Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Історія ЕОМ

Скачати 54.21 Kb.
Дата конвертації 15.12.2017
Розмір 54.21 Kb.
Тип практична


«Практична робота з пошуку інформації в Інтернет в формі проектної діяльності учнів по темі« Історія ЕОМ »

Виконала: Дорогойченкова Людмила Олександрівна - вчитель інформатики

ГБОУ ЗОШ с. Чубівка м.р. Кінельському Самарської області2014р

Визначення ІКТ-компетентності вводиться на базі визначення ІКТ-грамотності.
ІКТ-грамотність - це використання цифрових технологій, інструментів комунікації і мереж для отримання доступу до інформації, управління нею, її інтеграції, оцінки та створення для функціонування в сучасному суспільстві.
Під ІКТ-компетентністю мається на увазі впевнене володіння учнями всіма складовими навичками ІКТ-грамотності для вирішення виникаючих питань у навчальній та іншій діяльності, при цьому акцент робиться на сформованість узагальнених пізнавальних, етичних і технічних навичок.
Структуру ІКТ-компетентності складають такі пізнавальні навички:
визначення

доступ

управління

інтегрування

оцінювання

створення

Повідомлення

П ример уроку, на якому приділяється особлива увага оцінці ІКТ-компетентності школярів «Передача інформації в комп'ютерних мережах» в 9 класі по навчального комплекту Семакіна І.Г. Практична робота з пошуку інформації в Інтернет в формі проектної діяльності учнів по темі «Історія ЕОМ».


Тема уроку: Практична робота №14. Робота з WWW. Пошук інформації в Інтернеті. Історія ЕОМ. (2 години)

Відомості, отримані в результаті виконаної роботи дозволять учням:

  • сформувати наукове уявлення про інформатику;

  • зрозуміти, що вивчені ними в базовому курсі інформатики і ІКТ розділи є лише частиною науки;

  • оцінити внесок видатних вчених в розвиток інформатики та обчислювальної техніки.

Дане завдання, з точки зору ІКТ-компетентності, націлене на виявлення навичок з пошуку і оцінці і створення інформації. Компетентність виявляється за допомогою завдання оцінити інформацію з бази даних з використанням наданого механізму пошуку, вибрати ті ресурси, які можна використовувати для довідки або ті, які відповідають певним вимогам.
Час на виконання: 30 хвилин.
Виявляються навички:
• Доступ;
Управління;
• Інтеграція;
• Оцінка;
• Створення текстового документа.

Мета уроку:
Загальноосвітні цілі:
• навчити вмінню пошуку в Мережі за ключовими словами, використання мови запитів пошукових систем;
• знати основні прийоми оптимального пошуку інформації;
• мати уявлення про основи пошуку даних в різних джерелах інформації.
Виховні цілі:
• формування емоційно-ціннісного ставлення до інтелектуальної діяльності;
• формування навичок вчитися самостійно.
Розвиваючі цілі:
• розвиток аналітичних якостей особистості;
• формування способів розумової праці з використанням оптимальних засобів пошуку інформації;
• формування навичок самостійного (критичного) типу мислення;
• розвиток ІКТ-компетентності учнів.
Завдання уроку: формування та оцінка ІКТ-компетентності учнів
Тип уроку: навчальне заняття щодо комплексного застосування знань і способів діяльності
Форма проведення уроку: урок-практикум
Логіка навчального заняття: мотивація; актуалізація комплексу знань і способів діяльності; самостійне застосування знань у схожій і нової ситуаціях; самоконтроль і контроль; корекція; рефлексія.

Структура навчального заняття:
1. Організація початку заняття.
2. Підготовка учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності на основному етапі заняття.
3. Застосування нових знань і способів дій.
4. Контроль і самоперевірка знань і способів дій.
5. Корекція знань і способів дій учнів.
6. Підведення підсумків.
7. Рефлексія діяльності та поведінки.
8. Інформація про домашнє завдання.
I. Організаційний етап.
Підготовка учнів до роботи на уроці:
Привітання вчителя.

