Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


звіт по темі самоосвіти

Скачати 18.64 Kb.
Дата конвертації 19.07.2018
Розмір 18.64 Kb.

Особливості викладання історії та суспільствознавства

при переході на загальноосвітні стандарти

другого покоління


Головна вимога ФГОС II покоління - організація навчального процесу таким чином, щоб учні могли не тільки самостійно отримувати нові знання, а й надалі застосовувати їх у вирішенні нових завдань. Таким чином, головне завдання вчителя - організація умов, що ініціюють дії учнів в необхідному напрямку, умов для самореалізації учня на уроці

Відповідно до цими ідеями вимоги державного стандарту з історії вперше сформульовані не у вигляді переліку окремих знань, а у вигляді умінь з оперування цими знаннями! Текст вимог до рівня підготовки випускників основної школи з історії розділений підзаголовками на три частини: "вміти" - 67%; "використовувати набуті знання і вміння в практичній діяльності та повсякденному житті" - 23%; "знати" - 10% вимог.

Сучасні діти значно більш розкуті, поінформовані, ніж діти 15-20 років тому. Більшість з них вже не в змозі працювати в рамках репродуктивних форм, відповідають на них різким зниженням мотивації до навчання.

Якщо ми змінюємо акценти в постановці мети - головне не передача суми знань, а навчання діям, розвиток умінь, - то повинні змінити і засоби. Яскравий розповідь вчителя і переказ учнем тексту більше не можуть бути головними засобами на уроці. Адже слухаючи інших і переказуючи чужі думки, учень ніколи не навчитися діяти самостійно. Таким чином, ми повинні повністю відмовитися від традиційних, репродуктивних питань до параграфу (перекажи, назви і т.д.) Однією з актуальних завдань вчителя є пошук освітніх технологій, які дозволяють реалізувати компетентнісний і діяльнісний підхід в навчанні. Багато основні методичні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням інтерактивних методів навчання.

На перше місце в проектуванні урочної діяльності виходить завдання розвитку в учнів здібностей самостійно ставити навчальні цілі, проектувати шляхи їх реалізації, контролювати і оцінювати свої досягнення. Все це можна узагальнити одним умінням - умінням вчитися.

Системно-діяльнісний підхід в освіті включає в себе ряд освітніх технологій, методів і прийомів, які дають можливість вчителю творити і шукати. Даний підхід дозволяє працювати на високі результати, формувати в учнів універсальні навчальні дії, отже, готувати їх до продовження освіти і до життя в постійно мінливих умовах.

На своїх уроках я застосовую, в залежності від цілей і завдань уроку, такі технології:

 1. Різнорівневі навчання - можливість побудувати навчальний процес з урахуванням індивідуальних можливостей кожної дитини

 2. Дослідницькі методи - дозволяють учням самостійно вивчити проблему, розширити кругозір, формує світогляд.

 3. Ігрові технології - розвивають пізнавальну діяльність, формують знання, вміння, навички, необхідні для самостійної практичної діяльності.

Ось деякі форми діяльності учнів на уроці:

 • Складання опорних конспектів у вигляді плану, схеми, графіки, діаграми, малюнка

 • Заповнення порівняльно-узагальнюючої таблиці, яка стане підсумком аналізу і зіставлення порівнюваних фактів і узагальнення історичних подій.

 • Складання біографічних довідок - характеристик історичних особистостей.

 • Робота з історичною картою.

 • Аналіз історичних джерел (документів).

 • Підготовка та оформлення повідомлення, доповіді, реферату.

 • Завдання на подібну реконструкцію історичних фактів:

 • Виклад історичних подій від імені одного з учасників, свідків, сучасників або нащадків;

Всі ці форми діяльності дозволяють учням систематизувати навчальну інформацію, орієнтуватися в історико-географічному просторі, сформувати навички пошукової, аналітичної роботи, а вчителю - успішно підготувати учнів до ЗНО. Крім того, ця робота сприяє формуванню умінь об'єктивної само- і взаімооценкі навчальної діяльності.

Моє завдання як учителя - створити умови для саморозвитку можливостей і творчості учнів, залучити кожного учня в активний пізнавальний процес.

