за сучасними стандартами технологій і методів організації виробництва, його надзвичайно висока ресурсомісткість і витратність (в тому числі і в технологічно просунутих секторах);

 • колосальний знос основних фондів, обмежені можливості внутрішнього накопичення;

 • слабка мотивація і низька інтенсивність праці, інерція бюрократизації економіки, а також значна соціально-політична нестійкість;

 • різка нерівномірність в економічному розвитку регіонів і розриви в стандартах життя між ними;

 • відчутна особливо після розпаду єдиного народно-господарського комплексу СРСР ірраціональність розміщення виробництва, зон споживання комунікацій (включаючи експортні), висока частка далеких перевезень на транспорті;

 • велика залежність стандартів життя і виробничої модернізації від імпорту і залучення зарубіжних кредитів, складне становище з платежами по досягла великих масштабів зовнішньої заборгованості;

 • розрив після розпаду РЕВ і СРСР склалися ліній господарських і торговельних зв'язків, відсутність досвіду бізнесу маркетингу в нових умовах, а також адекватної інфраструктури.

У конкретних умовах початку перехідного періоду порівняльні переваги російської економіки або використовувалися обмежено і малоефективно, або взагалі не використовувалися. Криза призвела до того, що були конкурентні переваги крок за кроком втрачалися. Були відзначені критично низький приріст розвіданих геологічних запасів, відтік за кордон науково-технічних напрацювань і кадрів НДДКР, догляд професіоналів зі сфери виробництва в комерційний бізнес, завищеному рівні оплати праці в монополізованих галузях і відповідне зниження міжнародної конкурентоспроможності. Прискорилося фізичне старіння основних фондів промисловості, сільського господарства, транспорту, веде до їх вибуття або аварійного стану. Втрачені позиції на ряді освоєних раніше ринків зарубіжжя.

Головною метою розвитку ВЕС є рівноправна інтеграція Росії в систему міжнародних економічних відносин, з тим щоб використовувати в інтересах країни переваги міжнародного поділу праці. Нинішня модель взаємодії Росії з світовим ринком не відповідає ні її потенційним можливостям, ні тривалим економічним інтересам.


Зовнішньоторговельна діяльність.


Роль зовнішньоекономічного комплексу в економіці країни в 1993-1997гг. постійно зростала.

Зростання обсягів зовнішньої торгівлі, і насамперед експорту, з'явився одним з найважливіших чинників уповільнення падіння ВВП.

Зовнішньоторговельний оборот Росії (без урахування неорганізованої торгівлі) зріс з 95,2 млрд. Доларів в 1993 р. до 126,6 млрд. доларів в 1997 р., або на 33%, в тому числі оборот з країнами долішнього зарубіжжя зріс за цей період на 39% - до 98,8 млрд. доларів, з країнами ближнього зарубіжжя (СНД) - на 15 % і склав 27,8 млрд. доларів.

Позитивне сальдо торгового балансу в порівнянні з 1993р. зросла більш ніж на 43% і досягло 33,2 млрд. доларів, причому практично цілком за рахунок країн далекого зарубіжжя.

У зовнішньоторговельному обороті Росії в 1997р. на країни далекого зарубіжжя доводилося 75%, в 1997 р. - 78%, на країни СНД - 25% і 22% відповідно.

Серед країн далекого зарубіжжя найбільшими торговельними партнерами Росії в 1997р. були:

 • Німеччина (12,6 млрд. Доларів)

 • США (7,2 млрд. Доларів)

 • Італія (5,2 млрд. Доларів)

 • Нідерланди (4,8 млрд. Доларів)

 • Фінляндія (4,4 млрд. Доларів)

 • Японія (4,4 млрд. Доларів)

 • Китай (4,3 млрд. Доларів)

 • Великобританія (4,2 млрд. Доларів)

З країн СНД:

 • Україна (13,6 млрд. Доларів)

 • Казахстан (5,1 млрд. Доларів)

 • Білорусь (5,0 млрд. Доларів). 1

Експорт Росії виріс за цей період з 59,2 млрд. Доларів до 79,9 млрд. Доларів, або на 35%, при цьому в далеке зарубіжжя він зріс з 44,3 млрд. Доларів до 65,7 млрд. Доларів (+48 , 2%), в ближнє - скоротився з 14,9 млрд. доларів до 14,2 млрд. доларів (-4,3%). В результаті цього частка країн далекого зарубіжжя в загальному обсязі експорту Росії зросла з 74,9% в 1993 р. до 82,2% в 1997 р., а країн СНД - скоротилася з 25,1% до 17,8%.