Рапортички (визначення відсутніх)
Привітання учнів

II. Етап підготовки учнів до роботи на основному етапі.
Для роботи на уроці клас ділиться на дві підгрупи (по 6-8 чоловік): «Розумники» і «Розумники».
Для успішної роботи груп проводиться повторення у вигляді фронтальної роботи. Робота кожної команди і учасника оцінюється балами.
• Які можливості пошуку інформації пропонує мережа Інтернет?
• Перелічіть назви російськомовних порталів надають засоби пошуку?
• Чим ми відрізняємося наявних пошукових систем?
• Для чого призначена панель Пошук, як її викликати?
• Для чого призначена адресний рядок браузера?
• Які засоби пошуку надають сервісні послуги Інтернет?
• Перелічіть англомовні і російськомовні пошукові системи?
• Якими властивостями повинна володіти запит для обліку інформаційних потреб користувача?
• Найбільш використовувані пошукові системи
• Основні критерії вибору пошукової системи
• Золоті правила пошуку інформації в мережі
• Алгоритм пошуку інформації в мережі Інтернет
• Синтаксис мови запитів
III. Етап застосування нових знань і способів дій.
завдання групам
1. «Видатні вчені, які зробили внесок у розвиток інформатики та обчислювальної техніки».
2. «Історія розвитку обчислювальної техніки».
Розбити клас на 2 групи по 5-7 чоловік.
1-й групі запропонувати виконати завдання «Видатні вчені, які зробили внесок у розвиток інформатики та обчислювальної техніки».
2-й групі: - «Історія розвитку обчислювальної техніки».

Завдання 1. «Видатні вчені, які зробили внесок у розвиток інформатики та обчислювальної техніки».
ІКТ-компетентності. Зразкові дії учня.
Доступ -іспользуя програму пошуку, знайти сайти зі статтями про вчених, що внесли вклад в розвиток інформатики та обчислювальної техніки. У пошуковій системі «Rambler» учень вводить термін пошуку або відразу вводить прізвище вченого.
Управління -Оцінити сайти і виділити ті, з яких можна отримати необхідну інформацію про будь-якому одному вченому. Вибрати сайт, що містить загальну інформацію по темі тесту з зазначенням імен вчених. Серед них кандидат повинен вибрати одного.
Інтеграція - у відібраних статтях знайти інформацію про біографію вченого, його наукової діяльності (її основний напрямок). У пошуковій системі учень вводить термін пошуку.
Оцінка - порівняти інформацію з різних статей, виділити різні аспекти діяльності вченого і відомості про його життя. Читання тексту. Відбір інформації.
Створення -Розробити документ в текстовому редакторі - конспект статті на тему про видатного вченого. Створення текстового документа. Приблизний план підсумкового документа:
1. Дати життя, місце народження, навчання, інтереси.
2. Де працював.
3. Внесок в науку.
4. Основні наукові праці.
Завдання 2. «Історія розвитку обчислювальної техніки».
ІКТ-компетентності. Зразкові дії учня.
Доступ -іспользуя програму пошуку, знайти сайти зі статтями про історію розвитку обчислювальної техніки. У пошуковій системі «Rambler» учень вводить терміни пошуку.
Управління -Оцінити сайти і виділити ті, з яких можна отримати необхідну інформацію про будь-якому одному поколінні ЕОМ або рахункових пристроях до появи ЕОМ. Вибір сайтів .На сайті, що містить загальну інформацію по темі із зазначенням поколінь ЕОМ, кандидат повинен вибрати одне покоління.
Інтеграція - у відібраних статтях знайти інформацію про обраний поколінні ЕОМ: роки застосування, елементна база, кількість ЕОМ в світі, габарити, швидкодія, носії інформації, особливості, характер програмного забезпечення. У пошуковій системі учень вводить термін пошуку.
Оцінка - порівняти інформацію з різних статей, виділити потрібні аспекти. Читання тексту. Відбір інформації.
Створення - розробити документ в текстовому редакторі - конспект статті на тему про обраний поколінні ЕОМ або рахункових пристроях до появи ЕОМ. Створення текстового документа. Приблизний план підсумкового документа:
1. Роки застосування
2. Елементна база
3. Кількість ЕОМ у світі
4. Габарити
5. Швидкодія
6. Носії інформації
7. Особливості
8. Характер програмного забезпечення.
Завдання розраховані на 30 хвилин.
Після виконання завдання вчитель по мережі збирає статті на Робочому столі ПК вчителя.
Учні, використовуючи отримані матеріали, працюють по групах над створенням презентації по темі групи.
IV. Етап контролю і самоконтролю знань і способів дій.
Учитель спостерігає за роботою учнів і оцінює їх роботу за наведеною нижче схемою.
нарахування балів
Спостережувані дані. Результат праці. Рівень. Методи. Відповідність Стандартам освіти.
1.Качество синтаксису. Терміни пошуку. Високий -Використовує «І» при першому пошуку в мережі. Відразу вводить імена учених.Знаніе видних учених, які зробили внесок у розвиток інформатики та обчислювальної техніки.
Середній -не використовує «І» при першому пошуку, але використовує при подальшому.
Низький -Не використовує «І».

