Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


З досвіду роботи по формуванню загальних компетенцій на уроках історії та суспільствознавства в системі НПЗ і СПО

Скачати 17.27 Kb.
Дата конвертації 16.12.2017
Розмір 17.27 Kb.
Тип Стаття

З досвіду роботи по формуванню загальних компетенцій на уроках історії та суспільствознавства в системі НПЗ і СПО

Шіншінова М.М., викладач історії та суспільствознавства

ГБПОУ «Курганський технікум будівельних технологій і міського господарства» (КТСТГХ)


Л. М. Толстой сказав: «Якщо учень в школі не навчився сам нічого творити, то і в житті він буде тільки наслідувати, копіювати». І з найперших днів роботи в сфері освіти я зрозуміла, що це дійсно так. Сучасні діти - це люди нового покоління, нового інформаційного суспільства. І вміння творити себе, своє життя дуже важливо! Нова "Стратегія модернізації освіти" сьогодні в якості головного результату розглядає готовність і здатність молодих людей, які закінчують навчальні та професійні установи, нести особисту відповідальність як за власне благополуччя, так і благополуччя суспільства. У зв'язку з цим змінюється парадигма системи освіти, яка від психолого складової переходить до компетентнісної.

Головною проблемою викладача є «пошук засобів і методів розвитку основних освітніх компетенцій учнів як умова, що забезпечує якісне засвоєння програми». Слід сказати, що ключові компетенції формуються лише в досвіді власної діяльності, тому освітнє середовище має вибудовуватися таким чином, щоб навчається опинявся в ситуаціях, що сприяють їх становленню. Наведу лише кілька прикладів з власного досвіду.

Найвдалішим засобом, помічником в цій справі, на мій погляд, є дослідницький метод навчання. Адже при підготовці будь-якого проекту навчається необхідно:

 • навчитися приймати рішення, ставити мету і визначати напрямок своїх дій і вчинків (а це ціннісно-смислова компетенція);

 • працювати в команді, приймати і розуміти точку зору іншої людини (а це загальнокультурна компетенція);

 • самостійно знаходити матеріал, необхідний для роботи, складати план, оцінювати і аналізувати, робити висновки і вчитися на власних помилках і помилках товаришів (а це навчально-пізнавальна компетенція);

 • крім того, що навчається доводиться освоювати сучасні засоби інформації та інформаційні технології (а це інформаційна компетенція);

 • вчитися представляти себе і свою роботу, відстоювати особисту точку зору, вести дискусію, переконувати, задавати питання (а це комунікативна компетенція);

 • навчається, виконуючи роботу над власним проектом, вчиться бути особистістю, усвідомлюючи необхідність і значимість праці, який він виконує (а це і соціально-трудова компетенція, і компетенція особистісного самовдосконалення);

Також однією з умов формування навчально-пізнавальної компетенції є впровадження сучасних педагогічних технологій.

При роботі на уроках історії та суспільствознавства і в позаурочний час найбільш ефективними виявилися міні-проекти. Вони не вимагають великих витрат, цілком під силу навчаються, а оптимальна кількість людей для роботи над проектом - від 2 до 5. Так при роботі над темою уроку з історії Великої вітчизняної війни, наприклад, навчаються, об'єднавшись в групи, в позаурочний час здійснюють пошук інформації по темі «Великі битви великої війни», за підсумками пошуку готуючи до захисту повідомлення і мультімедіапрезентацію. При підготовці до науково-практичних конференцій навчаються вчаться працювати з джерелами, складати тези, працювати з різними пошуковими системами, що діють в інтернеті, працювати з аудіо і відеоматеріалами, вмінню аналізувати і зіставляти факти, виявляти причинно-наслідковий зв'язок і висловлювати свої висновки в словесну форму . В ході попередніх років (2005-2010рр.) Дослідницький метод при роботі над темою науково-практичних конференцій на базі внутріучіліщного (до 2011р., Пізніше ОУ перейменовано в ліцей, з 2013 - технікум) і обласного рівня показав позитивні результати, принісши навчаються призові місця , що дозволило в 2012-2013рр. взяти участь в науково-практичній конференції міжнародного рівня. В рамках залікового заняття з курсу «Людина на ринку праці» просунуті навчаються захищають розроблений в міні групі бізнес-план, а автори найкращих робіт беруть участь в обласному конкурсі бізнес-планів. На підсумковому занятті гуртка історії навчаються захищають свою дослідницьку роботу «Рідна вулиця моя». Вся ця робота супроводжується мультімедіапрезентаціей.

Як ми бачимо, використання ІКТ міцно увійшло в наше життя.

Використання ІКТ на уроках історії є одним з важливих засобів формування інформаційних компетенцій учнів. На таких уроках вони не отримують інформацію в «чистому вигляді» від викладача, а вчаться її добувати, аналізувати, здійснювати відбір, що і є складовими частинами інформаційної компетентності.

Формування ІКТ-компетентності не просто вимога часу, а необхідність для будь-якої людини, що живе в умовах інформаційного суспільства. ІКТ ефективно можуть застосовуватися на всіх типах уроку і на всіх його етапах, тому що зміна різних видів діяльності привертає увагу учнів до предмету вивчення і зберігає стійкий інтерес, створює атмосферу успішності.