Аналіз географії експортних поставок свідчить про орієнтацію російських учасників ЗЕД в основному на промислово розвинені країни.Протягом останніх років істотних змін у географічному розподілі експорту по регіонах дальнього зарубіжжя не спостерігалося. Товарна структура експорту продовжувала носити сировинну спрямованість з перевагою в ній енергоносіїв. Разом з тим частка неопрацьованих сировинних матеріалів в цей період дещо знизилася за рахунок випереджального росту експорту металопродукції, добрив, нафтопродуктів, продукції органічної і неорганічної хімії, паперу та ін. Частка експорту енергоносіїв у країни далекого зарубіжжя скоротилася за цей період з 46 до 41%.

Зростання експорту в країни далекого зарубіжжя був обумовлений не тільки збільшенням його фізичного обсягу, а й значною мірою підвищенням світових цін на паливно-сировинні товари. В результаті дії цих двох факторів експорт нафти збільшився на 24%, аміаку - в 1,7 рази, мінеральних добрив - в 2,2 рази, каучуку - в 2,6 рази, целюлози і паперу - в 4,3% рази, алюмінію і феросплавів - в 1,8-3,0 рази.

Експорт продукції російського машинобудування в 1997р. був вище рівня 1993р. на 12,7% і склав 8,1 млрд. доларів. Однак, незважаючи на зростання вартісного обсягу, його частка в загальному експорті Росії скоротилася з 12,1% в 1993 р. до 10,2% в 1997р. Триває спад обсягу експорту машин устаткування цивільного призначення в країни далекого зарубіжжя при одночасному його росту в країни СНД, де їх частка склала в 1997р. близько 20%.

Обсяг російського імпорту в 1997р. зріс у порівнянні з 1993 р. з 36,61млрд. доларів до 46,7 млрд. доларів (+ 29,5%), в тому числі з далекого зарубіжжя - з 26,8 млрд. доларів (+ 23,7%), з ближнього - з 9, 2 млрд. доларів до 33,2 млрд. доларів (+ 46,2%). 1

У 1993-1997гг. відзначалися певні зміни в географії російського імпорту. Частка країн дальнього зарубіжжя знизилася - з 73,3 до 71% при збільшенні частки країн СНД з 25,7% до 29%. Сталося також перерозподіл обсягів імпорту між державами дальнього зарубіжжя.

На структуру імпорту вплинуло подальше зниження виробництва усередині країни. Зокрема, цим фактором обумовлений значний обсяг імпорту продовольства (близько 30%). Підвищенню ефективності імпортних операцій і росту їхніх обсягів сприяла стабілізація курсу рубля по відношенню до долара.

У 1993-1997гг. в кілька разів збільшилися закупівлі основних продуктів харчування - м'яса, птиці, тваринного і рослинного масла, фруктів, чаю, кави. Продовжувалося збільшення імпорту алкогольних і безалкогольних напоїв, що досяг у 1997р. майже 2 млрд. доларів, що склало понад 4% загального російського імпорту. Одночасно в порівнянні з 1993р. різко скоротився імпорт зерна, особливо з країн далекого зарубіжжя (у 8 разів), а також одягу та взуття (в 3 рази).

Імпорт машин і устаткування з країн далекого зарубіжжя зріс за цей період в 1,7 рази при деякому його зниженні з держав СНД. Частка машин і устаткування в імпорті Росії в 1997р. склала 34%. Збільшення імпорту машин і устаткування в порівнянні з 1996р. на 31,4% - до 17,9 млрд. доларів підтверджує позитивні зміни в структурі імпорту: після спаду імпорту машинно-технічної продукції в 1993р. її закупівлі починаючи з 1994р. стали збільшуватися, що обумовлено необхідністю забезпечення сучасним технологічним обладнанням життєво важливих галузей національної економіки, завершення введення в експлуатацію ряду об'єктів сільського господарства, що споруджуються на базі імпортного устаткування і технологій, реалізація прийнятих програм технічного переозброєння різних галузей.


Етапи реформування системи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності.


Однією з пріоритетних завдань економічних перетворень в Росії стала лібералізація зовнішньої торгівлі, яка була покликана сприяти інтеграції російської економіки в світове господарство. Це передбачало в свою чергу формування базується на ринкових принципах механізму державного регулювання зовнішньоторговельних потоків, зняття невиправданих обмежень в цій сфері.