2.Качество і рівень роботи з вибраними ресурсами .Вибранние ресурси високий- всі вибрані ресурси отримують 5 балів за вагомість, об'єктивність, охоплення матеріалу. Обсяг читання 150 -170 слів за хвилину. Уміння швидко і усвідомлено читати текст.
Середній - понад 80, але менше 100% обраних ресурсів отримують 5 балів за вагомість, об'єктивність, охоплення матеріалу.Обсяг читання 120 -140 слів за хвилину.

Низький - менше 80% обраних ресурсів отримують 5 балів за вагомість, об'єктивність, охоплення матеріалу. Обсяг читання менше 120 слів за хвилину.

3.Качество отриманого тексту. Усвідомленість в доборі матеріалу; логічність; стильове відповідність мови.

Високий- дотримана логічна послідовність у викладі матеріалу; виокремити всі мікро теми вихідного тексту; збережено стильове єдність тексту. Уміння складати конспект статті на лінгвістичну тему; удосконалювати зміст і мовне оформлення в своєму тексті.
Середній -в цілому дотримана логічна послідовність; виокремити понад 80%, але менше 100% микротем вихідного тексту; збережено стильове єдність тексту; наявність 1-2 мовних помилок.

Низький - не дотримано логічна послідовність у викладі матеріалу; виокремити менше 80% микротем вихідного тексту; відбір мовних засобів порушує стильову єдність тексту; наявність більше 2 мовних помилок.

Після створення презентацій вчитель по мережі збирає презентації на Робочому столі ПК вчителя. Учитель через проектор демонструє всьому класу роботи учнів.
Самоперевірка застосована при виконанні завдання на створення статті.
Взаимопроверка застосована при перегляді і створенні презентацій.
Контроль за роботою учнів на протязі всього уроку здійснюється наступним чином: заготовлена таблиця, в яку по ходу уроку вчитель заносить бали, отримані учнями за окремі завдання:
1 питання-0,5 бала
Високий рівень-5баллов
Середній-4 бали
Низький-3 бали
Від 20 балів «5»
Від 16 балів «4»
Від 12 балів «3»

V. Етап корекції знань і способів дій.
Відкоригувати виявлені прогалини в знаннях і способах дій учнів в рамках вивченої теми
VI. Етап підведення підсумків заняття
Оцінки учням виставляються колективно після перегляду кожної презентації. Учитель коментує помилки і недоліки учнів, виділяє особливо вдалі роботи, оцінює як роботу класу в цілому, так і роботу груп і окремих учнів.
VII. Етап інформації про домашнє завдання
Створити аналогічний продукт за обраною темою.
VIII. етап рефлексії
Щоб ініціювати рефлексію учнів з приводу своєї діяльності на уроці, взаємодії з учителем і однокласниками, застосовується метод «КЛЮЧОВЕ СЛОВО».
Алгоритм реалізації методу
1. Учасникам педагогічної взаємодії пропонується через 1 хв по черзі називати вголос своє ключове слово,
лише одне слово, з яким асоціюються зміст (або оцінка) відбувся справи, взаємодії і його результати.
2. Педагог проводить короткий аналіз отриманих результатів, а також пропонує це зробити учням.

Оцінка ІКТ -компетентності відбувається не тільки на уроках інформатики, а на всіх уроках в школі. Формування і оцінка у школярів ІКТ-компетентності вимагає від учителів використання спеціальних методів і прийомів:
1) в першу чергу вчитель повинен бути налаштований на формування цієї компетентності (пам'ятати про неї завжди);
2) буде потрібна зміна дидактичних цілей типових завдань (цілей буде як мінімум дві: вивчення конкретного навчального матеріалу і формування ІКТ-компетентності);
3) на уроках слід виділяти час для самостійної роботи з текстом з подальшим груповим обговоренням;
4) формування ІКТ-компетентності допомагає використання активних методів навчання (групова або командна робота, ділові та рольові ігри і т.д.).
підсумкове завдання

Завдання 1. «Видатні вчені, які зробили внесок у розвиток інформатики та обчислювальної техніки».