Таким чином, застосування різноманітних технологій, форм і методів навчання дає кожному учневі можливість самореалізації, створює умови для повноцінного розвитку особистості і здатності орієнтуватися в потоці соціальної інформації. Поряд з цим дозволяє бачити і творчо вирішувати виникаючі проблеми, активно застосовувати в житті отримані в школі знання і набуті вміння, продуктивно взаємодіяти з іншими людьми в професійній сфері і соціумі в широкому сенсі цього поняття. Результатом навчання з використання форм та методів діяльнісного підходу є розвиток в учнів широкого кола компетентностей - соціально-адаптивної (гражданственной), когнітивної (пізнавальної), інформаційно-технологічної, комунікативної.

Застосування діяльнісного підходу на уроках історії та суспільствознавства дозволяє досягти і прописаних в ФГОС II покоління освітніх результатів:

 • особистісних (система ціннісних відносин до себе, іншим учасникам освітнього процесу, освітнього процесу в цілому і його результатами);

 • метапредметних (освоєння способів діяльності, що застосовуються як в рамках освітнього процесу, так і при вирішенні проблем в реальних життєвих ситуаціях);

 • предметних (засвоєння учнями конкретних елементів соціального досвіду, що вивчається в рамках окремого навчального предмета).


Мною вивчені приблизні програми нових освітніх стандартів з історії та суспільствознавства. Я в повній мірі поділяю основні положення в історичному і суспільствознавчому освіту, а саме формування шанобливого ставлення до історії своєї Батьківщини як єдиного і неподільного багатонаціональної держави, активне освоєння історичної та культурної спадщини свого народу, рідного краю, Росії та світу, розвиток прагнення зберігати і примножувати культурну спадщину минулого, формування умінь отримувати соціальну інформацію, робити необхідні висновки і давати обґрунтовані оцінки, створення основи для формування інтересу до подальшого розширення і поглиблення знань в галузі суспільних дисциплін.

Список джерел:

Дмитрієв С. В. Системно-діяльнісний підхід в технології шкільного навчання / С. В. Дмитрієв // Шкільні технології. - 2003. - N 6. - С. 30-39

Ільїн Г.Л.Как забезпечити якість навчання в інформаційному суспільстві? /Г.Л. Ільїн // Народне образование.-2011.- №5.-стор.131

Хуторський А. «Діяльність як зміст освіти» / А. Хуторський «Народна освіта» - 2003 №8, стр.107-114.

Деятельностно - орієнтований підхід до освіти // Управління школою. Газета Видавничого дому «Первое сентября» - 2011, №9, стр.14-15.

Діяльнісний підхід у навчанні. Поняття проектування як діяльності. Режим доступу: http: //festival.1september.<>

Щоб завантажити матеріал, введіть свій E-mail, вкажіть, хто Ви, і натисніть кнопку

Натискаючи кнопку, Ви погоджуєтеся отримувати від нас E-mail-розсилку

Якщо скачування матеріалу не почалося, натисніть ще раз "Завантажити матеріал".

Завантаження матеріалу почнеться через 60 сек.
А поки Ви очікуєте, пропонуємо ознайомитися з курсами відеолекцій для вчителів від центру додаткової освіти "Професіонал-Р"
(Ліцензія на здійснення освітньої діяльності
№3715 від 13.11.2013).
Отримати доступ
дізнатись детальніше
опис:

Сучасні діти значно більш розкуті, поінформовані, ніж діти 15-20 років тому. Більшість з них вже не в змозі працювати в рамках репродуктивних форм, відповідають на них різким зниженням мотивації до навчання.

Якщо ми змінюємо акценти в постановці мети - головне не передача суми знань, а навчання діям, розвиток умінь, - то повинні змінити і засоби. Яскравий розповідь вчителя і переказ учнем тексту більше не можуть бути головними засобами на уроці. Адже слухаючи інших і переказуючи чужі думки, учень ніколи не навчитися діяти самостійно. Таким чином, ми повинні повністю відмовитися від традиційних, репродуктивних питань до параграфу (перекажи, назви і т.д.) Однією з актуальних завдань вчителя є пошук освітніх технологій, які дозволяють реалізувати компетентнісний і діяльнісний підхід в навчанні. Багато основні методичні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням інтерактивних методів навчання.