Завдання першого етапу економічних реформ були визначені в прийнятій в 1993р. середньостроковій Програмі Уряду Російської Федерації - «Розвиток реформ і стабілізація російської економіки», розрахованої на 1993-1995рр. З метою поліпшення становища Росії в системі міжнародного поділу праці, проблеми неплатоспроможності країни завданнями середньострокового характеру в сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності було визначено:

 • скорочення і відмова від кількісних обмежень у зовнішній торгівлі, використання економічних методів регулювання, перехід до єдиного курсу рубля:

 • зближення структури внутрішніх і світових цін, послідовне зниження ставок експортного тарифу зі скасуванням його до початку 1996р., введення уніфікованого імпортного тарифу;

 • підтримка експорту і розширення ринків збуту російської продукції.

Разом з тим реформування зовнішньоекономічних зв'язків в 1993-1996 р. проводилося з урахуванням результатів, досягнутих в попередній період.

Система регулювання зовнішньоторговельних операцій стала формуватися в кінці 1991 р. - початку 1992 р. Основну роль при цьому грали методи нетарифного регулювання: квотування та ліцензування експортних поставок, а також реєстраційний режим щодо експортерів стратегічно важливих сировинних товарів. Під ліцензійним контролем перебувала переважна частина експорту Росії (в 1992-1993гг.-близько 75-80%), причому за основним його обсягу ліцензії видавалися в межах встановлених державою квот.

З 1992р. став діяти експортний митний тариф. У перші два роки його дії вивізні мита охоплювали близько ѕ російського експорту. Оподаткування митом підлягав експорт паливно-сировинних товарів, продовольства, промислових напівфабрикатів, а також деяких видів готової промислової продукції.

Ввезення товарів в Росію починаючи з 1992р. вільний від квотування, тоді як ліцензуванню підлягає ввезення обмеженого кола виробів - в їх число входять хімічні засоби захисту рослин, ліки, промислові відходи, а також товари, включені до переліку, за яким дозволи видаються в порядку, затвердженому Кабінетом і Президентом (озброєння, боєприпаси , ядерні матеріали і технології, дорогоцінні метали і камені, наркотичні, психотропні речовини і отрути, продукція, має подвійне призначення). Тому регулювання імпортних поставок здійснювалося переважно тарифними і податковими заходами.

У 1993-1994рр. мала місце часткова лібералізація експортного режиму: список квотіруемих товарів поступово скорочувався, зменшувався також перелік товарів, які обкладаються експортними митами, які ставки знижувалися. Відносно імпорту товарів економічні заходи регулювання доповнювалися обов'язковою сертифікацією на предмет їх безпеки та відповідності російським стандартам.

Протягом другої половини 1994 р. і на початку 1995 р., по суті, був скасовано колишній порядок регулювання російського експорту на основі квот і ліцензій. З цього часу в перелік товарів, що підпадають під ліцензійний режим, стали входити:

 • продукція, вивезення якої регламентується квотами, встановленими «ззовні», тобто на базі підписаних Росією міжнародних зобов'язань;

 • товари, по яких збережений особливий порядок експорту.

Скасування кількісних обмежень і особливого режиму експорту основних товарів не могла компенсуватися реєстрацією експортних контрактів, яка була введена в другій половині 1994р. щодо окремих товарів, раніше підпадали під ліцензійний контроль.

З 1994р. діє система валютного контролю при експорті товарів, розроблена ГТК Росії і Центробанком.

У разі ненадходження або несвоєчасного надходження експортної валютної виручки обгрунтованість даного факту оцінює спеціальна комісія, створена під егідою МЗЕЗ.

Найважливіші зрушення в галузі державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності припадають на 1995 р. Найбільш значущими стали лібералізація нафтового експорту, скасування інституту СВСТ, обмеження області застосування заходів нетарифного регулювання, скасування з метою забезпечення економічної ефективності та підвищення доходів федерального бюджету пільг щодо мит, введення нових ставок ввізних митних зборів за основними товарними групами.

Форсована лібералізація зовнішньоторговельного режиму викликала необхідність створення досить складної і громіздкої системи обліку і контролю, розробленої по різних відомствах (ГТК, ВЕК, Центробанк, МЗЕЗ, Державної податкової служби, Податкова поліція та ін.).

Однак, як свідчать дані оперативного контролю, маніпуляції з кількістю і якістю і як наслідок вартістю товару дозволяли експортерам утворювати до 30% неврахованої валютної виручки.

Для подолання зазначених недоліків в кінці 1995р. було прийнято рішення ввести єдину систему обов'язкової експертної оцінки кількості, якості і ціни товарів, що експортуються. Відповідно до постанови Уряду РФ від 21 березня 1996р. № 298 ця система зберігається, але вона, по-перше, не буде носити обов'язкового характеру, а, по-друге, буде поширюватися на обмежений перелік товарів.