На етапі вивчення нового матеріалу ІКТ допомагають емоційно і образно подати матеріал, акумульований з різних джерел, спростити сприйняття учнями складних тем, що містять великий обсяг матеріалу, використовувати вплив на всі види пам'яті. На етапі закріплення і контролю база електронних тестових завдань дає можливість більш об'єктивно оцінити знання учня не тільки вчителем, а й їм самим.

Комп'ютер став невід'ємною частиною написання дослідницьких робіт, наприклад, при підготовці до участі в обласній вікторині «70 років Курганської області»: розробники питань прямо рекомендували ряд сайтів, де можна було знайти відповіді, що і було зроблено учнями гр. № 203, які брали участь у вікторині. В ході участі у всеросійській вікторині з історії «Ніхто не забутий і ніщо не забуте» навчаються також знаходили відповіді, використовуючи інтернет-ресурси. Ті, що навчаються готують до уроків не тільки презентації в програмі Microsoft Office Power Point, а й створюють свої міні-фільми в програмі Movie Mакеr 2.6.

Хочу зазначити, що в учнів, які працюють з комп'ютером, формується більш високий рівень самоосвітній навичок, умінь орієнтуватися у величезному потоці інформації, вміння аналізувати, порівнювати, аргументувати, узагальнювати, робити висновки.

Навчально-пізнавальна компетенція формується при використанні технології «Атака думок». Цілі даної технології:

 • рішення наукової і навчальної проблеми за допомогою об'єднання творчих думок учнів, створення «колективного мозку»;

 • розвиток креативності;

 • виховання співпраці.

Дану технологію використовую при опитуванні, вивченні нового навчального матеріалу, повторенні та узагальненні пройденого, при вирішенні проблем.

Комунікативна компетенція формується при використанні технологій «Дебати», «Диспут».

Дебати, або наукова полеміка, - це форма співпраці, яка використовується для вивчення двох різних точок зору з якої-небудь проблеми з метою встановлення істини. Цілі даної технології:

 • розвиток логічного мислення;

 • формування вміння відповідати в емоційно-напруженій обстановці;

 • навчання шанобливого ставлення до опонента при різних точках зору;

 • володіння усним спілкуванням.

Диспут.

На занятті відбувається вільний обмін думками, учні повинні довести вірність своїй точки зору.

Приклад: Ті, що навчаються 1 курсу отримують завдання познайомитися з позицією С.М.Соловьева, Н.М.Карамзина, В.О.Ключевского з проблеми опричнини.

- Як кожен з істориків визначає цілі опричнини?

- Порівняйте результати і наслідки опричнини в оцінках даних істориків.Підтвердіть кожну з позицій додатковими фактами. Яка з оцінок опричнини здається вам найбільш переконливою, а яка не узгоджується з відомими вам фактами?

Підвищує мотивацію учнів і використання на уроках такої форми уроку, як «Ділова гра». В ході гри розвивається здатність учнів до осмислення подій і явищ, відбувається навчання співпраці.

Приклад: Гра «Роль науки в сучасному світі» (суспільствознавство 2 курс)

Учні розподіляються за групами: «вчені», «політики», «обивателі», «реалісти». Кожній групі пропонується сформулювати свою позицію з питань:

1.Можно розглядати науку як найважливішу сферу життя суспільства?

2.Оправдан чи постійне зростання витрат держави на підтримку науки?

3.Кто і як повинен розпоряджатися плодами наукової діяльності?

4.Должни чи вчені: а) стояти поза політикою, б) не пов'язувати себе нормами моралі?

Також при формуванні загальноосвітніх компетенції активно використовую такі прийоми. як «Сінквейн», робота з опорними конспектами, замітки на полях; навчаються просунутого рівня працюють над написанням есе на задану тему.

Результатом роботи учнів в сфері дослідницької діяльності в 2012-2013 роках стало визнання навчаються на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівні.

5 людей стали дипломантами міжнародного конкурсу «Недарма пам'ятає вся Росія».

1 людина - дипломантом міжнародної науково-практичної конференції школярів «Проба пера».

2 людини взяли участь у всеросійській історичній вікторині «Ніхто не забутий і ніщо не забуте», зайнявши 2 і 5 місце.

4 людини взяли участь в обласній олімпіаді з історії, ставши дипломантами олімпіади, 1 з них став її призером - 3 місце.

2 людини взяли участь в обласній вікторині «70 років Курганської області».

І в завершенні мені хотілося б сказати, що викладачі, майстри, проводячи роботу по формуванню ключових компетенцій на своїх уроках, повинні, перш за все, починати з себе. Сучасний учитель повинен володіти великим життєвим досвідом, науковими знаннями, бути ініціативною і творчою особистістю. Це необхідно, щоб виробити досить високу компетентність в передачі знань учням, які могли б застосувати отримані знання в житті в комплексі.

За влучним висловом Артура Конан Дойла, мозок людини «подібний до порожнього горищі», це відноситься і до наших навчаються. Чим буде заповнений «цей горище» - мотлохом або потрібними речами - залежить, перш за все, від педагога.