Завдання 2. «Історія розвитку обчислювальної техніки».учитель

Дорогойченкова Людмила Олександрівна

предмет

Інформатика та ІКТ

клас

9

Результати по формуванню інформаційної компетентності

Відомості, отримані в результаті виконаної роботи, дозволять учням:
• сформувати наукове уявлення про інформатику;
• зрозуміти, що вивчені ними в базовому курсі інформатики і ІКТ розділи є лише частиною науки;
• оцінити внесок видатних вчених в розвиток інформатики та обчислювальної техніки.
Дане завдання, з точки зору ІКТ-компетентності, націлене на виявлення навичок з пошуку і оцінці і створення інформації. Компетентність виявляється за допомогою завдання оцінити інформацію з бази даних з використанням наданого механізму пошуку, вибрати ті ресурси, які можна використовувати для довідки або ті, які відповідають певним вимогам.
Час на виконання: 30 хвилин.
Виявляються навички:
• Доступ;
• Управління;
• Інтеграція;
• Оцінка;
• Створення текстового документа

Система завдань, спрямованих на формування інформаційної компетентності

Групова або командна робота

Формування компетентності. Пошук інформації в комп'ютерних мережах

Вивчення конкретного навчального матеріалу і формування ІКТ-компетентності

Відповідність Стандартам освіти.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА РОБОТИ НАД ЗАВДАННЯМ

формулювання завдання

Розбити клас на 2 групи по 5-7 чоловік.
1-й групі виконати завдання «Видатні вчені, які зробили внесок у розвиток інформатики та обчислювальної техніки».
2-й групі - «Історія розвитку обчислювальної техніки».


Основні етапи по виконанню завдання

діяльність учителя

діяльність учнів

I. Організаційний етап

Підготувати учнів до роботи на уроці.
Привітання учнів

Рапортички (визначення відсутніх)Підготовка учнів до роботи на уроці
Привітання вчителя.


II. Етап підготовки учнів до роботи на основному етапі

Для успішної роботи груп проводиться повторення у вигляді фронтальної роботи. Робота кожної команди і учасника оцінюється балами.
• Які можливості пошуку інформації пропонує мережа Інтернет?
• Перелічіть назви російськомовних порталів надають засоби пошуку?
• Чим ми відрізняємося наявних пошукових систем?
• Для чого призначена панель Пошук, як її викликати?
• Для чого призначена адресний рядок браузера?
• Які засоби пошуку надають сервісні послуги Інтернет?
• Перелічіть англомовні і російськомовні пошукові системи?
• Якими властивостями повинна володіти запит для обліку інформаційних потреб користувача?
• Найбільш використовувані пошукові системи
• Основні критерії вибору пошукової системи
• Золоті правила пошуку інформації в мережі
• Алгоритм пошуку інформації в мережі Інтернет
• Синтаксис мови запитів

Для роботи на уроці клас ділиться на дві підгрупи (по 6-8 чоловік): Розумники і Розумниці.

Відповідають на питання, набирають бали.

III Етап застосування нових знань і способів дій

Розбити клас на 2 групи по 5-7 чоловік.
1-й групі запропонувати виконати завдання «Видатні вчені, які зробили внесок у розвиток інформатики та обчислювальної техніки».
2-й групі - «Історія розвитку обчислювальної техніки».

Завдання 1. «Видатні вчені, які зробили внесок у розвиток інформатики та обчислювальної техніки».


Завдання 2. «Історія розвитку обчислювальної техніки».


ІКТ-компетентності. Зразкові дії учня

Завдання 1
Доступ -іспользуя програму пошуку, знайти сайти зі статтями про вчених, що внесли вклад в розвиток інформатики та обчислювальної техніки. У пошуковій системі «Rambler» учень вводить термін пошуку або відразу вводить прізвище вченого.
Управління -Оцінити сайти і виділити ті, з яких можна отримати необхідну інформацію про будь-якому одному вченому. Вибрати сайт, що містить загальну інформацію по темі тесту з зазначенням імен вчених. Серед них кандидат повинен вибрати одного.
Інтеграція - у відібраних статтях знайти інформацію про біографію вченого, його наукової діяльності (її основний напрямок). У пошуковій системі учень вводить термін пошуку.
Оцінка - порівняти інформацію з різних статей, виділити різні аспекти діяльності вченого і відомості про його життя. Читання тексту. Відбір інформації.
Створення -Розробити документ в текстовому редакторі - конспект статті на тему про видатного вченого.Створення текстового документа. Приблизний план підсумкового документа:
1. Дати життя, місце народження, навчання, інтереси.
2. Де працював.
3. Внесок в науку.
4. Основні наукові праці.
завдання 2

ІКТ-компетентності.