Прогресуюче звуження сфери тарифного регулювання експорту завершується повним скасуванням цього інструменту. Вивізні митні збори скасовані з 1 квітня 1996р. практично по всім товарам, за винятком нафти і газового конденсату. При цьому скасування експортних мит супроводжується збільшенням внутрішніх податків і зборів.


Висновок.


Можна не сумніватися, що роль і місце зовнішніх економічних зв'язків повинні змінитися, тим більше що можливості для подальшого екстенсивного зростання експорту вже практично вичерпані. ВЕС повинні у все зростаючій мірі впливати на розвиток ринкових зв'язків усередині країни. У цьому контексті розвиток промислового експорту, насамперед наукоємної продукції, має допомогти розсунути рамки внутрішнього попиту, зробити економічне зростання неінвляціонним, дати імпульс інвестицій та виробництва у багатьох секторах національної економіки.

Відповідно пріоритетного значення набуває вирішення завдання створення внутрішніх і зовнішніх умов для ефективної інтеграції України у світове господарство, реалізації її конкурентних переваг.

Минув час для випереджальних темпів лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків. На перший план виходять такі напрямки, як забезпечення необхідного рівня захисту внутрішнього виробництва, сприяння розвитку експорту наукомісткої продукції і послуг, захист інтересів російських учасників ЗЕД на зовнішньому ринку. У цьому контексті особливого значення набувають приєднання Росії до СОТ на вигідних для себе умовах, активізація торгово-політичної роботи, спрямованої на забезпечення ринків збуту для російської наукомісткої продукції і послуг, в тому числі і нетрадиційних ринків. Необхідно також передбачити певне посилення системи державного регулювання ВЕС, не входячи при цьому в протиріччя з світової практикою і з загальним курсом на лібералізацію.

Її суть полягає в тому, що іноземний капітал, скориставшись кризовим станом вітчизняного виробництва, а також відкритістю російськими підприємницькими структурами справжній торгово-фінансово-збутової комплекс (іноді навіть з елементами виробництва), який перш за все завдяки величезним прибуткам зайняв практично центральне місце на споживчому ринку країни, і в першу чергу на найбільш привабливих його сегментах (в найбільших містах і морських портах). Завдяки своїй фінансовій потужності, забезпеченої багато в чому на шкоду російським виробникам, і хорошою структурованості цей комплекс мобілізує на російському ринку значну частину вільних капіталів, відволікаючи їх від інших сфер додатка, а за рахунок контролю за відповідною інфраструктурою створює перешкоди на шляху реалізації вітчизняної продукції.

Необхідно в максимально стислі терміни налагодити і механізм застосування традиційних заходів антидемпінгових і компенсаційних мит, а також захисних заходів.Вельми важливо також в короткий термін впорядкувати ввезення неоподатковуваних практично ніякими податками товарів, що поставляються в рамках так званої неорганізованої торгівлі.

У той же час не виключено, що в умовах структурної кризи вітчизняного виробництва можуть знадобитися і більш кардинальні рішення, що передбачають введення на період структурних перетворень цілого ряду адміністративних обмежень, спрямованих на захист внутрішніх виробників і створюють для збуту їхньої продукції пільгові умови.

Слід зазначити, що специфіка нового етапу реформ в частині ВЕС знайшла відображення в середньостроковій програмі уряду, яка в цій сфері виходить насамперед з необхідності вирішення триєдиного завдання: розвитку експорту і вдосконалення його структури; захисту внутрішнього ринку і вітчизняних виробників, головним чином за допомогою економічних методів; продовження курсу на інтеграцію російської економіки в світове господарство і забезпечення для цього сприятливих зовнішніх умов.

Серед основних заходів, передбачених в області ВЕС (деякі вже прийняті), необхідно виділити прийняті Федеральної програми розвитку експорту і розвиток системи кредитування та страхування експорту, розробку процедури введення захисних заходів, що відповідають правилам і нормам СОТ, зниження експортних контрактів і валютного контролю та запровадження цій базі єдиної державної системи зовнішньоторговельного і валютного контролю та обліку.

Разом з тим вже зараз стає ясно, що перераховані вище пункти програми зовсім не забезпечують реалізацію всього комплексу завдань, що стоять перед ВЕС на сьогоднішньому етапі. Вони лише намічають основні шляхи початку руху. Конкретні механізми поки лише позначаються. У разі ж їх оптимальної відпрацювання зовнішньоекономічна сфера може стати реальним, вагомим чинником структурної перебудови російської економіки, відновлення і зростання її виробничого потенціалу.


