Команда
Контакти
Про нас

    Головна сторінка


Цивільне право за судебника 1497 і 1550 рр

Скачати 12.15 Kb.
Дата конвертації 20.04.2019
Розмір 12.15 Kb.
Тип реферат

Міністерство освіти і науки

Державна освітня установа вищої професійної освіти

Кемеровський державний університет

Юридичний факультет

Кафедра теорії та історії держави і права

Контрольна робота

Цивільне право

по судебника 1497 і 1550 р.р.

З дисципліни: Історія держави і права

виконала студентка

ОЗО 2ВО 1 курс, 2 гр.

Хренова К.

Науковий керівник

Гаврилов С.О.

Допущений до захисту

Робота захищена

«____» ______________ 201_ р

оцінка ____________________

Кемерово 2010

Рукопис Судебника 1497 року в єдиному списку була виявлена ​​в 1847 р і опублікована в 1819 р В даний час цей рукопис зберігається в державному древлехранилище центрального архіву давніх актів.

Джерелами при складанні Судебника 1497 служили грамоти окремих князівств, що встановлювали строки відмови селян, терміни позовної давності щодо земельних спорів та ін.

Крім кримінального та кримінально-процесуального права, Судебник включав в себе цілий ряд норм цивільного права, що регулюють зобов'язання з договорів, договори купівлі-продажу, позики, найму, питання про злісної невиплату боргу, порядок спадкування, вирішення земельних спорів та ін.

У Судебник 1497 вперше в російській законодавстві згадується нова форма феодального землеволодіння - маєток. Обов'язковою умовою користування маєтком була реальна служба государю. Маєтку, на відміну від вотчин, не передавались за заповітом.

Зіставивши всі попереднє законодавство з текстом Судебника 1497 року, можна сказати, що тільки в 27 статтях Судебника знайдені сліди безпосереднього впливу будь-яких відомих нам юридичних пам'ятників або норм звичаєвого права (12 статей із статутних грамот, 11 з Псковської Судно грамоти, 2 статті з Руської Правди і 2 статті з норм звичаєвого права). Але і при запозиченні зі старих джерел норми права перероблялися стосовно змін в соціально-економічному ладі.

40 статей Судебника не мають будь-якого зв'язку з дійшли до нас пам'ятниками. Вони або витягнуті з незбережених законодавчих актів Івана III, або належать самому упорядника Судебника і представляють таким чином нові норми, невідомі колишньої судовій практиці. Саме новизною Судебника пояснюється, ту обставину, що далеко не всі його статті здійснювалися на практиці. Частина їх залишалася програмою, побажанням, для реалізації якої був потрібен час. Саме тому Судебник 1497 року було покладено в основу царського Судебника 1550 року, а окремі його положення і принципи отримали подальший розвиток і в подальшому законодавстві.

На відміну від Судебника 1497 текст Судебника 1550 дійшов до нас більш ніж в 40 списках, 10 з яких відносяться до XVI ст., 4-к XVI-XVII ст., 21 - до XVII в., 2 - до XVII - XVIII ст., а решта - до XVIII в.2.

Як і в Судебник Івана III, більше 30 статей Судебника 1550 року були новими.

Обидва Судебника складалися з 4х частин:

- норми про суд центральному (ст. Ст. 1-36 Судебника 1497 і 1-61 Судебника 1550 року), з яких частина відноситься до карного права;

- норми про суд місцевому (відповідно ст. Ст. 37-45 та 62-75);

- норми матеріального, переважно цивільного права і процесу (ст. Ст. 46-66 та 76-97);

- додаткові статті (ст. Ст. 67-68 та 98-100), присвячені процесуального права.

У Судебниках гарантувалися права і привілеї феодалів. З метою забезпечення інтересів феодалів регулювалося правове становище феодально-залежного населення - селян і холопів. Так, в Судебник 1497 вперше обмежувалося право селянина йти від пана і закріплювалося правило Юр'єва дня, що поклало початок формуванню кріпосного права. Судебники підтверджували право феодалів мати у власності холопів, ускладнювали процедуру відпустки холопів на волю. Разом з тим, відносини влади до холопам було двоїстим. Державі було не вигідно збільшення їх кількості, так як в цьому випадку скорочувалася кількість платників податків. Тому в Судебниках скорочується число юридичних фактів, які є підставою для звернення до холопи.