Зразкові дії учня.
Доступ -іспользуя програму пошуку, знайти сайти зі статтями про історію розвитку обчислювальної техніки. У пошуковій системі «Rambler» учень вводить терміни пошуку.
Управління -Оцінити сайти і виділити ті, з яких можна отримати необхідну інформацію про будь-якому одному поколінні ЕОМ або рахункових пристроях до появи ЕОМ. Вибір сайтів .На сайті, що містить загальну інформацію по темі із зазначенням поколінь ЕОМ, кандидат повинен вибрати одне покоління.
Інтеграція - у відібраних статтях знайти інформацію про обраний поколінні ЕОМ: роки застосування, елементна база, кількість ЕОМ в світі, габарити, швидкодія, носії інформації, особливості, характер програмного забезпечення. У пошуковій системі учень вводить термін пошуку.
Оцінка - порівняти інформацію з різних статей, виділити потрібні аспекти. Читання тексту. Відбір інформації.
Створення - розробити документ в текстовому редакторі - конспект статті на тему про обраний поколінні ЕОМ або рахункових пристроях до появи ЕОМ. Створення текстового документа. Приблизний план підсумкового документа:
1. Роки застосування
2. Елементна база
3. Кількість ЕОМ у світі
4. Габарити
5. Швидкодія
6. Носії інформації
7. Особливості
8. Характер програмного забезпечення.
Завдання розраховані на 30 хвилин.
Після виконання завдання вчитель по мережі збирає статті на Робочому столі ПК вчителя.
Учні, використовуючи отримані матеріали, працюють по групах над створенням презентації по темі групи.

.

IV. Етап контролю і самоконтролю знань і способів дій.

Учитель спостерігає за роботою учнів і оцінює їх роботу за наведеною нижче схемою.

виконують завдання

V. Етап корекції знань і способів дій.

Відкоригувати виявлені прогалини в знаннях і способах дій учнів в рамках вивченої теми

Виконують корекцію завдань

VI. Етап підведення підсумків заняття

Учитель коментує помилки і недоліки учнів, виділяє особливо вдалі роботи, оцінює як роботу класу в цілому, так і роботу груп і окремих учнів.

Оцінки учням виставляються колективно після перегляду кожної презентації.

VII. Етап інформації про домашнє завдання


Створити аналогічний продукт за обраною темою.

Створюють аналогічний продукт за обраною темою.

VIII. етап рефлексії

Щоб ініціювати рефлексію учнів з приводу своєї діяльності на уроці, взаємодії з учителем і однокласниками, застосовується метод «КЛЮЧОВЕ СЛОВО».


Інструментарій оцінки сформованості інформаційної компетентності

завдання

діяльність учнів

Виконують завдання протягом 30 хвилин. Після виконання завдання вчитель по мережі збирає статті на Робочому столі ПК вчителя.

Учні, використовуючи отримані матеріали, працюють по групах над створенням презентації по темі групи.

нарахування балів
Спостережувані дані. Результат праці. Рівень. Методи. Відповідність Стандартам освіти.

1.Качество синтаксису. Терміни пошуку. Високий -Використовує «І» при першому пошуку в мережі. Відразу вводить імена учених.Знаніе видних учених, які зробили внесок у розвиток інформатики та обчислювальної техніки.
Середній -не використовує «І» при першому пошуку, але використовує при подальшому.
Низький -Не використовує «І».

2.Качество і рівень роботи з вибраними ресурсами .Вибранние ресурси високий- всі вибрані ресурси отримують 5 балів за вагомість, об'єктивність, охоплення матеріалу. Обсяг читання 150 -170 слів за хвилину. Уміння швидко і усвідомлено читати текст.
Середній - понад 80, але менше 100% обраних ресурсів отримують 5 балів за вагомість, об'єктивність, охоплення матеріалу. Обсяг читання 120 -140 слів за хвилину.

Низький - менше 80% обраних ресурсів отримують 5 балів за вагомість, об'єктивність, охоплення матеріалу. Обсяг читання менше 120 слів за хвилину.

3.Качество отриманого тексту. Усвідомленість в доборі матеріалу; логічність; стильове відповідність мови.

Високий- дотримана логічна послідовність у викладі матеріалу; виокремити всі мікро теми вихідного тексту; збережено стильове єдність тексту. Уміння складати конспект статті на лінгвістичну тему; удосконалювати зміст і мовне оформлення в своєму тексті.
Середній -в цілому дотримана логічна послідовність; виокремити понад 80%, але менше 100% микротем вихідного тексту; збережено стильове єдність тексту; наявність 1-2 мовних помилок.

Низький - не дотримано логічна послідовність у викладі матеріалу; виокремити менше 80% микротем вихідного тексту; відбір мовних засобів порушує стильову єдність тексту; наявність більше 2 мовних помилок.

Після створення презентацій вчитель по мережі збирає презентації на Робочому столі ПК вчителя. Учитель через проектор демонструє всьому класу роботи учнів.

Самоперевірка застосована при виконанні завдання на створення статті.
Взаимопроверка застосована при перегляді і створенні презентацій.

hello_html_m4d466bb7.png