Список використаної літератури:


1. Міжнародні економічні відносини. Під ред. Б.П.Супруновіча. -М .: "ГФА", 1995.

2. Основи зовнішньоекономічних знань. Відп. ред. І.П.Фамінскій. -М .: "Міжнародні відносини", 1994.

3. Пебро М. Міжнародні економічні, валютні і фінансові відносини. -М .: "Прогрес", 1994.

4. Росія: зовнішньоекономічні зв'язки в умовах переходу до ринку. Під. ред. І.П.Фамінского. -М .: "МО", 1993.

5. Про підсумки зовнішньоекономічної діяльності Росії в 1993-1996 рр. // Зовнішня торгівля. -1996. -№9.

6.Об підсумки зовнішньоекономічної діяльності Росії в 1993-1996 рр. // Зовнішня торгівля. -1996. -№10-11.

7. Вардомский Л. Регіональні пріоритети зарубіжних країн в Росії. // Зовнішня торгівля. -1996. -№4.

8. "Закон про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності." // Російська газета. -1995. - 24 жовтня.

9. І.Пашкова, Г.Шорохов. Створення системи сприяння експорту в Росії. // Зовнішня торговля.-1 997. -№1-3

10. Експорт та імпорт Росії по країнам за 1995р. // Зовнішня торгівля. -1996. -№7-8


1 За даними: Зовнішня Торговля.-+1997. -№9-12.


1 За даними: Зовнішня торгівля -1997г.-№ 1-3

21ЗМІСТ


Вступ................................................. ..................................... стор.2
Перші підсумки реформи ВЕС ....................................... .стр.4Можливості подальші развітія.страни ..................... .стр.5

Конкурентні переваги Росії:

плюси і мінуси ....................................... ... ... стор.10


Зовнішньоторговельна діяльність .................................... ... стор.12


Етапи реформування системи державного

регулювання зовнішньоторговельної діяльності ............ стр.15Висновок ......... .. ................................................... ..стр19


Список використаної літератури ..................................... ... стор.21


Санкт-Петербурзький державний університет

факультет Менеджменту


Кафедра

державного і муніципального управління

Група № 5 Науковий керівник:

Оповідей Денис І.М. Баранов


Курсова робота

на тему:


"Зовнішня торгівля Росії:

час змін. "

Санкт-Петербург

1998р


Курсова Зовнішня торгівля Росії:

робота. час змін.


Вступ


Зовнішньоторговельна політика Російської Федерації знаходиться в стадії формування, поступово оформляється відповідна їй нормативна база. Формування здійснюється в складних умовах ринкової реформи переходу до відкритої економіки, економічної кризи і розпаду сформованих економічних зв'язків.

Як відомо, протягом багатьох десятиліть у нашій країні панувала монополія зовнішньоекономічної діяльності, тобто виключне право держави на здійснення всіх видів зовнішньоекономічних зв'язків. Держава здійснювала свою монополію через спеціально створені органи. Зовнішня торгівля проводилася через Міністерство зовнішньої торгівлі (пізніше - Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків) і його галузеві експортно-імпортні об'єднання; міжнародні розрахунки - через Зовнішекономбанк СРСР.

Поступове реформування зовнішньоекономічної діяльності починається з 1986 р. Були розширені права державних зовнішньоторговельних організацій, поряд з ними на зовнішній ринок були допущені галузеві, республіканські і регіональні організації. З кінця 80-х років почали одержувати право безпосереднього виходу на зовнішній ринок виробники експортної продукції.

Рішучий перелом у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності пов'язаний з Указом Президента Росії від 15 листопада 1991 "Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності на території РРФСР". Відповідно до цього указу право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності отримали всі суб'єкти господарської діяльності, незалежно від форм власності, без спеціальної реєстрації.

Таким чином, в регулюванні зовнішньої торгівлі і зовнішньоекономічної діяльності в цілому залишається велика кількість невирішених проблем.

Можливо, дана курсова робота містить багато фактів, які критикують прийняті і чинні рішення регулювання ВЕС, але автор не має права судити про правильність раціонального використання економічних можливостей країни державним апаратом, тому ці факти не слід розуміти як певне ставлення до цих проблем. Треба відзначити, що автор схильний вважати, що труднощі і завдання зовнішньоекономічних зв'язків тісно пов'язані із загальним економічним становищем Росії. Тема курсової роботи обрана саме тому, що проблема рівноправного, недискримінаційного участі Росії у світовій торгівлі залишається актуальною, незважаючи на деякі позитивні зрушення.


3