У Судебниках закріплювалося право власності феодалів на вотчини - успадковані земельні володіння, визначався особливий статус родових вотчин. Угоди, спрямовані на відчуження родових вотчин, здійснювалися за згодою родичів (право першочергової купівлі). Гарантувалося право родичів на викуп відчуженої родової вотчини.

Далі слід коментар до деяких статей Судебника 1550 року, на мій погляд, найкраще показує його (Судебника 1550) відмінності від Судебника 1497 року. Цифра в дужках після назви статті Судебника 1550 року - стаття Судебника 1497 з якою проводиться порівняння.

ст.1

На відміну від Судебника 1497 р (далі С.), у переліку посадових осіб держави згадується дворецький і скарбник (ст. 1-10), що говорить про повне підпорядкування домениального управління, установам общесословного значення.

ст.2

На відміну від С. законодавець підкреслює, що мова йде про нехитрому омані судді і заснованому на цьому омані помилковому рішенні.

ст.4

Закріплюється відповідальність за вчинення посадових злочинів.

Ст.8 (3)

На відміну від С. підкреслюється зростаюче значення державного апарату, вводиться матеріальна відповідальність посадових осіб за вчинення посадових злочинів.

Ст.9 (4)

Колишні норми доповнені переліком осіб, на яких покладається контроль за проведенням судового поєдинку.

Ст.10 (5)

Додається санкція за вчинення описаного правопорушення. З'являється відповідальність за допущені зловживання.

Ст.12 (7)

Судебник 1550 року значно звужує дію обвинувального процесу, віддаючи переваги розшукової формі.

Ст.13 (68)

На відміну від С., законодавець прагне згрупувати всі подібні норми в одному розділі. Проголошується рівність в судовому поєдинку.

Ст.15 (51)

На відміну від С. при цивільній суперечці, якщо відсутні док-ва, то допускається посилання на показання послухів.

Ст. 16 (48)

Судебник 1550 року доповнює колишню норму вказівкою на наслідки судового поєдинку між послухом і супротивна сторона.

Ст. 17 (49)

Попередня норма доповнюється тим, що тепер послухи можуть виставляти замість себе на «поле» найманого бійця.

Ст.18 (50)

Зрівнює в правах праведчіка (судового пристава) і недельщика (агента царської влади).

Ст. 20-21

Не мають аналогів в попередніх правових документах. Вперше ставиться питання про пайовий та солідарної відповідальності за злочин.

Ст. 22

Встановлює відповідальність намісників і волостітелей за безчинства підлеглих їм посадових осіб.

Ст. 24

Встановлює відповідальність намісників за вчинення безчинств по відношенню до іноземців.

Ст. 27 (58)

На відміну від С. з'являється норма, яка регулює розгляд суперечок між іноземцями і російськими підданими

Ст.31 (53)

На додаток до статті С. передбачає можливість мирової угоди після подачі челобитья в суд.

Ст. 33-34 (15-16)

Додані наступні доповнення: Викритий у черезмерная поборах боярин, дяк або подьячий зобов'язаний був в триразовому розмірі повернути переполученную суму. Вводиться загроза кримінального покарання за неправдиву скаргу на неправосуддя чиновницького апарату.

Ст.35 (17)

На додаток до існуючої нормі укладачі вказали, що видача судових рішень по холопів справах покладається не тільки на боярина, але і на дворецького і скарбника.

Ст. 37 (21)

Стаття з С. доповнюється вказівкою на необхідність оплати праці дяка і падаючого.

Ст. 41 (26-27)

У колишній текст закону вводиться новела, що представляє право служивим людям, в разі покликання їх на службу, вимагати дострокового розгляду їхніх справ у суді.

Ст. 42 (26-27)

На додаток до раніше законодавством точно встановлюється час, необхідний для явки в суд - 7 днів на 100 верст.

Ст.45 (29)

Вказується, що тепер недельщику могли посилатися не тільки зі столиці, а й з інших великих центрів російської держави.

Ст.47 (31)

Вказується, що тепер існує взаємна відповідальність недельщиков і змовників (їх помічників) і їм забороняється виконувати свої обов'язки за місцем проживання.

Ст. 48 (37)

Пропонується недельщику тепер, перш ніж брати під варту наместнічьіх і волостітельскіх людей, викликати їх на суд.

Ст. 49-50 (36-32)

Важливе доповнення: на особу, винну у простроченні явки в суд, накладається певна грошова санкція.

Ст. 52 (13)

Установлюється особливий порядок розправи з «відомими лихими людьми». Встановлюються нові рамки розшукового процесу. Санкціонується застосування тортур по всім «татебное» справах.

Ст.55 (10)

На відміну від С., тепер від позивача-кредитора потрібно після погашення боргу повернути обвинуваченого судовим органам. Також включає в себе положення, які повинні сприяти попередженню злочинів.

Ст.58 (12)

Встановлюється розділ за соціальним станом осіб, які виступають свідками (10-15 голосів «боярських дітей» прирівнюються до 15-20 голосам селян). Вперше введена межа між татьбой і шахрайством.

Ст.66 (20)

Тепер рішення постановлене некомпетентним суддею оголошується не мають юридичної сили і спір підлягає новому розгляду.

Ст.67 (11)

Колишня норма доповнюється тим, що забороняється видавати правові грамоти на холопа, якщо не було санкції намісника.

ст.70

Вводиться норма, згідно з якою агенти недельщика, перш ніж брати під варту місцевих жителів, відданих суду або ж уже судження, обов'язково цих людей представити місцевій владі.

Ст.75 (45)

Регламентується правила подачі жителями позовів на свого намісника і осіб з його оточення.

Підсумовуючи вищевикладене, можна відзначити, що, незважаючи на те, що в Судебник 1550 з'явилося безліч нових норм, а також значні доповнення до старих, він все-таки не повністю відповідав запитам феодалів і уряду, і являв собою своєрідний перехід до справжнього « кодексу кріпацтва »- Соборному Укладенню 1649 року.

завдання

Родова вотчина була продана в 1498 році за 500 р. Через 30 років син продав вотчину побажав викупити її, але той же вирішив зробити і племінник. Новий власник вотчини згоден повернути її синові, але відмовляється повернути її племінника. Хто з них може здійснити родової викуп?

У Судебнике 1497 року були відсутні будь-які статті, що стосуються родових вотчин. Вперше, порядок викупу родових вотчин з'явився в Судебник 1550 року в статті 85.

Визнаючи таке право, стаття в той же час обмежує його. По-перше, визначається коло осіб, які мають право викупу. Крім виключення прямого потомства, бічні родичі, брати ... або племінники, які стали свідками, також втрачали право родового викупу. Продав вотчину не мав права примусового викупу, а міг купити її лише полюбовно, якщо стане той купець, ту вотчину продавати.По-друге, право родового викупу діяло лише протягом 40 років. Третє обмеження полягало у вилученні зі сфери дії цього права купіль, т. Е. Знову куплених земель. Право родового викупу поширювалося на них лише після передачі цих земель у спадщину (після живота свого). Четверте обмеження полягало в забороні викупу чюжімі денге.

Таким чином, після 1550 року, викупити родову вотчину не зміг би ні син, ні племінник. Але, так як за умовами завдання, на момент продажу родової вотчини діяв Судебник 1497, первісну угоду можна розглядати як просту операцію купівлі-продажу майна. На подібні угоди також не накладалися які-небудь обмеження, тому, за умови згоди нового власника, син безперешкодно може викупити родову вотчину за прийнятними для обох сторін умов.

БІБЛІОГРАФІЯ